Page 1

www.nikr.no

SPEnn

02 18 MAGASINET FOR DEG I NÆRINGSLIVET

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

TEMA

Inn i arbeidslivet ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MAT PÅ HJUL NIBBLER LEVERER

INGER LOUISE MOLVÆR SHIPPING OG DESIGN

SPIS SØRLANDET NY MATDESTINASJON


presenterer

Velkommen til Europa Felles energimarked, mange teknologier.

Terje Søviknes Olje- og energiminister

Marianne Wergeland Jenssen Nord Pool

Malcolm Keay Oxford University

Christian Rynning-Tønnesen Statkraft

Tom Nysted Agder Energi

Maria Moræus Hanssen DEA Deutsche Erdoel

Eivind Reiten Tidligere næringslivsleder og minister

Agder Energi-konferansen 2018 30.-31. mai, Kristiansand Europa er på full fart inn i et energimarked med felles spilleregler, energihandel og friere flyt av energi på tvers av landegrensene. Markedet skal liberaliseres, klimagasser skal kuttes og den teknologiske utviklingen går raskere for hver dag. På årets konferanse samler vi en rekke spennende foredragsholdere som står midt i store endringsprosesser.

For mer informasjon og påmelding: agderenergikonferansen.no


BEDRIFTSPAKKE

Med forestilling/konsert og bespisning i Kast Loss Felles opplevelser er motiverende og skaper gode relasjoner. Ta med dine kolleger og kunder på helaften i Kilden. Eller avhold et internmøte i et av våre romslige møterom, etterfulgt av forestilling/konsert og god mat og drikke i Kast Loss. Vi skreddersyr opplegg til gode priser. Ta kontakt med Øyvind Lindseth på e-post oyvind.lindseth@kilden.com, eller telefon 908 31 221

VINTERKAMPANJE! Leasing med 1,99% rente.

Kia Niro Plug-in Hybrid

Kia Optima sw Plug-in Hybrid

Hele 58 km el. rekkevidde!

Klassens lengste el. rekkevidde, 62 km!

2.600,- pr. mnd.*

3.200,- pr. mnd.*

Inkl. vinterhjul og met. lakk!

Inkl. vinterhjul og met. lakk!

Priser levert forhandler, årsavgift tilkommer. Forbehold om trykkfeil og avvik fra avbildet modell. CO2-utslipp fra 29 g/km, forbruk fra 0,13 l/mil v/bl. kjøring. *Leiebeløp er basert på 36 mnd/30.000 km. Årsavgift tilkommer. Alle priser er inkl. mva. Finansieringstilbud tilbys via Bertel O. Steen Finans AS. Tilbudet gjelder t.o.m. 30.4. Niro Plug-in Hybrid Active m/LED 2.600,- pr. mnd. Tilbudet er basert på bilpris 347.800,-. Startleie/etabl. gebyr 68.011,-. Min.kostnad 101.772,-. Totalkostnad 161.611,-. Optima sw Plug-in Hybrid 3.200,- pr. mnd. Tilbudet er basert på bilpris 415.490,-. Startleie/etabl.gebyr 64.534,-. Min.kostnad 106.082,-. Totalkostnad 179.734,-.


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Foto: Studio LL

VELKOMMEN TIL SPENN

Verdien av en jobb Å få flyktninger ut i jobb har vært en

av Næringsforeningens prioriterte oppgaver i 2017, og det er det også i 2018. Det handler om å bidra til raskere integrering, men også å ta i bruk kompetansen de besitter. Og da må vi møte disse menneskene som en ressurs, ikke som et problem. Både for samfunnet, men også for den enkelte flyktning, er rask integrering viktig. Det handler om så mye mer enn en jobb: Det handler om å skape tilhørighet til miljøet du bor i, til landet du er kommet til, og det handler om å bygge motivasjon og selvtillit. Skal vi få til en raskere integrering av flyktninger i arbeidslivet, så er vi avhengige av bedrifter og ledere som går foran og tar ansvar. Mange gjør det allerede. Andre nøler. Det kan avhenge av mye. For noen er flytende norsk et ufravikelig krav, for andre handler det om krav til spisskompetanse. Noen ledere har imidlertid som uttalt mål at virksomheten de leder skal være en mangfoldsbedrift, noe som gjør at de blant annet strekker seg lenger for å tilrette­legge for dem som ikke snakker flytende norsk. Disse ser at de får noe tilbake for å gjøre denne investeringen. Den gir kanskje ikke avkastning på kort sikt, men den kan gjøre det på lang sikt. I form av blant annet lojale og hardtarbeidende ansatte. Et godt og tett samspill mellom

4 SPENN

offentlige og private aktører er avgjørende for å få til en raskere integrering av flyktningene i arbeidslivet. Derfor samarbeider vi i Næringsforeningen tett med Integreringsmottaket i Kristiansand. Vi trenger praksisordninger som gjør det enkelt å ta inn flyktninger, og som gjør det enklere for arbeidsgiver å avslutte forholdet hvis det viser seg å være en dårlig match. Det gjør at arbeidsgivere ikke føler de sitter med alt ansvaret alene for å løse situasjonen, noe som gjør det mindre skummelt å ta sjansen. Konsulentselskapet Rambøll har også sett på effekten og resultatene av Integreringsmottaket, og funnene ble presentert for daværende statsråd Sylvi Listhaug i desember i fjor. Gjennom intervjuer og spørreundersøkelser med deltagerne i programmet, fant de blant annet ut at beboerne er fornøyde, og til dels svært fornøyde med opplegget. Tilbudet hindrer lediggang, og de som deltar får tilbud om mye og intensiv norskopplæring. De har også tro på at tilbudet styrker deres muligheter for å få innpass i det norske arbeidslivet. Så langt har 40 fått arbeidspraksis av de 210 som har gått gjennom i Kristiansand siden det ble opprettet januar 2016. Ytterligere 10–15 har fått jobb.

Ingrid Michalsen redaktør

12 Hvordan er flyktningenes første møte med arbeidslivet i Norge? Og hva kjennetegner ­arbeidsgivere som velger å gi dem sjansen? Les hovedsaken på side 12–18


//////////////////////////////////////////////

innhold 06 På Sørlandet 10 Lederpraten Kim Skarning Andersen 12 Hovedsaken Integrering 20 Profilen Inger Louise Molvær 24 Bedriften Nibbler 28 Yrket mitt S ­ tatsadvokat Beate Rullestad-Jansen 30 Sørlandet på matkartet 34 Fagspenn GDPR – ledelsens ansvar 36 Nytt om navn 42 Nye medlemmer 46 Spaltisten Heidi Sørvig 47 Om næringsforeningen //////////////////////////////////////////////

SPEnn 14. årgang Ansv. redaktør Ingrid Michalsen Tekst og foto Ingrid Michalsen, Jan Frantzen, Erling SlyngstadHægeland, Mai Linn Tronstad og May Baagøe Broughton Forsidefoto Erling Slyngstad-Hægeland Design Lyche Design Trykk Synkron Media Opplag 7500 Annonser Anne Marit Thomassen tlf. 489 97 734 Materiellfrister og priser se nikr.no SPENN følger prinsippene i Redaktørplakaten

Postboks 269 4663 KRISTANSAND tlf. 992 38 000 www.nikr.no

//////////////////////////////////////////////

Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

Utgiver Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (NiKR) Kristiansand Chamber of Commerce


Næringsliv PÅ SØRLANDET Foto: Daniel Thorbjørn Pettersen

//////////////////////////////////////////////

KORT&GODT 30 MILLIONER TIL ­HAVBASERTE LØSNINGER Innovasjon Norge skal dele ut tilskudd på 30 millioner kroner til satsinger i marine og maritime næringer i Norge. Hensikten er å styrke utviklingen av disse næringene og norsk konkurransekraft, og derfor lyser de nå ut mulighet til å søke om tilskudd til pilot og demonstrasjon for fremtidens havbaserte løsninger. Utlysningen retter seg særlig mot bedrifter registrert i Norge som har utviklingsprosjekter knyttet til pilotering og demonstrasjon av ny teknologi, prosesser og systemer innenfor disse næringene. Og som har som mål å øke konkurranseevnene, redusere kostnader, øke effektivitet, bedre lønnsomhet og skape større verdiskapning. Kilde: Innovasjon Norge

/// HEDER TIL RØYLAND GÅRD Birkenes-bedriften fikk pris under lokalmatkonferansen Sjømat på Sørlandet i Lyngdal 4. april. Bedriften, som særlig satser på syltetøy og liknende produkter laget på bær plukket på eller i nærheten av gården, ble tildelt tre utmerkelser på en gang, i form av Spesialitet-merker fra Matmerk. Matmerk er en uavhengig stiftelse opprettet av Landbruks- og matdepartmentet. Spesialitet-merket gis bare til ypperlig lokalmat og -drikke med unik smak. Kilde: usus.no

///

6 SPENN

Zelia Johansen Moss (26) får ansvaret for 6000 ansatte og en månedslønn på 100 000 kroner.

DANKET UT 5000 SØKERE Zelia Johansen Moss (26) danket ut 5000 andre søkere i kampen om å steppe inn som konsernsjef i Adecco i en måned. – Det blir utrolig spennende å få lov til å komme inn i en stor

og internasjonal bedrift på denne måten. Jeg skal virkelig benytte anledningen til å lære så mye som bare mulig, sier Zelia Johansen Moss. UiA-studenten fra Kristiansand studerer innovasjon og kunnskapsutvikling i Grimstad, og er blant annet leder for Start ved UiA. – Da jeg ble med i jakten på Konsernsjefen 2018 føltes det mer som å melde meg på noe, enn som å søke en jobb. Jeg hadde lagt merke til at Adecco søkte leder­ talenter og budskapet deres med at «sett din indre kritiker til side» fikk meg til å tenke at «ja, det skal faktisk jeg gjøre», forteller hun. – I tillegg ble jeg med fordi jeg synes det virket gøy og lærerikt å se hvordan de gjennomførte prosessen. Jeg har selv erfaring med å rekruttere og intervjue folk, og synes kanskje derfor at det er ekstra spennende å se hvordan andre løser nettopp det, forklarer Johansen Moss. Det var i mars i år at hun fikk beskjeden om at hun

hadde slått ut 5000 andre unge søkere i kampen om å være konsernsjef i Adecco i en måned. Johansen Moss får ansvar for 6000 ansatte og kan heve en månedslønn på 100 000 kroner når hun tar fatt på oppgaven i august i år. – Jeg håper selvfølgelig at mine refleksjoner og innspill kan komme til nytte hos Adecco også. I tillegg har jeg inntrykk av at det jobber utrolig mange hyggelige og dyktige mennesker i bedriften, så de gleder jeg meg veldig mye til å bli bedre kjent med, forteller hun. Ingrid Michalsen


Riktig adresse for gode forretninger

naringsmegleren.no


Næringsliv PÅ SØRLANDET Foto: UiA/Iris Engen Skadal

//////////////////////////////////////////////

KORT&GODT RYDDER STRENDENE 5. mai arrangeres den nordiske Strandryddedagen, som er en årlig, landsomfattende begivenhet der Nordens strender blir ryddet frie for plast og annet avfall. Hvert år havner cirka 6,4 millioner tonn søppel i havet verden over. – Vi oppfordrer derfor alle til å bidra med å rydde plast og søppel i strandsonen også i Kristiansand denne dagen, oppfordrer Solvor Stølevik, miljørådgiver, i Kristiansand kommune. /// VEKST I BYGGEBRANSJEN Kruse Smith anslår at det må bygges 500–600 boliger i året for å møte befolkningsveksten. – Det går jevnt og trutt i bygg- og anleggsbransjen, men optimismen er gradvis økende. Nå skal det ansettes flere, og vi har sett en betydelig bedring de to siste årene, uttalte Jon Syrtveit, regiondirektør syd for Kruse Smith Entreprenør, i et møte hos Næringsforeningen i april. Han pekte samtidig på noen utfordringer. – Det henger sammen med økte krav knyttet til det grønne skiftet og digital kompetanse. Særlig gjelder dette offentlige bygg, der kravene er strengere. Det blir våtere, villere og farligere vær, og det skal byggene tåle, oppsummerte Syrtveit. ///

8 SPENN

Fjorårets vekst lå godt over snittet for Kristiansands økning de siste årene.

KRISTIANSAND ØKER MEST Ifølge SSB vokste Kristiansands befolkning med 2,4 prosent i 2017. Det er mest av de fem største byene i Norge. – Når Trondheimsregionen kan skryte av en vekst på 1,6

prosent, må vel Kristiansand kunne skryte av å vokse med 2,4? Spørsmålet kommer fra Are Kristiansen, prosjektleder i WSP Norge. Tidligere i år publiserte Trondheimsregionen.no en artikkel om at de var den regionen som vokste mest i fjor, foran byer som Oslo, Stavanger og Bergen. Poenget var at Kristiansand var utelatt i det sammenligningsbildet, noe som fikk Kristiansen til å reagere. – Når jeg går gjennom lista til SSB, finner jeg ingen byer på listen som vokste mer enn Kristiansand i fjor. Han viser til at det 1. januar 2017 var 89 268 innbyggere i Kristiansand. Dette antallet hadde økt til 91 440 1. januar 2018. – Med andre ord fikk Kristiansand 2172 nye innbyggere i løpet av 2017. Det er mer enn både Trondheim, Oslo og Bergen og

Stavanger som kan vise til en vekst på henholdsvis 1,6 prosent, 1 prosent, 0,4 prosent og 0,3 prosent. Til vanlig har Kristiansand hatt en vekst på mellom 1500 og 1600 innbyggere i året, med unntak av 2016 da byen hadde nedgang grunnet oljekrisen. Det betyr at fjorårets vekst lå godt over snittet for byen de siste årene. Kristiansand passerte også en viktig milepæl i fjor da vi rundet 90 000 innbyggere. Og det kun fire år etter at vi rundet 85 000. Ingrid Michalsen


2172

nye innbyggere i Kristiansand i 2017 //////////////////////////////////////////////

KALENDEREN april 24. Finn arrangementer på kalender på ­ nikr.no

Heier på de frivillige

1

3

2

4

Hva opptar deg mest for ­tiden? – Det å skape en best mulig opplevelse for våre fastboende og våre gjester til Hovden og Bykle. Ellers legger vi bak oss en hektisk sesong nå, vinteren er travel. Men det blir hektisk framover også. Jeg er også utrykningsleder i Setesdalsbrannvesen IKS med alt det medfører. Og det er spennende tider i kommunen framover med tanke på kommunestruktur og kraftverksbeskatning.

Utvikling av digitale forretningsmodeller og verdikjeder Digitaliseringsskolen 25.

27.

Fremtidens handel ­­ – Bærekraft som fortrinn

mai

Torvald Gautland, daglig leder Hovden Badeland Hva er det beste med jobben din? – Det å aldri grue seg til en arbeidsdag, se glade og fornøyde gjester. Ha flotte medarbeidere og godt samspill.

Næringsforeningens Generalforsamling med festmiddag

Hva irriterer deg mest for ­tiden? – Smålighet og egoisme! «Først meg selv, så meg selv, så min neste om det tjener til mitt beste.» Hvem fortjener skryt? – Innbyggere i Bykle kommune som velvillig stiller opp på dugnad både for det ene og det andre. 150 frivillige var med og arrangerte Hovden Tour for at 1600 startende skulle ha en fin dag.

3.

Dialogkonferanse universitetsbyen

8.

Er bedriftens regnskap troverdig?

14.

Kommunesammenslåing Sogndalen

25.

Personlig økonomi – kvinnefellene

juni 8. DNB-uka 12.

5

Hvem gir du stafett­ pinnen ­videre til? – Bjørn Erling Auestad, Bykle Hotell.

15.

Sommerfest for Women in Business Sommermingling for Næringsforeningens medlemmer

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

FIRE I NÆRINGSLIVET

,

HVA ER DEN VIKTIGSTE SAKEN PÅ SØRLANDET NÅ?

Clare Jortveit Aftenskolen

Kenneth Røynås Clarion Hotel Ernst

Jade Henrickson CtrlAltComplete

Daniel A. Fritzmann Bytt.no

Vi må jobbe for å få så mange som mulig i meningsfullt arbeid og holde folk i utfordrende og interessant arbeid så lenge som mulig. Livslang læring er derfor viktigere enn noensinne.

At vi får i gang Møtebyen Kristiansand, et prosjekt på oppdrag fra ordføreren. Det er en satsning som skal markeds­ føre og selge Kristiansand som konferanse- og arrangementsby.

Vi må fokusere på å løfte kompetanse til lederne innen behandling og oppfølging av ansatte. Lojalitet, arbeidsmiljø og ikke minst, kostnader, har blitt dokumentert bedre gjennom god ledelse.

Fjern arbeids­ giveravgiften! I en tid med stadig økende automatisering, oppleves det bakvendt og gründerfiendtlig at bedrifter må betale en særskilt avgift kun for å ha folk i arbeid.

SPENN 9


LEDERPRATEN

«BLANDER MEG IKKE BORTI HVORDAN FOLK GJØR JOBBEN SIN» Kinodirektør Kim Skarning Andersen sverger til tydelighet og stor frihet i forholdet til sine ansatte. Og kinoen går fortsatt så det suser. TEKST JAN FRANTZEN  FOTO ERLING SLYNGSTAD-HÆGELAND

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

U

tad virker du ganske jovial og rund i kantene. Speiler det lederstilen din? – Både og. Jeg har ingen «lederfilosofi», jeg har aldri lest meg opp på det. Jeg tror de som er rundt meg vil si at jeg er tydelig. Ingen misforstår hva jeg mener. S ­ amtidig gir jeg veldig stor frihet. Jeg er klar på hva vi skal oppnå, angående økonomiske mål eller på prosjekt­ basis, men jeg blander meg ikke borti hvordan folk gjør jobben sin. Jeg følger med, men jeg driver ikke med micromanagement. – Du har ledererfaring fra flere jobber. Har det vært et mål for deg å bli sjef? – Det var viktigere for meg da jeg var yngre, enn nå. Jeg var ganske ambisiøs da jeg begynte i IT-bransjen. Jeg har vært opptatt av å kunne være med å ta beslutninger, være involvert. Det har vært et mål for meg siden jeg var ung. – Det har gått oppover i kinobransjen de siste årene. Hvordan er tallene lokalt, kontra nasjonalt? – I fjor hadde vi en liten dupp, men det hadde med filmutvalget å gjøre. 2016 var det beste kinoåret i Norge siden 1983, når det gjelder besøk. Tallene påvirkes lite av Netflix, HBO og andre strømmetjenester. Vi har

10 SPENN

KIM SKARNING ANDERSEN (43) Stilling Kinodirektør i KinoSør AS. Tidligere daglig leder i Recommended og Fundament. Bor Lund, Kristiansand. Familie Kjæreste i Oslo, barn på 13 og 15. Leser Holder på med den siste til Lars Saabye Christensen. Generelt har jeg veldig sans for Carl Frode Tiller, Kjell Askildsen og Johan Harstad. Lytter til Jeg er meget altetende. Akkurat nå er jeg inne i en hiphopperiode. Pixies er mitt favorittband, det er de jeg alltid kommer tilbake til. Gir meg energi Kunst og kultur. Jeg er glad i å male og tegne på hobbybasis.

noe lavere besøk på barnefilmer i Kristiansand, og det er først og fremst på grunn av mange kulturtilbud til barn og barnefamilier Men generelt ligger vi ganske likt med resten av landet. Vi har hatt en voldsom vekst de siste fire årene, også lokalt. – La oss være ærlig: Det kommer mye søppel fra Hollywood. I hvor stor grad kan du påvirke det som settes opp her? – Det er jeg som booker alt av film til kinoen, og det er kanskje den største utfordringen i min jobb: «børs og katedral»-problemstillingen. Vi har krav til inntjening og lønnsomhet, samtidig som vi skal ivareta mangfold og kulturdelen av kinoen. Det er ikke kapasitet til å sette opp alt, så jeg prøver å ta vekk både de aller minste filmene som ingen ser, og de mest intetsigende Hollywoodfilmene. – I kiosken er det jo ganske stive priser, det er vel stort sett der dere tjener penger? – Det er ikke helt riktig, men kiosken er en viktig del av lønnsomheten. Etter avgifter og diverse er det ikke så mye vi sitter igjen med av hver enkelt kinobillett. Det er nesten umulig å drive en kino i overskudd

i dag, uten å ha kiosk. Så kan noen mene at det er en uønsket utvikling, men vi har pusset opp kinoen for 13 millioner de siste tre årene, og det kunne vi aldri ha gjort hvis vi ikke hadde hatt kiosken til å finansiere det med. – Du har vært her i fire år. Hva er det viktigste du har oppnådd så langt? – Vi har hatt en enorm økonomisk vekst, fra et resultat på 2,3 millioner i 2014, til 10,3 millioner i 2016. Dessuten har vi strømlinjeformet mye av driften. Jeg opplever også at vi har klart å ivareta kulturdelen. Vi viser vel så mye film som vi gjorde for 4–5 år siden. – Hvordan ser kinoens fremtid ut i Kristiansand? – Det er en diskusjon vi har sittet med i flere år: Hva gjør vi nå? Bygget er fra femtitallet, og vanskelig å utvikle videre. Vi har en svær sal med 655 plasser, og så er neste nivå 94 plasser. Vi burde hatt en sal på 350 plasser, men det går ikke. Jeg vil gjerne ha en ny og moderne kino i Kvadraturen, men det er et kostnadsspørsmål, og ikke minst: hvor i all verden skal vi bygge den? Hvis vi finner ut at det ikke blir aktuelt, så må vi tenke nytt og se hva vi kan få ut av det vi har allerede.Liv Iversen og Crane ­Services Norway har kontorer i Hunsfos Næringspark i Vennesla. Selskapet, som startet opp i fjor, har som mål å vokse fra 14 til 25 ansatte i 2018.


ef d) ab. ed.


Å BYGGE ET NYTT LIV De har flyktet fra krig og konflikt i hjemlandet og fått opphold i Norge. Nå handler alt om å få seg arbeid. TEKST INGRID MICHALSEN  FOTO ERLING SLYNGSTAD-HÆGELAND

D

rømmen min er å bli sykepleier eller helsefagarbeider. Freweini Dawit Berhane (34) smiler bredt og får en hånd på skuldra av Inger Klouman, avdelingsleder for Kvinne­ klinikken på Sørlandet sykehus Kristiansand. – Du er flink, så jeg tror du kan nå drømmene dine, forsikrer Klouman. Freiwini har fått arbeids­praksis på sykehuset, gjennom NAV og Integreringsmottaket i Kristiansand. Arbeidsoppgavene hennes er varierte og består i å lage mat til dag­pasienter, holde orden på kjøkkenet og på rent-lageret, gå rundt med prøver samt noe kontorarbeid. – Jeg trives veldig godt her. Alle pasientene er så hyggelige mot meg og de som jobber her er veldig snille, forklarer Freweini. – For oss er det en berikelse å ha henne her, hun er så dedikert i

jobben sin og i alle oppgavene hun gjør. Hun står på, har alltid godt humør og er flink med pasientene, sier Klouman. –Det at hun hadde sju års erfaring fra å jobbe på apotek bidro til å gi henne muligheten her. Flyktet fra Eritrea. Freweini har bodd i Norge i litt over et år, men snakker allerede imponerende godt norsk, og engelsk kan hun så og si flytende. Det lærte hun i hjemlandet, Eritrea. – Vi hadde engelsk på skolen, men det var gjennom film og TV jeg lærte meg det, forklarer hun. Hun flyktet fra Eritrea til Sudan da hun var 21. Årsaken til at Freweini valgte å rømme landet er fordi Eritrea har tvungen militærtjeneste, og som ugift og barnløs fikk hun innkalling. Verneplikten kan vare i flere år, i verste fall livet ut. Plikttjenesten driver hver måned opptil 5000 eritreere på flukt, ifølge FN-tall, og eritreere utgjorde den †

SPENN 13


Freweinis arbeidsoppgaver er varierte, og bestür blant annet i noe kontorarbeid. Her med kollegene bak f.v. Vibeke Eriksen, Kari Bøhn og t.h. Torill Halvorsen.

Freweini er takknemlig for at hun fikk sjansen av avdelingsleder for Kvinneklinikken, Inger Klouman.

14 SPENN


TEMA INTEGRERING

† største asylsøkergruppen som kom

til Norge både i 2016 og 2017. Etter ni år som flyktning i Sudan fikk hun spart opp nok penger til å betale en mann for å hjelpe henne til Norge. Reisen gikk med fly via Dubai, Tyrkia og Danmark før hun kom til Norge i fjor vinter. Nå har hun fått oppholdstillatelse. – Jeg husker veldig godt følelsen da jeg landet på flyplassen i Oslo i februar i fjor. – Hva var det første du tenkte? – Jeg kjente at nå er jeg fri. Her har jeg frihet til å leve det livet jeg vil. Jeg var veldig, veldig glad. Litt under ett år senere er hun i arbeidspraksis i sitt nye hjemland. Hun er godt i gang med norskopplæring, bor på hybel i Kristiansand, har fått seg et nettverk og er nå i gang med å peile seg inn på helsefagutdanning til høsten. Hun er et såkalt skole-eksempel på hvordan drømme­ flyktningen skal være: målrettet, arbeidsvillig, nysgjerrig og åpen for norsk kultur og det norske språk. – Da hun kom til Integreringsmottaket første gangen var det noen som tok henne for å være tolk som var leid inn til oss for å hjelpe. Altså en som hadde bodd og jobbet i Norge lenge, forteller Håkon Haaland, koordinator ved Integreringsmottaket i Kristiansand. Finner «gullet». Mottaket holder til på Kjøita, like ved de gamle lokalene til privatskolen BI. Haaland har siden han startet i jobben for et år siden hatt 200–300 intervjuer med kandidater i programmet som Integreringsmottaket tilbyr. Det er et tiukers løp hvor deltagerne skal ha 37,5 timers program med regler som ligner de i norsk arbeidsliv. De skal lage CV, gå gjennom intervjutrening, søknadsskriving, lære om norsk kultur og det norske samfunnet, helse og livsstil, økonomi, arbeidsliv og utdanning.

– Jobben min er å finne gullet. Vi har alle noe vi kan, min jobb er å finne ut hva det er hos den enkelte flyktning, forklarer Haaland. – Hvordan gjør du det? – Jeg ser etter egenskaper. Jeg spør dem hva de er stolte av å ha gjort, eller stolte av å kunne. De aller fleste har noe de er stolte av, men nesten ingen har blitt stilt det ­spørsmålet før. Når de blir stilt det, så får de satt ord på hva som gir dem motivasjon til å sette seg mål her i Norge. Det igjen, gjør at de vil bruke denne stoltheten til å skape en ny arbeidssituasjon og et nytt liv her. 210 flyktninger har så langt gått gjennom programmet, hvorav 193 er bosatt i kristiansandsregionen. 40 av disse har vært i arbeidspraksis. Ytterligere 10–15 har fått seg jobb. – Det er egentlig et veldig høyt tall. Tenk hvor mye det betyr for samfunnet at bare én av disse er i jobb og bidrar tilbake til samfunnet, forteller Haaland. Raskere i arbeid. Det var i januar 2016 at regjeringen åpnet fem integrerings­mottak i landet, såkalte «elitemottak». Ett av disse ble lagt til Kristiansand. Oppdraget var tydelig: Flyktningene skulle raskere ut i arbeid og utdanning for på den måten å bli raskere integrert i samfunnet. Det samme fokuset har Kristiansand kommune i sin strategi på flyktning- og integreringsfeltet for 2018–2022: «En viktig nøkkel til integrering er arbeid, og veien til arbeid går via utdanning og kvalifisering. Lykkes vi ikke med integrering kan resultatet bli et samfunn med større sosiale forskjeller, der særlig innvandrere med flyktningebakgrunn risikerer å falle utenfor og marginaliseres». Prosjektleder for Integreringsmottaket i Kristiansand, Morten Lauknes, forteller om en mann fra Irak som fikk arbeidspraksis via dem

«HER HAR JEG FRIHET TIL Å LEVE DET LIVET JEG VIL» Freweini Dawit Berhane

i vår, etter å ha ventet i åtte år på oppholdstillatelse. – Det betyr at han har gått i åtte år hjemme uten å gjøre noe, med en uavklart situasjon, uten mulighet til å jobbe. Nå er han i praksis på Clas Ohlson, og selv om det er ulønnet betyr det ufattelig mye for ham å ha en jobb å gå til. Nå har han en stolthet, og barna kan se faren kle seg for å gå på jobb om morgenen. Jihad Alyosef (33) slapp heldigvis å vente like lenge på å komme ut i jobb. IT-ingeniøren fra Syria kom til Norge i februar i 2016 og fikk oppholdstillatelse i oktober i fjor. – Drømmen min er å få fast jobb, det hadde vært fantastisk, sier han. 33-åringen kommer fra byen Idlib, i nærheten av Aleppo, men bodde like utenfor hovedstaden Damaskus med sin kone og barn fram til februar 2016. Da tok han meg seg sin lille familie og flyktet fra krigen over grensen til Tyrkia, før turen gikk videre over Middelhavet til Hellas. Ønsker å bidra. I en liten båt med

Håkon Haaland og Morten Lauknes fra Integreringsmottaket.

påhengsmotor satte Jihad kursen mot et bedre liv. Sammen med sin kone, som var gravid i sjette måned og datteren på 1,5 år. – Det var en dårlig båt. Jeg var redd, ingen av oss kunne svømme. Men vi hadde redningsvester, og vi ble heldigvis plukket opp av en større båt da vi nærmet oss stranda i Hellas, forteller han. Kona fødte sønnen tre måneder senere mens de oppholdt seg i en flyktningeleir i Athen.  Der bodde de i til sammen 11 måneder før de ble innvilget asyl i Norge. I februar i fjor kom Jihad og familien til Kristiansand. To måneder senere hadde han fått plass i Integreringsmottaket. – Det har vært godt å komme hit og få bo i velferdssamfunnet. Vi bekymrer oss ikke hvis barna blir syke eller har problemer. Det er trygt her, sier han. †

SPENN 15


TEMA INTEGRERING

† I dag bor den lille familien i Lille-

sand, men Jihad pendler til praksisjobben hos Atea i Kristiansand to dager i uken. Der har han vært i praksisplass siden desember i fjor. – Det er vanskelig å komme til et nytt land, men det er godt å ha en jobb å gå til. Det gjør at vi kan ha et bra liv, og jeg ønsker å bidra i samfunnet og gi noe tilbake til Norge. Jeg er veldig takknemlig for at vi får bo her, forklarer Jihad, som går på skolen de øvrige tre dagene i uken. Sjefen hans på Atea, Lars Gunnar Andersen, sier det var særlig én faktor som var avgjørende for at han ga Jihad sjansen. – Håkon fra Integreringsmottaket møtte opp på døren her og ba om fem minutter fordi han trodde han hadde en kandidat som passet godt inn her. Hvis han hadde ringt meg, eller sendt epost, om det samme, så ville jeg takket nei. Men det at han kom hit personlig, det gjorde at jeg ble veldig positivt innstilt, forteller Andersen. Riktig match. Håkon Haaland fra

Integreringsmottaket husker møtet godt. – Jeg er helt bevisst på å oppsøke bedriftene personlig. Det er en stor del av jobben min. Jeg har nylig vært i kontakt med 15 apoteker for å finne praksisplass til en farmasøyt fra Irak. Grunnen til at jeg bruker så mye tid på dette, er fordi jeg er opptatt av å finne den riktige matchen. Det er helt avgjørende for at det blir en suksess, både for arbeidsgiver og arbeidstager, understreker Haaland. Lars Gunnar Andersen i Atea merket seg at Jihad var en god match, og en som hadde en faglig profil som passer godt inn bedriftens satsing på IT-infrastruktur. – Men jeg var helt avhengig av at teamet her var motivert for å

16 SPENN

ta ansvaret for ham. Han skulle oppleve et ekte arbeidsliv i en norsk bedrift. Da var det ikke riktig at lederteamet skulle holde ham i hånden hele veien. Det har derfor vært svært gledelig å se at det har gått så bra. Alle føler vi at vi bidrar til å virkelig gjøre noe positivt som skaper verdi for andre. Det gjør våre ansatte stolte, forteller Andersen. Han mener flere bedrifter burde være nysgjerrige på praksisordningen. – Integrering handler om inkludering, og dette er et strålende eksempel på integrering i praksis. Mangfold styrker vår bedrift. Jeg vil oppfordre både næringslivet på Sørlandet og i hele resten av Norge om å være åpen og nysgjerrig for slike tiltak. Det er likevel verdt å merke seg at det krever innsats og investering i menneskelige ressurser. For oss har det vært avgjørende å ha dedikerte personer som kunne følge opp Jihad og ha ham med seg rundt i arbeidshverdagen sin.

«JEG ØNSKER Å BIDRA I SAMFUNNET OG GI NOE TILBAKE TIL NORGE» Jihad Alyosef

merke til det vi gjør her, og vil lære av oss. Men vi må tåle å leve med at fremtiden er litt uviss. Antallet kandidater vi får, kommer an på de faktiske ankomsttallene til Norge, påpeker Lauknes. – Når UDI i tillegg kutter voldsomt i antall saksbehandlere, så tar saksbehandlingstiden til den enkelte asylsøker lenger tid. Det gjør at det blir forsinkelser. Vi sitter her klare til å ta imot flere, vi har kommuner som venter på dem, vi har arbeids­ givere som kan tilby praksis, poengterer han videre. – Men tror du dere har funnet suksessoppskriften? – Vi har i alle fall gjort noe riktig i å samle alt på et sted, her sitter ansatte fra NAV og vi kan spille på den viften av tiltak de har, i tillegg til at vi har samlokalisert med andre aktører på feltet. Vi kartlegger kandidatene fra dag én for å tilby dem en best mulig individuell tilpasning, sier Lauknes.

Færre asylsøkere. Ifølge tall fra UDI

Sitter på nøkkelen. Haaland mener at

kom det 3546 asylsøkere til Norge i fjor. Antallet er en kraftig nedgang fra toppåret 2015, da flyktningebølgen førte over 31 000 asylanter til Norge. I løpet av fjorårets siste måneder kom det så få asylsøkere at man må helt tilbake til 1995 for å finne tilsvarende lave tall. Det har ført til at ett av de fem integreringsmottakene, i Oslo, har måttet legge ned. Prosjektleder for Integreringsmottaket i Kristiansand, Morten Lauknes, sier de forventer omtrent samme antall kandidater i programmet som i fjor og føler seg trygg på mottakets videre eksistens. – Vi har delegasjoner fra Mombasa som har vært på besøk, og vi har hatt besøk fra Finland. Vi drar selv rundt i landet og forteller hvordan vi jobber, og vi leverer kandidater til 11 kommuner i Norge. Folk legger

de muligens sitter på nøkkelen. – Vi er i alle fall nær ved å finne en oppskrift som ser ut til å gi resultater som man ikke har klart tidligere. Og jeg mener nøkkelen ligger i å møte flyktningene med forventninger, møte dem som en ressurs, som arbeidstagere. I tillegg har vi tett og god kontakt med det private næringsliv, sier Haaland. Han sier han tror det er avgjørende at flyktningene motiveres på et tidlig tidspunkt. For Abdulghafour Alsayed (30) satt det litt langt inne å akseptere at jussutdanningen fra Damaskus ikke ble godkjent i Norge. I alle fall ikke uten å måtte gå en ekstra vei gjennom skolesystemet her først. – Men du kommer til et punkt hvor du innfinner deg med det og forstår at det viktigste, det er å ha †


Jihad Alyosef er utdannet IT-ingeniør fra Syria, og har fått arbeidspraksis hos Atea.

Leder for Atea Kristiansand, Lars Gunnar Andersen (øverst ved bordet) er glad for at kollegene støttet opp om å gi Jihad arbeidspraksis hos dem. F.v. Jan Einar Nodeland, Birger Verket, (skjult Helge Strai), Jihad, Marius Kildedal og Unni Ertzeid.


TEMA INTEGRERING

Abdulghafour Alsayed (30) har fått tilkallingsvikariat i 3B Fibreglass. Han er utdannet jurist fra Syria – Målet mitt er å ta bachelor i juss ved siden av ­jobben, sier han.

† en jobb. Et arbeidsmiljø som man er

en del av, kolleger. Få lønn og betale skatt. Å bli en del av samfunnet. Bygger et nettverk. Etter å ha hatt praksis hos Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Integreringsmottaket og VOSS productions, fikk Abdulghafour vikariat hos 3B Fibreglass på Birkenes i januar i år. – Jeg føler meg veldig heldig som har fått denne muligheten, og jeg trives godt her. Jeg liker arbeidsoppgavene mine, sjefen min og kollegene mine, sier han. I mars la han ut et bilde på facebook-veggen sin av en nistepakke med teksten: «Noen fortalte meg at jeg ikke er fullt integrert før jeg har med meg niste på jobb, og så fikk jeg advarsel om at jeg ikke måtte spise mellomleggspapiret». – Jeg føler meg godt integrert nå. Jeg har en leilighet, jeg har tatt lappen, jeg er i jobb, jeg har norsk kjæreste. Jeg bygger et liv her nå, og

18 SPENN

«JEG FØLER MEG GODT INTEGRERT NÅ» Abdulghafour Alsayed

det føles bra, forteller han smilende. Målet hans på sikt er å ta bachelor i juss ved siden av jobben. HR-leder på 3B Fibreglass, Siri Stie, sier han imponerte dem. – Han gjorde et veldig godt førsteinntrykk og et godt intervju. For oss er det veldig viktig å få inn gode folk. Det kan være utfordrende, for det er en litt ensformig jobb. Og dette med sikkerhet og HMS, det er viktig for oss. Så vi må vite at vi ansetter riktig person, forklarer hun. Langsiktig investering. Stie forsikrer

om at valget så langt, har vært riktig. – Han leverer over normalen. Vi merket tidlig at han var dedikert, og at han virkelig ville dette. Han begynte jo her før han fikk lappen, og da ordnet han seg med overnatting hos en kamerat. Da skjønte vi at han virkelig ville, forklarer hun. Kollega og arbeidsleder Kjetil Moe, er enig. – Vi har 16 nasjonaliteter som

jobber her, men språk er viktig. Abdul jobber i produksjonslokalet, der er det mye støy og da er vi ekstra avhengige av de forstår og kan gjøre seg forstått på norsk. Misforstår du en beskjed, så kan det potensielt være en farlig situasjon, forklarer han. Siri Stie mener åpenhet og en ærlig linje kan bidra til å løse mye. – Mange arbeidsgivere er nok skeptiske til å ansette flyktninger, fordi man vet ikke helt hva man går til. Det er nok en frykt for det ukjente. Men vi opplever at det virkelig kan være verdt det, å gi folk en sjanse. Så lenge man er åpen på at fungerer det ikke, så fungerer det ikke. Og fungerer det, så skaffer du deg gjerne skikkelig lojale og hardtarbeidende ansatte, sier hun. Det er musikk i ørene til Håkon Haaland og Morten Lauknes. – Det å ansette en flyktning er en langsiktig investering som kan være gull og gi store ringvirkninger i samfunnet. ˜


Audi Forspranget ligger i teknikken

• • • • • • •

Det er mange grunner til at våre beste bruktbiler merkes

Kontrollert fra a til å Mobilitetsgaranti Garantert servicehistorikk Garantert kilometerstand Prøvekjøring Finansiering Forsikring

Så god som ny. Selv om den er brukt. Audi Approved :plus byr på et utvalg av våre aller beste nyere brukte biler. En Audi som kvalifiserer til Audi Approved :plus er yngre enn 5 år. Den har maksimalt kjørt 100.000 km. Den er godt vedlikeholdt og all servicehistorikk på bilen er dokumentert. Bilen har inntil 24 måneder garanti. Mobilitetsgarantien er gyldig til neste foreskrevne servicetidspunkt. Vi tilbyr et godt utvalg av Audi Approved :plus godkjente bruktbiler. Kom innom så forteller vi deg mer om et trygt bruktbilkjøp og prøvekjøring.

Audi e-tron nærmer seg Reserver din plass i køen nå!

Elektriske Audi e-tron blir en fullblods SUV med rikelig plass til fem, mye bagasje og god bakkeklaring. Dessuten vil bilen få mulighet for hengerfeste. Vi forventer svært god tilgang til biler i vårt marked, noe som gjør at vi vil kunne ivareta langt flere kunder enn de som til nå har reservert en plass i køen for Audi e-tron. Kontakt oss for nærmere informasjon i dag!

Audi service - vi opptatt av at din Audi forblir en Audi. Det ligger tusenvis av timer med forskning og utvikling bak enhver Audi-modell. Det er viktigere enn noen gang at mekanikerne er oppdatert på de siste løsningene. Vi er alltid online med Audi-fabrikkens fremste eksperter for å sørge for at din bil er i de beste hender. Bestill time på vårt verksted i dag!

Gumpens Auto Øst innfører nå utvidet RegisterreimGaranti. Det betyr at dersom du utfører servicene din hos oss, garanterer vi at registerreimen holder til neste service. Dersom registerreimen mot all formodning skulle ryke innen den tid, dekker vi alle reparasjonskostnader. Se våre hjemmesider for nærmere informasjon og betingelser. Gjelder for biler som er på service hos oss etter 1. januar 2018.

NYBIL:

Salgs- og Markedssjef Lars Christian Austad Tlf: 400 16 501 lars.christian.austad @gumpen.no

BRUKTBIL:

Salgskonsulent nybil Kristian Westgaard Tlf: 404 14 444 kristian.westgaard @gumpen.no

Salgskonsulent nybil Andreas Kvammen Tlf: 920 36 099 andreas.kvammen @gumpen.no

Gumpens Auto Øst AS

Salgssjef bruktbil Christian Unander Telefon: 901 39 752 christian.unander @gumpen.no

SERVICEMARKED:

Selger bruktbil Alexander Tveit Telefon: 947 97 516 alexander.tveit @gumpen.no

Sørlandsparken - tlf. 24 03 47 50 - kristiansand.audi.no

Servicemarkedssjef Espen Fjellheim Tlf: 480 60 741 espen.fjellheim @gumpen.no

Kundebehandler Jostein Bendiksen Tlf: 948 81 351 jostein.bendiksen @gumpen.no

facebook.com/gumpens.auto.ost


PROFILEN INGER LOUISE MOLVÆR

Elsker shipping og Melodi Grand Prix Inger Louise Molvær analyserer offshore-markedet for rederigiganten Solstad Farstad i Grimstad. Og har store planer for Eurovision-finalen i Lisboa. TEKST JAN FRANTZEN  FOTO ERLING SLYNGSTAD-HÆGELAND

J

eg har ikke noe talent. Og det mener jeg helt oppriktig. Men jeg er litt flink til alle tingene man må gjøre i denne jobben. Totalt sett blir det en ganske bra pakke, sier Inger Louise Molvær. I mars begynte hun i rederiet Solstad Farstad i Grimstad, hvor hun jobber med analyse og befraktning. Selskapet er en sammen­ slåing av Solstad Offshore (som i 2016 fusjonerte med REM Offshore), Farstad Shipping og Deep Sea Supply. Totalt har de nå rundt 150 fartøy i sin flåte. – De har skapt et gigantisk selskap, et av de største i verden på dette området, med en spennende og variert flåte. Det er ­fantastisk å kunne jobbe for et så stort, fint selskap uten å måtte flytte fra Kristiansand. Vi prøver å skape en helt ny visjon her – finne en ny vei sammen, og det er veldig spennende å være en del av den prosessen, sier hun. Lidenskap. Molvær har norsk far og

skotsk mor. Familien flyttet til Skott-

20 SPENN

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

«OFFSHORE­ SHIPPING ER VELDIG SPENNENDE. OG DET ER UFORUTSIGBART» Inger Louise Molvær

land før hun ble født, og Molvær kunne ikke norsk før hun flyttet til Norge for ti år siden. Hun behersker språket godt i dag, men slår over til engelsk halvveis i samtalen med SPENN – og holder seg til det resten av intervjuet. Molvær sier faren må ta «skylda» for at offshore-bransjen er blitt en lidenskap for henne. – Han har jobbet der i hele sin karriere, så den har alltid vært en del av livet mitt. Det er ikke så mange kvinner som jobber i denne ­bransjen, men for meg er det helt naturlig. Jeg elsker den, rett og slett. – Hva er det du elsker? – Først og fremst båtene. Off­shoreshipping er et nisjemarked, og veldig spennende. Og det er uforutsigbart. Det kan være veldig bra en dag, og så gå helt ned den neste. Hektisk. Molvær er fersk i jobben i

Grimstad, og vet ikke helt hvordan hverdagen vil bli seende ut. Men det aller viktigste er å holde seg oppdatert på markedet. – Man må vite hvilken båt som er ledig i dag, hva er ­konkurransen,

hvilke oljeselskap trenger båt akkurat nå, hvor lenge, hva trenger de den til, hva er markedsnivået og hvor høyt eller lavt må vi by for å få den jobben. Det er mange ting å holde seg oppdatert på, sånn er det i spotmarkedet. – Hektisk, altså? – Ja. Særlig i min situasjon, med tre små barn og en mann som jobber offshore og kan være borte opptil 5–6 uker. Men jeg trives med det. Jeg hater når livet er kjedelig og ingenting skjer. Nedturen i bransjen de siste årene, er veldokumentert. Men optimismen er tilbake, også hos Molvær.  – Det har blitt bedre, men vi er ikke der ennå at alle båtene kan komme ut av opplag. Det er ikke behov for alle ennå. Men de har boret i Nordsjøen siden tidlig syttitall, og det er en betydelig flåte med fartøy og oljerigger som gjør at de kan utføre denne jobben. Så når markedet blir bedre, så er det Nordsjøen som får merke oppgangs­ tidene først. Vi er ikke tilbake til det normale, og storhetstiden kommer †


Veien var kort til shippingbransjen for Inger ­Louise ­Molvær. Med en far som hadde jobbet i shipping hele livet, fattet hun tidlig interesse for faget. – Jeg elsker båtene.


PROFILEN INGER LOIUSE MOLVÆR

Molvær er en av få kvinner i shippingbransjen. Det er både en fordel og en ulempe, mener hun. – Men man må bruke de kortene man har fått utdelt.

† ikke tilbake med det første, men

vi begynner å merke effektene av mer aktivitet. Flere kontrakter blir skrevet og folk har mer å gjøre. Sammenligner vi med deler av Asia, Sør-Amerika og Vest-Afrika, så er de på vei i samme retning, men de er ikke der helt ennå, sier Molvær. Fordeler og ulemper. Offshore-indus-

trien har aldri tiltrukket mange kvinner, og Molvær er usikker på hvordan det kan endre seg i fremtiden. Men hun har ikke opplevd det som spesielt utfordrende å ha en karriere i en mannsdominert bransje. – Man må bruke de kortene man har fått utdelt. Noen ganger er det en fordel å være kvinne, andre ganger er det en ulempe. – På hvilke måter? – Det er ikke så mange av oss. Da er det kanskje vanskeligere å glemme meg. Jeg er mer minneverdig enn en hvit, norsk mann i 50-årene – for det er tusenvis av dem i denne bransjen. Minuset er kanskje at hvis man gjør en feil, så blir det lagt mer merke til, sier hun.

22 SPENN

Internasjonal. Molværs karriere tar

mye tid. Men hun har ytterligere én lidenskap hun finner plass til. Eurovision Song Contest. Melodi Grand Prix. Hvert år drar hun sammen med sin søster til den internasjonale finalen, og hvert år har hun et spesialsydd antrekk som hun begynner å planlegge i oktober. I mars var hun til stede på den norske finalen i Oslo, noen uker tidligere så hun den danske i Aalborg. Nå gleder hun seg til Lisboa i mai. – Jeg liker kostymene, og å kle meg opp. Min søster har en brudesalong i Skottland, og én gang i året designer vi Eurovision-kjoler. Så er det moro å møte mange nye mennesker. Og de man treffer der er ofte veldig liberale. Vi møter ikke så mange som er for Brexit, for å si det sånn. – Hvor kommer denne interessen fra? – Jeg vokste opp i et veldig internasjonalt hjem. Vi ble oppdratt til å være bevisst på at verden er mer enn vår egen bakgård. Det fins andre land, andre kulturer, andre språk, andre måter å leve på. Foreldrene

«SOM BARN BLE VI OPPMUNTRET TIL Å UTFORSKE VERDEN»

våre oppmuntret oss til å utforske det, og det gjorde vi med Eurovision. Nå drar vi til steder som vi ellers aldri ville besøkt. For eksempel var vi i Ukraina i fjor, og det er et fantastisk land. Molvær trekker frem det svenske bidraget «Euphoria», fra 2012, som et høydepunkt i Eurovision-historien. Men er det egentlig lov å ha en svensk favoritt når man er halvt norsk? – Jeg har ingen problemer med det. Det ville vært vanskeligere for en skotsk jente å ha en engelsk­ ­favoritt … ˜

FAKTA ˆ INGER LOUISE MOLVÆR (36) • Stilling Jobber med analyse og befraktning i Solstad Farstad AS. • Bakgrunn Jobbet som offshore­ analytiker hos skipsmeglerhuset Westshore Shipbrokers i Kristiansand i syv år. Begynte i bransjen i Skottland for femten år siden. • Familie Gift, tre barn. • Bor Kristiansand. Opprinnelig fra Peterhead, nord for Aberdeen.


DAGENS INDUSTRI BURDE BENYTTE SEG MER AV GÅRSDAGENS INDUSTRI. Det avfallet som blir til overs ved ulike typer produksjon, kan gjenvinnes og bli til nye råvarer. Vi er hele tiden på utkikk etter nye løsninger som kan gjøre gammelt til nytt. Med riktig håndtering skaper vi lønnsomhet både for deg og miljøet. Vi tilbyr en helhetsløsning og tar oss av alt fra brukte biler og malingsbokser til TV-apparater og dekk.

It starts here.

Kort og godt: Vi gjenvinner like gjerne ubåter som plastdinosaurer. Så neste gang du ikke helt vet hva du skal gjøre med det gamle bilbatteriet ditt, så husk på at vi gjerne vil ha det! Hilsen Stena Recycling. Stena Recycling i Kristiansand Tlf. 380 00 380 www.stenarecycling.no


Kjetil Tversland savnet selv en tjeneste hvor han kunne få kjørt mat hjem fra mange av byens restauranter. Nå har han vært med på å utvikle den selv, og er en av fire eiere.


BEDRIFTEN NIBBLER

På hjul med byens delikatesser I ett år har Nibbler kjørt mat fra byens restauranter hjem til k­ under. Det kristiansandsbaserte firmaet melder om enorm vekst, og er på jakt etter nye investorer. TEKST MAI LINN TRONSTAD FOTO ERLING SLYNGSTAD-HÆGELAND

I

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

starten var det krevende å få med seg restaurantene, de visste jo ikke hva Nibbler var og hadde ingen forventninger til oss. Men så begynte snøballen å rulle, sier Kjetil Tversland, initiativtaker og en av Nibblers fire eiere. Arbeidet med å bygge opp Nibbler startet for halvannet år siden, og for ett år siden begynte de å kjøre mat hjem til kundene. På nett­siden nibbler.no er i skrivende stund 28 spisesteder registrert i­­Kristiansand. 19 i Trondheim, hvor de også ha startet opp. Kundene klikker på restauranten de ønsker, bestiller og betaler – og får maten levert på døren av Nibbler.

Investering i tid. – Som så mange gründerideer vokste den ut fra eget behov, sier Tversland, og legger til at de jobber med å tilby enda flere tjenester på døren. – Bidrar ikke det til at vi kan bestille mer og mer på døren til at vi blir stadig latere?

– For meg handler det mer om hvordan folk velger å investere tiden sin. Kanskje vil de heller bruke tiden på gjestene enn matlaging, eller på trening og andre nyttige ting. – Noen restauranter har eget take away-tilbud, hvorfor trenger vi Nibbler? – Det er et stadig større fokus på sunn og god mat, folk har forventninger til kvalitet og valgmuligheter. Vi har også et stort nedslagsfelt, med en radius på 13 kilometer leverer vi helt til Flekkerøy, sier Tversland. Trives bak rattet. Det har kommet en ny lunsjbestilling og Lise Dybvik er klar. Hun har vært med fra starten og trives godt bak rattet. – Jeg prøvde sykkelen en gang, men kom meg bare to meter før jeg syklet i en murvegg, ler Dybvik, som flyttet fra Ålesund til Kristiansand på grunn av kjærligheten. Varme følelser har hun også for arbeidet. – Dette er den beste jobben jeg har hatt. Jeg møter positive folk hele †

SPENN 25


BEDRIFTEN NIBBLER

Marius Ask ved Will.i.juice forteller at å koble seg på Nibbler helt klart har økt salget, uten at han kan si nøyaktig hvor mye. Han har pakket maten klar når Lise Dybvik har parkert og løper inn for å hente.

† tiden, de er så glade når de får mat

levert på døren, sier hun. Hun anslår at hun kjører 10–25 turer hvert skift. Den korteste var da hun leverte mat fra en restaurant til leiligheten i etasjen over. – Det virker som om folk er glade for å slippe å gå ut av huset, sier Dybvik, som koser seg med å kjøre rundt i elbilen mens hun hører på musikk og drikker kaffe. – Jeg har skaffet meg kaffeavtale for å si det sånn, smiler hun. I nyoppussede lokaler hos Will.i.juice pakker Marius Ask bestillingen i brune papirposer. – Både vi og kundene er veldig fornøyde med ordningen. Bestillingene gjennom Nibbler har tatt seg veldig opp i det siste, og de hjelper definitivt på salget, forteller han, før Dybvik er på vei til en arbeidsplass på Lund med dagens lunsj. Mindre byer. Nibbler kjører ut mat i

mange kategorier, spesielt populært er sushi, indisk, burgere, vietnamesisk og helsekost som wraps og smoothies. Bilparken deres i Kristiansand består av seks biler og en sykkel, som manøvreres av femten ansatte fordelt på ni årsverk. Nibbler

26 SPENN

jobber med å bygge opp tilbudet i flere byer, gjerne hvor det ikke finnes konkurrerende tilbud, som Foodora i Oslo, Bergen og Stavanger. Det viser seg å være fruktbart. – Omsetningen øker gjennomsnittlig med 24 prosent fra måned til måned, og vi har omtrent tusen nye brukere i måneden bare i Kristiansand, sier Tversland, og legger til: – Dette er en enorm vekst, og vi er derfor på jakt etter en investor. Å vokse er bra, men også utfordrende. Man må ta tak i veksten og sikre en stadig raskere utvikling. Tversland er ikke fremmed for at Nibbler også kan finnes i utlandet en dag, litt avhengig av hva nye investorer ønsker. Som en forelskelse. Lokalet i Tor­den­ skjoldsgate er under oppussing, så vi sitter på en kafé rett over gata for å prate om Tverslands hjertebarn. – Når jeg ser Nibbler-bilene på veien, og tenker på at jeg er med på å sysselsette og skape arbeidsplasser, samt se tjenesten bli flittig tatt i bruk, er det nesten som å være forelsket, sier han. Eierne ser Nibbler vokse, ansatte stortrives og restauranter melder om

«DET VIRKER SOM OM FOLK ER GLADE FOR Å SLIPPE Å GÅ UT AV HUSET» Lise Dybvik

økt salg. Noen utfordringer må det også ha vært? – Utfordringen er å holde utviklingsraten på et nivå vi ønsker, mens vi jobber med å utvikle tjenesten. Når vi nå opplever en så enorm økning av brukere og omsetning, handler det om å kunne sette av enda mer midler, finne noen til å ta tak i dette – og best mulig utnytte veksten, forklarer Tversland. Han legger til at eierne har jobbet mye for lite siden oppstarten, noe man ifølge ham må være beredt på når man starter en bedrift uten noen i ryggen. – Til slutt, hvorfor navnet Nibbler? – Det betyr å småspise, men det er også navnet på en karakter i tv-serien Futurama. Nibbler er en liten kar med verdens største appetitt, forklarer han med et smil, før han haster videre for å stilne kristiansanderes sult. ˜ NIBBLER ˆ Navn Nibbler AS Adresse Tordenskjolds g. 2, Kristiansand På nett nibbler.no Ansatte 21 Stiftet 2015 Styrets leder Tomas Binfield-Skøie


Ford Kuga

Din beste turkamerat!

Med en stilfullt design, mulighet for firehjulstrekk og klassens beste kjøreegenskaper er Ford Kuga alltid klar for nye eventyr. Bygg din egen på Ford.no. Nå får du Kuga med automat uten tillegg i prisen, spar 20.000,Månedsleie med 1,99% rente fra bare 2.890,-

Prisen er inkl. leveringsomkostninger levert til Ski. Årsavgift kommer i tillegg. Ford Kuga fra 1,5l TDCi 120 HK – 1,5 EcoBoost 182 HK CO2 fra 115-171 g/km Forbruk fra 0,44-0,74 l/mil. Tilbudet kan ikke kombineres med andre rabatter og gjelder kontrakter signert til og med 31. mars 2018. Startleie/etabl.gebyr.: kr 52 251,-. Månedsleie: kr 2 890,-. Totalpris: kr 159 711,vil variere med rentenivået. Avtaletid: 3 års bindingstid. Total kjørelengde: 45 000 km. Forutsetter kredittgodkjenning av Ford Credit. Forbehold om prisendringer og trykkfeil.

BAY AUTO AS

Barstølveien 6, 4636 Kristiansand Tel. 38 10 76 00, www.bayauto.no


YRKET MITT STATSADVOKAT

Lov og rett i tinghuset Som statsadvokat jobber Beate Rullestad-Jansen med straffesaker av det mest alvorlige slaget, og hun kan ikke tenke seg en bedre jobb. TEKST MAI LINN TRONSTAD FOTO ERLING SLYNGSTAD-HÆGELAND

H

vordan er arbeidshver­dagen som statsadvokat? – Forenklet sagt har vi tre hovedfunksjoner: å behandle saker politiet ­innstiller til oss, å drive fagledelse overfor politiet og å aktorere saker i tingrett, lagmannsrett og høyesterett. – Hvorfor valgte du jussen?

– Du har mange muligheter når du studerer juss. Studiene i Bergen krevde mye lesing og det var et hardt karakterpress, men vi var en god studiegjeng som hjalp hverandre. Jeg ville i utgangspunktet inn i diplomatiet, men fant strafferett mer interessant. Det er stadig endringer i feltet, jobben er ikke rutinepreget og man blir aldri ferdig utlært. – Hva inspirerer deg til å gjøre en god jobb?

– Å vite at sakene jeg jobber med betyr noe for dem det gjelder. Det er en meningsfull jobb jeg trives godt i. Jeg føler meg veldig heldig som har havnet på rett hylle. – Hvilke utfordringer møter du på?

– Noen bevisvurderinger kan være utfordrende, uansett hva vi beslut-

28 SPENN

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

«VI HAR MYE HUMOR OG LATTER, SELV NÅR VI JOBBER MED DE TYNGSTE SAKENE. NETTOPP DA ER HUMOR ­VIKTIG» Beate Rullestad-Jansen

ter får det konsekvenser for folk. Og helt ærlig, når jeg er fordypet i tunge saker i retten, kan det være krevende å måtte forholde seg til media samtidig, når hodet egentlig er et annet sted. Man blir sliten etter en lang dag i retten, det krever mye konsentrasjon. – Du er eneste kvinne blant fem stats­ advokater på Agder, hvordan er det?

– Vi kolleger leser ofte hverandres saker og kommer med innspill, og menn og kvinner kan ha litt forskjellig innfallsvinkel. Denne drøftingen kan være nyttig, ellers tenker jeg ikke over at jeg er eneste kvinne. Miljøet her i tinghuset er utrolig bra. Vi har stor takhøyde og fokus på å gjøre hverandre gode. Samtidig har vi mye humor og latter, selv når vi jobber med de tyngste sakene. Nettopp da er humor viktig. – Hva slags saker liker du best å jobbe med?

– Vi har en fin fordeling av saker, og det er mulig å ytre ønsker om det er noen vi synes er ekstra spennende. Jeg er spesielt interessert i rettspsykiatri. Er det tvil om en person er tilregnelig, eller utilregnelig og

trenger andre reaksjoner enn straff, er det vi som må vurdere det. Jeg har vært i studiepermisjon i psykiatrien, det var utrolig spennende. – I hvilken grad klarer du å legge jobben fra deg når du går fra kontoret?

– Jeg har alltid i bakhodet at de fleste saker vi jobber med betyr mye for de involverte. Saker som gjelder vold og overgrep mot barn berører meg ekstra, jeg er selv trebarnsmor, men heldigvis er det god anledning til å lufte ting på kontoret. Når jeg jobber intenst med en sak, klarer jeg ikke alltid legge den fra meg. Jeg har imidlertid kommet fram til dette: Gjør jeg mitt beste på jobb, er det lettere å akseptere resultatet og komme videre – uansett utfall.

FAKTA ˆ BEATE RULLESTAD-JANSEN (44) • Stilling Statsadvokat i Agder siden 2007. Nedslagsfelt i Austog Vest-Agder, kontorplass i tinghuset i Kristiansand • Familie Gift, tre barn, to katter, en hund • Bor i Lillesand, kommer fra Farsund


Beate Rullestad-Jansen er eneste kvinnelige statsadvokat på Agder og trives godt med det. Skulle hun byttet yrke, måtte det i så fall blitt til dommeryrket, sier hun.

SPENN 29


Foto: Thinkstock

Sørlandet må dyrkes som matdestinasjon. Det går klart fram i USUS' nye satsing, Spis Sørlandet. – Makrellen, for eksempel, den må bli vanlige på langt flere menyer rundt forbi. Den representerer jo Sørlandet, sier Gunnar Sagstuen, i Spis Sørlandet.

30 SPENN


NY MATSATSING

Sørlandet på matkartet Satsingen Spis Sørlandet skal løfte landsdelen opp som Norges fremste matdestinasjon. TEKST INGRID MICHALSEN

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

A

mbisjonen er at vi skal bli Norges ledende mat­destinasjon, og Nordens matdestinasjon for barn. Det skal være en «reason to go» når man velger Sørlandet som ferie­destinasjon. Det sier Gunnar Sagstuen, leder i styringsgruppen i Spis Sørlandet og daglig leder i lokalprodusenten Røyland Gård på Birkenes. – Reise- og opplevelsesklyngen USUS har satt dette som et eget fokusområde framover: Mat skal være en av grunnene til å besøke Sørlandet, understreker Sagstuen. – Hva gjenstår før vi kommer dit? – Vi må spre det glade budskap om det som produseres her. Vi har en kommunikasjonsjobb foran oss for å fortelle om det gode som lages på Sørlandet. Så har vi en vei å gå med hoteller og restauranter, vi må tilrettelegge for at de i større grad tar i bruk produktene våre. Slik at folk som besøker oss spiser det som lages her, mener Sagstuen.

Stor entusiasme. Han forteller at de er

en rekke lokale aktører representert

«MAT SKAL VÆRE EN AV ­GRUNNENE TIL Å BESØKE ­SØRLANDET» Gunnar Sagstuen

i styringsgruppen, og at de representerer 60 medlemsbedrifter innen matbransjen i USUS. – Det er en stor entusiasme for dette prosjektet, og vi vet at kvaliteten på produktene til de lokale aktørene er høy. Veien fram til suksess trenger ikke være så lang, mener Sagstuen. Han nevner blant annet lokal ølprodusenter, leverandører av fisk og kjøtt, syltetøy, brennevin – ja, «hele fjøla», som han betegner det. – Men ta makrellen, for eksempel. Den står sterkt på Sørlandet og vi har et slags eierskap til den. Da må vi i større grad servere den på menyen rundt på hoteller og restauranter. Det handler om merkevarebygging. I begynnelsen av april ble konferansen Sjømat på Sørlandet arrangert på Rosfjord Hotel i Lyngdal. Det er sjuende året på rad at Gaute Ubostad, som står bak Rosfjord hotel, Havhotellet på Spangereid og den nye restauranten Under, tar initiativ til å samle matbransjen på Sørlandet. – Jeg har troen på at denne møte-

plassen er med på å løfte matbransjen i landsdelen, og sjømat spesielt, sier Ubostad. Verdensstjerner til Lyngdal. Det er

heller ikke hvem som helst han trekker til konferansen. Tidligere har storheter som Heston Blumenthal gjestet konferansen. I år var den verdenskjente kokken Elena Arzak fra restauranten Arzak i Spania, ranket som den 30 beste restauranten i verden, leid inn som foredragsholder. – Jeg tror faktisk ikke det er så mange andre matkonferanser som har så bra program som dette, og vi blir lagt merke til, understreker Ubostad. – Hva må til for å løfte Sørlandet som matdestinasjon? – Vi trenger mer kokkekompetanse og aktører som er villige til å satse. Hvis vi skal opp på et høyere nivå, så er vi avhengige av flere som går foran og tør og satse. – Kan Under bli et nytt flaggskip? – Vi mener i alle fall at den har potensialet til å bli det. Men skal den lykkes, så er vi avhengige av †

SPENN 31


Foto: Inge Dalen/ USUS

Foto: Freddy Augedal Wike

NY MATSATSING

Daglig leder Katrine Hesnes på Hesnes Gartneri skryter av Gaute Ubostad som får verdensberømte kokker til konferanser på Sørlandet. I år gjestet Elena Arzak (t.h.) Sjømat på Sørlandet-konferansen.

† at mange rundt oss har produkter

som er komplementære, poengterer Ubostad. Flere må våge. Katrine Hesnes, daglig

leder på Henses Gartneri i Grimstad, applauderer Ubostads initiativ med å samle Sørlandets matbransje til en fagtung konferanse. – Det er rett og slett dritkult og helt fantastisk at han klarer å samle så mange bra folk på ett sted. At han får verdensstjerner til lille oss. Hun mener flere aktører kan bli flinkere til å servere lokale produkter. – Vi har Dyreparken som et foregangssted når det gjelder å bruke lokal mat. Rosfjord i Lyngdal er råflinke på mat generelt. I Grimstad har vi Smag & Behag som er gode. Men vi kunne gjerne hatt enda flere. Hun mener imidlertid sørlendinger er litt trege når det gjelder å støtte opp om restauranter som

32 SPENN

«VI ER AVHENGIGE AV FLERE SOM GÅR FORAN OG TØR OG SATSE» Gaute Ubostad

velger å satse. – Vi hadde et sånt sted i Måltid i Kristiansand. Men vi sørlendinger er litt sidrompa, det er ikke enkelt å drive restaurant om vinterhalvåret her. Og er vi villige til å betale for gode mat på litt finere spisesteder? Jeg tror vi må begynne med oss selv, for vi kan ikke kun leve av turister og besøkende, sier Hesnes. Mer fra havet. Næringssjef i Arendal og initiativtager til kystkommune­ samarbeidet Blå Vekst på Agder, Kåre Andersen, sier mat er et viktig satsingsområde i årene framover. – Men vi må bli mye flinkere til å drive merkevarebygging. Offentlige aktører må i større grad kjøpe inn lokale produkter og dele ut når de har besøk fra andre land og byer. Da må det stå tydelig merket på produktene at det er laget på Sørlandet, mener Andersen.

– Samtidig må butikkene bli flinkere til å ta inn og selge lokale produkter. Det er absolutt et stort forbedringspotensial her, supplerer han. Andersen mener vi spesielt har mye å gå på når det gjelder produkter fra havet. – Vi er dårligst på det som er knyttet til havet, og det tror jeg handler om et omstendelig omsetningsregime. Alt som tas opp av havet skal gå gjennom etablerte salgskanaler, og vi er sterkt knyttet opp til mattilsynet som skal godkjenne. Jeg skulle gjerne sett at det var lettere å løsne på dette, så en for eksempel kunne ta med seg turister og gjester ut på krabbefiske for å spise direkte fra båten, og gjøre denne opplevelsen til en merkevare. Og en siste ting: Vi må bli vi bli flinkere til å tenke bredt samarbeid i hele regionen. ˜


HVOR GÅR VEIEN VIDERE?

TA VIDEREUTDANNING VED UIA TIL HØSTEN OPPTAKET ER I GANG Les mer på

uia.no/evu18

DET BESTE AV DET MESTE! Ring oss:922 88 500 www.reinhartsen.no


FAGSPENN

Foto:AdobeStock

//////////////////////////////////////////////

KORT&GODT FACEBOOK-AVSLØRINGENE I mars i år kunne New York Times avsløre at Facebookinformasjon fra 87 millioner profiler har havnet hos analyseselskapet Cambridge Analytica. Selskapet fikk tak i informasjon via en personlighetstestapplikasjon på Facebook, og denne informasjonen ble brukt under den amerikanske valgkampen i 2016 til fordel for Donald Trump. Materialet kunne brukes til å kartlegge, forutsi politiske synspunkt og til å påvirke velgere. Facebook er følgelig under sterk kritikk fra britiske og amerikanske myndigheter. Facebook-sjef, Mark Zuckerberg, måtte svare for skandalen i kongressen, og lover at de skal ta grep for å beskytte brukernes data og informasjon bedre framover. Kilde: E24.no

/// HVA VET DE OM OSS? NTNU-forskere skal nå forske på hvor mye Facebook vet om folks politiske standpunkt og holdninger. – Vi vil finne ut hva våre sosiale medieprofiler avslører om politiske meninger, sier første­amanuensis Pieter de Wilde ved Institutt for historiske studier ved NTNU, til forskning.no. Målet er å bidra til å gi folk mer innsikt i hva våre utspill og aktiviteter avslører om politiske orienteringer, og hvordan. Kilde forskning.no

///

34 SPENN

GDPR – LEDELSENS ANSVAR God oversikt er et godt utgangspunkt for gode beslutninger. Det er ledelsen i bedriften som er ansvarlig for informa-

sjonssikkerhet på lik linje med forsvarlig økonomistyring. Som følge av dette er ledelsen også ansvarlig for bedriftens lagring av persondata, selv om HR og IT også er sentrale funksjoner for å ivareta kravene i den nye GDPR-loven. I ytterste konsekvens er det ledelsen som må fremskaffe midlene til å betale bøtene, eller som må forsvare bedriftens omgang med personopplysninger ovenfor eiere og omverden. Dette er svært i aktuelt i kjøl­vannet av Cambridge Analytica-skandalen hvor Facebooks aksjekurs falt med 18 prosent fra 16. til 27. mars. Ned­turen er nok blitt forsterket av Mark Zuckerbergs melding om at det vil ta selskapet flere år å ta kontroll over selskapets behandling av personopplysninger. Derfor er det så viktig at ledelsen i virksomheten tar eierskap til prosessen, selv om deres ansvar i liten grad er direkte omtalt i EUs personvernforordning som er utgangspunktet for revisjonen av personopplysningsloven (POL). Kravene til den behandlingsansvarlige er imidlertid rikelig omtalt, og de er så omfattende at de må være godt forankret i bedriftens ledelse. Det handler om god internkontroll, og bedrifter som aktivt angriper dette vil kunne skaffe seg konkurransefortrinn i årene fremover. Her følger noen konkrete råd: 1) Skaff dere oversikt over hvilke personopplysninger dere behandler. Dokumentér hvilke personopplysninger dere samler inn, hvor de kommer fra og det rettslige grunnlaget for behandlingen. Dette er et krav også i

dagens lovgivning. 2) Sørg for å oppfylle dagens lovkrav. Har dere innarbeidede rutiner som følges i organisasjonen er det enklere og gjennomføre endringer. 3) Sett dere inn i regelverket. Det er etter hvert mange informasjonssider hvor dere finner enkel og oversiktlig informasjon om hva dette er og hvilke krav som gjelder. 4) Lag rutiner for å følge de nye reglene. Gjennomgå eksisterende rutiner og materiell, oppdater dem der det trengs. Her er noen stikkord: personvernerklæring, databehandler­avtaler, rutiner for behandling av forespørsler om innsyn og sletting, risikovurdering, oppfølging, internkontroll, bevisstgjøring.

Trond Bjorvand Forretningsutvikler i Bitpro


Handelens Hus - Rådhusgata 3

Postboks 153 - N-4662 Kristiansand Telefon: 38 100 600 - Telefax: 38 100 601 post@advkjaer.no www.advkjaer.no

www.advtofte.no

Lokal kompetanse - Nasjonalt nettverk

EYs team innenfor skatt, avgift og forretningsjus i Agder: Avgift: Advokat Martin Rødland

Sørlandets ledende forretningsjuridiske advokatfirma

Skatt:

Markensgate 9, 4610 Kristiansand Tlf: 38 17 00 80 www.svw.no

Adv.flm. Kjetil Kühn Hanssen Advokat Rune J unker

Tlf. 2400 2400 | www.ey.no

Advokatene Gunnar Steen Øyvind Sund Lars Gunnar Nag Jens Richard Andersen Torill Lilleøy Andersen Handelens Hus, Rådhusgaten 3, Kristiansand Telefon 38 02 85 00 post@interjuris.no | www.interjuris.no

kpmglaw.no

KPMG Law – Sørlandet Spesialister innen skatt, avgift, næringseiendom, M&A og forretningsjuss. Kontakt oss på tlf. 04063 Harry Tunheim, advokat Karen Abildsnes, advokatfullmektig

Globalt eller lokalt? Ja takk, begge deler. Du kjenner nærområdet ditt. Det gjør vi også, samtidig benytter vi oss av vår globale kompetanse. www.deloitte.no Tlf: 38 12 27 22, Stadionveien 21, inng. 7, 4632 Kristiansand


NÆRINGSFORENINGENS NYTT OM NAVN

Egil Sandve Administrerende direktør Mat & Uteliv

Anette Langdal Senior HMS-rådgiver Falck Helse

Sandve kommer fra stillingen som kjede­ sjef/daglig leder i barneutstyrskjeden Babycare AS i Kristiansand. Sandve har vært sentral i oppbyggingen av kjeden, som også inkluderer etableringen av flere egeneide butikker. Utover 13 års fartstid fra faghandel, har Sandve også flere års erfaring som kjedesalgssjef i Diplom-Is, Kraft Foods Norge og Lantmännen Cerealia i Oslo. – Jeg er svært takknemlig for å få denne muligheten. Mat & Uteliv er inne i en ekspansiv og meget spennende periode, sier Sandve.

Langdal har lang erfaring fra HMSarbeid og er opptatt av en helhetlig tilnærming overfor kundene. Hun har opparbeidet seg en kompetansebredde utover ergonomi, som blant annet inkluderer systematisk HMS-arbeid, psykososialt arbeidsmiljø, arbeidsmiljøkartlegging og risikovurdering samt kurs i ulike arbeidsmiljøtema og førstehjelp. I tillegg er hun instruktør i Mindfulness og Medisinsk Yoga, tilnærminger som brukes i individuell oppfølging og overfor grupper av ansatte når det er relevant og da særlig ved stressmestring.

Atle Roar Håland Utviklingsleder IK Start

Arnfinn Bærø Rådgiver/ prosjektleder Bouvet

Håland har siden 2013 arbeidet som spiller- og trenerutvikler i NFF Agder. Nå overtar han ansvaret for utviklingsavdelingen i Start etter Bård Borgersen. Starts nye utviklingsleder er siviløkonom og er også utdannet UEFA A-lisenstrener. – Visjonen om å inspirere barn og voksne på hele Sørlandet og den retningen som klubben har tatt nå, blant annet med samarbeidsavtaler med lokale klubber og krets, er veldig interessant. Jeg gleder meg til å være med å påvirke det som skal skje fremover, sier kvindølen.

Tom Refsdal Daglig leder GHV/Spesialprodukter Sør/Glass&Metall Refsdal har de siste tre år har vært leder for Blatchford Norway AS. Selskapet har produsert og levert ortopediske hjelpemidler gjennom flere avdelinger i Norge, fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Før dette var han daglig leder i Ortopediservice AS i åtte år. Selskapet ble kjøpt opp av Blatchford Group i 2014. Refsdal har 14 års bakgrunn som yrkesoffiser fra Forsvaret. I tillegg har han en bachelor i management fra BI og en MBA fra Edinburgh Business School. Refsdal har også utdanning innen styrevirksomhet, coaching og lean.

Bærø har Master­ grad i informa­ sjons­­­systemer og spesialisering i endringsledelse og interessentanalyse. Erfaringen hans som rådgiver og prosjektleder i endrings- og omstillingsprosjekter med omfangsrike og komplekse interessentlandskap, er etterspurt på Sørlandet. Bærø kommer fra Mandal, er en stor teknologi-entusiast som er veldig glad i å hjelpe og prate med folk. I Bouvet går han inn i rådgivningsteamet og er et viktig bidrag både med tanke på å øke kapasiteten og komplementere kompetansen i Agder-teamet.

Jim Ronny Andersen Eiendomsutvikler Blåkors Kristiansand Andersen har tiltrådt i en engasjementsstilling for å bistå med eiendomsutvikling hos Blå Kors Kristiansand. – Blå Kors' arbeid har utviklet seg kraftig de siste årene. Det å få være med på laget for å gi et godt tilbud til dem som omfattes av det arbeidet som ­drives, er veldig meningsfylt, rett og slett et privilegium, sier Andersen. Han er engasjert i en prosentstilling for å utvikle eiendomsmassen som Blå Kors Kristiansand besitter, i henhold til vedtatt strategi både lokalt og nasjonalt.

Alexander Overgaard Salgssjef Force Technology Norway Overgaard har bred erfaring og kunnskap fra engineering og inspeksjonsarbeid i oljeindustrien. Overgaard skal jobbe med salg av avdelingens inspeksjons-tjenester, sveise­teknisk rådgivning, samt salg av kurs for bedriftens kurssenter. Kurs­ senteret utdanner omkring 90 prosent av Nordens NDT-teknikere.

Erle Hostad Wright Politisk rådgiver Kristiansand Kommune Wright starter i jobben som ny politisk rådgiver for ordfører Harald Furre i mai. Hun overtar etter Aase Marthe ­Horrigmo, som nå er statssekretær for kommunalministeren. Wright er utdannet statsviter og har blant annet erfaring fra student­politikk, konsulentvirksomhet og frivillige organisasjoner. Hun var med i Sørlands­ utvalget fra 2011 til 2013, og kommer fra stillingen som rådgiver i Kreftforeningen i Kristiansand. Wright har en master i offentlig politikk og ledelse fra Universitetet i Agder fra 2011.

Lars Gunnar Stokke Kundekonsulent Adecco Stokke vil i hovedsak ha fokus på kunder innen byggog anleggsbransjen. – Bygg- og anleggsbransjen er et tungt satsingsområde for Adecco Sørlandet fremover. Jeg ønsker å bidra med et pålitelig og ryddig forhold mot kunder og ansatte gjennom hele prosessen med behov for innleie og rekruttering, sier Stokke. Stokke kommer fra en rådgiverstilling ved Markedsavdelingen i NAV Kristiansand, hvor han har jobbet i seks år. Her har oppgavene bestått i rekrutteringsarbeid og presentasjoner, samt ansvar for større nedbemannings- og permitteringsprosesser i regionen.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Vi forbeholder oss retten til å forkorte den innsendte teksten

36 SPENN


VI GJØR CALEDONIEN FIN IGJEN! Vi renoverer Radisson Blu Caledonien Hotell i Kristiansand – både ute og inne. Når hotellet står ferdig våren 2018, har vi restaurert 150 rom, den store konferanseavdelingen, restauranten og skybaren. Byggherre: Glastad Holding. Les mer om dette og andre renoveringsprosjekt på kruse-smith.no

Fra idé til virkelighet

Kompetanse

Leads

Nordic Arena Sør - en profesjonell B2B arena på Sørlandet hvor relasjoner knyttes og utvikles. Et sted for å gjøre gode forretninger både på kjøps- og salgssiden, en møteplass for kompetansebygging gjennom gode foredrag og en strategisk markedsplass for personlig relasjonsutvikling. I enden av en god relasjon skapes det gode forretningsmuligheter. Vi skaper de gode møteplassene. Gå inn på nordicarenasor.no eller ring Terje Normann Johanssen på 419 17 500 for mer informasjon. Hold deg oppdatert på facebook.com/nordicarenasor

SØR


NÆRINGSFORENINGENS NYTT OM NAVN

Kjetil Repstad Daglig leder Sundays Design

Kristian Skårdal Økonomisjef Lucky Bowl

Agnes Berntsen Driftsdirektør Team Hotels

Repstad har jobbet med hagemøbler i ti år og har god kjennskap til markedet. Han startet å jobbe med Sundays i 2014, da via sin jobb i Outdoor Season AS som Key Account manager, og i 2017 gikk han over i en salgssjefstilling i Sundays Design. – Jeg ser virkelig fram til å lede ­Sundays videre mot nye markeder, med både kjente og hittil ukjente varer. Det er svært spennende å jobbe med norsk design og produksjon som står sterkt internasjonalt, sier Repstad.

– Vi er svært fornøyd med at vi har fått med oss S ­ kårdal på laget. Han er fremoverlent og offensiv, og besitter mye kompetanse, sier Eimund Tharaldsen, daglig Leder i Lucky Bowl. Skårdal kommer fra en stilling i Humana AS hvor han har vært Business controller. Han har også tidligere erfaring fra lignende stillinger i både Cameron Sense og Rema 1000.

Agnes Berntsen er head-huntet til en nyopprettet stilling som driftsdirektør i Team Hotels AS. Team Hotels består av fire ærverdige hoteller i Stavanger, Farsund, Kristiansand og Tønsberg og eies av Endre Glastad og hans holdingselskap. Hun får det overordnede ansvar for driften i hotelldivisjonen med sterkt fokus på salg og oppfølging av salgs­ apparatet ved de forskjellige hotellene. Hun skal videre være en sparringspartner for hotelldirektørene ved de fire hotellene. – Dette er drømmejobben. Her skal jeg sitte som bindeleddet mellom styret og direktørene i fire ærverdige hoteller, sier en begeistret Berntsen. Radisson Blu Caledonien er et av disse fire, og arbeidsstedet for Berntsen blir Kristiansand, hvor hun vil få kontor på Caledonien. De andre tre hotellene er Hotel Victoria i Stavanger, Rederiet i Farsund og Klubben hotell i Tønsberg.

Per Christian Aune Salgs- og markedssjef Reklamestasjonen Aune er utdannet eiendomsmegler og bedriftsøkonom og har tidligere startet opp og drevet flere eiendomsmeglerkontorer. Han har vært salgs- og markedsansvarlig for Aktiv Gruppen Norge AS og Form-gruppen AS. De siste årene har han drevet eget konsulentfirma og jobbet med diverse eiendomsprosjekter, oppstart/utvikling av selskaper innen eiendomsvirksomhet med mer. Aune vil få ansvar for salg- og markedsføring i Reklamestasjonen. Han vil jobbe aktivt med å styrke Sørlandets største skiltfirma, samt bidra til å hente inn ytterligere landsdekkende kunder.

Bjørn Johan Andresen Prosjektleder Planfolket Andresen har erfaring fra kommune, rådgivende ingeniørfirma og kreative arkitektkontor. – Vi har nå hatt et drøyt år med god drift, og jeg er glad vi har funnet rett mann til å dra firmaet i den retningen vi ønsker. Andresen har bred erfaring og kompetanse fra tunge planprosesser og prosjektledelse, dette gir han evnen til å tenke strategisk for å få en smidig planprosess, sier Endre Fennefoss Balchen, daglig leder i Planfolket AS.

Synnøve E. Aabrekk Leder USUS Aabrekk flytter fra Vestlandet til Sørlandet for å bli ny leder for USUS (Visit Sørlandet). Hun har lang og bred erfaring fra reiselivsbransjen. Aabrekk kommer fra en stilling som innleid seniorrådgiver for NCE Tourism, Fjord Norway. Hun har vært tilknyttet konsulentselskapet 2469 Reiselivsutvikling, og jobber spesielt med innovasjonsmetodikk, produkt- og strategiutvikling, prosjektledelse og forretningsmodellering. Hun driver også sitt eget firma, Synnøve Aabrekk Reiselivsrådgjeving AS.

Ib Samulski Digital Designer/ manager Knowit Sør – Med Samulski ombord har vi fått en allsidig og sterk designer som dekker flere kreative kompetanseområder, sier daglig leder i Knowit Sør, Erik Mong. Samulski har 17 års erfaring som grafisk designer i reklamebyrå, designbyrå og konsulentselskap. Han har jobbet med design for digitale flater i BEKK de siste ni årene. Samulski har solid erfaring med konseptutvikling og utforming av brukergrensesnitt for store virksomheter i Norge og utlandet. Hans fokusområder er visuell kommunikasjon, interaksjonsdesign og merkevareforvaltning.

Joakim Hanssen Administrerende direktør Scan Trade Hanssen går fra stillingen som daglig leder i Fundament til å bli administrerende direktør i Scan Trade fra 1. august 2018. Han føler på mange måter at han nå kommer litt «hjem» igjen til hvor det hele startet. – Scan Trade er en bedrift som jeg har hatt et forhold til helt siden jeg gikk på Vennesla videregående skole for mer enn 15 år siden, hvor vi drev «liksombedrift/simubedrift». Sånn sett var min første relevante arbeidserfaring «på liksom», men jeg var like fullt «på liksom» ansatt i Scan Trade, forteller Hanssen. I løpet av sine tre år i sjefsrollen i Fundament har han ledet selskapet gjennom en formidabel reise, med oppkjøp av en rekke nye selskap og vekst i stab og omsetning. Han ble i 2016 kåret til Årets unge leder på Sørlandet og har tidligere vært daglig leder i Kristiansand Avis.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Vi forbeholder oss retten til å forkorte den innsendte teksten

38 SPENN


Administrerende direktør for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

NiKR er en veldrevet medlemsorganisasjon i sterk

(NiKR) søker ny direktør til en region med

vekst, og har en nøkkelposisjon i utviklingen av

spennende næringsutvikling. Vi ser etter en

regionens næringsliv.

ambisiøs, samarbeidsorientert og kunnskapsrik leder med relevant erfaring fra næringslivet.

Les mer om stillingen og intervju med styreleder i NiKR, Jan Willy Føreland, på hodejegerne.com Ta også gjerne kontakt med Erling Danielsen, tlf. 907 47 474, eller Randi Mikalsen, tlf. 458 60 365, begge hos Hodejegerne. Finn-kode: 117595350

Søknadsfrist 3. mai 2018

hodejegerne.com Hodejegerne_205x136_SPENN.indd 1

ATA Carnet Tollpass for midlertidig innførsel Spar tid og penger • Mer effektiv tollpassering • Slipper utfylling av tolldokumenter • Slipper deponering av toll og avgifter • Slipper refusjonssøknad ved hjemkomst

Lurer du på om din bedrift bør ha ATA-Carnet på neste reise? Ta kontakt med Anne Marit Thomassen anne_marit@kristiansand-chamber.no Tlf: 99 23 80 00

09/04/18 11:12


NYTT SYSTEM FOR SERTIFISERING AV EKSPORTDOKUMENTER

• Forenkler sertifisering • Øker kontroll av bedriftens dokumentasjon • Systemet gir verifiserbare dokumenter

Registrer deg: www.kristiansand-chamber.no, eller kontakt oss: post@kristiansand-chamber.no for mer informasjon.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NÆRINGSFORENINGENS HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE


Globalt eller lokalt? Ja takk, begge deler. Du kjenner nærområdet ditt. Det gjør vi også, samtidig benytter vi oss av vår globale kompetanse. I Kristiansand, Lyngdal og Grimstad har vi 50 advokater, konsulenter, revisorer og finansielle rådgivere som sammen finner de beste løsningene for akkurat de utfordringene dere har. • • • • • •

advokattjenester, skatt og avgift revisjon og kvalitetssikring styre- og eierprosesser arv og generasjonsskifte transaksjonsstøtte verdsettelser

• • • • • •

Due Dilligence økonomisk rådgivning restrukturering/optimalisering nasjonalt og globalt nettverk Lean- og innovasjonsprosesser strategi- og forretningsutvikling

www.deloitte.no Jens-Petter Pedersen advokat tlf: 958 88 025 jenspedersen@deloitte.no

Svein Aage Larsen advokat tlf: 975 26 627 svlarsen@deloitte.no

Olav Kr. Stokkenes statsautorisert revisor tlf: 958 82 925 ostokkenes@deloitte.no

Roar Skuland statsautorisert revisor tlf: 906 65 081 rskuland@deloitte.no

Roar Lohne statsautorisert revisor tlf: 907 57 802 rlohne@deloitte.no

Helge Ege statsautorisert revisor tlf: 996 40 563 hege@deloitte.no

Marianne Trollsås Fenger Lean-ansvarlig tlf: 480 35 102 mfenger@deloitte.no © Deloitte AS

5HQNM¡UHJOHGH

OPPLEV HELT NYE BMW X2 PRØVEKJØR HELT NYE BMW X2 HOS BAVARIA KRISTIANSAND. Fra kr 427 600,-

Den nye BMW X2 har et unikt sportslig uttrykk. Den byr på uvanlig dynamiske og smidige kjøreegenskaper som savner sidestykke. Er du klar for nye opplevelser? Velkommen til prøvekjøring!

Bavaria Kristiansand bavaria.no T: 38 14 54 30 Barstølveien 23, 4636 Kristiansand


NÆRINGSFORENINGEN PRESENTERER DE NYESTE MEDLEMMENE

CTRLALTCOMPLETE AS Krokstien 15, 4844 Arendal www.ctrlaltcomplete.no Daglig leder: Jade Henrickson I KORTE TREKK ønsker Ctrl Alt Complete å hjelpe din bedrift med å levere på tid med reduserte kostnader og økt kontroll. Vi tilbyr bl.a. dokumentkontroll, planlegging, DMS, digital arkivering og intranett. VÅRT VIKTIGSTE FORTRINN er at vi kan forbedre konkurransefortrinnet til bedrifter gjennom vår erfaring, kompetanse og digitale tjenester – slik at prosjektene effektiviseres, får økt profitt og er gir mer oversiktlighet. Vår leveranse er fleksibel, forutsigbar og strukturert – og alltid etter kundens krav. VI VELGER NÆRINGSFORENINGEN fordi foreningen er en positiv bidragsyter i regionen og vi ønsker å både være en del av, og bidra til, dette nettverket.

//////////////////////////////////////////////////////

STERKT MANGFOLD BLANT MEDLEMMENE GIR EN STERK NÆRINGSFORENING

MULTI MARKETS AS Tangen 30, 4608 Kristiansand www.multimarkets.no Daglig leder: Kjetil Søyland

DENTAL NORGE AS Marviksveien , 4631 Kristiansand www.dentalnorge.no Daglig Leder: Rebecca Åsan Finsland

I KORTE TREKK tilbyr Multi Markets AS investeringstjenester for å skape avkastning for kunden.

I KORTE TREKK er Dental Norge AS en lokal tannklinikk som tilbyr det meste innen moderne tannpleie. Vi tilstreber å følge utviklingen for å kunne tilby våre kunder det beste innen diagnostisering og behandling.

VÅRE VIKTIGSTE FORTRINN er solid kompetanse, personlig rådgivning og oppfølging. Vi får klar tilbakemelding fra våre kunder om at personlig kontakt fortsatt har stor verdi i dagens teknologiske samfunn. Oversiktlig tilgang til investeringene fra en enkel konto via SaxoBanks prisbelønte plattform om man ønsker å handle litt selv og/eller via megler. VI VELGER NÆRINGSFORENINGEN fordi vi har tro på at dette samarbeidet kan tilføre oss et viktig kontaktnett. Flere vil få mulighet til å bli kjent med oss i Multi Markets AS, hva vi står for, og kan tilby kunder.

VÅRT VIKTIGSTE FORTRINN er at vi tilbyr alle typer tannbehandlinger og har muligheten til å behandle våre pasienter lokalt, samt ved våre datterklinikker i utlandet. Vi er opptatt av å stadig fornye oss innen behandlingsmetoder og ny teknologi. Hos vårt tannhelseteam er pasientene alltid i trygge hender. VI VELGER NÆRINGSFORENINGEN fordi vi ønsker å øke synligheten vår i nærområdet og for å utvide nettverket vårt ved å skape nye relasjoner. 

//////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////

BLONDIE SALONGEN H. Wergelands g. 19, 4612 Kristiansand www.blondiesalongen.no Daglig leder: Anne Christine Kator

MAT & UTELIV Tollbodg. 7, 4611 Kristiansand www.mat-uteliv.no Daglig leder: Egil Sandve

ATTRAKSJON NORGE AS Krittveien 59, 4656 Hamresanden www.attraksjon.no Daglig leder: Jarle Thorkildsen

I KORTE TREKK er Blondie Salongen Kristiansands første og eneste økologiske frisørsalong.

I KORTE TREKK er Mat & Uteliv en samling av åtte restauranter med sentral beliggenhet i Kristiansand sentrum: Monsoon, Herlig Land, Slakter Sørensen, All Inn, Tollboden Burger Bordello og Chr. Brygghus representerer et bredt utvalg konsepter. Nykommeren Bellini er en fullblods italiensk restaurant med eget bakeri og Deli og ligger med Slakter Sørensen som nærmeste nabo.

I KORTE TREKK består Attraksjon Norges virksomhet i utvikling og drift av naturtematiske attraksjoner. Ambisjonen er å utvikle en nasjonal kjede på feltet i løpet av de kommende ti år. Vi står bak utviklingen av Elgtun i Bygland og Kvåsfossen Sørnorsk Laksesenter i Lyngdal, som vi er 50 prosent eiere.

VÅRT VIKTIGSTE FORTRINN er nisjen vi fyller i markedet. Vi ser også et stadig økende fokus på økologi og miljøvennlighet verden over, også innenfor skjønnhet og hårpleie. Dette er en trend som er ­kommet for å bli. VI VELGER NÆRINGSFORENINGEN fordi vi ønsker å bygge nettverk, presentere oss og møte andre lokale aktører og gründere for å utveksle erfaringer.

42 SPENN

VÅRT VIKTIGSTE FORTRINN er våre dedikerte og stolte ansatte som ivaretar kundeopplevelsen til våre gjester – hver dag. VI VELGER NÆRINGSFORENINGEN fordi det er en effektiv arena for å bygge relasjoner og utveksle erfaringer. Vi er også fornøyd med Næringsforeningens foredrag og arrangementer.

VÅRT VIKTIGSTE FORTRINN er en unik kompetanse på attraksjonsutvikling bygget opp gjennom de siste 15 år i vårt heleide datterselskap Naturexpo AS. VI VELGER N ­ ÆRINGSFORENINGEN fordi vi er opptatt av næringslivets ramme­vilkår og vi ønsker samtidig å være en synlig aktør innen spesielt opplevelses- og reiselivsutviklingen på Sørlandet.


UNGT ENTREPRENØRSKAP AGDER Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand www.ue.no/Agder Daglig leder: Aleksander Lien

BYTT.NO AS Østerveien 45, 4631 Kristiansand www.bytt.no Daglig leder: Daniel August Fritzman

I KORTE TREKK inspirerer og kvalifiserer Ungt Entreprenørskap Agder fremtidens verdiskapere til arbeidslivet gjennom erfaringslæring, kreativitet, samarbeid og tverrfaglighet.

I KORTE TREKK er Bytt.no en gratis sammenligningsportal hvor man enkelt sammenligner brukeropplevelser, priser og betingelser om produkter og tjenester tilknyttet personlig økonomi. Som Norges ledende aktør hjelper vi daglig tusenvis med å finne bedre alternativer innen forsikring, bank, mobilabonnement og annet.

VÅRT VIKTIGSTE FORTRINN er rollen som brobygger mellom skole og arbeidsliv og pådriver for entreprenørskap – i hele utdanningsløpet. Det er et langsiktig mål å bidra til økt etableringsrate, innovasjon og forretningsutvikling i virksomheter på hele Agder. I 2017 involverte vi mer enn 10 000 elever og studenter, 600 frivillige fra lokalt arbeids- og næringsliv og 1200 lærere i skolen på Agder. VI VELGER NÆRINGSFORENINGEN fordi de aktivt fremmer næringsrelaterte interesser, og gjennom samarbeid og nettverksbygging bidrar til strategisk ­retning for regionen.

VÅRT VIKTIGSTE FORTRINN er at vi kombinerer prissammenligning med tusenvis av brukeromtaler får våre brukere bedre innsikt i hvordan det er å være kunde, også etter en avtaleinngåelse. En strøm-, bank- eller forsikringsavtale viser først sin virkelige verdi når man trenger hjelp eller tar den i bruk. VI VELGER NÆRINGSFORENINGEN fordi vi ønsker at regionen blir ledende innen IT og innovasjon.

STADIG ­FLERE ­BEDRIFTER SER ­FORDELENE MED Å VÆRE MEDLEM AV NÆRINGS­ FORENINGEN

TET Kongsgård allé 61, 4632 Kristiansand S www.tet.no Daglig leder: Gunhild Berntsen I KORTE TREKK TILBYR vi komplette tjenester innen regnskap, rådgivning og system. Vi tilbyr skybaserte og skalerbare løsninger tilpasset våre kunders behov – og har erfaring med alt fra store børs­noterte selskaper til håndverkeren på hjørnet. VÅRT VIKTIGSTE FORTRINN er at vi brenner for fremtidsrettede systemer, samt vårt fokus på kvalitet og god kundedialog. I hele Tet-konsernet er vi entusiastiske og åpne for nye måter å jobbe på, og vi liker å finne effektive løsninger og gi gode råd til kundene våre. VI VELGER NÆRINGSFORENINGEN fordi vi mener at sammen blir vi gode – og at vi gjennom samarbeid og mangfold kan få til mye positivt for Sørlandet. Det gir også fine muligheter for å danne nye og spennende relasjoner.

//////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////

WAYBACK KRISTIANSAND Kronprinsensgate 10, 4608 Kristiansand www.wayback.no/kristiansand Daglig leder: Otto Pedersen

PRIVATMEGLEREN KRISTIANSAND Rådhusgata 10, 4611 Kristiansand www.privatmegleren.no/kristiansand Daglig leder: Svein Lian

VEST-AGDER IDRETTSKRETS H. Wergelands g. 4, 4612 Kristiansand www.nif.no/vest-agder Daglig leder: Terje Larsen

I KORTE TREKK er vårt hovedfokus på integrering av tidligere straffedømte. Vi er en brobygger mellom fengsel og samfunnet. Vi møter medlemmene i fengselet og bygger opp en relasjon før løslatelse og er med i ansvarsgrupper. Vi har fokus på hva som er viktig for hvert medlem. Vi har arbeidstrening og fritidstilbud.

I KORTE TREKK er PrivatMegleren Kristiansand spesialister på skreddersøm slik at akkurat din eiendom skal få den optimale salgsprosessen.

I KORTE TREKK jobber vi for å legge til rette for utvikling av idretten i Vest-Agder. Vi er Norges Idrettsforbund i fylket, og omfatter 53 idretter, 291 idrettslag, 15 idrettsråd og cirka 75 000 medlemskap (inkl. bedriftsidretten).

VÅRT VIKTIGSTE FORTRINN er at fadderne hos oss har egenerfaring med rus og kriminalitet og de vet mye om hva som må til for å lykkes med å slutte med rus og kriminalitet. Vi er tilgjengelige også etter offentlige kontorer har stengt. VI VELGER NÆRINGSFORENINGEN fordi det er en fin arena for nettverk og relasjonsbygging.

VÅRT VIKTIGSTE FORTRINN er at vi er innovative med hensyn til markedsføring og kundeoppfølging. Våre siste nyvinninger er appene Mitt Boligsalg og Mitt Boligkjøp, som gir våre kunder (selgere og kjøpere) en ekstra dimensjon i kundeopplevelsen hos oss. Den aktuelle megleren følger hele salgsprosessen og deltar på alle ledd fra første befaring, visninger underveis til overtakelse med kjøper. VI VELGER NÆRINGSFORENINGEN fordi vi synes det er viktig å støtte opp om arbeidet som Næringsforeningen gjør for å skape vekst og aktivitet i regionen vår.

VÅRT VIKTIGSTE FORTRINN er at vi jobber i en bransje med mange positive mennesker som brenner for frivilligheten, og som kan være med å bedre livskvaliteten til mange mennesker. VI VELGER NÆRINGSFORENINGEN fordi vi ønsker å være synlige for næringslivet i regionen og vise hva vi kan bidra med.

SPENN 43


Illustrasjon av Marviksletta delområde 5

FORMER SAMFUNNET — SER MENNESKET

Våre rådgivere representerer mange fagfelt; vi jobber i tverrfaglige team og sammen med våre oppdragsgivere utvikler vi helhetlige, miljøriktige og funksjonelle løsninger - med mennesket i sentrum.

avganger i døgnet!

VI HAR KOMPETANSE INNENFOR

Arkitektur Bygg og anlegg Energi og miljø Geoinformasjon og visualisering Landskapsarkitektur Plan og urbanisme Samferdsel Samfunnsplanlegging og analyse Tekniske installasjoner Vann- og miljøteknikk

Velkommen om bord. Ta toget.

Vestre Strandgate 27, 4611 Kristiansand E-post: kristiansand@asplanviak.no

KRISTIANSAND–HIRTSHALS | LARVIK–HIRTSHALS

VI SKAPER NORGES BESTE BY I REGNVÆR!

KRS-NFB18-42

KONFERANSEPAKKE COLOR HOTEL SKAGEN fra

1 640,–

pr person

VI SKREDDERSYR GRUPPEAKTIVITETER OG EVENTS

PRISEN INKLUDERER: • Båtreisen med SuperSpeed • Konferanselokale • Lunsj med 1 drikke • Kaffe, frukt, isvann, sunn snacks og kaker under konferansen • 3-retters meny med kaffe • Overnatting i dobbeltrom* • Frokost

Hver uke leverer vårt paraplybud ut låneparaplyer til stasjoner rundt i Kvadraturen. Ønsker din bedrift også besøk av paraplybudet og bidra til et hyggeligere bymiljø i Kristiansand? Da kan du regne med oss!

*Tillegg for enkeltrom

colorline.no | 815 00 860

Besøk byparaplyen.no Eller ring 93 66 49 72


OPTIMALE LØSNINGER MED FLERFAGLIG SAMSPILL WWW.RAMBOLL.NO

+

Enitro og Bitpro er nå samlet under ny logo

Den øverste logoen er til bruk ved normale og store trykksaker. Den nederste har en mere stilisert kube som egner seg bedre til mindre trykksaker. Font: Bank Gothic Medium Fargen som brukes på bokstavene B,I og T, samt venstre side av kuben: Pantone: 3015C - CMYK: C=100 M=32 Y=0 K=28

Fargen som brukes på bokstavene P,R og O, samt høyre side av kuben: Pantone: 644C - CMYK: C=33 M=9 Y=0 K=11.

Fargen som brukes på oversiden av kuben. Samme farge som i bokstavene B, I og T, samt høyre side av kuben, bare med en annen metning: Pantone: 3015C - CMYK: C=100 M=32 Y=0 K=28 METNING/OPACITY: 30%

Med dette styrker vi vår posisjon som totalleverandør og vi fortsetter vårt arbeid med å være en solid og seriøs aktør for våre kunder.

BITPRO AS

Østre Strandgate 80, 4608 Kristiansand Telefon: 479 17 100 (Servicedesk) E-post:salg@bitpro.no

TOTALLEVERANDØR AV

GJENVINNINGSTJENESTER Komplett løsning fra Norsk Gjenvinning: · · · · ·

Velg ferdig bransjeløsning eller skreddersøm Tilpasset utstyr og logistikkløsning Løsning fra alle typer avfall Smarte løsninger for farlig avfall Rådgivere som hjelper deg å spare både penger og miljøet

Enklere å være kunde: · · · ·

Bestillingsløsning på web og app. sikrer tilgjengelighet døgnet rundt Nettbutikk gir deg enkel tilgang på kildesorteringsutstyr Grønt Ansvar dekker dine behov for oversikt, kontroll og statistikk Personlig service på vårt lokale kundesenter


Illustrasjon: Anette Pettersen

SPALTISTEN

EN FIRKANT MED AMBISJONER Jeg er evig takknemlig for gavepakken godeste Christian Kvart ga byen vår.

V

i har hørt det. Vi har lest det. Vi har sett det. Verden er ikke hva den en gang var. Både næringsliv og hverdagsliv blir digitalisert, robotisert, automatisert og «duppetisert» i et tempo som får verdens raskeste sprinter til å fremstå som en gamling med rullator. Det er rett og slett ganske krevende å forsøke å henge med når det eneste konstante er endring. «Echo og Alexa» tar snart over småpraten i heimen. Alt kan bestilles og leveres billigere, raskere og bedre på døra ved et par tastetrykk. Snart trenger du heller ikke taste, du kan bare hviske til «Echo og Alexa» hva du vil ha, så ordner de det. Enkelt og greit. Så hva gjør man når kjøpesentre, bysentrum, butikker og lokale kjøpmenn spås nedenom og hjem? En ting er sikkert: Fosterstilling og strutsepolitikk er ikke min greie. Med meg i bagasjen har jeg en god dose pågangsmot (eller stahet om du vil) og erfaring med å jobbe med bransje i endring. I tillegg er jeg evig

46 SPENN

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

«KVADRA­ TUREN HAR ALT SOM ECHO, ALEXA IKKE ER ­SÆRLIG FLINKE TIL»

takknemlig for gavepakken godeste Christian Kvart ga byen vår den gangen han i 1641 sto på Møvig og pekte på det som i dag er Kvadraturen. Denne firkanten er og blir byens hjerte og sjel. Kvadraturen har alt som «Echo og Alexa» og den tilfeldige robot ikke er særlig flinke til: nemlig det å henge med venner, le seg skakk sammen på kino, spise seg stappmett på et godt måltid fordi servitøren bare var så overbevisende, være den som hjelper til med å finne den perfekte kjolen, gå på konsert, boble med venninner eller bare slenge i sola på bystranda med ei god bok. Mulighetene og fremtiden for Kvadraturen ligger i alle gode ting vi kan klare å tilføye på denne listen. Kvadraturforeningen og Gårdeierforeningen har ambisjoner for Kvadraturen. Byens hjerte og sjel skal være stedet du drar til for å oppleve kunst, kultur, konserter og aktiviteter, spise god mat eller ta søndagsturen. Det skal være stedet du møter dyktige, stolte og erfarne fagfolk som kan sin bransje. For at

dette skal skje, er vi nødt til å tørre å tenke nytt på mange områder. Både når det gjelder gateplanlegging, bruk av byrom og fremtidig butikkstruktur i sentrum. Torvet har vi også meninger om. Vi har store forventninger til utviklingen av dette området i byen. Blant annet løfter vi gjerne diskusjonen om hvordan Wergelandsparken kan bli sentrums nye «solpark» med åpne og lyse møteplasser, lekeapparat, blomster og grønne plener. Jeg håper at du som leser dette aldri bytter ut «æ ser dæ på Markens» med et liv sammen med «Echo og Alexa» og en tilfeldig robot. Til det er livet for bra IRL.

Heidi Sørvig Leder, Kvadraturforeningen og Gårdeierforeningen


NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN

MÅLENE VÅRE

PÅ KONTORET

• Viktigste møteplass

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Foto: Studio LL

• Næringspolitisk pådriver

NÆRINGS­ FORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN Postboks 269, 4663 ­K RISTIANSAND

• Samspill om kompetanse • Styrke regionen //////////////////////////////////////////////////////

HANDLINGS­ PLAN FOR 2018 • Samarbeide med relevante aktører for å få mørk fiber til landsdelen • Styrke Kristiansand som attraktiv regionhovedstad

Besøksadresse Dronningensg. 2A 4610 Kristian­sand Anita S. Dietrichson Adm. direktør anita@kristiansand-chamber.no 911 64 883

• Jobbe for at ny kommunestruktur er tilpasset næringslivets behov og fremtidig verdiskaping

t +47 992 38 000 f +47 38 12 39 79 e post@kristiansandchamber.no

Ole-Petter Sunde Prosjektleder internasjonal handel ole-petter@kristiansand-chamber.no 468 42 698

Åpningstider 08.30–15.30

• Fokus på samarbeidsavtalen med UiA – vurdere nye aktører inn i prosjektet • Samarbeid med relevante forskningsmiljøer • Tett samarbeid med Business Region Kristiansand • Arbeide for at fylkesstruktur er ­tilpasset næringslivets behov • Engasjere oss i initiativet til å danne et Electric City Agder • Finansiere og etablere formell ­allianse mellom næringsforeningene på Agder

Anne Marit Thomassen Prosjektleder Økonomi, Handelskammer anne_marit@kristiansand-chamber.no 489 97 734

Anne May Hundeide Markedskonsulent annemay@kristiansand-chamber.no 404 73 626

Ingrid Michalsen Redaktør ingrid@kristiansand-chamber.no 473 93 279

May Baagøe Broughton Prosjektleder Marked, kommunikasjon may@kristiansand-chamber.no 932 55 331

Roar Osmundsen Næringspolitisk leder roar@kristiansand-chamber.no 412 44 323

Odd-Arild Skonhoft Salgs- og markedsleder oas@kristiansand-chamber.no 905 61 799

//////////////////////////////////////////////////////

OM NIKR • Vi har 840 medlemsbedrifter i ­K ristiansandsregionen • Vi gjennomførte 72 møter/­ seminarer/konferanser i 2017 • 70 prosent av medlemsmassen var innom disse møtene • Vi har følgende ressursgrupper: Infrastruktur og byutvikling Ressursgruppe Region Vest Digitalisering Women in Business Grønt Skifte Logistikk

SPENN 47


C 73

M 0

Y 5

K 0

Avsender: Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Postboks 269 4663 KRISTIANSAND

> VI KAN VÆRE DIN

SAMARBEIDSPARTNER

FRA DESIGN TIL PRODUKT

VI TILBYR ALT INNEN > IDÉ/KREATIVITET > DESIGN > KOMMUNIKASJON > OFFSETTRYKK > DIGITALPRINT > STORFORMAT > PROFILARTIKLER

Telefon 37 28 01 00 > marked@synkronmedia.no > www.synkronmedia.no

Spenn 2/2018  

Et næringslivsmagasin på Sørlandet

Spenn 2/2018  

Et næringslivsmagasin på Sørlandet

Advertisement