Page 1

Reginedagan 2018 21. - 29. juli


Reginedagan 2018 22. - 29. juli | side 2

Regine Normann et råskinn av ei dame! Av Melissa Solvang og Anita Stormoen Som innflyttere og søringer fikk vi oppgaven med å skrive noen betraktninger rundt Regine Normann og Reginedagan. Vi er begge, helt eller delvis, vokst opp i Oslo og Hedmark. Melissa kom hit som nyutdannet bibliotekar og fikk sin første jobb som biblioteksjef her i Bø høsten 2017. Det var hennes første møte med Nord-Norge, og hun er overbevist om at hun er kommet til en av de fineste plassene i landet! Anita har litt lenger fartstid i kommunen, hun kom hit første gang på ferie i 2011 og lengtet kronisk tilbake til bygda. I 2013 fikk hun jobb og flyttet til Øksnes for så et drøyt år senere å bosette seg i Bø. Begge ble raskt hanket inn i Bø Kunst- og kulturstrømkomité. Via arbeidet med Reginedagan har vi blitt kjent med forfatterinnen som er opphavet til festivalen og hennes forfatterskap. For å si det med Melissas ord: «Hun var et råskinn av ei dame!» Hun var selvstendig og tøff, absolutt ikke A4, og veldig ulik andre damer i sin tid. Tro om det var oppveksten som gjorde henne så selvstendig? Hun skiftet miljø mange ganger og måtte stadig tilpasse seg nye steder og situasjoner. Det er et tankekors at til tross for at hun og Sigrid Undset var bestevenninner, så er Regine Normann og hennes forfatterskap nesten glemt, mens

Sigrid Undset fortsatt er kjent. Skyldes det at Regine Normann var nordlending? Det er synd at hun ikke har fått den statusen hun fortjener. For oss er det en ære å få være med på å synliggjøre forfatterinnen og hennes diktning! I vårt møte med Reginedagan og Kunst- og kulturstrømkomiteen opplever vi en dugnadsånd og et samhold som er helt ulikt det vi har opplevd på Østlandet. Ikke bare innad i komiteen, men i hele samfunnet her ytterst i havgapet. Mens du i Oslo ofte ikke kjenner naboen en gang, blir du her møtt med en varme og omtanke som er uvant for oss «søringer». Dessuten har folk tid til hverandre. Tro om bøfjerdingene selv ser verdien av å vokse opp i så trygge omgivelser, som byr på så mange muligheter? Reginedagan er en helt annen type festival enn festivalene «sørpå», både for publikum og for oss som jobber frivillig. Den er utrolig variert innholdsmessig, den arrangeres i et spektakulært landskap og varer i ei hel uke. Tenk at vår lille kommune kan ha en så variert festival som strekker seg over så mange dager! For oss frivillige innebærer det at vi må være litt som poteten, vi selger billetter det ene øyeblikket, står i baren det neste, vi lemper stoler og bord, og stepper inn der det trengs. Nå som «dagan» nærmer seg, begynner forventningene å sitre i hele kroppen. Hva vi forventer? Et yrende folkeliv, mange gode opplevelser, nye bekjentskaper, spennende artister, kø og god omsetning for butikkene i hele kommunen. Vi tror Reginedagan er en viktig møteplass, både for lokalsamfunnet, turistene og utflyttede bøfjerdinger. Det er vel ikke uten grunn at stadig flere legger ferien sin til den siste uka i juli? Sommeren er ikke det samme uten Reginedagan!

Reginedagan i et samisk rike! I år er hovedtema for Reginedagan samisk kultur. Vi setter fokus på den samiske historien i området, og fagseminaret «Regine Normann i et samisk rike» er et arrangement som bidrar til dette. Her blir det foredrag ved Johan Ingvald Borgos, Kine Anette Johnsen og Julie Therese Sæther.

Vi får anledning til å være med på en vandring med Harald Steffensen i området Oppsåta-Verhalsan. Dette er gammelt samisk land, og Harald lar oss ta del i den spennende historien. Berit Alette Mienna blir med på turen, og hun vil sette toner til Haralds fortelling i form av joik og sang.

I forkant av seminaret vil Skaniid girjie forlag ved Asbjørg Skåden lansere boka "Just Qvigstads lappiske ordbok fra Kaldfjorden og Vesterålen". Det er en stor begivenhet at denne boka nå blir gjort tilgjengelig for allmennheten.

I årets Fykomfei teaterverksted skal vi stifte bekjentskap med en noe «mørkere» side av Regine Normanns forfatterskap. Eventyret «Makt mot makt» handler om trolldom og magi, og kampen mellom det onde og det gode. De tradisjonelle programpostene er med også under årets Reginedaga. Det blir friluftsgudstjeneste, lygarkveld, Sinahule-turer, Æventyrsti, markedsdag. Ja, i år blir det til og med en ekstra markedsdag ved Bøhallen den søndagen Lars Monsen kommer vandrende.

Vi får også besøk av flere samiske artister under Reginedagan. Det starter med Ina Oskal Alexandersen og Inger Johanne Oskal som den første søndagen har kirkekonsert med samiske salmer og sanger i Malneskirka. Senere i uka blir det en annen type musikk når Kevin Boine kommer til Runes Bar og holder to konserter. Forfatteren Gerd Mikalsen har skrevet boka "Farsmålet". Boka handler om tap av samisk språk og identitet, og dette får vi vite mer om når hun kommer til Bø bibliotek for å bli bokbadet av Ellen Marie Hansteensen.

Bø kunst- og kulturstrømkomite vil med dette ønske Bøfjerdinger og tilreisende velkommen til Reginedagan 2018!

Festivalkontor på Bø Bibliotek: Mandag 23. - fredag 27. juli kl. 10.00 - 16.00. Her kan du få informasjon om det som skjer under festivalen. Tlf: 76 13 53 97 / 977 14 799 Du kan også kontakte oss på vår festivaltelefon: 76 11 43 35 / 416 68 941 og på e-post: reginedagan@boe.kommune.no.

Elrid Pedersen, festivalleder

Bø Kunst- og kulturstrømkomité 2018

Grafisk utforming

Takk til

Bø kunst- og kulturstrømkomité har i 2018 bestått av Ivan Andreassen, Anna Rønne Gaasland, Ole Jonas Johansen, Linda Marthinussen, Helene Ursin Nygårdsvoll, Anne Karen Næss, Maria Overholth-Aronsen, Tina Paasche, Chanette Bang Pedersen, Elrid Pedersen, Hugo Pedersen, Turid Pedersen, Astrid Ramberg, Melissa Solvang, Anita L. Stormoen, Julie Sæther, Torgeir Thorsen, Gunnbjørg Tobiassen og Tom Tobiassen.

Festivalavisen for Reginedagan 2018 er designet og satt av EventYR AS. Foto av: Øystein Lunde Ingvaldsen, Evelyn Andora Pecori / Yderst, Mareno Leonhardsen / Bladet Vesterålen, Bjørnar Hansen / Bladet Vesterålen. Forsidefoto, Lars Monsen: NRK.

Reginedagan 2018 vil rette en stor takk til alle hjelpere, frivillige, sponsorer og annonsører for deres viktige bidrag til å få i stand årets festival. Tusen takk alle sammen!

Trykk & distribusjon: K. Nordahls Trykkeri / Bladet Vesterålen.


Reginedagan 2018 22. - 29. juli | side 3

Båtbyggerslekta i Jørnfjorden Av Johan Borgos

Snorres kongesagaer inneholder ei historie om samisk båtbygging. Sigurd Slembe trengte ny båt da han overvintra på Tjeldøya i 1128: "Det blir fortalt at Sigurd den vinteren lot noen finner inne i fjorden bygge skuter for seg, og de skutene var bundet sammen med sener uten søm og de hadde vidjer istedenfor kne, og tolv mann rodde på hver side." Petter Dass forteller om samisk jektebygging i Beiarn: "I Beyeren voxer en kostelig Skov Af Furu og andet som giøres behov Til Bygning, til Huuse og Tømmer; Der hugger Bufinden Planker og Bord, Af hvilken de kiæckeste Jægter er giord, Som nogensteds flyder paa Strømmer." Vesterålen har også hatt samiske båtbyggere, og den mest kjente slekta er knytta til Bø. Historia starter imidlertid i Gombogen i Gullesfjorden midt på 1600-tallet. Der bodde Erland Larssen, og et manntall sier at han var "finn", det vil si same. Takket være det spesielle fornavnet er det mulig å følge slekta videre. Vi veit ikke om Erland bygde båter. Han forsvinner fra Gombogen i 1666, antakelig flytta han og kona (vi veit ikke navnet hennes) til Lonkfjorden i Hadsel, i hvert fall døde den gifte sønnen Nils Erlandsen der i 1712. Fortsatt nevner ikke kildene at dette var båtbyggere. Erland og Randi. Neste generasjon omtales i et manntall fra 1701. Der står sønnen til Nils, Erland Nilssen, med overskrifta "En Finn". Andre kilder viser at Hadsel på den tida hadde mellom femten og tjue samiske familier, men bare Erland og tre sønner står i manntallet. Han må derfor ha vært noe utenom det vanlige. Lonkfjorden hadde furuskog, det viktigste byggematerialet for båter (se hva Petter Dass skriver). Det er godt mulig at båtbygging ga Erland en slik status at presten tok han med i manntallet, og den seinere historia til denne slekta gjør det sannsynlig. Kona til Erland het Randi. Paret hadde minst sju barn, og den yngste dattera blei oppkalt etter henne. Den unge Randi, født omlag 1709, gifta seg i 1731 med Peder Hanssen, som antakelig

kom fra et annet samisk område, kanskje som båtbygger. Randi og Peder. Paret bodde ei tid i Bøkleiva, det området som et par århundrer seinere blei til Kleiva landbruksskole, deretter flytta de til Melfjorden i Eidsfjorden. Midt på 1700-tallet flomma silda inn fjorden, det var sikkert grunnen til at paret flytta dit. Dessuten trengte fiskerne båter, det kunne Peder bygge. Peder og Randi fikk i alt åtte unger, fire vokste opp og gifta seg. Den eldste sønnen, Paul Pedersen, var farfar til "ho Karen på Jørland" og morfar til Gjertrud Sivertsdtr, kona til Ole Johan Kristensen, han som ga Just Qvigstad samiske sagn og navn fra Vesterålen. Erland og de tre konene hans. Yngste sønnen til Peder og Randi fikk navnet Erland etter morfaren, og førte båtbygginga videre. Erland blei født i 1745 og gifta seg 23 år gammel med Siri Paulsdtr fra Eidsfjorden. De flytta i 1772 til Klakksjorda, der døde Siri i 1776. Erland gifta seg samme året med Bole Kristensdtr, også hun eidsfjording. Tolv år etter døde også Bole, og Erland gifta seg igjen. Den tredje kona, Marit Mikkelsdtr, var 26 år yngre enn han. Hun blei enke i 1813. Erland Pedersen fikk mange barn med de tre konene, seks levde opp og førte slekta videre. Den yngste fra første ekteskapet het Peder Erlandsen, født i 1775. Han gifta seg med Åsel Kristensdtr fra Skjerfjorden i Øksnes, de bodde på Verhalsan. Kanskje dreiv de båtbygging der sammen med Nils Jonsen og Bole Nilsdtr – "Jørlandsdronninga". Bygginga foregikk i Uppsåta, som Rolf Straume forteller i Bøboka. Peder og Åsel. Dette paret fikk ni barn, fire av dem førte slekta videre. Dattera Ellen Anna var mormor til Ellen Kristoffersen, "ho Elen i Langøya", som kunne snakke samisk til hun døde i 1968. Hennes generasjon av Erland-slekta talte minst 275 personer i Vesterålen. På nytt førte yngste sønnen Erland-navnet og båtbygginga videre. Den nye Erland Pedersen blei født i 1824, han flytta utover til Klakksjorda etter at han gifta seg med Ellen Serina Nilsdtr fra Eidsfjorden. Hun hørte til den svært store Sivert Olsen-slekta fra Øksnes. Erland og Ellen. Paret gifta seg i 1849, kort etter flomma silda på nytt inn Eidsfjorden og skapte ei oppgangstid Vesterålen

ikke har sett maken til, verken før eller seinere. Tidligere sildetider skapte også oppgang, men denne gangen var det mulig å eksportere silda til et langt større marked. Den voldsomme aktiviteten i Eidsfjorden førte til gode tider også for båtbyggerne. Kanskje var det Erland som begynte å bygge båter på Mikkelsøya, kloss ved utløpet av Eidsfjorden. Han døde allerede i 1874, femti år gammel, da overtok neste generasjon. Av de sju barna til Erland og Ellen døde fire unge og en forsvinner som voksen. Men den eldste sønnen (Nils Martinus Erlandsen) og den yngste (Andreas Peder Erlandsen) har etterslekt. Brødrene fridde til to norske søstre i Hadsel og fikk ja. Nils og Martha. Nils Erlandsen gifta seg i 1878 med den attenårige Martha Maria Kaspersdtr, det første norske innslaget i båtbyggerslekta. Paret bodde på Klakksjorda til rundt 1885, da flytta de til Røsnes, sikkert for å bo nærmere Mikkelsøya. Der fortsatte virksomheta til utpå 1920-tallet. Det er godt mulig at det rundt i Bø fortsatt finnes båter som Erlandsen-folket har bygd. Mest sannsynlig vil det være spissbåter, kanskje også doryer. De siste blei vanlige rundt 1900, da fiskerne skaffa seg motorskøyter. Vi veit ikke om Nils Erlandsen også bygde båter med motor, men sønnene gjorde det. Erling og Martin Erlandsen. Erling og Martin var de to yngste av en barneflokk på ti. Like etter 1930 etablerte de to brødrene et båtbyggeri på Dragnes ved Risøysundet. Der hadde Erling kjøpt et gårdpart som han kalte Erland! Stedet blei med tida en sentral plass, først som fergeleie, og seinere overtok Leonard Nilsen lokalene til Erlandsen-brødrene da de avslutta. Denne gangen har vi båter som vitner om virksomheta til denne store samiske båtbyggerslekta. Erling Erlandsen bygde den 24 fot store sjarken "Andongen" i 1955, tre hundre år og åtte generasjoner etter at Erland Larssen bygsla Gombogen.


Reginedagan 2018 22. - 29. juli | side 4

Hvor skjer det? Her finner du en oversikt over areaner og scener under Reginedagan. Håper dette hjelper dere med å finne frem! 1. Hovden 2. Sinahula 3. Malneskirka 4. Haugen Bygdehus 5. Oppsåta - Verhalsan 6. Straume, Bøheimen 7. Vinje, Bø Museum 8. Skagakaia 9. Steine, Bø Bibliotek

10. Steine, Bøhallen 11. Steine, Runes Bar 12. Steinesjøen 13. Øksa, Mårsund 14. Bø Kirke 15. Kalvøya 16. Straume Samfunnshus 17. Haugsnes


Reginedagan 2018 22. - 29. juli | side 5

1

3 4 2

5

16

15

6

17

9 10

11

13 7 8

12

14


Reginedagan 2018 22. - 29. juli | side 6

En samisk identitetsreise Av Tina Aslaksen Foto: Hege Abrahamsen

Jeg identifiserer meg som same. En fornorsket same, hvis man skal gå i detaljer. På grunn av nedgangstider og mangel på arbeidsplasser i Finnmark flyttet vi sørover på 80-tallet, og min oppvekst har i hovedsak vært norsk. Mitt morsmål er både nord-samisk og norsk, og det sistnevnte snakket vi mest hjemme. Jeg tror nok ikke det var så enkelt for mamma å lære bort samisk til oss barna, i et norsk miljø, uten annen samisk kulturell og språklig påvirkning i hverdagen. Og jeg opplever akkurat det samme selv, at det kan være vanskelig å holde motivasjonen oppe når det gjelder språklæring og identitetsbygging. Vi har en gutt på tre år, og språket hans vokser og utvikler seg fort. Vår utfordring er akkurat den samme som mine foreldre hadde, å henge med i hverdagen. Stimulere til å snakke litt eller synge litt på samisk hver dag. Men vi prøver oss litt klønete frem. Selv om vi ikke kan så mye og uttalen sikkert er litt rar, gir det oss glede. Det er egentlig rart det der. Hvordan man plutselig føler et behov for å bygge videre på og utforske sin identitet og bakgrunn, når man selv får barn. Uansett hvor stor eller liten påvirkning i samisk språk og kultur man har fått da man var liten, kan man allikevel få et savn av noe som mangler. Og en følelse av hastverk, med ansvaret

for å lære den neste generasjonen om hele slektas historie. Min identitet som same har nok utviklet seg fra da jeg var barn. Jeg tenkte bestandig at jeg var halvsame. Halve delen fra samisk mor, og den andre delen fra min norske pappa. Ganske logisk tanke for et barn i grunn. Det tok mange år før jeg i voksen alder innså at det ikke finnes noen hele eller halve samer. Og ikke hele eller halve nordmenn heller. For i hvilken del av meg skulle jeg liksom være mest samisk? For en stund tilbake ble jeg igjen minnet på at jeg ikke var alene om å kategorisere meg selv etter prosent og brøk. Da jeg underviste i tegning med samisk kultur som tema på en barneskole i Lofoten, fikk jeg etterhvert kontakt med en gutt som fortalte omtrent det samme som jeg gjorde da jeg var liten. At han var kvart same, og godt fornøyd med det, virket det som. Da ble jeg så glad over at han var glad for å være same og turte å snakke høyt om det i klassen. Samtidig forsøkte jeg å forsikre gutten om at han også var en hel same, ikke oppdelt i brøkdeler, om han selv ønsket å være det. Om noen bare hadde sagt det samme til meg da jeg var ti år! Da hadde jeg kanskje spart meg selv for mye sorg og tvil over egen

identitet i ungdomsårene. Jeg tenker på alle de gangene jeg kritiserte meg selv og vurderte hele tiden om jeg virkelig passet inn i det samiske. Og de gangene da jeg lurte på om det var rom for meg som halvsame som heller ikke snakket samisk. I dag har jeg blitt trygg og stolt over å være same, med et stort hjerte for å prate om fornorsking og identitet. Og jeg vet at for å bevare og utvikle det samiske språket og kulturen, også her i Vesterålen, må vi tørre å prate om det som er vanskelig og samtidig inkludere alle, uansett hvor langt de er kommet på sin samiske identitetsreise. Og jeg håper at jeg klarer å bygge opp en god og trygg samisk-norsk identitet til mitt barn, og legge til rette for at han også blir inkludert i det samiske miljøet når han blir større.


program: 21. juli

Reginedagan 2018 22. - 29. juli | side 7

11.00: Vetten Opp! Velkommen til folkefesten Vetten Opp! Dette blir det femte Vetten opp! Vetten Opp er motbakkeløpet og utfordringen alle kan være med på. Som en innledning til Reginedagan arrangeres Vetten Opp lørdag 21. juli i eventyrkommunen Bø i Vesterålen. Løpet arrangeres av Bø Idrettslag. Løpet går i en av regionens absolutt mest populære tur-traseer; fra Brenna, via Losjehytta og opp til Vetten, 467 meter over havet. Starten på traseen går på historisk grunn opp langs Bøs eldste, kjente vei, og byr på meget variert og flott terreng hele veien opp. Utsikten fra toppen kan ikke beskrives, den må oppleves! Bø idrettslag vil ha kafé i Bøhallen i forbindelse med løpet, og alle deltakerne vil der ha tilgang til garderober og dusj. Alle som gjennomfører vil få medalje, og i konkurranseklassen vil det i tillegg vanke pengepremier. Bli med på folkefesten,

15.00 - 17.00: Fiskekonkurranse i Hovden 21. juli 2018 Lørdag 21. juli går den tradisjonelle fiskekonkurransen i Hovden av stabelen. Konkurransen ble etablert i 1967 og har siden den gang blitt arrangert hvert år på samme sted og og samme helg. Fiskekonkurransen i Hovden er et av de lengstlevende arrangementene i regionen og i fjor feiret vi 50-årsjubileum. Fisket foregår med stang fra moloen og tilliggende områder i havna. I 2003 ble den utvidet til å omfatte også en egen barnekonkurranse fra flytebrygga. Hovden grendelag ønsker hjertelig velkommen til små og store fiskere! For barn t.o.m. 12 år kl. 15-16 på flytebrygga: Påmelding i havna/bruddet mellom kl 14-15. Deltageravgift kr 50,-. Premiering kl. 16:30 i havna/bruddet. Alle barna premieres i tillegg til den største fisken/fiskeren :)

Ta med hele familien, kolleger eller hvorfor ikke utfordre et knippe mer eller mindre gode naboer? Påmelding og mer informasjon på www.vettenopp.no Vetten Opp er også en del av Vesterålen Summer Games, en motbakkecup for deg som liker tøffe utfordringer. Oppmøte 09.30.

For ungdom fra 13 år og voksne kl. 15-17 fra moloen: Påmelding i havna/bruddet mellom kl. 14-15. Deltageravgift kr 100,. Premieutdeling under festen på Hovden samfunnshus samme kveld.

Velkommen!

Salg av pølser, vafler, kaffe og brus i havna / bruddet. Vel møtt – skitt fiske!

12.00: Åpning av utstilling på Bø Museum Barbro Pedersen Bismo fra Steine åpner sin egen maleriutstilling 21. juli på Bø museum kl. 12. Du kan også kjøpe favorittbildet ditt. Barbro har hatt utstilling mange ganger på museet og vi svært glade for å ha henne tilbake. Utstillingen er i det tidligere lensmannskontoret og følger museets åpningstider hver dag fra kl. 11 til kl. 16. Tittelen på utstillinga er "Innsikt og forbindelser". Dette sier Barbro selv om utstillinga si: Abstrakt, figurative innslag. Akryl, olje og mixed media. Utstillingen handler om de relasjonene og følelsene vi bærer i oss, i forhold til hverandre og oss selv. Verden vi lever i blir mer og mer kynisk og kald. Har vi tid til å se hverandre? Har vi tid til å se oss selv?

20.00: Konsert med Kari Bremnes Kari Bremnes er en av Norges fremste og mest folkekjære artister, og i sommer kommer hun til Vesterålen, til Bø og Bøhallen. Med sin siste plate, ”Det vi har”, har hun igjen bevist at hun er en særegen og sterk stemme i det norske artist-landskapet.

21.00 - 02.00: Fest på Hovden samfunnshus Med dyktighet og stor spilleglede har Remi fra Sortland i Vesterålen reist land og strand rundt og underholdt folk på puber, resturanter, bygdehus, bryllup, bursdager, hurtigruten m.m. Han har over 20 års erfaring som profesjonell entertainer, og har turnert med artister som January, Marith Endresen Band, Roots’n Boots og One To One.

Kari har nylig turnert på kontinentet, spilt konsert sammen med sine brødre Ola og Lars under Festspillene i Harstad og skal i høst ut på en lenger turné over det ganske land, men i sommer kommer hun tilbake til Bø - og vi gleder oss stort!

Remis reportoar er stort og variert og fokus er på hitlåtene fordi gjenkjennelsesfaktoren er det som virkelig får fart på ”rockefoten”! Låtene serveres i de fleste stilarter så her er noe for enhver anledning. Han får mye skryt fra fornøyde gjester og arrangører og dette fører til stadig nye spilleoppdrag.

Forhåndsbestilling av billetter: bøgospelkor.no

Salg av øl, vin, snacks og nattmat. CC kr 200,-.


Reginedagan 2018 22. - 29. juli | side 8

program: 22. juli 17.00: Offisiell åpning av Reginedagan 2018 Reginedagan 2018 har fokus på det samiske, og det er Ina Oskal Alexandersen og Inger Johanne Oskal som slår an tonen på scenen ved Friluftsgalleriet. Deretter blir det prolog, skrevet og framført av Kari Lise Fagerhaug Stephansen. Vi får også musikalske innslag ved Hedda Vie, Elise Eggebø og Øystein Lunde Ingvaldsen. Til slutt foretar fylkesordfører Sonja Alice Steen den offisielle åpningen av Reginedagan 2018.

11.00 - 15.00: Sommeråpent 2018 Søndag 22. juli arrangerer vi for sjette gang Sommeråpent på Gimstad Gård. Ta med barn, besteforeldre og venner og tilbring dagen på her hos oss i rolige omgivelser. Gårdens egne lokalproduserte produkter kan kjøpes. Kvitost, brunost, smør og gomme.I tillegg blir det grillmat, rømmegrøt, kaffe, vafler, leskedrikk, is og kaker å få kjøpt. Konkurranser vil det også bli. Melkespannholding og en quiz-sti for store og små. I tillegg vil det i år bli litt musikalsk underholdning. Dyr hører selvsagt med på en gård, og vi viser frem kyr, okser og kalver. I tillegg kommer Bjørkengen Gård med sine hester, som det vil være anledning å ri på. Maud Hansen fra Solbakken Gård kommer med høner, ender og kyllinger.

12.00: Friluftsgudstjeneste på Kalvøya

Vi ønsker alle hjertelig velkommen. Hilsen oss på Gimstad Gård!

Kalvøya er ei lita øy utenfor Haugsnes i Bø. I boka "Det gråner mot høst" skriver Regine Normann om Kalvøya og kirkegården der. Her på denne kirkegården skal presten i Bø, Fredrik Øverland, holde gudstjeneste. Stephan Smith spiller trompet og Bø og Malnes Menighet serverer kirkekaffe. Skyss med lokale båter fra flytekaia på Haugsnes kl. 11.00

Entré: 50,-

Velkommen til å høre guds ord på Kaløya!

11.00 - 17.00. Markedsdag på Bø Museum Bø museums markedsdag starter kl. 11 og varer helt til åpninga av Reginedagan begynner kl. 17. Vårt koselige sommermarked foregår utendørs i museets hage. Her samles et knippe lokale og regionale handverkere som er klare til en trivelig handel. Her får du kjøpt alt fra barneklær til strikket handverk og smykker. I museumsbutikken selger vi vafler, kaffe og bøker med mer. Alle museets utstillinger er forøvrig åpne og vi har gratis inngang denne dagen. Du kan og så se vår nye sommerutstilling. Den heter Typisk norsk-ikke bare norsk. Utstillingen er i tråd med årets Kulturminnedager og Kulturarvåret 2018 der nettopp dette er tema. Utstillingen består av tekst, foto og gjenstander vi tror er norske, men som kommer fra andre steder i verden. Hva er kulturarv?

19.00: Kirkekonsert med Ina Oskal Alexandersen og Inger Johanne Oskal i Malnes kirke Ina Oskal Alexandersen og hennes tante, Inger Johanne Oskal har opptrådt sammen ved flere anledninger. Søndag 22. juli har de kirkekonsert i Malneskirka. På denne konserten vil de presentere salmer fra Inger Johannes salmeCD, "Nu go čuvges beaivváš ihtá - Som den gyldne sol frembryter" samt andre samiske salmer og sanger. Ina er oppvokst i Tromsø, men har røtter i Kautokeino og Langfjord i Finnmark. Hun har sin musikalske bakgrunn fra flere deltagelser i Sami grand prix, har sunget i kor i åtte år og er nå medlem av Kammerpikene på Sortland. Inger Johanne er født og oppvokst i Kautokeino. Hun har også opptrådt flere ganger i Sami grand prix, studert musikk, sunget og ledet voksen- og barnekor. Etter at hun ga ut en plate med samiske salmeri desember 2014, har hun hatt flere kirkekonserter.


program: 23. juli

Reginedagan 2018 22. - 29. juli | side 9

11.00: Avduking av Regineskilt i Øksa 10 00: Oppstart Fykomfei teaterverksted for unge, 9 til 14 år, Kultursalen / Bøhallen Tradisjonen tro, er det selvsagt også i år Fykomfei – et teaterverksted for barn og unge, som setter søkelys på Regine Normanns eventyrverden! I år har vi leid inn to dyktige instruktører; Tom-Stian Lenningsvik og Berit Alette Mienna, som sammen med barna skal skape ei spennende forestilling. MAKT MOT MAKT: Har du lyst til å bli bedre kjent med trollkjerringer og drauger? Eller har du en hemmelig drøm om å lære deg å joike? I årets Fykomfei teaterverksted skal vi stifte bekjentskap med en noe «mørkere» side av Regine Normanns forfatterskap. Eventyret «Makt mot makt» handler om trolldom og magi, og kampen mellom det onde og det gode. Gjennom årets workshop skal vi ha hovedfokus på karakterarbeid, og hvordan å bruke sang, i dette tilfellet joik, i en teatersammenheng. LITT OM ÅRETS TEATERINSTRUKTØRER: Tom-Stian har studert drama og teater ved NTNU, i tillegg til at han har bachelor som skuespiller fra Høgskolen i Sør-Trøndelag. Han har mange års erfaring fra å være frilanser som skuespiller, og en del erfaring med å jobbe med grupper av barn og unge i ulike prosjekter. I dag er han ansatt som sceneinstruktør i Vesterålen, og jobber da med ulike prosjekter i vår region året rundt.

voksne via konserter og kurs. Berit Alette har vært med i mange joikeprosjekter i Norden, som i NRK Sápmi sin stor satsning på å lære norske artister å joike i underholdningsprogrammet ´Muitte mu`. Der var hun mentor for Øystein Dolmen, kjent som Knutsen i duoen Knutsen og Ludvigsen. Berit Alette har lært barn å joike siden begynnelsen av 1980-talllet. Hun var en av de første som tok joiken inn i skolen og har fortsatt med å lære barn og unge å joike i barnehager, skoler og festivaler i hele Norden og i Europa. Berit Alette fortsetter å gjøre joiken til en del av vår felles kulturarv. PÅMELDING: Høres dette spennende ut? Kjenner du noen som kunne tenke seg å delta på Fykomfei? De som kan melde seg på er i aldersgruppa 9 - 14 år. Fykomfei vil i år være i Kultursalen i Bøhallen; og varer i fire dager. Oppstart er mandag 23.juli kl 10.00. Så blir det øving fra 10 til 14 hver dag i perioden 23.-26.juli – som så avsluttes med åpen forestilling for publikum 26.juli kl 16.00. Det koster kr 300.- å delta; da får du enkel lunsj hver dag. Påmelding skjer til chanetbp@gmail.com, evt send sms til 47382583. Påmeldingsfrist: 16.juli (ei uke før oppstart)!

Starten på eventyret fant sted på Mårsund gård. Der ble Regine Normann født 29. juli i 1867. I løpet av korte barneår og noen få år som ungdom levde Regine i Mårsund der naturen og folkelivet ble et viktig utgangspunkt for hennes diktning. Bli med på avdukingen av det flotte informasjonsskiltet om Regine's fødested. Vi feirer med tale ved ordfører, kulturinnslag ved Julie Willumsen og en kort guidet vandring til uværshula med guidene Kine Johnsen og Julie Sæther. Alle er velkommen!

"I sør og sørøst var Lofot-fjella. Kalde og fjerne sto de nå, men spredte sola glans over de blånende tinder og de dype skar, og lånte den gammelsnøen gullskjær, var det nesten som de lå og fløt på vannet. Mot aust var fjorden ikke fullt så brei, for der delte den vakre, skogkledde Hadseløya den på langs. Mot nord greinet den seg i mange armer og kilte seg inn mellom ås og fjell i et utall av viker og poller og sund, med dryss av øyer, holmer og skjær inne ved strendene og langt utpå.“ - Dengang (Regine Normann, 1912)

Berit Alette, eller Biret, som hun heter på samisk, er joiker, forteller, artist og pedagog. Hun fikk inn joiken og salmesangen med morsmelka. Berit Alette deler den samiske musikkarven sin med barn, unge og

18.00: Bokbad med Gerd Mikalsen og Ellen Marie Hansteensen på Bø Bibliotek Vil du bli nærmere kjent med forfatteren av romanen "Farsmålet"? Boka «Farsmålet» kom ut på Gollegiella forlag i fjor og handler om jenta Alma, om pappaen hennes og om det samiske og det norske språket i ei bygd i Nord-Troms. Gjennom hovedpersonen, familien og bygdefolket skildrer Gerd Mikalsen hvordan en hel folkegruppe på kysten av Troms mer eller mindre mistet det samiske morsmålet sitt i løpet av en generasjon.

14.00: Litterær Salong i Café Gamle Posthuset på Skagakaia Reginedagan gjentar suksessen fra i fjor, og inviterer til en uhøytidelig høytidelig Litterær Salong i Café Gamle Posthuset på Skagakaia. Vi lar oss inspirere av de litterære salongene som ble holdt i Kristiania, og som Regine Normann selv var en viktig del av. Her blir det anledning til å framføre sine egenskrevne tekster, eller kanskje har du et dikt du vil deklamere? Gøril Evans, som jobber med et filmprosjekt om Regine Normanns liv og virke, vil være til stede. Hun vil fortelle om prosjektet hun og Mathis Ståle Mathisen jobber med, og presentere litt fra første utkast til manus. Hun tar gjerne i mot innspill fra publikum. Dörte Giebel fra Tyskland, som brukte sitt sabbatsår for to år siden til å reise rundt i Norge og forske på Regine Normann, vil dele med oss av sine funn og sin forskning. Hun vil lese en avisartikkel som ikke så mange kjenner til, som Regine Normann skrev om Mårsund og barndomsårene der. Deltagerne må gjerne kle seg i høvelige klær - fjonge hatter og elegante kjoler hører med i denne settingen. Billettpris 125,- inkl. kaffe og kaker. Velkommen!

Gerd Mikalsen er bosatt i Manndalen i Troms. Hun har sammen med familien jobbet som økobonde med bær og grønnsaksdyrking, dyrehold og seterdrift. Duodji (samisk håndverk), veving, videreforedling av nordnorske matvarer og ysting er ting som har inngått i hennes livslange naturhusholdning. Hun har vært innom turistnæringen og jobber nå i helsesektoren. Skriving og lesing har alltid vært fritidssysler til hun nå i voksen alder debuterte som forfatter. Ellen Marie Hansteensen er bosatt på Litløy fyr. Hun har blant annet jobbet som journalist, lærer og biblioteksjef og har lang erfaring med humanitært arbeid, både for Flyktningehjelpen og FN i Midtøsten og Afrika. Gratis inngang. Kafé.


Reginedagan 2018 22. - 29. juli | side 10

program: 24. juli Om bokutgivelsen: Just Knud Qvigstad (1853-19567) var språkforsker, etnograf, kulturhistoriker, skolemann og politiker. Et av hans mange arbeid, Lappisk ordliste. Kaldfjord. Vesterålen finnes i handskriftformat på Statsarkivet. Med tillatelse fra Just Qvigstads etterkommere er dette handskriftet lagt inn på data og gis nå ut i bearbeidet versjon. Aud-Kirsti Pedersen og Johan Borgos har skrevet om henholdsvis Kaldfjord og Vesterålen. Foruten norsk-samisk og samisk-norsk ordliste inneholder boka også samiske eventyr fra Kaldfjorden og Vesterålen. Slik får man ord og begrep i en sammenheng. Qvigstads informanter til ordbok og eventyr er Ole Johan Kristensen (f. 1829), Eidsfjorden, Helene Jonsen Vikkernes (f.1815), Kaldfjorden, Adam Andersen Varvik (f. ca. 1831), Dåfjord, Ringvassøy, Marie Svendsen, Dåfjord, Ringvassøy og Lorentine Karanes, Dåfjord, Ringvassøy. Ordboka følger ikke normert samisk. Ved utgivelse har man valgt å være tro mot manuset slik at f.eks. apokoperte former som čott finnes som oppslagsord. Det samme gjelder ord med typiske sjøsamiske dialekt-trekk som f.eks. duojjojiejji. I tillegg til en øket ordskatt, har arbeidet med denne boka gitt meg innblikk i sjøsamisk kultur i området gjennom ord som beskriver aktiviteter, ting og levemåte. Just Knud Qvigstad (1853-19567) lei gielladutki, skuvlaolmmái ja politihkkár. Okta su bargguin, Lappisk ordliste. Kaldfjord. Vesterålengámno giehtačállinhámis Stáhtaarkiivvas. Just Qvigstada maŋisboahttit leat addán lobi digitaliseret ja almmuhit ođasmahtton hámis. Aud-Kirsti Pedersen ja Johan Borgos leaba čállán Gállafierdda ja Viestterállasa birra. Sámi-dáru ja dáru-sámi sátnelisttuid lassin gamnojit girjjis vel sámi máidnasat Gállafierddas ja Viestterállasis. Nu biddjojuvvojit sánit ja dadjanvuogit kontekstii.

11.00 - 15.30: Fagdag «Samisk kultur i Bø og Vesterålen» på Haugen Bygdehus PROGRAM: 11.00: Boklansering: «Just Qvigstads lappiske ordbok fra Kaldfjorden og Vesterålen» ved Asbjørg Skåden i Skaniid girjie Asbjørg Skåden i Skaniid girjie forlag lanserer boka Just Qvigstads lappiske ordbok fra Kaldfjorden og Vesterålen. At denne boka blir gjort tilgjengelig for nye lesere er en stor begivenhet. Den samiske dialekten i Vesterålen er som kjent forsvunnet og en slik utgivelse vil kunne blåse liv i interessen rundt den og samisk kultur generelt i vår region. Svært mange av oss er samer eller har samiske aner. 12.00: Samisk lunsj i lavvoen 12.00 - 15.30: «Regine Normann i et samisk rike» "Regine Normanns møte med samisk kultur" ved Johan Ingvald Borgos. Johan Ingvald Borgos er en norsk historiker, bygdebokforfatter og lærer. Han har lærerutdannelse fra lærerskolen på Nesna (1964) og er cand.philol.med hovedfag i historie ved Universitetet i Tromsø (1987). Johan Borgos har vært hovedforfatter for bygdebøker i Øksnes, Sortland og Andøy. Han har også skrevet mange lokalhistoriske artikler samt noveller, dikt, viser og limericker. Han har jobbet mye med samisk historie og slektshistorie i Vesterålen. I 1999 gav han ut «De er her ennå» om samisk bosetting i Vesterålen. Han ble i 2015 tildelt Kongens fortjenestemedalje for sitt arbeid som historiker og sin innsats knyttet til bevisstgjøring rundt nordnorsk kystkultur.

Qvigstada informánttat sátnegirjái ja máidnasiidda leat Ole Johan Kristensen (r. 1829), Eidsfjorden, Helene Jonsen Vikkernes (f. 1815), Gállafierda, Adam Andersen Varvik (f. 1831), Dåfjord, Ráneš, Marie Svendsen, Dåfjord, Ráneš ja Lorentine Karanes, Dåfjord, Ráneš. Sátnegirji ii čuovo normerejuvvon sámegiela. Almmuheamis leat válljen čuovvulit giehtačállosa nu ahte omd. apokopelaš hámit nugo čott gámnojit ohcansátnin. Seammá gusket sániide main lea sierra mearrasámi suopmanmearkkar nugo omd. duojjojieji. Lassanan sátneriggodaga olis, lea bargu girjjiin oahppan munnje oasi guovllu mearrasámi kultuvrras sániid bakto mat govvidit doaimmaid, diŋggaid ja eallinvuogi. Asbjørg Skåden Sámás/til samisk: Sigbjørn Skåden Sámediggi lea dorjon almmuheami / Sametinget har støttet utgivelsen.

- Lær å sende plater langt og presist! Instruktør er Morten Bruun. Morten er medlem i Ekeberg Sendeplateklubb i Oslo. Han har deltatt på mange turneringer og på klubbens årlige turer til Ale Discgolf-center utenfor Gøteborg. Her vant han par-golf konkurransen sammen med Lars Ørjan Tvete i år. Frisbeegolf er en sport som har vokst voldsomt i Norge i de siste ti årene og det bygges stadig nye baner rundt om i landet. Nå skal Bø få sin egen bane og da passer det godt med et lite kræsjkurs der du kan lære teknikk og få oppleve denne morsomme sporten! To puljer á 1 time á 5 stk. Sted: gressbanen ved Bøhallen Gratis arrangement, ingen påmelding.

ta turen nordover til Langøya for å gi oss en uforglemmelig kveld på Straume Samfunnshus. Lygarlauget har samla sitt a-lag som vi husker dem fra «Rorbua» og diverse opptredener på Hadseløya. Vær forberedt på overbelastning av lattermuskelen når Jostein Ellingsen, Arne Holand, Asle Martinussen og Ronny Johansen skal underholde oss med tjuvløgn og musikalsk fanteri. Ikke bare skal de fore oss verbalt, men de er også dugelige musikanter så vi ser ikke bort fra instrumentale innslag.

"Det samiske i Regine Normanns litteratur» ved Kine Anette Johnsen Kine er i dag kultur- og næringssjef i Bø kommune. Hun er utdannet bibliotekar samt cand.philol.med hovedfag i dokumentasjonsvitenskap fra Universitetet i Tromsø (2003). Kine har jobbet med formidling av nordnorsk fortellerarv og Regine Normanns forfatterskap i en rekke sammenhenger. Hun har tidligere vært leder av stiftelsen Regine Normann og prosjektleder for Reginedagan. «Samiske kulturminner i Bø» ved Julie Therese Sæther Julie er cand.philol. med hovedfag i arkeologi (2004) fra Universitetet i Tromsø og jobber til daglig som enhetsleder/arkeolog ved Museum Nord-Bø Museum. Samisk kultur i Bø kommer tydeligst til uttrykk i Jørnfjorden som primært har vært bebodd av sjøsamer. Her finner man blant annet gammetufter og sagn relatert til samer. Det siste båtbyggeriet i Bø ble drevet av samer på Mikkelsøy helt til på 1920-tallet. Julie er også styreleder i Stiftelsen Regine Normann.

12.00 og 13.00: Frisbeegolf workshop

19.00: Lygarkveld

Pris: Boklansering: gratis Samisk lunsj 200,Seminar: 300,- / Seminar + lunsj: 400,-

Også i år smeller vi til med vår tradisjonelle lygarkveld. Er du glad i gode historier ispedd musikalske spillopper og noe godt i glasset så er lygarkvelden stedet på tirsdag i Regineuka. Det blir mulighet til kaffe og kaker og drikkevarer både med og uten aldersgrense, og til å underholde oss med mer eller mindre sannferdige historier har vi fått storfint besøk fra sør.

Billetter kjøpes ved inngangen eller på bohallen.no.

I år har vi klart å overtale selveste Melbo Lygarlaug ITV til å

På bildet ser vi Lygarlauget samla i angitte rekkefølge mens de sitter og øver; litt sånn «på kanten!» Vi er kjent med at Lygarlauget har hatt ei solid oppkjøring gjennom vinteren og er forberedt på å servere oss velsmakende nordnorsk sommerunderholdning. Kanskje får du anledning tel å bidra me din favoritt-historie når publikum blir oppfordra til å delta! Vi lover latter og god stemning og starter opp kl 20.00 og holder på utover kvelden. Dørene åpner 19.00, og billetter kjøpes ved inngangen eller på bohallen.no. Billetter: 300,-


program: 25. juli

Reginedagan 2018 22. - 29. juli | side 11

13.00 - 17.00: Bø kystlags familiedag De fleste torsdager året gjennom er det aktiviteter, dugnad, ved den gamle egnesentralen ved Steinesjøen, eller Bua som vi kaller den. Bø kystlag er tross alt et av de lagene i kommunen som arbeider mest aktivt med å opprettholde tradisjoner. En annen tradisjon er Familiedagen under Reginedagan. Som navnet antyder er dette et arrangement både for store og små, ung som gammel - og alle derimellom. Her kan en få et lite innblikk i vår gamle kystkultur, kanskje lære noe nytt. Fremfor alt er det et velkomment avbrekk i hverdagen, i den trivelige atmosfæren som alltid kjennetegner kystlagets aktiviteter. Her kan du ta deg en rotur på vågen under absolutt trygge forhold, gjerne med kyndig veiledning. Blir seilet heist? Du får høre nostalgisk motordunk. Det blir muligheter for barna til å lage seg fjølbåter. Du kan selvsagt vandre rundt i Bø kystlags lokaler, se på mye gammelt utstyr, fra nordlandsbåter til spiker og taustumper. Og hvem kan ikke bli fristet av en magisk eventyrstund for store som små? I tillegg kommer våre nære venner i Øksnes kystlag og bidrar med aktiviteter for barn. Selvfølgelig vil det også bli mer enn åndelig føde på et slikt arrangement, for mat og drikke vil det ikke skorte på. Hit kan du komme uten noen forkunnskaper av noe slag, men du vil sikkert dra herfra noen lærdommer rikere. Det eneste vi forventer av deg er, som alltid, at du tar med deg en god porsjon godt humør. Framfor alt regner vi med at du vil tilbringe en avslappende, rolig stund i godt selskap – og godt selskap er noe Bø kystlag har rikelig av – så det gode humøret vil du garantert ha med deg også når du går! Arrangementet er gratis.

20.00: Quiz på Haugsnes Bygdehus

14.00: Eventyrstund for barn med Hedda Vie Kom og bli med på eventyrstund! Nordlyset er forsvunnet, hvordan er det mulig? Hvem har tatt det? Bli med Troll Olav og Julie på en spennende reise til Nordkapp, sammen med samegutten Jovnna. Vi kommer til å møte reinsdyr og en klok sjaman. Høres det spennende ut? Så kom da vel! Gleder meg til å se deg! Arrangementet er gratis, og er en del av familiedagen ved Steinesjøen. Hedda Vie er fra Stavanger, og har bodd i København, før hun landet i Bø. Hun har blant annet sangutdannelse fra CVI og lærerskole for praktiske og estetiske fag, musikk, teater og kunst og håndverk. Hun har mye erfaring med å jobbe med stemme, lyd og kropp, og har tidligere lest eventyr på Norges Barnemuseum.

18.00: Eventyrstund for voksne med Liv Helene Willumsen og Gøril Karlsen Arrangementet er en samtale om Regine Normanns eventyr "Prinsessen som gikk til jordens hjerte". Dette eventyret kan leses og fortolkes av voksne så vel som av barn, og det er den voksnes forståelse av teksten Gøril Karlsen og Liv Helene Willumsen ønsker å fokusere på. De vil først introdusere eventyret og gå inn på noen av de spørsmål teksten rommer - et innhold som i stor grad kan sies å henvende seg til voksne lesere. Så vil det bli en samtale der de som er til stede inviteres til å være med på å drøfte det tema og den innsikt dette vakre og dype eventyret inneholder. Arrangementet på Bø Museum og er gratis. Kaffe og kaker selges.

Det er ei stor glede også i år å kunne ønske velkommen til quiz på Haugsnes Bygdehus under Reginedagan. Vi vart vel litt satt ut av oppmøtet i fjor, 96 deltakare om eg minnest rett, så i år gjer vi nokre justeringar. Det vert sjølvsagt litt for quiz nerdane i år også, men vi har også prøvd å finne fram spørsmål som kanskje kan passe andre også. I år som i fjor blir det ca 60 spørsmål fordelt på 6 ulike tema. Det vert ein rød tråd innan kvart tema, men elles vil du få spørsmål om både dette og hint – lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I år deler vi også på jobben som quizmaster. Trine Graff står for halvparten av spørsmåla, mens Jarle Johnsen tar seg av den andre halvparten. Så om du ikkje likar spørsmåla frå den eine, går det kanskje betre med dei frå den andre… Vi skal ikkje være for strenge, men vi prøver å avgrense oss til maks 6 deltakarar pr. lag. Innsats kr. 100 pr. deltakar. Premiering til dei 3 beste laga. Enkelt traktement – i både fast og flytande form. Døra opnast 20:00 med quizstart 21:00

23.00: Midnattstur til Sinahula De siste årene har denne turen vært et av festivalens absolutte høydepunkter. Mange bare må ha den med seg minst én gang i livet. Den starter idet solen dupper mot horisonten; midnattssolen er snart kun et minne. Dette er en tur som passer for de fleste. I et makelig tempo tar det bare en liten halvtime å nå fram til denne hula som Regine Normann har gjort så kjent. Etter sigende var det her hun oppbevarte manuskriptet til sin første roman. Guide på turen blir høvedsmannen i Bø kunst- og kulturstrømkomité, ingen ringere enn Tom Tobiassen. På sletta like før vi når hula, vil han fortelle litt om Regine og hulas betydning for henne. Dukk så inn i fjellet, ned i hula, i dag gjort lett tilgjengelig via ei solid og trygg trapp. I skinnet fra blafrende lys og skinnende lykter kan du høre Tove Selnes fortelle, kanskje et eventyr? - akkompagnert av Stephan Smiths smektende trompettoner. Stemningen blir alltid magisk, ja, nærmest trolsk som seg hør og bør når vi minnes Norges fremste eventyrforfatter. Ta gjerne med en termos kaffe eller annen drikke og noe godt å bite i. Det vil uten tvil være vel verdt å bruke sommernatten til en slik unik midnattstur. Oppmøte på parkeringsplassen til Ottar Bergersen ved Eidesjøen. Billettpris: 100,- / gratis for barn under 16 år.

16.00 - 20.00: Tangsafari Møt opp på Damperiet og bli med på en tur der du lærer å kjenne, sanke og bruke tang og tare - superfood fra havet! Deltakeravgift 200,-


Reginedagan 2018 22. - 29. juli | side 12

program: 26. juli

16.00: Fykomfei-forestilling

11.00 Familietur til Sinahula

Oppmøte og parkering ved Ottar Bergersen AS ved Eidesjøen.

I årets Fykomfei forestilling skal vi stifte bekjentskap med en noe «mørkere» side av Regine Normanns forfatterskap. Eventyret «Makt mot makt» handler om trolldom og magi, og kampen mellom det onde og det gode. Gjennom årets teaterverksted har det vært hovedfokus på karakterarbeid, og hvordan å bruke sang, i dette tilfellet joik, i en teatersammenheng. Teaterinstruktører har vært Tom-Stian Lenningsvik og Berit Alette Mienna, skuespillerne er barn/unge i alderen 9-14 år. Velkommen til forestilling! Før forestillingen vil det være åpen kafè i B-salen fra kl 15:00.

Billettpris: 50,- / gratis for barn under 16 år.

Billettpris: 100,- / 50,- for barn under 16 år

Turen arrangeres i samarbeid med Barnas Turlag. Gøril Karlsen vil guide deltakerne opp til hula, samt fortelle spennende eventyr - selvsagt av Regine Normann - inne i Sinahula. Vi kan love en trolsk stemning når hula kun er opplyst av levende lys og lykter. Dette er en tur som både små og store vil huske lenge!

20.30: Konsert med Kevin Boine (fri aldersgrense) 23.30: Konsert med Kevin Boine Med over 13 millioner avspillinger på Spotify og en platinaselgende låt i repertoaret, har du garantert hørt en Kevin Boine låt! Endelig kommer han til Reginedagan for å servere hits som” Kom til Finnmark” og” Drømmeland”. Etter at han var med i Norske talenter i 2015, har karrieren hans skutt i været og han lover et eksplosivt show med både nye og gamle hits på scenen! Kevin Boine har samiske røtter og dette kommer fram i noen av sangene hans. Han imponerer med samisk rap. Han er opprinnelig fra Tana, men nå bosatt i Hammerfest. Torsdag 26. juli blir det to konserter med Kevin Boine på Runes bar. Han starter med en ungdomskonsert, uten aldersgrense, kl. 20.30. Deretter blir det en konsert for de over 18 år som starter kl. 23.30. Billetter kjøpes ved inngangen eller på nett: bohallen.no. Billettpris for konserten 20.30 er 200,- for 23.00 er 300,-.

Mandag 23. juli til og med fredag 27. juli 11.00 - 15.00: Wild Kitchen "Wild Kitchen" - lunsjservering med kortreist mat på Damperiet.

Lørdag 28. og søndag 29. juli: Torgdagan 2018

Torsdag 26. og fredag 27. juli: YX-dagan

I år blir Torgdagan mye større enn tidligere år. Vi har i heile år planlagt og organisert dette. Sett av lørdag 28. og søndag 29. juli. Nytt av året e at det blir 10 – 15 utstillere på Torget, leker, konkurranser med mer! Vi kommer til å servere årets hvalkjøtt, marinert og grillet. Pølser og burgere hører også med, sammen med musikk og glede. Det hele finner sted på torget ved Bromles Kiosk og Grill / Diner.

YX dagan er jo nytt av året, men dette har vi ønsket å gjøre lenge! Til YX dagan i år har vi fått med oss flere firmaer som kommer hit og stiller ut og selger produkter.

Velkommen Team “Bromles”

Det vil bli grilling ute: pølse m/brød 15kr og burger 20kr. For barna har vi hoppeslott! Det vil bli leker og konkurranser med premier og mye mer! Vi ser fram til to spennende dager som vi har stor tro på at kommer til å bli en tradisjon. Vi har nok plass til flere utstillere om noen ønsker dette. Ta kontakt på tlf. 456 06 230


program: 27. juli

Reginedagan 2018 22. - 29. juli | side 13

11.00 - 14.00: Historisk vandring Oppsåta - Verhalsan Reginedagan skal være en festival for alle, og derfor prøver vi å tilby et så variert program som mulig. I så måte er det viktig å favne vidt, og våre kulturhistoriske vandringer, som vi har hatt i noen år nå, er et eksempel på dette. Årets vandring vil foregå i området Oppsåta - Verhalsan. Vår eminente guide Harald Steffensen vil sørge for at de fleste som møter opp også vil komme trygt hjem igjen. Verhalsan ligger innerst i Jørnfjorden. Denne gården tilhørte Øksnes inntil 1866 og var den sørligste gården der. Navnet forklares ofte som «et sted der været tar hardt», men kan også komme fra det samiske ordet vierra, som betyr langstrakt ås eller rygg. Dette er et gammelt samisk område, men fra 1848 overtok norske brukere, noe som betydde slutten på samisk bosetting der. Innerst i Jørnfjorden ligger også den gamle boplassen Oppsåta, under gården Klakksjorda. Navnet henger sammen med båtoppsett. Her ble det foretatt bygging eller vedlikehold av jekter og storbåter, inkludert fembøringer. Ei vandring trenger ikke bare bety fysisk slit. Foruten Haralds inspirerende fortelling vil sommerskogen gjenlyde av Berit Alette Miennas stemningsfulle joik. Det blir muligheter for noe godt å bite i – basert på det samiske kjøkken. Dette er uansett et område som kanskje ikke er så kjent for mange annet enn som et sted man bare kjører forbi. Bli med og lær litt om dets spennende historie. Oppmøte ved steinbruddet ovenfor Oppsåta. Billettpris: 200,- / 50,- inkl. lunsj i det fri

27. juli: 16.00: Tidligere politileder – nå krimforfatter, Hanne Kristin Rohde, gjester biblioteket under Reginedagan! Hanne Kristin Rohde har som politileder gjort seg mange erfaringer om bedre lederskap. «Kjemp for alt hva du har kjært» forteller historien hennes fra 22. juli 2011 til Sigrid-saken og påfølgende sykdom. Motivasjonsboken har et optimistisk budskap du kan kjenne deg igjen i. Hanne har ved flere anledninger uttalt til media at åpenhet og ærlighet er viktige verdier i hennes utøvelse av lederskap ved politidistriktet. Med erfaringer som leder, mor i tidsklemma og kvinne i et mannsdominert miljø, forteller Hanne Kristin Rohde om sine rike erfaringer på arbeidsplassen. Hun gir inspirasjon om hvordan finne frem urkraften – enten målet ditt er å bli leder eller rett og slett en bedre utgave av deg selv. Hanne Kristin står blant annet bak trilogien om den unge juristen Wilma Lind. Hanne Kristin Rohde kommer under foredraget til å fortelle om livet fra politi til krim. Om livet som politileder, om å tørre å foreta et mentalt basehopp. Og er krimheltinnen Wilma Lind egentlig Hanne Kristin Rohde? Foredraget er gratis! Det blir salg av kaffe og kaker! Når: Fredag 27.juli kl.16.00 Hvor: Bø bibliotek på Vinje

Festivalpub på Skagakaia

Åpen kirke Bø og Malnes menighet har åpen kirke under Reginedagan, mandag til fredag fra kl. 11 til kl. 14. Mandag 23 juli – Bø kirke. Opplesning av «Regine – tekst» kl. 12. Tirsdag 24 juli – Malnes kirke. Orgelmeditasjon ved organisten kl. 12. Onsdag 25 juli – Bø kirke. Orgelmeditasjon ved organisten kl. 12. Torsdag 26 juli – Malnes kirke. Opplesning av «Regine – tekst» kl. 12. Fredag 27 juli – Bø kirke. Opplesning av «Regine – tekst» kl. 12. Velkommen! Bø og Malnes menighet

Årets nykommer i programmet er festivalpuben på Skagakaia. Puben vil være åpen fra klokka 20.00 til 24.00 hele uka. Vi håper å skape et samlingspunkt i et maritimt miljø hvor man kan treffe kjente og ukjente, og prate om løst og fast. Kanskje finner man ut hva man skal delta på under Reginedagan. I løpet av kvelden blir det også musikalske innslag. Vi har avtale med erfarne musikere fra blant annet Hadsel og Bø som skal stikke innom. Det skal selvsagt være servering og vi håper på god stemning, og du skal være velkommen også med stemmen din eller instrumentet du trakterer. Alt hva du har på hjertet kan brukes, tekst eller musikk eller andre talenter. Velkommen skal du være! CC 50,-. Det er selvfølgelig aldersgrense for alkoholservering.


Reginedagan 2018 22. - 29. juli | side 14

program: 28. juli & 29. juli 17.00: Sommerfest på Bøheimen Her blir det grilling, musikalske innslag og underholdning. Kaffe og kaker. Utlodning. Velkommen!

11.00 - 15.00: Maritim dag i Hovden På yttersida av Bø ligger det lille fiskeværet Hovden, med sin vakre natur – rett ut mot storhavet. Selv om det bor under 20 fastboende der, er det fortsatt fullt av liv i bygda, med et fiskebruk i drift og en mengde med turister og ferierende på sommerstid. Det største arrangementet under Reginedagan arrangeres hvert år i Hovden. Maritim dag trekker flere hundre mennesker til yttersida hvert eneste år, og det er et yrende folkeliv i hele bygda. Det er den maritime kystkulturen som står i fokus denne dagen. Alle hovdeværinger, med Hovden grendelag i spissen, bidrar denne dagen for at alt skal bli en bra opplevelse for alle som kommer. Arena for havneaktivitetene er også i år lagt til maritime og trivelige “Heimgården” ved allmenningskaia. Her får vi bl.a. besøk av Elias og R/S Knut Hoem, i tillegg til ulike stands og salgsmarked. På Finnbogsanden blir det, tradisjonen tro, både sandskulpturkonkurranse og sandvolleyballturnering. På samfunnshuset, dagens knutepunkt

i Hovden, er det åpen kafè hele dagen med hjemmelagede kaker og matservering. Velkommen til en hyggelig og maritim dag i Hovden! På samfunnshuset: 11-11:30 Påmelding sandskulptur og sandvolleyball 11-16:00 Åpen kafè ca. 14:15 Premiering sandskulpturkonkurranse ca. 15:30 Premiering sandvolleyballturnering I havna: 11-16 Elias, R/S Knut Hoem, marked og stands På stranda: 12-14 Sandskulpturkonkurranse 12-15 Sandvolleyballturnering

20.00: Stor sommerfest i Bøhallen Dansebandronningen Jenny Jensen m/band spiller for oss denne kvelden! Hjertelig velkommen til en hyggelig kveld! Billetter: 350,Billetter kjøpes ved inngnagen eller på nett: bohallen.no.

program: 29. juli

18.00: Sparboe / Willumsen - sterke visestemmer fra nord! Etter å ha turnert land og strand, hver for seg i flere år, har Harstadværingen Sigrun Loe Sparboe og Bøfjerdingen Julie Willumsen endelig «funnet tonen» og presenterer nå et unikt konsertsamarbeid:Sparboe og Willumsen tar med seg et eksklusivt utvalg av egne låter og inviterer publikum inn i sin musikalske verden. Begge artister platedebuterte på norsk i 2013, Sparboe med «Uten at du vet det» og Willumsen med «Ikkje vekk mæ før æ våkna», begge mottok strålende anmeldelser med femmere på terningen, og har skapt stor begeistring hos konsertpublikumet både i nord og sør.

14.00: Æventyrstien Bli med inn i eventyrets verden! Æventyrstien starter ved Bøhallen. Følg anvisningene, så får dere møte kjente, og noen mindre kjente, eventyrfigurer i marka. Klarer dere å gjette hvilke eventyr de er fra? Billettpris 30,-

12.00 - 19.00: Markedsdag ved Bøhallen! Lars Monsen kommer ned fra fjellet! Sammen med ham, flere hundre turgåere. Vi har mange spennende utstillere med et bredt spekter av varer. Det blir leker og aktiviteter for barna. Det blir grilling og et gigantisk kakebord. Velkommen til en spennende markedsdag!

I 2015 slapp begge artistene nok et album hver, Willumsen med 'Puslepill' og Sparboe med 'Vindfang', og også denne gangen trillet anmelderne femmere på terningen. Siden den gang har både Julie og Sigrun blitt mødre for første gang, og mens Julie har hatt en liten pause fra musikken, har Sigrun vært svært produktiv - og slipper sitt tredjesoloalbum til høsten. Man kan derfor si at de har sterke fellestrekk, både i liv og virke, men allikevel har de aldri stått på scenen sammen før. Dette skjer for aller første gang under Reginedagan 2018 - Velkommen til en uforglemmelig konsertopplevelse! Billetter: 250,- (selges i døra)


Reginedagan 2018 22. - 29. juli | side 15

Bø kommune støtter Reginedagan 2018 Nordland Fylkeskommune støtter Reginedagan 2018 Frifond støtter Reginedagan 2018

Vi liker å dele Irene og Yngve ønsker å gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Derfor er Vesterålen Sparebank stolt hovedsponsor av Reginedagan.

Foto: Jane W

Spør oss om finansiering, pensjon, sparing og forsikring.

Tlf. 76 11 10 60 E-post: post@vesteralen-sparebank.no Besøksadr.: Gårdsalléen 8 A, 8400 Sortland www.vesteralen-sparebank.no


Reginedagan 2018 22. - 29. juli | side 16

Under Reginedagan har vi supertilbud på alt av Alternaprodukter! Vi støtter Reginedagan i 2018! Velkommen tell Bøs heilt nye spiseplass på Torget på Vinje. Fullt Gatekjøkken, kiosk med masse spennende godterier, kafé, tipping med mere.

Fra 1 Juli - 15 August: Sommeråpent til 24.00 hver eneste dag. Ellers: Mandag - Torsdag 10.00. 21.00. Fredag og Lørdag 10.00. - 23.00.

For fjerde året på rad skal Barbro Pedersen Bismo stille ut sin malerier på Bø museum. Utstillingen åpner Lørdag 21/7 kl 12.00, og blir hengende til og med søndag 29/7. Tittel på utstillingen er "Innsikt og forbindelser". Årets utstilling handler om de relasjonene og følelsene vi mennesker bærer i oss, i forhold til hverandre og oss selv. https://www.barbrobismoart.no/

STRAUME MANDAG - FREDAG: 08.00 - 21.00 // LØRDAG: 09.00 - 20.00

Vi støtter Reginedagan 2018


Reginedagan 2018 22. - 29. juli | side 17

Enkel hytte- og fritidsrenovasjon Du kan velge mellom: • Abonnement 1: 5 sekker Pris kr 450,- pr. år • Abonnement 2: 10 sekker Pris kr 800,- pr. år • Abonnement 3: 15 sekker Pris kr 1050,- pr. år For å tegne hytte-/fritidsabonnement: 1. Kontakt vårt kundesenter på 76 11 29 00 og registrer deg på ønsket abonnement. 2. Du mottar SMS fra oss. 3. Denne SMS viser du på gjenvinningsstasjonen, og får utlevert sekkene. 4. Vi kan sende sekkene til aktuell bostedsadresse (porto tilkommer). Henting av full hyttesekk: Sekken settes frem til vei der renovasjonsbilen kjører. Sekken rommer 80 liter og tåler fukt og snø. Sekken må knytes med dobbel knute for å unngå søl. Renovering foregår fra kl. 06.00 på vanlige husholdningsruter, som kjøres hver 14. dag. Aktuell tømmedag finner du på www.reno-vest.no, eller ved å kontakte kundesenteret.

Vi trenger din hjelp til å rydde strender i nærmiljøet – slik gjør du: Åsand Brygge støtter

Reginedagan 2018

1. Meld fra til kontaktpersonen i aktuell kommune: • Om hvor du vil rydde • Avtal henting av blanke søppelsekker og strandryddeskjema • Avtal hvordan det marine avfallet skal hentes. 2. Du må fylle ut strandryddeskjema slik at vi og kommunen Dinvetleverandør av turtjenester! du pris hvor det er ryddet. Skjemaet finner Ønsker du på www.reno-vest.no ellerinfo du får hos kontaktpersonen eller på gjenvinnings eller pådetturer med turbusser eller taxi, ta stasjonen. Sjekk kommunens internettsider og Facebooksider kontakt med Bø Taxi. for oppdatert informasjon. Webside: må www.botaxi.no 3. Det oppsamlede avfallet raskt hentes slik at vi får det ut E-post: post@botaxi.no av naturen.

4. De ryddelag som leverer utfylt strandrydde skjema er med i trekningen av to premier á kr. 5 000,-.

UT ST YR

SB

UT

IKK E

N

BLI MED PÅ STRANDRYDDING!

Strender og fjæreområder kan ryddes for plast og annet søppel hele året:

Vi henter avfallet etterpå.

Alt i fiskeutstyr, verktøy, jernvare og yrkesklær til yrkes- og hobbyfiskere. Samt mye mer til bil, traktor og båt!

Kontaktpersoner i eierkommunene:

• Andøy kommune: Kristin Krey – mail: kristin.krey@andoy.kommune.no Tlf.: 76 11 54 30 • Bø kommune: Christine Berger – mail: christine.berger@boe.kommune.no Tlf.: 997 36 773 • Hadsel kommune nord: Stokmarknes Vel ved Kate Adolfsen – mail: kateadolfsen@yahoo.no Tlf.: 916 45 765 • Hadsel kommune sør: Hadsel Frivilligsentral ved Anne L. Richardsen – mail: post@hadsel.frivilligsentral.no Tlf.: 902 46 933 • Lødingen kommune: Arnfinn Kirkhaug – mail: sentralbord@lodingen.kommune.no Tlf.: 402 81 978 • Sortland kommune: Raina Kristensen – mail: raina.kristensen@sortland.kommune.no Tlf.: 76 10 91 11 8470 Bø i Vesterålen • Øksnes kommune: Einbjørn Lakså – Tlf: 76 13 74 68 - faks: 76 13 76 18 - mobil: 918 70 637 mail: einbjorn.laksa@oksnes.kommune.no Tlf.: 900 59 337 www.arvids.no

Vi fører også Ariens hagemaskiner. Sykkel - scooter - ATV - moped

Vi takker Miljødirektoratet for tilskudd til tiltak mot marin forsøpling i Vesterålen.

Prøv oss - gode priser!


Reginedagan 2018 22. - 29. juli | side 18

SOMMERÅPENT Mandag - fredag: 08 - 23 Lørdag: 09 - 23 Søndag: 10 - 23 Gatekjøkken til 22:30 (søndag til 22.00)

Vi har et bredt utvalg av varer som olje, filter, batteri til alle formål, jernvare, verktøy, strøm-aggregat osv. Samt kanskje Vesterålens beste burger?

Vi utfører det meste av tømmer- og betongarbeider. Behov for oppussing? Ta kontakt, så kan vi sammen finne løsningen du er ute etter. M@il: hammarn@hotmail.no eller mobil: 91183329

Sundshammarn AS ønsker Reginedagan 2018 til lykke med arrangementet!

YX BØ

DIN STASJON


Reginedagan 2018 22. - 29. juli | side 19

SOLSKJERMING · MØRKLEGGING

HIBAs arkitekter og ten hos huskonsulen gger’n din lokale By rger for at forhandler sø en rat den bolig du får akku g. du ønsker de

Vår- og sommerkampanje

-30% På alt av solskjerming hos Vesterålen Kontorsenter*

Hyttemeny

Hyttemeny

Husmeny

ny meny y emeHyttemen HyttHytte

Hyttemeny

Husmeny

Husmeny

yeny y menHusmen HusHusm

ha friå…ha fri … å bare til baretilFrihet til bare å ha fri … Frihet Frihet

øm… … din boligdrøm Byggboligdr Bygg din Bygg din boligdrøm…

bare å ha

- Endelig i Eidet!

å ha fri …

Frihet til

Frihet til bare

Frihet til bare å ha fri

fri …

Bygg din boligdrøm… … boligdrøm Bygg din

Bygg din boligdrøm…

HIBA HUS, HYTTE og GARASJE

www.hibahus.no www.hibahus.no

www.hibahus.no www.hibahus.no

s.no

www.hibahu

s.no

www.hibahu

© Bygger’n Vest

© Bygger’n

utforming: Hiba AS | Idé og

Vest Hiba AS

© Bygger’n

Vest Hiba

Molvik Grafisk Oktan | Trykk:

| Idé og utforming:

Trykk: Molvik Oktan |

Idé og utforming: AS |

Oktan

AS

og utforming: Oktan © HIBA HUS | Idé

og foto: | Tekst: Cox | Illustrasjon

Grafisk AS

Molvik | Trykk:

Grafisk

AS

© HIBA HUS

| Idé og utforming:

Cox Oktan | Tekst:

| Illustrasjon

Per Søviknes, InkaLill,

og foto: Per

og foto:

Søviknes, InkaLill,

Per Søviknes,

Trykk: Molvik Grafisk 3Seksti, Jotun |

3Seksti, Jotun

InkaLill,

3Seksti,

| Trykk: Molvik

AS

Grafisk AS

Trykk: Molvik Jotun |

Grafisk

AS

Skann koden og bestill en huskatalog © HIBA

Idé og utforming: HUS |

Oktan

|

| Illustrasjon Tekst: Cox

Finn din lokale boligforhandler:

Skann koden og bestill en hyttekatalog

HIBA HUS-konseptet er utviklet for å gi inspirasjon og konkrete ideer, men samtidig være fleksibel nok til å tegnes om i henhold til dine ønsker og behov. HIBA HUS over 40 års erfaring fra boligmarkedet i Norge. Ta en prat med vår lokale huskonsulent i dag, og vi vil hjelpe deg å realisere din boligdrøm.

Johnny Andre Johansen Mob: 924 26 602 Mail: johnny.andre@vks.as

Vesterålen kontorsenter AS Pb. 333, 8401 Sortland Tlf. 76 11 10 10 • www.vks.as E-post: post@vks.as

Kvalitetslekene finner du hos Småfisk Man - lør 10 - 16 (14) I kjelleren på Vinjegården kjøpesenter. www.smaafisk.no

Velværesalong for han og henne, sentralt på Vinje. Bøveien 448 | 76 20 25 50

Man - Fre (Lør) 10 -16 (14)

Vi har også gavekort! Tirsdag og torsdag: 12 - 20 Onsdag og fredag: 09 - 17 Facebook: havfruenfh Instagram: havfruen_fh


Reginedagan 2018 22. - 29. juli | side 20

Bø Gravferd kan utføre servicearbeider på gravmonumenter:

www.accountor.no vesteralen@accountor.no

• Rens og vask • Oppussing av skrift • Sikring / bolting • Oppretting av monument

Regnskap | Lønn | Økonomisk rådgivning www.accountor.no vesteralen@accountor.no

Regnskap | Lønn | Økonomisk rådgivning

Ta gjerne kontakt på 76 20 20 40

Thermo Transit Norge AS sponser Reginedagan 2018


Reginedagan 2018 22. - 29. juli | side 21

Egil Kristoffersen & Sønner støtter barne- og ungdomsaktivitene under Reginedagan 2018

Museum Nord - Bø Museum - Muntlig fortellertradisjon, eventyr og Regine Normann Åpent hver dag 11-16 Nye utstillinger: Typisk norsk - ikke bare norsk www.museumnord.no/bo | bo.museum@museumnord.no Telefon: 47 46 85 64

BØ Fagforbundet Bø, avd. 367 OMTANKE SOLIDARITET SAMHOLD

Utdanningsforbundet Bø ønsker lykke til med Reginedagan 2018!


Reginedagan 2018 22. - 29. juli | side 22

Vi støtter Reginedagan også i 2018 Huset på yttersiden - Ringstad

Din foretrukne maskinentrepenør

www.obsas.no

post@obsas.no tlf: 95 44 44 00

www.obsas.no - 95 44 44 00 - post@obsas.no

I den idylliske havna på Ringstad ligger Huset på Yttersiden, et lite opplevelsessted hvor vertskapet lover mengder av kos, god mat og inspirasjon for deg som besøkende. Her får du kaffe, hjemmelaget bakst, lunsj eller dagens varme middag sammen med god stemning og mye for øyet. Er været bra åpnes dørene og du sitter med ett midt på kaia. Fra 1. juni til 31. august har vi åpent hver dag fra 12 – 21. Info om åpningstider finner du ellers på heimesida vår. Følg med på våre utendørs aktiviteter på www.yttersiden.no eller på vår Facebook-side www. facebook/Ringstadsjohus. Bordbestilling på : Tlf 90640591

For oppdatert informasjon, besøk vår heimeside:

www.reginedagan.no

Hovdenveien 109 8475 Straumsjøen Mobil: 46945921

Mobil: 90 91 79 36


Reginedagan 2018 22. - 29. juli | side 23

Vi ønsker alle sommergjester og bøfjerdinger hjertelig velkommen til en hyggelig handel!

Åpningstider: Hverdager 08.00 - 21.00. Lørdag 09.00 - 20.00

Joker Bø ønsker alle sine kunder en riktig

God sommer!

Velkommen innom oss for gode tilbud og noe godt attåt! Åpningstider: Mandag - fredag: 10.00 - 18.00 Lørdag: 10.00 - 15.00

JOKER.BO@JOKER.NO | 76 13 78 00

Nettbutikken med produkter fra havet! Vi selger tørrfisk, boknafisk, klippfisk og mye mer. Besøk oss på frahavet.no - eller ring 90 92 35 90.

Velkommen innom hos Nybaka i sommer! Vi har dagsfersk bakst hver eneste dag. ÅPNINGSTIDER:

Mandag: Stengt Tirsdag - onsdag: 09.00 - 15.00 Torsdag - fredag: 09.00 - 16.00 Lørdag: 09.00 - 14.00 TELEFON: 415 27 497

Besøk gjerne: http://nybaka.no Adresse: Bøveien 693, Fjærvoll


Program - Reginedagan 2018 21. - 29. juli

Lørdag 21. juli: 09.30: Vetten Opp, oppmøte Bøhallen 12.00: Åpning av maleriutstilling «Innsikt og forbindelser», Bø Museum 15.00 - 17.00: Fiskekonkurranser på moloen i Hovden 17.00: Konsert med Ina Oskal Alexandersen og Inger Johanne Oskal, Bøheimen 20.00: Konsert med Kari Bremnes, Bøhallen 21.00: Remi Kristiansen spiller opp til dans, Samfunnshuset i Hovden

Søndag 22. juli: 11.00 - 15.00: Åpen gård, Gimstad 11.00 - 17.00: Markedsdag, Bø Museum 12.00: Utegudstjeneste, Kalvøya 17.00: Offisiell åpning av Reginedagan 2018, Friluftsgalleriet ved Bø Museum 19.00: Konsert med Ina Oskal Alexandersen og Inger Johanne Oskal, Malnes Kirke

Mandag 23. juli: 10.00: Oppstart Fykomfei teaterverksted for unge (9 til 14 år), Kultursalen 11.00 - 14.00: Åpen kirke, Bø kirke 11.00: Avduking av Regineskilt, Mårsund, på rasteplassen ved Øksa 14.00: Litterær salong, Cafe Gamle Posthuset på Skagakaia 18.00: Bokbad: Gerd Mikalsen og boka «Farsmålet», Bø bibliotek 20.00: Festivalpub, Skagakaia

Tirsdag 24. juli: 11.00 - 14.00: Åpen kirke, Malnes kirke 11.00 - 15.30: Fagdag "Samisk kultur i Bø og Vesterålen", Haugen Bygdehus 12.00 - 13.00 og 13.00 - 14.00. Frisbeegolf, Gressbanen ved Bøhallen 17.00: Konsert med Breigota, Bøheimen 20.00: Lygarkveld med Melbu Lygarlaug, Straume Samfunnshus 20.00: Festivalpub, Skagakaia

Onsdag 25. juli: 11.00 - 14.00: Åpen kirke, Bø kirke 13.00 - 17.00: Kystlagets familiedag, Steinesjøen 14.00: Eventyrstund med Hedda Vie, Steinesjøen

16.00 - 20.00: Tangsafari, oppmøte på Damperiet, Straumsjøen 18.00: "Eventyrstund for voksne" med Liv Helene Willumsen og Gøril Karlsen, Bø Museum 20.00: Quiz, Bygdehuset Haugsnes 20.00: Festivalpub, Skagakaia 23.00: Midnattstur til Sinahula, oppmøte ved Ottar Bergersen AS ved Eidesjøen

Torsdag 26. juli: 11.00 - 14.00: Åpen kirke, Malnes kirke 11.00: Familietur til Sinahula, oppmøte ved Ottar Bergersen AS ved Eidesjøen 16.00: Fykomfei forestilling, Kultursalen 20.00: Festivalpub, Skagakaia 20.00: Konsert: Kevin Boine, Ingen aldersgrense, Runes Bar, 23.30: Konsert: Kevin Boine, Aldersgrense 18 år, Runes Bar

Fredag 27. juli: 11.00 - 14.00: Åpen kirke, Bø kirke 11.00: Vandring: Oppsåta - Verhalsan, oppmøte ved steinbruddet ovenfor Oppsåta 16.00: Foredrag med Hanne Kristin Rohde, Bø Bibliotek 19.00: Filmen "Sameblod", Kultursalen 20.00: Festivalpub, Skagakaia 21.20: NRK sender Sommeråpent fra Friluftsgalleriet ved Vinjesjøen og Guvåghytta

Lørdag 28. juli: 11.00 -16.00: Maritim Dag i Hovden 17.00: Sommerfest på Bøheimen 20.00: Festivalpub, Skagakaia 20.00: Stor sommerfest i Bøhallen 21.20: NRK sender Sommeråpent fra Friluftsgalleriet ved Vinjesjøen

Søndag 29. juli: 12.00 - 19.00 Gammeldags marked ved Bøhallen 14.00: Æventyrstien ved Bøhallen 18.00: Konsert med Sigrun Loe Sparboe og Julie Willumsen, Malnes Kirke 21.20: NRK sender Sommeråpent fra Friluftsgalleriet ved Vinjesjøen

Programavis - Reginedagan 2018  

Programavisen for festivalen Reginedagan 2018 som foregår i Bø i Vesterålen mellom 21. og 29. juli. Bø Kunst- og Kulturstrømkomité er arrang...

Programavis - Reginedagan 2018  

Programavisen for festivalen Reginedagan 2018 som foregår i Bø i Vesterålen mellom 21. og 29. juli. Bø Kunst- og Kulturstrømkomité er arrang...