Page 1

JULEN NÄRMAR SIG! Terminen går mot sitt slut och vi på Herrhagsskolan vill tacka för ett bra läsår och önska en riktigt god jul. Under året har eleverna deltagit i flera spännande projekt och provat nya arbetssätt. Vi har besökt utställningen 1001 Inventions på Värmlands museum och arbetat mer med ämnet matematik i de yngre årskurserna. På Herrhagsskolan har vi fortsatt vårt värdegrundsarbete, där eleverna träffas i kompisgrupper tre gånger/ termin för att lära känna varandra över klassgränserna och skapa en bra stämning på skolan. I samband med det uppmärksammar vi barnkonventionen under barnrättsveckan Öppet hus i skolan Under vecka 4 bjuder vi in till öppet hus i våra 27 kommunala grundskolor. Det är ett bra tillfälle för dig som förälder att ta reda på mer om våra skolors profiler och inriktningar. Skolan börjar igen den 8 januari kl. 8.20

God Jul och Gott Nytt År! Stefan Pettersson, rektor Tel, 054-540 33 17

Julhälsning  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you