Page 1

Lisa 1

Geomeetrilised kaardid

KOLMNURK

RISTKÜLIK        

NELINURK

RUUT      

VIISNURK

KUUSNURK

RING

RISTTAHUKAS


KERA

KUUP

SILINDER           PÜRAMIID  

KOONUS    

   

Ida-Virumaa õuesõppe programmid 2011 – Monica Merents


Geomeetrilised verstapostid

NIMI ………………………………………     VERSTAPOST  1:  …………..........   VERSTAPOST  2  ……………………   VERSTAPOST  3  ……………………   VERSTAPOST  4  ……………………   VERSTAPOST  5  ……………………   VERSTAPOST  6  ……………………   VERSTAPOST  7  ……………………   VERSTAPOST  8  ……………………   VERSTAPOST  9  ……………………   VERSTAPOST  10  ……………………          

Ida-Virumaa õuesõppe programmid 2011 – Monica Merents


Rajaplaan Märgi rada   vastavalt   kooli   ümbruse   võimalustele.   Tee   väike   kaart,   kus   on   peale   tähistatud   nn   kontrollpunktid.   Punktide  juures  võiks  olla  lastele  äratuntavad  objektid,  mida  nad  kaardil  nähes  kohe  ära  tunnevad.  Verstapostid  võib   tähistada   rajal   lipukestega,   lintidega   jne.   Ülesanne   on   peale   kirjutatud   verstapostile   või   juuresolevates   kotikestes.   Esimese  ja  teise  klassi  õpilastel  võib  ülessande  ette  lugeda  õpetaja.   Verstapost  1  –  Millise  kujundiga  sarnaneb  kuusepuu?  (kolmnurk)   Verstapost  2  –  Mitu  nelinurka  on  pildil?  (kolm)   Verstapost  3  –  Mis  kujund  on  tehtud  okstest?  (ristkülik)   Verstapost  4  –  Tee  käbidest  kolmnurk.  Mitu  käbi  on  kolmnurgas?   Verstapost  5  –  Kas  sa  saad  puud  kallistades  kätega  teha  ringi?  (jah)   Verstapost  6  –  Moodusta  kuusnurk,  kasutades  nööri.  Igas  nurgas  on  1  laps.  Mitu  last  on  kuusnurgas?   Verstapost  7  –  Otsi  aiast  mõni  asi,  mis  meenutab  kera  ja  kirjuta  töölehele  selle  nimetus.   Verstapost  8  –  Mis  kujundeid  on  kõige  rohkem  pildil?  (ruute/kuupe)   Verstapost  9  –  Millise  kujuga  on  koolimaja?  (ristkülik/risttahukas)   Verstapost  10  –  Lahenda    ristsõna.  Mitu    „U“  tähte  oli  ristsõnas?

Verstapost 2  pilt  

Verstapost 8  pilt  

     

Ristsõna      

K O   L   M   N   U   R   K  

R I   N   G  

R U   U   T  

R I  

S

T K   Ü   L   I   K  

V I  

I

S N   U   R   K  

K U   U   S   N   U   R   K  

Ida-Virumaa õuesõppe programmid 2011 – Monica Merents


Kotikese joonis

Ida-Virumaa õuesõppe programmid 2011 – Monica Merents

1_Geomeetrilised_verstapostid_1-2_klass_tjoolehed  

RING
   RISTTAHUKAS
   KOLMNURK
   NELINURK
   Lisa 1 Geomeetrilised kaardid 
   KUUP
   KERA
   
   
...

1_Geomeetrilised_verstapostid_1-2_klass_tjoolehed  

RING
   RISTTAHUKAS
   KOLMNURK
   NELINURK
   Lisa 1 Geomeetrilised kaardid 
   KUUP
   KERA
   
   
...

Advertisement