Page 1

1

Maig 2010

Butlletí municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds de Manlleu

Abril 2010

Butlletí municipal de MANLLEU Pacte local anticrisi per d'ICV Manlleu La realitat és tossuda i no fa sinó insistir en la gravetat de la profunda crisi econòmica en la que ens trobem immersos, la magnitud de la qual té fortes repercussions socials. Les últimes dades sobre l’atur, corresponents a aquest mes d’abril, així ho demostren: ja són més de 2000 les persones desocupades al nostre municipi. I tot i que aquest darrer mes han augmentat el nombre de contractes realitzats, el sector de la construcció continua sent un dels principals motors d’ocupació a la nostra comarca. I és ben evident que, a aquestes alçades, no podem sortir de la crisi insistint en recolzar-nos en un model econòmic que ens assegura solucions immediates però, de ben segur, tornar a ensopegar més tard o més d’hora. A Manlleu cal que l’Ajuntament sigui valent i que vagi més enllà de la política del dia a dia. No es tracta de trobar solucions puntuals que permetin superar els obstacles que es van plantejant perquè serà suficient per sortir del pas però no per construir el Manlleu de demà. Cal, urgentment, que l’Ajuntament assumeixi el lideratge per construir uns fonaments sòlids sobre els quals construir un futur millor per la nostra ciutat. Entre d’altres aspectes, l’Ajuntament ha d’assumir un paper rellevant en el manteniment dels llocs de treball del municipi. No pot ser, per exemple, que l’Ajuntament no tingui res a dir davant de la injusta retallada de plantilla a una empresa tan important per Manlleu com és General Cable. L’Ajuntament ha de dur a terme un rol actiu amb lideratge i visio de futur en la planificació i l’impuls

iniciativa.cat/manlleu

de l’economia local. Cal analitzar quines són les necessitats i quines són les possibilitats de Manlleu i a partir d’aquí plantejar quina és la política de promoció econòmica que es vol impulsar des de l’Ajuntament. Però també és important que no ho faci sol sinó que compti amb el suport dels principals actors implicats per tal d'assegurar-ne l'èxit. És per aquest motiu que és més necessari que mai impulsar un Pacte Local Anticrisi que permeti construir una estratègia de promoció econòmica que compti amb el màxim consens entre els diferents agents socioeconòmics.

Manlleu necessita un govern valent en època de crisi, que vagi més enllà de la política del dia a dia D'aquest pacte n'han de sortir els sectors estratègics de futur per la ciutat a partir dels quals es definiran les actuacions en matèria d’ocupació, de formació, de creació de noves empreses, d’ocupació del sòl industrial públic, etc., claus per assegurar no tan sols la sortida de la crisi sinó un futur millor per Manlleu. Entre tots hem de ser capaços d’idear un model de ciutat que ens il•lusioni i pel que creguem que val la pena treballar.


L'ALTERNATIVA DE MANLLEU - Butlletí municipal d'ICV de MANLLEU

_- _

Maig 2010

Merescut homenatge als represaliats pel franquisme

El passat dissabte 20 de març ICV de Manlleu va participar en l'acte d'homenatge als veïns de la comarca d’Osona represaliats pel franquisme celebrat al Museu Industrial del Ter. L'acte va comptar amb la presència d'una nombrosa representació d'alcaldes i regidors de la comarca i amb molts ciutadans i ciutadanes que van voler retre homenatge als osonencs i osonenques que van lluitar per la democràcia i pels drets nacionals de Catalunya i que van patir la repressió franquista. Aquest acte representa un important pas endavant en la recuperació de la memòria històrica a la nostra comarca i escenifica l'important impuls que des del govern s'està duent a terme en aquest àmbit arreu del país. Pel que fa a la nostra comarca, 416 veïns han rebut indemnitzacions del govern català, 60 dels quals són de Manlleu. Des d'ICV de Manlleu pensem que cal recordar el que va suposar la dictadura franquista per poder avançar en la construcció democràtica del nostre país i que és de justícia agrair a les persones que van patir la repressió feixista el seu compromís ferm en la defensa de les llibertats de les que avui podem gaudir.

ICV, la teva alternativa per Manlleu

@ Connecta amb nosaltres iniciativa.cat/manlleu

Aquest és el primer número de La Veu de l'Alternativa, el butlletí d'ICV de Manlleu. Volem que serveixin per explicar les accions que duem a terme amb l'objectiu de contribuir a millorar el nostre municipi, però també volem que siguin una plataforma d'interacció amb els ciutadans i ciutadanes de Manlleu, un punt on poder intercanviar propostes, queixes i opinions. És per aquest motiu que us animem a posar-vos en contacte amb nosaltres a través del nostre correu electrònic. Estem oberts a que qui vulgui se sumi al nostre projecte per treballar conjuntament perquè Manlleu sigui una ciutat millor per tots i totes.

Connecta i envia'ns els Entra a la nostra web: teus correus, fotos de iniciativa.cat/manlleu suggeriments o denuncies


Maig 2010

Butlletí municipal d'ICV de MANLLEU - LA VEU DE L'ALTERNATIVA

Els purins continuen contaminant les nostres fonts

Durant els últims dies hem conegut a partir del treball del Grup de Defensa del Ter les dades sobre l'increment global dels nitrats a la majoria de fonts de la comarca i del nostre municipi, que ens obliga a fer un pronòstic pessimista sobre la seva recuperació. Des d'ICV de Manlleu hem denunciat reiteradament els abocaments incontrolats de purins que es duen a terme de forma continuada a la nostra vila i que perjudiquen greument les aigües subterrànies i les fonts de Manlleu. Entre les fonts més contaminades de la comarca, el GDT destaca la font de la Mare de Déu, la font del Tarrés o la font dels Enamorats, on avui en dia pràcticament no hi raja aigua. Aquest fet suposa un greu perjudíci en el patrimoni ambiental i en la salut i el benestar de tots els nostres veïns. Des de ICV estem convençuts que Manlleu i la comarca necessiten polítiques ambientals per pal·liar aquestes situacions. Cal urgentment canviar el model de desevolupament de l'agricultura i la ramaderia per treballar la terra respectantel medi ambient. De la mateixa manera ens oferim per vehicular totes aquelles denuncies de tipus mediambiental que els ciutadans i ciutadanes de Manlleu considerin oportunes i que poden fer-nos arribar a través del correu electrònic d'ICV de Manlleu. (manlleu@iniciativa.cat)

L'Associacionisme per enfortir Manlleu

Joan Ballestà ICV Manlleu El foment de l'associacionisme és i ha de ser un dels objectius per vertebrar el Manlleu del futur. L'associacionisme, tant si és esportiu, d’esplai, de lleure, cultural, reivindicatiu, musical, escolar... representa una forma d'activisme ciutadà que serveix per educar en els valors de la solidaritat, el treball comunitari i la participació. Crec que un dels errors més greus és apostar per un ensenyament que aïlli els joves de la vida associaciativa.

Els pares i mares mai no podem considerar com a perdudes les hores que els nostres fills i filles dediquin a participar de la vida social, ja que de grans serà necessari que formin part activa d’aquesta societat, que hauran de col·laborar en fer més prospera, amb veïnats amb més entesa i, sobretot, més justa i més cohesionada. És obvi que el moviment associatiu està vivint una crisi de participació, però aquesta crisi no és ni de bon tros tan greu com alguns ens volen fer creure sinó que més aviat està en la línia d’una manca de compromís més general. Hi ha gent des de les administracions que en el fons es felicita davant de la debilitat del moviment associatiu. Entenen que un associacionisme dèbil permet fer la seva feina amb menys pressió, amb menys conflicte i s’equivoquen. D'altres es plantegen la vida associativa com una plataforma de suport al seus projectes i per tant acabant potenciant la "menjadora". Un

fort moviment associatiu, unes entitats potents i reivindicatives, una important massa de gent conscient i crítica organitzada és fonamental per fer avançar qualsevol projecte municipal. Un moviment associatiu potent dóna molta feina al llarg de l’any, confronta dia a dia amb l’administració, té una gran capacitat de fer oposició, però alhora té un compromís clar en la millora del territori, representa interessos col·lectius i té capacitat per arribar a acords globals. Hauríem de tenir com a repte aconseguir entre totes i tots enfortir els moviments associatius i veïnals de Manlleu. Cal que hi hagi gent que qüestioni els polítics dia a dia però que alhora ho faci amb un interès de millora col·lectiva. Només així avançarem cap a una ciutat i uns barris socialment més cohesionats.

iniciativa.cat/manlleu


Maig 2010

Butlletí municipal d'ICV de MANLLEU - LA VEU DE L'ALTERNATIVA

Zona verda de l'Avinguda Bellmunt: de les paraules als fets! Des de fa temps, ICV de Manlleu ha estat donant suport als veïns dels carrers Guilleries, Comerç, Rupit i Avinguda Bellmunt, recollint la seva reivindicació de conservar la zona verda de la que actualment pot gaudir el barri i que, segons el darrer planejament urbanístic, passa a ser sòl urbanitzable. Es tracta d'un espai comunitari que mereix ser mantingut tal i com està i que el nostre grup ha treballat per mantenir amb l'ajut de les més de 800 firmes recollides. Ll'alcalde s'ha

compromés a conservar-lo com a mínim durant aquest mandat. Nosaltres demanem que l'alcalde passi de les bones paraules als fets, i que faci una proposta urbanística abans d'acabar la legislatura per tal de preservar-lo efectivament com a espai verd. Aquest fet demostra una vegada més que tota transformació urbanística hauria d'acompanyar-se de veritables processos participatius que permetessin la participació activa de la ciutadania en la planificació de la seva ciutat.

Davant la crisi, compromís amb el dret a l'habitatge El Govern de la Generalitat demostra el seu compromís amb el dret a l'accés a l'habitatge. Fa uns dies el conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, va visitar els nous pisos amb protecció oficial que s’estan construint a Manlleu. Els pisos se situen en un solar que dóna a la plaça de Llevant i als carrers d’Indústria i Vilamuntà, Es tracta de 56 habitatges distribuïts en dos blocs lineals paral·lels, La façana principal d’un dels blocs dona a la plaça de Llevant i consta

d’un total de 24 pisos, destinats a la venda, vuit per planta, i un local a la planta baixa. La façana principal de l’altre bloc dóna al a la zona verda entre els dos edificis. Consta d’un total de 32 pisos, destinats a lloguer, vuit per planta, i un pis adaptat ubicat a la planta baixa. Aquesta és una emprempta més a Manlleu de la política d'habitatge impulsada per ICV des del govern de Catalunya

El Síndic reconeix el perill de segregació escolar a Manlleu El Síndic de Greuges de Catalunya, en resposta a la petició d'ICV de Manlleu, ha reconegut el perill de segregació escolar a Manlleu que denuncià ICV en el procés de matriculació d'aquest curs. El Síndic ha manifestat la seva preocupació per les dinàmiques segregadores que ha observat a Manlleu i per la devallada progressiva de la demanda de places a l'institut, i ha instat a que el Departament d'Educació implementi les mesures compensatòries necessàries per la millora dels nivells de matricul·lació

Iniciativa per Catalunya Verds - Manlleu web: www.iniciativa.cat/manlleu correu: manlleu@iniciativa.cat

del centre, tal i com havia demanat el nostre grup. L'institut, avui, presenta globalment una major proporció d'alumnat amb necessitats educatives específices que la resta de centres, i és per això que trobem incomprensible que en canvi, es compensi a d'altres centres del municipi amb un altre grup de secundària en detriment de l'institut públic. Des d'ICV pensem que el principal responsable de la mala i injusta planificació escolar de Manlleu és el govern municipal d'ERC i la nul·la política d'educació

La Veu de l'Alternativa de Manlleu  

Maig 2010- Butlletí d'ICV de Manlleu