Page 14

INTRESSENTER Koncernen Inlandsbanan har definierade huvudgrupper av intressenter. Nedan visas ett urval av dessa och exempel på hur vi kommunicerar med dem.

KUNDER & SAMARBETSPARTNERS Green Cargo, Norrskog, Strukton, Snälltåget www.inlandsbanan.se, www.inlandstag.se, kundtjänst, resenärernas möten med förare och tågvärd, nyhetsbrev, mässor, sociala medier

Personliga möten, affärsmöten, projekt, löpande uppdateringar vid särskilda händelser, branschmässor, branschdagar

RESENÄRER Turister, pendlare, skolungdomar, sällanresenärer

ÄGARE/STYRELSE Kommunalråd/ägarrepresentater, styrelseledamöter

Ekonomisk rapportering, styrelsemöten, ägarträffar, styrelseportalen, nyhetsbrev

KOMMUN/REGION

Personliga möten, löpande uppdateringar, studiebesök

RKM, Regioner

DESTINATIONERNA

Destinationsbesök, nyhetsbrev, sociala medier

Turistbyråer, destinationsbolag, företagare

Pressrum, www.inlandsbanan.se, www.inlandstag.se, telefon, twitter

MEDIA/OMVÄRLD Lokal- och riksmedia, digitalt och print, sociala medier

SAMHÄLLE Riksdag, regering, myndigheter (Trafikverket, Transportstyrelsen)

Avtal, personliga möten, byggmöten, leveranser, dialog e-post/telefon

Personliga möten, föreskrifter, tillståndsansökningar, lagar, regler, studiebesök, riksdagsseminarium, Almedalen

LEVERANTÖRER Infranord, Crewcom

MEDARBETARE

Ledningsgrupp, arbetsplatsträffar, informationsOperativ personal, chefer, tjänstemän, tågvärdar, fackföreningar, möten, förhandlingar, skyddskommitté, intranät, e-post, personliga möten, intervjuer arbetssökanden

14

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 | Inlandsbanan AB

Profile for Destination Inlandsbanan AB

Upplev inlandsbanan 2016  

Års- och hållbarhetsredovisning för koncernen Inlandsbanan

Upplev inlandsbanan 2016  

Års- och hållbarhetsredovisning för koncernen Inlandsbanan