Page 1

Kui meid veel polnud Koostaja: Ingrid Kuligina Sihtgrupp: põhikooli III aste, gümnaasium Läbiviimise koht: Põhja-Eesti pankrannik, Saaremaa pangad Aeg: kevad, suvi, sügis Kestus: 2 päeva (õppesõit) Eesmärk: Ø õpilane mõistab elus ja eluta looduse omavahelist seost; Ø õpilane mõistab detailide olulisust; Ø õpilane mõistab, et minevik on mõjutanud olevikku ja olevik mõjutab tulevikku; Ø õpilasel areneb uurimisoskus. Vajalikud vahendid: ü kirjutusalus; ü pliiats. Õppematerjalid: ü tööleht – kivististe bingo. Ettevalmistus: Programmijuht valmistab ette õppesõidu kava, planeerib marsruudi ja lepib kokku majutusning toitlustuskohtadega. Külastatavad kohad: Päite või Ontika pank, Türisalu pank, Panga pank, Kaugatoma rand, Kaali muuseum. Sissejuhatav osa on soovituslik eelnevalt koolis läbi viia.

Tegevuse kirjeldus: Sissejuhatus Ø Sissejuhatav osa viiakse läbi eelnevalt koolis eraldi tunnina. Ø Teemasse sissejuhatuseks on ülevaade aegkondadest ja kivististest. Ø Programmi juht tutvustab õpesõidu marsruuti ja eesmärke. Teema arendus Ø Õppesõit. Ø Õpilased saavad 2-3 peale töölehe. Ø Igas külastatavas kohas otsitakse erinevaid kivistisi. Leitud kivistised asetatakse töölehe peale ja seejärel tehakse pilt. (Nii ei võeta kivistisi kaasa). Ø Toimub arutelu: milliseid kivistisi leiti, millal nad võisid elada, millised nad võisid välja näha jne. Kokkuvõte Ø Kokkuvõte toimub koolis. Ø Tehtud fotodest tehakse esitlus ja eitatakse klassile (kuidas õnnestus bingomäng, mis uut teada saadi jne.) Õppekirjandus: ü Geoloogia instituudi kodelehekülg www.gi.ee ü Ivar Puura, Tallinn 2006, Eesti kivistisi Ida-Virumaa õuesõppe programmid 2011

10_Kivististe_bingo_6-12_klass_programm  

Koostaja: Ingrid Kuligina Sihtgrupp: põhikooli III aste, gümnaasium Läbiviimise koht: Põhja-Eesti pankrannik, Saaremaa pangad Aeg: kevad, su...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you