Page 1

DET SKER I VARTOV 2017//18


Den 8. september fylder Grundtvig 234 år og det fejres traditionen tro i Vartov Kl. 09.00 FØDSELSDAGSTALE VED YILDIZ AKDOGAN (S) I Vartov begynder dagen med morgenboller og fødselsdagstale kl. 09.00. I år holdes fødselsdagstalen af Yildiz Akdogan, MF, Socialdemokratiet Kl. 10.00 - 12.00 SEMINAR OM GRUNDTVIG OG EUROPA Kan Grundtvig som nationalt symbol i Danmark også spille en rolle i europæisk sammenhæng? Eller hvad sker der, når begrebet ’folk’ bliver knyttet til en forestilling om det europæiske folk? FOREDRAG OG OPLÆG TIL DEBAT V. PROFESSOR JES FABRICIUS MØLLER OG PROFESSOR UFFE ØSTERGAARD KL. 12.30 - 13.30 FOLKEDANS & FØDSELSDAGSLAGKAGE Nordisk Dans giver en folkedans-lektion i anledning af Grundtvigs fødselsdag. Alle kan være med Sted: Vartov, Farvergade 27, 1463 København K Fri entré Arrangør: Grundtvigsk Forum, Grundtvig-Akademiet, Grundtvig-Selskabet og Grundtvig Centeret P.S. Grundtvigs fødselsdag fejres også andre steder i landet: Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle, Vemb Liselund, Slagelse Grundtvigs Mindestuer, Udby

FØDSELSDAG I VARTOV & RUNDT I LANDET

GRUNDTVIGS FØDSELSDAG


Vartovs Videnskab er en anderledes foredragsrække, særligt henvendt til studerende. Forskere fortæller om deres forskningsområder, vi bliver klogere på Rummet, Universet og os selv. Og drikker et glas vin ind imellem. Vartovs Videnskab arbejder med et ’her og nu’-koncept, der tilstræber at få bragt de nyeste temaer og dygtigste forskere indenfor natur og videnskab i spil. Det betyder, at programmet bliver fastsat løbende. Følg ’Vartovs Videnskab’ på facebook og hold dig orienteret om programmet Torsdag den 21. september 2017 kl. 18.30 - 20:30 Torsdag den 12. oktober 2017 kl. 18:30 - 20:30 Torsdag den 9. november 2017 kl. 18:30 - 20:30 Sted: Vartov, Farvergade 27, 1463 København K Entré: 15 kr. som betales ved døren Arrangør: Vartovkollegiet i samarbejde med Grundtvigsk Forum

FOREDRAGSRÆKKER/FOREDRAG/ FORTÆLLEAFTENER

VARTOVS VIDENSKAB


’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv skarpe morgenforedrag, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat. Arrangementerne er gratis, og der serveres stærk morgenkaffe TORSDAG DEN 26. OKTOBER 2017 KL. 08.30 - 09.15 ER VI VED BEGYNDELSEN PÅ ENDEN? OPLÆG TIL DEBAT V. PROFESSOR OVE KAJ PEDERSEN Hvorfor og hvordan vandt populisme og protektionisme indtog, når vi ser på Brexit, Trump og det franske valg? Er det en forventelig reaktion på globalisering, europæisering og konkurrencestat? Er det begyndelsen på enden, eller enden på begyndelsen? TORSDAG DEN 2. NOVEMBER 2017 KL. 08.30 - 09.15 ROBOTTERNE KOMMER OG TAGER OS – ELLER GØR DE? OPLÆG TIL DEBAT V. MF FOR DET RADIKALE VENSTRE IDA AUKEN Robotter har allerede gjort deres indtog hos adskillelige danske produktionsvirksomheder. Men hvad sker der, når mange af juristens, lægens og journalistens opgaver erstattes af kunstig intelligens? Og hvordan kan vi som mennesker følge med en teknologisk udvikling, der går hurtigere end nogensinde før? TORSDAG DEN 9. NOVEMBER KL. 08.30 - 09.15 ER VERDENSMAGTERNE I BALANCE? OPLÆG TIL DEBAT V. LEKTOR PETER VIGGO JAKOBSEN Valget af Donald Trump til amerikansk præsident har fået alarmklokkerne til at ringe blandt USA’s allierede i både Europa og Asien. Men usikkerheden omkring Trumps forsvarspolitik er ikke ubetinget en ulempe i forhold til verdensfreden: Hvordan bliver fremtidens balance mellem verdensmagterne? >>

FOREDRAGSRÆKKER/FOREDRAG/ FORTÆLLEAFTENER

KØBENHAVNS FORSAMLINGSHUS


FOREDRAGSRÆKKER/FOREDRAG/ FORTÆLLEAFTENER

TORSDAG DEN 16. NOVEMBER 2017 KL. 08.30 - 09.15 SKAL VI STEMME OM MENNESKERETTIGHEDERNE? OPLÆG TIL DEBAT V. VICEDIREKTØR PÅ INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER LOUISE HOLCK De europæiske menneskerettigheder er skabt ved politisk samarbejde og gensidige forpligtelser på tværs af grænser. De er en reaktion på Anden Verdenskrigs brutale overgreb på individer og minoriteter, men kan i princippet både ændres og fjernes på længere sigt. Flere og flere lande formulerer modstand mod de europæiske menneskerettigheder: Skal vi til at stemme om dem? TORSDAG DEN 23. NOVEMBER 2017 KL. 08.30 - 09.15 HVEM SENDER OS SANDE NYHEDER? OPLÆG TIL DEBAT V. JOURNALIST SUSANNE SAYERS Falske nyheder er en tendens, der har spredt sig i mediebilledet som ringe i vandet. I bedste fald er de ligegyldige, i værste fald truer de demokratiet. Hvordan skal vi sortere i dem, og skal de klassiske public-service-medier tage ansvar for at skille troværdige oplysninger fra ikke-troværdige? Og hvilke kriterier skal de i givet fald arbejde ud fra? TORSDAG DEN 30. NOVEMBER 2017 KL. 08.30 - 09.15 SKAL VI SLANKE ELLER FODRE DEN OFFENTLIGE SEKTOR? OPLÆG TIL DEBAT V. PROFESSOR OG TIDL. OVERVISMAND CHRISTEN SØRENSEN Størrelsen på den offentlige sektor er til stadighed til debat. Nogle mener, at den i forhold til landets økonomiske vækst er alt for stor. Andre, at den offentlige sektor er en vigtig forudsætning for sammenhængskraften, og at den udover velfærd også bidrager til økonomisk vækst, fx med uddannelse og infrastruktur. Men hvad er den gode størrelse for den offentlige sektor?


Sted: Alle morgendebatterne finder sted i Vartov, Farvergade 27, 1463 København K Fri entré Arrangør: Grundtvig-Akademiet, FORA København og Danmarks Biblioteksforening

FOREDRAGSRÆKKER/FOREDRAG/ FORTÆLLEAFTENER

TORSDAG DEN 7. DECEMBER 2017 KL. 08.30 - 09.15 KAN VI LÆRE AT VÆRE FOLKELIGE? OPLÆG TIL DEBAT V. HØJSKOLEFORSTANDER SIMON AXØ Danmark har en lang tradition for folkelige fællesskaber og institutioner. Det folkelige dækker over tanken om et oplyst folk, der tager del i demokratiet og danner foreninger på kryds og tværs af samfundslagene. I dag er det folkelige udfordret af konkurrencestaten, der har nytte som sit højeste mål, og vi bruger mest ordet ’folkelig’, når vi tager på festival og drikker fadøl. Men kan det folkelige igen blive højeste fællesnævner?


FOREDRAGSRÆKKER/FOREDRAG/ FORTÆLLEAFTENER

KAN DET BETALE SIG AT ARBEJDE? OM ARBEJDE OG DET GODE LIV I dag forbinder vi ofte arbejde med lønarbejde eller med det at have et job, og politikerne fortæller os, at det skal kunne betale sig at arbejde. Oprindeligt var arbejde udtryk for menneskets bearbejdning af naturen eller omverdenen for at kunne tilfredsstille sine behov. Vi sætter fokus på, hvad arbejde betyder for det gode menneskeliv i bred forstand, og hvordan opfattelsen af arbejdet har forandret sig over tid. Vil arbejde, der ikke bliver lønnet i dag, måske blive tillagt større økonomisk værdi i en fremtid, hvor mulighederne og behovet for, at alle arbejder, er helt anderledes end i dag? Foredragsrækken finder sted henholdsvis på Vartov og Arbejdermuseet ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 KL. 17.00 - 18.30 PÅ VARTOV AT BLIVE MENNESKE GENNEM ARBEJDE Arbejde som kilde til identitet og virkeliggørelse af personlige mål og livsprojekter OPLÆG VED PROFESSOR MADS HERMANSEN Kropslig aktivitet og sprogets muligheder som kilde til det at blive menneske OPLÆG VED LEKTOR KNUD BJARNE GJESING ONSDAG DEN 8. NOVEMBER 2017 KL. 17.00 - 18.30 PÅ VARTOV SKABT TIL AT ARBEJDE Mennesket er skabt til at arbejde – det siger Vorherre! OPLÆG VED SOGNEPRÆST, PH.D. LEISE CHRISTENSEN Arbejdets historie – fra noget Vorherre bestemmer til logik for samfundsudviklingen OPLÆG VED PROFESSOR OVE KAJ PEDERSEN


Hvad har historien lært os om slaveri og tvangsarbejde? OPLÆG VED MUSEUMSINSPEKTØR JEPPE WICHMANN RASMUSSEN, FORSORGSMUSEET I SVENDBORG NB! Mulighed for rundvisning i Arbejdermuseets udstilling ’Stop slaveri!’ kl. 16:00 - 16.45 ONSDAG DEN 29. NOVEMBER KL. 17.00 - 18.30 PÅ VARTOV ARBEJDE OG LØN Hvordan vurderer man en arbejdsindsats værdi i kroner og øre? OPLÆG VED ARBEJDSMARKEDSPOLITISK CHEF I DANSK INDUSTRI STEEN NIELSEN Hvorfor er der arbejde, som ikke aflønnes (husarbejde fx)? OPLÆG VED CHEFØKONOM I DANSK METAL THOMAS SØBY ONSDAG DEN 6. DECEMBER KL. 17.00 - 18.30 PÅ ARBEJDERMUSEET ARBEJDERENS HISTORIE I DANMARK Hvordan har begrebet ’arbejder’ været anvendt politisk gennem historien? OPLÆG VED MUSEUMSINSPEKTØR V. ARBEJDERMUSEET MARGIT VILSTRUP Er der en ny klasseforståelse på vej omkring arbejderbegrebet? OPLÆG VED MF FOR SOCIALDEMOKRATIET MATTIAS TESFAYE NB! Efterfølgende spisning i Café & Øl-Halle ’1892’, der holder ’Folkets køkken’ >>

FOREDRAGSRÆKKER/FOREDRAG/ FORTÆLLEAFTENER

ONSDAG DEN 22. NOVEMBER 2017 KL. 17.00 - 18.30 PÅ ARBEJDERMUSEET ARBEJDE, STRAF OG OPDRAGELSE Skaber arbejdet i sig selv bedre mennesker? Om arbejdsskoletanken OPLÆG VED LEKTOR MICHAEL HUSEN


FOREDRAGSRÆKKER/FOREDRAG/ FORTÆLLEAFTENER

Vil arbejde, der ikke bliver lønnet i dag, måske blive tillagt større økonomisk værdi i en fremtid, hvor mulighederne og behovet for, at alle arbejder, er helt anderledes end i dag?


FOREDRAGSRÆKKER/FOREDRAG/ FORTÆLLEAFTENER

ONSDAG DEN 31. JANUAR 2018 KL. 10.00 - 16.00 PÅ ARBEJDERMUSEET ARBEJDSKRAFTEN OG ’DEN FJERDE INDUSTRIELLE REVOLUTION’ Foredragsrækken afsluttes med en konference, der sætter fokus på hvilken rolle et højteknologisk samfund spiller for arbejdskraftens fremtid. Mød bl.a. videnskabsjournalist Henrik Føhns, professor Lene Tanggaard Pedersen samt en række politikere. Se mere om konferencen og tilmelding på Arbejdermuseets hjemmeside: www.arbejdermuseet.dk Sted: Alle foredrag i ’Kan det betale sig at arbejde’ foregår henholdvis på Vartov og Arbejdermuseet: Vartov, Farvergade 27, 1463 København K Arbejdermuseet, Rømersgade 22, 1362 København K Entré: 75 kr. pr. foredrag. Billetter købes via billetto.dk Se mere på www.grundtvig.dk Arrangør: Grundtvigsk Forum og Arbejdermuseet


MANDS MINDE-FOREDRAG MED FORFATTER JENS SMÆRUP SØRENSEN Grundtvig holdt sine Mands Minde-foredrag i begyndelsen af 1830’erne på Borchs Kollegium. Her fortalte han samtidshistorie med et personligt udgangspunkt. Siden 2004 har en række kulturpersonligheder og politikere holdt Mands Minde-foredrag på Vartov, hvor de med et personligt udgangspunkt har fortalt danmarkshistorie. Denne sæson er stafetten gået videre til forfatter Jens Smærup Sørensen FØLGENDE DATOER ER DER MANDS MINDE-FOREDRAG: TIRSDAG DEN 30. JANUAR 2018 KL. 17.00 - 18.00 TIRSDAG DEN 6. FEBRUAR 2018 KL. 17.00 - 18.00 TIRSDAG DEN 20. FEBRUAR 2018 KL. 17.00 - 18.00 TIRSDAG DEN 27. FEBRUAR 2018 KL. 17.00 - 18.00 TIRSDAG DEN 6. MARTS 2018 KL. 17.00 - 18.00 TIRSDAG DEN 13. MARTS 2018 KL. 17.00 - 18.00 Sted: Vartov, Farvergade 27, 1463 København K Entré: 100 kr. pr. foredrag. Billetter købes via billetto.dk Se også www.grundtvig.dk Arrangør: Grundtvigsk Forum

FOREDRAGSRÆKKER/FOREDRAG/ FORTÆLLEAFTENER

MANDS MINDE-FOREDRAG


FOREDRAGSRÆKKER/FOREDRAG/ FORTÆLLEAFTENER

REFORMATION – 500 ÅR Det er 500 år siden Martin Luther slog sine berømte 95 teser op på slotskirken i Wittenberg. Det gav startskuddet til reformationen, som fik konsekvenser for både samfunds- og trosliv. En af de ændringer, menigmand oplevede, var, at de nu kunne tage aktivt del i gudstjenesten, det var ikke længere kun præstens domæne. Man fik også nye salmer, fordi en af reformationens pointer var, at enhver skulle have mulighed for at synge med på sit eget sprog under gudstjenesten I Vartov fejrer vi reformationen ved blandt andet at fokusere på reformationens salmesang: hvad betød den dengang, og hvad betyder den i dag. Og så lader vi Grundtvig levere en replik til Luther, og vi lader professor Hans-Jørgen Schanz levere en replik til både Grundtvig, Luther og 2017 TIRSDAG DEN 12. SEPTEMBER 2017 KL. 16.30 - 21.00 LUTHER BRÆNDSTOF TIL TANKEN! SALMEVÆRKSTED, KORSANG OG LUTTER GODBIDDER FRA SOFIES KØKKEN Fra salmebogen og salmeværkstedet præsenterer vi nye og gamle salmer skrevet af eller inspireret af Martin Luther. Arrangementet krydres med korsang og fællesspisning. Mød blandt andre Niels Thomsen, tidl. rektor for Præstehøjskolen, Kirsten Nielsen, tidl. professor i Gammel Testamente, Vesterbro Sogns Kammerkor under ledelse af dirigent Lotte Smith-Petersen og nyd en middag inspireret af Luthers tid ved Sofie Baunbæk Reilly, kok i Vartov Sted: Vartov, Farvergade 27, 1463 København K Entré: 250 kr. inklusiv middag, korsang og foredrag. Billetter købes via billetto.dk Se mere på www.grundtvig.dk Arrangør: Grundtvigsk Forum


TIRSDAG DEN 31. OKTOBER 2017 KL. 08.30 - 09.30 MORGENREPLIK TIL LUTHER OG GRUNDTVIG VED PROFESSOR I IDÉHISTORIE HANS-JØRGEN SCHANZ Grundtvig holdt hvert år en tale i Vartov til Luthers minde på reformationsdagen den 31. oktober. Som nedtælling til 500-året for reformationen i 2017 er en af Grundtvigs taler hvert år blevet genopført i Vartov på denne dag siden 2012. I 2017 er nedtællingen slut, og for sidste gang genopføres en tale, nemlig Grundtvigs tale fra 1857. Professor i idéhistorie Hans-Jørgen Schanz giver et moderne perspektiv på talen og organist Inge Bønnerup spiller et postludium af Bach Sted: Vartov Kirke, Farvergade 27, 1463 København K Fri entré Arrangør: Vartov Valgmenighed og Grundtvig-Akademiet PÅ SPORET AF REFORMATIONEN Grundtvigsk Forum, Vartov og LITTERAturen inviterer publikum på en spænden­ de vandring i historiens vingesus – i 1500-tallets København. Iført en elegant middelalderdragt fortæller skuespilleren, sangeren og iscenesætteren Christian Steffensen om den dramatiske tid fra Luthers reformation i 1517 – frem til 1536, hvor Reformationen indføres i Danmark Start og slut: Vartov, i gården ved Grundtvig-statuen. Farvergade 27, 1463 Kbh. K Se mere på www.litteraturen.dk

FOREDRAGSRÆKKER/FOREDRAG/ FORTÆLLEAFTENER

REFORMATIONEN SYNGER! STUDIEKREDS VED TIDL. LEKTOR JØRGEN I. JENSEN Fire eftermiddage, der fejrer reformationen som musikalsk begivenhed. Se mere under afsnittet om ’Kurser og seminarer’ i denne folder


FOREDRAGSRÆKKER/FOREDRAG/ FORTÆLLEAFTENER

I HJERNEN DET VÆRKER – EN AFTEN OM NYAARS-MORGEN TORSDAG DEN 30. NOVEMBER 2017 KL. 17.00 - 19.30 Grundtvigs poetiske hovedværk fra 1824 har altid draget og fascineret, men også skræmt ved sin længde og det allusionsrige billedsprog. ”Der er blevet fundet forskere derinde,” skulle litteraturforskeren Aage Henriksen engang have sagt som udtryk for de mange, der gennem årene har forsøgt at trænge ind i digtets smukke og gådefulde verden. Men lader værket sig overhovedet forstå? Og er det meningen? I de senere år har flere forskere ud fra forskellige faglige udgangspunkter igen forsøgt sig. Vi går derfor nu ind i digtet gennem tre nyere fortolkninger. Aftenen vil vise, om vi kommer ud igen OPLÆGSHOLDERE: LEKTOR SUNE AUKEN, PROFESSOR JESPER HØGENHAVEN OG TIDL. LEKTOR JØRGEN I. JENSEN Sted: Vartov, Farvergade 27, 1463 København K Fri entré, men tilmelding nødvendig senest 20. november 2017 via billetto.dk Se mere på www.grundtvig.dk Arrangør: Grundtvig-Selskabet i samarbejde med Grundtvig-Akademiet


HØJTLÆSNING MED FORFATTER IDA JESSEN Grundtvigsk Forum inviterer til tre onsdage med højtlæsning. Forfatter Ida Jessen læser noveller fra verdenslitteraturen. Lad mobiltelefonen blive hjemme og kom og lyt på følgende datoer: ONSDAG DEN 17. JANUAR 2018 KL. 17.00 - 18.30 ONSDAG DEN 24. JANUAR 2018 KL. 17.00 - 18.30 ONSDAG DEN 31. JANUAR 2018 KL. 17.00 - 18.30 Sted: Vartov, Farvergade 27, 1463 København K Fri entré Arrangør: Grundtvigsk Forum MANDAG DEN 20. NOVEMBER 2017 KL. 17.00 - 18.30 C.F. TIETGEN – MAGTEN OG MENNESKET FORTÆLLEFORESTILLING AF OG MED DORTE FUTTRUP C.F. Tietgen (1829-1901) regnes for den største erhvervsmand, Danmark har fostret – og af internationalt format. I fortællingen møder vi, foruden C.F. Tietgen, bl.a. H.C. Andersen, Christian IX, N.F.S. Grundtvig, Sarah Bernhardt, Johanne Louise Heiberg, brygger Carl Jacobsen, H.N. Andersen og ikke mindst Amalie og Ferdinand Meldahl Sted: Vartov, Farvergade 27, 1463 København K Entré: 75 kr. Billetter købes via billetto.dk Se mere på www.grundtvig.dk Arrangør: Dorte Futtrup i samarbejde med Grundtvigsk Forum

FOREDRAGSRÆKKER/FOREDRAG/ FORTÆLLEAFTENER

HØR LITTERATUREN!


SEMINARER/ STUDIEKREDSE

SEMINARER OG STUDIEKREDSE FREDAG DEN 6. OKTOBER 2017 KL. 09.00 - 16.30 KRISTENDOM I TANKEN – LØGSTRUP OG KIERKEGAARD TVÆRFAGLIGT SEMINAR Er tro at slå hjernen fra? Med afsæt hos Løgstrup og Kierkegaard vil en række forskere forholde sig til spørgsmålet om kristendom og tænkning og en række forfattere vil give et perspektiverende udblik. Mød bl.a. digter Søren Ulrik Thomsen, radiovært og historiker Christoffer Emil Bruun, forfatter og filosof Peter Tudvad, valgmenighedspræst Maria Louise Odgaard Møller, lektor Lilian Munk Rösing, professor emeritus Ole Jensen, adjunkt Bjørn Rabjerg og undervisningsadjunkt Peter Aaboe Sørensen Sted: Vartov, Farvergade 27, 1463 København K Pris: 200 kr. – studerende 125 kr. Tilmelding nødvendig senest den 22. september via billetto.dk Se mere på www.grundtvig.dk Arrangør: Grundtvig-Akademiet, Idehistorie, Aarhus Universitet og forlaget Klim REFORMATIONEN SYNGER! STUDIEKREDS VED TIDL. LEKTOR JØRGEN I. JENSEN Reformationen var den første epokegørende historiske begivenhed, i hvilken musik og sang kom helt frem i forgrunden. Musikkens kunst blev uløseligt knyttet til det nye budskabs indhold og udbredelse, så der blev udviklet en helt ny musikkultur i de protestantiske områder, hvor Luthers salmer bredte sig endnu hurtigere end hans skrifter. Det blev nu afgørende og konstituerende for gudstjenesten, at menigmand sang med på salmerne ved gudstjenesten. Også kvinderne, som tidligere havde haft forbud mod at synge med. Tag med på en musikalsk og teologisk studierejse på følgende datoer:


Sted: Vartov, Farvergade 27, 1463 København K Pris: 400 kr. – studerende 100 kr. Prisen er inkl. studiemateriale og kaffe. Tilmelding nødvendig senest den 20. august 2017 via billetto.dk Se www.grundtvig.dk Arrangør: Grundtvig-Akademiet

SANG, MUSIK, DANS OG SAMTALE FYRAFTENSSANG Fyraftenssang er en fast tradition i Vartov. En kendt dansker inviteres til at udvælge og fortælle om en række højskolesange, som synges i fællesskab EFTERÅRETS FYRAFTENSSANGE 2017 FINDER STED KL. 17.00 - 18.00 PÅ FØLGENDE DATOER: 26. SEPTEMBER, 24. OKTOBER OG 28. NOVEMBER Her kan du møde henholdsvis Michael Bojesen, operachef for Malmø Opera, Elisabeth Gjerluff Nielsen, musiker, sanger og forfatter samt Georg Metz, journalist, redaktør og forfatter FORÅRETS FYRAFTENSSANGE 2018 FINDER STED KL. 17.00 - 18.00 PÅ FØLGENDE DATOER: 25. JANUAR, 22. FEBRUAR OG 5. APRIL Her kan du møde henholdsvis journalist og radiovært Helle Solvang, vejrvært Jesper Theilgaard samt journalist og tv-vært Nynne Bjerre Christensen Sted: Vartov, Farvergade 27, 1463 København K Fri entré Arrangør: Grundtvigsk Forum

SANG/MUSIK/DANS/ SAMTALE

TIRSDAG DEN 5. SEPTEMBER 2017 KL. 15.00 - 17.00 TIRSDAG DEN 3. OKTOBER 2017 KL. 15.00 - 17.00 TIRSDAG DEN 7. NOVEMBER 2017 KL. 15.00 - 17.00 TIRSDAG DEN 5. DECEMBER 2017 KL. 15.00 - 17.00


Nordisk Dans er et nyt initiativ, som har til formål at bringe unge og studerende sammen om nordisk musik og dans. Det er sjovt, svedigt, udfordrende og gør dig glad i låget, så kom og dans med os. Alle unge og studerende er velkomne! Den traditionelle musik og dans har en enestående evne til at samle folk om musikken, dansen og dermed hinanden. Ud af dette møde mellem venner og fremmede, vokser der sig fordringsløs varme, latter og glæde. Danseaftenerne er med live musik, dæmpede lys, billig øl, vand og glade mennesker. Dans på følgende datoer: TORSDAG DEN 31. AUGUST 2017 KL. 19.00 - 21.30 ONSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2017 KL. 19.00 - 21.30 ONSDAG DEN 31. JANUAR 2018 KL. 19.00 - 21.30 ONSDAG DEN 28. FEBRUAR 2018 KL. 19.00 - 21.30 ONSDAG DEN 28. MARTS 2018 KL. 19.00 - 21.30 ONSDAG DEN 25. APRIL 2018 KL. 19.00 - 21.30 ONSDAG DEN 30. MAJ 2018 KL. 19.00 - 21.30

Foto: Kamil ’Brego’ Dzielinski

Sted: Vartov, Farvergade 27, 1463 København K Fri entré Arrangør: Nordisk Dans i samarbejde med Grundtvigsk Forum

SANG/MUSIK/DANS/ SAMTALE

FOLKEDANS / NORDISK DANS


SANG/MUSIK/DANS/ SAMTALE

SAMTALEDAG 2017 TORSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2017 KL. 16.00 - 17.30 DANMARK SET UDEFRA – DANMARK SET INDEFRA SAMTALESALON FOR NY- OG GAMMELDANSKERE I anledning af ’Samtaledag 2017’ inviterer Vartov til samtalesalon for ny- og gammeldanskere om alt det, der ligger mellem linjerne i dansk kultur, som man – set udefra – kan undre sig over. Snup et samtalekort og tag del i samtalen om ’humor’, ’mad’, ’ligestilling’, ’hygge’, ’tro’, ’demokrati’, ’ytringsfrihed’ og meget mere Sted: Vartov, Store Sal, Farvergade 27, 1463 København K Fri entré – gratis baklava og billig kaffe Arrangør: Grundtvigsk Forum i samarbejde med DFUNK

KULTURNAT 2017 FREDAG DEN 13. OKTOBER I TIDSRUMMET 18.00 - 23.30 LUTHER – LAGKAGE – OG REFORMATIONEN Fredag den 13. oktober 2017 er der kulturnat i København. Denne dag kan du også besøge Vartov, hvor aftenen står i Martin Luthers tegn Hver hele time på Kulturnatten slår Vartov dørene op til Store sal, hvor publikum vil opleve reformatoren Martin Luther, hans tanker og visioner – levendegjort af skuespilleren og sangeren Christian Steffensen. Tag en snak med Luther og syng med på nogle af hans kendteste salmer. Der er mulighed for at købe kaffe, te, vin, øl og vand og at snuppe et stykke lagkage Sted: Vartov, Farvergade 27, 1463 København K Entré: Kulturpas kræves til arrangementet om Martin Luther Arrangør: Den Danske Skueplads i samarbejde med Grundtvigsk Forum


TORSDAG DEN 14. SEPTEMBER 2017 KL. 19.00 - 21.00 TIRSDAG DEN 19. DECEMBER 2017 KL. 19.00 - 21.00 TORSDAG DEN 8. MARTS 2018 KL. 19.00 - 21.00 Sted: Vartov, Farvergade 27, 1463 København K Fri entré Arrangør: Grundtvigsk Forum i samarbejde med Rasmus Skov Borring GRUNDTVIG GÅR TIL POPMUSIKKEN MUSIKFOREDRAG & FÆLLESSANG Den fynske komponist Janne Wind er de seneste tre år udkommet med 60 nye melodier til kendte tekster af Ingemann og Grundtvig. Projektet blev præsenteret på Vartov i 2016, og nu vender Janne Wind tilbage med sin trio med Kathrine K. Andersen, vokal og Thomas Nikolajsen, vokal og saxofon. Kom til fire festlige popsalme-aftener med fællessang, optræden samt anekdoter om musik og tekster MANDAG DEN 2. OKTOBER 2017 KL. 18.00 - 19.30 MANDAG DEN 13. NOVEMBER 2017 KL. 18.00 - 19.30 MANDAG DEN 19. MARTS 2018 KL. 18.00 - 19.30 MANDAG DEN 23. APRIL 2018 KL. 18.00 - 19.30 Sted: Vartov, Farvergade 27, 1463 København K Fri entré Arrangør: Grundtvigsk Forum i samarbejde med Janne Wind

SANG/MUSIK/DANS/ SAMTALE

SANGAFTEN MED RASMUS SKOV BORRING Oplev glæden ved fællessang akkompagneret af rytmisk klaver i et udvalg af forskellige tiders tekster og kompositioner fra Højskolesangbogen – kombineret med fortællinger om sangene. Musiker og komponist Rasmus Skov Borring inviterer indenfor i sit arbejde med formidlingen af den danske sangskat, der indeholder både velkendt materiale og nye sange. Der er sangaftener på følgende datoer:


SANG/MUSIK/DANS/ SAMTALE

MANDAG DEN 11. DECEMBER 2017 KL. 17.00 - 19.15 JULEKONCERT MED BENTE KURE OG LEIF ERNSTSEN Syng julen ind med duoen, der fyrer op i Vartovs store sal Sted: Vartov, Farvergade 27, 1463 København K Pris: Kr. 120. Billetter købes via billetto.dk og salg ved døren Arrangør: Bente Kure og Leif Ernstsen i samarbejde med Grundtvigsk Forum FREDAG DEN 4. MAJ 2018 KL. 20.00 4. MAJ I VARTOVS GRØNNEGÅRD MODERNE ALSANG I ANLEDNING AF BEFRIELSEN Hør og syng fællessang med korene Paradox og Cæciliekoret Sted: Vartov, Farvergade 27, 1463 København K Fri entré Arrangør: Grundtvigsk Forum i samarbejde med Paradox og Cæciliekoret MORGENSANG I VARTOVS GRØNNEGÅRD Lindetræerne blomstrer og fuglene synger, når kalenderen viser maj og juni. Over fire torsdag morgener varmer vi op, så vi er klar til maratonsangen 21. juni. Kom forbi på vej til arbejde, når vi synger fra Højskolesangbogen i Vartovs grønnegård: TORSDAG DEN 24. MAJ 2018 KL. 08.30 - 08.50 TORSDAG DEN 31. MAJ 2018 KL. 08.30 - 08.50 TORSDAG DEN 7. JUNI 2018 KL. 08.30 - 08.50 TORSDAG DEN 14. JUNI 2018 KL. 08.30 - 08.50 Sted: Vartov, Farvergade 27, 1463 København K Fri entré Arrangør: Grundtvigsk Forum


MARTONSANG 2018 TORSDAG DEN 21. JUNI 2018 KL. 07.00 TIL SOLNEDGANG Den årlige maratonsang i Vartovs grønnegård på årets lyseste dag den 21. juni, hvor vi synger fra Højskolesangbogen fra ende til anden fra kl. 07.00 til solen går ned. Kom forbi inden arbejde, kig ind i frokostpausen, eller bliv hele dagen! Sted: Vartov, Farvergade 27, 1463 København K Fri entré Arrangør: Vartovkollegiet i samarbejde med Grundtvigsk Forum og Højskolerne


GRUNDTVIGSK FORUM VARTOV FARVERGADE 27 DK-1463 KØBENHAVN K TELEFON +45 4193 9000 VARTOV@VARTOV.DK WWW.GRUNDTVIG.DK

Det sker i vartov 2017 2018  
Advertisement