Page 30

Gullsmed

Klassisk og moderne

Tekst: Siri Gerrard | Foto: Tony Hall

Et norsk gullsmedeventyr Gjennom årenes løp er det ikke få som har latt seg imponere over skjønnheten i kunstneren Gustav Gaudernacks arbeider. Han blir gjerne omtalt som Norges første designer, og over hundre år etter sin død har han fortsatt en unik posisjon innen glass og metallkunst. I disse dager presenterer Jugendstilsen-

Andersen etablerte seg som et av Europas

jearbeid. Han mottok nasjonal og internasjo-

teret og Kube i Ålesund en egen utstilling

fremste gullsmedverksteder. I 1910 åpnet

nal anerkjennelse med en rekke priser, blant

viet Gaudernacks verk. Den er vel verdt et

Gaudernack sitt eget verksted i Kristiania.

annet sølvmedaljen ved Verdensutstillingen

besøk – for å si det forsiktig. Gustav Gaudernack (1865-1914) var

Gjennom hele sitt virke som designer og lærer var han en nyskapende

opprinnelig fra det daværende

kunstner som bidro sterkt til

Østerrike-Ungarn, men flyttet

revitaliseringen av sin tids

til Norge etter studietiden i Wien. Kunstnerskapet skjøt fart da Gaudernack i 1892 ble ansatt som gullsmed hos David Andersen. Etter kort tid fikk han hovedansvaret som tegner og modellør, og det var under hans ledelse at David

gullsmedkunst. Gaudernacks bidrag innen glass og metall

Om Gustav Gaudernack titter ned på oss

er unike, men det var særlig emaljen som brakte kunsten hans til de store høyder. Med et

fra stjernene et sted har han all grunn til å smile. Ikke bare over den enestående posisjonen arbeidene hans fortsatt har, men

særpreget formspråk og en utsøkt teknikk

også fordi navnet hans fremdeles er repre-

skapte han noen av verdens vakreste emal-

sentert blant landets fremste gullsmeder.

Til høyre: Mestergull Gaudernack i Sandvika har holdt til på Sandvika Storsenter siden 1993, nå under ledelse av 4. generasjon gullsmed og Gustav Gaudernacks oldebarn, Christine.

Nº3 2019

World Fair i 1904.

Fra Kristiania til Sandvika Storsenter

I disse dager presenterer Jugendstilsenteret og Kube i Ålesund en egen utstilling viet Gaudernacks verk. Den er vel verdt et besøk – for å si det forsiktig.

30

i Paris i 1900, og Grand Prize på St. Louis

Profile for IN magasinet

IN Bærum 03-2019  

Høstutgaven av IN magasinet for Bærum 2019.

IN Bærum 03-2019  

Høstutgaven av IN magasinet for Bærum 2019.

Profile for inmag
Advertisement