Page 1

Alt er  mulig  uten  stress! &ƌĂ^ƚƌĞƐƐƟůsŝƚĂůŝƚĞƚtŽƌŬƐŚŽƉ


Om Soulpilot Academy Soulpilot Academy er en gruppe mennesker som utforsker og arbeider med healingmetoder, meditasjonsmetoder og andre modeller for transformasjon av sinnet fra hele verden. Vi tilbyr verktøy og metoder som kan hjelpe deg å nå ditt høyeste potensial. Metodene som vi underviser i er anerkjent i en del tradisjonelle medisinske miljøer, spesielt i USA. Vi har jobbet sammen med og lært fra de beste lærere, healere og åndelige mestere fra hele verden, leger, antropologer og forskere. Vi har deretter satt denne forståelsen inn i et eget system som kan gi alle som ønsker erfaringen av det vi kaller Superbevissthet – vår sanne natur. >sZ^Q[RWVMZsPRMTXMUMVVM[SMZsÅVVM[QV sanne natur, en evig indre fred og væren. Under våre reiser og gjennom studier av hundrevis av metoder for helbredelse og meditasjon har vi funnet en metode som virker for alle og som alle kan bruke på seg selv. Denne lille presentasjonen prøver å beskrive hvorfor denne metoden er så fantastisk.


,M\ÅVVM[VWMQSZWXXMV[WUSIVPMTJZMLM ITTMXZWJTMUMZQTQ^M\LQ\\" Œ 1UU]VNWZ[^IZM\MZ]\^QSTM\NWZsPMTJZMLMIJ[WT]\\ alle fysiske, psykiske og emosjonelle problemer i kropp og sinn! ,M\ÅVVM[QSSM[aSLWUUMZMTTMZ]JITIV[MZ som et godt fungerende immunforsvar ikke SIVPMTJZMLM Œ ,MÆM[\MMS[XMZ\MZNZIPMTM^MZLMVMZMVQOMWUI\ det eneste som kan helbrede kroppen og sinnet er immunforsvaret. Nye oppdagelser fra ulike medisinske skoler sier at kilden til sykdom og ubalanser også er kilden til andre problemer i livet.


! I^ITTM[aSLWUUMZWO]JITIV[MZSWUUMZ fra stress. Œ 1MVNWZ[SVQVO[ZIXXWZ\WNNMV\TQOORWZ\Q!! I^,Z*Z]KM Lipton ved Stanford University School of Medicine, NWZ\MTTMZLMV[^¥Z\ZM[XMS\MZ\MJQWTWOMVI\UQV[\! av alle sykdommer og ubalanser kommer fra stress. Œ,M[Q[\M MZIZ^M\NZI^sZMNWZNMLZM[WUWXXTM^LM stress i sine liv og overførte sykdommer og ubalanser til sine barn via genene. Œ 0^Q[^Q[SITPMTJZMLM[aSLWUWO]JITIV[MUs^QQVV\QT SRMZVMVI^XZWJTMUMVM[WU[SIXMZ[\ZM[[IT\[sÅVVM]\ hvordan problemene som skapte stress oppstod.


Stress kan sitte dypt og trenger ikke ha noen sammenheng med hvordan du lever i dag. Œ hMVLZMVs^¥ZMVLM[Q\]I[RWVSIV^¥ZMXW[Q\Q^\ men det stresset som føles i dag kan være ubevisst og komme fra andre tider og andre steder. Œ )TTMUMVVM[SMZMZNWZ[SRMTTQOMLMZNWZSIV[\ZM[[WXXtre forskjellig fra person til person. Derfor er stress også vanskelig å behandle med tradisjonelle metoder. Œ ,MÆM[\MUMVVM[SMZ^M\PMTTMZQSSMP^ILM\^QZSMTQO ^QT[Qs^¥ZMQMV WX\QUIT\QT[\IVLNa[Q[SWO psykisk over lang tid.


Minner skaper stress. Minnene ligger på KMTTMVQ^sWOJMPIVLTM[I^LM\]JM^Q[[\M[QVV Œ ;\ZM[[WXX[\sZWN\MXsOZ]VVI^SWVÆQS\UMTTWULMV bevisste delen og den ubevisste delen av sinnet. Œ ;QLMVLMVJM^Q[[\MLMTMVQSSMSTIZMZsÅVVMZMNMZIV[MZ til følelsene som oppstår fra celleminner, klarer den PMTTMZQSSMsÅVVMMVT¦[VQVOXsXZWJTMUM\,M\\M skaper stress, forvirring og frustrasjon.


;\ZM[[[TsZI^QUU]VNWZ[^IZM\ Œ ;\ZM[[MZM\[QOVIT\QTSZWXXMVWUI\LMVMZQNIZM 1UU]VNWZ[^IZM\SZWXXMV[MOVMPMITQVO[a[\MUMZ og vår høyere bevissthet slås da av for at kroppen skal overleve. Œ 5MLNWZ[\sMT[MVI^I\LM\MZUQVVMZKMTTMUQVVMZ som skaper stress, kan vi lære å helbrede minnene og fjerne stresset. Œ ,M\^QTUMLN¦ZMI\QUU]VNWZ[^IZM\SZWXXMV[MOVM healingsystemer og den høyere bevisstheten slås på. Œ 0^Q[LM\[WUOR¦ZI\QUU]VNWZ[^IZM\[Ts[)> NWZ[^QVVMZ[s^QTQUU]VNWZ[^IZM\[Ts[8hQORMV


0^I[SRMZVsZ^QJMVa\\MZ]TQSMUM\WLMZNWZ ÂŚSM^sZJM^Q[[\PM\' Forskere har oppdaget at visse hjernefrekvenser [XM[QMT\QVVMVNWZITNIWO\PM\ISIV" 4QVLZM[\ZM[[WOJQLZI\QTJM\aLMTQOWO^IZQOZML]S[RWV angst og sinne. /RÂŚZMLM\MVSTMZMsWXXVsLaXNa[Q[SI^[TIXVQVOWO mental klarhet, selv under svĂŚrt forstyrrende omstendigheter. /QNWZJMLZMLM^MZJITMM^VMZWOÂŚS\^MZJIT19 .ZMUSITTMTM^MVLM[XWV\IVMUMV\ITMJQTLMZWO fantasirike, kreative tanker, redusere smerter, fremme emosjoner som glede, entusiasme, moro og selvkontroll. –SMQV\MTTQOMV[MVJMLZMPMT[MVWOOQUMZMVMZOQ


Nervesystemet Det parasympatiske nervesystemet: Œ -ZIS\Q^\VsZM\QVLQ^QLP^QTMZWON¦TMZ[MOI^[TIXXM\ og er ansvarlig for ting som sammentrekning av pupiller, senkning av puls, utvidelse av blodkar og stimulering av fordøyelse og forplantningsorganene. Det sørger for alle ting som skjer automatisk i kroppen vår. Det sympatiske nervesystemet: Œ :M[XWVLMZMZXs[\ZM[[WO\Z]MVLMNIZMZ¦SMZ blodtrykk og puls osv. og vil generere følelse av opphisselse. Det er designet for å brukes litt sjeldnere som i nødstilfeller.


Kroppens alarmsystem: Œ 1LM\[aUXI\Q[SMVMZ^M[a[\MUM\TQOOMZSZWXXMV[ alarmsystem. Det brukes for å redde livet når det WXX[\sZNIZMWO^Q\^QVOM[\QTs^MTOMSIUXMTTMZÆ]S\ Œ *TWLM\OsZ\QTU][STMVMNWZLQSZWXXMVLQV\ZWZI\L] nå trenger å sloss hardere og løpe raskere enn du noen gang har løpt før, fordi det er noe som truer livet ditt. Œ *TWL[\Z¦UUMV\QTNWZL¦aMT[M[[a[\MUM\NZWV\ITTIXXMV i hjernen, nyre og lever reduseres. Du trenger ikke å fordøye mat akkurat nå, eller frigjøre giftstoffer fra leveren, balansere nyrene eller ha kreative tanker. 0^Q[L]QSSMW^MZTM^MZLMVM[\MUQV]\\MVM[XQTTMZ ingenting av dette noen rolle.


3IUXWOÆ]S\[a[\MUM\JZ]SM[NWZsZMLLM livet. Men hvis det ikke slås av igjen kan det skade organer og svekke immunforsvaret vårt. Œ 6sZITIZU[a[\MUM\QSSM[Ts[I^T]SSMZKMTTMVM^sZM seg, ingenting går inn eller ut, de mottar ingen næring, oksygen, mineraler og det frigjøres heller ikke avfallsstoffer eller toksiner under stressperioden. Œ )T\[\WXXMZWXXJWZ\[M\\NZILM\[WUMZTQ^[V¦L^MVLQO for å overleve. Œ 0^Q[[\ZM[[M\QSSM[Ts[I^QORMV^QTLM\WXX[\sM\ giftig miljø inni cellene som ikke tillater vekst eller helbredelse. Œ .WZ[SMZ,Z*Z]KM4QX\WVPM^LMZI\LM\MZ[TQS genetiske sykdommer oppstår.


Œ 8sLMVIVLZM[QLMV^Q[\MNWZ[SVQVO[ZM[]T\I\MZXs Standford Universitetet i USA noe svært oppsiktsvekkende; celler som er åpne, i vekst og i en tilstand av helbredelse er immune mot sykdom og andre ubalanser. Œ 0^I[SRMZUMLM\UMVVM[SMP^Q[SZWXXMVMZQMV[TQS tilstand hele tiden?


Alarmsystemet i kroppen vår går til drastiske [SZQ\\NWZsZMLLMTQ^M\^sZ\" Œ 3IUXWOÆ]S\[a[\MUM\MZ[^¥Z\^QS\QONWZsZMLLM TQ^M\QMVV¦L[Q\]I[RWV1LIOMV[[IUN]VVWXXTM^MZ vi stress som ikke er spørsmål om liv eller død, [WU¦SWVWUQ[SMXZWJTMUMZSWVÆQS\MZXsRWJJMV samlivsproblemer og lignende. Likevel fører stresset til at systemet slås på og vi går i dette modus i lange perioder helt unødvendig. Œ ,M\^ML^IZMVLM[\ZM[[M\OQZ[aUX\WUMZ[WU[\Q^M muskler, hodepine, dårlig mage etc. Før eller senere ryker det svakeste leddet i kroppen og det oppstår sykdom, skapt av stress. Œ 0MV[QS\MVUMLQUU]VNWZ[^IZM\MZsJMSRMUXM bakterier, virus og sopp, reparere og transformere unormale celler. Œ )T\LM\\M[\WXXMZWXX]VLMZ[\ZM[[WOLM\MZISS]ZI\ slik det skal være! Men det er livsviktig at stresset fjernes raskt slik at immunforsvaret slås på igjen.


Vitenskapelige eksperimenter viser at \QT[\IVLMZI^]JITIV[MSIVNWZIVLZM[\QT\W\IT JITIV[MQPMTMSZWXXMVXs[^¥Z\SWZ\\QL Œ 1UU]V[a[\MUSIVJITIV[MZM[\QTJISM\QT[QVVI\]ZTQOM \QT[\IVLXsKI·UQV]\\MZ,M\\MSIVOR¦ZM[UML svært enkle metoder. Œ ;\ZM[[MZsZ[ISMV\QTIJ[WT]\\ITTMXZWJTMUMZNa[Q[S emosjonelt og mentalt. Når stresset er fjernet kan immunforsvaret og andre systemer i kroppen helbrede alle tilstander. 5M\WLMVM;W]TXQTW\)KILMUaJZ]SMZ JMPIVLTMZ133-[aSLWUUMZXsLMVUs\MV LMÆM[\MI^W[[SRMVVMZ\QTQLIO Œ >sZMUM\WLMZZML][MZMZWONWZMJaOOMZJM^Q[[\WO ubevisst stress som fører til ubalanser i kroppen. Œ ,M\N¦ZMZ\QTI\QUU]VNWZ[^IZM\[M\\MZSZWXXWO[QVV tilbake til sin naturlige harmoni og balanse.


.ZMU\QLMV[UMLQ[QV^QTJI[MZM[MOXss kontrollere og styre energi i kroppen. -VMZOQUMLQ[QV^QTJTQLMV^QS\QO[\MNWZUMV NWZPMTJZMLMT[M Œ )TJMZ\-QV[\MQV^Q[\MORMVVWUNWZUMTMV-%UKI\ alt er energi og etter dette ble vårt syn på verden forandret for alltid. Œ 6WMVI^^MZLMV[NZMU[\MNWZ[SMZMWO\MVSMZMIT\NZI Nobelprisvinnere, professorer og medisinere til forNI\\MZMWOWXXÅVVMZMPIZ[IO\LM\[IUUM#]JITIV[MZ og sykdommer handler alltid om energier i kroppen som er i ubalanse.


-S[MUXTMZXsMVMZOQ (Hvert nivå nedover har mer energi og kraft)" ,]LQVM\IVSMZWOLQVNa[Q[SMSZWXX 2. Molekyler. 3. Atomer. 4. Subatomære partikler. *¦TOMZI^MVMZOQ 6. Nullpunktet eller kvantefeltet som er det laveste energinivået for et objekt eller en partikkel. :MVJM^Q[[\PM\<IVSMV[SQTLMP^WZMVMZOQJ¦TOMZ skapes. Fra dette nivået kan bevissthet bytte en MVMZOQJ¦TOMUMLMVIVVMV


0^WZSWUUMZ]JITIV[MVNZI' Hva er sammenhengen mellom sykdom, ]JITIV[MZWOMVMZOQ' Œ =JITIV[MVSWUUMZNZI[\ZM[[NWZsZ[ISM\I^KMTTMminner som egentlig er negative energier som sitter i cellene. Sinnet oppfatter dette som negative følelser som ikke kan forklares. Œ .WZsÅVVMsZ[ISMV\QT]JITIV[MVMTTMZ[aUX\WUM\Us ^QÅVVMNZIU\QTN¦Z[\MOIVOLMVVMN¦TMT[MVWXX[\WL Dette vil kunne skape en positiv energi som kan oppheve den negative. Œ )TT[aSLWUWO]JITIV[MWXX[\sZXsOZ]VVI^VMOItive energier som blokkerer for helende prosesser på cellenivå.


Hvordan kan skadelige energier endres til PMTMVLMMVMZOQMZ' Œ 6sZ^QIZJMQLMZUML]TQSMPMITQVOUM\WLMZXs cellenivå endres skadelige energier og gjør cellene friske og harmoniske. Œ 6sZLM[SILMTQOMMVMZOQMVMMZJWZ\MNWZ[^QVVMZ[\ZM[[ forbundet med den. Œ +MTTMUQVVMZ[SIXMZ[\ZM[[QSZWXXWO[QVV6WMVI^ verdens mest kjente forskere har snakket om dette i årevis, og blant verdens urbefolkninger har dette vært kjent i tusenvis av år. . Œ .WZ[¦SORWZ\^ML;\IVLNWZL=VQ^MZ[Q\M\M\^Q[MZI\P^Q[ stress fjernes kan selv genetiske sykdommer svært ofte helbredes.


0^WZNWZPMTJZMLM[aUX\WUMVM[WUSWUUMZ \QTJISMQ[\ILQOVaMNWZUMZVsZ^QVs^M\I\^QSIV PMTJZMLM^sZMVMOI\Q^MKMTTMUQVVMZ' Œ 6sZ^Q[SITUM[\ZM^sZMXZWJTMUMZ[SIXM[LM\ gjerne mer stress fordi energi ikke transformeres QMVVI\]ZTQOÆa\WO\QT[\IVL Œ .WZ[SVQVO\aLMZXsI\s[VISSMWUX[aSQ[SMXZWJTMmer om og om igjen faktisk kan gjøre problemene verre. Œ ,M\MZU]TQOsPMTJZMLMKMTTMUQVVMZI]\WUI\Q[S^ML å lære seg å være.


:MQ[MVQVVQLM\]JM^Q[[\M[QVV Œ 5MLLQ\\JM^Q[[\M[QVVSIVL]^MTOMLMPaOOMTQOM minnene, men det ubevisste sinn kan vi ikke velge på samme måten, det har sine egne systemer og sine egne tanker. Œ ,M\JM^Q[[\M[QVVM\^QZSMZ]\NZII[[W[QI[RWV[sVsZL] tenker på en hendelse i fortiden oppstår følelser og bildene fra disse minnene. Men vi må være klar over at dette er illusjoner, hendelsene eksisterer ikke lenger, selv om følelser forbundet med dem kan fremkalles.


Har du noen ganger lurt på hvorfor du føler [WUL]OR¦Z' Œ 0IZL]VWMVOIVOT]Z\XsP^WZNWZL]MZ[QV\VsZL] QSSM\ZMVOMZs^¥ZMLM\'0^WZNWZL][XQ[MZVsZL] QSSMMZ[]T\MV'0^WZNWZL]\MVSMZXs\QVO[WUL] MOMV\TQOQSSMPIZTa[\\QTs\MVSM'0^WZNWZL]MZZMLL når du ikke trenger å være redd? Œ ,M\MZUQVVMZQ]VLMZJM^Q[[\PM\MVNZIPMVLMT[MZ du ikke lenger husker, kanskje ubehagelige minner, bilder og tanker som blir til følelser. Œ ,M\MZU]TQOsI^[T¦ZMLMU[WULMQTT][RWVMVLMMZ LM\ÅVVM[RWMOMV\TQOQVOMVNWZ\QL


)TTMUQVVMZTIOZM[[WUJQTLMZWON¦TMT[MZ Œ =IV[M\\P^I[TIO[XZWJTMUL]PIZQVVQLMO[MT^ISS]rat nå så eksisterer de som bilder og følelser. Dette er energimønstre som kan transformeres når du forstår hvor de kommer fra og hvordan de kan endres. Œ 6aMMVMZOQJ¦TOMZSIVLI[SIXM[LMPMTJZMLMZKMTTMminnene og lar oss erfare vår sanne natur, en fredfull tilstand uten stress.


>sZ\]JM^Q[[\M[QVVJZ]SMZUQVVMVM[TQSI\^Q kan unngå smerte og søke glede. Œ =VLMZJM^Q[[\PM\MVJM[Sa\\MZW[[NZINa[Q[SMWOMUW[jonelle skader, dette gjøres ved å sørge for at vi vil unngå hendelser som vil skade oss. Œ =VLMZJM^Q[[\PM\MV[IUTMZXsMZNIZQVOMZORMVVWU hele livet, ikke en hendelse glemmes, den vet alltid hvordan vi reagerte sist vi var i samme situasjon og vil trekke fram følelser forbundet med minnene neste gang vi opplever det samme. Œ5MVMZNIZQVOMVMSIV^¥ZMNZI\QLTQOJIZVLWUWO reaksjon og følelser den gang bygde på barnets logikk, nemlig å unngå smerte og søke glede. Som voksne tenker vi på en annen måte, men likevel følger tidlige handlingsmønstre oss, mønstre som avspilles gang på gang gjennom hele livet, uten at vi forstår hvorfor.


/Z]VVMV\QTI\^QQSSMSIVQLMV\QÅ[MZMU¦V[\ZM\ er at vi ikke vet hva som hva som forårsaket det. Œ ;a[\MUM\[WU]VLMZJM^Q[[\PM\MVJZ]SMZJaOOMZXs stimulans og respons. Œ ;\QU]TIV[MVMZITT\QLM\UQVVMUMVLM\MZ\ZM\aXMZ minner som vi ikke kan tilbakekalle i det hele tatt. Selv når vi kjenner dem kan vi reagere urasjonelt.


Vi arver celleminner av våre forfedre. Du kan N¦TMLQVJM[\MUWZ[OTMLMMTTMZNZaS\QLQVMOMV kropp. Œ >QPIZIZ^M\UQVVMZNZI^sZMNWZMTLZM[WUQORMVPIZ arvet fra sine foreldre. Œ ,Q[[MIZ^MLMKMTTMUQVVMVMSIV^¥ZMOWLMMTTMZ dårlige, men fra naturens side er dette helt perfekt, minnene skaper livets spill og evolusjon. Œ ,M\\MPIZORWZ\I\UIVOM\MZIXQNWZUMZQSSMPIZ^¥Z\ så effektive, det er ikke lett å håndtere problemer du ikke en gang vet eksisterer. Œ )Z^MLMKMTTMUQVVMZSIV\ZIV[NWZUMZM[ISS]ZI\[WU alle andre minner, gjennom unike energimetoder.


<QLTQOMJIZVLWU[UQVVMZ Œ 1LMN¦Z[\M[MS[sZMVMI^TQ^M\JTQZ^sZMMZNIZQVOMZ TIOZM\]\MVsJTQÅT\ZMZ\ORMVVWUMVUMZZI[RWVMTT og bevisst dømmekraft som vi utvikler senere. Når det skapes minner i denne alderen går de rett inn i underbevisstheten med barnets resonnement. Œ >QSIVPITIOZM\]TQSMUQVVMZNZI^Q^IZ[UsJIZV der disse minnene oppstår i nåtid hver gang vi ønsker at våre fysiske behov skal bli møtt, og akkurat de samme følelsene som vi hadde når vi var små kan WXX[\s[MT^VsZ^QMZMTTMZsZ Œ =NWZ[\sMTQOMKMTTMUQVVMZNZILMVVM\QLMVNWZ\[M\\MZs spille hele livet helt til de oppdages og kan helbredes.


6sZM\]JM^Q[[\UQVVMIS\Q^Q[MZM[OsZLM\ NWZJQ^sZTWOQ[SMJM^Q[[\PM\WOIS\Q^MZMZMV stressrespons. Œ ,M\]JM^Q[[\M[QVVOR¦ZLILM\[WULM\MZXZWOZIUmert for. Det aktiverer da stressresponsen i kroppen basert på minnet som trigges. Œ ;QVVM\JZ]SMZLQ[[MUQVVMVM\QTsJM[Sa\\MLM\TQTTM barnet som skal overleve og vokse opp siden det kjenner igjen noe det nå tror er en fare. Ditt beskyttende alarmsystem setter da i gang sine prosesser som om det skulle være en nødsituasjon akkurat nå.


NĂĽr det oppstĂĽr følelser som ikke gir noen ZI[RWVMTTUMVQVOSIVLM\^ÂĽZMNWZLQ]JM^Q[[\M UQVVMZNZIMTTMZsZ\QTJISMMZIS\Q^MZ\ Â&#x152; ,M\\MSIVORÂŚZMW[[NZ][\ZMZ\MWO[SIXMSWVĂ&#x2020;QS\0^I du føler er veldig kraftfullt, men det gir ingen mening i livet ditt akkurat nĂĽ. Â&#x152; 0^I[WUWN\M[SRMZQÂŚaMJTQSS[WULM\\MMZI\^Q rasjonaliserer og tildeler skylden for følelsene vĂĽre til noe som skjer akkurat nĂĽ og gjør det til et problem. Selv om det ikke føles riktig gir det mer mening enn noe annet vi klarer ĂĽ se.


Smerteminner prioriteres i forhold til andre minner siden vi skal overleve og vokse opp. Jo ÆMZMI[[W[QI[RWVMZRW[\¦ZZM[UMZ\MWO[\ZM[[ skapes i kropp og sinn. Œ ,MÆM[\MUM\WLMZNWZJMPIVLTQVOI^\ZI]UMZ^QZSMZ ikke fordi en ikke kjenner hendelser fra fortiden som er beskyttet fra å bli helbredet av vårt ubevisste sinn. Œ ,MJM[Sa\\M[NWZLQLM\]JM^Q[[\M[QVVM\OR¦ZMV tolkning på at det er utrygt for dette minnet å bli helbredet fordi meningen med minnet er å beskytte personen fra å bli såret eller skadet igjen.


Hva vi tror om vår virkelighet. Œ >QPIZJM^Q[[\MWO]JM^Q[[\M\ZW[[a[\MUMZ[WUNWZUMZ og styrer våre minner. Disse systemene skaper et rammeverk for den vi tror vi er. Œ ,MJM^Q[[\M\ZW[[a[\MUMVM^sZMZMXZM[MV\MZMZ av vår bevissthet. Œ =\NWZLZQVOMVTQOOMZQI\! I^^sZM\ZW[[a[\MUMZMZ ubevisste. Alle disse programmene gjør sin jobb for å beskytte oss og underbevisstheten aktiverer disse programmene når det oppfatter en fare.


Forskere på Stanford Universitetet fant at det [WU]\T¦[MZ[aSLWUWO]JITIV[MQSZWXXMVMZ JM^Q[[\MWO]JM^Q[[\M\ZW[[a[\MUMZ Œ .WZsPMTJZMLMUQVVMZ]\MVs[SIXMUMZ[\ZM[[SIV du helbrede minnene som er kilden til problemet. Œ 6sZ^QSIV[MXsVWMVI^\ZWMVM^sZMUMLM\^sSMV\ sinn, kan vi se at mange av dem ikke lenger er sanne, de stammer fra en fortid som ikke betyr noe lenger. Œ ,]SIVJa\\M]\LQ[[M\ZW[U¦V[\ZMVMUML[IVVPM\MV om hvem du virkelig er, vi er så mye mer enn våre trossystem. ;X¦Z[UsTM\JTQZRW\QT[T]\\" Œ 0^WZLIVÅVVMZRMOLQ[[MUQVVMVMWO\ZW[[a[\MUMVM WOP^WZLIVSIVRMOPMTJZMLMLMU'0^Q[VM[\MVQVOMV terapiformer egentlig virker, hva kan jeg gjøre?


,M\]JM^Q[[\M[QVVM\MZUaM[\MZSMZMMVVLM\ JM^Q[[\M[QVVM\ Œ ;UMZ\MUQVVM\^QTITT\QL^QVVMW^MZLM\JM^Q[[\M[QVVM\ fordi det er der for å beskytte oss. Œ >QSIVJZ]SMLM\JM^Q[[\M[QVVM\\QTsSWUU]VQ[MZM med det ubevisste sinnet ved å forstå vår sanne natur.


*M^Q[[\WO]JM^Q[[\QV\MV[RWV Œ 6sZVWMVPIZUQ[\M\M^VMV\QTs^Q[]ITQ[MZMSIVLM\ skyldes at underbevisstheten har begrenset evnen til å visualisere fordi det aktiveres bilder som er for smertefulle. Men likevel føles smerten og man fortsetter å gjøre ting de egentlig ikke ønsker å gjøre. Œ ,Z<QTTMZ^ML;\IVNWZL=VQ^MZ[Q\M\M\[QMZ"¹,M\MZ ]JM^Q[[\MQV\MV[RWVMZNWZLMÆM[\M\QVO[WU[SRMZQ livet. Alle snakker om bevisst intensjon, som er virkelig og viktig, men når den ubevisste intensjonen og LMVJM^Q[[\MQV\MV[RWVMVMZQSWVÆQS\[s^QVVMZLMV ubevisste.” Dr. Lipton uttalte at det er nesten umulig med viljekraft å forandre ting i livet som skyldes ubevisste trosmønster. Den ubevisste kraften er oftest sterkere enn viljen.


Vår sanne natur. Œ .WZ[SVQVO[ZM[]T\I\MZNZIPMTM^MZLMVWOMOVMMZNIZQVOer om hvordan kropp, sinn og bevissthet fungerer, kan brukes for å transformere livet ditt fullstendig fra stress til vitalitet og fred. Det oppnås ved å helbrede celleminner og bytte ut trosmønstre ved å forstå vår sanne natur. Œ ,I^QTLZ¦UUMZ[\¦ZZMMVVL]\ZWLLM^IZU]TQOJTQ virkelige. Livet ditt kan bli magisk på alle områder; prestasjoner, forhold, karriere, helse, familie. Livet vil bli fylt med energi, vekst, glede, inspirasjon, visdom, kjærlighet, og frihet. Vår søken etter resultater. Œ ,I^QQ;W]TXQTW\)KILMUaJMOaV\M^sZsVLMTQOMZMQ[M ønsket vi resultater av alle slag i våre liv. Œ >Q^Q[[\MWO[sI\LM\^QÅVVMZ^QTNsJM\aLVQVONWZ tusenvis av mennesker, derfor har vi utforsket terapi, energimedisin og healing, coaching, transformasjon og meditasjon fra hele verden.


0^I^QSWUNZIU\QT^IZWXX[QS\[^MSSMVLM Œ >QNWZ[\WLWOMZNIZ\MI\^QPILLMVWMVI^^MZLMV[ beste helbredelsesmetoder foran oss. Men det var noe som vi fant bortenfor disse metodene som ga oss mulighet til å transformere minner og trossystem. Œ >QNIV\^sZMOMV[IVVPM\WOQVLZMNZMLWOP^WZLIV^Q ut fra dette kunne forstå og erfare oss selv. Vi skjønte I\IT\JTM\ZIV[NWZUMZ\NWZLQ^QORMVVWULM\\MÅSSQ gang en kommunikasjon mellom det bevisste og det ubevisste sinn. Œ >QSITTMZLM\\MNWZ[]XMZJM^Q[[\PM\0MZNWZ[\sZ^QI\ vi har tilgang til universell kunnskap og grenseløse muligheter. Det er forståelsen som setter oss fri, ikke årevis med meditasjon, åndelige øvelser og innvielser.


Livskraft. Œ ,M\^QLaXM[\[M\\¦V[SMZQTQ^M\MZSR¥ZTQOPM\OTMLMWO fred. Œ 6sZ^QSRMVVMZ^sZ[IVVMVI\]Z^M\^QITT\QLP^I^Q ønsker oss, det er å erfare dette øyeblikket akkurat slik det er – akkurat nå. Œ .WZsTM^MM\UIOQ[STQ^\ZMVOMZ^QSZIN\WOMVMZOQ,M\ som er spennende er at vi ikke trenger å skape denne kraften, den frigjøres innenfra. Œ 6sZ^QP][SMZP^MU^QMOMV\TQOMZ^QT^QNWZ[\s^sZ bevissthet, våre trosmønstre, våre handlinger og våre følelser. Det vil føre til at livskraft blir frigjort.


Forståelse av vår sanne natur frigjør livskraft. Œ 0^WZLIV^QJM\ZIS\MZ^MZLMVJI[MZMZ[MOXsP^I^Q \ZWZ0^Q[^QWJ[MZ^MZMZNZIM\[\MLLMZ^QSIV[M^sZ sanne natur vil livet forandre seg. Œ ,I^QTZM[]T\I\MZ[WUL]QSSM\WZLMsLZ¦UUMWU oppstå. Œ ,INZQOR¦ZM[SZIN\^MLI\[\ZM[[NRMZVM[MVMZOQMVOQ[ oss god helse, fred, glede, kjærlighet og frihet. .WZsÅVVM^sZ[IVVMVI\]ZUs^Q[MORMVVWU illusjonene. Œ >Q\ZWZ^QMZSZWXXMV^sZ^sZMMZNIZQVOMZS]VV[SIX og ideer, tanker og følelser. Alt dette er en illusjon, det er en beskrivelse av vår fortid, og den eksisterer ikke lenger. Œ >QWO^sZ[IVVMVI\]ZLM\MZLM\[WUITT\QL-:LQV totale sannhet, der det alltid er og har vært trygghet, fred, indre glede og kjærlighet – det som aldri forandrer seg.


Mange mennesker forveksler indre fred med suksess eller apati. Œ 6sZTQ^M\OsZ^sZ^MQWO^QN¦TMZ[]S[M[[MZLM\JIZM hendelser i livet. Œ ;IVVQVLZMNZMLJI[MZMZ[MOQSSMXsPMVLMT[MZ,MVMZ til stede også i motgang. Œ )XI\QSIVNWZ^MS[TM[UMLQVLZMNZML,M\[WU egentlig skjer er at mange smerteminner reaktiveres på en gang. Da kobler underbevisstheten ut følelsene slik at vi kan overleve. Œ 6sZ^QNWZ[\sZ^sZ[IVVMVI\]ZQITTMPMVLMT[MZWO følelser forvandles vår oppfatning av virkeligheten - vi er våkne.


Vi kan lære deg noen få unike metoder som SIVPMTJZMLMLQVMKMTTMUQVVMZNRMZVM[\ZM[[ i kroppen og aktivere immunforsvaret. Œ 1UU]VNWZ[^IZM\SIVPMTJZMLMIJ[WT]\\ITTM\QT[\IVLMZ i kropp og sinn. Œ ,M\\M^QTOQLMO\QTOIVO\QTPMTMJM^Q[[\PM\MVTILMO erfare og forstå din sanne natur som er indre fred, kjærlighet og harmoni. Œ ,I^QTL][MWONWZ[\sITTMXZWJTMUMZ[WUL]SSMZWXX senere i livet ditt fra denne våkne tilstanden. Da vil livet ditt bli ekstraordinært i alle former.


Våre metoder for transformasjon kan forklares XsN¦TOMVLMUs\M" Œ >QTIZLMVJM^Q[[\MLMTMVI^[QVVM\SWUU]VQ[MZM med den ubevisste delen av sinnet og lar dem smelte sammen. Œ >QNWZJMLZMZSWUU]VQSI[RWVMVUMTTWU hjernehalvdelene. Œ .ZI\QT[\IVLMV[WULIWXX[\sZSIVKMTTMUQVVMZ helbredes, harmoni og balanse gjenopprettes fra tankens kilde på en naturlig måte og en dypere forståelse vil oppstå; vår sanne natur. Œ >MLMVSTMUM\WLMZWO¦^MT[MZSIV^QNsLMVVM superbevisstheten til å vedvare.


THE M ASTER  H EALER   tKZ<^,KW͗   ĨƌĂƐƚƌĞƐƐƟůǀŝƚĂůŝƚĞƚ “The Master Healer Workshop” handler om å oppdage og erfare magisk innsikt og unik forståelse som tar deg fra stress til vitalitet.


š<PM5I[\MZ0MITMZ?WZS[PWX"Âş Â&#x152; /RMVVWULMVVM_WZS[PWXMVÂŚV[SMZ^QsLMTMMV]VQS metode med deg. Vi har vĂŚrt hele verden rundt i W^MZsZWOTÂĽZ\PW[UM[\MZPMITMZMUMLQ\I[RWV[ eksperter, inkamestere, leger, akkupunktører, chigong-utøvere og andre ĂĽndelige utøvere. Vi har ogsĂĽ lĂŚrt av forskere og leger som har forsket pĂĽ øvelser som vi jobber med gjennom et livslangt liv. Â&#x152; >QPIZPI\\\][MV^Q[I^STQMV\MZUML]VQSMZM[]T\I\MZ WOPIZPI\\W^MZUMVVM[SMZXsS]Z[>QPIZPI\\ W^MZUM[\MZMXs^sZ[SWTMLMZ! [QMZLM\MZ det beste de har gjort noen gang. Â&#x152; >QOQZLMOMV[^ÂĽZ\SZIN\N]TTUM\WLM[WUL]SIVORÂŚZM pĂĽ deg selv. Den virker mot stress og uønskede celleminner, den er rask og enkel og den lar deg erfare og forstĂĽ din sanne natur. Â&#x152; ,MVVMUM\WLMVJI[MZMZ[MOXsMOVMMZNIZQVOMZ som vitner til transformasjon og helbredelse hos hundrevis av mennesker.


SOULPILOT SUPERPOWER MEDITATION: 4Q\\WUUM\WLMV"Slår AV stress og slår PÅ kroppens helbredelsessystemer. Med denne metoden vil du oppdage din kreative indre superkraft, som vil gjenopprette kroppens helbredelsessystemer på under 10 minutter. >QJZ]SMZMVMZOQX][\[WUNZQOR¦ZMVMZOQWOTIOZMZ den. 2. Direkte energistimulering av punkter i hjernen som kontrollerer immunforsvaret og kroppens forsvarsmekanismer. 3. Den transformerer celleminner og endrer trosmønstre. 4. Den balanserer sentralnervesystemet. ,MV[¦ZOMZNWZI\SZWXXMVTIOZMZUMZMVMZOQ over lengre tid ved å forstå hvordan energi lagres i kroppens organer. 6. Metoden kan brukes på deg selv og andre. ,M\\IZKIUQV]\\MZsOR¦ZMUM\WLMVWOLMV utføres gjerne tre ganger om dagen. De som har gjort dette tre ganger om dagen over en periode har blitt svært overrasket over resultatene.


5MZWUUM\WLMV" Œ .WZ[SMZMPIZN]VVM\]\I\VsZUIV\MVSMZUaM bekymrer seg mye og tankene skaper sinne, sjalusi, hat eller andre negative følelser, kan hjerneaktiviteten SWV[]UMZM[sUaM[WU I^SZWXXMV[\W\ITM energitilførsel. Œ 0RMZVMVMZMV[\WZNWZJZ]SMZI^MVMZOQWOVsZLMVMZ i gang stopper den ikke før den blir fortalt at den skal stoppe. Œ :M[\MVI^SZWXXMV^QTLI[Q\\MQORMVUML I^ energien som skal brukes til alle andre funksjoner i det daglige liv. Det er ikke så vanskelig å tenke seg P^WZNWZ[sUIVOMNITTMZQ[¦^VNWZIV<>MVVsZLM kommer hjem fra jobb. Det er ikke mer energi igjen.


*I[Q[XZQV[QXXM\" Œ 8ZQV[QXXM\JIS^sZMUM\WLMZMZOIV[SMMVSMT\ nemlig å fjerne stress ved å endre trosmønstre og celleminner, balansere sentre i hjernen og å transformere energi fra vår energetiske mage og fra våre organer tilbake til hjernen. Œ ,MVVMMVMZOQMVMZWX\QUITNWZPRMZVMVLMVMZ fordøyd og transformert. Når vi bruker vår energimage vil den begynne å lade hjernen og ta den til nye nivåer av bevissthet. Œ ,M\\MMZ^MTLQONWZ[SRMTTQONZIsTIOZMMVMZOQLQZMS\MQ hjernen. Ufordøyd energi kan virke tung for hjernen og kan faktisk skape en form for allergisk reaksjon. Œ 5sTM\UML^sZM¦^MT[MZMZs¦SMSIXI[Q\M\MVQ hjernen sånn at den kan lagre energi, hjernen har nemlig ikke så lett for å holde på energien. Den blir TM\\¹SWS\WOW^MZWXXPM\M\º6sZLM\\M[SRMZSIVLM\ bli for mye ufordøyd ”hjernemat”, noe som fører til sykdom og ubalanse istedenfor superbevissthet, superhelse, indre fred og harmoni.


Første delen av metoden er en liten X][\MUMLQ\I[RWV" Œ 8][\MVMZLMVZMVM[\MWOUM[\LQZMS\MNWZUNWZ energiopptak i kroppen vår. Œ 8][\MV^sZNWZJMLZMZQSSMJIZMNa[Q[SMN]VS[RWVMZ men er også en port til vårt høyere selv. Pusten er en bro mellom kropp og sinn og mellom sinn og sjel. For yogier er pusten kilde til livskraft og vitalitet. Œ 6sZ^QOR¦ZX][\M¦^MT[MZOQZ^QMS[\ZIV¥ZQVO\QT cellene i form av lys og oksygen. Dette gjør at cellene begynner å jobbe for oss, de informerer lymfesystemet som begynner å transportere giftstoffer ut av kroppen. Œ 6sZX][\M¦^MT[MVMJTQZORWZ\W^MZTMVOZM\QL styrkes immunforsvaret. Pusteøvelsene stimulerer energikanaler som vil åpne opp nye sentere i hjernen, noe som igjen gir tilgang til andre nivåer av velvære og bevissthet.


)VLZMLMTMVI^UM\WLMV" Œ >Q[MVLMZM\[UQT\QT^sZMVMZOQUIOMUIOM[WU faktisk er vår andre hjerne. Œ >Q]\^QLMZ[QVVM\\QTsWUNI^VMPMTM]VQ^MZ[M\PMV\MZ kosmisk energi tilbake fra universet og lagrer den i organene. Organene sender automatisk transformert energi tilbake til hjernen og hever bevisstheten. Œ 5sTM\MZsS]VVM\I^IZMXsWO¦SMMVMZOQMVQSZWXX og sinn ved å koble hjernen til alle organene, til naturen og universet. Dette vil medføre en høyere bevissthet. Œ -VMZOQMVJTQZÅT\ZMZ\ORMVVWUSZWXXMV[WZOIVMZWO hjernen blir tilført energi på en naturlig måte og kroppen og organene blir revitalisert.


<WPRMZVMZ" Œ 1LM\MVMZOQUMLQ[QV[SM[a[\MUNZIIVLM[NRMTTMVMWONZI –[\MV[VISSMZLMWUI\NWZL¦aMT[M[[a[\MUM\UIOMV \aVV\IZUMVWO\aSS\IZUMVMZ^sZIVLZMPRMZVM>Q snakker gjerne om magefølelse og at magen har sin MOMVJM^Q[[\PM\1NWZL¦aMT[M[[a[\MUM\TIOZM[LM\QVOMVM^QQSSMSIVNWZ[\s1PMITQVOTIOZM[PMVLMT[MZWO følelser i organene, leveren lagrer sinne og frustrasjon osv. Œ 5IOMPRMZVMVMZM\VM\\^MZSI^VM]ZWVMZVM]ZW\ZIV[mittere og proteiner som sender beskjeder og støtter KMTTMVM-\SWUXTMS[\VM\\^MZS\QT[^IZMVLMLM\[WU ÅVVM[QPRMZVMVIZJMQLMZ[MT^[\MVLQOUMLs[MVLM og motta impulser, lagre erfaringer og reagere på følelser. Nesten alle elementer som hjelper hjernen til å utføre og kontrollere sine oppgaver har også blitt funnet i magen.


Œ .WZL¦aMT[M[[a[\MUM\PIZ[Q\\MOM\VMZ^M[a[\MU[WUMZ koblet sammen med sentralnervesystemet med bare MVMVSMTVMZ^MUMLM\XIZ\][MVVMZ^MÅJMZM Œ 1UIOMPRMZVMVÅVVMZ^QUMZMVVUQTTQWVMZ VM]ZWVMZUMZMVVQPMTMZaOO[¦aTMV0RMZVMV sender signaler til magen ved å snakke til et par ¹SWUIVLWVM]ZWVMZº[WU[s[MVLMZWOUW\\IZ signaler fra hele fordøyelsessystemet.


<ZMLRMLMTI^^sZUM\WLM" Œ >MLPRMTXI^PMITQVOMVMZOQPMTJZMLM[JQTLMZWO følelser som er lagret i celleminnene, det endrer trossystemene og fjerner stress. Dermed slås immunforsvaret på igjen, det kan helbrede alle former for problemer i livet. Œ ;IU\QLQOJITIV[MZMZ^QLQZMS\M[MV\ZMVMQPRMZVMV som hypofysen, pinjalkjertelen, hypotalamus, ryggmargen, sentralnervesystemet, og skjoldbruskkjertelen som styrer immunforsvaret og de andre helbredelsessystemene i kroppen. Œ >QJITIV[MZMZWO[sLMVZMIS\Q^MMUW[RWVMTTMPRMZVMV [IUUMVUMLÆMZMIVLZM[\MLMZQPRMZVMVWOQSZWXXMV0MITQVOMVMZOQ[MVLM[\QTITTMSWV\ZWTT[MV\ZMNWZ alle systemer, organer og celler i kroppen.


.RMZLMLMTI^^sZUM\WLM" Œ >QOQZMVSWUUIVLWMTTMZJMZMVJ¦VV">Q\MV[SIXMV bak kraften av bønn og healing av sykdom er dokuUMV\MZ\I^,Z4IZZa,W[[Ma5,1PIV[JWS# 0MITQVO?WZL[,M\PIZJTQ\\JM^Q[\I\[aSMUMVVM[Ser og selv svært syke pasienter kan ha nytte og fordel av bønn fra folk som sender kjærlighet og elsker dem, [MT^WULMQSSM[MT^\ZWZXs/]LMTTMZMV[SIXMZSZIN\ ;]XMZJM^Q[[\PM\WOMVMZOQ" Œ .WZ[SMZMPIZN]VVM\]\I\VsZ^QOR¦Z¦^MT[MZ[WU[aVkroniserer venstre og høyre hjernehalvdel øker vi vår hjernekapasitet til det dobbelte eller tredobbelte med øyeblikkelig virkning. Œ -V]VLMZ[¦SMT[M^Q[\MWO[sI\^QUMLs[UQTM\QT^sZM WZOIVMZSIV¦SMMVMZOQVQ^sM\\QTKIOIVOMZUMZ enn da øvelsen startet. Når vi samtidig kan smile til kjønnsorganene kan vi heve den kosmiske, orgasmiske energien som går inn i hjernen og energinivået SIV¦SMZI[S\WXX\QTOIVOMZUMZMVVLI øvelsen startet.


Œ .WZ[SMZVM[WUORWZLMLMVVM]VLMZ[¦SMT[MV[I"¹LM\ MZQSSMU]TQOsTIOZM[sUaMMVMZOQQPRMZVMV0^Q[ noen gjør dette ville hjernen brenne opp.” Deres [\WZM[X¦Z[UsT^IZ"¹0^WZLIVMZLM\U]TQOsOsNZI så lavt energinivå til så høyt energinivå så raskt, og samtidig kunne la dette energinivået vedvare?” Œ 0MUUMTQOPM\MVMZ",M\MZPMITQVOMVMZOQMV[WU skapes i en enkel øvelse. Det er en feminin energi som avslapper og lader en maskulin energi i hjernen. Når dette skjer kaller vi det healing, helbredelse eller transformasjon.


1LMVVM]VLMZ[¦SMT[MVSWVST]LMZ\MTMOMVM WONWZ[SMZVMUMLI\" Œ 0^Q[L]T¥ZMZsSWV\ZWTTMZMVMZ^M[a[\MUM\ORMVVWU unike metoder vil ikke stress kunne påvirke deg. Dermed vil kroppen din være full av energi være avslappet på samme tid. Œ 6sZ^QNZQOR¦ZMVMZOQUML^sZMUM\WLMZ^QTMVMZOQMV i kroppen øke veldig raskt, fortsette stige og vedvare. 1LMVVM\QT[\IVLMV^QTSZWXXMVWOQUU]VNWZ[^IZM\PI energioverskudd til å ta seg av et hvilket som helst problem i kroppen. Œ ,M\\MMZPMT\]VQS\QNWZPWTL\QTIVLZMUMLQ\I[RWV[ metoder som det er forsket på. Disse metodene er ikke nye, de er brukt i tusenvis av år.


0RMZVMKMTTMZWOMVMZOQJM^Q[[\PM\" Œ 0RMZVMVPIZLM\[IUUMIV\ITTKMTTMZNZIN¦L[MT\QT L¦L0RMZVMKMTTMVMPIZ[aVIX[MZ[WUSWJTMZPRMZVM KMTTMZ0RMZVMVMZWO[sNaT\UMLXZW\MQVMZ[WULMV under vanlige forhold ikke kan utnytte fullt ut. Œ 0^Q[^Q¦SMZMVMZOQVQ^sM\QPRMZVMVWOWXXZM\\PWTLMZ dette forbedrede nivået over tid, kan hjernene utnytte proteinet og cellene kan etter en viss tid begynne å skape nye synapser og øke kapasiteten i hver celle. Dette vil føre til økt bevissthet, et klarere sinn og bedre helse.


,MVNMU\MLMTMVI^^sZUM\WLM" Œ ,M\ÅVVM[MV]VQ^MZ[MTTQV\MTTQOMV[[WUMZITT skapelses opphav, den kalles kvantefeltet i kvantefysikken. Menneskets reise handler om å bevege seg i dette feltet. Det er et endeløst hav av bevissthet som du og jeg og hele universet skapes fra. Skaperen av dette havet av potensial kaller vi den totale bevisstheten. Vitenskapen kaller også dette feltet i dag MVPM\[NMT\M\0MZMZNWZ[\sMT[MVI\IT\MZ-6,M\\M SIVJM[SZQ^M[[WU^sZ[IVVMVI\]Z0MTM^MZLMVMZ LZM^M\I^MVVI\]ZTW^QLM\\MNMT\M\TW^MVWU-6 Denne loven styrer alt liv som en samlet organisme. Den er evig og grenseløs og alt liv utvikles i pakt med TW^MVWU-6 Œ >sZMUM\WLMZPIVLTMZWUsSWUUMQPIZUWVQUML denne loven for gjennom erfaring forstå vår sanne natur. Når dette skjer blir hvert steg i livet en meditasjon, sinnet er der fortsatt, men likevel kommer det en stillhet og fred til oss som ikke kan beskrives. Denne forståelsen gjør at vi kan være i kontakt med kilden i vårt daglige liv slik at harmoni og fred kan vedvare.


8s?WZS[PWXMVT¥ZMZL]WO[s" SOULPILOT RECOGNIZING TRUTH EXPERIENCE: Œ 0^WZLIV^QTLM\N¦TM[sS]VVM^¥ZMNZQNZIQTT][RWVMZ som begrenser vår bevissthet fra å oppdage vår sanne natur og livskraft? Œ 4Q^M[\IVSM[a[\MUMZ\ZW[[a[\MUMZWOZMOTMZ[\aZMZ hvordan vår virkelighet ser ut. Når vi gjenkjenner sannheten om hvem vi er kan vi endre trosmønstre som frykt, tvil, kamp, myter og begrensninger. Disse begrensningene vil kunne oppløses av vår sanne natur fordi vår høyere bevissthet vil gjenkjenne de som illusjoner. Da kan vi endre vår vanlige tankebevissthet til kreativ superbevissthet. Fra dette perspektivet vil alle illusjoner som begrenser oss gjenkjennes automatisk.


8s?WZS[PWXMVT¥ZMZL]WO[s" SOULPILOT SOURCE - TRANSFORMATION EXPERIENCE: Lær healing gjennom kreativ superkraft; en kraftfull metode for healing og transformasjon. Œ 6sZL]NWS][MZMZLQVJM^Q[[\PM\XsM\NMT\I^ITTMXWtensialer, kollapser det du observerer til en mindre form av feltet, som deretter blir vår nye virkelighet. Personen dras inn i energifeltet, og kan fortelle etterpå at de var et annet sted og at alt føltes annerledes. Disse opplevelsene kan gjøre at vi kan gjenopprette vår egen og andres balanse fysisk og psykisk og vil kunne transformere livene våre totalt. Disse metodene som utfordrer moderne fysikk er overveldende. Dette er spirituelle redskaper som kan være nøkler til neste trinn i den menneskelige kollektive utvikling. Œ 5M\WLMVM^QTTILMOS]VVMWXXLIOM\QT[\IVLMZI^ eksepsjonell helse og velvære som vil fremme fremtidig utvikling på alle plan i livet.


Det er egentlig ingen metode som setter oss fri, men en unik forståelse og erfaring av vår sanne natur. Œ ,]SIVÅVVMLQVMOMV[IVVPM\ORMVVWULQ[[M¦^MT sene og lære deg hvordan du kan se og forstå alt fra denne sannheten. Når du gjør dette vil du oppdage at alt vil transformere seg selv fordi vi er i kontakt med den bevisste og ubevisste delen av sinnet vårt på en gang. Œ 6sZ[QVVM\[LMTMZSWJTM[[IUUMVWXX[\sZLM\^Q SITTMZ[]XMZJM^Q[[\PM\0MZ^QTL]NWZ[\sI\^QMZMV del av alt grenseløse potensiale i universet. Œ ,M\MZNWZ[\sMT[M[WU[M\\MZW[[NZQQSSMIV[\ZMVOMT[MV for å bli fri. Les mer om akkurat dette i boken Sjelepilot, se vår skole eller les mer om vårt mentorprogram.


>Q\QTJaZQSSMUMLQ[QV[SMTTMZX[aSWTWOQ[S konsultasjon. Konsulter heller din lege, psykolog eller psykoterapeut hvis du ønsker disse tjenestene. Œ >Q^QT]VLMZ[\ZMSMI\^QITT\QLJMZ^sZMSTQMV\MZWUs gå til lege fordi vi ikke tilbyr medisinsk eller psykologisk konsultasjon. Men vi har også i mange tilfeller samarbeidet med psykologer og leger for å kunne hjelpe klientene maksimalt. Œ >QOQZ[WU[IO\PMTTMZQSSMUMLQ[QV[SMZsL;MT^WU LM\MZU]TQOs[T]\\MUMLUMLQSIUMV\MZ5hLM\\M gjøres i samråd med lege. Œ ,M\MZU]TQOsJZ]SM^sZMUs\MZXsMVMNNMS\Q^Us\M uten å måtte slutte med medikamenter eller andre behandlingsformer.

Alt er mulig uten stress  

Lær å være bevisst, her og nå. Lær å være bevisst tilstede i samspill/lek med andre. Lær metoder for å være NÅ. Lær å gjøre øyeblikkelige fo...

Alt er mulig uten stress  

Lær å være bevisst, her og nå. Lær å være bevisst tilstede i samspill/lek med andre. Lær metoder for å være NÅ. Lær å gjøre øyeblikkelige fo...

Advertisement