Page 1


#SmartPrintShop

„Push to Stop” jest naszą wizją inteligentnej produkcji poligraficznej przyszłości. Jest ona oparta na zsieciowanych procesach i inteligentnych maszynach, które samodzielnie organizują i wykonują zlecenia. W pełni autonomicznie. Operator interweniuje tylko wtedy gdy zajdzie potrzeba. Zyskujecie Państwo dzięki temu bezcenny czas i możecie się skoncentrować na tym co jest naprawdę ważne. Simply Smart.

Heidelberg Polska Sp. z o.o. ul. Popularna 82, 02-226 Warszawa Telefon 22-57 89-000, www.heidelberg.pl


OD REDaKcji

5–18 20–22

5 8. KONKUR S PTWK NAJPIĘKNIEJSZE KSIĄŻKI ROKU 2017

Drodzy czytelnicy, „100 lat niepodległości Polski”. Pod tym hasłem odbędą się tegoroczne Warszawskie Targi Książki, tym świętem żyć będzie w tym roku cały kraj jak długi i szeroki. Wystawy, sympozja, mniej lub bardziej oficjalne uroczystości. Część z nich poświęcona będzie, oczywiście, książce i ciekawe jakie słowa tam padną, bo tak naprawdę, jeśli chodzi o słowo drukowane, to przez te 100 lat niewiele się zmieniło. Nasi rodacy jak nie czytali, tak nie czytają, jak dziennikarze rozwodzili się nad wygórowanymi cenami książek i zdzierstwem ich producentów, tak dalej leją krokodyle łzy, jak wydawcy narzekali na wysokie marże księgarskie, tak dalej narzekają, w branży księgarskiej też nie lepiej. Czy więc te 100 lat nas czegoś nauczyło? Wydaje się, że chyba tylko jednego – pięknej książki. Tych mamy pod dostatkiem, coraz więcej i coraz to piękniej i ciekawiej wydawanych. Piękna książka wygrała chyba już potyczkę (bo nie wojnę) z zimną elektroniką, z e-bookami, które znalazły swe miejsce na rynku słowa czytanego. Z radością więc oddajemy Państwu kolejny numer „Wydawcy”, tradycyjnie poświęcony głównie najpiękniejszym polskim książkom (58. Konkurs PTWK) i tym, którzy te książki drukują (I. część Rankingu Polskich Drukarń Dziełowych „Wydawcy Wybierają Drukarnie”, prezentacja zakładów). O tym, jak organizować lokalne festiwale literackie zdradza IWona HaBernY szefowa Agencji Promocyjnej OKO. W bloku targowym przypominany o ostatnich targach książki w Poznaniu i zapowadamy co będzie się dziać w stolicy i w Krakowie. Pragniemy też zainteresować Państwa naszym nowym działem – Galerią Młodych – w którym swoje prace dyplomowe, naszym zdaniem warte zauważenia, a być może wydania, przedstawiać będą Państwu do oceny studenci i absolwenci szkół plastycznych. W tym numerze pierwszy z nich. Oprócz tego nasze stałe działy. A przed nami Warszawskie Targi Książki. Znajdziecie nas już w innym niż zawsze miejscu – 319 G. Zapraszamy. redaktor naczelny Andrzej Palacz

Prezentacja nagrodzonych książek

(dział pod redakcją Barbary Petrozolin-Skowrońskiej): – JOAN NA GĘ BA L – B O G U SŁ AWA R A DZ I WO N

24–25

26–27

„GA LE RIA MŁODYC H” HA NNA ŁU P IŃS KA Prezentacja książki pt. „dziecinada(l)” – pracy licencjackiej absolwentki katowickiej ASP

100 -LE C IE NIE P OD LEGŁO ŚCI P OLS KI TE MATEM P RZ E WOD NIM TA RGÓW

28–31

Na co możemy liczyć podczas IX Warszawskich Targów Książki

P RACA MU S I ŁĄC Z YĆ S IĘ Z PAS JĄ

32–36

Rozmowa z prezesem firmy Murator Expo, członkiem zarządu spółki Targi Książki JACKIEM ORYLEM

WYDAWCY P RZEGRAL I Z F RYZ JERAMI

37–40 MAŁE FESTIWALE LITERACKIE O tym, jak organizować lokalne imprezy z książką, opowiada IWONA HABERNY, szefowa Rabka Festival

Słów kilka o marcowych targach książki w Poznaniu

41 KSIĄŻKI SĄ BRAMĄ 22. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie zapraszają

42–43

44–45

RANKING POLSKICH D RU KA RŃ DZ IE ŁOWYC H Cz. I — „WYDAWCY WYBIERAJĄ DRUKARNIE” Zobaczmy jak wydawcy oceniają zakłady poligraficzne, z którymi współpracują

46–47 Niniejszy numer „Wydawcy” został wydrukowany w drukarni TOTEM.COM.PL na maszynie Konica Minolta AccurioJet KM-1 (Inkjet UV). Do druku użyto papieru Magno satin (140 g/m2 – wnętrze, 250 g/m2 – okładka; dostawca: zing sp. z o.o.).

LU DZ IE P OLS K IEJ KSIĄŻK I

KONICA MINIOLTA ACCURIOJET KM-1 Kolejna inwestycja w sprzęt do druku cyfrowego w drukarni TOTEM.COM.PL

48–54

BOOKSFACTORY STAWIA NA KOLOR Szczecińska drukarnia cyfrowa na drodze rozwoju

NOTKI NIE P LOTKI Zbiór najciekawszych informacji z branży: Edytorstwo/Konkursy/Targi/Poligrafia


www.totem.com.pl

1988

30 lat 30

PODOLSKA

i Papieru i Kartonu Agencja Sprzedazy

Telefon: +48 12 637 73 43

e-mail: podolska@podolska.pl

P R AC U J E M Y D L A NAJ L E P SZYC H W Y DAW N I C T W


/5

EDYTORSTW0 Konkurs PTWK

58. Konkurs PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2017 Wręczenie nagród i wyróżnień podczas 8. Warszawskich Targów Książki 17 maja 2017 roku (czwartek) godzina 14:00 Stadion Narodowy w Warszawie sala Amsterdam (centrum konferencyjne)

W 58. Konkursie PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2017 wzięło udział 88 firm wydawniczych, które nadesłały 162 tytułów opracowanych przez twórców (ilustratorów, grafików, typografów) zamieszkałych na stałe w Polsce. Wydawcy nagrodzonych i wyróżnionych pozycji otrzymują dyplo­my honorowe, zaś drukarnie listy gratulacyjne.

Twórcom opracowań edytorsko-artystycznych przyznawane są dyplomy i nagrody finansowe. Jury Konkursu w składzie: prof. Mieczysław Wasilewski – przewodniczący, Magdalena Frankowska, prof. Wiktor Jędrzec, Martyn Kramek, Ryszard Kryska, Tomasz Kuczborski, Agata Szydłowska, Andrzej Tomaszewski w wyniku tajnego głosowania przyznało nagrody i wyróżnienia następującym książkom:

Dział I: L I T E R AT U R A P I Ę K N A NAGRODA Poemat filozofujący Eda Ostrowska › projekt graficzny: Tomasz Smołka/ Studio Format › wydawca: Wydawnictwo Episteme, Lublin › druk i oprawa: Drukarnia AKAPIT, Lublin

1


/6 NAGRODA Yiddishland, Z KOLEKCJI André Ochodlo › projekt graficzny i skład: Joanna Kwiatkowska › wydawca: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk › druk i oprawa: GRAFIX Centrum Poligrafii, Gdańsk

WYRÓŻNIENIE Kiedy dojrzeją porzeczki Joanna Concejo › projekt graficzny: Maria Szczodrowska i Radek Staniec › ilustracje: Joanna Concejo › wydawca: Wydawnictwo WOLNO, Lusowo › druk i oprawa: Drukarnia ARTiS Poligrafia, Toruń

WYRÓŻNIENIE Koty. Podręcznik użytkownika Tomasz Majeran › projekt rysunki: Pola Dwurnik › projekt graficzny i skład: Marcin Markowski / M Studio › wydawca: Wydawnictwo WOLNO, Lusowo › druk i oprawa: Drukarnia ARTiS Poligrafia, Toruń

WYRÓŻNIENIE Wiersze i poematy z „Twórczości” (1946-2005) – Tadeusz Różewicz › projekt graficzny i skład: Łukasz Paluch / AnoMalia art. Studio › wydawca: Wrocławski Dom Literatury i Wrocławskie Wydawnictwo „Warstwy” › druk i oprawa: Drukarnia ARTiS Poligrafia, Toruń


/7 NOMINACJE bE haiKu Beata Jewiarz (koncepcja), Agnieszka Żuławska-Umeda (tłumaczenie), › ilustracje i projekt graficzny: Ryszard Kajzer › wydawca: Wydawnictwo Blue Bird Jan Pirogowicz, Karolina Wojciechowska, Warszawa › druk i oprawa: Drukarnia AKAPIT, Lublin jaK PRzEjąĆ KOnTROlę naD świaTEm, niE wYchODząc z DOmu Dorota Masłowska › opracowanie graficzne, projekt okładki i ilustracje: Maciej Chorąży › ilustracje: Dorota Masłowska (na str. 87, 94, 103-105) i Stanisław Łubieński (na str. 116, 117, 119) › wydawca: Wydawnictwo Literackie, Kraków › skład i łamanie: Firma Scriptorium TEXTURA, Minoga › druk i oprawa: Toruńskie Zakłady Graficzne ZAPOLEX

sERia: „z KRaju i zE świaTa” 1. KOala Lukas Bärfuss 2. zaPisKi z DOmu waRiaTów Christine Lavant › projekt okładki i stron tytułowych: Przemek Dębowski › opracowanie typograficzne: manufaktura › wydawca: Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław › druk i oprawa: 1. Łódzkie Zakłady Graficzne 2. Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak, Poznań wiERszE zEbRanE. T. i i ii Stanisław Grochowiak › projekt graficzny i skład: Emilka Bojańczyk / Podpunkt › wydawca: Wrocławski Dom Literatury i Wrocławskie Wydawnictwo „Warstwy” › druk i oprawa: Drukarnia POZKAL, Inowrocław

mój lwów Józef Wittlin › projekt graficzny i skład: Joanna Jopkiewicz / Grupa Projektor › wydawca: Wrocławski Dom Literatury i Wrocławskie Wydawnictwo „Warstwy” › druk i oprawa: Drukarnia JAKS Sławomir

Dział II: K s I ą Ż K I N A U K O W E , P O P U L A R N O N A U K O W E ( h U M A N I s T Y K A ) NAGRODA O KOniach wschODnich i wYwODzącYch się z Ras ORiEnTalnYch Wacław Rzewuski › projekt graficzny i skład: Aleksandra Toborowicz › wydawca: Biblioteka Narodowa, Warszawa › druk i oprawa: Toruńskie Zakłady Graficzne ZAPOLEX

2


/8 WYRÓŻNIENIE Alchemia rękopisu „Samuel Zborowski” Juliusza Słowackiego Marek Troszczyński › projekt typograficzny i projekt okładki: Jan Pietkiewicz › wydawca: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa › druk i oprawa: Drukarnia DIMOGRAF, Bielsko-Biała WYRÓŻNIENIE Bom Dia São Tomé. Saotomejskie malarstwo reklamowe – analiza dyskursu wizualnego Piotr Stańczyk, Anita Wasik › projekt graficzny: Anita Wasik › fotografie: Anita Wasik i Piotr Stańczyk › wydawca: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku › druk i oprawa: Drukarnia PASAŻ, Kraków WYRÓŻNIENIE Dziekanka artystyczna. Fenomen kultury niezależnej na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie 1972–1998 pod redakcją naukową Joanny Kiliszek › projekt graficzny i skład: Maciej Małecki › wydawca: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Fundacja Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie › druk i oprawa: Drukarnia ARGRAF, Warszawa WYRÓŻNIENIE Korespondencja Fryderyka Chopina T. 2, część 1. 1831–1839, część 2. 1838-1839 opracowanie i komentarz: Zofia Helman, Zbigniew Skowron, Hanna Wróblewska-Straus › projekt i opracowanie graficzne: Maciej Buszewicz › Skład łamanie: Marcin Szcześniak › wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego › druk i oprawa: Drukarnia POZKAL, Inowrocław WYRÓŻNIENIE Nic czyli wszystko już było w tym roku. Zbyt dużo chcę, a zbyt mało potrafię, czyli rozmowa z Van Eyckiem Maciej Linttner › projekt graficzny i skład: Agata Korzeńska i Paweł Krzywda / idee.pl › Ilustracje: Maciej Littner › wydawca: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach › druk i oprawa: Drukarnia PETIT Skład – Druk – Oprawa, Lublin


/9 WYRÓŻNIENIE Od marionetek do robotów. 70 lat teatru lalkowego w Gdańsku praca pod redakcją Małgorzaty Abramowicz, Mirosława Barana i Agnieszki Kochanowskiej › projekt graficzny i skład: Anita Wasik › wydawca: Miejski Teatr Miniatura i Muzeum Narodowe w Gdańsku › druk i oprawa: Drukarnia ARGRAF, Warszawa WYRÓŻNIENIE SERIA: „Awangarda” 1. Muzeum Rytmu koncepcja i redakcja naukowa Natasha Ginvala, Daniel Muzyczuk 2. Poruszone ciała. Choreografie nowoczesności koncepcja i redakcja naukowa Katarzyna Słoboda, 3. Superorganizm. Awangarda i doświadczenie przyrody koncepcja i redakcja naukowa Aleksandra Jach, Paulina Kurc-Maj 4. Enrico Prampolini. Futuryzm, scenotechnika i teatr polskiej awangardy koncepcja i redakcja naukowa Przemysław Strożek, 5. Montaże. Debora Vogel i nowa legenda miasta koncepcja i redakcja naukowa Andrij Bojarov, Paweł Polit, Karolina Szymaniak 6. Organizatorzy życia. De Stijl, polska awangarda koncepcja i redakcja naukowa Paulina Kurc-Maj, Anna Saciuk-Gąsowska › projekt graficzny i skład: Ryszard Bienert › wydawca: Muzeum Sztuki w Łodzi › druk i oprawa: Drukarnia DRUKMANIA, Daszewice (T. 1, 4, 5, 6) Drukarnia ARGRAF, Warszawa (T. 2) Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak (T. 3) WYRÓŻNIENIE SERIA: „Myśl o kulturze” Marshall McLuhan, Bill Readings, Karl Jaspers 1. Galaktyka Gutenberga 2. Uniwersytet w ruinie 3. Idea uniwersytetu › projekt graficzny: Kuba Sowiński / Biuro Szeryfy › wydawca: Narodowe Centrum Kultury, Warszawa › druk i oprawa: Zakład Poligraficzny SINDRUK, Opole


/10

WYRÓŻNIENIE Szkice krytyczne. Dzieła zebrane (T. 7) Bruno Schulz › projekt graficzny i typograficzny: Janusz Górski › skład i łamanie: Mirosław Wójcik › wydawca: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk › druk i oprawa: GRAFIX Centrum Poligrafii, Gdańsk

NOMINACJE Artyści niepokorni. Sztuka nowoczesna XX wieku w przemysłowej Łodzi, Tom I Janusz Zagrodzki › projekt graficzny: Sławomir Iwański › skład i łamanie: Mirosław Łukasiewicz › wydawca: Wydawnictwo Biblioteki PWSFTViT im. Leona Schillera w Łodzi › druk i oprawa: Drukarnia READ ME, Łódź Białe kłamstwo praca zbiorowa › projekt graficzny i skład: Marcin Wysocki › wydawca: Centrum Sztuki Współczesnej Kronika, Bytom › druk i oprawa: Centrum Usług Drukarskich Henryk Miller, Ruda Śląska Bona Nova Mateusz Machalski › projekt graficzny i skład: Mateusz Machalski, Ania Wieluńska i Leszek Bielski › wydawca: Studio Mateusz Machalski.wtf, Warszawa › druk i oprawa: Drukarnia KLIMIUK, Warszawa Gdy Europa mówiła po francusku, Marc Fumaroli › opracowanie graficzne i skład: Grzegorz Laszuk K+S i Anna Hegman K+S › wydawca: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie › druk i oprawa: Drukarnia ARGRAF, Warszawa Obowiązek piękna. Wzorniki i traktaty architektoniczne PAN W ZBIORACH Biblioteki Gdańskiej wybór i opracowanie Grzegorz Boros, Anna Frąckowska, Franciszek Skibiński › projekt graficzny i typograficzny: Stanisław Salij › projekt okładki: Jan Rosiek › wydawca: Fundacja Terytoria Książki i Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk › druk i oprawa: Drukarnia PRINTRADE, Cedry Małe

Od solidarycy do TypoPolo. Typografia a tożsamości zbiorowe w Polsce po roku 1989 Agata Szydłowska › projekt okładki, stron tytułowych i opracowanie typograficzne: Marian Misiak › łamanie: Robert Oleś / d2d.pl › wydawca: Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław › druk i oprawa: Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN im. Stanisława Kulczyńskiego Próby z Dostojewskim i inne wykłady lubelskie Cezary Wodziński › projekt graficzny i skład: Idalia Smyczyńska i Robert Zając / kilku.com › ilustracje: Krzysztof Gawronkiewicz › wydawca: Centrum Kultury w Lublinie › druk i oprawa: Drukarnia PETIT Skład – Druk – Oprawa, Lublin SERIA: „Sztuka czytania” 1. O Stylu późnym. Muzyka i literatura pod prąd Edward W. Said 2. Odbiorca ubezwłasnowolniony. Teksty o kulturze masowej i popularnej Stanisław Barańczak, Adam Poprawa (wybór, opracowanie i posłowie) › projekt okładki i stron tytułowych: Przemek Dębowski › opracowanie typograficzne: manufaktura › wydawca: Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław › druk i oprawa: Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN im. Stanisława Kulczyńskiego, Wrocław Solidaryca – fenomen komunikacyjny Tomasz Bierkowski › projekt graficzny i skład: Tomasz Bierkowski › wydawca: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach › druk i oprawa: Drukarnia Archidiecezjalna, Katowice


/11 Straty wojenne Muzeum Miejskiego (Stadtmuseum) w Gdańsku. Seria Nowa, T. 1. Malarstwo Helena Kowalska › projekt graficzny i skład: Agnieszka Gawędzka › wydawca: Muzeum Narodowe w Gdańsku › druk i oprawa: Drukarnia ZAPOL Sobczyk, Szczecin Tadeusz Kościuszko – Artysta Adam Kukla (koncepcja i opieka redakcyjna) › projekt teki, okładek i opracowanie graficzne: Witold Siemaszkiewicz › wydawca: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków › druk i oprawa: Drukarnia Diament, Kraków W duecie ze sztuką Iwona Siewierska › projekt graficzny: Joanna Skrzypiec-Żuchowska › wydawca: Fundacja UNIKAT, Jelenia Góra › druk i oprawa: Drukarnia Archidiecezjalna, Katowice

Women’s rights are Human rights praca pod redakcją Marty Zofii Myszewskiej › projekt graficzny: Marta Zofia Myszewska › wydawca: Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Warszawa › druk i oprawa: Drukarnia AKAPIT, Lublin Wyspiański / Zbudź się, Polaku Piotr Augustyniak › projekt graficzny i typograficzny: Stanisław Salij › skład i łamanie: Piotr Sitkiewicz i Joanna Kwiatkowska › wydawca: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk › druk i oprawa: Drukarnia PRINTRADE, Cedry Małe

Dział III: K s i ą żki matematyc z ne , pr z yrodnic z e i tec h nic z ne

3

N A G R O D Y , W Y R Ó Ż N I E Ń nie przyznano

NOMINACJE Common Core Curriculum for Border and Coast Guard Basic Training in the EU praca zbiorowa › projekt graficzny: Tomasz Kuc i Grzegorz Urawski / / Foxrabbit Designers

› wydawca: FRONTEX – Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, Warszawa › druk i oprawa: Publications Office of the European Union, Luxemburg

Dział IV: K s i ą żki dla d z ieci i m ł od z ieży NAGRODA W morze! Piotr Karski › ilustracje i projekt graficzny: Piotr Karski › wydawca: Wydawnictwo Dwie Siostry, Warszawa › druk i oprawa: Drukarnia OPOLGRAF, Opole

4


/12 WYRÓŻNIENIA Egaliterra Joanna Olech › ilustracje i projekt graficzny: Edgar Bąk › wydawca: Wydawnictwo Wytwórnia, Warszawa › druk i oprawa: OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne

WYRÓŻNIENIE Grzyby. Dziwne fakty z życia grzybów, o których nie mieliście pojęcia Liliana Fabisińska › ilustracje, projekt okładki, projekt graficzny i łamanie: Asia Gwis › wydawca: Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa › druk i oprawa: Zakład Graficzny COLONEL, Kraków WYRÓŻNIENIE Mały atlas ptaków Ewy i Pawła Pawlaków Ewa Kozyra-Pawlak, Paweł Pawlak › ilustracje: Ewa Kozyra-Pawlak › ilustracje i projekt graficzny: Paweł Pawlak › rysunki: Hania Cisło › wydawca: Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa › druk i oprawa: Drukarnia DRUK-INTRO, Inowrocław WYRÓŻNIENIE Superbohaterki. Świat i wielkie odkrycia Małgorzata Frąckiewicz › ilustracje, projekt graficzny i skład: Małgorzata Frąckiewicz › wydawca: Wydawnictwo Ezop, Warszawa › druk i oprawa: Drukarnia EDICA, Poznań

WYRÓŻNIENIE ŚLADY/TROPY/ZNAKI Ewelina Lasota, Dorota Majkowska-Szajer › ilustracje, projekt graficzny: Marianna Sztyma › wydawca: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie › druk i oprawa: Drukarnia LEYKO, Kraków


/13 WYRÓŻNIENIE Wampiry, potwory, upiory i inne nieziemskie stwory Sylwia Błach › ilustracje, opracowanie graficzne i skład: Paulina Daniluk › wydawca: Wydawnictwo Albus, Poznań › druk i oprawa: Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak, Poznań

WYRÓŻNIENIE Zgubiona dusza Olga Tokarczuk › ilustracje: Joanna Concejo › projekt graficzny: Maria Szczodrowska i Radek Staniec › wydawca: Wydawnictwo Format Tomasz Malejki, Wrocław › druk i oprawa: OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne

NOMINACJE Ale draka! Rysuję zwierzaka! Magda Wosik › ilustracje i projekt graficzny: Magda Wosik › wydawca: Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa › druk i oprawa: Zakład Graficzny COLONEL, Kraków Alojzy@kot-w-podróży.com Roksana Jędrzejewska-Wróbel › ilustracje: Agnieszka Żelewska › ilustracje i opracowanie graficzne: Anita Andrzejewska i Andrzej Pilichowski-Ragno › wydawca: Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań druk i oprawa: Drukarnia EDICA, Poznań Bałwan w lodówce Łukasz Gorczyca › ilustracje: Krzysztof Gawronkiewicz › projekt graficzny i skład: Błażej Pindor › wydawca: Fundacja Sztuki Polskiej ING, Warszawa › druk i oprawa: Drukarnia PERFEKT, Warszawa Brzuchem do góry Urszula Palusińska › ilustracje i projekt graficzny: Urszula Palusińska › wydawca: Wydawnictwo Dwie Siostry, Warszawa › druk i oprawa: Drukarnia EDICA, Poznań Dom nie z tej ziemi Małgorzata Strękowska-Zaremba › ilustracje i projekt okładki: Daniel de Latour › wydawca: Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa › druk i oprawa: Drukarnia EDICA, Poznań

M.U.Z.Y.K.A. Michał Libera, Michał Mendyk › ilustracje i opracowanie graficzne: Aleksandra i Daniel Mizielińscy › wydawca: Wydawnictwo Dwie Siostry, Warszawa › druk i oprawa: Drukarnia PERFEKT, Warszawa Pamiętnik starego Gepetta Jarosław Mikołajewski › ilustracje: Anna Sędziwy › wydawca: Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań › druk i oprawa: Drukarnia EDICA, Poznań Rok w krainie czarów Maciej Szymanowicz › ilustracje: Maciej Szymanowicz › redakcja techniczna, DTP: Monika Pietras › wydawca: Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa › druk i oprawa: Drukarnia DRUK-INTRO, Inowrocław Sen Alicji, czyli jak działa mózg Jerzy Vetulani, Maria Mazurek, Marcin Wierzchowski › projekt okładki, ilustracje i skład: Marcin Wierzchowski › wydawca: Wydawnictwo WAM, Kraków › druk i oprawa: Drukarnia READ ME, Łódź


/14 sERia: ,,art Egmont” 1. alE auTa! ODjazDOwE hisTORiE samOchODOwE Michał Leśniewski 2. cuDa-niEwiDY. zagaDKi Dla młODszYch i sTaRszYch Marianna Oklejak › projekt graficzny i ilustracje: 1. Maciej Szymanowicz, 2. Marianna Oklejak › wydawca: Wydawnictwo Egmont Polska, Warszawa › druk i oprawa: 1. Drukarnia COLONEL, Kraków 2. Drukarnia Perfekt, Warszawa sERia: „uwERTuRKi” Kalina Czyż 1. muzYKa z PaTYKa, czYli sKąD się biORą DźwięKi? 2. KOłO, TRójKąT i PięĆ linii, czYli jaKi KszTałT ma muzYKa? 3. czaRnO na białYm, czYli jaKi KOlOR ma muzYKa? › projekt graficzny i ilustracje: Jagoda Charkiewicz › wydawca: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków › druk i oprawa: Agencja Reklamowa OMEGA, Chrzanów

ugOTuj mi bajKę Majda Koren › ilustracje: Agata Dudek › skład i łamanie: Małgorzata Nowak › wydawca: Agencja Edytorska Ezop, Warszawa › druk i oprawa: GRAFIS TRADE, Grosuplje – Słowenia wszYsTKO wiDzę jaKO szTuKę Ewa Solarz › ilustracje i projekt graficzny: Robert Czajka › wydawca: Wydawnictwo Wytwórnia, Warszawa › druk i oprawa: Drukarnia EDICA, Poznań z bRugii DO gDańsKa. „sąD OsTaTEcznY” hansa mEmlinga Jacek Friedrich › ilustracje, projekt graficzny i skład: Joanna Czaplewska › wydawca: Muzeum Narodowe w Gdańsku › druk i oprawa: Drukarnia Biały Kruk Milewscy, Białystok

Dział V: P O D R Ę C z N I K I , M AT E R I A łY E D U K A C YJ N E i s z K O L E N I O W E N A G R O D Y , W Y R Ó Ż N I E Ń nie przyznano

NOMINACJE jęzYK POlsKi. PODRęczniK DO KszTałcEnia liTERacKiEgO, KulTuROwEgO i jęzYKOwEgO Dla KlasY czwaRTEj szKOłY PODsTawOwEj, częśĆ 1 i 2 Piotr Zbróg › projekt i koncepcja artystyczna: Kay Humelt i Rafał Kwiczor / Futu Creative › ilustracje na okładkach: Piotr Mildner › wydawca: Grupa MAC, Kielce › druk i oprawa: Drukarnia DRUK-SERWIS, Ciechanów sERia: PODRęczniKi Dla KlasY iV szKOłY PODsTawOwEj 1. jęzYK POlsKi. Klasa iV, częśĆ 1 i 2 jolanta borzyszkowska, maria stolarska-walkowia 2. maTEmaTYKa. Kl. iV, częśĆ 1 i 2 Piotr Zbróg 3. infORmaTYKa. Klasa iV Jolanta Pańczyk

4. hisTORia. Klasa iV Szymon Ciechanowski 5. TEchniKa. Klasa iV Małgorzta Czuj 6. PRzYRODa. Klasa iV Ilona Żeber-Dzikowska, Bożena Wójtowicz, Magdalena Kosacka 7. muzYKa. Klasa iV Teresa Wójcik 8. PlasTYKa. Klasa iV Wojciech Sygut, Marzena Kwiecień › projekt i koncepcja artystyczna: Kay Humelt i Rafał Kwiczor / Futu Creative › ilustracje na okładkach: Piotr Mildner › wydawca: Grupa MAC, Kielce › druk i oprawa: Drukarnia DRUK-SERWIS, Ciechanów (T. 1, 2, 3, 4 i 6) Drukarnia CGS, Mrowino, Rokietnica (T. 5, 7 i 8)

5


/15 Dział VI: S ł owniki , encyklopedie , lek s ykony , poradniki

6

N A G R O D Y nie przyznano

WYRÓŻNIENIE Druga sąsiedzka książka kucharska praca zbiorowa › projekt graficzny i skład: Anita Wasik › rysunki: Hanna Kmieć › fotografie: Lucyna Kolendo › wydawca: Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk › druk i oprawa: Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak, Poznań NOMINACJA Zrób ten zielnik Łukasz Skop › projekt okładki, ilustracje i projekt typograficzny: Magda Bloch › wydawca: Wydawnictwo Poznańskie, Poznań › druk i oprawa: Drukarnia ABEDIK, Żerniki k. Poznania

7

Dział VII: A l b umy NAGRODA f/5.6 Bogdan Dziworski koncepcja: Rafał Łochowski › projekt graficzny: Bartłomiej Talaga › wydawca: Studio Migavka, Warszawa › przygotowalnia: MILLROY Rafał Łochowski i Krzysztof Łochowski, Warszawa › druk i oprawa: Drukarnia AKAPIT, Lublin

WYRÓŻNIENIE Aneta Grzeszykowska. Halina & Frankenstein publikacja pod redakcją Adama Mazura › projekt graficzny: Studio Fontarte › wydawca: Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie › druk i oprawa: Drukarnia ARGRAF, Warszawa War-


/16 WYRÓŻNIENIE Jacek Dyrzyński. Malarstwo publikacja pod redakcją Artura Winiarskiego › projekt graficzny, skład i łamanie: Błażej Ostoja Lniski › wydawca: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie › druk i oprawa: Drukarnia DIMOGRAF, Bielsko-Biała

WYRÓŻNIENIE Nienasycenie spojrzenia praca zbiorowa pod redakcją Anny Królicy › projekt i opracowanie graficzne: Ryszard Bienert › wydawca: Centrum Sztuki Mościce, Tarnów › współwydawca: Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa › druk i oprawa: Drukarnia ARGRAF, Warszawa

NOMINACJE Aeternum Maciej Fiszer, Barbara Golińska (tekst), › projekt graficzny: Tomasz Wojciechowski › fotografie: Maciej Fiszer › wydawca: Fundacja Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu › druk i oprawa: Drukarnia PETIT Skład – Druk – Oprawa, Lublin

O tatrzańskich pocztówkach Adam Czarnowski › projekt graficzny i DTP: Jerzy Ochoński / Look Studio › projekt graficzny okładki: Bartłomiej Witkowski / Ultrabrand › wydawca: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane › druk i oprawa: Drukarnia Dimograf, Bielsko-Biała

Fotografie Piotr Szymon, Piotr Muschalik (red. naukowa) › projekt graficzny: Katarzyna Wolny › wydawca: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach › druk i oprawa: Centrum Usług Drukarskich Henryk Miler, Ruda śląska

Projekt Narcyz / Project Narcissus publikacja pod redakcją naukową Andrzeja Bednarczyka › projekt graficzny i skład: Michał Bratko › wydawca: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie › druk i oprawa: Drukarnia PASAŻ, Kraków

Ildefons Bańkowski. Fotografia Agnieszka Gorzaniak, Barbara Bańkowska (redakcja) › opracowanie graficzne, projekt okładki i skład: Katarzyna Tużylak › wydawca: Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy › druk i oprawa: Firma ARSPOL, Bydgoszcz Jan Tarasin – metamalarstwo. Projekt badań, ochrony, Konserwacji i restauracji publikacja pod redakcją Iwony Szmelter › projekt i opracowanie graficzne: Maciej Buszewicz › wydawca: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie › druk i oprawa: Drukarnia ARGRAF, Warszawa

Smart obiekt. Mimowolne perwersje rzeczy publikacja pod redakcją Agaty Pankiewicz, Marcina Przybyłko, Marty Miskowiec › projekt graficzny, typograficzny, skład i opracowanie fotografii: Marcin Przybyłko i Anna Grzywa / / terenprywatny.com › wydawca: Wydawnictow Czarne, Wołowiec, Muzeum Fotografii w Krakowie i Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie › druk i oprawa: Drukarnia Archidiecezjalna, Katowice Witkacy. Kolekcja prac Stanisława Ignacego Witkiewicza w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem z tekstem Anny Żakiewicz › projekt graficzny: Lech Majewski › wydawca: Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem › druk i oprawa: Drukarnia SKLENIARZ, Kraków


/17 szawskie przystanki Włodzimierz Winek, Robert Człapiński › projekt graficzny: Janusz Górski › wydawca: Wydawnictwo Czysty Warsztat, Gdańsk

› partner: Firma AMS, Warszawa › DTP: Krzysztof Gotowicki › druk i oprawa: Drukarnia PRINTRADE, Cedry Małe

Dział VIII: K atalogi , wydawnictwa b i b lio f il s kie i inne NAGRODA Oskar Zięta’ Anna Śliwa, Izabela Bołoz › projekt graficzny: Anita Wasik › wydawca: Muzeum Miasta Gdyni › druk i oprawa: Drukarnia ARGRAF, Warszawa

WYRÓŻNIENIE Gyubal Wahazar czyli na przełęczach bezsensu. Nieeuklidesowy dramat w czterech aktach Stanisław Ignacy Witkiewicz › opracowanie graficzne: Ewa Satalecka › projekt okładki: Kinga Ostapkowicz › wydawca: Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych PJATK, Warszawa › druk i oprawa: Drukarnia AKAPIT, Lublin WYRÓŻNIENIE Herbarz 1999-2016 Barbara Widłak › projekt graficzny, skład i opracowanie graficzne herbów: Barbara Widłak › wydawca: ASP im. Jana Matejki w Krakowie › druk i oprawa: Drukarnia SKLENIARZ, Kraków WYRÓŻNIENIE Nieznane niewiadome Szymon Kobylarz › projekt graficzny: Weronika Mehr i Maria Prochaczek / / Muflon Studio › wydawca: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach › druk i oprawa: Centrum Usług Drukarskich Henryk Miler, Ruda Śląska

8


/18 NOMINACJE Biedermeier koncepcja i redakcja naukowa Anna Kozak i Agnieszka Rosales Rodriguez › projekt graficzny: Jerzy Gruchot i Wojciech Koss / / Full Metal Jacket › wydawca: Muzeum Narodowe w Warszawie › druk i oprawa: Drukarnia ARGRAF, Warszawa Coming out. Najlepsze dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2017 › projekt graficzny: Agata Klepka i Aleksandra Olszewska › wydawca: Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie › druk i oprawa: Drukarnia ARGRAF, Warszawa Dama w lustrze. Strategie artystyczne kobiet w latach 70. XX w. praca zbiorowa › projekt graficzny i skład: Ryszard Bienert › wydawca: Fundacja 9/11 Art. Space, Poznań › druk i oprawa: Drukarnia ARGRAF, Warszawa Jacek Jagielski praca pod redakcją Anny Podsiadły i Jacka Jagielskiego › projekt graficzny i skład: Paweł Osial › wydawca: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku › druk i oprawa: Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum praca pod redakcją Doroty Sidorowicz-Mulak › opracowanie graficzne i łamanie: Robert Oleś/d2d.pl › wydawca: Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław › druk i oprawa: Łódzkie Zakłady Graficzne Linia i chaos › projekt graficzny i skład: Katarzyna Goczoł › wydawca: Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice › druk i oprawa: Drukarnia Archidiecezjalna, Katowice

NAGRODA HONOROWA PTWK

Dla DRUKARNI AKAPIT w Lublinie za wzorow druk dutotonalny reprodukcji fotografii w albumie f/5.6 Bogdana Dziworskiego (Studio MIGAVKA w Warszawie) NAGRODA HONOROWA

Medium Patrycja Orzechowska › projekt graficzny, skład i łamanie: Patrycja Orzechowska / / JAMI Issue › wydawca: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN › partner publikacji: Fundacja Sztuk Wizualnych, Kraków › druk i oprawa: Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak, Poznań 550 lat Polskiego Parlamentaryzmu › projekt graficzny i wybór ilustracji: Janusz Górski › DTP: Krzysztof Gotowicki › wydawca: Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa › druk i oprawa: Drukarnia TOTEM.COM.PL, Inowrocław Polacy w kanadyjskiej mozaice. 150 lat historii Sebastian Tyrakowski, dr Michalina Petelska (redakcja) › projekt graficzny i skład: Anita Wasik › wydawca: Muzeum Emigracji w Gdyni › druk i oprawa: Drukarnia ARGRAF, Warszawa SERIA: „Wybrane prace dyplomowe studentów Wydziału Form Przemysłowych” Zespół ds. Promocji WFP pod kierunkiem Moniki Wotaszek-Dziadusz 1. Wybrane prace dyplomowe studentów Wydziału Form Przemysłowych wykonane w roku akademickim 2015/2016 2. Wybrane prace dyplomowe studentów Wydziału Form Przemysłowych wykonane w roku akademickim 2016/2017, cz. 1 i 2 koncepcja i opracowanie – Zespół ds. Promocji WFP pod kierunkiem Moniki Wojtaszek-Dziadusz › projekt graficzny: Helena Kosiba i Monika Wojtaszek-Dziadusz › wydawca: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie › skład: Szymon Kiwerski i Monika Wojtaszek-Dziadusz › druk i oprawa: Drukarnia PASAŻ, Kraków (1) Drukarnia Skleniarz, Kraków (2)

TOWARZYSTWA BIBLIOFILÓW POLSKICH W WARSZAWIE DLA JANA PIETKIEWICZA za projekt typograficzny i projekt okładki książki Marka Troszczyńskiego Alchemia rękopisu „Samuel Zborowski ” Juliusza Słowackiego, wydanej przez Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa


/20

LUDZIE KSIĄŻKI biogramy

Ludzie Polskiej Książki Dział pod redakcją Barbary Petrozolin-Skowrońskiej

Bohaterki majowego cyklu „Ludzie Polskiej Książki” reprezentują różne pokolenia, pochodzą z różnych światów. Jedna z nich – B o g u s ł awa R a d z i w o n – może poszczycić się długą drogą zawodową i wieloma dokonaniami. Może popatrzeć wstecz z satysfakcją, ale i ze smutkiem, bo obok sukcesów były też kłopoty. O sukcesach się zapomina, kłopoty doskwierają. Druga bohaterka cyklu – utalentowana ilustratorka Joanna Gębal – stoi na początku swojej drogi artystycznej. Już została zauważona i doceniona. Ma prawo być optymistką! Obie – jak się wydaje – łączy pasja i talent. Pasja i talent dla artysty to normalność. Dla wydawcy to szczególny dar. Właśnie trzeba było wielkiej pasji i talentu, by stworzyć i prowadzić przez wiele lat Wydawnictwo Trio, które spełniło ważną rolę w historii polskiej książki, które może chlubić się znaczącym dorobkiem, a ten dorobek jest wartością trwałą, choć nie ma już Wydawnictwa Trio. Jego właścicielka 25 lat swojego życia oddała swojemu wydawnictwu i polskiej książce. Warto o tym co zrobiła, co zostawiło trwały ślad – pamiętać.

Joanna Gębal, ilustratorka; ur. 10 VIII 1989 Nowy Dwór Mazowiecki. Wykształcenie: studia na ASP w Warszawie, Wydział Grafiki, dyplom 2015 pod kierunkiem Błażeja Ostoi Lniskiego w Pracowni Ilustracji; temat: picturebook Atlas Antyanatomiczny, wyróżnienie rektorskie. Praca, kariera artystyczna. Zajmuje się głównie ilustracją książkową i prasową oraz grafiką użytkową. Współpracuje z wydawnictwami: Muchomor (Seria książek „Popatrz w Niebo” 2017 – projekt nagrodzony w konkursie Trzy/Mam/Książki, pierwsza część serii otrzymała Srebrny Miecz Klubu Twórców Reklamy), Alfabet Niepodległości Anny Skowrońskiej 2018), Wilga (Ogóras, ale jazda! 2018) oraz Egreš. Współpracowała także z: Instytutem Adama Mickiewicza, Muzeum Warszawskiej Pragi, Fundacją Medicover, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz magazynami m.in. „Newsweek Psychologia”, „Newsweek Zdrowie”, „La Rivista”, „Lente”, „Kukbuk”, „Ryms”, „Zwierciadło”, „Zwykłe Życie”, „Znak”, „Girls Dziewczyny Trenują”, „Kreatywne”, „Wysokie Obcasy”, „Gazeta Wyborcza”, „Boston Globe Magazine” itd.


/21

Ilustracja w czasopiśmie „ Kukbuk”, opowiadanie „Klątwa dziewiątych urodzin”

Ilustracja do książki A. Skowrońskiej Alfabet Niepodległości (Muchomor 2018)

Brała udział w wielu wystawach, m.in: „Mity aktualnie” (Ljubljana 2013), w IV Międzynarodowym Arsenal Book Festiwal w Kijowie oraz w wystawie ilustracji w ramach Warszawskich Targów Książki (2014), w wystawie „Grafika gra sztuki” (Muzeum Narodowe w Szczecinie 2015), w Salonie Akademii „Książka Żywa” (Warszawa 2016) oraz w wystawie w warszawskiej Zachęcie „Życie instrukcja (2017). Nagrody i wyróżnienia: 2012 – Grand Prix konkursu Grafika Warszawska (Galeria Test), 2014 – wyróżnienie fundacji ILLUSTRO w konkursie Illustration Startup, 2015 – pierwsze miejsce w konkursie Trzy/Mam/Książki organizowanym przez Instytut Książki, 2016 – nominacja Klubu Twórców Reklamy w kategorii Portfolio Ilustracja, 2017 – Srebrny Miecz Klubu Twórców Reklamy w kategorii Ilustracja. Strona: www.joannagebal.com Kontakt: illu@joannagebal.com

Ilustracja do jednej z autorskich książek serii „Popatrz w Niebo” (Muchomor)


/22 Bogusława Radziwon Wydawca, redaktor, współzałożycielka i właścicielka Wydawnictwa Trio Ur. 27 VII 1954, Warszawa. Wykształcenie: ukończyła (1978) studia w Instytucie Transportu Politechniki Warszawskiej, mgr inżynier. Absolwentka Studium Edytorskiego PTWK. Praca, kariera zawodowa. Po studiach przez 8 lat pracowała jako redaktor w Wydawnictwach Komunikacji i Łączności (w tym czasie w teorii i praktyce poznawała pracę wydawcy i redaktora). W 1992 założyła wraz z mężem Wojciechem (informatykiem) Wydawnictwo Trio; 1995-2017 właścicielka i dyrektor, kierowała wydawnictwem samodzielnie, współpracując w tworzeniu programu wydawniczego i dbaniu o wysoki merytoryczny poziom wydawanych książek ze środowiskami naukowymi (gł. UW – Instytutem Historycznym i Instytutem Socjologii), organizowała i kontrolowała procesy redakcyjne i produkcyjne, zajmowała się marketingiem i promocją (coroczne katalogi, strona www, prowadzenie spotkań promocyjnych, kontakty z mediami itp.). Wydawnictwo Trio miało szeroką ofertę książek na wysokim poziomie merytorycznym i edytorskim głównie z dziedziny humanistyki. Uruchomiono szereg serii wydawniczych, a w Komitetach Redakcyjnych znaleźli się znani naukowcy. Seria „Historia Powszechna” zainaugurowana została Historią powszechną średniowiecza B. Zientary (1994). Ukazały się w niej zarówno wznowienia (np. Wiek oświecenia J. Maciszewskiego), jak nowe pozycje – między innymi nagrodzona Nagrodą Klio Historia powszechna. Wiek XIX T. Kitzwaltera. Popularnonaukową serią była „Historia Państw świata w XX i XXI w.”, zainaugurowana w 1997 roku wspólnie z Instytutem Historycznym UW; ukazało się 40 pozycji (m.in. o Izraelu, Ukrainie, Białorusi, Chinach). Od 1996 zainteresowaniem cieszyła się seria „Oblicza Japonii” przygotowana z inicjatywy profesor J. Tubielewicz. W ramach serii wydano 18 tytułów, Bogusława Radziwon z wnukami

m.in. Buddyzm japoński… M. Kanerta oraz – już poza serią – Maska na japońskiej scenie… E.Żeromskiej (Nagroda im. Wojciecha Bogusławskiego za najlepszą książkę o teatrze). Seria „W krainie PRL” (65 tytułów wydanych w latach 2001-2011, Komitetowi Redakcyjnemu przewodniczył prof. M. Kula) została wyróżniona za „nowatorskie studia historyczne…” (2005, Poznański Przegląd Nowości). Wiele książek z tej serii otrzymało nagrody, między innymi M. Zaremby Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce (nagrody Klio, „Polityki” i Ministra Kultury), czy B. Brzostka Za progiem. Codzienność w przestrzeni publicznej Warszawy lat 1955-1970 (nagroda Klio, Najlepsze Varsaviana). W serii „Obyczaje – Prawo i Polityka – Życie Codzienne” od 2003 ukazało się 19 tytułów pod redakcją prof. J. Kurczewskiego. W serii „O wojnach i Konfliktach”, opisującej konflikty międzypaństwowe na przestrzeni wieków, ukazało się 8 tytułów. Trio wydało też cykl nowoczesnych podręczników z zakresu archeologii (m.in.: A. Buko Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej. Odkrycia – hipotezy – interpretacje, Nagroda Klio, W. Duczki Ruś wikingów. Historia obecności Skandynawów we wczesnośredniowiecznej Europie Wschodniej, Nagroda Klio i Nagroda Zagraniczna „Przeglądu Wschodniego”). We współpracy z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej i Instytutem Archeologii PAN Trio wydało serię monografii początków miast polskich „Origines Polonorum”, było również współwydawcą (z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych) tomów Katyń. Dokumenty Zbrodni. Książki wydane przez Trio otrzymały ponad sto nagród i liczne wyróżnienia. Słynne są np.: Encyklopedia wojen napoleońskich R. Bieleckiego, Szańce kultur. Szkice z dziejów narodów Europy Wschodniej B. Cywińskiego wydane wspólnie z Centrum Europejskim Natolin, wielokrotnie nagrodzone i nominowane do Książki Historycznej Roku 2012. Cenione wydawnictwo poniosło jednak dotkliwą porażkę w sferze biznesowej. Działalność społeczna. B.R. przez wiele lat była członkiem Polskiej Izby Książki. Współorganizowała (2010) Salon Polityczny Kobiet oraz akcję antyparytetową (w tym portal dyskusyjny parytety.pl); działalność ta trwała do 2012. Od listopada 2012, przez prawie trzy lata, B.R. wraz z Aleksandrą Biniszewską (szefową Fundacji Lwów i Kresy, właścicielką Muzeum Lwowa i Kresów w Kulkówce) organizowały w Muzeum w Kulkówce Salon Tradycji Polskiej. Prowadziły tam spotkania i koncerty, zainaugurowały „Bibliotekę Kresową” (ważny cykl książek W. Helaka), podejmowały społeczno-edukacyjne akcje służące głównie promowaniu wiedzy o historii i kulturze polskiej na Białorusi, Litwie i Ukrainie, dokąd przekazano ponad 3 tysiące książek w ramach akcji „Książki dla Polaków na Wschodzie” (wspartej przez Bank BZ WBK). W 2012 Wydawnictwo Trio prowadziło też akcję promocyjną czytelnictwa książek wśród uczestników Uniwersytetów Trzeciego Wieku (wspartą przez TERMIKA S.A.) pod hasłem „Czytać każdy może”. Odznaczenia: Krzyż Wolności i Solidarności oraz Złoty Krzyż Zasługi (2017). Kontakt: bjaradziwon@gmail.com


Druk książek optymalne nakłady 1- 3000 egzemplarzy • Oprawa: twarda, miękka i zeszytowa • Nowe technologie druku w kolorze i mono w każdym nakładzie • Uszlachetnienia poprzez: lakier UV, lakier puchnący, soft touch, folię nierysującą, tłoczenie, hotstamping • Szeroka gama papierów • Oprawa: szyta, szyto-klejona. Klejenie - PUR, hotmelt • Gwarantujemy szybkie terminy realizacji

Kontakt z drukarnią wydawcy@booksfactory.pl tel. +48 91 886 22 60 www.booksfactory.pl


galeria młodych Prezentacja prac dyplomowych absolwentów uczelni artystycznych O swych pracach opowiadają sami plastycy

hanna łupińska absolwentka ASP w Katowicach

dziecinadal Skąd mam pewność, że inni też czują? Czy gdy umrę to świat zniknie? Czy świat poza zasięgiem mojego wzroku istnieje? Skąd mam pewność, że jawa to nie sen?

Te i inne pytania dotyczące postrzegania i działania świata,

pokrywają się także z myślami filozoficznymi, np. „W czym

a zaczerpnięte z moich dziecięcych lat, zamieściłam w albu-

tkwi istota rzeczy” łączy się z rozważaniami Platona do-

mie pt. „dziecinada(l)”, powstałym w ramach pracy licen-

tyczącymi wiecznej, niezmiennej formy rzeczy istniejącej

cjackiej w pracowni ilustracji katowickiej ASP.

w świecie idei.

Publikacja ma na celu pobudzenie ciekawości świata oraz

„Skąd mam pewność, że jawa to nie sen” – podobny problem

rozwój wyobraźni i kreatywności.

jest rozpatrywany w „Liezi” – chińskim, taoistycznym trak-

Skąd pomysł na książkę?

tacie spisanym na przełomie III i IV wieku: „Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, które-

Z wiekiem człowiek traci potrzebę odkrywania świata, roz-

mu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któ-

wiązujemy problemy w oparciu o wypracowane wcześniej

remu śniło się, że jest człowiekiem.”

schematy. Kiedy pojawia się problem niestandardowy, stare

Zadawanie sobie pytań i wątpienie to jedna z metod rozwija-

strategie zawodzą. Do wypracowania nowej metody niezbęd-

nia ciekawości poznawczej. W książce wykorzystane są także

ne jest myślenie twórcze.

inne techniki pobudzające wyobraźnię: metafory (obiekty są

Stymulowanie wyobraźni poprzez zadawanie sobie z pozoru

zestawiane ze sobą w nieoczywisty, metaforyczny sposób,

błahych, dziecinnych pytań i wzbudzanie wątpliwości, po-

aby otworzyć drogi do interpretacji, wzbudzić zaciekawienie)

maga walczyć ze skostniałym myśleniem, wpływa na lepsze

oraz transformacja (obiekty przedstawione na ilustracjach

rozwiązywanie problemów w prawdziwym świecie, uodpar-

są często połączeniem kilku odrębnych elementów, co daje

nia na manipulacje, wspiera kreatywność.

nową wartość, zmienia pierwotny sens rzeczy).

Grupa docelowa mojej książki to ludzie w wieku od 5 roku życia wzwyż. Ma to uzasadnienie w etapach rozwoju człowieka.

Dziecinada?

Między 5 a 7 rokiem życia wyobraźnia dziecka gwałtownie

Pytania zadane w książce są często pytaniami bez odpowie-

się rozwija. Po tym okresie następuje spadek zdolności twór-

dzi. Można zapytać jaki jest sens w pochylaniu się nad takimi

czych. Jeśli nie są rozwijane, ulegają zahamowaniu.

pytaniami, czy nie jest to zwykła strata czasu? Czy możemy

Przy pracy nad książką kierowały mną również osobiste

być pewni czegokolwiek? Empiryści wierzyli, że podstawą

pobudki. Chciałam ponownie przeżyć dzieciństwo, zmie-

poznania jest doświadczenie zmysłowe, racjonaliści uważali,

rzyć się z własnymi ograniczeniami myślowymi oraz stanąć

że jedynym źródłem poznania jest rozum.

oko w oko z frustracjami dotyczącymi twórczego aspektu

Nie możemy ślepo wierzyć w to, co jest napisane w książ-

życia, które powstawały w miarę przechodzenia kolejnych

kach, prasie. Nie możemy odbierać świata pozazmysłowo,

etapów edukacji.

ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że odbierane przez

Pytania postawione w albumie nurtowały mnie w dzieciń-

nas bodźce interpretują rzeczywistość, przepuszczając ją

stwie. Na podstawie rozmów z przyjaciółmi i rodziną oka-

przez filtr doświadczeń i wiedzy, nie są obiektywne. Rów-

zało się, że są to pytania uniwersalne. Podobne problemy

nież siła nastawienia może wypaczyć oglądany przedmiot,


co przyczynia się do jego błędnej kategoryzacji. Ten mechanizm pozwala na manipulowankie ludźmi, utrwalanie stereotypów. Dobrze jest mieć świadomość tych procesów i przy własnych dociekaniach warto początkowo podać wszystko w wątpliwość. Wątpienie, myślenie krytyczne są narzędziami stojącymi na straży życia etycznego, któremu zagraża pewność. Tylko człowiek myślący krytycznie może być niezależny. Oprócz tego zadawanie pytań i wątpienie są impulsem do rozwoju, przyczyniają się do twórczego myślenia i kreatywności. Dociekanie zasad rządzących światem poszerza horyzonty, jest przyczynkiem innowacyjności.

Co powstało? Publikacja składa się z 14 ilustracji stworzonych do 14 pytań, które dotyczą postrzegania świata i zasad nim rządzących. Tytuł albumu – „dziecinada(l)” – ma wskazać na pozorną

Rozkładówka: Jak złapać moment zaśnięcia?

błahość i bezsensowność działania, do którego skłaniam. Każda z rozkładówek jest zaprojektowana w analogiczny sposób. Po lewej stronie umieszczone zostało pytanie, po prawej całostronicowa ilustracja. Duża biała płaszczyzna nie jest przypadkowa. Nie odwraca uwagi od ilustracji, i tak jak czysta kartka jest zaproszeniem do narysowania lub napisania czegoś, tak w tym wypadku ma zachęcić odbiorcę do własnych rozmyślań. Ilustrując, zależało mi na uzyskaniu jak najbardziej wieloznacznych przedstawień przy użyciu jak najmniejszej ilości elementów. Nie chciałam odpowiadać bezpośrednio na pytania, a skłonić do różnych interpretacji.

Miej wątpliwości Jesteśmy pewni wielu rzeczy, których nauczono nas w szkole, w domu i wierzymy w nie tylko dlatego, że tak nam powiedziano. Nie jest to często wiedza poparta własnym doświadczeniem. Może warto czasami pomyśleć, posługując się tyl-

Czy ja sprzed lat i ja dzisiaj to ta sama osoba?

ko własnym rozumem – takie próby pozytywnie wpłyną na nasza kreatywność i pozwolą stać się bardziej krytycznymi w zetknięciu z zalewającą nas z mediów falą komunikatów i manipulacji. Mam nadzieję, że książka ta może być w tym pomocnym narzędziem. Kto ciągle jest zdziwiony światem, niech nie przestaje się zastanawiać, a kto się nie zastanawia, niech zacznie mieć wątpliwości.

Praca licencjacka „dziecinada(l)” Promotor: dr Anna Machwic

kontakt z autorką: lupinska.hanka@gmail.com Behance: Hanna Łupińska [Artykuł merytorycznie i graficznie opracowny przez Hannę Łupińską]

Czy gdy umrę to świat znikinie?


/26

TARGI WTK

Na konferencji prasowej zorganizowanej 18. kwietnia w warszawskim hotelu Bellotto poznaliśmy najważniejsze elementy tegorocznej 9. edycji Warszawskich Targów Książki. W tym roku zabraknie gościa honorowego, natomiast tematem przewodnim będzie 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Partnerem specjalnym będzie Francja, a jej wystąpienia przygotowuje Ambasada Francuska w Warszawie i Instytut Francuski. W programie wiele wątków związanych z Polską, m.in. wystawa fotograficzna dokumentująca relacje polsko-francuskie w latach 1914-21 oraz polityczny wkład Francji w ustanowienie nowego porządku w Europie po I wojnie światowej. Pojawią się pisarze historyczni, dziennikrze, swój przyjazd zapowiedziała grupa agentów literackich. Obchody rocznicowe będą tematem wielu targowych spotkań, premier książkowych, wystaw oraz specjalnie przygotowanego programu dla dzieci i młodzieży. Program powstał we współpracy m.in. z Muzeum Niepodległości (polskie pieśni patriotyczne) i Ośrodkiem KARTA (poszukiwanie swych przodków w największym spisie imiennym II RP na portalu „Nieskończenie Niepodległa”), magazynem „Mówią Wieki” (wykład „Różne oblicza niepodległości”), Polską Akademią Nauk (m.in. dzieje hymnu narodowego). Na stoiskach wydawcy będą prezentować pozycje przygotowane z tej okazji, jak choćby wydawnictwo Muchomor z kunsztem wydaną książkę dla młodzieży Alfabet niepodległości Anny Skowrońskiej (wydawnictwo zorganizuje również warsztaty dla dzieci i młodzieży wokół tej pozycji), czy też wydawnictwo Bosz, prezentując pierwsze egzemplarze albumu

IX WTK (17-20 V 2018)

100-lecie niepodległości Polski tematem przewodnim targów Warszawskie Targi Książki Stadion Narodowy

Polska 100 lat, w której m.in. Adam Daniel Rotfeld, prof. Michał Kleiber, Wiesław Myśliwski i Jerzy Bralczyk przedstawią przemiany społeczno-gospodarcze, kulturalne i polityczne ostatniego stulecia w Polsce. Warszawskie Targi Książki tradycyjnie „dzielone” są na strefy tematyczne. Do znanych już (dziecięcej, reportażu, Festiwal „Komiksowa Warszawa”, Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA, program warszawski), dojdą trzy kolejne - kryminału, fantastyki, górska. W każdej z nich spotkania z autorami, prelekcje i warsztaty. W strefie dziecięcej – we współpracy z portalem Czas Dzieci i Festiwalem „Literatura dla Dzieci” – odbywać się będą warsztaty, spektakle oraz spotkania z pisarzami i autorami komiksów, m.in. z Henrykiem Chmielewskim, Bohdanem Butenko, Aleksandrą i Danielem Mizielińskimi. Jak co roku targowa sobota będzie Dniem Reportażu. Tego dnia będzie można spotkać się z autorami nominowanymi w tym roku do Nagrody za Reportaż Literacki im. Ryszarda Kapuścińskiego, której laureata poznamy w trakcie targów. Wśród targowych spotkań także specjalny program warszawski, którego głównym elementem będą spotkania z autorami nominowanymi do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy. W ramach programu warszawskiego spotkania z nominowanymi do Warszawskiej Nagrody Literackiej (w tym roku nagroda zostanie wręczona w pierwszych dniach czerwca.) Strefa kryminału gościć będzie sławy polskiej i zagranicznej literatury tego gatunku. Z czytelnikami spotkają się m.in.: Katarzyna Bonda, Katarzyna Puzyńska, Wojciech Chmielarz, Vincent V. Severski, Tomasz Sekielski, Olga Rudnicka, Aneta Jadowska, Ryszard Ćwirlej, Grzegorz Kalinowski, Marta Guzowska oraz Robin Cook, Chris Carter i Graham Masterton. Dla dzieci wydzielona zostanie dodatkowa strefa, w której warsztaty dla nich poprowadzą między innymi... policjanci. Na uroczystej gali wręczona zostanie nagroda „Złoty Pocisk”, przyznawana wydawcom za najlepszą powieść zagraniczną i krajową oraz nagroda publiczności. Dodatkowo nagroda zostanie przyznana kryminałowi


/27 „historycznemu” – pod płaszczykiem literatury popularnej można przecież znakomicie przekazać wiele interesującej wiedzy historycznej. Trzy nagrody specjalne otrzymają wydawcy za edytorską stronę wydawanych przez siebie książek. Partnerem strefy jest magazyn „Pocisk”, a nagrody dla wydawców ufundowały Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca oraz hurtownia papieru Igepa. Strefa fantastyki to spotkania z ponad 30 autorami, dyskusje i spotkania tematyczne, możliwość zdobycia autografów, a wśród gości będą m.in.: Anna Kańtoch, Jakub Ćwiek, Robert M. Wegner, Andrzej Pilipiuk, Rafał Kosik, Aneta Jadowska, Marta Kisiel-Małecka, Tomasz Kołodziejczak, Marcin Mortka, Ewa Białołęcka, Marta Krajewska. Patron strefy – „Nowa Fantastyka”. Strefa górska to spotkania autorskie z znanymi ludźmi gór – od czołowych alpinistów, przez autorów książek, historyków i przyrodników, także warsztaty, prelekcje, premiery książek czy filmów. Wśród gości m.in.: Bartek Andrzejewski, Weronika Górska, Monika Witkowska, Anna Kamińska, Krzysztof Wielicki, Wojtek Szatkowski, Wojciech Lewandowski, Anna Czerwińska, Leszek Cichy, Danuta Piotrowska, Anna Milewska, Jerzy Natkański, Marcin Tomaszewski, a na miłośników gór będą też czekały aktywności przygotowane przez Tatrzański Park Narodowy oraz wystawa. Partnerem strefy jest Górski Magazyn Sportowy „Góry”. Warszawskie targi to okazja do podania wyników konkursów literackich i branżowych. Ogłoszone zostaną więc nominacje do nagród literackich takich jak Nike, GRYFIA, poznamy laureatów Nagrody IKAR, Nagrody w Konkursie za Najlepszą Książkę Akademicką i Naukową ACADEMIA, Nagrody Stowarzyszenia Bibliotekar z y Polsk ich Biblioteka r z Rok u i Mistrz Promocji Czytelnictwa, Nagrody Magellana za najlepszą książkę turystyczną, 58. edycji Konkursu Najpiękniejsze Książki Roku Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek oraz pierwszej części Rankingu Polskich Drukarń Dziełowych „Wydawcy Wybierają Drukarnie”.

Nowością na tegorocznych targach będzie też Meet Point – nowe wydarzenie poświęcone twórczości internetowej i e-sportowi. W sobotę i niedzielę (1920 maja) na stadionowej płycie, na specjalnie zbudowanej scenie zostanie rozegrany charytatywny turniej Counter Strike: Global Offensive. Na targach nie zabraknie również, jak zapewniają organizatorzy, przestrzeni do odpoczynku, stref z grami oraz dodatkowych atrakcji, także tych literackich. Na spotkania z jakimi autorami mogą jeszcze liczyć czytelnicy na targach? Specjalnym gościem Warszawskich Targów Książki będzie turecki laureat literackiego Nobla z 2006 roku Orhan Pamuk. Przyjedzie też Fernando

Aramburu, autor Patrii, jednej z najważniejszych książek ostatniej dekady w Hiszpanii. Poza tym na targach gościć będą m.in. Olga Tokarczuk, Adam Zagajewski, Tomas Venclova, Agata Tuszyńska, Józef Hen, Eustachy Rylski, Szczepan Twardoch, Krzysztof Varga, Marcin Wroński, Ignacy Karpowicz, Paweł Sołtys, Łukasz Orbitowski, Sylwia Chutnik, Natalia Fiedorczuk, Cezar y Łazarewicz, Paweł Smoleński, Jacek Hugo-Bader, Artur Domosławski, prof. Jerzy Bralczyk, Zygmunt Miłoszewski, Mariusz Czubaj, Janusz Leon Wiśniewski, Adam Wajrak. 9. Warszawskie Targi Książki odbywać się będą od 17 do 20 maja na warszawskim Stadionie Narodowym PGE.

RODZINNA DRUKARNIA OFFSETOWA I CYFROWA

30 lat

1988

DRUKUJEMY:

Prestiżową nagrodę Złoty Gryf 2016 otrzymaliśmy za druk albumu o Witkacym

książki, czasopisma, ulotki, katalogi, foldery, kalendarze, plakaty...

GWARANTUJEMY: wysoką jakość, konkurencyjne ceny, profesjonalne doradztwo techniczne

Wał Miedzeszyński 98, 04-987 Warszawa, tel. 22 872 22 66 info@lotos-poligrafia.pl, www.lotos-poligrafia.pl


/28

TaRgi WTK

Praca musi łączyć się z pasją Rozmowa z prezesem zarządu Muratora Expo JACKIEM ORYLEM nie tylko o targach książek

ANDRZEJ PALACZ: Pogrzebałem nieco w Internecie, próbując dowiedzieć się czegokolwiek o Tobie, i... mało co znalazłem. Same wywiady o organizowanych przez Muratora Expo targach. Z informacji bardziej prywatnych znalazłem tylko jedno – z wykształcenia jesteś... architektem. JACEK ORYL: Absolwent Architektury na Politechnice Warszawskiej, rocznik 1992. Teraz organizujesz targi, spotkania. Nie szkoda było zarzucić tak pięknego zawodu? A kto powiedział, że go zarzuciłem? Mam pracownię architektoniczną, którą prowadzimy wspólnie z koleżanką ze studiów od bodajże 27 lat. Firma nazywa się Pracownia A.J. Projektujemy wnętrza, mniejsze i większe, jak choćby dla 5-gwiazdkowego Hotelu Bellotto w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. Czyli co? Siadasz za stół kreślarski i rzucasz tam, co ci do głowy wpadnie? Tak, tylko że nie za stół, a do komputera. Głównie, niestety, nocami. Jaką drogę trzeba pokonać, żeby od pracy „w architekturze” trafić na stanowisko szefa firmy organizującej targi? Jeszcze podczas studiów ożeniłem się, urodził nam się syn. Tak więc oprócz nauki trzeba było myśleć, jak utrzymać rodzinę. Jak wielu moich kolegów, studentów w tamtych czasach, pracowałem za granicą imając się różnych prac w Anglii, Francji i Norwegii, będąc budowlańcem, ulicznym rysownikiem a nawet drwalem. Ale z rynku architektów wypadłem, tym bardziej że był to czas, w którym w Polsce budowało się jeszcze niewiele i niewiele było ambitnych, dużych zleceń dla architektów. Coś jednak trzeba było robić, uczyłem więc języka angielskiego w różnych szkołach, co oczywiście było działaniem „na przeczekanie”. W końcu postanowiłem wziąć sprawy we własne ręce i wspólnie z koleżanką ze studiów założyliśmy pracownię architektoniczną. Tak powstała Pracownia A.J. Zaczęliśmy od zleceń wystawienniczych – projektowaliśmy stoiska na krajowe targi i wystawy, duże stoiska narodowe na

targach w Mediolanie, Frankfurcie, Paryżu, otrzymywaliśmy nawet jakieś medale na Międzynarodowych Targach Poznańskich za najlepsze projekty stoisk. Teraz to głównie projektowanie wnętrz prywatnych domów i budynków użyteczności publicznej. Znajdujesz na to czas? Muszę. Robię to, co lubię. Niezależnie od mej pracy „etatowej” zawsze zajmowałem się projektowaniem – teraz traktuję to bardziej jak hobby. Teraz, oczywiście, mój udział w pracy Pracowni jest znacznie ograniczony, sprowadza się do opracowywania koncepcji, czasem projektów scenograficznych wystaw oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów. Jak trafiłeś do Muratora? Ponieważ zleceń nie było tak dużo, żeby utrzymać rodzinę gwarantując stałe przychody zacząłem rozglądać się za jakimś stałym zajęciem. Wydawnictwo Murator było dla mnie naturalnym miejscem – wydawało już wtedy „Muratora” i ,,Architekturę” więc praca w takim zespole była dla mnie w sam raz. Zajmowałem się tam różnymi sprawami: zbieraniem reklam, pisaniem recenzji książek itd. Widocznie sprawdziłem się na tym miejscu, skoro wkrótce zostałem szefem promocji i rozwoju całego wydawnictwa. Murator wówczas rozwijał się bardzo dynamicznie. W ciągu roku przybywało od 50 do 100 pracowników. Zajmowałem się np.: wprowadzeniem na rynek i formułą nowego, ekskluzywnego pisma „Dobre Wnętrze”, nagrywaliśmy budowlane filmy instruktażowe, realizowaliśmy ciekawe projekty z firmami budowlanymi, organizowaliśmy prestiżowe konkursy architektoniczne itd. W pewnym momencie Murator zaczął organizować wystawy domów modelowych, stawianych w różnych technologiach. Były takie trzy wystawy, w tym na warszawskiej Białołęce i w Choszczówce. Oprócz samych domów stawialiśmy namioty, w których odbywały się targi materiałów i sprzętu budowlanego, wyposażenia domów. Te wystawy-targi cieszyły się tak dużym zainteresowaniem, że w 2000 roku sprowadziłem z Belgii gigantyczną halę namiotową i na Wyścigach w Warszawie zorganizowaliśmy wielkie targi budowlane Muratora, potem targi łazienek


i kuchni – przyszło na nie ponad 30 tysięcy ludzi. I tak się zaczęło – Murator stał się organizatorem targów. Naturalną koleją losu było wyodrębnienie ze względów organizacyjnych ze struktur wydawnictwa firmy, która zajmowałaby się wyłącznie tego typu działalnością. Tak też się stało, i w grudniu 2001 roku powstała spółka Murator Expo. Tych targów organizujecie wiele. Tak, ale są to targi, czy też wystawy, które są nam bliskie, odpowiadają naszym zainteresowaniom, pasjom. Budowlane przestały mieć sens – w Polsce pojawiły się przecież specjalistyczne supermarkety. Niektóre targi przetrwały do dziś, jak choćby targi mieszkaniowe, które organizujemy w różnych miastach – Gdańsku, Gdyni, Wrocłwiu, Poznaniu, a w Warszawie aż cztery razy w roku. Pojawiły się nowe, jak choćby „Wiatr i Woda”. Murator w pewnym momencie stał się właścicielem miesięcznika „Żagle” i wspólnie z redakcją doszliśmy do wniosku, że warto zorganizować wystawę produkcji polskiego przemysłu jachtowego, a trzeba pamiętać, że to produkcja zdecydowanie eksportowa. Targi początkowo nazywały się „Jachty Europy”, a później, w porozumieniu ze stoczniami zdecydowaliśmy, że kupimy imprezę o słabej kondycji, ale z tradycjami – „Wiatr i woda”, i wspólnie ją poprowadzimy. Stąd w tym roku świętowaliśmy już 30. ich edycję, choć sami organizujemy ją od lat 15. W tym roku Śląskie Targi Książki w Katowicach sąsiadowały właśnie z tymi targami. I tu dochodzimy do „książki”. Skąd pomysł na organizowanie imprezy konkurencyjnej dla Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie. Jestem warszawiakiem z dziada pradziada, stąd wizyta na MTK, a kiedyś głównie na kiermaszu przez Pałacem Kultury i Nauki, była dla mnie czymś naturalnym, czułem tam się w swoim żywiole. Moja mama jest polonistką, uczyła w liceum, stąd nasz dom pełen był i jest książek, w których się zaczytywałem. Tak że maj był dla mnie wyjątkowym świętem. Robienie targów dla samych targów nigdy mnie nie pociągało. Szukam raczej wyzwania, czegoś co mnie fascynuje, pociąga, podobnie jak chyba większość osób z którymi mam przyjemność współpracować, A targi książki to dla mnie taka najwyższa półka targowa, prestiż. Jednak nigdy wcześniej nie myślałem, żeby organizować takie targi do czasu kiedy w poszukiwaniu pracy trafiła do nas Teresa Wieczorek. Rozstała się z Ars Poloną, a my akurat szukaliśmy handlowca. Młoda duchem, energiczna, zrobiła dobre wraPrezes zarządu firmy Murator Expo Jacek Oryl


/30 żenie na naszym zespole. Ruszaliśmy wówczas z wystawami dla młodej Polonii z ofertami mieszkań w budowanych nowych osiedlach. Ci ludzie zainteresowani byli kupnem mieszkań w Polsce, wystawy cieszyły się więc ogromnym zainteresowaniem; przeprowadziliśmy takie trzy w Dublinie i dwie w Londynie. Teresa zajmowała się tym tematem, ale ponieważ utrzymywała nadal kontakty z osobami ze środowiska wydawców w krótkim czasie doszło do naszej współpracy z Oficyną Wydawniczą Uniwersytetu Warszawskiego przy organizacji targów ACADEMIA. Niedługo po tym, również za sprawą Teresy doszło do kontaktów z wydawcami i księgarzami i rozmów na temat do udziału w nowej imprezie. Poznałem przy tym wiele osób aktywnych w środowisku m.in. Tadeusza Górnego i Rafała Skąpskiego, którzy wkrótce stali się dla mnie nie tylko bliskimi współpracownikami, ale również przyjaciółmi. Wynikiem tego była organizacja wrześniowego, w 2008 roku, Warszawskiego Salonu Książki w Bibliotece Uniwersyteckiej. A potem wszystko potoczyło się lawinowo. Zaproponowałem wydawcom powołania spółki, która zajmować się miała organizowaniem własnych targów. Z Ars Poloną im się jakoś nie układało. Ale nie chcę w to wnikać. Sprawdzony model współpracy, kapitałowy i prawny, miał być identyczny jak w przypadku „Wiatru i Wody”. I udało się – w połowie maja tego roku ruszy dziewiąta już edycja Warszawskich Targów Książki. Z roku na rok przybywa wydawców, w tym gości zagranicznych. Rośnie liczba odwiedzających targi – w ubiegłym roku było to ponad 75 tys. osób. Ars Polona, ówczesny organizator MTP w Warszawie, zarzuciła wam nieuczciwą konkurencję. Sprawa oparła się o sąd... Wszystkie sprawy, a było ich kilka, przegrała w pierwszej instancji. Oczywiście złożyła odwołanie i niektóre toczą się do dziś. Ja również wygrałem sprawę z „Rzeczpospolitą” o zniesławienie, którego redakcja dopuściła się w artykule napisanym z inspiracji szefa Ars Polony, i zostałem przeproszony. Sprawa o ochronę dóbr Muratora Expo, którą założyliśmy po serii artykułów z nieprawdziwymi informacjami na nasz temat, cały czas się toczy, ale na dniach zapadnie wyrok w sądzie pierwszej instancji. To już ostatnia, nierozstrzygnięta sprawa między nami. Zarzuty Grzegorza Guzowskiego, szefa Ars Polony, zostały uznane za bezzasadne.

Jacek Oryl: trzeba umieć pogodzić pracę z pasją. A najlepiej, gdy pasją jest praca...

Czego Jacek Oryl wypatruje?

W Warszawie brak profesjonalnego centrum wystawienniczego. Wydaje się, że przeniesienie kilka lat temu targów książki z PKiN-u na Stadion Narodowy jest tylko doraźnym rozwiązaniem problemu. Były próby wybudowania takiego centrum. Kilkanaście lat temu szefowa MT Polska pani Urszula Potęga próbowała przekonać wszystkich ówczesnych organizatorów targów do wybudowania go wspólnymi siłami na ul. Marsa. Propozycja nie spotkała się z większym zainteresowaniem, choć hala w tym miejscu powstała. Planowaliśmy, oczywiście, budowę własnej hali, powstały nawet jej koncepcje architektoniczne – to obok Torwaru, to przy Wale Miedzeszyńskim, ale jakoś nigdy do tego nie doszło. Teraz brak własnej hali wydaje nam się pewnym plusem, atutem w stosunku do organizatorów będących jednocześnie operatorami hal wystawienniczych. Dzięki temu nie musimy zastanawiać się, jak maksymalnie ją wykorzystać, aby zarobiła na siebie. Możemy działać szerzej, w całej Polsce, wybierając ciekawe miejsca, które pasują do profilu danej imprezy, nawiązywać kontakty z miejscowymi władzami, a informacja, że organizujemy targi książki otwiera nam niejedne drzwi, i wspólnie z nimi działać. Tak stało się np. w Gdyni czy Szczecinie gdzie od kilku już lat organizujemy we współpracy z władzami miast plenery czytelnicze. Tu dodam, że


/31 przyjęta przez nas formuła tych plenerów tak się spodobała, że kilka miast zwróciło się do nas z propozycją zorganizowania ich u siebie. Ale o szczegółach jeszcze za wcześnie mówić. Czyli co, możemy zapomnieć o profesjonalnym centrum wystawienniczym w stolicy? Naturalnym miejscem dla takiego centrum, zresztą przewidywanego w jakiś planach, są błonia Stadionu Narodowego. Ale za tym stoją już decyzje polityczne – teren należy przecież nie do miasta, a do Skarbu Państwa. Natomiast przy ulicy Modlińskiej, przy trasie Toruńskiej dobiega końca remont jednej z hal niegdysiejszego urzędu celnego. Elegancka, wysoka, o powierzchni 16 tys. m2 z profesjonalnym zapleczem konferencyjnym. Może tam? Na razie zostaje nam PGE Narodowy, który jest bardzo wymagającym, trudnym i drogim obiektem dla organizatora targów. Umowy ze Stadionem i procedury stadionowe nastawione są na wielkie imprezy masowe – mecze i koncerty, a nie na taką jak nasza, i trudno jest nam wywalczyć od nich odstępstwa. Z drugiej strony daje jednak niezwykłe możliwości organizacji wydarzeń towarzyszących i ich prezentacji – oczywiście w granicach naszych możliwości finansowych. Jego atutem jest również to, że jest znakomicie położony i skomunikowany i sam w sobie jest obiektem tak charakterystycznym, że przybywający do Warszawy na targi obcokrajowcy nie mają kłopotu z jego rozpoznaniem. Tak jak kiedyś Pałac Kultury. To olbrzymia zaleta, bo dzięki niej w kontaktach z partnerami na targach zagranicznych jesteśmy już rozpoznawalni. Jesteś też wydawcą. Tak, w ramach Muratora Expo podlega mi magazyn „Żagle”, o których już była mowa. Ale to nie tylko pismo, to również potężny serwis na temat żeglarstwa z ponad 50 tys. użytkowników i 150 tys. wejść miesięcznie. Wcześniej przez cztery lata byłem też wydawcą pisma „Podróże”, które kilka miesięcy temu, ze względu na zmiany własnościowe w naszym koncernie, a Murator Expo jest częścią ZPR Media, odeszło do innej grupy medialnej – Time S.A. Jaki jest nakład pisma? Od wielu lat ok. 10 tys. egz. – jak na pismo branżowe to dużo. Przyznają to nawet nasi koledzy z podobnych pism zagranicznych, drukują je w nakładach do kilka tysięcy – nawet w Finlandii, gdzie na głowę mieszkańca przypadają ponad dwie łódki. I znów pytanie – jak to wszystko łączysz? I targi, i projektowanie, i „Żagle”? To wymaga dużego zaangażowania, a przede wszystkim intensywnej pracy. Organizujemy prze-

cież w ciągu roku 25 imprez w całej Polsce. Na każdej z nich trzeba być, często przez cały czas. Do tego dochodzą wyjazdy zagraniczne, i to zarówno na imprezy targowe, w ramach rewanżu za udział innych firm w naszych targach, jak i na zjazdy organizacji do których należę, jak choćby Rady Dyrektorów Międzynarodowych Targów Książki. W tym roku planowane jest takie tygodniowe spotkanie w Goeteborgu. Co na to rodzina? Rodzina jest fantastyczna. Wyrozumiała. Choć żona pewnie by wolała, żebym był więcej w domu. Mam czwórkę dzieci. Dwóch dorosłych chłopców i 13-letnie bliźniaczki. Towarzystwo jest bardzo wyrośnięte – młodszy syn ma ponad dwa metry, przerósł mnie już o głowę, starszy 1,97 m, dziewczynki wciąż rosną. Starszy syn właśnie się żeni, kupił mieszkanie, które ojciec teraz musi zaprojektować i nie śpi po nocach [śmiech]. Młodszy ma 21 lat i jeszcze z nami mieszka. Udało ci się zarazić dzieci miłością do książek? Dziewczynki do niedawna pochłaniały książki. Ostatnio jednak siedzą głównie z nosami utkwionymi w smartfony. I choć je im zabieramy, to jednak jest to bardzo silne medium i wabik, któremu trudno się oprzeć. Podobno z czasem wraca się do książek. Mam nadzieję. Ale z myślą o takiej właśnie młodzieży w tym roku na płycie Stadionu Narodowego przygotowujemy ogromną imprezę pt. Meet Point – wydarzenie poświęcone e-sportowi i youtuberom. W programie m.in. konkurs na najdokładniejsze odwzorowanie postaci z filmu, gry, czy książki za pomocą szczegółowo przygotowanego stroju oraz charakteryzacji, dalej turniej Counter Strike: Global Offensive, podczas którego zmierzą się najlepsze polskie drużyny, spotkania z youtuberami – zaprosiliśmy 18 sław. Zapraszam więc wszystkich na majowe święto książki na Stadion Narodowy. Będzie jeszcze ciekawiej, niż w latach ubiegłych. Dziękuję za rozmowę.


/32

TaRgi

Targi książki w Poznaniu

Wydawcy przegrali z fryzjerami słów kila o marcowych targach książki w Poznaniu

Nie, tytuł tego małego artykułu to nie metafora. To smutne stwierdzenie faktu, że dla Międzynarodowych Targów Poznańskich czytelnicy książek, w tym tradycyjnie już głównie mali i nastoletni, są mniej ważni, niż branża fryzjerska. W tym roku tradycyjnie zajmowane przez targi książki i targi edukacyjne hale nr 7 i 8, hale nowoczesne, połączone przeszklonym atrium, zajęły Targi Fryzjerskie „Look”. Nam, czyli wydawcom, przypadła chyba hala najgorsza na terenie MTP, nr 1 – stara, tuż powojenna, rozłożona pod ogromnymi, 32-metrowymi arkami. Przyzwyczailiśmy się już do nowoczesności, do przestrzeni pozwalającej na organizowanie miejsc do zabaw dla dzieci, profesjonalnych sal seminaryjnych, normalnych warunków sanitarnych. A tu masz... Ciemną, sprawiającej wrażenie niedokończonego remontu hali, poupychane gdzie się da tymczasowe sale seminaryjne, w których głos zza ściany przebija wypowiedzi zaproszonych gości, brak na miejscu stoiska organizatora od strony MPT, a co za tym idzie pewien bezład organizacyjny, fatalne warunki sanitarne, szczególne w części damskiej (trzy kabinki), z której korzystają przecież również matki z dziećmi. Drobiazgów, które zepsuły doroczne święto książki w Poznaniu wymienić można sporo i takich niedociągnięć można wybaczyć niedoświadczonemu organizatorowi targów z mniejszej miejscowości, ale nie firmie z prawie stuletnią już tradycją istnienia. A może, mimo tych niedociągnięć i pewnego plusu, jakim był bezpośredni dostęp do hali od strony ulicy Głogowskiej, wydawcy opuścili Poznań z pustymi

paczkami po książkach? Gdybyż!!! Mniej gości, mniejsza sprzedaż. A dlaczego mniej? Między innymi dlatego, że tradycyjnie organizowane w tym samym czasie i pod jednym dachem Targi Edukacja umiejscowiono tym razem w sąsiednich halach, a „zmusić” w dzisiejszych czasach nastoletnią młodzież do wyjścia ze „swej” hali, przejścia kilkudziesięciu kroków i odwiedzenia targów książki jest dość trudno. Brak starszej młodzieży szkolnej odczuwało się wyraźnie na stoiskach. Tradycyjnie fatalnie było z przedtargową promocją na stronie samych MTP – do ostatniej chwili brakowało tam jakichkolwiek informacji o przygotowaniach do „Pegazika”, jako że od tego roku targi, znane jako Poznańskie Spotkania Targowe (PST) „Książka dla Dzieci , Młodzieży i Dorosłych”, noszą prostszą nazwę – Poznańskie Targi Książki „Pegazik”. Oczekiwane więc przez wydawców wraz ze zmianą nazwy, uwarunkowaną ponoć chęcią rezygnacji ze


skrótu PST, który poznaniakom kojarzy się z Poznańskim Szybkim Tramwajem, nowe otwarcie tagów książki spaliło na panewce. A naszej redakcji, która od lat wspiera byłe PST, jest trochę wstyd w stosunku do tych wydawców, których namawiamy i w końcu namówiliśmy do udziału w nich. Liczymy, że w przyszłym roku czysta komercja przegra tym razem z wydawcami i książką i „Pegazik” oraz Poznańskie Targi Książki Naukowej i Popularnonaukowej, które to imprezy odbywają się wspólnie, wrócą na swe poprzednie miejsce.

A co na samych targach książki? Jak zwykle „Pegazik” nie zawiódł. Trzy (23-25 marca) targowe dni pełne były imprez dla dzieci, spotkań i seminariów, warsztatów literackich, teatralnych, plastycznych, spotkań z czytelnikami z ich ulubionymi autorami i ilustratorami, gier, konkursów, paneli, wystaw. Jednym z jego przewodnich motywów była osoba i twórczość zmarłej w sierpniu ub.r. Wandy Chotomskiej. Festiwal poetki prowadził Pan Zegarmistrz – bohater wiersza „Koziołki Pana Zegarmistrza”, który poetka napisała specjalnie dla Poznania, a w programie były warsztaty, spotkania, spektakle Teatru Łejery i Teatru Wariate – wszystko inspirowane jej wierszami. Z imprez na scenie głownej targów należy wymienić brawurowo prowadzone przez podróżnika Aleksandra Dobę i Łukasza Wierzbickiego spotkania z dziećmi wokół jego książki Ocean to pikuś, Fundacja ABCXXI „Cała Polska Czyta Dzieciom” przygotowała spotkanie z reżyserem Andrzejem Maleszką, który wciągał dzieci do gry aktorskiej, z kolei Media Rodzina spotkanie z doskonale znanymi czytelnikom postaciami: Tirili i Olivierem wraz z ich wiernym psem Otto, którzy wspólnie z widzami rozwiązywali kolejną zagadkę kryminalną. W ogóle to sprawom detektywistycznymi poświęcona była cała niedziela. W ramach stałego już cyklu „Pegazika” „Szara Godzina” wiersze Jana Brzechwy czytali uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach. Na scenie nie zabrakło też elementu patriotycznego, związanego z 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości: „Pieśni wolności” zaprezentowała Fundacja Puenta – młodzież wspólnie z gośćmi targów śpiewała Rotę, „Pierwszą brygadę”, „Przybyli ułani pod okienko” i wiele innych pieśni patriotycznych. Co prawda wolałbym, żeby śpiewali coś radosnego, bardziej odpowiadającego ich wiekowi, ale cóż, pewnie rocznica zobowiązuje. Z czytelnikami na stoiskach wydawnictw spotkało się ponad 30 autorów. Z organizowanych z kolei podczas Poznańskich Targów Książki Naukowej i Popularnonaukowej

Poznańskie Targi Książki „Pegazik” 2018


/34 imprez należy wymienić dwudniową Konferencję „Nowe media – nowa przestrzeń komunikacji z uczniem” z udziałem profesorów: W. Otto, H. Zgółkowa, Z. Melosik, K. Kuszak; dr hab. N. Waltera oraz doktorów: A. Iwanicka, K. Słupska, M. Traczyk, P. Drozdowicz, M. Klichowski oraz seminarium „Unia Europejska a prawo autorskie – przegląd prac legislacyjnych” – spotkanie z udziałem Małgorzaty Szczodrowskiej z Federation of European Publishers.

Każde targi to okazja do wręczania stosownych nagród. Podczas „Pegazików” Polskie Towarzystwo Wydawców Książek wręcza nagrody Pegazika. Przyznawane są w dwóch kategoriach: „Twórca książki dla dzieci” oraz „Przyjaciel książki dla dzieci”. W tym roku pierwszą z nich otrzymał Henryk Jerzy Chmielewski, czyli Papcio Chmiel. Nagrodę przyznano za stworzenie postaci Tytusa, Romka i A’Tomka, którzy narysowani przed laty bawią, uczą i komentują dziś równie trafnie i aktualnie. Autor ze względu na wiek (rocznik 1923) do Poznania nie mógł pojechać, nagroda więc zostanie mu wręczona w inny sposób. Drugą odebrała Małgorzata Swędrowska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Nagrodzone w Poznaniu Medalem PTWK panie (od góry): Wiesława Jędrzejczyk, Krystyna Michałowska

Wśród tegorocznych gości, patronów targów, próżno było czekać na „patrona głównego”, czyli małżonkę Prezydenta RP, panią Agatę Kornhauser-Dudę. Przypominam, że panie Anna Komorowska i Maria Kaczyńska odwiedziły poznańską imprezę z książką. Pojawił się za to ustępujący już niedługo Rzecznik Praw Dziecka, niezwykle sympatyczny, skromny i elegancki pan Marek Michalak. W podziękowaniu za trud włożony w zajmowanie się sprawami dzieci PTWK nagrodziło go Honorowym Medalem PTWK. Tymże medalem wyróżniono Wiesławę Jędrzejczyk, szefową łódzkiego Wydawnictwa Literatura, oraz ilustratorkę Krystynę Michałowską.

Małgorzata Swędrowska

i wychowania przedszkolnego, wykładowca na UAM, autorka koncepcji czytania wrażeniowego, słuchania tekstów literackich z dziećmi. Nagrodę przyznano za konsekwentne, nowatorskie i atrakcyjne działania na rzecz najmłodszych, za publikacje, wykłady dla dorosłych, oraz warsztaty i zabawy z dziećmi.

Tradycyjne targom towarzyszą wystawy prac plastycznych. W ramach cyklu „Mistrzowie ilustracji” zaprezentowane wspaniałe, pełne uroku i tajemniczości ilustracje Krystyny Michałowskiej – graficzki i malarki, uczennicy Jana Marcina Szancera, redaktorki artystycznej w Instytucie Wydawniczym „Nasza Księgarnia”, twórczyni legendarnego już wyróżnika graficznego serii „Poczytaj Mi, Mamo” (sylwetkę plastyczki przedstawiliśmy w numerze


/35

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak z medalem PTWK

10-11/2017 „Wydawcy”). Kolejna wystawa, to organizowany już po raz szesnasty Salon Ilustratorów. W tym roku do udziału w nim zaproszono 34 młodych, startujących dopiero na niwie ilustracji plastyków. Nowością była możliwość osobistego zaprezentowania swych prac i poznania swych potencjalnych klientów podczas Dni Kariery – niestety, czy to lokalizacja miejsca spotkania, podczas którego ponad 20 osób siedziało za stolikami i czekało na wydawców, czy to zły dzień na tego typu imprezy (sobota), gdy wydawcy, w większości handlowcy, zajęci są wszystkim, tylko nie przeglądaniem ilustracji, czy też złe miejsce – antresola hali – spowodowały, że biedna młodzież, która do Poznania zjechała z całej Polski, przez kilka godzin nudziła się niemiłosiernie, z utęsknieniem wypatrując swych przyszłych pracodawców. Tu sugestia dla organizatorów. Ta bezwzględnie cenna inicjatywa powinna odbywać się pierwszego dnia trwania targów, gdy prawie na wszystkich stoiskach obecni są szefowie firm, i na tym samym poziomie hali, co wydawcy (tu znów wracamy do tej nieszczęsnej, tegorocznej lokalizacji „Pegazika”). Sporym zainteresowaniem gości targów cieszyły się też wystawy prezentujące dorobek ostatnich lat IBBY – polskiej i czeskiej sekcji. A książki, czyli główny bohater i sprawca „Pegazika” oraz Poznańskich Targów Książki Naukowej i Popularnonaukowej? Kilkadziesiąt wydawnictw, w tym nowych na targach, jak choćby kielecka Jedność, zaprezentowało swe ostatnie nowości i hity. Trudno, oczywiście, wymienić wszytkie, wspomnę

tylko o kilku: Wydawnictwo Muchomor z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości przygotowało znakomicie zilustrowaną przez Joannę Gębal w opracowaniu graficznym Emilii Pyzy książke Anny Skowrońskiej Alfabet niepodległości, w krótkich opowiastkach przedstawiający najważniejsze wydarzenia i postacie lat walki o niepodległość i lat dwudziestych ubiegłego wielku. Toruńskie Wydawnicwo Tako Ksiegę pytań Pabla Nerudy w oryginalnym opracowaniu Alejandra Hidalgo (tu warto dodać, że książka została wydana ze środków uzyskanych z nagrody w Konkursie Dobre Strony, którego organizatorem jest Wrocławski Dom Literatury, a fundatorem Prezydent Miasta Wrocławia), Media Rodzina Angarę, córkę Bajkała Iriny i Olgi Jertachanowych, wspaniałą, opartą na motywach legendy buriackiej opowieści o miłości. Jedna z pań (nie wiedzieć która) napisała ją, a druga zilustrowała, wplatając motywy kultury swego narodu. Tradycyjnie znakomicie wydane książki zaprezentowały wydawnictwa poznańskie: Media Rodzina i Zakamarki, dalej warszawski Ezop i łódzka Literatura, która na swym stoisku gościła m.in. Annę Czerwińską-Rydel, z bogatą ofertą przyjechał do Poznania Egmont, przywożąc ze sobą m.in. perełki wydawnicze serii „Egmont-Art”, mieliśmy też okazję poznać niewielkie, ale z wielkimi ambicjami Wydawnictwo Wolno z podpoznańskiego Lusowa, którego książki zaczynają zdobywać laury w konkursach edytorskich (rozmowa z red. naczelnym tej oficyny Jarosławem Borowcem w kolejnym zeszycie „Wydawcy”). Goście targów mieli więc w czym przebierać. Podczas otwarcia targów ogłoszono wyniki trzech konkursów: na Najlepszą Książkę Akademicką (Nagroda MNiSW oraz Puchar Rektora UAM), o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. księdza Edwarda Pudełki, na Najlepszą Książkę

Grupa tegorocznych laureatów nagród za najlepsze książki akademickie i popularnonaukowe


podolska:Layout 1

8/19/15

8:34 AM

Page 1

PODOLSKA

i Papieru i Kartonu Agencja Sprzedazy

Telefon: +48 12 637 73 43 e-mail: podolska@podolska.pl Magdalena Podolska-Meier 30-129 Kraków, ul. Cicha 15 28 lat Rok założenia firmy: 1990 tel.: 12 637-73 43, fax: 12 638-63-21 podolska@podolska.pl

Biuro przedstawicielskie znanych, europejskich producentów papieru i tektury:

Albert Köhler GmbH, Gengenbach (D) Szara tektura introligatorska jednowarstwowa/ /wielowarstwowa 0,65 - 5,00 mm na oprawy twarde książek/segregatorów, tektura tapicerska, tektura kolorowa, barwiona w masie

Smurfit Kappa C. D. Haupt, Diemelstadt (D) 2-stronnie gładzona tektura introligatorska, wielo-warstwowa, do oprawy twardej dziełowej 1,2- 4,0 mm, także w wersji kaszerowanej papierem kraft lub offsetem

Solidus Solutions Board BV, Groningen-Hoogkerk (NL) Tektura lita szara oraz oklejana papierem, folią złotą lub srebrną, do produkcji pudeł, opakowań specjalnych i luksusowych, do opakowań żywności (tłuszczo/wodoodporne), na displaye, zawieszki, puzzle, itp.

nagRODY PRzYznawanE PODczas POznańsKich TaRgów KsiążKi nauKOwEj i POPulaRnOnauKOwEj nagroda ministra nauki i szkolnictwa wyższego za najlepszą Książkę akademicką „Podróże nieodkryte. Dziennik ekspedycji bronisława Grąbczewskiego 1889-1890 jako świadectwo historii i element dziedzictwa kulturowego” autorstwa Wawrzyńca Popiel-Machnickiego, Adama Pleskaczyńskiego, Konstancji Pleskaczyńskiej (Wydawnictwo Naukowe UAM). nagroda jm Rektora uniwersytetu im. adama mickiewicza w Poznaniu za najlepszą Książkę akademicką „Wstępując w ślady salomona. Religia i nauka w myśli francisa bacona” autorstwa Przemysława Wewióra oraz „Europejczycy i Afrykanie. Wzajemne odkrycia i pierwsze kontakty” autorstwa Michała Tymowskiego (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika). nagroda stowarzyszenia wydawców szkół wyższych im. księdza E. Pudełki „Korespondencja fryderyka Chopina, tom 2, część I 1831-1838 i część II 1838-1839” zebrana, opracowana i opatrzona komentarzami zofii helman, zbigniewa skowrona i hanny Wróblewskiej-straus (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) najlepsza Książka Popularnonaukowa (nagroda Prezydenta miasta Poznania) „Poznań Art Week” wydana przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (redakcja Mateusz bieczyński, Maciej Kurak i Piotr Marzol, projekt Piotr Marzol).

Smurfit Kappa Herzberger Papierfabrik, Herzberg am Harz (D) Przemysłowa tektura lita, szara, brązowa i bielona, kaszerowana, powlekana PE od 700-2200 g/m2, na pudła, tuleje i tuby

Buchmann Karton, Annweiler (D) 1-str. kredowane kartony pudełkowe typu duplex (GD) i triplex (GT) z kremowym i szarym spodem, kartony GT pod blistry, Linery 180 - 250 g/m2

Kartonfabrik Kaierde, D-Delligsen (D) Przemysłowa tektura lita, maszynowa, 1-str. gładzo-na, w różnych odcieniach: jasnoszara, szara, fioletowo-szara i brązowa 320 - 900 g/m2 (0,45 - 1,3 mm)

Moorman Karton, Weesp (NL) Sprężysta tektura z gąbką (gąbka do 4 mm), na okładki kalendarzy, książek i segregatorów

Pfleiderer-Spezialpapiere, Teisnach (D) Papiery opakowaniowe i dekoracyjne 18-50 g/m2; papiery barierowe do opakowań na żywność 25-150 g/m2; papiery na torby i torebki, barierowe papiery techniczne i przemysłowe 25-150 g/m2

Cartonnerie Jean, Bonnat (F) Barwione w masie kartony i tektury lite makulaturowe, o różnorodnej strukturze powierzchni, lakierowane, wytłaczane, naturalne 180-1250 g/m2, Presspan 280 -750 g/m2

Cartiera del Chiese, Montichiari (I) Wiodący, włoski producent wytrzymałych na rozciąganie, brązowych papierów Kraft 60-140 g/m2, w wersji: Standard 2% / SemiClupack 7% / Clupack 9% oraz WetStrenght. Specjalista w powlekaniu bielonych i niebielonych papierów Kraft 20-450 g/m2 następującymi powłokami: PE / PP / LDPE / HDPE / PET / ALU / inne, dostosowane do potrzeb klienta

Karton + Papier AG, Muhen (CH) Szwajcarski specjalista w dziedzinie uszlachetniania kartonu oraz kreacji rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów. Niezwykle szeroki wachlarz zastosowań. Kartony celulozowe, barwione w masie, antykorozyjne, antypoślizgowe, bezkwasowe, o wysokim współczynniku bieli (Elrepho 132%)

WIĘCEJ INFORMACJI NA NASZEJ STRONIE

WWW.PODOLSKA.PL

Popularnonaukową (Nagroda Prezydenta Miasta Poznania (wyniki powyżej). Nagrodzone książki prezentowane były na oddzielnej wystawie, nie wszystkie jednak (włącznie z wyróżnionymi) były dostępne na stoisku wydawnictw. Tu warto zauważyć, że tegoroczne Poznańskie Targi Książki Naukowej i Popularnonaukowej nie cieszyły oko, mówiąc delikatnie, ilością stoisk. Organizator, czyli UAM, musi zastanowić się nad przyszłoroczną ich formułą. Kończąc, wyrażę nadzieję, że w przyszłym roku będzie lepiej. Andrzej Palacz


/37

PROMOCJA

Małe festiwale literackie

Festiwale

IWONA HABERNY

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszą się lokalne wydarzenia związane z ksiażką. To doskonała forma promocji czytelnictwa, aktywizacji miejscowych środowisk kulturalnych. Przy ich organizacji wyróżniają sie instytucje krakowskie, w tym Krakowska Agencja Promocyjna „Oko” Iwony Haberny. Chcąc zachęcić naszych czytelników do podobnych działań, poprosiliśmy ją o zdradzenie przepisu na dobrą, lokalną imprezę czytelniczą. Tu warto dodać, że Iwona Haberny za swą działalność na tym polu została laureatka nagrody Książka Roku IBBY 2017. Jak zorganizować duże wydarzenie literackie w małym mieście? Na początek warto się zastanowić, dlaczego w ogóle mówimy o osobnej kategorii „wydarzenie literackie w małym mieście”. Wydarzenia artystyczne, podobnie jak dzieła sztuki, dzielą się na dobre i złe, a wszelkie inne rozróżnienia mają w sobie coś protekcjonalnego: twórczość „kobieca”, „amatorska”, „mniejszości”… Z drugiej jednak strony trudno nie zauważyć, że istnieją środowiska, którym z rozmaitych względów, bardziej i mniej racjonalnych, trudno się przebić. Ale jeśli mają coś wartościowego do zaproponowania, a równocześnie dość determinacji i siły, żeby przełamać bariery, mogą wnieść naprawdę wiele dobrych i świeżych pomysłów. Miałam okazję organizować wydarzenia literackie zarówno w wielkich ośrodkach, jak i w małych miejscowościach. Zawsze były to wydarzenia o bardzo wysokiej randze artystycznej, a propozycje „małych” w niczym nie ustępowały wielkomiejskim. Co więcej, publiczność w tym drugim przypadku była zwykle bardziej zadowolona i nie mogła nachwalić się atmosfery. Dlaczego więc małym miastom jest trudniej? Przede wszystkim z przyczyn mentalnych. W Polsce bardzo powszechne jest myślenie – dla mnie jest to właśnie objaw myślenia prowincjonalnego – zgodnie z którym ważne wydarzenia dzieją się przede wszystkim w Warszawie, potem długo, długo nic… i pojawia się Kraków, Poznań, Wrocław… potem znowu pusto… Skąd się to bierze? Stąd, że w dużych ośrodkach siedziby mają najbardziej wpływowe media, które pomagają nagłośnić wydarzenie. To tutaj działają naj-

większe firmy, które z przyczyn wizerunkowych mogą chcieć wesprzeć organizatorów materialnie, a jeśli one zawiodą, to wspomóc może bogaty samorząd. To wreszcie tu, choćby dlatego, że jest „po drodze”, najchętniej przyjeżdżają artyści. W rezultacie w kilku ośrodkach mamy nagromadzenie wydarzeń i festiwali, które obok zwyczajnej oferty kulturalnej wielkiego miasta, zalewają coraz bardziej obojętniejącą publiczność. Zjawisko zafascynowania „wielkimi” szczególnie łatwo zobaczyć, gdy przeglądamy komentarze prasowe w momencie ogłoszenia wyników konkursów dotacyjnych. Dziennikarze z oburzeniem rozrywają szaty, gdy dotacji nie dostaje znane wydarzenie stołeczne, które i bez niej się odbędzie, natomiast nikt nie zauważa, że w podobnej sytuacji jest kilkadziesiąt wartościowych wydarzeń „na prowincji”, dla których brak wsparcia oznacza często śmierć… Jednak widać już pierwsze zwiastuny zmiany myślenia. Uważni obserwatorzy zaczynają dostrzegać, że wydarzenie kulturalne w małym mieście jest wielkim świętem i integruje mieszkańców wokół kultury. Przygotowania trwające często cały rok, pozwalają im odkrywać własną kreatywność i budzą zainteresowanie, zwłaszcza młodzieży, tradycją i potencjałem regionu. Jeśli wydarzenie jest dobrze wymyślone i wyrasta ze specyfiki miejsca, tworzy oryginalną wartość, niemożliwą do skopiowania gdzie indziej. Doceniają to również zapraszani artyści, którzy cenią sobie unikalną, serdeczną atmosferę, w której czują się naprawdę ważni i oczekiwani. Władze piękniejących miejscowości coraz bardziej dbają o wizerunek. Atrakcyjne wydarzenie kulturalne niewątpliwie dobrze na niego wpływa i przyciąga gości, którzy przy okazji mogą zobaczyć odnowiony rynek, zabytki czy inne walory, którymi gospodarze chcą się pochwalić. Jeśli zatem, ważąc „za” i „przeciw”, zdecydują państwo, że warto zaryzykować i zorganizować u siebie większe wydarzenie literackie, warto wziąć pod uwagę kilka spraw: 1. Cel Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie: dlaczego chcemy zorganizować wydarzenie i jakich efektów oczekujemy. To konieczny punkt wyjścia dla wszystkich dalszych działań, argument dla

IWONA HABERNY: właścicielka Agencji Promocyjnyj OKO. Zajmuje się organizacją i promocją książek oraz wydarzeń kulturalnych, m.in. organizatorka Międzynarodowego Festwalu Literatury Dziecięcej „Rabka Festival”. Laureatka nagrody Książka Roku IBBY 2017.


/38 potencjalnych sojuszników i ratunek dla organizatorów, gdy przyjdzie zwątpieniem w trudnych chwilach, których z pewnością nie zabraknie. Cel powinien być konkretny i przekonujący. Nie powinien brzmieć: „chcemy, żeby się u nas wreszcie coś działo”, choć oczywiście może to być jeden z argumentów za podjęciem działania. Znacznie lepiej, jeśli będziemy mogli powiedzieć: z naszą miejscowością związany był twórca „x”, lub nasza miejscowość ma tradycje „y” i wychodząc z tego, chcielibyśmy zorganizować wydarzenie, które wyeksponuje ten fakt, zintegruje mieszkańców, pozwoli zaprosić interesujących twórców, rozsławi naszą miejscowość, zapewni satysfakcję zaangażowanym osobom, itd… Wymieniać można długo, byle było konkretnie.

2. Pomysł Skoro wiemy, dlaczego działamy, trzeba zastanowić się, jakie sposoby będą najlepsze do osiągnięcia celu. Głośno mówi się już o tym, że organizacja kolejnego festiwalu to nie najlepszy pomysł. Pamiętajmy, że w tym przypadku konkurujemy z innymi, licznymi festiwalami mającymi już swoją tradycję i publiczność. Na dużo większe zainteresowanie publiczności, sponsorów i mediów możemy liczyć, jeśli wymyślimy coś zupełnie oryginalnego i własnego. Najlepiej by było to coś, co można poprzeć przekonującą historią. Świetnym przykładem twórczego nawiązania do własnej historii jest pomysł władz Miłosławia, siedziby rodu Kościelskich, by właśnie tu odbywała się uroczystość wręczenia prestiżowej nagrody przyznawanej przez Fundację ich imienia. Oczywiście sama uroczystość jest zawsze punktem wyjścia do interesujących spotkań literackich. Dla nikogo nie ulega wątpliwości, że jest to właściwe wydarzenie na właściwym miejscu. A o wspaniałej atmosferze, jaka tam panuje, krążą już legendy. Przez wiele lat miałam przyjemność współpracować przy organizacji uroczystości wręczenia Nagrody Kościelskich i między innymi świetne doświadczenia z Miłosławia stały u początku pomysłu stworzenia Międzynarodowego Festiwalu Literatury Dziecięcej w RabceZdroju. Połączenie literatury dziecięcej z wakacjami i uzdrowiskiem przeznaczonym specjalnie dla dzieci jest naturalne, wręcz oczywiste, a więc szansa powodzenia już na starcie wydawała się prawdopodobna. Choć życie pokazało, że droga do sukcesu, a więc stworzenia rozpoznawalnej i nagradzanej marki, wcale nie była taka prosta.

Uważni obserwatorzy zaczynają dostrzegać, że wydarzenie kulturalne w małym mieście jest wielkim świętem i integruje mieszkańców wokół kultury.

3. Kto to zrobi Jak wiadomo, nic „się” nie robi samo, tylko muszą to zrobić konkretni ludzie. Organizacja wydarzenia wykraczącego poza zakres codziennych zadań wymaga sporej determinacji. Projekt, który wydaje nam się wspaniały, często spotyka się z niezrozumieniem osób, które mogłyby pomóc w jego realizacji. Potrzeba nie tylko zdolności organizacyjnych, ale także mocnej odporności psychicznej i wewnętrznego przekonania, żeby słysząc często słowo „nie” lub „to nie ma sensu”, które padają z różnych stron, nadal realizować wymarzony cel. Miewałam chwile wielkiej satysfakcji, gdy wszystko się udawało, ale równie dużo, a nawet więcej sytuacji trudnych, w których trzeba było złapać oddech, gdy, na przykład dowiadywałam się, że kolejny raz nie przyznano nam dotacji albo ważny gość odmówił przybycia. W takich chwilach trzeba wstać, pozbierać się i dalej robić swoje. Nie wierzę, żeby udało się zorganizować ważne wydarzenie bez przynajmniej jednej odpornej osoby, która to wytrzyma i „pociągnie”. 4. Z kim? Oczywiście walka samotnego Don Kichota z wiatrakami z góry skazana jest na przegraną. Trzeba zebrać zespół osób, na których można polegać w realizacji projektu. Taki zespół to nie tylko bezpośredni współpracownicy i podwykonawcy, którzy odpłatnie wykonują konkretne zadania. To także wolontariusze, którzy chcą pomóc przy projekcie. Szczególnie dobre doświadczenia mam z zaangażowaniem młodzieży. Zamiast mówić o odchodzeniu młodych od książki, warto przydzielić im odpowiedzialne zadania, na przykład opiekę nad gośćmi, pomoc przy warsztatach czy prowadzenie biura prasowego. Możliwość bliskiego kontaktu ze znanym pisarzem czy aktorem w wielu wypadkach bywa przełomem i zachęca młodych ludzi do wypróbowania własnego talentu w różnych dziedzinach sztuki, albo przynajmniej do zapoznania się z twórczością osób, które udało się osobiście poznać. A dla koordynatora wydarzenia, który najczęściej zmaga się z problemami finansowymi i kadrowymi, możliwość nieodpłatnego skorzystania z świeżych pomysłów i zapału wolontariuszy to prawdziwe błogosławieństwo. Kiedyś myślałam, i mam wrażenie, że wielu myśli nadal, że wydarzenie literackie polega na tym, że do miejscowości zjeżdżają znakomici goście, odbywa się cykl udanych spotkań, a potem goście wyjeżdżają, natomiast uczestnicy pozostają z pięknymi wspomnieniami. Dzięki latom chudym, gdy nie było za co pokryć kosztów podróży i noclegów gości „ze świata”, odkryłam, jak ważnymi współtwórcami wydarzenia literackiego mogą być lokalni artyści. To kreatywne i pełne świetnych pomysłów osoby, których warsztaty nie ustępują jakością tym przywiezionym z daleka. Program ułożony na zasadzie interakcji lokalnych artystów z przyjezdnymi jest zdecydowanie ciekawszy dla obu stron i dla publiczności. Dzięki temu nasze wydarzenie staje się oryginalne, niemożliwe do powtórzenia w innym miejscu. Obecnie podczas Rabka Festival 50% programu realizowana jest przez lokalnych artystów. 5. Za co? To jest punkt, na którym na stracie „wywraca się” wiele ciekawych inicjatyw. Bo starając się o fundusze publiczne (u ministra, marszałka, w rozmaitych fundacjach) trzeba mieć „wkład własny”. Zanim stwierdzimy, że go nie mamy, zastanówmy się:


/39 czy faktycznie nasza sytuacja jest taka beznadziejna? A może jednak możemy pozyskać partnera i od niego nieodpłatnie otrzymać potrzebne pomieszczenia i sprzęt, a patron medialny zapewni nam nieodpłatną reklamę? Możemy także próbować przekonać do współpracy potencjalnych sponsorów. Nie musi to być od razu bogaty bank. Właściwie „bogaty i wielki” nigdy mi przy organizacji wydarzeń literackich nie pomógł. Trafiałam zwykle na pracownika działu marketingu, dla którego byliśmy zbyt mali, elitarni i niepodobni do wszystkiego, z czym na co dzień miał do czynienia, by w ogóle zawracać sobie nami głowę. Korporacja ma swoje procedury i nie zachęca do zbyt kreatywnego myślenia. Dużo lepiej współpracuje się z mniejszymi firmami, gdzie mamy możliwość porozmawiać z przedsiębiorcą, któremu może spodobać się nasz pomysł. Przygotowując się do rozmowy lub prosząc o nią w liście, warto postawić się przez moment na miejscu właściciela firmy i poszukać odpowiedzi na pytanie, które z pewnością sobie postawi: „co ja z tego będę miał? dlaczego mam im pomóc?” Pomocą, o która prosimy nie zawsze muszą być pieniądze. Może to być ufundowanie materiałów na warsztaty, noclegu i wyżywienia dla gości wydarzenia, udostępnienie samochodów… Najtrudniej jest przekonać do pomocy za pierwszym razem. Łatwiej jest, gdy mamy za sobą pierwszą edycję naszego przedsięwzięcia. No, chyba, że wszystko zakończy się totalną klapą, albo zapomnimy podziękować i usatysfakcjonować tych, którzy nam pomogli – wówczas poczują się wykorzystani i

następnym razem odmówią. I jeszcze jedno: warto przygotowywać i składać wnioski grantowe. W tym celu trzeba w Internecie śledzić strony, na których ogłaszane nabory. Nawet jeśli nie otrzymamy dotacji, praca nie pójdzie na marne. Większość formularzy jest tak skonstruowana, że zmusza do rozpisania koncepcji na części składowe i jeśli w naszym projekcie są luki, łatwo je wyłapiemy i mamy szanse uzupełnić. A porządnie opracowany pomysł i tak zrealizujemy, jeśli nie tym razem to w przyszłości. Miałam kilka projektów, które czekały odrzucone na swój czas. W lekko zmodyfikowanej postaci przydawały się jak znalazł, gdy pojawiała się kolejna okazja ich realizacji.

6. Jak? Jeśli dobrze sprecyzujemy cel i pomysł, odpowiedź na pytanie: „jak to zrobić?” stanie się dużo prostsza. Trzeba działać adekwatnie do pomysłu, spodziewanego celu i odbiorców.


/40

Sowa Sp. z o.o. ul. Raszyńska 13 05-500 Piaseczno tel.: +48(22) 431 81 40 e-mail: sowadruk@sowadruk.pl www.sowadruk.pl www.wyczerpane.pl Partner: www.wydacksiazke.pl A5_logo.indd 1

2017-01-31 14:00:30

Nie bójmy się marzeń. Spiszmy te punkty naszego programu i nazwiska tych gości, na których obecności najbardziej nam zależy. Często coś, co w pierwszej chwili wydaje się nierealne, gdy trochę nad tym popracujemy, okazuje się do zrealizowania… jeśli nie w tym roku, to w przyszłości. Wielokrotnie zdarzało mi się, że wymarzeni goście, których zaproszenie wydawało się poza zasięgiem, z radością deklarowali przyjazd. Nie przywiązujmy się do jednej formy. Wydarzenie literackie to nie tylko spotkanie autorskie i podpisywanie książek. To także inspirowane literaturą warsztaty, gry, zajęcia w plenerze. Ludzie uwielbiają nie tylko czytać, ale także wokół książki „coś zrobić”. Podczas Festiwalu Literatury Dziecięcej okazywało się, że gra, lepienie w glinie, szycie, kręcenie filmu może zaprowadzić do książki skuteczniej niż zachęcanie do niej wprost. Dzielmy się odkryciami. Oczywiście dobrze, gdy w wydarzeniu bierze udział uznana gwiazda – to przyciąga publiczność i podnosi rangę. Ale jeszcze ciekawiej się robi, gdy zaprosimy mniej znanego artystę, który okaże się festiwalowym odkryciem. Takie sytuacje dają ogromna radość. Pamiętajmy jednak, że diabeł tkwi w szczegółach. Najwspanialsze przeżycia publiczności mogą szybko ulecieć, jeśli pojawią się problemy techniczne. Złe nagłośnienie, brak Internetu czy zabezpieczenia przed złą pogodą, zbyt mała ilość krzeseł i tym podobne, pozornie drobne sprawy mogą zniszczyć efekt wielomiesięcznych przygotowań. Dlatego warto się upewnić, że osoby, którym zlecamy obsługę techniczną faktycznie są niezawodne, a wszystkie opcje rozwoju wypadków zostały wzięte pod uwagę. Gdy pod-

czas festiwalu w Rabce organizujemy wydarzenia dla dzieci, zwykle wchodzą w grę działania na wolnym powietrzu, na przykład gry terenowe. Zawsze mamy w takich razach przygotowaną opcję „na pogodę” i „na deszcz”. I z obu opcji już korzystaliśmy. Promocja jest bardzo ważna. Cóż z tego, że zorganizujemy świetne wydarzenie, jeśli nikt się o nim nie dowie? Działania promocyjne pochłaniają zwykle co najmniej jedną trzecią wysiłku i wydatków. I mimo, że nam się to może nie podobać – nie ma wyjścia, trzeba się z tym pogodzić. Nie zapominajmy o dokumentacji. Zdjęcia, nagrania dźwiękowe i filmowe pozwalają zatrzymać chwilę. Czasem na przykład uda się utrwalić unikalną prezentację czy wypowiedź znanego autora, z której następnie wiele osób może skorzystać – jeśli oczywiście wcześniej zadbamy, by mieć prawa do nagrania. Dobra dokumentacja to nie tylko pamiątka i pomoc w budowaniu marki przedsięwzięcia, ale także poważny argument na przyszłość. Warto podarować takie materiały partnerom, którzy nas wsparli – jako podziękowanie. Warto również użyć ich jako argumentu, gdy będziemy się starać o wsparcie w przyszłości. Największym błędem, jaki zdarzyło mi się w tej sprawie popełnić, było zlecanie dokumentowania wydarzenia współpracownikom zaangażowanym w działania organizacyjne, a już szczytem braku rozsądku był pomysł, by robić to osobiście. Efekt był taki, że w ferworze działania organizacyjnego zapominaliśmy we właściwym momencie włączyć właściwy guzik i najważniejsze momenty umknęły niezapisane. Do dziś nie mogę sobie darować niezapisanego w żadnej formie świetnego wykładu Martina Widmarka na temat programu promocji czytelnictwa wśród dzieci w Szwecji. Od tego czasu, nawet przy bardzo małym budżecie dbam, żeby dokumentacja pozostawała w rękach osoby, która poza tym nic innego nie ma do roboty. 7. Wartość dodana Każda sensowna praca ma to do siebie, że po jej wykonaniu coś się zmienia, posuwa do przodu. Tak samo jest z organizowaniem wydarzeń literackich. Można zorganizować perfekcyjny, wielki festiwal z całą plejadą gwiazd, po którego zakończeniu wszyscy się rozjeżdżają i nie zostaje nic. A bywa, że skromne wydarzenie zmienia wiele w życiu uczestników: budzą się w nich nowe zainteresowania, rośnie wiara we własne siły i poczucie, że można mieć wpływ na rzeczywistość i że ważną częścią życia jest uczestnictwo w kulturze. W im większym stopniu zaangażujemy społeczność w przygotowanie wydarzenia, im więcej satysfakcji będą mieć zaangażowane osoby, tym większa szansa, że całe przedsięwzięcie pozostawi po sobie realny ślad. Dlatego na koniec warto zadać sobie pytania: gdzie byliśmy przed wydarzeniem? gdzie jesteśmy dziś? Czy posunęliśmy się do przodu? Może się okazać, że w trakcie podsumowania, poza sukcesami, zauważymy masę popełnionych błędów. I bardzo dobrze – wiedząc o nich, w przyszłości już ich nie popełnimy. Umiejętność stałego uczenia się świadczy o żywotności pomysłu i kreatywności tych, którzy go realizują. A przecież tego należy sobie najbardziej życzyć. (Prezentowane w artykule zdjęcia pochodzą ze zbiorów Międzynarodowego Festwalu Literatury Dziecięcej „Rabka Festival”).


/41 Książki są bramą,przez którą wychodzisz na ulicę. To właśnie słowa Arturo Pereza Reverte z książki Królowa Południa są hasłem przewodnim tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie®. Już po raz 22. na miłośników literatury czeka czterodniowe święto (25-28 października), obfitujące w spotkania z ulubionymi pisarzami, ofertę setek wydawnictw z Polski i zagranicy oraz możliwość zakupu książkowych nowości. SkandYnaWski GoŚĆ HonoroWY W ubiegłym roku Francja, dwa lata temu Izrael, jeszcze wcześniej Litwa. To kraje – Goście Honorowi kilku poprzednich edycji Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie®. Do tego grona w tym roku dołączy Szwecja. Szczegółowy program atrakcji zostanie przygotowany we współpracy z Ambasadą Szwecji w Warszawie. Z pewnością nie zabraknie inspirujących spotkań, dyskusji i warsztatów, poświęconych funkcjonowaniu infrastruktury czytelniczej w Polsce i na świecie. Zwiedzający zanurzą się m.in. w świat literatury dziecięcej – jeden z filarów kultury szwedzkiej. Nie zabraknie również dobrze znanego nam kryminału skandynawskiego, od kilku lat cieszącego się ogromnym uznaniem czytelników. MałopoLskie ForuM BiBLioTek Biblioteka w roku 2028. Jaka będzie? Taka sama jak dziś czy zupełnie inna? Czy będzie potrzebna? Czy zmieści się w telefonie komórkowym? Czy będzie z nami rozmawiać i odczytywać intencje i potrzeby swoich użytkowników na podstawie ich zachowań w sieci? Czy postulowany model Biblioteki 2.0 zostanie zastąpiony przez inny model? Między innymi na te pytania uzyskają odpowiedź uczestnicy Małopolskiego Forum Bibliotek. To wydarzenie, którego bibliotekarzom i księgarzom szczególnie przedstawiać nie trzeba. W tym roku na jeden dzień przeniesie się do EXPO Kraków. 25 października, w ramach trwających wtedy Międzynarodowych Targów Książki – partnera Forum, na uczestników

22. Międzynarodowe

Targi Książki

®

w Krakowie 25-28 października

czekają branżowe spotkania, specjalistyczne panele dyskusyjne i inspirujące warsztaty. I dLa duŻYcH, i dLa MałYcH… Podczas Targów nie zabraknie też atrakcji przeznaczonych dla najmłodszych. Na rodziców i ich pociechy czeka specjalnie przygotowana Dziecięca Strefa Warsztatowa. Rozbudowany program zajęć, prowadzonych przez wiele instytucji zapewni różnorodność, dzięki której każdy znajdzie coś dla siebie. Mali czytelnicy nauczą się m.in. pisać wiersze, wezmą udział w warsztatach literackich, plastycznych, ortograficznych i muzycznych oraz spotkają się ze swoimi ulubionymi autorami. PresTiŻoWY Konkurs Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie® to również towarzyszący im od 1998 roku Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza. Niezwykle prestiżowe, w pełni niezależne wydarzenie na stałe już zagościło na kulturalnej mapie Polski. Głównym celem Konkursu jest nagrodzenie dzieł o wybitnych wartościach poznawczo-naukowych z dziedziny szeroko rozumianej humanistyki. Promowane są przede wszystkim publikacje, wnoszące istotny wkład w rozwój polskiej nauki i kultury. Decyzją Jury Nagrodę im. Jana Długosza w 2017 r. otrzymał prof. PrzeMYsłaW CzapLiŃski za książkę Poruszona mapa, wydaną przez Wydawnictwo Literackiego. 22. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie® to święto literatury, którego nie można przegapić. Cztery dni wspaniałych spotkań z autorami, ekspertami branży i czytelnikami, dyskusje o pisarskich niuansach, wystawy oraz projekcje filmów. Do zobaczenia w październiku w EXPO Kraków!

książki są bramą...

TaRgi

MTK w Krakowie


/42

POLIGRAFIA ranking

XVII Ranking Drukarń Dziełowych 2017/2018

„Wydawcy Wybierają Drukarnie”

XVII

Podajemy wyniki pierwszej częśći tegorocznego rankingu Polskich Drukarń Dziełowych organizowanego przez PTWK, Sekcję Poligrafów SIMP i magazyn „Wydawca”

ZASADY WYBORU Podobnie jak w latach poprzednich ranking przebiega w dwu etapach: 1. „WYDAWCY WYBIERAJĄ DRUKARNIE” – Ranking drukarń Dziełowych 2. DRUKARNIA DZIEŁOWA ROKU W pierwszej części to wydawcy oceniają współpracujące z nimi zakłady poligraficzne. Brane są pod uwagę trzy kategorie: jakość produkcji, terminowość wykonywania zleceń oraz komunikatywność, czyli przepływ informacji między wydawcą a drukarnią. Oceny dokonywane są w skali 1-6 – drukarnia, która uzyska największą ocenę średnią – wygrywa. Oceniamy wyłącznie zakłady, na które wpłynie co najmniej sześć zgłoszeń. Ogłoszenie wyników pierwszej części Rankingu i wręczenie stosownych dyplomów tradycyjnie już towarzyszy rozstrzygnięciu Konkursu PTWK Najpiękniejsze Książki Roku – tegoroczna edycja Konkursu znajdzie rozstrzygnięcie pierwszego dnia IX Warszawskich Targów Książki (17 maja, Sala Amsterdam). W drugiej części rankingu brane są pod uwagę parametry rozwoju drukarń: ocena produkcji w stosunku do roku poprzedniego, wydajność pracy, wielkość inwestycji, zatrudnienie itd. Podane przez zakłady wskaźniki przeliczone są na skalę 1- 6 i sumowane z uzyskanymi w części pierwszej rankingu. W ten sposób obiektywnie wybieramy NAJLEPSZĄ DRUKARNIĘ DZIEŁOWĄ. Oczywiście, w drugiej części rankingu biorą udział wyłącznie te zakłady, które chcą przysłać informacje o sobie. Rozstrzygnięcie całościowego rankingu oraz wręczenie dyplomów od lat odbywa się pierwszego dnia Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie. Organizatorami rankingu są Sekcja Poligrafów SIMP, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, magazyn „Wydawca”. Patronem medialnymi Rankingu od lat jest miesięcznik „Poligrafika”. W tym roku otrzymaliśmy 107 ankiet. Najwięcej ocen (57) otrzymała drukarnia TOTEM.COM.PL z Inowrocławia – największa w Polsce drukarnia cyfrowa.

W sumie wydawcy ocenili 68 zakładów, z czego na 34 padło tylko jedno zgłoszenie – w ich przypadku ocen nie podajemy, obawiając się, że niekiedy mogą być one tendencyjne (wykaz tych drukarń patrz poniżej). Do drugiego etapu przechodzi 18 drukarń offsetowych (drukarń cyfrowych tu jeszcze nie oceniamy). A oto wyniki tegorocznej pierwszej części Rankingu. Trzecie miejsce z średnią oceną 5,76 utrzymał POZKAL z Inowrocławia. To nieco niżej niż w roku ubiegłym (5,80). Obniżka średniej oceny wynika tu głównie z gorszej oceny w kategorii komunkatywność (5,83 – 5,67). Tak samo jak w roku ubiegłym drukarnia wypadła pod względem jakości produkcji (5,75), nieco lepiej w kategorii terminowość realizacji produkcji (5,83 – 5,85). Przypominamy, że w pierwszej trójce POZKAL utrzymuje się już od trzech lat. Drugie miejsce zajęła Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca z Krakowa – 5,78, przy czym taką samą średnią zakład otrzymał we wszystkich kategoriach. W ubiegłym roku było to: 5,62, 5,62 i 5,77. Po raz kolejny miejsce pierwsze zajął poznański ABEDIK. Nic w tym dziwnego, jeśli na 30 zgłoszeń były to prawie same oceny najwyższe (6,00, 5,97, 6,00), co dało średnią – 5,99. To ewenement w naszym Rankingu!!! Gratulujemy. Po raz piąty wybraliśmy najlepszą dziełową drukarnię cyfrową. Jednak w dalszym ciągu wskazujemy wyłącznie na jeden zakład – w tym roku otrzymaliśmy wciąż zbyt mało ocen od wydawców. W tym roku to zaszczytne miejsce, z oceną 5,80 – taką samą jak w roku ubiegłym, zajął inowrocławski TOTEM.COM.PL – gratulujemy.

................

Pojedyncze zgłoszenia wpłynęły na następujące drukarnie: Argraf (Warszawa), Art Druk (Kobyłka), Color Graf (Gdańsk), Drogowiec (Kielce), Drukarnia Akapit (Lublin), Drukarnia im. A. Półtawskiego, Drukarnia Archidiecezjalna (Katowice), Drukarnia Know How (Kraków), Drukarnia na Księżym Młynie (Łódź), Druk Serwis (Ciechanów), Drukarnia Szczepan Szymański, Edit (Wiązowna), Grafarti (Łódź), Graffiti BC (Toruń), Grafkarton (Kraków), Greg (Warszawa), Interak (Czarnków), Logo-Art (Hajnówka), Lotos Poligrafia (Warszawa), Leyko (Kraków), Oprawa Drukarnia i Introligatornia (Łódź), OrthDruk (Białystok), Sagalara (Łódź), Signum Poligrafia (Łódź), Technet (Kraków), Tolek – Drukarnia im. K. Miarki (Mikołów), Trend (Sulejówek), Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia (Sandomierz); drukarnie cyfrowe: Alnus (Kraków), Centrum Poligrafii M.M. Jakubiccy, Legra (Kraków), Logo Art (Hajnówka), Lotos Poligrafia (Warszawa), Multi Print (Warszawa), OSDW Azymut (Warszawa), Polidruk (Katowice), Zakład Poligraficzny MiP (Warszawa).


/43 jakość produkcji

komunikatywność

terminowość realizacji zleceń

ilość zgłoszeń

Drukarnia Dziełowa Roku 2017/2018 Cz. I – Ranking „Wydawcy Wybierają DrukarniE”

ocena średnia

ABEDIK S.A. (Poznań) Alnus (Kraków) Bernardinum Drukarnia Wyd. Diecezji Pelplińskiej Białostockie Zakłady Graficzne S.A. Colonel Zakład Graficzny S.A. (Kraków) Dimograf (Bielsko-Biała) Drukarnia Księży Werbistów (Górna Grupa) Druk-Intro S.A. (Inowrocław) Drukarnia POZKAL sp. z o.o., sp.k. (Inowrocław) Drukarnia Read Me (Łódź) Drukarnia Skleniarz (Kraków) Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca S.A. (Kraków) Edica sp. z o.o. (Poznań) Gryf Direct (Płońsk) Konińska Drukarnia Dziełowa Lega (Opole) Legra (Kraków) Łódzkie Zakłady Graficzne sp. z o.o. Olsztyńskie Zakłady Graficzne OZGraf S.A. Opolgraf S.A. Pasaż (Kraków) Perfekt Drukarnia S.A. (Warszawa) Uni Druk (Luboń k. Poznania) Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak (Poznań) Zapolex Toruńskie Zakłady Graficzne sp. z o.o.

30 2 2 15 8 9 3 6 12 22 13 10 14 2 4 4 4 10 32 19 6 7 2 6 6 14

6,00 4,00 5,50 5,20 5,62 5,44 5,00 5,67 5,75 5,64 5,54 5,78 5,62 5,50 5,00 5,25 5,33 5,80 5,65 5,47 4,17 5,29 5,50 5,17 5,50 5,43

5,97 4,00 5,00 5,20 5,88 5,44 5,33 5,83 5,85 5,45 5,23 5,78 5,14 5,00 5,25 5,75 5,67 5,80 5,23 5,37 4,80 5,86 5,50 5,83 5,50 5,29

6,00 4,00 6,00 5,31 5,50 5,20 4,67 5,83 5,67 5,73 5,23 5,78 5,57 5,00 5,50 5,50 4,67 5,60 5,39 5,47 4,40 5,43 4,00 5,67 5,50 5,38

5,99 – – 5,24 5,67 5,36 – 5,78 5,76 5,61 5,33 5,78 5,44 – – – – 5,73 5,42 5,44 4,46 5,53

W oparciu o nadesłane przez wydawnictwa ankiety Komisja Rankingu w składzie: Bogdan Wyrzykowski (przewodniczący Sekcji Poligrafów SIMP Oddział Warszawski), Rafał Skąpski (prezes PTWK), Andrzej Palacz (redaktor naczelny magazynu „Wydawca”) wyłoniła zwycięzcę

– 5.56 5,50 5,37

Druk-Intro S.A.

DRUKARNIE CYFROWE: Booksfactory.pl Druk-24h.com.pl (Białystok) Drukarnia Pozkal sp. z o.o., sp.k. (Inowrocław) Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca (Kraków) Elpil (Siedlce) Essus (Poznań) Fabryka Druku (Warszawa) Mazowieckie Centrum Poligrafii (Marki) Sowa sp. z o.o. (Warszawa) Totem.com.pl sp. z o.o., sp.k. (Inowrocław)

5 5 9 5 4 4 5 8 5 57

5,25 5,80 5,67 6,00 5,25 4,75 5,20 5,12 5,80 5,91

5,20 5,60 5,78 6,00 5,00 5,75 5,40 5,29 5,80 5,74

5,40 5,60 5,78 6,00 5,00 5,00 5,00 5,14 5,80 5,75

– – 5,74 – – – – 5,18 – 5,80

Rankingu „Wydawcy Wybierają Drukarnie”. A oto miejsca w Rankingu:

1. ABEDIK S.A. 2. Drukarnia

Wydawnicza im. W.L. Anczyca S.A. oraz

Wyniki miejsc w poszczegónych kategorach: › Jakość produkcji – ABEDIK S.A. › Terminowość... – ABEDIK S.A. › Komunikatywność – Abedik S.A.

W kategorii DRUKARNIE CYFROWE miejsce:

1. TOTEM.COM.PL sp. z o.o., sp.k. (Inowrocław)

Załogom wyróżnionych drukarń oraz ich kierownictwu serdecznie gratulujemy dobrej opinii u wydawców i życzymy kolejnych sukcesów. W imieniu organizatorów rankingu: prezes PTWK – Rafał Skąpski prezes Sekcji Poligrafów SIMP – Tadeusz Chęsy red. naczelny „Wydawcy” – Andrzej Palacz


/44

POligRafia drukarnie

Konica Minolta AccurioJet KM-1 – kolejny innowacyjny system w drukarni cyfrowej Totem.com.pl Pierwszy kwartał 2018 roku to wyjątkowy czas dla drukarni Totem.com.pl z Inowrocławia. Po wdrożeniu nowego systemu druku rolowego TruePress Jet520HD firmy Screen, firma postawiła na przełomową technologię w zakresie druku arkuszowego i zainstalowała AccurioJet KM-1 firmy Konica Minolta. System zakupiony przez drukarnię Totem to efekt współpracy japońskich firm – Konica Minolta oraz Komori. Nowa maszyna łączy w sobie zalety prasy do druku offsetowego z systemem drukującym atramentami UV w technologii inkjet. Zastosowane w KM-1 rozwiązania pozwalają na uzyskanie jakości, jaka dotąd była nieosiągalna dla technologii cyfrowej. W maszynie zastosowano po raz pierwszy tradycyjny „offsetowy” system nakładania, prowadzenia i wykładania papieru zapewniający stabilność i idealne pasowanie obrazowania na arkuszu papieru.

Maszyna do druku cyfrowego AccurioJet KM-1 firmy Konica-Minolta

BarTosz ReJnoWski, dyrektor handlowy w Totem.com.pl, zapewnia, że dla kontrahentów drukarni nowa instalacja oznacza możliwość produkcji książek w niestandardowych, dużych formatach i uzyskanie jakości druku znacznie przewyższającej jakość offsetową. KM-1 przeznaczona jest przede wszystkim do niskonakładowego druku ekskluzywnych albumów – np. z fotografiami lub reprodukcjami i innych wysoko przetworzonych produktów poligraficznych – także luksusowych personalizowanych opakowań. Cyfrowy zadruk atramentowy gwarantuje możliwość stosowania zmiennych treści i szerokiej personalizacji w nakładzie, szybkie narządy pozwalają na druk krótkich serii, przy jednoczesnym zapewnieniu niskich kosztów jednostkowych odbitek. Maszyna KM-1 umożliwia obsługę zleceń w formacie do B2+ (585 x 750 mm), dotąd niestosowanym z powodu ograniczeń technologicznych w elektrofotograficznym druku arkuszowym. Co istotne, sys-


tem nie wymaga specjalnego rodzaju papieru – drukuje na standardowych podłożach offsetowych. Jednocześnie umożliwia drukowanie na nośnikach teksturowanych (moletowanych), podłożach syntetycznych (np. polipropylenowych) oraz surowcach o wysokiej gramaturze. Prędkość druku, jaka jest osiągana przez system, to 3 tys. jednostronnie zadrukowanych arkuszy na godzinę (lub 1500 dwustronnie). W KM-1 zastosowano głowice drukujące zapewniające rozdzielczość 1200 x 1200 dpi z użyciem rastrowania stochastycznego. To właśnie one gwarantują tak niespotykaną jakość w druku atramentowym. Oprócz nowoczesnych głowic drukujących, maszynę wyposażono w specjalistyczny system zarządzania barwą – ColorCare Production

Server wraz z automatycznym spektrofotometrem FD-9, który umożliwia w prosty sposób dopasowanie i utrzymanie dokładności barw procesowych oraz barw spotowych w ramach szerokiego wachlarza kolorystycznego. Pozwala to na osiągnięcie pełnej stabilności kolorystycznej w produkowanych książkach – i wyeliminowanie różnic barwnych (np. w natężeniu kolorów) w nakładzie. Gwarantuje to także zachowanie wierności kolorystycznej w realizowanych dodrukach zgodnie z normą ISO/ /FOGRA. Klient ma pewność, że każdy egzemplarz nakładu i dodruku będzie identyczny. – Stawiamy na technologie atramentowe, stopniowo wycofujemy się ze stosowania systemów tonerowych. AccurioJet KM-1 doskonale wpisuje się w naszą filozofię – wyjaśnia Michał Rejnowski, prezes drukarni Totem.com.pl. – Nowy system nie tylko daje nam szersze możliwości obsługi wymagających zleceń, ale przede wszystkim gwarantuje naszym produktom ponadstandardową jakość. Ponadto zastosowanie w KM-1 technologii UV powoduje, że atrament zostaje utrwalony natychmiast po wydruku. Jego istotną właściwością jest duża odporność na działanie światła i zadrapania. W efekcie niewielkie nakłady mogą być wysyłane praktycznie natychmiast po wydruku do dalszej obróbki introligatorskiej. To znacząco przyspiesza cykl produkcyjny. A na tym także zależy naszym klientom. (Totem.com.pl)

Książka ukazała się dzięki wsparciu Białostockich Zakładów Graficznych, firm Panta, Heidelberg Polska i Huber Polska.

/45

Kolejny tom „Pocztu Wydawców Książki Polskiej” autorstwa Jana Okopienia i Joanny Czarkowskiej tym razem dot. dwudziestolecia międzywojennego. Do tego tomu autorzy wybrali najbardziej wartościowe i reprezentatywne, ich zdaniem, firmy i postaci, których działalność rozpoczęła się w Polsce niepodległej lub tuż przed odzyskaniem przez nasz kraj wolności. Znajdziemy tu więc Bibliotekę Polską Władysława Kościelskiego, słynny T.E.M. Trzaski, Everta i Michalskiego, Wydawnictwo Polskie Rudolfa Wegnera, ale też mniej znane, jak Instytut Bałtycki czy Instytut Śląski. Oprawa złożona, f-t B-5, 280 stron. Wydawca: Inicjał Andrzej Palacz Zamówienia: www.inicjal.com.pl, wydawca.com.pl wydawca@go2.pl, tel. 601 989 057


/46

POligRafia drukarnie

Booksfactory stawia na kolor Na zadane pięć lat temu przez naszą redakcję pytanie, jakie miejsce zajmie Print Group na rynku za 10 lat, prezes zarządu firmy, do której należy marka booksfactory.pl, Daniel Krzanowski powiedział: ,,Lubię stawiać sobie wysokie cele, dlatego bardzo bym chciał, aby Print Group stał się czołową dziełową drukarnią cyfrową w Europie. Może to się okazać nierealne, ale wysoka dynamika wzrostu pozwala oczekiwać, że staniemy się poważnym graczem na rynku („Wydawca” nr 10-11/2012). Drukarnia produkowała wówczas ponad 20 tytułów dziennie, zajmowała wynajmowaną halę o powierzchni około 1000 m2, w której ustawiono arkuszowe maszyny tonerowe. Eksport stanowił wówczas 55% produkcji.

Obecnie przedsiębiorstwo trudno poznać, i to nie tylko zewnętrznie –w ubiegłym roku firma przeprowadziła się do nowoczesnego, własnego już obiektu przemysłowo-biurowego – o czym pisaliśmy na naszych łamach. Elegancki budynek zajmuje 3-hektarową działkę w pobliżu autostrady i centrów logistycznych, wyposażony jest w systemy klimatyzacji i utrzymywania wilgotności powietrza, a także w systemy zarządzania budynkiem BMS klasy KNX oraz kontroli dostępu do zakładu. Obecna produkcja, to ponad pięć razy więcej tytułów dziennie. Powstają tu książki w oprawie miękkiej, twardej i zeszytowej. Udział eksportu stanowi blisko 80% produkcji, a klienci rozsiani są po całej Europie: oprócz Polski, są to między innymi rynki niemieckojęzyczne, Francja, Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania oraz kraje skandynawskie.

Metamorfozę przeszedł cały park maszynowy. Wraz ze zmianą lokalu przyszła pora na rozszerzenie zakresu działania – do komercyjnego druku czarno-białego doszedł kolor, rzadko stosowany w drukarniach cyfrowych używających technologii tonerowych do zadruku wkładów książkowych, przede wszystkim ze względu na wysokie koszty. W ubiegłym roku pierwsze egzemplarze książek kolorowych zostały wydrukowane na kolejnej zainstalowanej tu maszynie inkjetowej japońskiej firmy Screen – TruePress Jet520 HD. Zainstalowane urządzenie to wysokowydajny system druku rolowego, zapewniający realistyczne obrazy, które poszerzają granice zastosowań druku atramentowego. Dzięki rozdzielczości rzeczywistej 1200 dpi i precyzyjnemu sterowaniu wielkością kropel, TruePress Jet520 HD pozwala na uzyskiwanie kolorów, tekstur, szczegółów, jakich oczekuje się od wysokiej jakości publikacji. Firma Screen zastosowała w tym systemie wiodące technologie w transporcie papieru, technikach suszenia, głowicach drukujących z możliwością wykorzystania atramentów pigmentowych o wysokiej gęstości we wszystkich kolorach na szerokiej gamie podłoży papierowych, w tym na zwykłych papierach offsetowych. Nowa technologia znacząco obniżyła koszty produkcji i, biorąc pod uwagę zainteresowanie wydawców, szef drukarni podjął decyzję o kupnie kolejnej maszyny tego samego typu. Druga drukarka TPJ520 HD stoi już w zakładzie i lada chwila ruszy z produkcją, a o jakości druku świadczą gotowe już publikacje, jak choćby Polska biała broń i jej producenci Leszka Zachuty, wydana przez wydawnictwo Napoleon V; oglądając tę książkę, trudno stwierdzić czy to druk

Ink-jetowe maszyny drukujące TruePress Jet 520 HD


/47 offsetowy, czy cyfrowy. Zakład wzbogacił się też o nowoczesne systemy obróbki po druku, w tym dwa systemy przetwarzające rolę zadrukowanego papieru w bloki książkowe. Dwie z pięciu pracujących tu maszyn do oprawy klejonej, stanowią bardzo nowoczesne, automatycznie ładowane oklejarki, przystosowane do produkcji „book-on-demand”. Od niedawna stosowana jest również maszyna do obcinania bloków książkowych z okładkami ze skrzydełkami. Pełną parą pracują dwie specjalistyczne niciarki dedykowane do druku cyfrowego. Natomiast linia do oprawy złożonej została rozbudowana o agregat do przyklejania wyklejek. Mówiąc o booksfactory.pl warto wspomnieć o kontaktach z klientami, przede wszystkim o stronie internetowej. Daniel Krzanowski zaznacza, że ta część działalności firm często bywa bagatelizowana, przedsiębiorstwa skupiają się głównie na inwestycjach w maszyny. W przypadku druku cyfrowego, gdzie nakłady z reguły nie są wysokie, a terminy produkcji „na wczoraj”, szybka wymiana informacji z drukarnią jest bardzo istotna. Strona booksfactory.pl wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Po podaniu wszelkich informacji technologicznych dotyczących produkcji (format książki, kolorystyka, typ oprawy, nakład itd.), portal automatycznie wylicza cenę jednostkową, a po złożeniu zamówienia (oczy-

wiście drogą internetową), informuje o wszelkich zmianach w procesie realizacji zamówienia. Graficznie strona opracowana jest bardzo czytelnie, zawiera wiele cennych, dodatkowych informacji, w pewnym stopniu może nawet pełnić funkcję poradnika poligraficznego. Daniel Krzanowski podkreśla, że rozwój rynku cyfrowej produkcji książek idzie w dwóch kierunkach: produkcji książki w modelu BOD (book on demand) – produkcja jednego egzemplarza książki dopiero po jej sprzedaży poprzez cyfrowe kanały dystrybucji oraz produkcji średnich – kilkutysięcznych nakładów książek. Do każdego z nich przedsiębiorstwo jest przygotowane. Póki co, przed firmą Print Group jeszcze długa droga, by stać się czołowym graczem na rynku europejskiego druku cyfrowego, ale dotychczasowa skala inwestycji i rozwój - imponują. Zobaczymy, w którym miejscu drukarnia będzie za kolejne pięć lat. A na razie gratulujemy właścicielowi i załodze firmy Print Group zdobycia Diamentu Forbesa – nagrody przyznawanej przez redakcję miesięcznika „Forbes” najbardziej dynamicznie rozwijającym się firmom w kraju.

Nowoczesna hala w nowym zakładzie Booksfactory


/48

Notki

notki nie plotki

NOTKI NIE PLOTKI R ÓŻN E

MATRAS REAKTYWACJA

żawimy prawo do korzystania z marki i sklepu internetowego) Matras.pl, ale nie przejęliśmy zobowiązań właściciela marki. Zrobimy co możemy by dać księgarni nowego ducha i jakość, nie odpowiadamy jednak za działania naszych poprzedników. W związku z tym wszelkie kwestie dotyczące przesyłek i kart podarunkowych (w tym reklamacje, zwroty, wszelkie roszczenia) zamówionych bądź nabytych przed 15 marca 2018 roku należy kierować bezpośrednio do Matras S.A.” (info eComGroup)

Spółka eComGroup wykupiła nazwę Matras.pl i pod tą marką uruchamia sprzedaż internetową książek. Na stronie Facebookowej firmy czytamy: „Kochamy książki, kochamy księgarnie, do których się przywiązaliśmy, w których nieraz nabyliśmy cudowne książki. Matras był jedną z nich. Nie chcemy by ta marka tak łatwo odeszła, dlatego postanowiliśmy ją wskrzesić i rozwijać. Mamy doświadczenie i pasję potrzebne, by podołać temu zadaniu. Od lat z sukcesem prowadzimy tak popularne marki jak znak.com.pl – księgarnia internetowa, Woblink, Chodnik Literacki, Flow Books czy Paskarz.pl – księgarnia internetowa, a od teraz także Matras.pl. Przy okazji musimy poruszyć ważną kwestię. eComGroup nie reprezentuje i nie jest związane z firmą Matras S.A. Jesteśmy nowym operatorem (dzier-

LEKSYKON ,,POLSKICH ŚLADÓW W NIEMCZECH” Leksykon do czytania Polnische Spuren in Deutschland (Polskie ślady w Niemczech), wydany przez Niemiecki Instytut Spraw Polskich w Darmstadt we współpracy z Federalną Centralą Kształcenia Obywatelskiego w Bonn, pokazuje, w jaki sposób migranci z Polski wpływali i wpływają na politykę, kulturę i codzienność Niemiec. Nie chodzi przy tym tylko o znane już grupy Polaków nad Renem, Ruhrą czy Łabą – wielkopolskich arystokratów w Berlinie, artystów-malarzy w Monachium, emigrantów za chlebem do Zagłębia Ruhry, „przesiedleńców” z Górnego Śląska czy powszechne obecnie opiekunki dla osób starszych. Autorzy pamiętali też o wydarzeniach mniej znanych oraz takich, które nie są w pierwszym rzędzie utożsamiane z Polską. Kilka przykładów: skąd się wzięły herby Polski i Litwy na kotarze najsłynniejszego monachijskiego teatru? Do kogo należał pałac, w miejscu którego stanął berliński Reichstag? Dlaczego polska aktorka Natalia Avelon gra dzisiaj ikonę niemieckiej rewolty studenckiej 1968 roku – skandalistkę Uschi Obermaier? A kto pamięta, że Czerwone Gitary (jako „Die Roten Gitarren”) prawie każdy swój przebój śpiewały po niemiecku, przewodząc nawet kilkakrotnie na enerdowskich listach przebojów? Leksykon prezentuje ponad 250 haseł na 450 stronach. Hasła obejmują czasem kilkustronicowe rozprawki o wyjazdach „na saksy” i „na stałe”, a cza-

sem krótkie teksty o „polskim rzemieślniku”, „pracowniku sezonowym”, „polskim targu w Berlinie” czy „ruchu bezwizowym do NRD”. Hasła obejmują zjawiska i wydarzenia wyłącznie na terenie dzisiejszych Niemiec i… zdecydowanie nie wyczerpują tematu. (info Deutsches-Polen Institut)

Rocznik Jahrbuch Polen 2018 o „mitach polskich” Mówiąc o mitach politycznych, mamy na myśli określoną narrację, nie poddającą się kryterium prawdy obiektywnej, w której fakty, zdarzenia, miejsca, osoby czy ich postawy zajęły stałe miejsce w świadomości społecznej i kształtują ją po dzień dzisiejszy. Wystarczy, że członkowie danej wspólnoty nadają mitom takie znaczenie, a polityka, sztuka, media i kultura masowa powołują się na nie, systematycznie się do nich odnoszą lub wstawiają w nowe konteksty. Mity żyją tak długo, aż zbiorowości uznają je za ważkie i znaczące dla nich nie tylko w kontekście historycznym, ale też jako model interpretacji dzisiejszej rzeczywistości. Dziś również powstają nowe mity, które mogą zastąpić lub tak dopasować już istniejące, żeby legitymowały aktualną politykę. Niniejsze wydanie rocznika Jahrbuch Polen zamuje się polskimi mitami, na które powołują się politycy, a odpowiada na nie społeczeństwo, jak również sztuka i kultura w Polsce. Fenomeny te wymagają znajomości rzeczy i zrozumienia, tylko wtedy można je właściwie odczytać i zinterpretować. Zagra-


/49 szawskiego), Katrin Steffen o „antypoloniźmie” polskich Żydów). Obok mitów sensu stricte politycznych rocznik przygląda się też literaturze i sztuce, m.in. Anna Baumgartner pisze o mitach w polskim malarstwie historycznym, Joanna Staśkiewicz o micie „Matki Polki”, a Przemysław Czapliński o micie Kresów w polskiej literaturze i kulturze popularnej. (info Deutsches-Polen Institut)

nicznym obserwatorom nierzadko trudno jest mity te zgłębić i zaklasyfikować, rocznik służy tu pomocą. Autorki i autorzy rocznika kompetentnie i szczegółowo oprowadzają czytelnika po meandrach polskich symboli i mitów politycznych. O polskich mitach piszą w roczniku m.in.: Michał Olszewski (o sile symboli narodowych), Cezary Michalski (o „skradzionym” micie zwycięstwa nad komunizmem), Michał Szułdrzyński (o odczarowaniu mitu Europy), Paweł Kowal (o micie Powstania War-

Białostockie Zakłady Graficzne S. A.

ROSczytani. OTWARTY KLUB LITERACKI Pod koniec marca tego roku ruszył Klub Literacki ROSczytani. Organizatorem klubu jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, a gospodarzem spotkań – Big Book Cafe (ul. Dąbrowskiego 81, Warszawa) – nowe centrum literackie. Gośćmi klubu będą znakomici pisarze rosyjscy, a podczas spotkań z nimi można będzie podyskutować o ich,

www.bzgraf.pl, e-mail: bzgraf@bzgraf.pl

GK Kompap S. A.

Al. Tysiąclecia Państwa polskiego 2 15-111 Białystok

tel. +48 85 675 29 06, fax +48 6753083

przekładanych na język polski, książkach. Jak literatura portretuje współczesną Rosję? Jakie opowieści i gatunki pisarstwa robią dziś furorę wśród rosyjskich czytelników? Za co my, Polacy kochamy autorów i fabuły ze Wschodu? Swą działalność Klub zaczął 27 marca od spotkania z Aleksandrą Marininą, jedną z najbardziej popularnych rosyjskich autorek kryminałów. W samej ojczyźnie sprzedała 50 milionów egzemplarzy swoich książek. Jej twórczość jest tłumaczona na ponad 30 języków, w tym koreański i chiński.


/50 Wizyta autorki odbyła się kilka dni po polskiej premierze jej nowej książki Sztuka śmierci (Wydawnictwo Czwarta Strona). (info Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia)

WROCŁAWSKI DOM LITERATURY ZAPRASZA (19.04.-23.04.2018) Z okazji Światowego Dnia Książki UNESCO, który przypada na 23 kwietnia Wrocławski Dom Literatury zorganizował długi weekend literacki. Obchody Światowego Dnia Książki w Klubie Proza (Przejście Garncarskie 2) rozpoczęły się już w czwartek 19 kwietnia: w ramach cyklu „Trzy czwarte. Rozmowy o literaturze” Irek Grin rozmawiał z Mikołajem Grynbergiem, fotografem i pisarzem od lat poruszającym w swojej twórczości problematykę relacji polsko-żydowskich. Punktem wyjścia do dyskusji będzie premiera najnowszej książki Grynberga Księga wyjścia (Wydawnictwo Czarne), na którą składają się rozmowy autora z Polakami żydowskiego pochodzenia, którzy zmuszeni byli opuścić kraj w wyniku wydarzeń marcowych w 1968 roku. Wstęp wolny. Piątek 20 kwietnia poświęcony był poezji i zaangażowaniu społecznemu artystów. Dzięki współpracy Wrocławskiego Domu Literatury z Korporacją Ha!art odbyło się spotkanie z Dominiką Dymińską wokół jej najnowszego tomiku poezji Pozdrowienia ze świata. Z kolei sobota 21 kwietnia była wielkim wspólnym świętowaniem i buszowaniem wśród książek, a wszystko dzięki kolejnej odsłonie Bookowiska, za sprawą którego Przejście Garncarskie przeobraziło się na kilka godzin w uliczny antykwariat. Można było liczyć na wydawnicze nowości, które zapewniły m.in. Wydawnictwo Książkowe Klimaty, Wydawnictwo Amaltea, czy Wydawnictwo Warstwy. Tego samego dnia w klubie Proza ruszyło „Popołudnie z grecką kulturą”, w ramach którego odbyło się spotkanie z greckim pisarzem Makisem Tsitasem, autorem nagrodzonej Europejską Nagrodą Literacką powieści Bóg

mi świadkiem (Wydawnictwo Książkowe Klimaty). Rozmowę poprowadzłi Michał Bzinkowski, który przełożył książkę na język polski. W niedzielę, w ramach cyklu filmowego „Literatura na ekranie” można było obejrzeć fimową perełkę w reżyserii Jeana-Jacques’a Annauda na podstawie powieści Umberto Eco. Literacki długi weekend zakończył się w poniedziałek 23 kwietnia, w Światowy Dzień Książki, wieczorem w ramach cyklu „Literatura pod napięciem”. W klubie Proza gościły dwie niebanalne pisarskie osobowości: Jarosław Mikołajewski, prozaik, eseista, tłumacz i reportażysta oraz poetka i prozaiczka Agnieszka Wolny-Hamkało. (info WDL)

#CZYTELNIA, NOWA SERIA KSIĄŻEK EGMONTU 18 kwietnia wystartował nowy program wydawniczy Egmontu - #Czytelnia, wspierający samodzielne czytanie wśród dzieci. #Czytelnia to niezwykły wybór powieści na trzech poziomach trudności i objętości tekstu, w którym znalazły się znane i lubiane historie z popularnymi wśród dzieci bohaterami. W serii zagościły księżniczki, kucyki Pony, postaci ze świata Star Wars, Marvela i wielu innych bliskich młodym czytelnikom ulubieńców znanych ze świata filmu, czy zabawek. Książki trafiły do sprzedaży na terenie całego kraju. Cykl książek w projekcie #Czytelnia przeznaczony jest dla dzieci samodzielnie już czytających, ale też dla tych, które dopiero niedawno rozpoczęły przygodę z czytaniem. Dzieci mają do wyboru trzy serie powieści w zależności od stopnia zaawansowania umiejętności czytelniczych i zainteresowań. Wśród premierowych tytu-

łów znalazły się następujące książki: Księżniczki. Ariel na fali, Barbie. Plażowy rabuś, Księżniczki. Odkrycie Belli, Anna i Elsa. Powrót do lodowego pałacu, Iron Man. Inwazja kosmicznych Fantomów, Czarna Pantera. Bitwa o Wakandę, My Little Pony. Dzielna Do i Kwiat Wieczności, Poza granicami Equestrii. Pinkie Pie wkracza do akcji, Zaplątani. Opowieści Roszpunki. Sekrety ujawnione, Zanim żyli długo i zaplątani, Star Wars. Eskadra Kobaltowa. Seria żółta, to książki na pierwszym poziomie trudności, skierowane do dzieci w wieku mniej więcej od 6 do 8 lat. Powieści w niej wydane gwarantują fantastyczną zabawę, ale i zachęcają przede wszystkim do czytania. Ze względu na swoją objętość nie przekraczającą 100 stron, dzieci mogą szybko poczuć smak sukcesu, wynikający z samodzielnej lektury pierwszej książki. Pozycje oznaczone kolorem żółtym to w szczególności historie związane z Księżniczkami, czy postaciami znanymi z Krainy Lodu. Poziom drugi, opatrzony kolorem niebieskim, skierowany jest do średniozaawansowanych czytelników w wieku od 8 do 10 lat. Seria ta ma zapewnić emocjonującą lekturę dzięki fascynującej i wartkiej akcji. Książki z tego poziomu to głównie powieści z bohaterami znanymi z serialu „Zaplątani”, superherosami z uniwersum Marvela, jak Iron Man czy Czarna Pantera, a także z postaciami ze świata Star Wars. Grubość każdej z książek to około 100 do 200 stron. Ostatnia seria czerwona przeznaczona jest dla wprawionych w czytaniu miłośników książek. Każda z pozycji to ponad 200 stron pasjonującej przygody, przede wszystkim z bohaterami Star Wars i Twisted Tales, czyli najsłynniej-


/51 szymi księżniczkami Disneya w zupełnie nowym, mroczniejszym ujęciu. (info Egmont)

KONKURsY

Książka Bieguni Olgi Tokarczuk trafiła na krótką listę nagrody Man Booker International Prize. Książka polskiej pisarki znalazła się w gronie 13 tytułów ze 108 pozycji. Laureatów poznamy 22 maja. „Ta książka stara się być lojalna wobec kakofonii i dysonansu naszego doświadczania świata, wobec niemożliwości jego ujednolicenia, wobec jego chaosu, rozpadania się i ponownego tworzenia nowych konfiguracji. Jestem w niej wierna peryferiom, obszarom niedopowiedzianym, zamazanym. Powtarzam w niej własne błędy i wydaje mi się to absolutnie konieczne” – czytamy na okładce Biegunów. Man Booker International Prize wystartował w 2005 roku i jest odpo-

wiednikiem brytyjskiej Man Booker Prize. Zwycięzca otrzymuje najgrodę w wysokości 50 tysięcy funtów. A oto pełna lista nominowanych: Laurent Binet (Francja), przekład: Sam Taylor, The 7th Function of Language (Harvill Secker) • Javier Cercas (Hiszpania), Frank Wynne, The Impostor (MacLehose Press) • Virginie Despentes (Francja), Frank Wynne, Vernon Subutex 1 (MacLehose Press) • Jenny Erpenbeck (Niemcy), Susan Bernofsky, Go, Went, Gone (Portobello Books) • Han Kang (Korea Południowa), Deborah Smith, The White Book (Portobello Books) • Ariana Harwicz (Argentyna), Sarah Moses & Carolina Orloff, Die, My Love (Charco Press) • László Krasznahorkai (Węgry), John Batki, Ottilie Mulzet & George Szirtes, The World Goes On (Tuskar Rock Press) • Antonio Muñoz Molina (Hiszpania), Camilo A. Ramirez, Like a Fading Shadow (Tuskar Rock Press) • Christoph Ransmayr (Austria), Simon Pare, The Flying Mountain (Seagull

Books) • Ahmed Saadawi (Irak), Jonathan Wright, Frankenstein in Baghdad (Oneworld) • Olga Tokarczuk (Polska), Jennifer Croft, Flights (Fitzcarraldo Editions) • Wu Ming-Yi (Tajwan), Darryl Sterk, The Stolen Bicycle (Text Publishing) • Gabriela Ybarra (Hiszpania), Natasha Wimmer, The Dinner Guest (Harvill Secker).

PRZECINEK i KROPKA 21 Podczas tegorocznych Targów Książki Dziecięcej (Warszawa, Arkady Ku-


/52

bickiego Zamku Królewskiego w Warszawie, 17-18.03.2018) rozstrzygnięto Konkurs na Najlepszą Książkę Dziecięcą „Przecinek i Kropka 2017”. W tym roku jury przyznało nagrody w dwu kategoriach: książki dla czytelników do lat 5 i książki dla czytelników od 6 do 9 lat.

Skąpski – Prezes Zarządu Spółki Targi Książki, prof. Wiktor Jędrzejec – Prorektor ds. nauki i rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, prof. zw. Błażej Ostoja-Lniski – Dziekan Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, prof. Lech Majewski – Kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – przewodniczący, dr Ryszard Kajzer – wykładowca na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie wybrało pięć plakatów:

W kategorii pierwszej zwyciężyła piąta część bestsellerowej serii o perypetiach sympatycznej ryjówki Florki Zapiski ryjówki z tekstem Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel i ilustracjami Jony Jung (Wydawnictwo Bajka). Florka jest też bohaterką serialu animowanego Pamiętnik Florki. Laureatką w kategorii drugiej została powieść Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby Dom nie z tej Ziemi z ilustracjami Daniela de Latoura (Nasza Księgarnia), książka o perypetiach młodocianych bohaterów wokół tajemniczego domu. Autorzy i ilustratorzy zwycięskich książek otrzymali nagrody pieniężne w wysokości 10 tys. zł. Ponieważ organizatorem targów i konkursu jest Empik dodatkową nagrodą jest szeroko zakrojona promocja tytułów w salonach Empik i na empik.com.

Uhonorowana nagrodą pierwszą praca Tomasza Stelmaskiego

– nagroda główna ufundowana przez spółkę Murator EXPO w wysokości 2 tys. zł przyznana została Tomaszowi Stelmaskiemu,

dwa równorzędne wyróżnienia po 1 tys. zł każde otrzymali: Piotr Trusik i Tomasz Stelmaski, dwa wyróżnienia honorowe otrzymali: Zofia Kofta i Izabela Lewkowicz. (info WTK)

IKAR 2018 Doroczną Nagrodę Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego IKAR przyznano po raz pierwszy w 1995 roku. Od początku związana jest z targami książki. Od 2010 roku towarzyszy Warszawskim Targom Książki i jest wręczana podczas inauguracji targów. W tegorocznej edycji IKARA, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek postanowiło przywrócić kilka kategorii w jakich tradycyjnie przyznawano tę Nagrodę: 1. Wydawca/wydawnictwo 2. Bibliotekarz/biblioteka 3. Wydarzenie sezonu 4. Popularyzator/popularyzacja czytelnictwa. Nagroda w tej kategorii nosić będzie imię Tadeusza Górnego, długoletniego sekretarza Nagrody IKAR, popularyzatora książki i czytelnictwa, wiceprezesa PTWK. (info PTWK)

KONKURS TECHNICUS Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT podczas Targów Książki Akademickiej i Naukowej (Targi towarzyszą Warszawskim Targom

(info wg empik)

KONKURS NA PLAKAT 9. WTK ROZSTRZYGNIĘTY Murator EXPO – organizator wykonawczy Warszawskich Targów Książki oraz Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie zaprosili wszystkich studentów ASP do udziału w konkursie na plakat zapowiadający 9. Warszawskie Targi Książki. Jury w składzie: Jacek Oryl – Prezes Zarządu Spółki Murator EXPO, Rafał

Praca Tomasza Stelmaskiego

Praca Piotra Trusika


/53 Książki) rozstrzygnie 18 maja Konkurs TECHNICUS na najlepszą książkę techniczną oraz na najlepszy poradnik techniczny. Konkurs ma za zadanie wspieranie i promowanie wydawców oraz autorów, których publikacje książkowe z zakresu techniki wyróżniają się wysokim poziomem merytorycznym i edytorskim, adresowany do wszystkich wydawców działających na polskim rynku wydawniczym. Organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie wydawnictwa specjalistyczne i uczelniane, nie tylko uczelni technicznych. Wydawcy mogli zgłaszać do 5 publikacji książkowych w każdej z dwóch kategorii. Nagrody przyznaje Kapituła powołana przez Zarząd Główny FSNT-NOT, w której skład wchodzą eksperci kierunków technicznych, praktycy-wydawcy oraz przedstawiciele organizatora. Oceniane są: wybór tematu, nowatorstwo, przejrzystość przedstawienia oraz walory wydawnicze. (info Technikus)

POLIGRAFIA

KOMPAP ZWIĘKSZYŁ ZYSK W 2017 ROKU Grupa Kompap SA, do której należą dwie wiodące drukarnie dziełowe w Polsce – BZGraf i OZGraf, a także drukarnia offsetowa rolowa Imprimus, wypracowała w 2017 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 65,92 mln zł wobec 65,11 mln zł przed rokiem. Jednocześnie skonsolidowany zysk netto zwiększył się w tym czasie o 338% r/r do 11,84 mln zł. Skokowy wzrost na tym poziomie to efekt m.in. okazyjnego nabycia pod koniec minionego roku spółki Imprimus. W tym roku grupa skupia się na restrukturyzacji pozyskanej drukarni. Będzie też konsekwentnie pracować nad zwiększeniem przychodów w zakładach graficznych w Białymstoku i Olsztynie. - Mamy za sobą udany rok. Po raz kolejny zanotowaliśmy wysoką sprzedaż i umocniliśmy pozycję na rynku (...) Jednocześnie wyraźnie zwiększyliśmy

też zysk netto, który na koniec roku przekroczył 11,8 mln zł. Istotnym dla grupy wydarzeniem minionego roku był zakup spółki Imprimus, co znacząco przełożyło się na wyniki. Nowa marka w portfelu ma nam pozwolić na osiągnięcie skokowego wzrostu skonsolidowanych przychodów i dalsze zwiększenie przewagi zakupowej Kompapu. Dla całej grupy jest to też możliwość pozyskania i rozwijania nowych unikalnych kompetencji spoza rynku poligraficznego takich jak outsourcing usług w zakresie technologii informatycznych – zdradza Waldemar Lipka, prezes zarządu Kompap SA. – Mając natomiast na uwadze rozwój BZGraf i OZGraf zrealizowaliśmy w zeszłym roku szereg ważnych inwestycji w tych zakładach... ­ Wśród klientów Kompapu znajdują się największe wydawnictwa z Polski i zagranicy. W 2017 roku eksport wzrósł rok do roku o niemal 10% do 15,50 mln zł i odpowiadał już za blisko 24% sprzedaży grupy. Przychody z tytułu sprzedaży krajowej wyniosły z kolei 50,43 mln zł w tym okresie. Kompap jest notowany na GPW od 1996 r. (info Practum Consulting Sp. z o.o.)

SPOTKANIE SZKOLENIOWO-INTEGRACYJNE PID 2018 W dniach 16 i 17 marca w Rynii nad Zalewem Zegrzyńskim, odbyło się spotkanie integracyjno-szkoleniowe zorganizowane przez Polską Izbę Druku. Było to pierwsze spotkanie z planowanego cyklu corocznych spotkań tego typu. Zgodnie z planami w organizacji szkoleń co roku partycypowała inna firma handlowa spośród zrzeszonych w Izbie. W tym roku była to firma Fujifilm Europe Gmbh, którą reprezentował Dyrektor Generalny Tomasz Wróblewski. Wystąpienie tej firmy wygłosił pan Nigel McNae Business Manager EMEA; tematem było cyfrowe urządzenie JetPress 720 s zadrukowujące z wysoką jakością arkusze papieru w formacie B2 i z szybkością 2700 arkuszy/godz. Następnie szkolenie z kierowania zespołem poprowadził Jarosław Łukjań-

czuk z firmy szkoleniowej. Omówił on podstawy zarządzania strategicznego, zarządzanie poprzez cele, zadania managera i zasady skutecznego delegowania zadań. Drugiego dnia uczestnicy kontynuowali szkolenie z zarządzania zespołem, poznając zasadę SMART/WARTE, poziomy delegowania zadań oraz psychologię motywacji. (info PID)

Kodakiem w Dimografie Pierwsza w Polsce naświetlarka Kodak Magnus Q800 z systemem Auto Pallet Loader została zainstalowana jakiś czas temu w drukarni Dimograf z Bielska-Białej. Obok identycznego urządzenia CTP (również marki Kodak), tyle że wyposażonego w system Multi Cassette Unit – stanowi ona obecnie podstawę produkcji form drukowych tej prężniej rozwijającej się drukarni. W swoich ostatnich inwestycjach firma położyła główny nacisk na automatyzację procesów produkcyjnych. Firma wdrożyła również oprogramowanie workflow Kodak Prinergy oraz Kodak InSite Prepress Portal. Dimograf to nowoczesna drukarnia offsetowa, wykonująca głównie książki, kalendarze, a także – w nieznacznym zakresie – akcydensy. Zakład prężnie funkcjonuje nie tylko na rynku polskim, ale przede wszystkim europejskim (wydawnictwa spoza Polski stanowią około 80% jego klientów). Od lat Dimograf współpracuje ze zleceniodawcami ze Skandynawii, Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii i Czech. Obecnie eksport usług wynosi tu niemal 50% sprzedaży, zaś całość produkcji szacowana jest na 25 mln egzemplarzy różnego rodzaju produktów rocznie, z czego 18 mln stanowią książki. (info wg printinpoland.com)


/55 KONKURS O NAGRODĘ ZŁOTEGO GRYFA - NOMINACJE Komisja Konkursowa w składzie: Przewodniczący- Jerzy Petriaszwili (IMiP PW), Ryszard Czekała (Polska Izba Druku), Piotr Dobrołęcki (Polska Izba Książki), Maciej Hoffman (Izba Wydawców Prasy), Stefan Jakucewicz (Ekspert Polskiej Izby Druku), Andrzej Rowicki (ekspert fleksografia), Andrzej Tomaszewski (Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego), Beata Pyś-Skrońska (Polska Izba Opakowań) i Bogdan Wyrzykowski (SIMP), na swoim posiedzeniu w dniu 6 kwietnia br. po zapoznaniu się z pracami nadesłanymi na konkurs, postanowiła przyznać następujące nominacje do nagrody Złotego Gryfa w dziewięciu kategoriach produktowych: ► Kategoria: Produkt wielobarwny w oprawie prostej Colours of Art – Lotos Poligrafia Sp. z o.o. Odkrywanie malarstwa –Drukarnia Skleniarz Akademia w mieście – Drukarnia WL Sp. z o.o. ► Kategoria: Produkt wielobarwny w oprawie złożonej Scenografia w Akademii Sztuk Pięknych – Drukarnia Skleniarz War Horse – The Story Concert – Takt Sp. z o.o. O koniach wschodnich i wywodzących się z ras orientalnych – Toruńskie Zakłady Graficzne „Zapolex” Sp. z o.o. ► Kategoria: Produkt jedno lub dwubarwny w oprawie prostej Muzeum Oświęcim – Drukarnia Skleniarz Potęga Podświadomości –Drukarnia Pozkal Sp. z o.o. Sp.k. ► Kategoria: Produkt jedno lub dwubarwny w oprawie złożonej Baśnie osobliwe – Edica Sp.z o.o. Nie przyszedłem Pana Nawracać – Drukarnia Pozkal Sp. z o.o. Sp.k Młot na czarownice – Totem.com.pl Sp. z o.o. Sp.k. ► Kategoria: Produkt informacyjno-reklamowy Pasja FX – Usługi Poligraficzno-Reklam. PASJA Banknot promocyjny „Szachy” – P.W.P.W S.A. Black Sabbath -The Ten Year War – Takt Sp. z o.o. ► Kategoria: Czasopismo wielobarwne „100 years 1918-2018” – Lotos Poligrafia Sp. z o.o. Wokół kujawsko-pomorskie – Edica Sp. z o.o.

Redakcja: Andrzej Palacz – redaktor naczelny kom.: 601  989  057 Barbara Petrozolin-Skowrońska – z-ca redaktora naczelnego kom. 601  044  837; e-mail: bepees@go2.pl Galina Palacz – kom. 601   243  030

► Kategoria: Opakowanie z nadrukiem Opakowanie „Rubine Red C” – Chespa Sp. z o.o. Heineken 10x650 ml „UEFA 2018” – Werner Kenkel Bochnia Sp. z o.o. COFFERT NOOB – Takt Sp. z o.o. „Wiedźmin – Koncert Muzyki z gry” – Takt Sp. z o.o. ► Kategoria: Kalendarz Kalendarz „Słońce Solderol 2018” – Drukarnia Tinta Kalendarz „Pasja 2018” Liquid Metal – Usługi Poligraficzno-Reklam. PASJA „550 Lat Polskiego Parlamentaryzmu” – Zakład Poligraficzny „Akcydens” „13 Twórców-1 niezwykły kalendarz charytatywny” – Drukomat.pl Sp. z o.o. ► Kategoria: Etykieta Suchy szampon „Pokrzywa" – Dekor Publidecor Sp. z o.o. Etykieta „Rubine Red C” – Chespa Sp. z o.o. Błotniki rowerowe Mad Pig – Drukarnia WL Sp. z o.o. Ilość nominowanych tytułów w poszczególnych kategoriach wynika z decyzji podjętych przez jurorów w czasie preselekcji. Uroczyste ogłoszenie wyników tegorocznego Konkursu Złotego Gryfa nastąpi w czasie Gali konkursowej na Balu Polskiej Izby Druku w dniu 26.05.2018 r. w warszawskim hotelu The Westin Warsaw. Tegoroczni zdobywcy statuetek Złotego Gryfa w poszczególnych kategoriach, dostaną wartościowe nagrody – niespodzianki ufundowane przez branżowych dostawców. Wszystkie zwycięskie prace zostaną także zaprezentowane na międzynarodowych targach „Print 4 All” w Mediolanie w ramach projektu „The very best in print” (29 maja-1 czerwca 2018). (info PID)

Prenumerata: 2017 rok – 120,0 zł (w tym 5% VAT) Konto: 26 1050 1025 1000 0022 9278 0570 ISSN 1231-1049 / cena det. 20,00 zł D r u k : Totem.com.pl

[Opracowanie graficzne numeru wg koncepcji K atarzyny Cendrowskiej]

INICJAŁ Andrzej Palacz 03-130 Warszawa ul. A. Kamińskiego 20 a/39 kom. 601  989  057 e-mail: wydawca@go2.pl www.wydawca.com.pl


22. Międzynarodowe

Targi Książki

®

w Krakowie 25-28 października

2018 Gość Honorowy

Szwecja Książki są bramą, przez którą wychodzisz na ulicę Arturo Pérez-Reverte, Królowa Południa

www.ksiazka.krakow.pl

Organizator:

Miejsce Targów:

Profile for Inicjal Andrzej Palacz

Wydawca 4-5/2018  

Wydawca 4-5/2018  

Profile for inicjal
Advertisement