Page 42

Interiør & design

Tid for kjøkken

Tekst: Mona Gullstein | Foto: Bekkestua Kjøkkenstudio

Ekte kjøkkenglede på Bekkestua Bekkestua Kjøkkenstudio er ikke helt som andre kjøkkenbutikker. Ikke bare holder de til på en annen kant av byen enn konkurrentene, som frittstående butikk velger de selv sine leverandører. Her får du dermed fleksible løsninger skreddersydd til dine behov fra anerkjente leverandører som Arens, Kungsäter Kök og Crown. Drømmer du om å pusse opp kjøkkenet er

da de utvidet med to leverandører til, Arens

Ny designer

det vel verdt å ta turen innom Bekkestua

og Kungsäter Kök, føltes et navneskifte

I fjor utvidet de dessuten teamet med en ny

Kjøkkenstudio. Forretningen som holder

naturlig.

designer. Kacper Kocemba har lang utdan-

til i Gamle Ringeriksvei skiller seg nemlig

Det er ikke alltid like enkelt å vite hvor

nelse innen interiørdesign og mye erfaring

mye fra de store kjedebutikkene og etter et

man skal begynne når man skal pusse opp

med kjøkken. Hans bakgrunn gjør at han

besøk her er du nærmest garantert å få ny

kjøkkenet. Hos Bekkestua Kjøkkenstudio får

ser på kjøkken med litt andre øyne og hans

inspirasjon i jakten på akkurat ditt drømme-

du tett oppfølging gjennom hele prosessen

design har gjerne et mer kontinentalt og

kjøkken. Bekkestua Kjøkkenstudio er nemlig

fra begynnelse til slutt. Blant annet får du

urbant preg.

noe så sjeldent som en helt frittstående

på forhånd fotorealistiske tegninger av kjøk-

– Mine design er nok litt annerledes med et

kjøkkenbutikk og drives av samboerparet

kenet som til forveksling ligner fotografier.

mer kontinentalt uttrykk. De har gjerne mer

Torill Rolfsvåg og Erik Faale. Opprinnelig het

De gjør også totalprosjekter hvor kundene i

farger enn hva det har vært i Norge hvor det

firmaet Crown Kjøkkenstudio Bekkestua og

tillegg til nytt kjøkken også ønsker gardero-

har vært mye hvite kjøkken med sort ben-

førte kun kjøkken fra Crown Imperial. Men

ber, bad eller innredning til øvrige rom.

keplate. Men nå begynner det å komme mer

42

Nº3 2019

Profile for IN magasinet

IN Bærum 03-2019  

Høstutgaven av IN magasinet for Bærum 2019.

IN Bærum 03-2019  

Høstutgaven av IN magasinet for Bærum 2019.

Profile for inmag
Advertisement