Page 1

     

TURNÉPROGRAM HØSTEN 2014


Turnéprogram høsten  2014    

Folkeakademiets mål  er  å  øke  livskvaliteten  for  den  enkelte  gjennom  deltakelse  i  meningsfylte   kulturaktiviteter.     Folkeakademiet  Agder  er  en  stor  kulturformidler  i  Agder  med  ca.  300  program  i  året.  Vi  har  tilbud  om   program  innen  folkeopplysning,  sang  og  musikk.  FA  Agder  har  lokallag  i  12  kommuner  og  samarbeider  med   andre  fylkesorganisasjoner.  FA  Agder  samarbeider  også  med  Vest-­‐Agder  Fylkeskommune  og  Kristiansand   Kommune  om  kulturprogram  i  sosiale  institusjoner.     Hva  gjør  vi?   ♦ Vi  arrangerer  over  3000  arrangementer  årlig  innenfor  sang-­‐  og  musikk,  teater,  litteratur,   underholdning  og  utstillinger,  foredrag,  kåserier,  debatt,  voksenopplærings-­‐  og  prosjektvirksomhet.   ♦ Vi  gjennomfører  tiltak  for  barn,  unge,  eldre  og  mennesker  på  institusjonene   ♦ Vi  samler  folk  på  tvers  av  generasjonene  gjennom  våre  aktiviteter   ♦ Vi  bidrar  til  økt  trivsel  i  nærmiljøene  gjennom  lokal  identitetsbygging  og  bruk  av  egenaktivitet  og   opplysning  som  forebyggende  middel  mot  passivitet,  rus,  vold,  mobbing  og  rasisme.   ♦ Vi  gir  barn  og  ungdom  mulighet  til  å  utvikle  seg  til  skapende  og  kreative  mennesker.   ♦ Vi  driver  en  omfattende  og  variert  turnévirksomhet.   ♦ Vi  er  en  betydelig  oppdragsgiver  for  kunstnere,  kulturutøvere  og  andre  programholdere.  Vi  har  et   kontaktnett  på  flere  hundre  enkeltutøvere  og  grupper  innenfor  de  fleste  genrer.       Folkeakademiets  idégrunnlag  bygger  på:     ♦ Omsorg  og  respekt  for  alt  liv.   ♦ Likeverdighet,  vennskap  og  gjensidig  tillit  mellom  mennesker.   ♦ FN-­‐erklæringen  om  menneskerettighetene.       Folkeakademiet  arbeider  for:     ♦ Å  gi  flest  mulig  kunstneriske  og  kulturelle  opplevelser.   ♦ At  alle  får  utvikle  sine  skapende  evner  og  bli    engasjerte  og  ansvarsbevisste  mennesker.   ♦ Å  være  et  formidlingsredskap  for  kunstnere,  kulturutøvere  og  folkeopplysere,  og  slik  medvirke  til  å   gi  dem  gode  skapervilkår.   ♦ At  kultur  og  kunnskap  skal  bli  samfunnsmessige  bærebjelker.   ♦ Å  ta  vare  på  og  utvikle  både  den  fysiske  (materielle)  og  den  åndelige  (immaterielle)  kulturarven.   ♦ At  flest  mulig  utvikler  et  kultur-­‐  og  samfunnsengasjement  og  på  denne  måten  styrker  demokratiet.   ♦ Levende  lokalmiljøer  og  et  integrerende  samfunn  der  mennesker  med  ulik  bakgrunn  kan  arbeide   sammen  til  beste  for  en  god  framtid.   ♦ Et  samfunn  der  et  langsiktig  forvaltningsperspektiv  tar  hensyn  til  alt  levende  liv,  til  miljø,  kultur  og   natur  og  der  livskvalitet  blir  prioritert  foran  økt  forbruk.   ♦ Alle  folkeslag  og  etniske  gruppers  rett  til  å  praktisere  egen  kultur.       Vedtatt  på  landsmøtet  2000  

Folkeakademiet Agder   Prestbakken  24   4645  Nodeland  

Telefon: 917  137  41   E-­‐post:  agder@folkeakademiet.no    

Kontoinnehaver: Folkeakademiet  Agder   Banknavn:  Sparebanken  Pluss   Kontonr:  3050.25.13601   Daglig  leder:  Ingvar  Kolnes   Foretaksregisteret   875644122    


Turnéprogram høsten  2014    

Turné 1408  

DASHA KATYBA   Konsert  med  folkemusikk  fra  forskjellige  Europeiske  land.  (Ukraina,   Norge,  Russland,  Frankrike).  

Sang:  Darya  Katyba

Darya er  24.  Hun  har  dedikert  20  år  av  sitt  liv  til  sang.  Darya  kommer   opprinnelig  fra  Ukraina,  men  har  bodd  de  siste  8.5  år  i  Norge.  Hun   har  tatt  sin  bachelorgrad  i  klassisk  sang  utøvende  ved  Norges   Musikkhøgskole.  Nå  studerer  hun  sitt  første  år  på  master  ved  Universitetet  i  Agder.  Darya  er  en  allsidig   sanger.  Hun  liker  å  ta  utfordringer  og  utvide  sitt  repertoar  med  sanger  fra  forskjellige  sjangre:  klassisk,   samtidsmusikk,  folkemusikk,  jazz,  populær  musikk,  fransk  chanson  Darya  behersker  russisk  og  ukrainsk   som  sitt  morsmål.  Siden  Øst-­‐Europa  har  veldig  sterkt  forhold  til  folkemusikk  tradisjon,  som  fortsatt  er  en   del  av  folkets  hverdagslige  liv,  har  hun  lyst  til  å  dele  sine  opplevelser  og  kunnskap  med  andre.     Piano:  Bernhard  Bornstein   Bernhard  elsker  alt  som  omfavner  musikk!  Han  begynte  som  ung  ved  klaveret,  og  satte  sine  bein  i  den   klassiske  verdenen.  Bernhard  er  aktiv  dirigent  for  både  kor  og  korps,  og  har  i  tillegg  ledet  flere   uroppførelser  med  orkester.       Vi  vil  prøve  å  finne  ut  om  folkemusikk  sjangeren  har  potensiale  til  videreutvikling  i  våre  dager.    

Tid:  uke  38  (fra  15.  –  19.  september)     Målgruppe:  Ungdom,  Voksne,  Eldre   Varighet:  ca.  45  min   Honorar:  Kr.  3.500  +  TONO  avg.          +  Kr.  1.000  for  ikke  medlem   Bestilling:  innen  01.  august  til    agder@folkeakademiet.no   Folkeakademiet  Agder   Prestbakken  24   4645  Nodeland  

Telefon: 917  137  41   E-­‐post:  agder@folkeakademiet.no    

Kontoinnehaver: Folkeakademiet  Agder   Banknavn:  Sparebanken  Pluss   Kontonr:  3050.25.13601   Daglig  leder:  Ingvar  Kolnes   Foretaksregisteret   875644122    


Turnéprogram høsten  2014    

Turné 1409  

HURRA FOR  GRUNNLOVEN   Teater  er  lagarbeid  Kjell  Matheussen  har  gjennom  det  meste   av  teaterets  historie  vært  eneste  aktør  på  scenen.  I  tillegg  har   han  vært  ansvarlig  for  teatertekstene.       I  år  er  det  200-­‐årsjubileum  for  Grunnloven  og  dette  skal  feires  i   hele  landet!  Også  i  den  lille  byen  der  Pjoter,  hunden  Buster,   bokhandler  Jacobsen  og  fru  Overrektor  StrutsenFjertenBert   bor.  Pjoter  og  Buster  er  mest  opptatt  av  å  finne  ut  hva  hva  de   skal  spise,    bokhandler  Jacobsen  strever  med  å  heise  flaggene,   mens  fru  Overrektor  ønsker  at  alle  barna  i  byen  skal  lære  Grunnloven  utenat.  Det  hele  ser  ut  til  å   gå  riktig  bra,  inntil  Buster  stikker  av  med  pakken  som  inneholder  Grunnloven.  Dermed  bryter   kaoset  løs!    –  Vi  garanterer  at  dette  blir  veldig  morsomt,  og  i  tillegg  litt  lærerikt.   Forestillingen  passer  for  barn  i  alder  2  til  6  år  samt  familier.  Stykket  er  en  omarbeidet  utgav  av   forestillingen  SALTO,  og  er  produsert  i  anledning  Grunnlovsjubileet.  

Tid: uke  39  (fra  22.  –  26.  september)     Målgruppe:  Barn  (2-­‐6  år)   Varighet:  ca.  30  min   Honorar:  Kr.  3.000    1  forestilling                                    Kr.  5.000  for  2  forestillinger  samme  dag          +  Kr.  1.000  for  ikke  medlem   Bestilling:  innen  01.  august  til  agder@folkeakademiet.no  

Folkeakademiet Agder   Prestbakken  24   4645  Nodeland  

Telefon: 917  137  41   E-­‐post:  agder@folkeakademiet.no    

Kontoinnehaver: Folkeakademiet  Agder   Banknavn:  Sparebanken  Pluss   Kontonr:  3050.25.13601   Daglig  leder:  Ingvar  Kolnes   Foretaksregisteret   875644122    


Turnéprogram høsten  2014    

Turné 1410  

Tid:  uke  42  (fra  27.—31.  oktober)   Målgruppe:  Ungdom,  Voksne,  Eldre   Varighet:  ca.  45  min  

Honorar: Kr.  6.000  +  Kr.  1.000  for  ikke  medlem   Bestilling:  innen    01.  august  til  agder@folkeakademiet.no Folkeakademiet  Agder   Prestbakken  24   4645  Nodeland  

Telefon: 917  137  41   E-­‐post:  agder@folkeakademiet.no    

Kontoinnehaver: Folkeakademiet  Agder   Banknavn:  Sparebanken  Pluss   Kontonr:  3050.25.13601   Daglig  leder:  Ingvar  Kolnes   Foretaksregisteret   875644122    


Turnéprogram høsten  2014    

Turné 1411  

MAMSEPAPSEN:       Prisbelønnet  forestilling  av  og  med  Karl  Syndby   http://www.karlsvognateater.no/  

Klovneforestilling for  barn  fra  3  år  av  og  med  Karl   Sundby.  Forestillingen  ble  produsert  i  1992,  vant  Fond   for  Lyd  og  Bilde  førstepris  for  beste  barneforestilling.   Mamsepapsen  har  gledet  barn  i  alle  aldre  og  er  spilt  over  300  ganger  i  Norge,  Sverige,   Estland  og  Latvia.   Mamsepapsen  handler  om  lengsel  og  drøm,  det  å  våge  å  tro  på  dem  og  at  de  kan  bli   virkelige  mot  all  fornuft,  ja  til  og  med  mot  all  natur.  Mamsepapsen  er  en  klovn  med   rød  munn  og  nese,  håret  til  værs  og  digre  bukser  og  sko.  Vi  følger  ham  fra  morgen  til   kveld.   "Kjære  måne!  Jeg  drømmer  og  lengter  etter  en  kjæreste  og  en  baby.  Kan  du  hjelpe   meg?"   Forestillingen  som  helhet  varer  i  45  minutter.  Forestillingen  trenger  minimalt  med   plass  og  kan  spilles  i  vanlig  taklys.         Tid:  uke  42  (13.  –  17.  oktober)   Målgruppe:  Barn  (3-­‐6  år)   Varighet:  ca.  45  min   Honorar:  Kr.  5.000  for  1  forestilling    

       Kr.  8.000  for  2  samme  dag            +  Kr.  1.000  for  ikke  medlem  

Bestilling: innen  01.  august  til  agder@folkeakademiet.no   Folkeakademiet  Agder   Prestbakken  24   4645  Nodeland  

Telefon: 917  137  41   E-­‐post:  agder@folkeakademiet.no    

Kontoinnehaver: Folkeakademiet  Agder   Banknavn:  Sparebanken  Pluss   Kontonr:  3050.25.13601   Daglig  leder:  Ingvar  Kolnes   Foretaksregisteret   875644122    


Turnéprogram høsten  2014    

Turné 1412   «CAMILLA;  ENSOM  KVINNE  BLANT  MENN»  -­‐  kritikerrost   forestilling  om  Camilla  Collett  av  og  med  Gro  Ann  Uthaug.   Regi  Einar  Dahl.         Pioneren  i  kampen  for  likeverd  mellom  kjønnene  her  i   Norge,  heter  Camilla  Collett.  Født  et  år  før  grunnloven  ble   skrevet  og  vokste  opp  på  Eidsvoll.  Allerede  som  barn  stilte   hun  spørsmål  om  hvorfor  det  var  ulikheter  mellom  kvinner   og  menns  rettigheter.  Hun  brukte  livet  sitt  i  kampen  for   likestilling  og  menneskeverd.  En  feminist  før  begrepet   oppstod.       Påvirket  av  sin  far,  eidsvollsmannen  Nicolay  Wergeland,  sin   bror,  dikteren  Henrik  Wergeland,  sin  ungdoms  kjærlighet,  Johan  Sebastian  Welhaven,  og  ikke   minst  sin  ektemann  Peter  Jonas  Collett,  ble  tankene  om  likeverd  mellom  kjønnene  og   menneskeverd  utviklet  og  etablert.  Hun  skrev  sin  første  offentlige  artikkel  i  1842:  «Noen   strikketøysbetraktninger».    Dette  regnes  i  dag  for  å  være  starten  på  kvinnekampen  i  Norge!  I   1854  kom  «Amtmannens  døtre»,  og  så  fulgte  bøker  og  artikler  slag  i  slag.       Camilla,  ensom  kvinne  blant  menn  varer  i  90  minutter,  og  spilles  på  grendehus,  skoler,   storstuer,  gallerier,  bibliotek  og  selvsagt  kulturhus.    I  jubileumsåret  2013  spilte  vi  37   forestillinger  fra  Kristiansand  til  Ringebu  i  Oppland.  Forestillingen  tar  oss  med  i  Camillas  liv  fra   hun  er  10  til  hun  er  80!     PRESSEN  SKRIVER:   • «Fantastisk  forestilling!»  (Hadeland  19.03.13).         • «Imponerende  prestasjon»  (Eidsvoll  og  Ullensaker  Blad  24.01.13).         • "Det  er  en  kraftprestasjon  i  seg  selv  å  være  alene  på  scenen  i  halvannen  time  og  gestalte  70   år  av  en  persons  liv,  men  Gro  Ann  Uthaug  gjør  dette  med  glans,  og  med  snert  og  humor."   (Oppland  Arbeiderblad  15.02.13)  

Tid: uke  44  (fra  27.  –  21.  oktober)   Målgruppe:  Ungdom,  Voksne,  Eldre   Varighet:  ca.  45  min   Honorar:  Kr.  6.000  +  Kr.  1.000  for  ikke  medlem   Bestilling:  innen  01.  august  til  agder@folkeakademiet.no   Folkeakademiet  Agder   Prestbakken  24   4645  Nodeland  

Telefon: 917  137  41   E-­‐post:  agder@folkeakademiet.no    

Kontoinnehaver: Folkeakademiet  Agder   Banknavn:  Sparebanken  Pluss   Kontonr:  3050.25.13601   Daglig  leder:  Ingvar  Kolnes   Foretaksregisteret   875644122    


Turnéprogram høsten  2014    

Turné 1413  

SISSEL KVAMBE   Sykepleier  og  musiker  gjennom  mange  år.  Hart  studert  litt   gitar,  samt  gått  utallige  kurs  hos  bl.a.  Torstein  Føllinger.   Sissel  Kvambe  har  turnert  for  Rikskonsertene  (1983),   Foreningen  Norden  (1985-­‐87),  og  reist  for  Folkeakademiet   i  mange  år.  Er  medlem  av  Nord-­‐visa,  og  har  derfor  deltatt   på  festivaler  i  hele  Skandinavia.  Har  også  gjort  mange   barneprogram  og  vært  gjest  i  diverse  TV-­‐  og   radioprogram,  samt  gitt  ut  åtte  CDer,  hvorav  to  for  barn.    

Musikk og  humor  som  helsemedisin   Sissel  Kvambe  synger  egne  og  andres  viser,  viser  med  både  alvor  og  skjemt;  jodler  og   krydrer  det  hele  med  verbalhumor.  Som  tidligere  sykepleier  vet  hun  mye  om  hva  musikk  og   humor  gjør  for  helsa.  Hvis  ønskelig  har  hun  med  storpuddelen  Berta  Louise(!),  som  gjør  sitt   lille  Freestyleshow.  Et  innslag  som  er  både  populært  og  kontaktskapende.   Medvirkende:  Sissel  Kvambe  -­‐  sang,  gitar,  munnspill,  ukulele    

Leo Leonardsen  –  sang,  gitar  Leo  Leonhardsen,  som  også  er  sanger  og  låtskriver.   (Velkjent  i  "viseverdenen"  både  som  trubadur,  kursholder,  og  som  tidligere  ansatt  i  Øst-­‐ norsk  viseforbund)    

Tid: uke  45  (fra  03.—07.  november)   Målgruppe:  Ungdom,  Voksne,  Eldre   Varighet:  ca.  45  min  

Honorar: Kr.  4.000  +  TONO  avg.  +  Kr.  1.000  for  ikke  medlem   Bestilling:  innen    01.  august  til  agder@folkeakademiet.no   Folkeakademiet  Agder   Prestbakken  24   4645  Nodeland  

Telefon: 917  137  41   E-­‐post:  agder@folkeakademiet.no    

Kontoinnehaver: Folkeakademiet  Agder   Banknavn:  Sparebanken  Pluss   Kontonr:  3050.25.13601   Daglig  leder:  Ingvar  Kolnes   Foretaksregisteret   875644122    


Turné 1414  

VISEKONSERT For  å  fortelle  litt  om  oss  selv  så  er  vi  to  musikere  som  har  spilt  sammen  i  40  år.   Mitt  navn  er  Arnfinn  Tangerud  og  jeg  spiller  gitar  og  synger  og  Asbjørn  Nordskog  som  spiller   bass.   Jeg  har  en  spesiell  spilleteknikk  som  gjør  at  det  låter  litt  country  av  musikken  min  og  det  er   på  en  måte  min  signatur.  Vi  legger  vekt  på  at  det  vi  gjør  skal  være  behagelig  og  interessant   å  høre  på.   Vi  har  vært  med  i  Kristiansand  kulturrullator  noen  år  og  det  har  vært  godt  mottatt.   Jeg  synger  i  hovedsak  nordiske  viser,  dvs.  norsk,  svensk  og  dansk  men  det  kan  forkomme  en   sang  eller  to  på  engelsk  hvis  det  er  knyttet  opp  til  en  historie.   Men  eldre  mennesker  liker  best  å  høre  et  språk  som  de  forstår  og  tekstformidlingen  er  jo   viktig  så  når  vil  spiller  på  eldresentre  så  blir  det  helst  norsk,  svensk  og  dansk  og  der  er  det  jo   mye  fint  å  hente  fra.   En  og  annen  instrumental  gitarmelodi  kan  det  også  bli.    

Tid: uke  47  (fra  17.  –  21.  november)   Målgruppe:  Ungdom,  Voksne,  Eldre   Varighet:  ca.  45  min   Honorar:  Kr.  3.500  +  Kr.  500  for  ikke  medlem   Bestilling:  innen  01.  august  til    agder@folkeakademiet.no  

     


PÅMELDING TIL  TURNEENE   FOLKEAKADEMIET  AGDER   Ved  daglig  leder  Ingvar  Kolnes   Prestbakken  24,  4645  Nodeland   Tlf:  917  13  741  

agder@folkeakademiet.no Hvis  dere  ønsker  et  Folkeakademi  i  deres  kommune,  ta  kontakt.   Se  oppstartregler  under  http://www.folkeakademiet.no  

Den  kulturelle  spaserstokken  

Syng  for  livet  

Visst  virker  kultur  

Fremtiden  tilhører  de  unge  

Fra  innvandrer  til  medborger  

Se  verden  i  øynene  

Demokrati  og  folkeopplysning  

Turneprogram høsten 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you