Page 1

HAPPY MIND EN KORT HAPPY MIND PRESENTASJON: Det finnes EN forst책else som er viktigere enn 책 overvinne utfordringer og konflikter! For med denne forst책elsen vil din verden endre seg til noe magisk, helt av seg selv!

HAPPY MIND THERAPY


HAPPY MIND Noen av våre foklaringer og metoder er så enkle at nesten alle mennesker, store tenkere og spirituelle lærere har oversett dem i tusenvis av år og nesten hele befolkningen gjør det fortsatt. Dette endrer seg nå veldig raskt.

HAPPY MIND

Det vakreste av alt er at det egentlig ikke er noen metode eller forklaring, men det er din naturlige tilstand og noe du allerede forstår. Metodene og forklaringene vi bruker brukes til å gjenoppdage vår naturlige tilstand, slik at opplevelsen av at “livet er vakkert”, vedvarer til evig tid.

HAPPY MIND Vår visjon er å hjelpe andre THERAPY å finne sin sanne natur, en evig indre fred og væren. Her oppstår det på en naturlig måte mer energi, bedre helse, mer glede, indre visdom, total kjærlighet, høyere bevissthet og opplevelsen av frihet. I denne forståelsen ligger nøklene til fremtidig fred og en ny helse for moder jord og hennes barn.

HAPPY MIND THE

Rune Heivang, grunnlegger HAPPY MIND


Det vakreste av alt er at det egentlig ikke er noen metode eller forklaring, men det er din naturlige tilstand og noe du allerede forstĂĽr.

Metodene og forklaringene vi bruker brukes til ĂĽ gjenoppdage vĂĽr naturlige tilstand, slik at opplevelsen av at “livet er vakkertâ€?, vedvarer til evig tid.


Vi er eksperter til å forstå sinnets sanne natur og føre andre til den samme forståelsen. • Med helt enkle metoder kan vi hjelpe deg å finne dette vakre stedet som du kanskje har oversett hele livet og vi hjelper deg å gjenoppdage det. Vi kan hjelpe deg å åpne denne porten der du finner absolutt alle tingene du ønsker selv. • Fra dette stedet og denne indre væren åpnes porten til nye idéer, kreativ overflod, ny helse og et nytt liv. • Med unik forståelse kan denne indre væren vedvare og hjelpe deg å forstå livet i et totalt nytt perspektiv, der du kan oppdage og erfare at livet selv er et spill og en lek som du har valgt å spille. • Dette handler egentlig ikke om en ny metode fordi det finnes ingen metoder som tar deg dit vi snakker om; fordi du allerede er der, men du vet det bare ikke, fordi du ikke har visst hva du skal se etter for å oppnå sann lykke. • Det denne reisen egentlig handler om er at du oppdager virkeligheten bak virkeligheten. Her vil du erfare sann suksess, sann glede, sann visdom, sann kjærlighet, høyere bevissthet og indre guddommelig frihet. • Når du finner dette stedet kan du hjelpe andre å oppdage og å erfare sin indre frihet. Dette er vår visjon og misjon å lære veivisere som igjen kan hjelpe andre å finne sin totale frihet gjennom helt enkle og unike øvelser.


Hvordan kan vi beskrive et sted for deg som er ubeskrivelig? Hvordan kan vi beskrive et sted som ikke har en tanke med en tanke? Det finnes et sted er der alle ønskene dine allerede er oppfylt! Hvordan skal vi beskrive dette stedet for deg uten å bruke ord som guddommelig, det totale ønsket, nirvana eller paradis? Hvordan kan vi forklare for deg at det finnes et sted inne i oss alle, en indre fred og kjærlighet som føles som frihet, som alltid har vært der og som alltid vil eksistere i oss alle. Hvordan skal vi beskrive dette stedet uten å virke for alternative, overnaturlige eller religiøse? Det eneste du trenger er å gjøre er å oppdage dette stedet. Når du oppdager dette stedet vil hele livet ditt endres totalt til noe nytt og enda bedre og når vi deler dette blir verden et bedre sted å være for absolutt ALLE!


Hvem er jeg? Hvor kommer virkeligheten fra? • Det er vitenskapelig bevist at ved å fokusere på kvantefeltet, så endrer vi informasjonen i feltet som er vår virkelighet. Det som er enda mer spennende, er at de partiklene som vi fokuserer på, kun begynner å endre seg når vi fokuserer på dem. Det som du ikke vet noe om eller kan tenke, kan du ikke fokusere på i feltet og derfor ikke erfare. Derfor er vår kunnskap så spennende i denne virkeligheten. Rune Heivang sier: “Jeg hadde blitt en ekspert på å fokusere på feltet, men hvor kom tanken jeg fokuserte med i feltet fra? Vårt univers former oss via tankene, men hvor kommer tankene fra som former dette universet?” • David Bohm var en amerikansk-født, britisk fysiker og filosof, som skrev en rekke bøker om kvantefysikkens tolkning. Albert Einstein uttalte at hvis det var noen som kunne få kvantefysikken til å gi mening utover bare å fungere matematisk, så måtte det være nettopp David Bohm. • David Bohm snakket om et nivå bortenfor form som ikke har energi, der alle ting venter på å bli form og energi, der skapelse oppstår fra ingenting. Alt i skaperverket inneholder bevissthet og energi. Ren bevissthet og energi = virkelighet.


Deg, dine tanker og din fysiske kropp: Din virkelighet.

I vårt DNA ligger våre koder for hvem vi er og hvem vi skal bli.

Atomene: Newton mente at all fysisk materie er bygget opp av atomer.

Det er alltid rom i mellom cellene dine. Cellene skaper små univers i et univers.

Molekylene: Hvert nivå nedover har mer energi og kraft.

Subatomære partikler:

Bølger av energi. Mange bølger av energi skaper en partikkel. Nullpunktet eller kvantefeltet som er det laveste energinivået for et objekt eller en partikkel. Ren bevissthet:

Tankens kilde: fra ingenting oppstår alt.


Hva er din sanne natur og naturlige væren? Kort forklaring på vår transformasjonsteknologi: • Med helt enkle metoder kan vi utføre en teknikk der du kan gjenkjenne din sanne natur. Her vil bevisstheten utvides til superbevissthet - en indre væren. • Behandleren gjør egentlig ingenting, men sammen med klienten gjenkjenner vi vår sanne natur, med en enkel metode ender vi på nivået til den totale bevissthet. Her er alt mulig. Her er det ikke dualitet eller noe som heter problemer. • Fra skapernivået reinformeres alle lagene av bevisstheten helt opp til kropp, følelser og tanker. Da vil harmoni og balanse gjenopprettes fra tankens kilde. • Den totale bevisstheten og klientens virkelighet vil forandre seg i en eller annen form. Når dette skjer, vil en dyp indre forståelse oppstå. Denne forståelsen vil opprette en unik balanse og harmoni i din fysiske kropp, i din emosjonelle kropp og i din mentale kropp. Når disse bevissthetskroppene kommuniserer sammen forstår vi vår sanne natur fordi vi er vår sanne natur. Ved enkle metoder og øvelser kan vi lære å la denne superbevisstheten og den vakre tilstedeværelsen vedvare.


Med helt enkle metoder kan vi utføre en teknikk der du kan gjenkjenne din sanne natur.

Fra skapernivüet reinformeres alle lagene av bevisstheten helt opp til kropp, følelser og tanker. Ren bevissthet.

Da vil harmoni og balanse gjenopprettes fra tankenes kilde.

Tankens kilde: fra ingenting oppstĂĽr alt.


Hjertets hemmelighet! Hjernen, hjertet og kroppen snakker sammen på en unik måte. • Ved unike vitenskapelige forsøk har de nå funnet ut at hjertet har en unik pårvikning på vår opplevelse av virkeligheten; fysisk, emosjonelt og åndelig. Vitenskapen kan fortelle oss at væren ikke bare påvirker deg selv, din helse og ditt perspektiv på livet. Men den kan også påvirke dine relasjoner og ditt sosiale liv på en positiv måte. Videre kan vitenskapen fortelle oss at når væren er bevisstgjort av en eller flere i f.eks samme rom, endres energien på en positiv og naturlig måte i rommet. Vi kan på denne måten endre vårt individuelle, sosiale og hele planetens energifelt og skape et energifelt vi ønsker å leve i basert på høyere bevissthet og væren. Det eneste vi trenger å gjøre er å huske vår sanne natur, da oppstår væren. Les mye mer om hjertet og vitenskapelige undersøkelser på www.heartmath.com • Med våre enkle metoder slås stress av og kropp og sinn slapper av. Da oppstår vår sanne indre væren og balanserer hjerterytmen tilbake til harmonisk tilstand. Dette kommuniseres til hele kroppen. Her oppstår svært helsemessige tilstander siden forskning forteller oss at 95 % av alle ubalanser og sykdommer oppstår fra stress. Stress oppstår fra celleminner (minner) som lagres som energi i kroppen. • Metodene vi bruker behandler IKKE sykdommer på den måten de fleste av oss tror. Våre metoder reduserer og forebygger bevisst og ubevisst stress som fører til ubalanser i kroppen. Det fører til at immunforsvaret setter kropp og sinn tilbake til sin naturlige harmoni og balanse. Les mer om dette i vår E-bok: “Fra Stress til vitalitet” på vår nettside.


Eksempel på ujevn hjerterytme FØR øvelse. Her er stress PÅ og immunforsvaret AV (svakere tilstand).

Unik enkel healingøvelse vil balansere hjertet, hjernen og kroppen til harmonisk tilstand.

Eksempel på balansert hjerterytme ETTER øvelse. Her er stress AV og immunforsvaret er slått PÅ (sterkere tilstand).


Hva betyr din naturlige tilstand for deg? • Bakenfor alle sportslige og atletiske prestasjoner, mentale prestasjoner og emosjonell balanse kan vi oppdage vår sanne natur der vi er fullstendig tilstede i nået, vi kaller dette superbevissthet. Når du kan oppdage og erfare denne superbevisstheten finner du automatisk nøkkelen til suksess på alle områder i livet ditt. De fleste av oss går gjennom livet på autopilot, aldri helt tilstede i hva vi gjør akkurat nå, heller ikke vet vi hva som motiverer oss til å gjøre det vi gjør eller si de tingene vi sier. På samme tid har vi alle opplevd øyeblikk av våkenhet og oppvåkning i ekstraordinære hendelser som f.eks å hoppe i fallskjerm, surfe en diger bølge, under esktraordinær lykke eller under dyp meditasjon. Hva om vi kan erfare disse øyeblikkene hele tiden?

Vitenskapen har oppdaget at visse hjernefrekvenser (spesielt innenfor alfa og theta) kan: 1) 2) 3) 4) 5)

Lindre stress og bidra til betydelig og langvarig reduksjon av plagene hos personer som lider av angst og sinne. Gjøre det enklere å oppnå dyp, fysisk avslapning og mental klarhet, selv under svært forstyrrende omstendigheter. Gi forbedrede verbale evner og økt verbal IQ. Fremkalle levende, spontane mentale bilder og fantasirike kreative tanker, redusere smerter, fremme emosjoner som glede, entusiasme, moro, selvkontroll og stimulere frigjøring av endorfiner. Øke intelligensen, bedre helsen og gi mer energi.


Din væren påvirker ikke bare deg selv, din helse og ditt perspektiv på livet. Den kan også påvirke dine relasjoner og ditt sosiale liv på en positiv måte. Når væren er bevisstgjort av en eller flere i f.eks samme rom, endres energien til alle i rommet på en positiv og naturlig måte.

Dette skjer fordi en lettere og mer intelligent energi alltid vil påvirke en energi som er tyngre. Vi kan på denne måten endre vårt individuelle, sosiale og hele planetens energifelt. Her kan vi skape et energifelt vi ønsker å leve i basert på høyere bevissthet og væren. Det eneste vi trenger å gjøre er å huske vår sanne natur.


Mer energi, bedre helse, vitalitet og velvære! • Det finnes en underliggende intelligens som er all skapelses opphav, den kalles kvantefeltet i kvantefysikken. Menneskets reise handler om å forflytte seg fra A til B i dette feltet. Det er et endeløst hav av bevissthet som du, jeg og universet skapes fra. Skaperen av dette havet av potensialer kaller vi den totale bevisstheten. Her er forklares det at alt er ett. Dette kan beskrives som vår sanne natur. Hele verden er drevet av en naturlov i dette feltet, loven om EN. Denne loven dirigerer alt liv som en samlet organisme fremover. Den er evig og grenseløs og utvikler livet. • Våre metoder handler om å komme i harmoni med denne loven for å gjenkjenne vår sanne natur. Når dette skjer blir hvert steg i livet vårt en meditasjon, sinnet er der fortsatt, men allikevel kommer det en stillhet og fred til oss som ikke kan beskrives. Denne forståelsen gjør at vi kan være i kontakt med kilden i vårt daglige liv slik at en væren, harmoni, evig indre fred og trygghet kan vedvare. • Fra denne væren oppstår det på en naturlig måte mer energi, bedre helse, mer glede, indre visdom, total kjærlighet, høyere bevissthet og opplevelsen av frihet. • Våre metoder vil la deg kunne oppdage tilstander av eksepsjonell helse og velvære, som vil fremme fremtidig utvikling på alle plan i livet. Det vakreste av alt er at det egentlig ikke er noen metode, men det er din naturlige tilstand. Metodene vi bruker, brukes til å gjenoppdage vår naturlige tilstand slik at opplevelsen vedvarer. • Du kan ikke vite ditt høyeste ønske hvis du ikke kjenner din sanne natur. Derfor er det svært viktig å kjenne sin sanne natur for da kan du være ditt høyeste ønske hele tiden.


Når vi kan lære å være vil dette la deg kunne oppdage tilstander av eksepsjonell energi, helse og velvære som vil fremme fremtidig utvikling på alle plan i livet.


Mer glede, inspirasjon, kreativitet og flow! • De fleste av oss klarer å oppdage vår sanne natur når vi mediterer, men denne væren er der absolutt hele tiden når vi beveger oss og lever et vanlig liv også. • Det eneste vi trenger å gjøre er å følge gledene våre oppdaget fra væren - en sann indre ide som begynner å vokse. Akkurat som et barn som leker, det tenker ikke, det bare gjør det som føles riktig og gledesfyllt der og da. Da vekkes vår indre sanne kreative kraft og vi blir fylt med en unik livskraft - en idé som begynner å vokse inni oss. • Når vi tør å følge denne idéen som oppstår oppleves følelsen av flow i livet, og her kan du vitne at alt du trenger på veien oppstår til akkurat riktig tid og sted. • Her vil vi forstå virkelighetens design på en vakker måte. Vi kan føle dyp indre trygghet, men vi vil også oppdage at det eneste konstante i universet er forandring. Våre liv forandrer seg hele tiden og da oppstår det ukjente. Det ukjente kan skape frykt når det ikke gjenkjennes fra væren. Gjenkjent fra væren er det ukjente ansiktene til nye idéer og nye muligheter. Følger vi våre idéer oppstår det en enorm kreativ energikraft og inspirasjon som vi må følge fordi det er livet selv som kommer til deg og vekker deg. Du våkner opp til livets gleder.


Når vi følger glede og inspirasjon fra en indre væren vekkes vår indre sanne

kreative kraft og vi blir fylt med en unik livskraft. Det eneste du trenger å gjøre er å ta en sjanse og gripe livet!


Når vi kan vite grunnårsaken til alle våre problemer kan den vakre roen og tilstedeværelsen være der hele tiden. Den som vet dette trenger ikke lenger å stresse med noe i dag som vil ordne seg av seg selv i morgen? De vet hvordan sinnet sitt og virkeligheten fungerer. • Det eneste vi trenger for at den vakre væren skal vedvare er å vite at den er evig og alltid i oss. Når vi kan forstå at psykologisk tid - tanker og minner om fortid og fremtid er grunnårsaken til alle problemene til menneskene, kan vi bli den som vet at alt ordner seg når det skal. Sinnet vårt er skapt for å søke og menneskene søker i tankene sine og i minner etter hvordan de kan finne væren som minner i fortid eller i fremtiden for å finne trygghet. Paradokset er at denne væren er hos alle, for evig og alltid akkurat nå. • Glede vedvarer når du lever uten minner og sår fra fortiden og forventninger i fremtiden. Da lever du nå. Når du lever nå blir du mottakelig for direkte kommunikasjon fra den indre væren i alle former, og du vil forstå at denne dialogen skjer hele tiden; i menneskene du møter, i det du hører, sanser, føler og ser. Det blir en konstant opplevelse av virkeligheten. Du er våken. • Når vi blir den som vet, tviler vi ikke og trenger ikke å søke, men kan bare være. Den som vet, forstår at vi alltid er på en gigantisk reise, og alle hendelser har en høyere mening. Svarene kommer akkurat når de skal, ikke for tidlig ikke for sent. Hvorfor da stresse med noe i dag som vil skje av seg selv i morgen?


Tanker om fortid

Tanker om fremtid

I nået oppstår en evig væren Når vi forstår at fortid og fremtid er en illusjon som egosinnet vil skape problemer fra, oppstår forståelsen av at det eneste som eksisterer er en væren akkurat nå.


Tilstedeværelsen åpner opp for at kjærlighet kan være så mye mer enn det vi har trodd. Ved å være forstår vi at kjærlighet er en kreativ kraft som uttrykker seg i utallige former hele tiden. • Ved å vite at denne indre vakre væren er alltid her nå. Vil du også forstå at dette er den største gaven du kan dele med et annet menneske. Du vil se at gavene er å gjenkjenne sin sanne natur i alle menneskene du møter, naturen, opplevelsene du erfarer og i livet selv. Her vil du på et dypt nivå forstå at du er evig indre væren. • Væren er din naturlige tilstand. Å være er det enkleste som finnes bare vi vet hva det er, da blir vi på en måte en type sjelekunstnere som er opptatt av nået og nåets oppdagelser og erfaringer. Når vi er her akkurat nå opphører lidelse, skapelse oppstår og blir en meditasjon, transformasjon og bevegelse i ett. • Kjærlighet og forhold til den andre er for mange basert på noe som skal vare evig. Men hvis ALT forandrer seg hele tiden, hvordan kan da kjærligheten vedvare? Når vi har basert vår kjærlighet på våre tanker og egoets behov baserer vi den på noe som ikke kan vedvare og dette vil gjøre at deler av sinnet vil eie kjærligheten, noe som er umulig siden den er væren. Når kjærligheten og forhold er basert på den evige væren, er den også basert på væren i forvandling som er alle formene og mulighetene vi får oppleve kjærligheten gjennom. Dette vil gjøre at kjærligheten vil bli forstått og opplevd på en helt ny måte, i en mye større helthet. Vi trenger ikke søke den andre. Da kan vi være i våre relasjoner også. Dette skaper det perfekte forhold til den andre, til ting og til livets nye opplevelser. Livet blir en ny ide!


Vi kan forstå at vi er hele havet av kjærlighet, ikke bare en dråpe av det!

Vi kan bli den som elsker – fra illusjonen av tap til grenseløs kjærlighet i alle former.

Ved å vite at denne indre vakre væren er hos oss alltid nå. Vil livet oppleves som fyllt med kjærlighet og at vi er denne kjærligheten akkurat nå.


Når vi husker hvem vi virkelig er, så blir livet vårt et mesterverk. Som til og med overgår vår største fantasi. Tilstedeværelse er en høyere bevissthet som kan vedvare. • Væren kaller vi en høyere bevissthet, en superbevissthet som vil vedvare når vi husker at vår indre væren er evig. • Fra denne bevisstheten oppstår forståelse om at vi ikke bare er sinnet vårt og tankene våre. Hvis vi blir oppdagere og vitner tankene våre, finner vi at det finnes et mellomrom mellom tankene der det ikke er noen tanke, emosjon eller bevegelse. Du er fortsatt der, men hvem er vitne til denne hendelsen? Her åpner vi opp for nået og tilstedeværelse. • Hvorfor gjør du og tenker som du gjør? Vårt univers er bygget opp av tankesystemer, som er regler for hvordan dette universet fungerer for deg. De kommer fra gener, dna, opplevelser og samfunnet. Har du noen gang spurt deg selv: “Hva skal jeg med alle disse reglene for hva som er mulig eller ikke i min verden og i min virkelighet?” Som store mestere som har gått før deg kan du også bli din egen forsker og mester på din egen virkelighet. Dette vil sette deg fri til å følge din inspirasjon og dine gleder. • Når vi identifiserer oss med tankene våre, er vi koblet til “jeg-ego” som baserer all sin tankeprosess på minner i fortiden og trygghet, utrygghet og håp i fremtiden. “Jeg” er en samling av hendelser, tanker, ting, de vi elsker og hater, de vi har møtt og minner vi kaller livet. “Jeg-ego” søker alltid trygghet i fortiden og overlevelse i fremtiden. Men alt dette eksisterer ikke når tankene stopper opp. Med en gang du blir bevisst, blir du oppdageren som er ren bevissthet og væren.


Vårt tankeunivers skaper vår virkelighet i sinnet vårt. Når vi ser på vår sannhet fra væren forstår vi at vårt tankeunivers har vært begrenset.

Ved å oppdage og erfare vår sanne natur utvider vi vår bevissthet og vårt tankeunivers enormt, vi sprenger våre gamle oppfatninger om vår virkelighet og får en ny vakker virkelighet. Men denne gangen oppstår den fra “tankenes kilde”.


Fra illusjonene om virkeligheten og fri vilje til opplevelsen av guddommelig vilje. Når vi kan oppleve enhet med alt liv, føler vi en indre fred og total frihet. Vi blir den som er EN. • Når du utvider ditt eget bevisshetsunivers så gjenkjenner du sannheten om hvem du er og du vil føle en enorm frihet. • Når vi kan tillate at vi er væren og vårt høyeste potensial akkurat NÅ, blir ting gjort gjennom oss og ikke av oss. Ikkegjøren kan handle om å tørre å tillate at det er en høyere bevissthet, som lever gjennom oss når vi gir den muligheten til det akkurat nå. • Du kan oppfatte virkeligheten akkurat som en virkelig film? Manus skrev du før du kom hit, og alle skuespillerne er deg selv. Livet kan beskrives som en illusjon, akkurat som en drøm som du kan våkne opp i. Du forstår at de du møter på din vei er her for å støtte din opplevelse av væren i uendelig mange vakre former. Når du forstår dette, er det ingen “annen” som er grunnlaget for all frykt. Det er ingen andre som kan gjøre det trygt og lykkelig eller ulykkelig og utrygt. • Når vi har bitt kjent med vår væren, forflytter vi oss fra sinnets begrensende sannhet til skaperen av alle sannheter. Her forstår vi at ved å akseptere våre handlinger, vår kropp, tanker og følelser totalt, oppstår en naturlig og enorm tilstand av kreativ energi og kjærlighet, som er en høyere universell bevissthet. Her opplever noen at hele verden, alle tankene, følelsene og alle universene er inne i seg og utenfor seg. Du kan oppleve deg selv som ett med alt som er. Du er en total bevissthet som skaper, oppdager og erfarer din egen virkelighet. Du er mysteriet i ditt eget liv.


Når du opplever din sanne natur, er det ingen “annen” som er grunnlaget for all frykt. Her opplever du den andre som sin sanne natur også. Dette gir følelsen av muligheter, fred og frihet.


Du er skaper av din egen virkelighet, men på en annen og mer enorm måte en du til nå kunne forestille deg! Fra den indre friheten og væren som er i oss til evig tid, vil vi kunne forstå på en naturlig måte hvordan du egentlig skaper din egen virkelighet. Denne unike forståelsen ligger mye dypere enn andre innfallsvinkler som f.eks The Secret, Loven om tiltrekkning og lignende. Du er så mye mer... • Ved å oppdage din indre væren på en svært enkel måte kan du utforske den ved å følge gledene dine som oppstår fra denne uendelige banken av kreative potensialer. • Ved å vite at du ikke trenger å søke væren, fordi den er der alltid, kan du være den (du kan være tilstede i nået). Ved å vite at den alltid er der oppleves en indre fred, trygghet, inspirasjon og kjærlighet i alle øyeblikk, når du gjenkjenner dette utvider bevisstheten vår seg til opplevelsen av total frihet og det er denne væren absolutt alle mennesker søker. • Menneskenes paradoks og illusjon er at de allerede er denne væren som de søker. • Ved unik forståelse forstår vi at vi allerede er ren bevissthet, indre visdom og ren kjærlighet. Her starter ditt nye liv. Du blir på en måte født på ny, som skaperen, oppdageren og erfareren av din egen virkelighet.


Skaperen – fra sinnets sannhet til den totale sannheten.

Når vi kan tillate at vi er vårt høyeste potensial akkurat NÅ, blir ting gjort gjennom oss og ikke av oss. Da forstår vi hvordan vi skaper, oppdager og erfarer vår egen virkelighet.


HAPPY MIND HAPPY MIND WORKSHOP HAPPY MIND THERAPY HAPPY MIND ACADEMY

HAPPY MIND

HAPPY MIND THERAPY

HAPPY MIND TH

Presentasjon av Happy Mind  

Presentasjon av Happy Mind

Presentasjon av Happy Mind  

Presentasjon av Happy Mind

Advertisement