Page 1

Larre eta sastraketako habitatak: azienda zamaren bilakaera, larre-sastraka mosaikoaren kontserbazioan dituen ondorioak eta jarraipenerako metodologia Arantza Aldezabal eta Ana Etxeberria Euskal Herriko Unibertsitatea

Interes europarreko habitatak: dagokien ebaluaketa eta jarraipena Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) Arkaute, 2012ko Azaroaren 8-9


Guztira 17 habitat Larre eta sastrakadiak 2 taldetan banatu ziren, 2 erizpide jarraituz: 1. Okupazio-azalera. 2. Giza-maneiuaren dependentzia Ebaluazio-metodologia desberdina!

Azalera TXIKIAK eta lokalitate ↓ Baldintza ekologikoen Menpekotasuna ↑

Azalera HANDIAK eta oso hedatuak Abeltzantzaren kudeaketaren Menpekotasuna ↑


A taldeko larre eta sastrakadiak, guztira 11: -metodologia: prospekzioa in situ eta ebaluazio-fitxa. -kartografiaren zuzenketa eta eguneratzea (gvSIG, “shp� geruzak).


6170: kareharrietan garatzen diren larre alpetar eta subalpetarrak: Larre harritsuak, lurzoru finekoak, espezieetan aberatsak eta batez ere ardi-aziendak erabilia  B taldeko habitat gisa tratatu Egungo kartografia BERRIKUSTEA gomendatzen dugu.


A taldeko larre eta sastrakadiak: ONDORIO NAGUSIAK egungo diagnosia: orohar kontserbazio-egoera egokia. lehentasuna: inguruneko bizi-baldintza ekologikoak mantenduko direla bermatzea, babesgune izendatuz: adb. mikroerreserbak. Larratze-jarduera mantentzea gomendatzen da, intentsitate baxu edo moderatuan eta sistema extentsiboan. jarraipena: biurtekako in situ prospekzioa. 1430 habitataren (sastrakadi halo-nitrofiloen) azalera portzentai altuagoa inkluditu behar da 2000 Natura Sarean.


B taldeko larre eta sastrakadiak: Zailtasunak kontserbazio-egoera definitzeko: zenbat larre? zenbat sastrakadi? Nolakoak? Zein da dibertsitate-maila optimoa? ABELTZANTZAren etorkizuna eta kudeaketa da gakoa

Egungo diagnosirako funtsezko urratsak: 1. Abel zamaren eboluzio espazio-tenporala aztertzea. 2. Ganadu-mota desberdinen joerak identifikatzea. 3. Egoera sozioekonomikoa ezagutzea: diru-laguntzak, PAC erreforma. 4. Aldaketa paisajistikoak detektatzea. 5. Mendiko erabileraren jarraipena.


Aziendaren bilakaeraren inguruko informazio-bilketa Gure helburua: mendiko erabileraren abel-zamaren azterketa egitea. 1. arazoa: informazio-iturri ≠ kode eta sailkapen ≠ baliokidetzak??

2. arazoa: zaldi eta behorren informazioa oso eskasa (soilik 10 urtetik behin eta probintzika): “ofizialki” ez da jasotzen udalerrika, ez eta urtero ere. “Censo agrario/ganadero sobre pastos comunales” (2009-2010).


Abel zamaren bilakaera tenporala probintzi eta EAE mailan (1995-2010) Haragitako behiak

Ardi/behi erlazioa

Ardiak: esne+haragi

Ahuntzak: esne+haragi

Mendia erabiltzen azienda-zamaren eboluzioaa

(Mandaluniz et al. 2005)


Abel zamaren bilakaera espazio-tenporala komarka mailan (2003-2010) Haragitarako behiak (>2 urte)


Abel zamaren bilakaera espazio-tenporala komarka mailan (2003-2010) Haragitarako ardiak (>2 urte)


Abel zamaren bilakaera espazio-tenporala komarka mailan (2003-2010) Esnerako ardiak (>2 urte)


Zaldi eta behorren datuak:

Joera: zama igoera ↑↑

ONDORIO NAGUSIAK: Datuen eraniztasunak (unifikazio-falta abel kategorietan) eta gabeziak (zaldi eta behorrak, komarkako hutsuneak, etab.) ondorio garbiak ateratzea zailtzen du. Ezin izan dugu ordainsari “agroanbientalei” buruzko daturik tratatu. Datu-bilketarekin jarraitzeko premia: jakin badakigu Diputazioetan “iturri ofizialetan” baino datu zehatzagoak daudela. Datuak osatu beharra. Ez dirudi azken 15 urtetan abel zama murriztu denik, mantendu baizik. Azienda mota da aldatzen ari dena, baita mendiaren erabilera ere: zein da honen arrazoi nagusiena? Mendiko erabileraren jarraipen zuzena egin beharra. Abeltzaintzak sortzen dituen zerbitzu ekosistemikoak kuantifikatu beharra bere osotasunean.


Proposatu dugun metodologia: Abelburuen erregistro unifikatua bideratzea: datu-base amankomuna, datu georreferentziatuak, kode berdinak. Datuak sartzeko protokolo bera guztiontzat. REGAren aplikazioa (Real Decreto 479/2004 Registro general de Explotaciones Ganaderas):

Mendiko erabileraren jarraipen zuzena in situ: formazioa, basozain eta bolondresei. Laginketa-protokolo erreza, edonork aplikatzekoa. Larre eta sastrakadien egoeraren indikatzaileen definizioa eta kuantifikazioa: LIFE-soilmontana: lurzoruaren osasun-txartelak (NEIKER). Analisi paisajistikoa: nola aldatu da larre-sastraka mosaikoa azken 20 urtetan? Ortofotoen interpretazioa (80. hamarkada, 90. hamarkada, 2000, 2010) eta larra/sastraka erlazioan eman diren aldaketen kuantifikazioa. Sektorearen analisi sozio-ekonomikoa: PAC-2014 berrirako egokitzea.


Metodologia martxan jartzeko lan-taldea: koordinazioa eta elkarlanean aritzeko borondatea derrigorrezkoa. Partaideak: Diputazio bakoitzeko ordezkari bat (3). Funtzioa: azienda-kategoriak definitu eta norberaren Diputazioan biltzen diren datuak datu-base amankomunean erregistratuko direla bermatzea. Eusko Jaurlaritzako eta IHOBEko ordezkari bana (2). Funtzioa: Zerbitzu informatikoa, logistika bertan zentratu eta koordinatzea. Probintzia bakoitzeko abeltzain eta artzai-elkarteen ordezkari bat (3). Funtzioa: sektorearen egoera sozioekonomikoaren berri ematea eta mendiko erabilera zuzenaren erregistroan laguntzea. OCA-tako ordezkaria (1): diru-laguntzen kudeaketaren eta PAC-aren berri ematea. NEIKER-eko ordezkaria (1): jarraipen-protokoloak diseinatzea, datuen analisia burutzea, larre eta sastrakadien egoeraren diagnosia egitea, formazio-ikastaroak ematea. EHU-Unibertsitateko ordezkaria (1): jarraipen-protokoloak diseinatzea, datuen analisia burutzea, larre eta sastrakadien egoeraren diagnosia egitea, formazioikastaroak ematea.


ESKER ONAK Gure eskerrik beroenak lan hau egiten lagundu diguten pertsona eta instituzioei:  Iñaki Aizpuru (IHOBE).  Marta Rozas eta Mª Jose Lodeiro (Eusko Jaurlaritza).  Unai Ganzedo (EHU).  Ramón Urruela, Alejandro Cantero eta Roberto Pérez de San Román (HAZI-IKT).  Iñigo Agirre, Ismael Mondragón, Juan Luis Korkostegi eta Nerea Berrocal (Gipuzkoako Foru Aldundia).  Nerea Mandaluniz (NEIKER)

Zuek gabe lan hau ez zen posible izango.

Hábitats de pastos y de matorrales: Evolución de la carga ganadera, sus implicaciones  

Arantza Aldezabal y Ana Etxeberria, UPV/EHU e Iker Mijangos y Nerea Mandaluniz, Neiker Tecnalia. Jornada: Hábitats de interés europeo: su e...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you