Page 1

Kilomeetri lõbustuspark Pikkusühikute ja nendevahelised seosed. Koostaja: Monica Merents Sihtgrupp: 3-4 klass Koht: kooliaed või lähedal olev park Aeg: sügis ja kevad Kestus: 45 minutit õues Eesmärk: ü õpilane teab ja tunneb pikkusühikuid; ü õpilane teab ja tunneb õpitud mõõtühikuid ja nendevahelisi seoseid; ü õpilane oskab peast liita, lahutada, korrutada ja jagada arve 100 piires (teisendamine). Vajalikud vahendid: ü nöör (9 meetrit); ü pliiats; ü kotike asjade hoidmiseks; ü mõõdulint; ü joonlaud. Õppematerjalid: ü pikkusühikute tabel; ü tööleht; ü kotikese valmistamise õpetus. Ettevalmistus: Valmistada õpilastele ette või koos õpilastega asjade hoidmiseks kotikesed, pikkusühikute tabel ja tööleht. Õpilased on tundides eelnevalt õppinud läbi ajaloo kasutatud ja erinevates riikides käesoleval ajal kasutatavaid pikkusühikuid.

Tegevuse kirjeldus: Sissejuhatus Programmi alustatakse õues. Õpetaja jagab õpilastele töölehed. Seejärel laseb neil arvata kui pikk on tema käsi, sõrm, jalatald. Õpilased kirjutavad oma arvatud tulemused töölehele. Õpetaja toob välja veel huvitavaid fakte kehaosade pikkuste seostest, näiteks käte siruulatus on ligilähedaselt võrdeline enda pikkusega; jala tald on sama pikk kui käe vars randmeni. Edasi laseb õpetaja lastel mõõta joonlaua või mõõdulindiga nende kehaosade pikkused Õpilased jagatakse 3-liikmelistesse gruppidesse.


Teema arendus Ø Õpilased jagavad koos õpetajaga 9 meetrilised köied 1 meetrilisteks osadeks. Meeter tähistatakse köiele sõlmega. Ø Õpetaja selgitab, kuidas täita tööleht. Ø Õpilased mõõdavad erinevaid objekte, moodustavad kujundeid ja lahendavad tekst ülesandeid, mille lahendamiseks on vaja kasutada 9 meetrilist köit. Ø Iga ülesande lõpus kontrollitakse tulemusi. Kokkuvõte Tehakse kokkuvõte mõõdetud tulemustest. Võrreldakse teiste riikide pikkusühikutega. Õpetaja jagab õpilastele väikesed meelespead võrdustega meie pikkusühikute ja teiste riikide pikkusühikute vahel. (Näiteks üks mere miil on 842,9 meetrit.) Järgmises tunnis teevad õpilased vihikusse meetermõõdustiku ja selle baasil erinevaid näitlikke pilte (pilvelõhkuja, inimene, puu jne). Järgnevad harjutused, kus tuleb pikkusühikuid teisendada.

Ida-Virumaa õuesõppe programmid 2011

2_Kilomeetri_lobustuspark_3-4_klass_programm  

Eesmärk: ü õpilane teab ja tunneb pikkusühikuid; ü õpilane teab ja tunneb õpitud mõõtühikuid ja nendevahelisi seoseid; ü õpilane oskab pe...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you