Page 1

MEDIA KIT: Om IN magasinet Materiellfrister Annonsepriser Utgivelsesplan MEDIAKONSULENT Bjørn Christensen: Tel: 957 73 040 Epost: bjorn@inmagasinet.no


Om IN magasinet IN magasinet er et livstilsmagasin fokusert rundt mote, interiør, design, reise og shopping, samt et sterkt fokus på de siste trender og nyheter fra den enkelte bys næringsliv. Magasinet så dagens lys i Oslo i 2000. Vi er landets største gratismagasin. IN magasinet tilbyr leserne variert og interessant lesestoff. Faste innslag er portrettintervjuer, kultur, underholdning, reisesaker, motesaker og moteserier. Vi fremhever spesielt det lokale næringsliv og publiserer mangfoldige artikler om spennende temaer. Magasinet trykkes i ypperste papirkvalitet, og er fullt på høyde med anerkjente salgsmagasiner. Leserne våre er i alle aldersgrupper, med en felles interesse for mote og livsstil. Kvalitet i innhold, layout og trykk sikrer magasinet lang levetid, og gjør IN magasinet til en verdifull markedsføringskanal for våre annonsører.

Miljø og kvalitet

Web & sosiale medier

Siden IN magasinet gjennom sine utgivelser bruker

I tillegg til de fysiske magasinene så publiseres

store mengder papir er det viktig for oss at vi bruker

også alle magasinene digitalt via Issuu. Her kan

leverandører som til enhver tid oppfyller alle miljøkrav.

vi også linke mot annonsørene sine kanaler på

De bruker vegetabilske oljer til vasking av maskinene,

internett. Alt redaksjonelt innhold publiseres

de gjenbruker varmen fra maskinene til oppvarming.

også på www.inmagasinet.no. Vi deler også

Alle kjemiske produkter de bruker er godkjent av

innholdet i sosiale medier.

Svanemerket. Papir de har til overs etter trykking og

• www.inmagasinet.no

trykkplater sendes til resirkulering. Rester av kjemiske

• www.facebook.com/INmagasinet

produkter sendes til godkjente mottakere som tar seg

• www.instagram.com/INmagasinet

destruksjonen av produktene.

• www.issuu.com/INmag


ANNONSEPRISER: • Dobbeltside:

31.900,-

• Helside:

21.900,-

• Halvside:

11.900,-

• Kvartside:

6.900,-

SPESIALPLASSERINGER: • Baksiden: 150% tillegg • Omslagssider: 100% tillegg • Side 3: 100% tillegg • Spesialplassering: 2.000,• Dobbeltside foran: 25% tillegg • Spesialside foran: 50% tillegg TILLEGGSTJENESTER: • Fotograf i butikk 1.500,• Journalist 1.500,• Produksjon av annonse/ artikkel 2.500,• Korrektur 3. ganger deretter 300,- pr korrektur • Næringartikkel, 1 side 21.900,- + foto + journalist + MATERIELLKRAV

produksjon

1. Oppløsning: 300 dpi 2. Fargekode: CMYK

RABATTER:

3. Ferdige annonser leveres som pdf.

• Årsavtale: ved annonsering i

4. Sideformat: 208 x 278 mm.

4 utgaver gir vi 20% rabatt

5. Utfall/bleed på utfallende annonser 5 mm. 6. På utfallende annonser så må elementer som ikke skal beskjæres være 5 mm fra arkkant.

MATERIELLFRISTER 2018: • Utg 1: 22. februar • Utg 2: 03. mai

ANNONSEFORMATER

• Utg 3: 21. august

• 2 sider m/utfall: 416x278 + 5 mm utfall (bruttoformat 426x288)

• Utg 4: 22. oktober

• 2 sider u/utfall: 402x252 mm

• Eller 1 uke etter inngått

• 1 side m/utfall: 208x278 + 5 mm utfall (bruttoformat 218x288)

kontrakt om ikke annet

• 1 side u/utfall: 194x252 mm

er spesifisert

• Halvside, liggende: 194x123 mm • Halvside, stående: 94x252 mm

UTGIVELSESPLAN 2018:

• Kvartside: 94x123 mm

• Utg 1: uke 14* • Utg 2: uke 24*

LEVERE MATERIELL

• Utg 3: uke 38*

E-post: kontor@inmagasinet.no

• Utg 4: uke 48*

Post/bud: IN magasinet, Ullernchausseen 119, 0284 Oslo

*Med forbehold om justeringer


Distribusjon Magasinet blir plassert hos våre annonsører, på naturlige samlingssteder som kafeer, restauranter, treningssentre, kjøpesentre og andre utvalgte butikker. I tillegg sendes magasinet til utvalgte hustander. Som Norges best distribuerte magasin gir vi lokalt og nasjonalt næringsliv en unik mulighet til å kommunisere med kundegrupper på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. I dag har vi magasiner i Oslo, Romerike, Asker & Bærum, Kristiansand, Stavanger & Sandnes, Bergen og Trondheim. I tillegg blir magasinene og alt redaksjonelt innhold distribuert digitalt gjennom vår nettside og sosiale medier.

IN Trondheim

IN Asker & Bærum IN Romerike

IN Bergen

MEDIAKONSULENT Bjørn Christensen: Tel: 957 73 040 Epost: bjorn@inmagasinet.no

IN Stavanger & Sandnes IN Oslo IN Kristiansand


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.