Issuu on Google+

Ringi pindala ja ümbermõõdu valemid

Ø Tuletage meelde tähiste nimetused. Ühendage nooltega õiged paarid. С R D S

Diameeter Pindala Ringjoone pikkus Raadius

Ø Valige õige vastus ja tõmmake sellele õige joon alla. Need vastused aitavad teid praktilise töö teostamisel. ü On teada, et ringjoone pikkuse valem on С = 2πr. Milline on raadiuse r valem? ! !! t) ! =   !!; u) ! = 2!" ; v) ! =   ! . ü Milline on π õige väärtus? t) ≈ 3,24; u) ≈ 3,14;

v) ≈ 4,13.

ü Mitu korda on diameeter raadiusest suurem? a) 3,14 korda b) 2 korda

c) 3 korda

ü Milline on ringi pindala valem? j) S = r² k) S = π r

l) S = π r²

ü Mis valemiga arvutatakse diameetrit? i) d = 2r; j) d = R;

k) d = 3R.

Kui kõik vastused on õiged, saate sõna „tubli“!  

 

 

 

 

Ida-Virumaa õuesõppe programmid 20110 – Veera Olimpova ja Niina East


7_Staadion_ymbermoot_ja_pindala_valemid