Page 1

Ingrid Mangseth Andersen 2mk portofolie

Jeg heter Ingrid Mangseth Andersen, og g책r p책 Vennesla videreg책ende skole p책 medier og kommunikasjon.


PTF foto Portrett/interiør/reklame : Vi skal fotografere for det nystartede barneparadiset ‘Planeten Pluto’. Her vil vi briefes i forkant på hvilke bilder eller bildeuttrykk de ønsker, men det vil i grove trekk være snakk om reklamebilder av interiør, mat(?) og bilder av barn i lek. Sted : Planeten Pluto, Sørlandssenteret’s nye del. Tid : Uke 17


Portrett/interiør/reklame : Vi skal fotografere for det nystartede barneparadiset ‘Planeten Pluto’. Her vil vi briefes i forkant på hvilke bilder eller bildeuttrykk de ønsker, men det vil i grove trekk være snakk om reklamebilder av interiør, mat(?) og bilder av barn i lek. Sted : Planeten Pluto, Sørlandssenteret’s nye del. Tid : Uke 17


Selvportrett : Dere skal planlegge og fotografere et portrett av dere selv. Bruk selvutløser eller en assistent. Husk at et godt portrett skal fortelle noe rundt personen og ikke bare vise hvordan man ser ut. Dere stür fritt i forhold til fotografering og etterbehandling. Bildet skal presenteres i issuu portefolien deres som en presentasjon av dere som fotograf. Sted : inne – ute – hvem vet ?? Tid : Uke 19


Foto Oppgavebeskrivelse: Du skal nå velge deg ett eller flere forskjellige bildekomposisjonsprinsipper (se Mediedesign 2.0, side 47-62 og 63-76, Digital fotografering i praksis eller utdelt undervisningsmateriale). Du skal sette deg grundig inn i komposisjonsprinsippene du har valgt og fotografere 1. eksempelbilde som viser bruken / utnyttelsen av valgte komposisjonsprinsipp. Vær gjerne kreativ med bildeutformingen, men husk at bilde skal fungere som et godt eksempel. Dette vil gi deg innsikt i hvordan komposisjonsprinsippene fungerer, samt hvordan de kan benyttes og utnyttes. Oppgavebeskrivelse: Oppgaven går ut på at du skal finne og ’kopiere’ et portrettfotografi, eller lignende. Velg bilde som representerer lyssetting, er tatt i studio og gjerne med liten dybdeskarphet. Dette bildet skal du løse nøyaktig likt, dvs. kopiere mht. lyssetting og annen utførelse. Dette skal gi deg innblikk i arbeidsprosessen bak et slikt bilde. Å se hvordan andre har løst en fotograferingsoppgave er av uvurderlig verdi. Analyse av andre produkter er sentralt både i skole og arbeidsliv. Bildet skal fotograferes og behandles i raw-format og raw-filen(e) skal leveres sammen med det ferdige produkt. Produkt : Elevenes bilder samles og leveres i en felles mappe merket ”2MKA(B) 2010-2011 – Portrettfoto”. Bildene skal senere printes, innrammes og stilles ut i kantina. Kvalitet : Elevene leverer den originale raw-filen og det ferdig behandlede produktet i filformat TIFF (uten lag!). Bildene skal leveres høyoppløselig, dvs. 200ppi i A4 størrelse (ca. 30x21cm). Husk at også bildet du kopierer må leveres med.


Oppgavebeskrivelse: Vi har fått i oppdrag å fotografere Kulturhuset i Vennesla. Oppdragsgiver er Vest-Agder fylkeskommune og de ønsker seg bilder som viser byggets spesielle arkitektur og bruken av tre i konstruksjonen. Bildene skal vise bygget som helhet (heltotal) utvendig og forskjellige detalj bilder fra innside og utsiden. Produkt : Hver elev leverer 3 bilder. En heltotal av bygget og to detaljbilder. Elevenes ferdig filer samles og leveres i en felles mappe merket ”2MKA(B) 2011-2012 – Vennesla Kulturhus”. Bildefilene skal lagres i TIFF og JPEG format og sorteres i to forskjellige undermapper. Da bildene er copyrightbelagt er det viktig at dere navngir bildefilene med ”fornavn-etternavn.filtype”, f.eks. ”nina-steinsland. tiff ” Kvalitet : TIFF og JPEG filer i så store størrelser som mulig


Grafisk Valgmateriell Et politisk parti har gitt gruppen din i oppdrag å utforme materiell til bruk i lokalvalgkampen. De trenger følgende: • En 8 siders brosjyre i format A4 (stående) • En plakat i A3 (liggende) Målgruppe: Førstegangsvelgere. Mål: Å presentere partiets politikk på en korrekt og overbevisende måte med vekt på de sakene som målgruppen er opptatt av, og få dem til å stemme på partiet på valgdagen. Arbeidsgang: Dere kan samarbeide om tekst og illustrasjonsbilder i gruppa, men dere må montere hver deres brosjyre i InDesign og lage deres eget design. Tekniske krav: Dere må bruke maler i InDesign for å sikre et helhetlig preg. Dere må også lage og bruke minst en illustrasjon eller et dekorelement i Illustrator. Produktet skal være kvalitetssikret og egnet for 4-fargetrykk.


Innlevering: Ferdig produkt skal leveres mandag 19.09. Refleksjonsnotat skal leveres tirsdag 20.09. 1. I innleveringsmappen på medieserveren i en mappe merket med eget navn: • En filpakke for brosjyren (InDesign-fil, mappe med fonter og mappe med bildefiler). • En pdf-fil av brosjyren. • En pdf-fil av plakaten 2. På papir, levert til lærer: • Utskrift av brosjyren, renskåret og brettet • Utskrift av plakaten 3.

På It’s Learning: Refleksjonsnotat (word-fil)


Video I PTF-perioden fordyper vi oss i videoproduksjon. Individuelt eller i par skal det lages en videofilm med innhold og tekniske løsninger etter eget valg. De som skal til Valencia lager ett felles produkt. Ta utgangspunkt i én eller to referansefilmer, som viser teknikker dere vil bruke som inspirasjon til egen fordyping, eller beskriv hva dere ønsker å få til.

http://vimeo.com/39040535


Journalistikk I denne perioden hadde vi flere små oppgaver. Sending Dere har i oppdrag å lage en nyhetssending torsdag og fredag neste uke. Målgruppe for sendingen er ungdommer i Vennesla. Dere jobber i grupper der alle har ansvar for journalistiske bidrag. Gruppen har også ansvar for gjennomføring av live-sending. Innhold Hver sending skal inneholde minst tre radioreportasjer og fem nyhetsmeldinger. Reportasjene skal ha anslag, blokker, intervu ,miljølyder og medfølgende intro og utannonsering.


Videoreportasje Den siste produksjoneuka i perioden skal vi jobbe med videojournalistikk. Alle skal i løpet av dagene lage sin egen videoreportasje. Dere kan (og bør) samarbeide om opptakene, men jobber individuelt med idéarbeid, research og redigering av filmen. Reportasjen skal vare 1-2 minutter, og den skal være aktuell for publisering i sørlandsområdet torsdag 9. februar. Redigering Dere setter sammen sakene individuelt. Bruk PC-er i klasserommet eller i videostudio. Presentasjon Reportasjen skal publiseres på Youtube eller Vimeo e.l., og dere presenterer filmene for klassen og faglærere torsdag 9. februar.


WEB Vi har også hatt web design i løpet av dette året. Oppgaven vi fikk var å lage en nettside om et spesielt tema og jeg valgte å lage om foto. Side jeg laget kalte jeg fotoskolen, og jeg ble ganske fornøyd med resultatet.


Foto

skol

en


portifolie  

portofolie fra 2mk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you