Page 1

MAGASIN

Nyhetsmagasin för Inlandsbanan AB - oktober 2015

Möte med ministern – Det var ett något udda tåg som den här septembermorgonen lämnade Östersunds central för färd norrut. En inhyrd konferensvagn. Ombord fanns Anna Johansson (s) infrastrukturminister. Under vägen mot Arvidsjaur klev också en mängd representanter för kommuner, näringsliv och turistindustrin, ombord på tåget. Deras mål var att informera infrastrukturministern och bilda opinion för en utveckling av Inlandsbanan. Något som i förlängningen skulle utveckla inlandskommunerna, skapa fler jobb. – Upplevelsen av själva resan var jättefin, säger Anna Johansson. Och sen fick jag väldigt bra information under resan. Det var ju många kontakter under dagen. – Vi ville visa upp Inlandsbanan och Norrlands inland, säger Otto Nilsson, vd för Inlandsbanan AB. Vi ville att infrastrukturministern skulle få träffa dem som har nytta av att banan utvecklas, till exempel kommunerna och näringslivet.

Sammanlagt var det ett 50-tal personer, näringslivsföreträdare och politiker, som under resan gavs möjligheten att presentera sina visioner och önskemål kring den egna regionen. Här sågs samarbetet med Inlandsbanan som en viktig ingrediens. Politiker och näringslivsföreträdare steg på i Östersund. Presenterade sina önskelistor och förslag för infrastrukturministern. I Ulriksfors klev några av och nya företrädare steg på. Så fortsatte det hela vägen till Arvidsjaur. – Det är positivt att få beskrivet hur behovet av infrastrukturlösningar och transporter ser ut. Både för den tunga industrin men också för turistnäringen, säger Anna


2 Johansson. Det blir ju väldigt tydligt när man får informationen direkt från dem som är närmast berörda. Siffror och statistik och diagram. Volymer, procent, vikter, axeltryck, gästnätter – kilometer efter kilometer. Den information som Anna Johansson överöstes med blev nära nog oöverskådlig. – Till all lycka så hade jag med mig tjänstemän som skrev ner all information, säger Anna Johansson. Sen är det klart att man fångar upp huvuddelarna, industrins behov av varutransporter men även att kunna använda Inlandsbanan för att få mer tryck i turismen. Där handlar det dock inte bara om transporter utan även att det finns boende och restauranger, ett attraktivt erbjudande, att sälja Sverige utomlands. Det hjälper ju inte om människor tycker att det verkar jättespännande om de faktiskt inte kan ta sig hit. – Det var just det som var budskapet i min presentation, säger Torgny Svensson från Skistar, som driver skidanläggningarna i Vemdalen. Först måste man skapa förutsättningar att ta sig hit. Först då kan vi satsa på en säljapparat, marknadsföring, vara trevlig och allt sånt där. Men möjligheten att ta sig hit är naturligtvis otroligt viktig.

här har varit en framgång, både för Inlandsbanan och Vemdalen som turistort. Inför kommande säsong, 2015– 2016 har bokningarna ökat med 40 procent jämfört med förra säsongen. Torgny Svens-son ser urbaniseringen, inflyttningen till storstäderna, som en anledning till det ökade intresset, att människor där inte kör bil i samma utsträckning som förr. – Med tanke på de dåligt underhållna vägarna genom skogarna så är den alternativa resan hit med tåg intressant, säger Torgny Svensson. Under den tid som vi haft tågförbindelser har antalet turister stadigt ökat. Det visar sig att det fungerar. Färden norrut går vidare, över älvarna som ger oss kraft, bergen som ger malm, de milsvida skogarna. De tre elementen som gör Sverige rikt och bidrar till välståndet. Utmed Inlandsbanan finns industrierna, främst skogsnäringen. Jim Salvin från Norrskog presenterade sina tankar kring Inlandsbanan. – En sån här möjlighet att få framföra våra behov av virkestransporter på järnväg har stor betydelse för oss, säger Jim Salvin från Norrskog. Med större bärighet så skulle vi kunna använda Inlandsbanan i allt högre utsträckning, säger han och tycker att infrastrukturministern var lyhörd, tog till sig av hans synpunkter.

Sedan två år tillbaka har Vemdalen ett samarbete med Inlandsbanan för att locka människor till skidorten. Under vintersäsongen går ett nattåg från Malmö via Göteborg till Resan genom landskapet blir också en naturupplevelse, Vemdalen. Från Stockholm finns en daglig förbindelse via älvar, dalgångar, skogar där de första tecknen på en Mora och en daglig förbindelse Östersund–Vemdalen. Det annalkande höst gör sig påmind. Dorotea, Wilhelmina,


3 Storuman, Sorsele. Orter med egna liv, mindre industrier, ett eget näringsliv och invånare som är beroende av fungerande transporter. Under vägen framfördes allt fler förslag på lösningar för en väl fungerande järnväg. Det handlade om att rusta banan för att kunna köra tyngre transporter, att öppna tvärbanorna, till exempel mellan Arvidsjaur och Jörn. Det skulle skapa bättre förutsättningar för att använda Inlandsbanan som omlednings- och avlastningsbana av Stambanorna. Lotta Åhman är kommunstyrelsens ordförande i Arvidsjaur och hon är mycket positiv till initiativet att få presentera Inlandsbanan för Anna Johansson. – Vi fick visa att Inlandsbanan är någonting att satsa på, säger hon. Vi vill att Inlandsbanan ska fungera. Den är viktig för industrin, för godstrafiken och inte minst för turismen. – Jag tror inte att de som jag mött under dagen förväntar sig att jag ska ge löften på stående fot. De får beskriva sina behov och hur transportinfrastrukturen kan medverka till det och för mig att ta till mig den kunskapen, säger infrastrukturministern. En slutsats från resan var allas önskan om att skapa fler jobb i inlandet och att stödja svensk industri. För att klara de målen krävs en fungerande infrastruktur, att industrin får säkra transportvägar till kunderna både i Sverige och i utlandet.

Text: Lasse Pettersson, Foto: Eva-Lotta Pettersson, Cerca Media

– Jag tycker hon var väldigt lyhörd, säger Lotta Åhman, men som politiker kan man inte lova nånting. De tar till sig åsikter och synpunkter och sen får de prioritera. Det är mycket pengar det handlar om men vi hoppas på det bästa. Om vi får nånting så får vi vara glada. – Det upplevde jag väldigt starkt, att det finns ett stort engagemang kring Inlandsbanan. Det blev tydligt att detta är inte en järnväg vilken som helst, utan det finns starkt känslomässigt engagemang för den här banan. Jag tycker det är viktigt att vi som beslutsfattare har respekt för den betydelse banan har. Både för de här länens utvecklingsmöjligheter men också att det finns ett affektionsvärde i Inlandsbanan som man inte ska underskatta, säger infrastrukturminister Anna Johansson. Anna Johansson säger sig också vara imponerad av de långsiktiga insatser som görs för att få till sig EUmedel till upprustning, att långsiktigt höja banans standard och göra den mer attraktiv. – Det är ju inte så att man från företagets sida väntar på att någon annan ska göra något. Det finns ett aktivt ledarskap kring Inlandsbanan som är väldigt imponerande.


4

Mässa för järnvägen När årets infrastrukturmässa Nordic Rail öppnade, fanns Inlandsbanan på plats med en monter. Det var andra gången som Inlandsbanan deltog i mässan i Jönköping, tillsammans med ett 100-tal utställare. De tre mässorna Elmia Future Transport, Elmia Nordic Rail och Elmia Nordic Road tog upp viktiga transport- och samhällsfrågor. Finansieringar, upphandlingar och framtida utmaningar diskuterades. Här fanns alla de stora järnvägsföretagen med allt från underhåll och utrustning till tågoperatörer bland utställarna. Här fanns en chans att visa upp ny teknik men också att opinionsbilda för en ökad satsning på järnvägstrafik. Inlandsbanan representerades av Lena Kling, Therese Fanqvist-Johansson och Hans Jonsson från Inlandståg AB. Och Otto Nilsson, vd för Inlandsbanan AB. – Vi är här från Inlandsbanan för att tala om att vi finns, att bli mer kända i transport-Sverige, säger Otto Nilsson.


5

De besökare som passerade Inlandsbanans monter stannade upp en stund, inhämtade information. Några besökare deltog i en tävling där det gällde att på en karta pricka in de landskap som Inlandsbanan passerar genom. På storbildsskärm visades en animerad film, en framtidsvision av persontransporter under temat: Support the Future. En annan film visade Inlandsbanan idag, med turist- och persontrafik men också de resurser som banan kan erbjuda i form av godstransporter.

– De flesta känner ju till Inlandsbanan som en turistattraktion att åka med på sommaren, menar Otto Nilsson. Men vi tycker att godstrafiken är viktigare för lönsamheten. Därför är det viktigt att vi är här och berättar om vilka möjligheter vi har att köra gods. Vi har ju Inlandståget här som har möten med potentiella kunder.

Text och foto: Lasse Pettersson, Cerca Media


MAGASIN

Nyhetsmagasin för Inlandsbanan AB - December 2015

Pendeltrafik till riksdagen

I gryningen en novembermorgon samlades representanter för Inlandsbanan och Destination Vemdalen i Riksdagshuset i Stockholm. De som bjudit in till detta tidiga frukostmöte var riksdagsledamöterna Per Åsling (c) och Kalle Olsson (s). Rubriken för mötet: ”Reguljär persontrafik på Inlandsbanan 2019”. Avsikten var att skapa bättre förutsättningar för bland annat arbetspendling mellan kommunerna i inlandet.

Torgny Svensson och Peter Ekholm från Destination Vemdalen inledde med att berätta om den snabba och positiva utveckling som Snötåget haft på antalet besökare till skidorterna kring Vemdalen. Det var till julen 2012 som Destination Vemdalen startade tågtrafik till skidorterna runt Vemdalen. Detta som ett samarbete med Inlandståg AB, som fick Destination Vemdalens uppdrag att köra daglig persontrafik mellan Östersund och

Mora. Samtidigt köpte Destination Vemdalen in ett antal vagnar för att i samarbete med Veolia köra nattåg från Malmö till skidområdet. Dagtåget mellan Östersund och Mora har på tre år nått 8000 resor per år under vintermånaderna. Bokningsläget till kommande säsong är just nu 28 procent plus, jämfört med förra säsongen. Värt att notera är att 2014-2015 var dessutom ett rekordår. Även nattåget från Malmö visar en kraftig uppgång i antalet resande.


2 De här redovisade siffrorna har blivit ett avstamp och inspira- styck. En investering som inte anses vara realistisk. Istället tion för att skapa en reguljär persontrafik i inlandet, de visar är alternativet att helrenovera de gamla Y1:orna. Detta till en att det finns en marknad för resande i regionen. kostnad av 5–10 miljoner kronor per styck. Det skulle ge de resurser som krävs för att utveckla en reguljär persontrafik – Ja, det är naturligtvis intressant om man kan utveckla tåg- i inlandet. Bland annat utreds möjligheterna att få igång arverksamheten i hela inlandet. Det är jätteviktigt och Inlands- betspendling till och från de större orterna. Här diskuterades banan har en roll att fylla i framtiden, säger Leif Pettersson bland annat dagliga turer morgon och kväll till och från Åsarna via Svenstavik till Östersund. (s), Norrbotten. Nu har man börjat hitta nya områden där Inlandsbanan har en roll att spela, med miljötänk, att frakta – Jag tror på att visa att det finns en bärkraft, att det här är både människor och gods. någonting som fungerar. Det finns siffror och en verklighet Fram till 2019 ska trafiken mellan Östersund och Mora upp- som visar det redan idag. Det är viktigt när vi tittar framåt, säger Kalle Olsson, riksdagsledamot (s) från Jämtland. För handlas. Inlandsbanan vill nu ersätta, helt eller delvis, den trafik som idag med stöd från Rikstrafiken går med buss 45 det första måste vi jobba tillsammans. Vi som bor i inlandet har ett gemensamt ansvar. Vi som ser vikten av utvecklad mellan Östersund och Mora. – Buss är en ”loosertransport”! Hur många väljer buss eller infrastruktur måste på alla sätt påverka partigrupperna. bil om det går att åka tåg? En retorisk fråga från Otto Nilsson, vd för Inlandsbanan. Det är både snabbare och bekväGenom att sätta in snabba och bekväma tåg skulle kollekmare med tåg och ger bättre möjligheter att arbeta under tivresandet bli mer hållbart och mer trafiksäkert. En sån resan, var svaret. utveckling skulle också stärka konkurrenskraften hos besöksnäringen gentemot andra trafikslag, till exempel bilInlandsbanans idéer har nu presenterats för andra aktörer resandet, framgick av presentationerna. som kör persontrafik över hela Norrland, och som enligt Otto Nilsson, har visat sig vara intresserade. De har tillsammans Nu är siktet alltså inställt på 2019 – förhoppningsvis ska det med Inlandsbanan tagit fram en kalkyl över kostnaderna för då vara möjligt att pendla med tåg över hela Inlandsbanans att köra tåg på de här sträckorna, alltså hela Inlandsbanans sträckning. Något som skulle gynna arbetsmarknaden och nät, inklusive Storuman–Umeå via Lycksele. Till det skulle besöksnäringen i hela regionen. det behövas göras en investering i 6–7 tågset av märket Y31 Text och foto: Lasse Pettersson, Itino. De skulle kosta mellan 30 och 80 miljoner kronor Cerca Media

Trafikutskottets Kalle Olsson (c), Torgny Svensson och Peter Ekholm, Destination Vemdalen, i samtal.

Ibabmagasin  

Magasin Inlandsbanan 2015

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you