Page 1

НАШІ КОНТАКТИ:

БЮРО ГЕНДЕРНИХ

E-MAIL:

genderdesk.ua@gmail.com

СТРАТЕГІЙ І БЮДЖЕТУВАННЯ

ЄДРПОУ 38907831  р/р 26002000020030 АТ «Укрексімбанк» МФО 322313

веб-сайт www. genderburo.info


Бюро об’єднує гендерних експерток та експертів, які працюють в напрямку проведення інформаційно-аналітичної діяльності, розробки та впровадження освітніх програм в галузі економічних, соціальних, політичних, екологічних питань в контексті гендерної проблематики.    .

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЮРО ГЕНДЕРНИХ СТРАТЕГІЙ І БЮДЖЕТУВАННЯ»

Бюро працює як жіночий аналітичний центр, який об'єднує дослідниць, експерток та інших практиків; розробляє стратегії, спрямовані на розширення можливостей жінок та забезпечення рівності жінок у демократичному середовищі

Наша мета: Діяльність організації спрямована на фахівців з гендерних (та дотичних) питань; жінок-лідерок; жіночі та громадські організації, які підтримують ідею гендерної рівності, осіб, які приймають рішення, представників органів влади та місцевого самоврядування ЗМІ.      .

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ БЮРО:

підтримка перетворень, просування ідей гендерної рівності та підвищення статусу жінок в Україні; посилення експертного потенціалу фахівців з гендерних питань

розробка і впровадження освітніх програм в галузі економічних, соціальних, політичних, екологічних питань в контексті гендерної проблематики; сприяння інтегруванню ґендерних підходів у програмну та бюджетну діяльність органів центральної виконавчої влади та місцевого самоврядування; узагальнення інструментарію і методології ґендерного аналізу, моніторингу, оцінки та їх практична апробація при здійсненні власних проектів; проведення ґендерного аналізу, моніторингу та оцінки державних, місцевих і галузевих планів, програм та бюджетів; підготовка навчальних, методичних та інформаційних матеріалів ;  інформаційно-методична підтримка діяльності інституцій, що працюють у напрямку гендерної рівності


ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА БЮРО

ОРГАНІГРАМА


Наша діяльність Основні проекти та програми 2017

Проект "Відновлення управління та примирення в громадах, що постраждали від кризи в Україні" За підтримки ООН Жінки

Партнерський проект "Розвиток потенціалу гендерних підгруп національних платформ Східного партнерства" За підтримки Секретаріату ФГО СхП

Спільний проект Секретаріату Комісара Верховної Ради України з прав людини "Інтеграція ґендерного підходу в роботу консультативно-дорадчих органів з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання домашньому насильству та боротьби з торгівлею людьми" За підтримки Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні

Участь у дослідженні «Україна в координатах Східного Партнерства 20172020 рр.» («Горизонтальні» досягнення: Гендерна рівність та недопущення дискримінації ") За підтримки проекту "Громадська синергія

Проект « Посилення організаційної спроможності громадської організції» За підтримки Українського жіночого фонду

Консультативна підтримка Національного демокративного інституту щодо впровадження компоненту гендерно-орієнтованого бюджетування в рамках проекту "DOBRE" За підтримки NDI ( Global Communities)


Фінансовий звіт

НАДХОДЖЕННЯ , 2017

ВИТРАТИ: Консультаційні послуги                                                                                767506,00 Публікації/друк                                                                     20561,00 Транспорт/ відрядження                                                                                 71993,80 Конференції/зустрічі/ тренінги                                                                 685590,90 Обладнання                                                                             15055,00 Непрямі витрати                                                                   14812,12 

Усього: 1575518,82 грн.

Агенція ООН Жінки 1699249,36 грн.

VšI “Pilietinės visuomenės plėtros ir bendradarbiavio agentūra”, 31312,98 грн.

Український жіночий фонд 26000,00

УСЬОГО:

1843112,84 грн.

Інше 7571,96 грн.

Women’s Resource Center 86550,50

Annual report buro 2017  
Annual report buro 2017  
Advertisement