Page 1

Schooljaar 2011-2012

4ASO

MAKE A DAYTRIP

Uitwerken extra-muros activiteiten | Sab - Bree


Overzicht opdrachten: Step 1 Step 2 Step 3 Step 4

Inhoud daytrip Timerime Tripline Kosten in spreadsheet

Step 5 Step 6 Step 7

Routebeschrijving met Google maps Draaiboek met sjabloon “Make a daytrip” Brochure


Step 1

Inhoud daytrip

Werk in groep een daguitstap uit. Deze extra-muros activiteit moet kader in functie van je B@S of het vak cultuurwetenschappen/gedragswetenschappen. De activiteiten moeten doorgaan tijdens de normale uren van een volledige schooldag. Inhoud 

Voorzie minimum 2, maximum 3 locaties of activiteiten waarvan één onderneming/museum

Voorzie een locatie voor de lunch

Dit alles moet gebeuren binnen het budget van € 25 per persoon.

Denk aan informatie van je locaties.

Routebeschrijving


Step 2

Timerime

Maak chronologisch een korte schets van je dagplanning in timerime. De dag is onze periode. Stap 1

Surf naar www.timerime.com

Stap 2

Vul je gegevens in:

Ga naar Google Mail, activeer je account door op de link te klikken in de ontvangen mail bij postvak in.

Klik vervolgens op Maak een nieuwe tijdlijn


Stap 3

Vul alle gegevens als volgt aan:

Stap 4

Extra info zie handleiding: 

Noteer alle belangrijke data

Wees volledig

Zorg voor een overzichtelijke opmaak


Step 3

Tripline

Werk vervolgens gedetailleerd je dagindeling uit in tripline. Stap 1

Website: Surf naar www.tripline.net Kies voor Sign up without facebook.

Stap 2

Activeren account: Vul je gegevens in. Ga naar Google Mail, activeer je account door op de link te klikken in de ontvangen mail bij postvak in.

Stap 3

Maak een nieuwe trip: Klik bovenaan op Create a new map. Vul je gegevens aan en zet op Private. Klik tenslotte op Create My Map.


Stap 4

Voeg een locatie toe: Typ bij add places de naam van de locatie in Klik op Search Klik vervolgens op Add place

Stap 5

Verwijder een locatie: Klik op vuilbak Klik op OK


Resultaat:

Stap 6

Foto met beschrijving Zoek zelf uit hoe je een foto kan toevoegen met een beschrijving

Stap 7

Tenslotte: Vul gegevens aan aan de rechterzijde: Druk op Save Map


Step 4

Kosten in spreadsheet

Breng alle kosten schematisch in kaart. Doe dit als volgt: 

Gebruik een spreadsheet van google docs.

Naam: 4KlasDaytripLeerling1Leerling2

Noteer overzichtelijk alle prijzen.

Budget:

Kostprijs bus:

Maak een cirkeldiagram.

Deel je bestand met de leerkracht en medeleerling.

Step 5

Routebeschrijving met Google maps

Maak een routebeschrijving van locatie tot locatie. Gebruik hiervoor google maps.

Step 6

Draaiboek met sjabloon “Make a daytrip”

Maak een draaiboek in google docs. 

Gebruik hiervoor het sjabloon van “Make a daytrip”.

Info kan je hierin terugvinden.

Naam van je document: 4KlasDaytripLeerling1Leerling2

Deel je bestand met de leerkracht en medeleerling.

Step 7

Brochure

Voorzie een brochure in A5-formaat. 

onlinepublisher.nl

Inhoud: - Dagplanning - Info locaties - Vragen locaties - Kostprijsberekening: gedetailleerd + totaal

Make a day trip  

Voorbeeld van een brochure online maken.

Make a day trip  

Voorbeeld van een brochure online maken.

Advertisement