Page 1

Minu kodu on minu kindlus Koostaja: Aili Reiman Sihtgrupp: põhikooli I, II ja III aste Läbiviimise koht: haljasala, kooliümbrus, kruusakarjäär, inimasula, veekogu jne. Aeg: kevad ja suvi (sobivaim) Kestus: 2 – 3 tundi Eesmärk: Ø õpilane mõistab keskkonnasäästlikku eluviisi. Ta saab aru, et elusorganismidele on looduses kõik sobilik ehitusmaterjal; Ø õpilane õpib tundma kodukoha elukooslust; Ø õpilasel areneb uurimisoskus; Ø õpilasel areneb kunstimeelt, suhtlemis- ja koostööoskust; Ø õpilasel avardub silmaring erinevate ehitusmaterjalide ja nende kasutamisviiside kohta. Ta mõistab ökoehituse mõtet; Ø õpilane mõistab elus ja eluta looduse omavahelist seost. Vajalikud vahendid: ü kirjutusalus; ü kirjutamise- ja joonistusvahendid; ü binoklid; ü luubid; ü erinevad määrajad; ü savi, liiv, saepuru, õled, vesi; ü nõu ja nui (segu valmistamiseks); ü lauajupid puust telliseraamide valmistamiseks; ü saed; ü naelad; ü haamrid (telliseraamide valmistamiseks). Õppematerjalid: ü I tööleht – sissejuhatav osa klassis töötamiseks; ü II tööleht – maastikul liikumisel looduse jälgimiseks, uurimiseks ja märkmete tegemiseks; ü III tööleht – siseruumides või väljas tegutsemiseks kokkuvõttev tööleht. Ettevalmistus: Programmi juht peab eelnevalt tutvuma kirjandusega ja maastikuga, varuma töövahendid ja – materjalid. Tal tuleb leida sobiv koht käelise tegevuse läbiviimiseks. Sissejuhatav osa on soovituslik eelnevalt koolis läbi viia.

Tegevuse kirjeldus: Sissejuhatus (30-4 min) Ø Sissejuhatav osa viiakse läbi eelnevalt koolis eraldi tunnina või programmi alustamisel koolimaja juures. Ø Teemasse sissejuhatuseks on lühitekst või multifilm kolmest põrsakesest. Ø Edasi avaldavad lapsed omapoolseid arvamusi, millega tuleb arvestada omale kodu rajamist planeerides.


Ø Töölehel (I) leitakse erinevatele pesadele omanikud ja arutletakse, millistest materjalidest on need ehitatud ning millest laps ehitaks omale unistuste kodu. Töölehe teisele poolele võib visandada oma unistuste kodu. Võimalusel võib lisaks näidata erinevaid pesasid (meekärg, linnupesad, herilase ja vapsiku pesad jne – kõike, mis juhendajal on). Teema arendus (45-60 min) Ø Koos juhendajaga teostatakse ilmavaatlus, juhendaja tutvustab, kuidas teha vaatlusi luubiga, reguleerida binoklit ja täita töölehte. Ø Edasine tegevus toimub töölehel oleva juhise järgi. Liigutakse ühiselt maastikul, uuritakse ümbrust, tehakse märkmeid. Jõutakse veekogu äärde. Ø Ilusa ilma korral võivad lapsed olla maas kõhuli ja uurida putukate elu maapinnal ning vees. Selili olles võib vaadelda läbi binokli taevast (ettevaatust – binokliga ei tohi vaadata päikesesse – pimestab). Kontakt maaga lähendab meid loodusega. Ø Toimub arutelu: keda nähti, kus pesad asusid, millistest materjalidest ehitavad maju inimesed. Võrreldakse erinevaid elukooslusi. Lõpuks ütlevad lapsed, kuhu ja millest ehitaksid nemad omale kodu. Kokkuvõte (45-60 min) Ø Peale arutelu suundutakse alale, kus on valmis joonistamisvahendid (kes soovib võib oma pildi ära värvida). Ø Vanemale vanuseastmele on kokkuvõttev tööleht (III), kus tuleb teha arvutusi vastavalt juhistele. Ø Juhendaja tutvustab ökoehituses kasutatavaid materjale ja seletab ökoehituse vajalikkust. Ta toob näiteid ehitusarhitektuurist (pildimaterjalide abil). Ø Edasi meisterdatakse raamid telliste vormimiseks, segatakse tellisesegu ja valmistatakse tellised. Ø Kokkuvõtteks arutatakse, millega peab arvestama ühe maja rajamisel, kui palju on laste arvamused muutunud või täienenud võrreldes esimesele töölehele kirjutatud arvamusega. Õppekirjandus: ü Saviherilane või müüriherilane http://7vaadet.blogspot.com/2010/04/muuriherilanekorstnapitsi.html ü Meie oma ökomaja http://www.okomaja.edu.ee ü Arhitektuur, mis jäljendab linnupesasid puu otsas jne. http://www.tempt.ee/topic.php?topic=200&page=1 ü W. Nachtigall, Loodus teeb leidlikuks, Koolibri 2004 ü M. Bouchner, Mis on (ei ole) looduses nähtav, EE, Tallinn 1999 ü D. Burnie, Loomad, Dorling Kinderley, London 2001, Eesti versioon Ersen 2002 ü Artiklite kogumik, Looduslik elukeskkond ü Looduse entsüklopeedia, Varrak 1999 ü Taastuvenergia käsiraamat, ELF 2007 NB! ü Vastavalt vanusele võib osad teemad välja jätta. ü Nooremal vanuseastmel võib kasutada sissejuhatavat osa – teema arendust. ü Vanemal kooliastmel võib sissejuhatuseks näidata hoopis pilte või esitlust: „Arhitektuur, mis jäljendab linnupesasid puu otsas“ jmt.

Ida-Virumaa õuesõppe programmid 2011

3_Minu_kodu_on_minu_kindlus_5-9_klass_programm  

Sissejuhatus (30-4 min) Ø Sissejuhatav osa viiakse läbi eelnevalt koolis eraldi tunnina või programmi alustamisel koolimaja juures. Ø Teem...