Page 1


Hitzaurrea

Prólogo

Aurkezten dizuedan argitalpen hau "Urdaibaiko 1. Prosderitzonaren emaitza da, hain zuzen, "Urdaibaiko etorkizunak: litekeenaren eta desiragarriaren artean" izenarekili Biosfera-Erreserba honetan dauden eragile sozial gehienak batu zituena. Erakunde publiko, eragile sozial, unibertsitate eta Urdaibaiko Biosfera-Gebenaldeko zenbait elkartetako ordezkariak mahainguruan esertzeko ekimena oso momentu garrantzitsuan gertatu zen, egun horietan Urdaibaiko Biosfera-Erreserbako Egokitzapen eta Garapen Egitaraua egiten ari baikinen, ehun eragile publiko eta pribatu baino gehiagoren partehartze eta lankidetza zuzenarekin.

Esta publicación que les presento es fruto del "1 Taller de Prospectiva de Urdaibai" que, bajo el título "Futuros de Urdaibai: entre lo posible y lo deseable", reunió a un importante número de los agentes sociales más representativos de esta Reserva de la Biosfera. La iniciativa de sentar en torno a una mesa a representantes de las instituciones públicas, agentes económicos, universidad y diversas asociaciones del ámbito de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, se produjo en un momento sumamente importante ya que en esas fechas formulábamos, con la participación y colaboración directa de más de un centenar de agentes públicos y privados, el programa de Armonización y Desarrollo de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Urdaibaiko Egitarau Sozioekonomikoa burutzeko hasitako elkarrizketen eta Prospektibari buruzko tailerra egitearen ondorioz, efektu sinergiko positiboa eman da zalantzarik gabe. Prospektibari buruzko tailerra eta, ondorioz, argitalpen honetan jasotako emaitzak, hogeita hamar bat gizon-emakumek egindako lan bikainaren fruitu dira, ekarpen esperimentatu eta konstruktiboen bidez etorkizun hoberantz aurrera egiteko asmoa azaldu zutenak. Nire eskerrik zintzoena horiei guztiei, bai eta Jordi Serra jaunari ere, Centre Catalá de Prospectivako zuzendaria, bete duen lan txalogarriagatik.

No cabe duda de que los encuentros iniciados para la elaboración del Programa Socioeconómico de Urdaibai y la celebración del Taller de Prospectiva tuvieron un claro efecto sinérgico positivo. El Taller de Prospectiva, y por ende los resultados plasmados en esta publicación, son el resultado del excelente trabajo realizado por una treintena de hombres y mujeres que, con aportaciones experimentadas y constructivas, manifestaron su deseo de seguir avanzando hacia un· futuro más próspero. A ellos, mi más sincero agradecimiento así como a D. Jordi Serra, Director del Centre Catalá de Prospectiva por la meritoria labor realizada.

pektiba~Tailerra"

Urdaibaiko Biosfera-Gebenaldea aurrera egiten ari da era erabakiorrean. Gu elkarrizketa eta akordioak bilatzeko beti zabalik egoteak esan nahi du oinarriak finkatu nahi ditugula Urdaibaiko arlo batzuetan oraindik ere antzematen den eszeptizismoa gainditzeko. Biosfera Erreserba honen etorkizunean pentsatu behar badugu, bizi-kalitatea gure ongizate materiala ezezik gure lurralde eta gure ingurugiroaren baldintzen hobekuntza ere izan behar da. Argitalpen honen bidez, Urdaibaiko gizartearen gogoeta kolektiboa dena, lankidetza, itxaropena eta sentsibilitatera hurbilduko diguten bideak aurkituko ditugulakoan nago.

La Reserva de la Biosfera de Urdaibai está avanzando y madurando de forma decisiva. Nuestra abierta disposición al diálogo y a la búsqueda de acuerdos demuestra, también, nuestro deseo de sentar las bases para superar el escepticismo que aún se palpa en algunos sectores de Urdaibai. Debemos pensar en el futuro de esta Reserva de la Biosfera de forma que el término calidad de vida suponga la mejora de nuestro bienestar material pero también la mejora de las condiciones de nuestro territorio y el medio ambiente. Tengo la certeza de que esta publicación, reflexión colectiva de la sociedad de Urdaibai, nos permitirá buscar los caminos que nos acerquen a un escenario de cooperación, esperanza y sensibilidad.

Zorionak berriz ere lan hau egitea ahalbideratu duten guztie eta bereziki Unesco-Etxea-ko kideei, "Urdaibaiko 1. Prospektiba-Tailerra" eta argitalpen honen sustatzaile izanik egin duten lan bikainarengatik.

Reitero, por tanto, mi felicitación a todas las personas que han hecho posible este trabajo, especialmente a los miembros de Unesco-Etxea por la fantástica labor realizada como promotores del "1 Taller de Prospectiva de Urdaibai" y de esta publicación.

Zamak~na

Francisco José Ormazabal Zamakona

Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailburua

Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco

Francisco José Ormazabal

5


Futuros de Urdaibai: entre lo posible y lo deseable  
Futuros de Urdaibai: entre lo posible y lo deseable  
Advertisement