Page 4

INLANDSBANAN I KORTHET Inlandsbanan AB förvaltar sedan 1993 den 110 mil långa järnvägsanläggningen Inlandsbanan från Mora till Gällivare på uppdrag av staten. Uppdraget innebär att bibehålla och utveckla Inlandsbanan. För detta får Inlandsbanan ett driftsbidrag för att täcka kostnaderna för drift och underhåll av anläggningen.

Inlandsbanan består av: 19 driftplatser (mötesstationer) 20 hållplatser 195 broar (60 % stålbroar) 1,75 miljoner slipers på huvudspår Antal bruttotonkilometer 2016: 61 039 362 km Antal persontåg på Inlandsbanan 2016: 729 stycken/år Bärigheten på banan uppgår idag till 22,5 ton största tillåtna axellast (stax) på hela sträckan MoraArvidsjaur, mer än 70 procent av banan. Inlandsbanan får årligen ett driftbidrag från Trafikverket 2016 var summan 147 miljoner kronor, varav 80 % går direkt till infrastrukturen. Utöver detta erhölls investeringsbidrag, på 45 miljoner kronor från Tillväxtverket genom tidigareläggning av driftbidrag, för andra och sista etappen av bärighetshöjningen mellan Sveg och Brunflo. Inlandsbanan förvaltar 10 % av Sveriges järnvägsnät, det övriga 90 % förvaltas av Trafikverket. Inlandsbanan AB förvaltar banan mellan Mora-Gällivare, samt tvärbanedelen Orsa-Furudal. Banan anknyter till tvärbanorna Arvidsjaur-Jörn, StorumanHällnäs, Hoting-Forsmo och Furudal (Orsa)-Bollnäs. Banan angränsar också till järnväg som förvaltas av Trafikverket i Mora, Brunflo (Östersund) och Gällivare.

4

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 | Inlandsbanan AB

Profile for Destination Inlandsbanan AB

Upplev inlandsbanan 2016  

Års- och hållbarhetsredovisning för koncernen Inlandsbanan

Upplev inlandsbanan 2016  

Års- och hållbarhetsredovisning för koncernen Inlandsbanan