Page 1

Altsasu – Etxarri Aranatz 2010 - 2013


PROIEKTUAREN ARDURADUNA: Jone Areta Urrestaratzu LAN TALDEA: • Esther Garaialde • Itziar Begiristain • Adur Goikoetxea


KOMUNIKAZIO PLANA 2010-2013

Sarrera: Dokumentu honetan aurkezten den Hobekuntza Proiektuan, Andra Mari Ikastola, Iñigo Aritza Ikastola eta Txioka Haur Ikastola batera diseinatutako komunikazio plana biltzen da. Gure ustetan, azken urte hauetan gizartean, Ikastola ereduaren ezaugarrien inguruko informazio falta gero eta nabariagoa da. Honetaz gain, hezkuntza sare publikoan jarduten hainbat erakunde eta talde eragileak, Ikastola hezkuntz ereduak berezkoak dituen hainbat ezaugarri bereganatzen ari dira. Guzti hau kontuan izanik, hiru Ikastolek indarrak batu eta Ikastola eredua sozializatzeko komunikazio plan orokor bat osatzearen beharra ezinbestekotzat jo genuen. Behar honi erantzun nahian, jarraian aurkezten den dokumentua sortu dugu. Aipatu dokumentuan hiru ildo estrategiko zehaztu ditugu: 1. Hiru Ikastoletarako komunikazio plan baten garapena 2. NIEko komunikazio planean parte hartu 3. Ikastola hezkuntza eredua sozializatu Ildo hauek zehaztu aurretik, AMIA erabili genuen diagnosi tresna bezala, lortutako emaitzak honakoak izan zirelarik: Ahultasunak • •

ORAINA

• • • •

Dirua (aurrekontu mugatua) Ikastola ereduaren ez plazaratzea (publikoa/pribatua, proiektu propioak,..) Gizartean presentzia indartzeko beharra Komunikazio plan baten planifikazio komun eza (estúdio de mercado) Ikastola eredua eta D ereduaren arteko desberdintasunak ez daude argi NIE-ren komunikazio / marketing plana 8ez da nahikoa)

Indarrak • • • • • • • • •

Mehatsuak GEROA

• • • •

Gizartearen egoera ekonomikoa Sortzen – Ikasbatuaz Udaletxeen jarrera politiko eta ekonomikoa Nafar Gobernuaren politika

Proiektu propioak Ikasmaterialgintza Autonomia kudeaketan Hezkuntza komunitatearen inplikazioa EHIK erakunde sendoa Ikastetxe errotuak gara, hezkuntza eta euskalgintza arloan. Bailaran erreferenteak Enpresa handia osatzen dugu (100 bat langile gara) 0-16 urte bitarteko proiektu eskaintzen dugu Kooperatiba bat osatzen dugu

Aukerak • • •

NIEren bitartez, komunikazio arloan kanpoko aholkularitza jasotzeko aukera Euskara, kultura eta hezkuntza arloko erakundeetan parte hartzeko aukera (Udalak, Mankomunitatea...) Sakanako komunikabideak

Komunikazio plan honen diseinua hiru Ikastoletako Zuzendaritza taldeko partaideek egin badute ere, plan honen garapenean hezkuntza komunitate osoaren parte hartzea bilatzen da.

3


KOMUNIKAZIO PLANA 2010-2013

1.- Hiru Ikastoletarako komunikazio plan baten garapena 1.1.- Definizioa: Hiru Ikastoletarako komunikazio plan baten garapena. Andra Mari, Iñigo Aritza eta Txioka Ikastoletan gure hezkuntza eredua gizarteratzeko beharra ikusten dugu. Lan hau ahalik eta modurik eraginkorrenean bete ahal izateko, komunikazio plan bateratu bat diseinatzea erabaki dugu, plan honen jarduera-eremua Sakana osora zabalduz.

1.2.- Diagnostikoa: Ahultasunak •

ORAINA

• •

Gizartean presentzia indartzeko beharra Komunikazio plan baten planifikazio komun eza (merkatuikerketa) NIE-ren komunikazio / marketin plana ez da nahikoa

Indarrak • • •

Mehatsuak

Autonomia kudeaketan Hezkuntza komunitatearen inplikazioa Hiru Ikastoletako partaideen esperientzia KEI proiektuan

Aukerak •

GEROA

NIEren bitartez, komunikazio arloan kanpoko aholkularitza jasotzeko aukera EHIK erakundetik jaso dezakegun laguntza, aholkularitza, azpiegitura …

Alderdi ahulak: Orain arte Ikastola bakoitzaren proiektua ezagutzera emateko, matrikulazio kanpaina zehatzak diseinatu eta garatu dira hiru Ikastoletan, baina esperientziak argi utzi digu hau ez dela nahikoa. Gizartean Ikastola hezkuntza eredua ez dela ezagutzen eta horretarako plan orokor bat garatu diseinatu behar dela, komunikazio plan komun bat. Hiru Ikastolek gizartean presentzia dugun arren, hau ez da nahikoa, eragin gehiago izatea lortu beharko genuke. Urtero NIEn komunikazio/marketin plan bat diseinatzen den arren, plan hau orokorregia izaten da. Nafarroa edota Euskal Herri osorako diseinatzen den plana da, eta zonalde bakoitzaren errealitatea horren desberdina izanik, ez da gure Ikastoletako beharretara egokitzen. Alderdi sendoak: Kooperatiba bat izanik, gure ikastetxeak kudeatzeko autonomia badugu, beraz lehentasunak ezartzeko, baliabideak banatzeko orduan, erabateko erabakitze maila daukagu. Bestalde hezkuntza komunitatearen inplikazioa maila altuan ematen denez, guraso zein irakasleen laguntza lortu dezakegu, komunikazio planaren diseinu orokorrean zein jarduera zehatzetan.

4


KOMUNIKAZIO PLANA 2010-2013 Komunikazio planaren diseinuak, KEI kalitate ereduak definitzen duen hobekuntza proiektuaren egitura bera izanen du eta hiru Ikastoletako partaideek urte asko daramagu modu horretan lanean, modu honetan lan egiteko kultura bat bada.

1.3.- Helburu estrategikoak: 1.3.1.- Baliabideen azterketa: teknikoak, pertsonalak, ekonomikoak, ‌ 1.3.2.- Merkatu-ikerketa bat egin (non eragin nahi dugu?) 1.3.3.- Komunikazio planaren edukia definitu: nor gara? Zer nahi dugu? Zer eskaintzen dugu?

1.4.- Jarduera nagusiak eta ekintza zehatzak:

5


KOMUNIKAZIO PLANA 2010-2013 1.DEFINIZIOA: Hiru Ikastoletarako komunikazio plan baten garapena HELBURUAK

JARDUERA NAGUSIAK

EKINTZA ZEHATZAK

ARDURADUNAK HARTZAILEAK

ADIERAZLEAK

BALIABIDEAK DENBORA

BALIABIDEAK DIRUA


KOMUNIKAZIO PLANA 2010-2013

2.- NIEko komunikazio planean parte hartu

2.1.- Definizioa: NIEko komunikazio planean parte hartu. Aurten NIEn, komunikazio plan bat diseinatu nahi da, beraz Andra Mari, Iùigo Aritza eta Txioka Ikastolako zuzendaritzako kideek, aipatu komunikazio planaren diseinuan parte hartzeko prestutasuna agertzen dugu. NIEn eta gure Ikastoletan egiten den lanaren koordinazio estua ezinbestekoa iruditzen zaigu, baita baliabideen (pertsonalak, ekonomikoak, ‌) elkarbanaketa.

2.2.- Diagnostikoa: Indarrak

Mehatsuak

Aukerak

ORAINA

Ahultasunak

GEROA Alderdi ahulak: . Alderdi sendoak:

2.3.- Helburu estrategikoak: 2.3.1.- NIErekin koordinazioa eta elkarlana bultzatu

2.4.- Jarduera nagusiak eta ekintza zehatzak:

7


KOMUNIKAZIO PLANA 2010-2013 2.DEFINIZIOA: Hiru Ikastoletarako komunikazio plan baten garapena HELBURUAK

JARDUERA NAGUSIAK

EKINTZA ZEHATZAK

ARDURADUNAK HARTZAILEAK

ADIERAZLEAK

BALIABIDEAK DENBORA

BALIABIDEAK DIRUA


KOMUNIKAZIO PLANA 2010-2013

3.- Ikastola hezkuntza eredua sozializatu eta indartu

3.1.- Definizioa: Ikastola hezkuntza eredua sozializatu eta indartu. Plan honen lehenengo ildo nagusian diseinatutako komunikazio planaren bitartez Ikastola hezkuntza eredua sozializatu eta indartu nahi dugu, bai Ikastolako partaide diren familien artean zein gizartean, orokorrean. Azken urteetan, agerian gelditu da Ikastolako zenbait partaideen artean zein gizartean orokorrean, Ikastola hezkuntza ereduaren ezagutzaren gainean gabezi ugari daudela. Gure hezkuntza eredua indartzeko asmoz, nor garen, zer nahi dugun, zer eskaintzen dugun, … gizarte osoan argi zabaldu nahi dugu.

3.2.- Diagnostikoa: Ahultasunak • •

ORAINA

• •

Dirua (aurrekontu mugatua) Ikastola ereduaren ez plazaratzea (publikoa/pribatua, proiektu propioak,..) Gizartean presentzia indartzeko beharra Ikastola eredua eta D ereduaren arteko desberdintasunak ez daude argi

Indarrak • • • • • • • • •

Proiektu propioak Ikasmaterialgintza Autonomia kudeaketan Hezkuntza komunitatearen inplikazioa EHIK erakunde sendoa Ikastetxe errotuak gara, hezkuntza eta euskalgintza arloan. Bailaran erreferenteak Enpresa handia osatzen dugu (100 bat langile gara) 0-16 urte bitarteko proiektu eskaintzen dugu Kooperatiba bat osatzen dugu

Mehatsuak GEROA

• • • •

Gizartearen egoera ekonomikoa Sortzen – Ikasbatuaz Udaletxeen jarrera politiko eta ekonomikoa Nafar Gobernuaren politika

Aukerak • •

Euskara, kultura eta hezkuntza arloko erakundeetan parte hartzeko aukera (Udalak, Mankomunitatea...) Sakanako komunikabideak

Alderdi ahulak:

Alderdi sendoak:

3.3.- Helburu estrategikoak: 3.4.- Jarduera nagusiak eta ekintza zehatzak:

9


KOMUNIKAZIO PLANA 2010-2013 3.DEFINIZIOA: Ikastola hezkuntza eredua sozializatu HELBURUAK

JARDUERA NAGUSIAK

EKINTZA ZEHATZAK

ARDURADUNAK HARTZAILEAK

ADIERAZLEAK

BALIABIDEAK DENBORA

BALIABIDEAK DIRUA

KOMUNIKAZIO PLANA  

KOMUNIKAZIO PLANA