Page 1


reklama mi³a w dotyku Z przyjemnoœci¹ prezentujemy nowy katalog pluszowych zabawek reklamowych Fofcio Promo Toys. Znajduj¹ siê w nim najbardziej popularne modele z szerokiego asortymentu marki a tak¿e wiele nowoœci. Przedstawiamy równie¿ metody znakowania, jakimi mo¿na personalizowaæ maskotki oraz inspiracje dla ró¿nych sposobów ich wykorzystania.

promotion soft in touch With pleasure we present the latest catalogue of commercial mascots Fofcio Promo Toys. Catalogue contains the bestsellers from a wide range of this trade mark assortment and also lots of news. Personalization methods and inspirations for how to make use of these plush items are included as well.


Misie Bears

Nicky Honey Miodowy miœ z koszulk¹ pod nadruk Honey bear with a T-shirt suitable for printing

Albert Be¿owy miœ w szaliku pod nadruk Beige teddy bear in a scarf suitable for printing

plush, cotton 20 cm 25 x 10; 60 x 50 mm | T,TF

plush, fleece 46 cm 90 x 40 mm | TF

Buddy Brown Br¹zowy miœ w szaliku pod nadruk Brown teddy bear in a scarf suitable for printing plush, fleece 46 cm 120 x 40 mm | TF

1


Misie Bears

Nicky Brown Br¹zowy miœ z koszulk¹ pod nadruk Brown bear with a T-shirt suitable for printing plush, cotton 20 cm 25 x 10; 60 x 50 mm | T,TF

Nicky Honey Junior Miodowy miœ z bia³¹ koszulk¹ pod nadruk Honey bear with a white T-shirt suitable for printing plush, cotton 12 cm 25 x 10; 40 x 25 mm | T,TF

Nicky Brown Junior Br¹zowy miœ z bia³¹ koszulk¹ pod nadruk Brown bear with a white T-shirt suitable for printing plush, cotton 12 cm 25 x 10; 40 x 25 mm | T,TF

2

Przyk³ad zastosowania. Oferta nie obejmuje kubka. Usage example. Offer doesn't include a mug.


Misie Bears

Nicky Patch Miœ z bia³¹ koszulk¹ pod nadruk Bear with a white T-shirt suitable for printing plush, cotton 15 cm 30 x 10; 50 x 25 mm | TF

Denis Br¹zowy miœ z koszulk¹ pod nadruk Brown bear with a T-shirt suitable for printing plush, cotton 20 cm 60 x 40; 30 x 10 mm | TF,T

Billy Honey Miodowy miœ z kokardk¹ Honey bear with a bow plush

33 cm

Billy Brown Br¹zowy miœ z kokardk¹ Brown bear with a bow plush

33 cm 3


Misie Bears

Monty Brown Br¹zowy miœ w szaliku pod nadruk Brown bear in a scarf suitable for printing plush, fleece 33 cm 25 x 80 mm | TF

Monty White Bia³y miœ w szaliku pod nadruk White bear in a scarf suitable for printing plush, fleece 33 cm 25 x 80 mm | TF

Josh Brown Br¹zowy miœ z ¿ó³t¹ koszulk¹ pod nadruk Brown bear with a yellow T-shirt suitable for printing plush, polyester 27 cm 40 x 75 mm | TF

4

Josh White Bia³y miœ z czerwon¹ koszulk¹ pod nadruk White bear with a red T-shirt suitable for printing plush, polyester 27 cm 40 x 75 mm | TF


Misie Bears

Benny Junior Miœ z koszulk¹ pod nadruk Teddy bear with a T-shirt suitable for printing

Big Benny

plush, polyester 12 cm 40 x 20; 40 x 10 mm | TF,T

Miœ z koszulk¹ pod nadruk Teddy bear with a T-shirt suitable for printing plush, polyester 20 cm 60 x 40 mm | TF

Garret Nadruk metod¹ sublimacji Sublimation printing

Bia³y miœ z czerwon¹ koszulk¹ pod nadruk White bear with a red T-shirt suitable for printing plush, polyester 15 cm 45 x 30 mm | TF 5


Misie Bears

Koszulka dla maskotki oko³o 20 cm T-shirt for a plush toy around 20 cm

Frankie

velour 90 x 40 mm | TF

Br¹zowy miœ Brown teddy bear plush

20 cm

Sammie Miœ z koszulk¹ pod nadruk Bear with a T-shirt suitable for printing plush, cotton 16 cm 55 x 20 mm | TF

6

Samuel Miœ w niebieskiej koszulce i czapce, pod nadruk Bear in a blue T-shirt and cap, suitable for printing plush, fleece 25 cm 30 x 10; 50 x 60; 60 x 60; 25 x 35 mm | TF,T


Misie Bears

Hartley Miœ z serduszkiem pod nadruk Bear with a heart suitable for printing plush 12 cm 30 x 10; 20 x 15; 15 x 15 mm | T,TF

Stephen Miœ polarny z czerwonym szalikiem pod nadruk Polar bear with a red scarf suitable for printing plush, fleece 20 cm 60 x 25 mm | TF

Burney Miœ z koszulk¹ pod nadruk Teddy bear with a T-shirt suitable for printing plush, polyester 20 cm 60 x 35 mm | TF Przyk³ad zastosowania. Oferta nie obejmuje kubka. Usage example. Offer doesn't include a mug.

7


Domowe Pets

Argo Brownie Konik z chustkยน pod nadruk Horse with a neckerchief suitable for printing

Konik z chustkยน pod nadruk Horse with a neckerchief suitable for printing plush, polyester 15 cm 10 x 40 mm | TF,T

plush, polyester 16 cm 20 x 40; 10 x 30 mm | TF,T

Poppy Piesek z chustkยน pod nadruk Doggy with a neckerchief suitable for printing plush, polyester 30 cm 50 x 30 mm | TF

8

Nancie Krรณwka z koszulkยน pod nadruk Cow with a T-shirt suitable for printing plush, polyester 16 cm 60 x 30 mm | TF


Domowe Pets

Susie Œwinka z koszulk¹ pod nadruk Piggy with a T-shirt suitable for printing plush, polyester 16 cm 60 x 30 mm | TF

Theo

Owen Le¿¹cy piesek z koœci¹ pod nadruk Lying puppy with a bone suitable for printing plush 23 cm 60 x 20 mm | TF

Merlin

Osio³ek z koszulk¹ pod nadruk Donkey with a T-shirt suitable for printing

Kotek z koszulk¹ pod nadruk Kitty with a T-shirt suitable for printing

plush, polyester 16 cm 60 x 30 mm | TF

plush, polyester 16 cm 60 x 30 mm | TF 9


Domowe Pets

Helen Owieczka w zielonej chustce pod nadruk Lamb in a green neckerchief suitable for printing plush, polyester 23 cm 10 x 40; 50 x 35 mm | T,TF

Baggins Zajยนczek z koszulkยน pod nadruk Rabbit with a T-shirt suitable for printing plush, cotton 15 cm 45 x 20 mm | TF

Lucky Pies "I love you" Dog "I love you" plush 23 cm 30 x 10; 20 x 15 mm | T

10

Stormy Baranek, poduszka Ram cushion plush

25 cm


Domowe Pets

Cony Królik z chustk¹ pod nadruk Rabbit with a neckerchief suitable for printing plush, polyester 10 cm 30 x 10; 20 x 15 mm | T,TF

Linda Czarna owieczka z chustk¹ pod nadruk Black sheep with a neckerchief suitable for printing plush, polyester 15 cm 35 x 15 mm | TF

Jessie Przyk³ad zastosowania. Oferta nie obejmuje kubka. Usage example. Offer doesn't include a mug.

Krówka z chustk¹ pod nadruk Cow with a neckerchief suitable for printing plush, polyester 20 cm 40 x 20 mm | TF 11


Dzikie Wild

Griffin Lew z chustkยน pod nadruk Lion with a neckerchief suitable for printing plush, polyester 15 cm 10 x 40 mm | TF,T

Kerry

12

Damon Tygrys z koszulkยน pod nadruk Tiger with a T-shirt suitable for printing plush, polyester 16 cm 60 x 30 mm | TF

Roy

Pantera z koszulkยน pod nadruk Panther with a T-shirt suitable for printing

Lew z koszulkยน pod nadruk Lion with a T-shirt suitable for printing

plush, polyester 16 cm 60 x 30 mm | TF

plush, polyester 16 cm 60 x 30 mm | TF


Dzikie Wild

Samson S³oñ z koszulk¹ pod nadruk Elephant with a T-shirt suitable for printing plush, polyester 16 cm 60 x 30 mm | TF

Elli Ma³pka z koszulk¹ pod nadruk Monkey with a T-shirt suitable for printing plush, polyester 16 cm 60 x 30 mm | TF

Walter Hipopotam z koszulk¹ pod nadruk Hippo with a T-shirt suitable for printing plush, polyester 16 cm 60 x 30 mm | TF

Snappy Krokodyl Crocodile plush 25 cm 10 x 30 mm | T 13


Dzikie Wild

Noel ¯ó³w Turtle plush 18 cm 30 x 30 mm | TF

Flipper Delfin Dolphin plush 25 cm 30 x 30 mm | TF

Jena Siedz¹ca ¿abka Sitting frog plush 20 cm 30 x 30 mm | TF

14

Na ¿yczenie klienta bia³a koszulka gratis! At customer's request white T-shirt gratis!


Dzikie Wild

Corin Stoj¹cy lew z chustk¹ pod nadruk Standing lion with a neckerchief suitable for printing plush, polyester 22 cm 30 x 10; 35 x 45; 25 x 40; 20 x 15 mm | T,TF

Tucker S³onik z chustk¹ pod nadruk Elephant with a neckerchief suitable for printing plush, polyester 17,5 cm 40 x 20 mm | TF

Richard Siedz¹cy lew Sitting lion plush 25 cm 30 x 10 mm | TF

Na ¿yczenie klienta czerwona koszulka gratis! At customer's request red T-shirt gratis!

15


Bo¿e Narodzenie Christmas

Christmas Sock Skarpeta œwi¹teczna z ³osiem, pod nadruk Christmas sock with a moose, suitable for printing plush 34 cm 100 x 100; 90 x 20 mm | TF,H

Oliver White Bia³y renifer w niebieskim szaliku i czapce z dzwoneczkiem, pod nadruk White reindeer in a blue scarf and cap with a bell, suitable for printing plush, fleece 28 cm 25 x 10; 45 x 25; 30 x 40 mm | T,TF

Oliver Green Bia³y renifer w zielonym szaliku i czapce z dzwoneczkiem, pod nadruk White reindeer in a green scarf and cap with a bell, suitable for printing plush, fleece 28 cm 10 x 25; 25 x 45 mm | T,TF

Riley Red Renifer w bordowym szaliku pod nadruk Reindeer in a red scarf suitable for printing plush, fleece 22 cm 25 x 10; 40 x 20; 25 x 25; 20 x 30 mm | T,TF

16


Bo¿e Narodzenie Christmas

Riley Blue Renifer w niebieskim szaliku pod nadruk Reindeer in a blue scarf suitable for printing plush, fleece 22 cm 25 x 10; 40 x 20; 25 x 25; 20 x 30 mm | T,TF

Snowy Ba³wanek w niebieskiej czapce i szaliku Snowman with a cap and scarf, suitable for printing plush, wool 15 cm 30 x 10; 40 x 40; 30 x 30; 20 x 15; 12 x 40 mm | T,TF

Nathan Brown Br¹zowy miœ œwi¹teczny w szaliku i czapce pod nadruk Brown Christmas bear in a cap and scarf suitable for printing plush, velour 12 cm 20 x 20; 30 x 10 mm | TF,T

Przyk³ad zastosowania. Oferta nie obejmuje kubka. Usage example. Offer doesn't include a mug.

17


Bo¿e Narodzenie Christmas

Nathan Honey Miodowy miœ œwi¹teczny w szaliku i czapce pod nadruk Honey Christmas bear in a cap and scarf suitable for printing plush, velour 12 cm 20 x 20; 30 x 10 mm | TF,T

plush, fleece 18 cm 30 x 10; 40 x 20 mm | T,TF

Clarence Miœ œwi¹teczny w szaliku i czapce pod nadruk Christmas bear in a cap and scarf suitable for printing plush, polyester 15 cm 50 x 15 mm | TF

18

Charlie Br¹zowy renifer w szaliku pod nadruk Brown reindeer in a scarf suitable for printing

Brennan Ba³wanek w b³êkitnej czapce i szaliku pod nadruk Snowman in a blue cap and scarf suitable for printing plush, fleece 15 cm 10 x 40; 30 x 30; 30 x 20 mm | T,TF


Bo¿e Narodzenie Christmas

Comet Red Renifer z czerwon¹ koszulk¹ pod nadruk Reindeer with a red T-shirt suitable for printing

Przyk³ad zastosowania. Oferta nie obejmuje kubka. Usage example. Offer doesn't include a mug.

plush, cotton 10,5 cm 30 x 20; 40 x 10 mm | TF,T

Comet White Renifer z bia³¹ koszulk¹ pod nadruk Reindeer with a white T-shirt suitable for printing plush, cotton 10,5 cm 30 x 20; 40 x 10 mm | TF,T

Milton £oœ z czerwon¹ koszulk¹ pod nadruk Moose with a red T-shirt suitable for printing plush, cotton 13 cm 40 x 30; 40 x 10 mm | TF,T 19


Breloki Keyrings

Whitney Puszysta owieczka, brelok Fluffy sheep, keyring plush 6,5 cm 30 x 10; 20 x 15 mm | T

Blake Heart Renifer z rogami w kszta³cie serca, brelok Fluffy reindeer with heart antlers, keyring plush 6,5 cm 30 x 10; 20 x 15; 15 x 10 mm | T,TF

Jasper Puszysty zaj¹czek, brelok Fluffy rabbit, keyring plush 6,5 cm 30 x 10; 20 x 15 mm | T

20


Breloki Keyrings Iggy Hipopotam z bia³¹ koszulk¹ pod nadruk, brelok Hippo with a white T-shirt suitable for printing, keyring plush, cotton 10 cm 30 x 10; 40 x 20 mm | T,TF

Jimbo S³onik z bia³¹ koszulk¹ pod nadruk, brelok Elephant with a white T-shirt suitable for printing, keyring plush, cotton 9 cm 30 x 10; 40 x 20 mm | T,TF

Larry Honey

Larry Brown

Miodowy miœ z bia³¹ koszulk¹ pod nadruk, brelok Honey bear with a white T-shirt suitable for printing, keyring

Br¹zowy miœ z bia³¹ koszulk¹ pod nadruk, brelok Brown bear with a white T-shirt suitable for printing, keyring

plush, cotton 10 cm 30 x 10; 40 x 20 mm | T,TF

plush, cotton 10 cm 30 x 10; 40 x 20 mm | T,TF

21


Breloki Keyrings

Gracie ¯yrafa z bia³¹ koszulk¹ pod nadruk, brelok Giraffe with a white T-shirt suitable for printing, keyring plush, cotton 10 cm 30 x 10; 20 x 15; 40 x 20 mm | T,TF

Salvador Kot z bia³¹ koszulk¹ pod nadruk, brelok Cat with a white T-shirt suitable for printing, keyring plush, cotton 10 cm 30 x 10; 20 x 15; 40 x 20 mm | T,TF

Bessie Krówka z bia³¹ koszulk¹ pod nadruk, brelok Cow with a white T-shirt suitable for printing, keyring plush, cotton 9 cm 30 x 10; 20 x 15; 40 x 20 mm | T,TF

Grover Pies z bia³¹ koszulk¹ pod nadruk, brelok Dog with a white T-shirt suitable for printing, keyring plush, cotton 9 cm 30 x 10; 40 x 20 mm | T,TF

22


Breloki Keyrings

Orson Tygrys z bia³¹ koszulk¹ pod nadruk, brelok Tiger with a white T-shirt suitable for printing, keyring plush, cotton 10 cm 40 x 20; 25 x 10 mm | TF,T

Shane Be¿owy miœ z bia³¹ koszulk¹ pod nadruk, brelok Beige bear with a white T-shirt suitable for printing, keyring plush, cotton 10 cm 40 x 20; 30 x 10 mm | TF,T

Nero Konik z bia³¹ koszulk¹ pod nadruk, brelok Horse with a white T-shirt suitable for printing, keyring plush, cotton 10 cm 40 x 20; 30 x 10 mm | TF,T

Toby Pantera z bia³¹ koszulk¹ pod nadruk, brelok Panther with a white T-shirt suitable for printing, keyring plush, cotton 10 cm 40 x 20; 30 x 10 mm | TF,T

23


Breloki Keyrings

Emots Sunny Kremowy miœ z bia³¹ koszulk¹ pod nadruk, brelok Cream bear with a white T-shirt suitable for printing, keyring

BuŸka, 6 wzorów mix, brelok Emoticon, 6 models mix, keyring plush 4 cm 25 x 15; 30 x 10 mm | TF,T

plush, cotton 10 cm 35 x 15; 30 x 10 mm | TF,T

Rex Lew z bia³¹ koszulk¹ pod nadruk, brelok Lion with a white T-shirt suitable for printing, keyring plush, cotton 10 cm 30 x 10; 40 x 20 mm | T,TF

24

Nana Ma³pka z bia³¹ koszulk¹ pod nadruk, brelok Monkey with a white T-shirt suitable for printing, keyring plush, cotton 10 cm 30 x 10; 40 x 20 mm | T,TF


Breloki Keyrings Laila ¯abka z bia³¹ koszulk¹ pod nadruk, brelok Frog with a white T-shirt suitable for printing, keyring plush, cotton 10 cm 30 x 10; 40 x 20 mm | T,TF

Audrie Œwinka z bia³¹ koszulk¹ pod nadruk, brelok Piggy with a white T-shirt suitable for printing, keyring plush, cotton 10 cm 30 x 10; 40 x 20 mm | T,TF

Rupert Kane S³onik z koszulk¹ pod nadruk, brelok Elephant with a T-shirt suitable for printing, keyring

Nosoro¿ec z koszulk¹ pod nadruk, brelok Rhino with a T-shirt suitable for printing, keyring plush, polyester 8 cm 30 x 10; 20 x 15; 20 x 10 mm | T,TF

plush, polyester 8 cm 30 x 10; 20 x 15; 20 x 10 mm | T,TF

25


Breloki Keyrings

GO LO Chase Króliczek na ksiê¿ycu pod nadruk, brelok Rabbit on a moon suitable for printing, keyring plush 7 cm 30 x 10; 20 x 15; 25 x 10 mm | T,TF

Tarik S³onik na ksiê¿ycu pod nadruk, brelok Elephant on a moon suitable for printing, keyring plush 7 cm 30 x 10; 20 x 15; 25 x 10 mm | T,TF

Ashlie Owieczka na ksiê¿ycu pod nadruk, brelok Sheep on a moon suitable for printing, keyring plush 7 cm 30 x 10; 20 x 15; 25 x 10 mm | T,TF

26


Breloki Keyrings

Chuck Kurczak z d³ugimi nogami pod nadruk, brelok Chicken with long legs suitable for printing, keyring plush 17 cm 30 x 10; 20 x 15; 20 x 10 mm | T,TF

LOGO

LOGO Race Robbie Renifer z koszulk¹ pod nadruk, brelok Reindeer with a T-shirt suitable for printing, keyring

Królik z d³ugimi nogami pod nadruk, brelok Rabbit with long legs suitable for printing, keyring plush 17 cm 30 x 10; 20 x 15; 20 x 10 mm | T,TF

plush, cotton 10 cm 30 x 20; 60 x 10 mm | TF,T

27


Breloki Keyrings Marcus Tygrys z koszulk¹ pod nadruk, brelok Tiger with a T-shirt suitable for printing, keyring plush, cotton 10 cm 30 x 20; 60 x 10 mm | TF,T

Dillon Lew z koszulk¹ pod nadruk, brelok Lion with a T-shirt suitable for printing, keyring plush, cotton 9 cm 30 x 20; 60 x 10 mm | TF,T

Tony Red £oœ z czerwon¹ koszulk¹ pod nadruk, brelok Moose with a red T-shirt suitable for printing, keyring plush, cotton 10 cm 30 x 20; 60 x 10 mm | TF,T

28

Tony White £oœ z bia³¹ koszulk¹ pod nadruk, brelok Moose with a white T-shirt suitable for printing, keyring plush, cotton 10 cm 30 x 20; 60 x 10 mm | TF,T


Breloki Keyrings

Artie Miœ z koszulk¹ pod nadruk, brelok Bear with a T-shirt suitable for printing, keyring plush, cotton 10 cm 30 x 20; 60 x 10 mm | TF,T

Lexy Krówka z koszulk¹ pod nadruk, brelok Cow with a T-shirt suitable for printing, keyring plush, cotton 10 cm 30 x 20; 60 x 10 mm | TF,T

Rita ¯yrafa z koszulk¹ pod nadruk, brelok Giraffe with a T-shirt suitable for printing, keyring plush, cotton 10 cm 30 x 20; 60 x 10 mm | TF,T

29


Kolekcja Collection Przedstawiamy najnowsz¹ kolekcjê dziesiêciu maskotek z koszulkami pod sublimacjê! To prawdziwy strza³ w 10-tkê!!! Doskona³e rozwi¹zanie w przypadku programów lojalnoœciowych! Na siedz¹co 15 cm wzrostu! W ca³oœci oko³o 21 cm!

Here is the latest plush toys collection - ten new models with T-shirts suitable for sublimation!! That's a real bang on!!! Great solution for the loyalty programmes! 15 cm high sitting! Around 21 cm in whole!

30


Magnesy Magnets

Dale S³onik z magnesami w ³apkach, pod nadruk Elephant with magnets inside hands, suitable for printing

Neal Królik z magnesami w ³apkach, pod nadruk Rabbit with magnets inside hands, suitable for printing plush 7 cm 30 x 10; 15 x 15; 20 x 15 mm | T,TF

Fannie ¯abka z magnesami w ³apkach, pod nadruk Frog with magnets inside hands, suitable for printing plush 7 cm 30 x 10; 15 x 15; 20 x 15 mm | T,TF

Molly

Clyde

Krówka z magnesami w ³apkach, pod nadruk Cow with magnets inside hands, suitable for printing

Miœ z magnesami w ³apkach, pod nadruk Bear with magnets inside hands, suitable for printing

plush 7 cm 30 x 10; 15 x 15; 20 x 15 mm | T,TF

plush 7 cm 30 x 10; 15 x 15; 20 x 15 mm | T,TF

31


Inne akcesoria Others accessories

Hangers Pluszowy wieszak ze zwierz鹿tkiem, 6 wzor贸w mix Plush clothes rack with an animal, 6 models mix plush 33 cm 30 x 10; 50 x 15 mm | T,TF

Big Aces Poduszka pluszowa Play Card, 4 wzory mix Play Card plush pillow, 4 models mix plush 40 cm 100 x 100 mm | TF

Knapsacks Plecak ze zwierz鹿tkiem, 6 wzor贸w mix Backpack with an animal, 6 models mix plush 25 cm 30 x 10; 20 x 15; 40 x 30; 50 x 25 mm | T,TF

32


Inne akcesoria Others accessories

Scribers

Aces

Piórnik w kszta³cie o³ówka, 4 kolory mix Pencil shape pencil case, 4 colours mix

Poduszka pluszowa Play Card, 4 wzory mix Play Card plush pillow, 4 models mix

plush 27 cm 90 x 40 ; 35 x 15 mm | TF

plush 30 cm 70 x 100 mm | TF

LOGO

Cubbies Piórnik ze zwierz¹tkiem, 6 wzorów mix Pencil case with an animal, 6 models mix plush 22 cm 60 x 40; 100 x 40; 35 x 20 mm | TF

Cudler Poduszka z pieskiem Pillow with a doggy plush 36x23 cm 30 x 10; 20 x 15; 70 x 60 mm | T,TF

33


Znakowanie Personalization Fofcio Promo Toys mo¿na personalizowaæ nastêpuj¹cymi metodami: Fofcio Promo Toys can be personalized by:

34

haft na ubrankach embroidery on clothing

ploter na ubrankach i bezpoœrednio na pluszu plotter on clothing and directly on plush

sublimacja na bia³ych ubrankach i akcesoriach z poliestru sublimation on white clothing and accessories from polyester

sitodruk na ubrankach i bezpoœrednio na pluszu screen printing on clothing and directly on plush

tampodruk na metkach i kartonikach tampo print on labels and hangtags

termotransfer na ubrankach heat transfer on clothing


Inspiracje Inspirations Zabawki Fofcio Promo Toys doskonale komponuj¹ siê z innymi gad¿etami reklamowymi. Fofcio Promo Toys can be perfectly in keeping with other promotion gadgets.

Wiêkszoœæ Fofcio Promo Toys ma w komplecie bia³e koszulki, ale istnieje tak¿e mo¿liwoœæ zamówienia innych ubranek lub wst¹¿ek pod nadruk. Most of Fofcio Promo Toys include white T-shirts. However other clothes or ribbons suitable for printing can also be produced on demand.

35


Produkcja specjalna Special production Fofcio Promo Toys to szeroki asortyment wzorów dostêpnych zarówno ze stanów magazynowych z dostaw¹ 24/48 h, jak i sprowadzanych na zamówienie specjalne. Us³uga China Direct to gwarancja niskich cen, wysoka jakoœæ oraz nieograniczone mo¿liwoœci wyboru produktów i technik znakowania. Fofcio Promo Toys assortment is available from stock and also as volume orders or customized production. China Direct is a guatantee of low prices, high quality and unlimited range of products and branding technology.

36


Spis treÂœci Index str. 1-7

Misie Bears

str. 8-11

Domowe Pets

str. 12-15

Dzikie Wild

str. 16-19

BoÂże Narodzenie Christmas

str. 20-29

Breloki Keyrings

str. 30

Kolekcja Collection

str. 31

Magnesy Magnets

str. 32-33

Inne akcesoria Others accessories str. 34

Znakowanie Personalization

str. 35

Inspiracje Inspirations

str. 36

Produkcja specjalna Special production


Fofcio promo toys  
Fofcio promo toys  
Advertisement