Page 1

case A DVA N I A KU N D E R E F E R A NS E G R I EG S E A FO O D


A D VA N I A K U N D E R E F E R A N S E G R I E G S E A F O O D

Fra fem økonomisystemer til én komplett forretningsløsning Grieg Seafoods forretningsfokus er resultatbasert vekst og bærekraftig bruk av naturlige ressurser. En av verdens ledende lakseprodusenter valgte Advania som leverandør av kjernesystemet for selskapets digitale prosesser.

fakta

Grieg Seafood ASA er en av verdens ledende oppdrettere av laks og ørret. Konsernet har en årlig produksjonskapasitet på over 90.000 tonn slaktet vekt fordelt på regionale selskaper. Selskapet har oppdrettsanlegg i Finnmark, Rogaland, British Columbia (Canada) og på Shetland. Hovedkontoret ligger i Bergen og samlet har selskapet over 700 ansatte. Omsetning 2015 var 4,5 milliarder NOK. Grieg Seafood ble notert på Oslo Børs i 2007.

Trond Kathenes er CIO i Grieg Seafood. Han poengterer at arbeidsprosessene i selskapet skal være så strømlinjeformede som mulig og forteller dette om samarbeidet med Advania:

Trond Kathenes, CIO i Grieg Seafood, på hovedkontoret i Bergen.

på et punkt hele fem økonomisystemer av ulik valør og kompleksitet. I dag har selskapet ett. En fullgod ERP-løsning som dekker selskapets behov.

– Isolert sett kan en virksomhet klare seg – Advania har tilegnet seg kompetanse om med et mindre regnskaps- og økonomivår virksomhet. Med system, men når man – Med innsikt i våre innsikt i våre utforsom oss har ambidringer har Advania sjoner om å ta i bruk utfordringer har sørget for å ta tak i flere elementer av de spesielle områdene et ERP-system, så er Advania sørget for å som er viktig for Dynamics 365 en god ta i tak de spesielle vår bransje. Denne avplattform å bygge på, gjørende forståelsen områdene som er viktig sier Trond Kathenes, har rådgiverne fra CIO Grieg Seafood. for vår bransje. Avania tatt med seg inn arbeidet med hvorAdvanias fokus som dan forretningssystemet er konfigurert partner er å hjelpe Grieg Seafood til og satt opp. forbedring av selskapets kjerneprosesser som igjen bidrar til økt lønnsomhet for Ifølge Kathenes har forretningssystemet selskapet. Virksomheter innen fisk og fra Advania virket til å standardisere så havbruk møter økende krav til standardiGrieg Seafood kan gjøre oppgavene i syssering, rapportering og samhandling med temet på best mulig måte. myndighetene. Styringssystemet Advania bidrar med forenkler dette arbeidet og Grieg Seafood er i kraftig vekst og gjenlegger til rette for videre vekst for Grieg nom sammenslåinger hadde selskapet Seafood. www.advania.no

Fiskeri- og havbruk Økende etterspørsel, vekst gjennom konsolidering og krav til effektive kjerneprosesser. Ressurser fra havet skal mette stadig flere munner og virksomheter som opererer i denne bransjen vil møte økende krav fra myndigheter og forbrukere.

“Vi vokser så raskt og har så mye å gjøre at vi ikke har tid til å bytte IT-system!” Det er ikke få toppledere i fiskeri- og havbruk som utfordres så mye i sitt daglige virke at dette kan være en nærliggende tanke. Samtidig opplever mange at sammenslåing av selskaper og produksjonsvekst har ført til en foreldet systemportefølje som ikke lar seg skalere i takt i med vekst og endring. Teknologi skal bidra til enklere hverdag og lønnsomhet. Advania leverer plattformen som som gir grunnsystemet for helhetlig styring, skalerbarhet og effektiv drift.

www.advania.no


Advania er et rüdgivnings- og teknologiselskap. Vi leverer forretningssystemer, skytjenester og kommunikasjonsløsninger.

Telefon: 815 58 040 advania@advania.no www.advania.no

Advania kunderef grieg v2  
Advania kunderef grieg v2  
Advertisement