Page 1

Tel.: + (34) 943 712 034 Fax: + (34) 943 771 301

AENOR

100% PAPEL RECICLADO

Empresa Registrada ER-1772/2003

* Donde van tus pensamientos, van tus pasos (proverbio vasco).

Calzado / Oinetakoak

infor@ternua.com www.ternua.com

Primavera-verano 2010 Udaberria-uda

Import Arrasate, S.A. Pol. Ind. Kataide, 25B. E-20500 Arrasate- Mondrag贸n

non gogoa, han zangoa*


aurkibidea Ternua, bizitzeko modu bat 4 Ternuak oinetakoen mundura salto egin du 6 Naturan inspiratutako diseinua eta teknologia 8 Orkoia 10 event teknologia 14 Zolak

16 Ternua footwear: bilduma orokorra 18 Trail running 20 Multi-activity 24 Hiking 30 Sandals 36 Kids 42 Travel 46 Ordezkaritzak 52 Nazioarteko ordezkaritzak 53 Neurrien bihurketa 54

índice Ternua, una forma de vida 4 Ternua da el salto al mundo del calzado

6 Diseño y tecnología inspirados en la naturaleza 8 La horma 10 Tecnología event 14 Suelas 16 Ternua footwear: la colección global 18 Trail running 20 Multi-activity 24 Hiking 30 Sandals 36 Kids 42 Travel 46 Delegaciones 52 Delegaciones internacionales53 Conversión de tallas 54

catalogo ternua 18x29,7 eusk-cast.indd 2-3

9/6/09 11:31:02


Ternua, bizitzeko modu bat Modu bakarra dago bizitzeko. Gure nortasunarekin bat eginda. Hortik abiatuta, jokabide-arau batzuk, balioen eskala bat eta konpromiso bat sortzen dira. Ternuaren konpromisoa Lurrarekin hitzarmen bat egitea izan zen. Hitzeman genuen errespetuz zainduko genituela Ama Lurraren mendiak, ibaiak, zuhaitzak eta animaliak. Horren trukean, Ama Lurrak aukera emango zigun bera esploratzeko eta geure buruekin leial jokatzeko.

Solidaritatea naturaz Ternuak konpromiso handi bat du lurrarekin. Eta jarrera horren adibiderik garbiena itsasoan ikus dezakegu. Urte batzuk badira Ternua lau xibarta balea babesten ari dela: Navaho, Bat, Half Moon eta Buckshot, eta halaber, baleen adopzio sinbolikorako proiektuaren partaideetako bat dugu (Whale Adoption Project). Horrelakoa da Ternua, izatez solidarioa.

Ternua, una forma de vida Sólo se puede vivir de una manera. De acuerdo a lo que uno es. A partir de ahí, surgen un código de conducta, una escala de valores y un compromiso. El compromiso de Ternua consistió en hacer un pacto con la Tierra. Nosotros nos comprometimos a tratar con respeto sus montañas, sus ríos, sus árboles y sus animales. A cambio, la Tierra nos permitía explorarla y nos ofrecía oportunidades para ser leales a nosotros mismos.

Solidaridad por naturaleza Ternua tiene un gran compromiso con la tierra. Y donde mejor se refleja esta actitud es en el mar. Desde hace años Ternua apadrina a cuatro ballenas yubartas: Navaho, Bat, Half Moon y Buckshot, y forma parte del proyecto de adopción simbólica de ballenas (Whale Adoption Project). Así es Ternua, solidaria por naturaleza.

catalogo ternua 18x29,7 eusk-cast.indd 4-5

9/6/09 11:31:09


Ternuak oinetakoen mundura salto egin du Mendirako, txangoetarako eta bidaietarako arropa eta osagarriak diseinatzen, garatzen eta berritzen urte asko eman ondoren, Ternuak oinetakoen mundura jauzi egin du. Guretzat ez da urrats xume bat. Aitzitik, urrats handi bat da. Horregatik, etengabe perfekzioa bilatzeko asmo horretan, gure ezagutza guztiak jartzen ditugu

goi-kalitateko oinetakoen sail orokor honen zerbitzura; trail running, multi-activity, hiking eta eguneroko bizitzan gozatzeko. Zatoz ezagutzera. Urrats sendoz gatoz.

Ternua da el salto al mundo del calzado Después de muchos años dedicados a la innovación, desarrollo y diseño de ropa y accesorios para montaña, senderismo y viajes, Ternua da el salto al mundo del calzado. Porque para nosotros no es un paso más. Es un gran paso. Por eso, en nuestra búsqueda constante de la perfección, aplicamos todo nuestro saber hacer en

catalogo ternua 18x29,7 eusk-cast.indd 6-7

diseñar esta colección global de calzado de alta calidad para trail running, multi-activity, hiking y lifestyle. Descúbrela, llega pisando fuerte.

9/6/09 12:17:40


Naturan inspiratutako diseinua eta teknologia Navaho, Bat, Half Moon eta Buckshot baleak, gure adiskide paregabeak, inspirazio-iturri izan dira Ternuaren oinetako berriak diseinatzeko orduan. Haiek islatzen dituzte, inork baino hobeto, gure markaren filosofia eta balioak, beren isats eta beren gorputzaren bitartez. Eta horrela adierazi nahi dugu: gorputza eta isatsa balea batentzat funtsezkoak diren bezalaxe,

gure oinetakoentzat ere halaxe dira. Gorputzak albo-egonkortasuna eskaintzen dio oinari. Isatsak, bestalde, hobeto eusten dio orpoari. Natura dugulako, zalantzarik gabe, erabil genezakeen teknologiarik onena.

Diseño y tecnología inspirados en la naturaleza Navaho, Bat, Half Moon y Buckshot, nuestras buenas amigas las ballenas, han sido nuestra fuente de inspiración para diseñar el nuevo calzado Ternua. Ellas mejor que nadie reflejan la filosofía y valores de la marca, a través de su cola y de su cuerpo. Y así lo queremos expresar: de la misma manera que el cuerpo y la cola son dos partes vitales para una ballena, también

catalogo ternua 18x29,7 eusk-cast.indd 8-9

lo son para nuestro calzado. El cuerpo aporta estabilidad lateral al pie. La cola, por su parte, proporciona una mayor sujeción al talón. La naturaleza es, sin duda, la mejor tecnología que podíamos utilizar.

9/6/09 11:31:19


Orkoia. Gure oinetakoen sekretua Orkoia funtsezkoa da oinetakoen diseinuan, oin mota bakoitzari eta egin beharreko jarduera mota bakoitzari erantzuten diolako. Orkoiak erabakitzen du barneko bolumena eta, horrenbestez, oinari eskainiko dion erosotasun eta doitasuna. Desberdinak dira gizonezkoen oina eta emakumeena. Eta ez da berdin running edo hiking egitea. Jarduera bakoitzak orkoi desberdina eskatzen du. Trail running egiteko, esaterako, beharrezkoa da oinetara doitasun handiz egokitzea, gorabeheretan egonkortasuna izan dezaten. Hiking egiteko, berriz, orkoiak erabateko doitasuna eskaini behar du orkatilaren inguruan, hainbat orduz erosotasunik handienaz ibili ahal izateko. Ternuak 10 orkoi desberdin baino gehiago garatu ditu, jarduera bakoitzaren premia bereziei zehatzmehatz erantzuteko. Eta kasu guztietan, bertsio bat du emakumearen oinarentzat.

La horma. El secreto de nuestro calzado La horma es clave en el diseño del calzado, porque responde a cada tipo de pie y a cada actividad a realizar. La horma determina el volumen interior y, por lo tanto, el confort y el ajuste que la zapatilla ofrecerá al pie. Y no es lo mismo un pie de hombre que un pie de mujer. Cada actividad exige una horma diferente. Para trail running, por ejemplo, el pie necesita un ajuste preciso que le proporcione estabilidad en terrenos irregulares. Para la práctica de hiking, en cambio, la horma debe proporcionar un ajuste total en la zona del tobillo, y así poder caminar durante varias horas con total comodidad. Ternua ha desarrollado más de 10 hormas diferentes, para responder con precisión a las necesidades concretas de cada actividad. Y en todos los casos con una versión para el pie de la mujer.

catalogo ternua 18x29,7 eusk-cast.indd 10-11

9/6/09 11:31:21


Emakumeen oinetakoaren orkoia Emakumearen oinak ezaugarri berezi batzuk ditu. Orpoa estuagoa eta garaiagoa du, eta oinaren aurrealdeko perimetroa txikiagoa da. Horregatik Ternuak emakumeen bertsioa garatu du bere orkoi bakoitzarentzat.

Orkoi motak

Trail running

Multi-activity

Hiking

Lifestyle

Ezaugarriak

Orkoia ezin hobeto

Erosotasuna eta

Orkoi honek

Oinetako erosoa,

egokitzen zaio

oinarekiko doitasun

egonkortasun handia

diseinu erakargarri

oinari, lasterketan

zehatza ezin hobeto

eta doitasun zehatza

batez.

egonkortasun

uztartuak.

eskaintzen du

handiagoa izateko.

orkatilaren inguruan. Erosotasunik handiena iraupen luzeko jardueretan.

Emakume bertsioa

Emakume bertsioa

Emakume bertsioa

EMAKUME OINA - PIE DE MUJER

Orpoa estuagoa eta garaiagoa Talón más estrecho y más alto

Oinaren aurrealdeko perimetroa txikiagoa Perímetro de la parte delantera del pie menor

La horma en el calzado de mujer El pie de la mujer tiene unas características especiales. Tiene el talón más estrecho y más alto, y el perímetro de la parte delantera de su pie es menor. Por eso Ternua ha desarrollado la versión de mujer para cada una de sus hormas.

Tipos de horma

Trail running

Multi-activity

Hiking

Lifestyle

Características

La horma se ajusta

Combinación idónea

Esta horma

Una zapatilla

perfectamente al

entre confort y un

proporciona gran

confortable y

pie para una mayor

ajuste preciso al pie.

estabilidad y un ajuste

con un diseño

preciso en la zona

atractivo.

estabilidad en carrera.

del tobillo. Máximo confort en actividades de larga duración.

Versión mujer

catalogo ternua 18x29,7 eusk-cast.indd 12-13

Versión mujer

Versión mujer

9/6/09 11:31:29


event mintza. Membrana event.

event teknologia: Izerdia kanporantz igortzen du

Izerdia kanporantz igortzen du. Expulsa el sudor hacia el exterior.

event- ek mintz iragazgaitz eta transpiragarria garatu du, oina lehor, eroso eta ongi babestuta mantentzeko. Nola lortzen du hori? Mintz horrek poro txiki-txiki batzuk ditu, %100 transpiragarriak eta izerdia kanpora igortzen dute. Horrela, galtzerdiak lehor mantentzen dira, oina ez da horrenbeste berotzen eta babak ateratzeko arriskua ere gutxitu egiten du. Zuzeneko Aireztapen Teknologia esaten zaio horri. Eta ehun transpiragarri aurreratuenak jartzen ditu zure oinetan.

Tecnología event: Expulsa el sudor hacia el exterior event ha desarrollado una membrana impermeable y transpirable que mantiene el pie seco, confortable y bien protegido. ¿Cómo lo consigue? Esta membrana se compone de unos poros minúsculos, 100% transpirables, que expulsan el sudor hacia el exterior. Así mantiene los calcetines secos, reduce el calentamiento del pie y ayuda a reducir el riesgo de sufrir ampollas. Se llama Tecnología de Ventilación Directa. Y pone a tus pies los tejidos transpirables más avanzados.

catalogo ternua 18x29,7 eusk-cast.indd 14-15

9/6/09 11:31:33


zolak - suelas

Vibram zola, urrats bat aurrerago Vibram liderra dugu mundu osoan, errendimendu handieneko gomazko zolen garapenean. Orain dela 80 urtetik hona, kalitatearen, iraunkortasunaren eta diseinuaren eredu dugu. Eta ikerketarekin eta garapenarekin izan duen etengabeko konpromisoari eutsi dio uneoro. Gaur egun, oraindik ere, Vibram aurretik doa. Kalitate handiko oin-zola garatzen du kautxuaren osagai onenekin, euspen, iraupen, egonkortasun eta erosotasunik handienak eskaintzeko.

Suela Vibram, un paso por delante Vibram es el líder mundial en el desarrollo de suelas de goma de alto rendimiento. Desde hace ya 80 años, esta firma es sinónimo de calidad, seguridad y diseño. Y ha mantenido en cada momento un compromiso constante con la investigación y el desarrollo. Hoy, Vibram sigue estando por delante. Desarrolla una suela de alta calidad, elaborada con los mejores componentes de caucho, para ofrecer el más alto nivel de agarre, durabilidad, estabilidad y confort.

Ternua oin-zola: lur mota guztietarako prestatua Ternuaren oin-zola berritzaileak arintasun, amortiguazio eta egonkortasunaren arteko konbinaziorik egokiena eskaintzen du, eta horrez gain, baita trakzio handi bat ere, tako bakoitzaren diseinu eta orientazioari esker. Ternua oin-zolak eraginkortasunez erantzuten die oinetako bakoitzaren erabilera-premiei.

Suela Ternua: respuesta en todos los terrenos La innovadora suela Ternua proporciona la combinación idónea de ligereza, amortiguación y estabilidad, además de una gran tracción gracias al diseño y la orientación de cada uno de sus tacos. La suela Ternua responde de manera eficaz a las necesidades de uso de cada calzado.

catalogo ternua 18x29,7 eusk-cast.indd 16-17

9/6/09 11:31:37


TERNUA FOOTWEAR: bilduma orokorra la colecci贸n global

ALL MOUNTAIN Trail running Multi-activity Hiking Sandals Kids

SPIRIT Travel

catalogo ternua 18x29,7 eusk-cast.indd 18-19

9/6/09 11:31:41


Trail running Para los atletas más exigentes. Para los que ven en cada montaña una carrera. Para los que buscan toda la ligereza, la durabilidad y la tracción que puede ofrecer un calzado. En todo tipo de terrenos. Así es nuestra línea de trail running. Pensada para responder. Diseñada para que el ajuste al pie sea perfecto. Asegurando el máximo confort y una estabilidad total. Incorporando los materiales más ligeros y transpirables. Todo, para que seas el más rápido en la montaña.

Trail running

Eskakizun handieneko atletentzat. Mendi bakoitzean lasterketa bat ikusten dutenentzat. Oinetakoek eskain dezaketen arintasun, iraupen eta trakziorik handiena nahi dutenentzat. Era guztietako lur gainetan. Horrelakoak dira gure trail running oinetakoak. Erantzuteko pentsatuak. Oinetara ezin hobeto egokitu daitezen diseinatuak. Erosotasunik handiena eta erabateko egonkortasuna bermatzeko. Materialik arinenak eta transpiragarrienak erabiliz. Hau guztia, mendiko azkarrena izan zaitezen.

catalogo ternua 18x29,7 eusk-cast.indd 20-21

9/6/09 11:31:47


TXIMISTA - M 4420000 Trail running egiteko oinetako gogor, arin eta transpiragarriak. Vibram zolak euspena, trakzioa eta konforta eskainiko dizkizu EVA phylon materialaren bitartez. Barne ehun-errefortzu asimetrikoa dute egonkortasuna bermatzeko. Hankaren aurrealde eta orpoetan harrien aurkako babesa dute trail running egiten denerako.

9011 GREEN

AZKAR - M 4420002 Calzado agresivo para trail running, ligero y transpirable. La suela Vibram le ofrece agarre, tracción y confort gracias al material EVA phylon. Refuerzo textil interior asimétrico para garantizar estabilidad. Protección contra piedras tanto en el antepié como en el talón para la práctica de trail running.

9005 BLUE

NEURRIAK UK 6 - 12,5 PISUA 325 g OIN-GAINA Sare, ehun eta material sintetikoduna. Goma arin bat du hankaren aurrealde eta orpoetan, hankak harrietatik babesteko. Ehun-errefortzu asimetrikoa du barnean. FORRUA 3D sarezko forrua. BARNE-ZOLA EVA-PES 3D materialez egina dago eta PES forrua du. Kuxin estrak ditu hankaren aurrealde eta orpoetan. ZOLA Vibram gomazko kanpo-zola eraldaezina eta phylon materialezko zola-erdia.

9011 GREEN TALLA UK 6 - 12,5 PESO 325 g PALA Combinación de malla, tejido textil y tejido sintético. Goma ligera de protección contra las piedras en antepié y talón. Refuerzo textil interior asimétrico. FORRO Malla 3D. PLANTILLA Realizada en EVA-PES 3D con forro PES. Almohadillas protectoras extras en el talón y antepié. COMPOSICIÓN DE LA SUELA Suela exterior de goma inalterable Vibram y mediasuela de phylon.

TXIMISTA - LD 4420001

Calzado para trail running, estable y transpirable. La suela Hypergrip le ofrece confort, agarre y soporte gracias al cambrillón TPU. Refuerzo textil interior asimétrico para garantizar estabilidad. Protección contra piedras tanto en el antepié como en el talón para la práctica de trail running.

9015 ORANGE

NEURRIAK UK 6 - 12,5 PISUA 350 g OIN-GAINA Sare, ehun eta material sintetikoduna. Goma arin bat du hankaren aurrealde eta orpoetan, hankak harrietatik babesteko. Ehun-errefortzu asimetrikoa du barnean. FORRUA 3D sarezko forrua. BARNE-ZOLA EVA-PES 3D materialez egina dago eta PES forrua du. ZOLA Hypergrip gomazko kanpo-zola eta phylon materialezko zola-erdia. TPU kanbrilloia du oinbular eta orpoetan.

TALLA UK 6 - 12,5 PESO 350 g PALA Combinación de malla, tejido textil y tejido sintético. Goma ligera de protección contra las piedras en antepié y talón. Refuerzo textil interior asimétrico. FORRO Malla 3D. PLANTILLA Realizada en EVA-PES 3D con forro PES. COMPOSICIÓN DE LA SUELA Suela exterior de goma Hypergrip y mediasuela de phylon. Cambrillón TPU en empeine y talón.

AZKAR - LD 4420003 Trail running egiteko oinetako egonkor eta transpiragarriak. Hypergrip zolak konforta, euspena eta sostengua eskainiko dizkizu TPU kanbrilloiaren bitartez. Barne ehun-errefortzu asimetrikoa dute egonkortasuna bermatzeko. Hankaren aurrealde eta orpoetan harrien aurkako babesa dute trail running egiten denerako. Emakumezkoen oinetakoen ezaugarri bereziak: orkoia eta diseinua.

Calzado para trail running, estable y transpirable. La suela Hypergrip le ofrece confort, agarre y soporte gracias al cambrillón TPU. Refuerzo textil interior asimétrico para garantizar estabilidad. Protección contra piedras tanto en el antepié como en el talón para la práctica de trail running. Modelo con características especiales para mujer: horma y diseño.

Trail running

Calzado agresivo para trail running, ligero y transpirable. La suela Vibram le ofrece agarre, tracción y confort gracias al material EVA phylon. Refuerzo textil interior asimétrico para garantizar estabilidad. Protección contra piedras tanto en el antepié como en el talón para la práctica de trail running. Modelo con características especiales para mujer: horma y diseño.

Trail running

Trail running egiteko oinetako gogor, arin eta transpiragarriak. Vibram zolak euspena, trakzioa eta konforta eskainiko dizkizu EVA phylon materialaren bitartez. Barne ehun-errefortzu asimetrikoa dute egonkortasuna bermatzeko. Hankaren aurrealde eta orpoetan harrien aurkako babesa dute trail running egiten denerako. Emakumezkoen oinetakoen ezaugarri bereziak: orkoia eta diseinua.

Trail running egiteko oinetako egonkor eta transpiragarriak. Hypergrip zolak konforta, euspena eta sostengua eskainiko dizkizu TPU kanbrilloiaren bitartez. Barne ehun-errefortzu asimetrikoa dute egonkortasuna bermatzeko. Hankaren aurrealde eta orpoetan harrien aurkako babesa dute trail running egiten denerako.

9007 BEIGE

9004 LIGHT GREY

NEURRIAK UK 3 - 10 PISUA 290 g OIN-GAINA Sare, ehun eta material sintetikoduna. Goma arin bat du hankaren aurrealde eta orpoetan, hankak harrietatik babesteko. Ehun-errefortzu asimetrikoa du barnean. FORRUA 3D sarezko forrua. BARNE-ZOLA EVA-PES 3D materialez egina dago eta PES forrua du. Kuxin estrak ditu hankaren aurrealde eta orpoetan. ZOLA Vibram gomazko kanpo-zola eraldaezina eta phylon materialezko zola-erdia.

22 catalogo ternua 18x29,7 eusk-cast.indd 22-23

9007 BEIGE TALLA UK 3 - 10 PESO 290 g PALA Combinación de malla, tejido textil y tejido sintético. Goma ligera de protección contra las piedras en antepié y talón. Refuerzo textil interior asimétrico. FORRO Malla 3D. PLANTILLA Realizada en EVA-PES 3D con forro PES. Almohadillas protectoras extras en el talón y antepié. COMPOSICIÓN DE LA SUELA Suela exterior de goma inalterable Vibram y mediasuela de phylon.

NEURRIAK UK 3 - 10 PISUA 310 g OIN-GAINA Sare, ehun eta material sintetikoduna. Goma arin bat du hankaren aurrealde eta orpoetan, hankak harrietatik babesteko. Ehun-errefortzu asimetrikoa du barnean. FORRUA 3D sarezko forrua. BARNE-ZOLA EVA-PES 3D materialez egina dago eta PES forrua du. ZOLA Hypergrip gomazko kanpo-zola eta phylon materialezko zola-erdia. TPU kanbrilloia du oinbular eta orpoetan.

TALLA UK 3 - 10 PESO 310 g PALA Combinación de malla, tejido textil y tejido sintético. Goma ligera de protección contra las piedras en antepié y talón. Refuerzo textil interior asimétrico. FORRO Malla 3D. PLANTILLA Realizada en EVA-PES 3D con forro PES. COMPOSICIÓN DE LA SUELA Suela exterior de goma Hypergrip y mediasuela de phylon. Cambrillón TPU en empeine y talón.

23 9/6/09 11:31:51


Multi-activity Un todoterreno en tus pies. Pasear, correr, practicar mountain bike, trepar... la montaña es un campo de múltiples actividades. Y estar preparado para todas ellas es calzarse unas zapatillas Multiactivity de Ternua. Ligeras, resistentes y confortables, nuestras Multi-activity son un auténtico todoterreno. Para disfrutar de todo lo que te ofrece la montaña con un mismo par de zapatillas.

Multi-activity

Lur orotakoa zure oinetan. Paseatu, lasterka egin, mendiko bizikletan ibili, eskalatu... jarduera anitzetarako toki dugu mendia. Eta guztietarako prest egoteko modua, Ternuaren Multi-activity oinetakoak janztea. Arinak, iraunkorrak eta erosoak, gure Multi-activity oinetakoak lur orotarako dira argi eta garbi. Oinetako pare batekin mendiak eskaintzen dizun guztiaz gozatzeko.

catalogo ternua 18x29,7 eusk-cast.indd 24-25

9/6/09 11:31:52


NIMA - M 4430000 Erabilera anitzeko multi sport oinetako arin, transpiragarri eta teknikoa. Ternua zolak konforta eskainiko dizu EVA materialaren bitartez eta egonkortasuna eskainiko dizu TPU kanbrilloiari esker. Kanpo-zolaren diseinua dela eta, oinetakoek euspena eta trakzioa eskainiko dizute.

TERNUA OIN ZOLA / SUELA TERNUA

Calzado polivalente multi sport, muy ligero, transpirable y técnico. La suela Ternua lo hace más confortable gracias al material EVA y le garantiza estabilidad gracias a su cambrillón TPU. La suela exterior está diseñada para proporcionar agarre y tracción.

Amortiguazioa Amortiguación

Egonkortasuna Estabilidad

Trakzioa Tracción 9344 GREY ORANGE

9002 BLACK

9137 GREY BLUE

NEURRIAK UK 6 - 12,5 PISUA 368 g OIN-GAINA Sare, ehun eta material sintetikoduna. Goma sintetiko bat du hankaren aurrealdean, hankak harrietatik babesteko. FORRUA 2D sarezko forrua. BARNE-ZOLA EVA-PES 3D materialez egina dago eta PES forrua du. ZOLA Ternua gomazko kanpo-zola eta phylon materialezko zola-erdia. TPU kanbrilloia du oinbularrean.

NIMA - LD 4430001

DEVA - LD 4430004

Erabilera anitzeko multi sport oinetako arin, transpiragarri eta teknikoa. Ternua zolak konforta eskainiko dizu EVA materialaren bitartez eta egonkortasuna eskainiko dizu TPU kanbrilloiari esker. Kanpo-zolaren diseinua dela eta, oinetakoek euspena eta trakzioa eskainiko dizute. Emakumezkoen oinetakoen ezaugarri bereziak: orkoia eta diseinua.

Calzado polivalente multi sport muy ligero, transpirable y técnico. La suela Ternua lo hace más confortable gracias al material EVA y le garantiza estabilidad gracias a su cambrillón TPU. La suela exterior está diseñada para proporcionar agarre y tracción. Modelo con características especiales para mujer: horma y diseño.

Multi-activity

Modelo diseñado en exclusiva para las mujeres. Calzado multi sport ligero y técnico con características y diseño especiales. La suela Ternua lo hace más confortable gracias al material EVA y le garantiza estabilidad gracias a su cambrillón TPU. La suela exterior está diseñada para proporcionar agarre y tracción.

Multi-activity

Emakumezkoentzat eginiko oinetakoak. Ezaugarri eta diseinu bereziak ditu, eta multi sport oinetako arin eta teknikoak dira. Ternua zolak konforta eskainiko dizu EVA materialaren bitartez eta egonkortasuna eskainiko dizu TPU kanbrilloiari esker. Kanpo-zolaren diseinua dela eta, oinetakoek euspena eta trakzioa eskainiko dizute.

TALLA UK 6 - 12,5 PESO 368 g PALA Combinación de malla, tejido textil y tejido sintético. Goma sintética de protección contra las piedras en el antepié. FORRO Malla 2D. PLANTILLA Realizada en EVA-PES 3D con forro PES. COMPOSICIÓN DE LA SUELA Suela exterior de goma Ternua y mediasuela de phylon. Cambrillón TPU en el empeine.

9007 BEIGE

9004 LIGHT GREY

NEURRIAK UK 3 - 10 PISUA 330 g OIN-GAINA Larru eta ehun konbinazioa. Hankaren aurrealdea larruzkoa du, oinetakoek gehiago iraun dezaten. FORRUA 2D sarezko forrua. BARNE-ZOLA EVA-PES 3D materialez egina dago eta PES forrua du. ZOLA Ternua gomazko kanpo-zola eta phylon materialezko zola-erdia.

26 catalogo ternua 18x29,7 eusk-cast.indd 26-27

9007 BEIGE TALLA UK 3 - 10 PESO 330 g PALA Combinación de piel y tejido textil. Antepié en piel para mayor durabilidad. FORRO Malla 2D. PLANTILLA Realizada en EVA-PES 3D con forro PES. COMPOSICIÓN DE LA SUELA Suela exterior de goma Ternua y mediasuela de phylon.

9004 LIGHT GREY

NEURRIAK UK 3 - 10 PISUA 340 g OIN-GAINA Sare, ehun eta material sintetikoduna. Goma sintetiko bat du hankaren aurrealdean, hankak harrietatik babesteko. FORRUA 2D sarezko forrua. BARNE-ZOLA EVA-PES 3D materialez egina dago eta PES forrua du. ZOLA Ternua gomazko kanpo-zola eta phylon materialezko zola-erdia. TPU kanbrilloia du oinbularrean.

TALLA UK 3 - 10 PESO 340 g PALA Combinación de malla, tejido textil y tejido sintético. Goma sintética de protección contra las piedras en el antepié. FORRO Malla 2D. PLANTILLA Realizada en EVA-PES 3D con forro PES. COMPOSICIÓN DE LA SUELA Suela exterior de goma Ternua y mediasuela de phylon. Cambrillón TPU en el empeine.

27 9/6/09 11:31:57


DOLPO MID EVENT - M 4230000

DOLPO - M 4430002 Erabilera anitzeko multi sport oinetako iraunkorrak. Ternua zolak konforta eskainiko dizu EVA materialaren bitartez eta egonkortasuna eskainiko dizu TPU kanbrilloiari esker. Kanpozolaren diseinua dela eta, oinetakoek euspena eta trakzioa eskainiko dizute.

9981 BROWN

9007 BEIGE

Calzado multi sport polivalente y duradero. La suela Ternua lo hace más confortable gracias al material EVA y le garantiza estabilidad gracias a su cambrillón TPU. La suela exterior está diseñada para proporcionar agarre y tracción.

9003 GREY

NEURRIAK UK 6 - 12,5 PISUA 410 g OIN-GAINA Larru, ehun eta material sintetikoduna. Goma sintetiko bat du hankaren aurrealdean, hankak harrietatik babesteko. FORRUA 2D sarezko forrua. BARNE-ZOLA EVA-PES 3D materialez egina dago eta PES forrua du. ZOLA Ternua gomazko kanpo-zola eta phylon materialezko zola-erdia. TPU kanbrilloia du oinbularrean.

TALLA UK 6 - 12,5 PESO 410 g PALA Combinación de piel, tejido textil y tejido sintético. Goma sintética de protección contra las piedras en el antepié. FORRO Malla 2D. PLANTILLA Realizada en EVA-PES 3D con forro PES. COMPOSICIÓN DE LA SUELA Suela exterior de goma Ternua y mediasuela de phylon. Cambrillón TPU en el empeine.

9981 BROWN

Calzado multi sport polivalente y duradero de media caña para mayor protección durante su uso. La suela Ternua lo hace más confortable gracias al material EVA y le garantiza estabilidad gracias a su cambrillón TPU. La suela exterior está diseñada para proporcionar agarre y tracción. La membrana Event le proporciona impermeabilidad y transpirabilidad.

9004 LIGHT GREY

NEURRIAK UK 6 - 12,5 PISUA 450 g OIN-GAINA Larru, ehun eta material sintetikoduna. Goma sintetiko bat du hankaren aurrealdean, hankak harrietatik babesteko. FORRUA Event mintzezko forrua. BARNE-ZOLA EVA-PES 3D materialez egina dago eta PES forrua du. ZOLA Ternua gomazko kanpo-zola eta phylon materialezko zola-erdia. TPU kanbrilloia du oinbularrean.

TALLA UK 6 - 12,5 PESO 450 g PALA Combinación de piel, tejido textil y tejido sintético. Goma sintética de protección contra las piedras en el antepié. FORRO Forro de membrana Event. PLANTILLA Realizada en EVA-PES 3D con forro PES. COMPOSICIÓN DE LA SUELA Suela exterior de goma Ternua y mediasuela de phylon. Cambrillón TPU en el empeine.

DOLPO MID EVENT - LD 4230001

DOLPO - LD 4430003

Erabilera anitzeko multi sport oinetako iraunkorrak; zangoerdiko oinetakoak dira, kirola egitean hankak gehiago babesteko. Ternua zolak konfort handiagoa eskainiko dizu EVA materialaren bitartez eta egonkortasuna eskainiko dizu TPU kanbrilloiari esker. Kanpo-zolaren diseinua dela eta, oinetakoek euspena eta trakzioa eskainiko dizute. Event mintzak, berriz, irazgaiztasuna eta transpirazioa eskainiko dizu. Emakumezkoen oinetakoen ezaugarri bereziak: orkoia eta diseinua.

Calzado multi sport polivalente y duradero de media caña para mayor protección durante su uso. La suela Ternua lo hace más confortable gracias al material EVA y le garantiza estabilidad gracias a su cambrillón TPU. La suela exterior está diseñada para proporcionar agarre y tracción. La membrana Event le proporciona impermeabilidad y transpirabilidad. Modelo con características especiales para mujer: horma y diseño.

Multi-activity

Calzado multi sport polivalente y duradero. La suela Ternua lo hace más confortable gracias al material EVA y le garantiza estabilidad gracias a su cambrillón TPU. La suela exterior está diseñada para proporcionar agarre y tracción. Modelo con características especiales para mujer: horma y diseño.

Multi-activity

Erabilera anitzeko multi sport oinetako iraunkorrak. Ternua zolak konforta eskainiko dizu EVA materialaren bitartez eta egonkortasuna eskainiko dizu TPU kanbrilloiari esker. Kanpozolaren diseinua dela eta, oinetakoek euspena eta trakzioa eskainiko dizute. Emakumezkoen oinetakoen ezaugarri bereziak: orkoia eta diseinua.

Erabilera anitzeko multi sport oinetako iraunkorrak; zangoerdiko oinetakoak dira, kirola egitean hankak gehiago babesteko. Ternua zolak konfort handiagoa eskainiko dizu EVA materialaren bitartez eta egonkortasuna eskainiko dizu TPU kanbrilloiari esker. Kanpo-zolaren diseinua dela eta, oinetakoek euspena eta trakzioa eskainiko dizute. Event mintzak, berriz, irazgaiztasuna eta transpirazioa eskainiko dizu.

9004 LIGHT GREY

9007 BEIGE

NEURRIAK UK 3 - 10 PISUA 370 g OIN-GAINA Larru, ehun eta material sintetikoduna. Goma sintetiko bat du hankaren aurrealdean, hankak harrietatik babesteko. FORRUA 2D sarezko forrua. BARNE-ZOLA EVA-PES 3D materialez egina dago eta PES forrua du. ZOLA Ternua gomazko kanpo-zola eta phylon materialezko zola-erdia. TPU kanbrilloia du oinbularrean.

28 catalogo ternua 18x29,7 eusk-cast.indd 28-29

TALLA UK 3 - 10 PESO 370 g PALA Combinación de piel, tejido textil y tejido sintético. Goma sintética de protección contra las piedras en el antepié. FORRO Malla 2D. PLANTILLA Realizada en EVA-PES 3D con forro PES. COMPOSICIÓN DE LA SUELA Suela exterior de goma Ternua y mediasuela de phylon. Cambrillón TPU en el empeine.

9004 LIGHT GREY NEURRIAK UK 3 - 10 PISUA 390 g OIN-GAINA Larru, ehun eta material sintetikoduna. Goma sintetiko bat du hankaren aurrealdean, hankak harrietatik babesteko. FORRUA Event mintzezko forrua. BARNE-ZOLA EVA-PES 3D materialez egina dago eta PES forrua du. ZOLA Ternua gomazko kanpo-zola eta phylon materialezko zola-erdia. TPU kanbrilloia du oinbularrean.

TALLA UK 3 - 10 PESO 390 g PALA Combinación de piel, tejido textil y tejido sintético. Goma sintética de protección contra las piedras en el antepié. FORRO Forro de membrana Event. PLANTILLA Realizada en EVA-PES 3D con forro PES. COMPOSICIÓN DE LA SUELA Suela exterior de goma Ternua y mediasuela de phylon. Cambrillón TPU en el empeine.

29 9/6/09 11:31:59


Hiking Lehiakiderik ez mendian. Mendi-zeharkaldi luzeetan edo trekking gogorretan inoiz ez dakizu zer topatuko duzun. Mendiak harrituta uzten zaitu urrats bakoitzean. Eta edozein egoerari segurtasunez aurre egiteko, gure Hiking oinetakoak dituzu. Oinetako iraunkorrak dira, eta erosotasunik handiena, trakzio bikaina eta lur gain mota guztietan egonkortasuna ziurtatuko dizkizute. Giro-baldintza gogorrenei aurre egin ahal izateko material aurreratuenak erabili dira, transpiragarriak eta iragazgaitzak. Edozer egitera ausartzeko. Horrexegatik, gure Hiking oinetakoek ez dute lehiakiderik mendian.

Sin rival en la montaña. En las travesías largas o en un trekking exigente nunca sabes con qué te vas a encontrar. La montaña te sorprende a cada paso. Y para superar cualquier situación con garantías tienes nuestro calzado de Hiking. Un calzado duradero que te proporciona el máximo confort, una excelente tracción y estabilidad en todo tipo de superficies. Desarrolladas con los tejidos más avanzados, transpirables e impermeables, resisten hasta las condiciones climatológicas más adversas. Se atreven con todo. Por algo nuestras botas de Hiking no tienen rival en la montaña.

ZOLEN EZAUGARRIAK / CARACTERÍSTICAS DE LAS SUELAS

Ternua TX Explore

Vibram Viking

Vibram Pu Tzavo

Vibram Faster

Pisua Peso

••••

••••

••

••••

Trakzioa Tracción

••••

••••

••••

••••

Erosotasuna Confort

•••

•••

•••

•••••

Erresistentzia Resistencia

•••

••••

•••••

••••

• • • ona buena

• • • • oso ona • • • • • bikaina muy buena excepcional

Hiking

• • ertaina medio

catalogo ternua 18x29,7 eusk-cast.indd 30-31

9/6/09 11:32:01


AMBOTO EVENT - M (LIGHT HIKING) 4140000 Hiking oinetako teknikoak. Material hoberenen hautaketari esker, oinetako oso transpiragarriak eta arinak dira. Vibram Faster zolak konfort handiagoa eskainiko dizu phylon materialaren bitartez eta egonkortasuna TPU kanbrilloiari esker. Gomazko kanpo-zolak trakzio-ezaugarri bikainak ziurtatuko dizkizu. Event mintzak, berriz, irazgaiztasuna eta transpirazioa eskainiko dizu.

Calzado de hiking muy técnico. La selección óptima de materiales lo hace muy transpirable y ligero. La suela Vibram Faster le proporciona mayor confort gracias al phylon y le garantiza estabilidad por su cambrillón TPU, además de unas extraordinarias propiedades de tracción gracias a su suela exterior de goma. La membrana Event le proporciona impermeabilidad y transpirabilidad.

TALLA UK 6 - 12,5 PESO 505 g PALA Combinación de piel, malla 3D, tejido sintético y tejido textil. FORRO Forro de membrana Event. PLANTILLA Realizada en EVA-PES 3D con forro PES. COMPOSICIÓN DE LA SUELA Mediasuela de phylon Vibram Faster, suela exterior de goma y cambrillón TPU.

AMBOTO EVENT - LD (LIGHT HIKING) 4140001

9007 BEIGE

NEURRIAK UK 6 - 12,5 PISUA 583 g OIN-GAINA Larru-barrenez, nobuck eta “flor” larruez egina. Goma zabal estra bat du hankaren aurrealdean. FORRUA Event mintzezko forrua. BARNE-ZOLA EVA-PES 3D materialez egina dago eta PES forrua du. ZOLA Vibram Tzavo gomazko kanpo-zola eta EVA materialezko zola-erdia.

TALLA UK 6 - 12,5 PESO 583 g PALA Combinación de piel nobuck, plena flor y serraje. Goma amplia extra protectora en el antepié. FORRO Forro de membrana Event. PLANTILLA Realizada en EVA-PES 3D con forro PES. COMPOSICIÓN DE LA SUELA Suela exterior de goma Vibram Tzavo con mediasuela EVA.

URBIA EVENT - LD 4140009 Ternuaren larruzko hiking oinetakoak. Babesa eta iraunkortasuna bermatzeko, nobuck larrua eta hankak harrietatik babesteko goma zabala ditu. EVA zola-erdiak konfort estra eskainiko dizu eta Vibram Tzavo zolak euspena eta trakzioa eskainiko dizkizu. Event mintzak, berriz, irazgaiztasuna eta transpirazioa eskainiko dizkizu. Emakumezkoen oinetakoen ezaugarri bereziak: orkoia eta diseinua.

Modelo Ternua en piel para hiking. Piel nobuck y goma amplia de protección contra las piedras para garantizar una elevada protección y durabilidad. La mediasuela EVA le proporciona un confort extra y la suela Vibram Tzavo le garantiza agarre y tracción. La membrana Event le proporciona impermeabilidad y transpirabilidad. Modelo con características especiales para mujer: horma y diseño.

Hiking

Calzado de hiking muy técnico. La selección óptima de materiales lo hace muy transpirable y ligero. La suela Vibram Faster le proporciona mayor confort gracias al phylon y le garantiza estabilidad por su cambrillón TPU, además de unas extraordinarias propiedades de tracción gracias a su suela exterior de goma. La membrana Event le proporciona impermeabilidad y transpirabilidad. Modelo con características especiales para mujer: horma y diseño.

9005 BLUE

Modelo Ternua en piel para hiking. Piel nobuck y goma amplia de protección contra las piedras para garantizar una elevada protección y durabilidad. La mediasuela EVA le proporciona un confort extra y la suela Vibram Tzavo le garantiza agarre y tracción. La membrana Event le proporciona impermeabilidad y transpirabilidad.

Hiking

Hiking oinetako teknikoak. Material hoberenen hautaketari esker, oinetako oso transpiragarriak eta arinak dira. Vibram Faster zolak konfort handiagoa eskainiko dizu phylon materialaren bitartez eta egonkortasuna TPU kanbrilloiari esker. Gomazko kanpo-zolak trakzio-ezaugarri bikainak ziurtatuko dizkizu. Event mintzak, berriz, irazgaiztasuna eta transpirazioa eskainiko dizu. Emakumezkoen oinetakoen ezaugarri bereziak: orkoia eta diseinua.

Ternuaren larruzko hiking oinetakoak. Babesa eta iraunkortasuna bermatzeko, nobuck larrua eta hankak harrietatik babesteko goma zabala ditu. EVA zola-erdiak konfort estra eskainiko dizu eta Vibram Tzavo zolak euspena eta trakzioa eskainiko dizkizu. Event mintzak, berriz, irazgaiztasuna eta transpirazioa eskainiko dizkizu.

9020 BROWN

9003 GREY NEURRIAK UK 6 - 12,5 PISUA 505 g OIN-GAINA Larru, 3D sare, ehun eta material sintetikoduna. FORRUA Event mintzezko forrua. BARNE-ZOLA EVA-PES 3D materialez egina dago eta PES forrua du. ZOLA Vibram Faster phylon materialezko zola-erdia, gomazko kanpo-zola eta TPU kanbrilloia.

URBIA EVENT - M 4140002

9007 BEIGE

9004 LIGHT GREY NEURRIAK UK 3 - 10 PISUA 460 g OIN-GAINA Larru, 3D sare, ehun eta material sintetikoduna. FORRUA Event mintzezko forrua. BARNE-ZOLA EVA-PES 3D materialez egina dago eta PES forrua du. ZOLA Vibram Faster phylon materialezko zola-erdia, gomazko kanpo-zola eta TPU kanbrilloia.

32 catalogo ternua 18x29,7 eusk-cast.indd 32-33

TALLA UK 3 - 10 PESO 460 g PALA Combinación de piel, malla 3D, tejido sintético y tejido textil. FORRO Forro de membrana Event. PLANTILLA Realizada en EVA-PES 3D con forro PES. COMPOSICIÓN DE LA SUELA Mediasuela de phylon Vibram Faster, suela exterior de goma y cambrillón TPU.

9005 BLUE

NEURRIAK UK 3 - 10 PISUA 583 g OIN-GAINA Larru-barrenez, nobuck eta “flor” larruez egina. Goma zabal estra bat du hankaren aurrealdean. FORRUA Event mintzezko forrua. BARNE-ZOLA EVA-PES 3D materialez egina dago eta PES forrua du. ZOLA Vibram Tzavo gomazko kanpo-zola eta PU materialezko zola-erdia.

TALLA UK 3 - 10 PESO 583 g PALA Combinación de piel nobuck, plena flor y serraje. Goma amplia extra protectora en el antepié. FORRO Forro de membrana Event. PLANTILLA Realizada en EVA-PES 3D con forro PES. COMPOSICIÓN DE LA SUELA Suela exterior de goma Vibram Tzavo con mediasuela EVA.

33 9/6/09 11:32:04


UDALAITZ EVENT - M 4140003 Larru eta ehunez eginiko hiking oinetako teknikoak. Vibram Viking gomazko kanpo-zolak iraunkortasuna, euspena eta trakzioa eskainiko dizkizu. Event mintzak, berriz, irazgaiztasuna eta transpirazioa eskainiko dizkizu.

9020 BROWN

GORBEA EVENT - M 4140005 Calzado técnico de hiking, en piel y tejido textil. La suela exterior de goma Vibram Viking le ofrece durabilidad, agarre y tracción. La membrana Event le proporciona impermeabilidad y transpirabilidad.

9003 GREY

NEURRIAK UK 6 - 12,5 PISUA 540 g OIN-GAINA Larru-barrenez, nobuck eta “flor” larruez egina. Goma zabal estra bat du hankaren aurrealdean. FORRUA Event mintzezko forrua. BARNE-ZOLA EVA-PES 3D materialez egina dago eta PES forrua du. ZOLA Vibram Viking gomazko eta 2 dentsitateko kanpo-zola eta orpo barrubiguna.

9003 GREY TALLA UK 6 - 12,5 PESO 540 g PALA Combinación de piel nobuck, plena flor y serraje. Goma amplia extra protectora en el antepié. FORRO Forro de membrana Event. PLANTILLA Realizada en EVA-PES 3D con forro PES. COMPOSICIÓN DE LA SUELA Suela exterior de goma Vibram Viking de 2 densidades con talón acolchado.

UDALAITZ EVENT - LD 4140004

Calzado técnico de hiking, en piel y tejido textil. La suela exterior de goma Ternua le ofrece durabilidad y tracción. La membrana Event le proporciona impermeabilidad y transpirabilidad.

9020 BROWN

NEURRIAK UK 6 - 12,5 PISUA 530 g OIN-GAINA Larru-barrenez, nobuck eta “flor” larruez egina. Goma zabal estra bat du hankaren aurrealdean. FORRUA Event mintzezko forrua. BARNE-ZOLA EVA-PES 3D materialez egina dago eta PES forrua du. ZOLA Ternua gomazko kanpo-zola eta orpo barrubiguna.

TALLA UK 6 - 12,5 PESO 530 g PALA Combinación de piel nobuck, plena flor y serraje. Goma amplia extra protectora en el antepié. FORRO Forro de membrana Event. PLANTILLA Realizada en EVA-PES 3D con forro PES. COMPOSICIÓN DE LA SUELA Suela exterior de goma Ternua con talón acolchado.

GORBEA EVENT - LD 4140006 Larru eta ehunez eginiko hiking oinetako teknikoak. Gomazko Ternua kanpo-zolak iraunkortasuna eta trakzioa eskainiko dizkizu. Event mintzak, berriz, irazgaiztasuna eta transpirazioa eskainiko dizkizu. Emakumezkoen oinetakoen ezaugarri bereziak: orkoia eta diseinua.

Calzado técnico de hiking, en piel y tejido textil. La suela exterior de goma Ternua le ofrece durabilidad y tracción. La membrana Event le proporciona impermeabilidad y transpirabilidad. Modelo con características especiales para mujer: horma y diseño.

Hiking

Calzado técnico de hiking, en piel y tejido textil. La suela exterior de goma Vibram Viking le ofrece durabilidad, agarre y tracción. La membrana Event le proporciona impermeabilidad y transpirabilidad. Modelo con características especiales para mujer: horma y diseño.

Hiking

Larru eta ehunez eginiko hiking oinetako teknikoak. Vibram Viking gomazko kanpo-zolak iraunkortasuna, euspena eta trakzioa eskainiko dizkizu. Event mintzak, berriz, irazgaiztasuna eta transpirazioa eskainiko dizkizu. Emakumezkoen oinetakoen ezaugarri bereziak: orkoia eta diseinua.

Larru eta ehunez eginiko hiking oinetako teknikoak. Ternua gomazko kanpo-zolak iraunkortasuna eta trakzioa eskainiko dizkizu. Event mintzak, berriz, irazgaiztasuna eta transpirazioa eskainiko dizkizu.

5540 GREY LILA

9007 BEIGE

NEURRIAK UK 3 - 10 PISUA 490 g OIN-GAINA Larru-barrenez, nobuck eta “flor” larruez egina. Goma zabal estra bat du hankaren aurrealdean. FORRUA Event mintzezko forrua. BARNE-ZOLA EVA-PES 3D materialez egina dago eta PES forrua du. ZOLA Vibram Viking gomazko eta 2 dentsitateko kanpo-zola eta orpo barrubiguna.

34 catalogo ternua 18x29,7 eusk-cast.indd 34-35

9007 BEIGE TALLA UK 3 - 10 PESO 490 g PALA Combinación de piel nobuck, plena flor y serraje. Goma amplia extra protectora en el antepié. FORRO Forro de membrana Event. PLANTILLA Realizada en EVA-PES 3D con forro PES. COMPOSICIÓN DE LA SUELA Suela exterior de goma Vibram Viking de 2 densidades con talón acolchado.

9004 LIGHT GREY

NEURRIAK UK 3 - 10 PISUA 485 g OIN-GAINA Larru-barrenez, nobuck eta “flor” larruez egina. Goma zabal estra bat du hankaren aurrealdean. FORRUA Event mintzezko forrua. BARNE-ZOLA EVA-PES 3D materialez egina dago eta PES forrua du. ZOLA Ternua gomazko kanpo-zola eta orpo barrubiguna.

TALLA UK 3 - 10 PESO 485 g PALA Combinación de piel nobuck, plena flor y serraje. Goma amplia extra protectora en el antepié. FORRO Forro de membrana Event. PLANTILLA Realizada en EVA-PES 3D con forro PES. COMPOSICIÓN DE LA SUELA Suela exterior de goma Ternua con talón acolchado.

35 9/6/09 11:32:06


Sandals Para que tus pies tomen el aire. Para relajar los pies despuĂŠs de hacer deporte. Para ir de viaje. Y por supuesto, para el verano. Por su comodidad y ligereza, nuestras sandalias son el calzado ideal. Con los dedos del pie cubiertos, o al aire libre, tienes dos atractivas formas de vestir sandalias Ternua.

Sandals

Zure oinek airea har dezaten. Kirola egin ostean oinak erlaxatzeko. Bidaiak egiteko. Eta jakina, baita udararako ere. Beren erosotasun eta arintasunagatik gure sandaliak oinetako ezin hobeak dira. Oinetako hatzak estalita nahiz aire librean, Ternua sandaliak janzteko bi modu erakargarri dituzu.

catalogo ternua 18x29,7 eusk-cast.indd 36-37

9/6/09 11:32:08


AQUATRASH - M 4460003 Bikainak dira ur bizietan kirolak egiteko eta, sare irekiari esker, ura azkar ateratzen da oinetakoetatik. Hautatu diren materialak direla eta, oinetako oso arinak eta transpiragarriak dira. Orpoak tolestuta, sandaliak eskalapoi gisa erabil daitezke. Ternua zolak konforta eta teknikotasuna eskaintzen dizkizu praktikan.

9011 GREEN

PORQUEROLLES - M 4460000 Ideal para practicar deportes en aguas bravas; gracias a la malla abierta, el agua es expulsada fácilmente del calzado. La óptima selección de materiales hace que el calzado sea muy ligero y transpirable. Pueden plegarse los talones y utilizar las sandalias a modo de zueco. La suela Ternua le ofrece confort y tecnicidad en la práctica.

9003 GREY

NEURRIAK UK 6 - 12,5 PISUA 295 g OIN-GAINA Material sintetiko eta 2D sareduna. Hankaren aurrealdean goma bat du hanka babesteko. FORRUA 2D sarezko eta neoprenozko forrua. BARNE-ZOLA EVA-PES 3D materialez egina dago. ZOLA Ternua gomazko kanpo-zola eta phylon materialezko zola-erdia. TPU kanbrilloia du oinbularrean.

9020 BROWN TALLA UK 6 - 12,5 PESO 295 g PALA Combinación de tejido sintético y malla 2D. Goma protectora en el antepié. FORRO Malla 2D y forro de neopreno. PLANTILLA Realizada en EVA-PES 3D. COMPOSICIÓN DE LA SUELA Suela exterior de goma Ternua y mediasuela de phylon. Cambrillón TPU en el empeine.

AQUATRASH - LD 4460004

Estas sandalias de puntera cerrada y con sistema webbing fabricadas en piel, tejido sintético y malla 3D le proporcionan ligereza y transpiración. La suela técnica Ternua le ofrece confort y estabilidad.

9007 BEIGE

NEURRIAK EUK 6 - 12,5 PISUA 335 g OIN-GAINA Material sintetiko, larru-barren eta 3D sareduna. FORRUA 2D sarezko eta neoprenozko forrua. BARNE-ZOLA EVA-PES 3D materialez egina dago. ZOLA Ternua gomazko kanpo-zola eta phylon materialezko zolaerdia. TPU kanbrilloia du oinbularrean.

TALLA UK 6 - 12,5 PESO 335 g PALA Combinación de tejido sintético, piel de serraje y malla 3D. FORRO Malla 2D y forro de neopreno. PLANTILLA Realizada en EVA-PES 3D. COMPOSICIÓN DE LA SUELA Suela exterior de goma Ternua y mediasuela de phylon. Cambrillón TPU en el empeine.

PORQUEROLLES - LD 4460005 Webbing sistema duten punta itxiko sandalia hauek larruz, material sintetikoz eta 3D sarez eginak daude eta arintasuna eta transpirazioa eskaintzen dizkizute. Ternua zola teknikoak konforta eta egonkortasuna eskaintzen dizkizu. Emakumezkoen oinetakoen ezaugarri bereziak: orkoia eta diseinua.

Estas sandalias de puntera cerrada y sistema webbing fabricadas en piel, tejido sintético y malla 3D le proporcionan ligereza y transpiración. La suela técnica Ternua le ofrece confort y estabilidad. Modelo con características especiales para mujer: horma y diseño.

Sandals

Ideal para practicar deportes en aguas bravas; gracias a la malla abierta, el agua es expulsada fácilmente del calzado. La óptima selección de materiales hace que el calzado sea muy ligero y transpirable. Pueden plegarse los talones y utilizar las sandalias a modo de zueco. La suela Ternua le ofrece confort y tecnicidad en la práctica. Modelo con características especiales para mujer: horma y diseño.

Sandals

Bikainak dira ur bizietan kirolak egiteko eta, sare irekiari esker, ura azkar ateratzen da oinetakoetatik. Hautatu diren materialak direla eta, oinetako oso arinak eta transpiragarriak dira. Orpoak tolestuta, sandaliak eskalapoi gisa erabil daitezke. Ternua zolak konforta eta teknikotasuna eskaintzen dizkizu praktikan. Emakumezkoen oinetakoen ezaugarri bereziak: orkoia eta diseinua.

Webbing sistema duten punta itxiko sandalia hauek larruz, material sintetikoz eta 3D sarez eginak daude eta arintasuna eta transpirazioa eskaintzen dizkizute. Ternua zola teknikoak konforta eta egonkortasuna eskaintzen dizkizu.

9004 LIGHT GREY NEURRIAK UK 3 - 10 PISUA 245 g OIN-GAINA Material sintetiko eta 2D sareduna. Hankaren aurrealdean goma bat du hanka babesteko. FORRUA 2D sarezko eta neoprenozko forrua. BARNE-ZOLA EVA-PES 3D materialez egina dago. ZOLA Ternua gomazko kanpo-zola eta phylon materialezko zola-erdia. TPU kanbrilloia du oinbularrean.

38 catalogo ternua 18x29,7 eusk-cast.indd 38-39

9007 BEIGE TALLA UK 3 - 10 PESO 245 g PALA Combinación de tejido sintético y malla 2D. Goma protectora en el antepié. FORRO Malla 2D y forro de neopreno. PLANTILLA Realizada en EVA-PES 3D. COMPOSICIÓN DE LA SUELA Suela exterior de goma Ternua y mediasuela de phylon. Cambrillón TPU en el empeine.

NEURRIAK UK 3 - 10 PISUA 335 g OIN-GAINA Material sintetiko, larru-barren eta 3D sareduna. FORRUA 2D sarezko eta neoprenozko forrua. BARNE-ZOLA EVA-PES 3D materialez egina dago. ZOLA Ternua gomazko kanpo-zola eta phylon materialezko zola-erdia. TPU kanbrilloia du oinbularrean.

TALLA UK 3 - 10 PESO 335 g PALA Combinación de tejido sintético, piel de serraje y malla 3D. FORRO Malla 2D y forro de neopreno. PLANTILLA Realizada en EVA-PES 3D. COMPOSICIÓN DE LA SUELA Suela exterior de goma Ternua y mediasuela de phylon. Cambrillón TPU en el empeine.

39 9/6/09 11:32:11


BIARRITZ - M 4460001 Webbing sistema duten punta irekiko sandalia hauek material sintetikoz eta 3D sarez eginak daude eta arintasuna eta transpirazioa eskaintzen dizkizute. EVA zola-erdiak konfort handia eskainiko dizu eta gomazko kanpo-zolak iraunkortasuna.

Estas sandalias de puntera abierta y 2 sistemas webbing fabricadas en tejido sintético y malla 3D le proporcionan gran ligereza y transpiración. La mediasuela EVA le ofrece un gran confort, y la suela exterior de goma hace de ésta una sandalia muy resistente.

9007 BEIGE NEURRIAK UK 6 - 12,5 PISUA 238 g OIN-GAINA Material sintetiko eta 3D sareduna. FORRUA 2D sarezko eta neoprenozko forrua. BARNE-ZOLA EVA-PES 3D materialez egina dago. ZOLA 2 dentsitateko gomazko eta EVA phylon materialezko kanpo-zola.

TALLA UK 6 - 12,5 PESO 238 g PALA Combinación de tejido sintético y malla 3D. FORRO Malla 2D y forro de neopreno. PLANTILLA Realizada en EVA-PES 3D. COMPOSICIÓN DE LA SUELA Suela exterior de goma de 2 densidades y phylon EVA.

BIARRITZ - LD 4460002

Sandals

Estas sandalias de puntera abierta y 2 sistemas webbing fabricadas en tejido sintético y malla 3D le proporcionan gran ligereza y transpiración. La mediasuela EVA le ofrece un gran confort, y la suela exterior de goma hace de ésta una sandalia muy resistente.

Sandals

Webbing sistema duten punta irekiko sandalia hauek material sintetikoz eta 3D sarez eginak daude eta arintasuna eta transpirazioa eskaintzen dizkizute. EVA zola-erdiak konfort handia eskainiko dizu eta gomazko kanpo-zolak iraunkortasuna.

9003 GREY

9007 BEIGE

NEURRIAK UK 3 - 10 PISUA 212 g OIN-GAINA Material sintetiko eta 3D sareduna. FORRUA 2D sarezko eta neoprenozko forrua. BARNE-ZOLA EVA-PES 3D materialez egina dago. ZOLA 2 dentsitateko gomazko eta EVA phylon materialezko kanpo-zola.

40 catalogo ternua 18x29,7 eusk-cast.indd 40-41

TALLA UK 3 - 10 PESO 212 g PALA Combinación de tejido sintético y malla 3D. FORRO Malla 2D y forro de neopreno. PLANTILLA Realizada en EVA-PES 3D. COMPOSICIÓN DE LA SUELA Suela exterior de goma de 2 densidades y phylon EVA.

41 9/6/09 11:32:13


Kids Para ellos, la montaña es un gran juego. Los niños disfrutan de la montaña a su manera: corriendo, buscando nuevos caminos, explorando... En la montaña todo es una divertida aventura. La línea Kids de Ternua está pensada para adaptarse al ritmo y a los movimientos de los más pequeños. Porque ellos prefieren un calzado resistente, cómodo y duradero.

Kids

Haientzat, mendia jolas handi bat da. Haurrak beren modura gozatzen dute mendian: lasterka, bide berriak bilatzen, esploratzen... Mendian dena da abentura dibertigarri bat. Kids oinetakoak txikienen erritmora eta mugimenduetara moldatzeko pentsatuak daude, beraiek erresistente, erosoak eta iraunkorrak direnak nahiago dituztelako.

catalogo ternua 18x29,7 eusk-cast.indd 42-43

9/6/09 11:32:14


UME 4140007 Gazteenentzako hiking oinetakoak. Hautatu diren materialak direla eta, oinetako benetan iraunkorrak dira. 2 dentsitateko gomazko kanpo-zolak arintasuna eskainiko dizu, eta hanka babesteko orpoko kuxinak, berriz, erosotasun handia.

ARTEA 4430005 Calzado de hiking para los más jóvenes. La óptima selección de materiales hacen que sea un calzado muy duradero. La suela exterior de goma de 2 densidades le ofrece ligereza, y la almohadilla protectora del talón le garantiza confort.

Gazteenentzako multi sport oinetako arinak. Hautatu diren materialak direla eta, oinetako benetan iraunkorrak dira. 2 dentsitateko gomazko kanpo-zolak arintasuna eskainiko dizu, eta hanka babesteko orpoko kuxinak, berriz, erosotasun handia.

9020 BROWN 9003 GREY NEURRIAK EUR 26 - 40 PISUA 320 g OIN-GAINA Ehuna eta larru-barrenduna. FORRUA PES forrua. BARNE-ZOLA 2D EVA plaka. PES forrua. ZOLA Ternua 2 dentsitateko gomazko kanpo-zola. Kuxinak ditu orpoak babesteko.

TALLA EUR 26 - 40 PESO 320 g PALA Combinación de tejido textil y piel serraje. FORRO Forro PES. PLANTILLA Placa de EVA 2D. Forro PES. COMPOSICIÓN DE LA SUELA Suela exterior de goma de 2 densidades Ternua. Almohadilla protectora en el talón.

Calzado multi sport ligero para los más jóvenes. La óptima selección de materiales hacen que sea un calzado muy duradero. La suela exterior de goma de 2 densidades le ofrece ligereza, y la almohadilla protectora del talón le garantiza confort.

9003 GREY

NEURRIAK EUR 26 - 40 PISUA 185 g OIN-GAINA Ehuna eta larru-barrenduna. FORRUA Event mintzezko forrua. BARNE-ZOLA 2D EVA plaka. PES forrua. ZOLA Ternua 2 dentsitateko gomazko kanpo-zola. Kuxinak ditu orpoak babesteko.

TALLA EUR 26 - 40 PESO 185 g PALA Combinación de tejido textil y piel serraje. FORRO Forro de membrana Event. PLANTILLA Placa de EVA 2D. Forro PES. COMPOSICIÓN DE LA SUELA Suela exterior de goma de 2 densidades Ternua. Almohadilla protectora en el talón.

UME EVENT 4140008

Kids

Calzado de hiking para los más jóvenes. La óptima selección de materiales hacen que sea un calzado muy duradero. La suela exterior de goma de 2 densidades le ofrece ligereza, y la almohadilla protectora del talón le garantiza confort.

Kids

Gazteenentzako hiking oinetakoak. Hautatu diren materialak direla eta, oinetako benetan iraunkorrak dira. 2 dentsitateko gomazko kanpo-zolak arintasuna eskainiko dizu, eta hanka babesteko orpoko kuxinak, berriz, erosotasun handia.

9020 BROWN NEURRIAK EUR 26 - 40 PISUA 325 g OIN-GAINA Ehuna eta larru-barrenduna. Event mintzak irazgaiztasuna eta transpirazioa eskainiko dizkizu. FORRUA Event mintzezko forrua. BARNE-ZOLA 2D EVA plaka. PES forrua. ZOLA Ternua 2 dentsitateko gomazko kanpo-zola. Kuxinak ditu orpoak babesteko.

44 catalogo ternua 18x29,7 eusk-cast.indd 44-45

TALLA EUR 26 - 40 PESO 325 g PALA Combinación de tejido textil y piel serraje. La membrana Event le ofrece impermeabilidad y transpiración. FORRO Forro de membrana Event. PLANTILLA Placa de EVA 2D. Forro PES. COMPOSICIÓN DE LA SUELA Suela exterior de goma de 2 densidades Ternua. Almohadilla protectora en el talón.

45 9/6/09 11:32:17


Travel El lado urbano de Ternua. Línea dirigida a todas aquellas personas que se identifican con los valores de Ternua y quieren vestir un calzado de diseño y máximo confort en su día a día. La calidad del calzado Ternua y las últimas tendencias en moda se unen para ofrecer un calzado moderno, perfecto para ser utilizado tanto en ciudad como en viajes.

Travel

Ternuaren aurpegi hiritarra. Ternuaren balioekin identifikatzen diren eta beren egunerokotasunean diseinu eta erosotasun handieneko oinetakoak jantzi nahi dituzten pertsona guztiei zuzenduak. Ternua oinetakoen kalitateak eta modako azken joerek bat egin dute oinetako moderno batzuk eskaintzeko, bai hirian eta bai bidaietan ere erabiltzeko ezin egokiagoak.

catalogo ternua 18x29,7 eusk-cast.indd 46-47

9/6/09 11:32:19


POKARA LOW - M 4450000

POKARA MID - M 4250000

Eguneroko bizitzarako eta bidaietarako eginak. Hautatu diren materialak direla eta, oinetako benetan iraunkorrak dira. Txertatutako EVA horrek, berriz, konfort handiagoa eskainiko dizu.

9020 BROWN

Este calzado está concebido para viajar y para el día a día. La óptima selección de materiales hacen que sea muy duradero. El inserto de EVA lo hace más confortable.

9003 BEIGE

Eguneroko bizitzarako eta bidaietarako eginak. Zango-erdiko oinetako hauek babesa eskainiko dizute eta, hautatu diren materialak direla eta, oinetako benetan iraunkorrak dira. Txertatutako EVA horrek, berriz, konfort handiagoa eskainiko dizu.

9020 BROWN TALLA UK 6 - 12,5 PESO 365 g PALA Combinación de piel nobuck y tejido de lona. FORRO Forro reciclado PE. PLANTILLA Realizada en EVA-PES 3D con forro reciclado PES. COMPOSICIÓN DE LA SUELA Suela exterior Ternua Bidaia de goma de 3 densidades. Placa de EVA en el interior del calzado, tanto en el empeine como en el talón.

NEURRIAK UK 6 - 12,5 PISUA 365 g OIN-GAINA Nobuck larru eta olanaduna. FORRUA PE forru birziklatua. BARNE-ZOLA EVA-PES 3D materialez egina dago eta PES forru birziklatua du. ZOLA Ternua Bidaia 3 dentsitateko gomazko kanpo-zola. EVA plakak ditu oinbular eta orpoetan.

POKARA LOW - LD 4450001

Este calzado está concebido para viajar y para el día a día. Este modelo de media caña le ofrece protección y la óptima selección de materiales hacen que sea muy duradero. El inserto de EVA lo hace más confortable.

9007 BEIGE

NEURRIAK UK 6 - 12,5 PISUA 375 g OIN-GAINA Nobuck larru eta olanaduna. FORRUA PE forru birziklatua. BARNE-ZOLA EVA-PES 3D materialez egina dago eta PES forru birziklatua du. ZOLA Ternua Bidaia 3 dentsitateko gomazko kanpo-zola. EVA plakak ditu oinbular eta orpoetan.

TALLA UK 6 - 12,5 PESO 375 g PALA Combinación de piel nobuck y tejido de lona. FORRO Forro reciclado PE. PLANTILLA Realizada en EVA-PES 3D con forro reciclado PES. COMPOSICIÓN DE LA SUELA Suela exterior Ternua Bidaia de goma de 3 densidades. Placa de EVA en el interior del calzado, tanto en el empeine como en el talón.

POKARA MID- LD 4250001 Eguneroko bizitzarako eta bidaietarako eginak. Zango-erdiko oinetako hauek babesa eskainiko dizute eta, hautatu diren materialak direla eta, oinetako benetan iraunkorrak dira. Txertatutako EVA horrek, berriz, konfort handiagoa eskainiko dizu. Emakumezkoen oinetakoen ezaugarri bereziak: orkoia eta diseinua.

Este calzado está concebido para viajar y para el día a día. Este modelo de media caña le ofrece protección y la óptima selección de materiales hacen que sea muy duradero. El inserto de EVA lo hace más confortable. Modelo con características especiales para mujer: horma y diseño.

Travel

Este calzado está concebido para viajar y para el día a día. La óptima selección de materiales hacen que sea muy duradero. El inserto de EVA lo hace más confortable. Modelo con características especiales para mujer: horma y diseño.

Travel

Eguneroko bizitzarako eta bidaietarako eginak. Hautatu diren materialak direla eta, oinetako benetan iraunkorrak dira. Txertatutako EVA horrek, berriz, konfort handiagoa eskainiko dizu. Emakumezkoen oinetakoen ezaugarri bereziak: orkoia eta diseinua.

9003 BEIGE

5541 WHITE BEIGE

NEURRIAK UK 3 - 10 PISUA 330 g OIN-GAINA Nobuck larru eta olanaduna. FORRUA PE forru birziklatua. BARNE-ZOLA EVA-PES 3D materialez egina dago eta PES forru birziklatua du. ZOLA Ternua Bidaia 3 dentsitateko gomazko kanpo-zola. EVA plakak ditu oinbular eta orpoetan.

48 catalogo ternua 18x29,7 eusk-cast.indd 48-49

9202 WHITE GREY

9007 BEIGE TALLA UK 3 - 10 PESO 330 g PALA Combinación de piel nobuck y tejido de lona. FORRO Forro reciclado PE. PLANTILLA Realizada en EVA-PES 3D con forro reciclado PES. COMPOSICIÓN DE LA SUELA Suela exterior Ternua Bidaia de goma de 3 densidades. Placa de EVA en el interior del calzado, tanto en el empeine como en el talón.

NEURRIAK UK 3 - 10 PISUA 375 g OIN-GAINA Nobuck larru eta olanaduna. FORRUA PE forru birziklatua. BARNE-ZOLA EVA-PES 3D materialez egina dago eta PES forru birziklatua du. ZOLA Ternua Bidaia 3 dentsitateko gomazko kanpo-zola. EVA plakak ditu oinbular eta orpoetan.

TALLA UK 3 - 10 PESO 375 g PALA Combinación de piel nobuck y tejido de lona. FORRO Forro reciclado PE. PLANTILLA Realizada en EVA-PES 3D con forro reciclado PES. COMPOSICIÓN DE LA SUELA Suela exterior Ternua Bidaia de goma de 3 densidades. Placa de EVA en el interior del calzado, tanto en el empeine como en el talón.

49 9/6/09 11:32:22


BODNATH - M 4250002 Eguneroko bizitzarako eta bidaietarako eginak. Hautatu diren materialak direla eta, oinetako benetan iraunkorrak dira. Zolaren azpiko EVA plakak, berriz, konfort handia eskainiko dizu.

9020 BROWN

BODNATH LEATHER - M 4450005 Este calzado está concebido para viajar y para el día a día. La óptima selección de materiales hacen que sea un calzado muy duradero. La placa de EVA situada bajo la suela de piel le ofrece un gran confort.

9007 BEIGE

NEURRIAK UK 6 - 12,5 PISUA 358 g OIN-GAINA Nobuck larru eta olanaduna. FORRUA PE forru birziklatua. BARNE-ZOLA EVA-PES 3D materialez egina dago eta PES forru birziklatua du. ZOLA 2 dentsitateko goma-plaka. EVA plaka bat dute zolako larruaren azpian.

Eguneroko bizitzarako eta bidaietarako eginak. Hautatu diren materialak direla eta, oinetako benetan iraunkorrak dira. Zolaren azpiko EVA plakak, berriz, konfort handia eskainiko dizu.

Este calzado está concebido para viajar y para el día a día. La óptima selección de materiales hacen que sea un calzado muy duradero. La placa de EVA situada bajo la suela de piel le ofrece un gran confort.

9020 BROWN TALLA UK 6 - 12,5 PESO 358 g PALA Combinación de piel nobuck y tejido de lona. FORRO Forro reciclado PE. PLANTILLA Realizada en EVA-PES 3D con forro reciclado PES. COMPOSICIÓN DE LA SUELA Placa de goma de 2 densidades. Placa de EVA bajo la suela de piel.

NEURRIAK UK 6 - 12,5 PISUA 368 g OIN-GAINA Larru konbinazioa. FORRUA PE forru birziklatua. BARNE-ZOLA EVA-PES 3D materialez egina dago eta PES forru birziklatua du. ZOLA 2 dentsitateko goma-plaka. EVA plaka bat dute zolako larruaren azpian.

TALLA UK 6 - 12,5 PESO 368 g PALA Combinación de pieles. FORRO Forro reciclado PE. PLANTILLA Realizada en EVA-PES 3D con forro reciclado PES. COMPOSICIÓN DE LA SUELA Placa de goma de 2 densidades. Placa de EVA bajo la suela de piel.

BODNATH - LD 4250004

Travel

Este calzado está concebido para viajar y para el día a día. La óptima selección de materiales hacen que sea un calzado muy duradero. La placa de EVA situada bajo la suela de piel le ofrece un gran confort.

Travel

Eguneroko bizitzarako eta bidaietarako eginak. Hautatu diren materialak direla eta, oinetako benetan iraunkorrak dira. Zolaren azpiko EVA plakak, berriz, konfort handia eskainiko dizu.

9007 BEIGE NEURRIAK UK 3 - 10 PISUA 358 g OIN-GAINA Nobuck larru eta olanaduna. FORRUA PE forru birziklatua. BARNE-ZOLA EVA-PES 3D materialez egina dago eta PES forru birziklatua du. ZOLA 2 dentsitateko goma-plaka. EVA plaka bat dute zolako larruaren azpian.

50 catalogo ternua 18x29,7 eusk-cast.indd 50-51

TALLA UK 3 - 10 PESO 358 g PALA Combinación de piel nobuck y tejido de lona. FORRO Forro reciclado PE. PLANTILLA Realizada en EVA-PES 3D con forro reciclado PES. COMPOSICIÓN DE LA SUELA Placa de goma de 2 densidades. Placa de EVA bajo la suela de piel.

51 9/6/09 11:32:24


NAZIOARTEKO ORDEZKARITZAK / DELEGACIONES INTERNACIONALES ORDEZKARITZAK / DELEGACIONES Director Internacional

Delegación Galicia-Asturias-Cantabria-Burgos-Palencia-León Álex López C/ Dario Regollo, 5 bajo OVIEDO (ASTURIAS) CP: 33010 Tel: 985 205 836 Móvil: 691 506 557 a.lopez@ternua.com Delegación Levante-Teruel Carlos Balaguer Fernandez C/ Periodista Matoses nº 15, 4ª VALENCIA CP: 46026 Tel: 963965 187 Móvil: 667 818 957 c_balaguer@ono.com Delegación Zona Centro-Extremadura Cardi One & End S.L. C/ Bergantín, 5 VELILLA DE SAN ANTONIO (MADRID) CP: 28.891 Tel: 917 701 402 Móvil (Patxi): 677 415 987 ehcarne@yahoo.es

Michel Gogniat mgogniat@ternua.com Tel: +34 943 712 034 Fax: +34 943 712 820 Móvil: +34 660 047 932 Argentina DTT Ushuaia Tel: +54 (2901) 43 4939 www.dttushuaia.com.ar SAN MARTIN 903 - USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO - ARGENTINA Chile Tel. +56 61 222219 www.mountainhouse.cl BORIES 655, L2, PUNTA ARENAS- PATAGONIA CHILE Corea Lafe Outdoor Tel: +822 2606 8898 Fax: +822 2694 7991 www.ternua.co.kr 972-6 LAFE BLDG., SHINJUNG DONG, YANGCHUN 158-860 (SEUL) COREA Groenlandia Pikkori Sport Tel: +299 553 888 Fax: +299 326 708 www.pikkori.com IMANEQ, 5-PO.BOX, 160 DK 3900 (NUUK) GROENLANDIA

ORDEZK ARITZAK / DELEGACIONES

Japón Delegación Catalunya-Baleares Xavier Abella Escuer Móvil: 609 673 142 B.M.C. Barcelona Moda Centre Ronda Maiols, 1 08192 Sant Quirze del Vallès Barcelona xabella@lleida.org Delegación Euskadi Gorka Sudupe Import Arrasate, S.A Pol. Ind. Kataide, 25 B 20500 Arrasate- Mondragón (Guipuzkoa) Tel. (0034) 943 712 034 Móvil: (0034) 629 482 847 Fax: (0034) 943 771 733 g.sudupe@ternua.com Delegación Aragón- Andalucía Iose Uribesalgo iose@ternua.com Tel. (0034) 943 712 034 Móvil: (0034) 639 053 001 Fax: (0034) 943 771 733

ICI Ishii Sports Co., Ltd Tel: +81 3 3208 6601 Fax: +81 3 3208 6684 www.ici-sports.com Nº7-26 HONSHIOCHO – SHINJUKU KU (TOKYO) 1600003 JAPON Noruega Din Sport Tel: +47 57 82 00 51 Fax: +47 57 82 00 71 www.dinsport.no STOREHAGEN, 9 BOX 438 6803 (FORDE) NORUEGA Polonia Negra Sport Tel: +48 (12) 653 67 92 Fax: +48 (12) 653 67 91 www.ternua.pl UL. MYSLIWSKA, 68 30-718 (CRACOVIA) POLONIA Rep. Checa Rockpoint, A.S. Tel: +420 257 811 451 Fax: +420 257 811 452 www.rockpoint.cz VRAZSKA 1507 1 53 00 (PRAGA) REPUBLICA CHECA Taiwan

Área Internacional

Michel Gogniat Tel. (0034) 943 712 034 Móvil: (0034) 660 047 932 Fax: (0034) 943 771 733 mgogniat@ternua.com

Metroasis Tel: +886 3 55 29 378 Fax: +886 3 55 55 243 www.metroasis.com.tw Nº 307-1 CHUANG-HUA RD. CHU-PEI CITY 302 TAIWAN R.O.C

NA ZIOARTEKO ORDEZK ARITZ AK / DELEGACIONES INTERNACIONALES

Sede Central Pol. Ind. Kataide, 25 B 20500 Arrasate- Mondragón (Gipuzkoa) Tel. (0034) 943 712 034 Fax: (0034) 943 771 733 www.ternua.com infor@ternua.com

Michel Gogniat Director Comercial Import Arrasate S.A. Pol. Ind. Kataide, 25-B E-20500 Arrasate-Mondragón Spain Tel. : +34 943 712 034 (ext 214) Fax. : +34 943 712 820 Móvil : +34 660 04 79 32 www.astore.es

catalogo ternua 18x29,7 eusk-cast.indd 52-53

www.ternua.com

9/6/09 11:32:25


NEURRIEN BIHURKETA / CONVERSIÓN DE TALLAS Adult EUR 35 35.5 36 37 37.5 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3

UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10,5 11,5 12 12,5 13

US M

6.5 7 7.5 8 8.5 9 9,5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13,5 14

US LD 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5

CM 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5

Kids EUR 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Lan-katalogo honi buruz Lan-katalogo honetan agertzen den informazioa ahalik eta egiazkoena izaten ahalegintzen gara. Hala ere, produktuen garapenean etengabe ari gara lanean, eta hori dela-eta jantzien ezaugarriak aldatzeko eta zuzentzeko eskubidea gordetzen dugu, inolako abisurik eman gabe. Sobre este catálogo de trabajo Realizamos todo lo posible para asegurar le veracidad de la información contenida en este catálogo de trabajo. Sin embargo, seguimos una política de continuo desarrollo de producto y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar y corregir las especificaciones de los productos sin previo aviso.

catalogo ternua 18x29,7 eusk-cast.indd 54-55

9/6/09 11:32:25

Ternua eusk-cast OK  

Import Arrasate, S.A. Pol. Ind. Kataide, 25B. E-20500 Arrasate- Mondragón infor@ternua.com www.ternua.com Tel.: + (34) 943 712 034 Fax: + (3...