Page 1

DIRECTIUS DE GRUP 1. Loginejat des d’un equip de domini amb l’usuari de domini cognom_nom_b. Intenta modificar la configuració TCPI/IP de l’adaptador de xarxa. Què passa?

-no tinc permis solo el administrador pot


2. Loginejat des d’un equip de domini amb l’usuari Administrador del domini. Intenta modificar la configuració TCPI/IP de l’adaptador de xarxa. Què passa?

-ara poc per que entrat amb administrador


3. Visualitza els Objetos de directiva de grupo que es poden trobar a l’ Administración de directivas de grupo. Realitza una captura de pantalla de cada pestanya.


4. Qui pot aplicar les directives? -el servidor


5. Visualitza l’objecte Default Domain Policy (Directiva predeterminada de domini) dels Objetos de directiva de grupo que es pot trobar a l’ Administración de directivas de grupo.Realitza una captura de pantalla de cada pestanya.


6. A qui s’aplica aquesta directiva? -servidor

7. Quina informació proporciona la pestanya de Configuració? Hi ha configurades directives d’usuari?

-configuracio Windows,configuracio seguridad,directives de cuentas/directiva de contraseña, -drets per realitzar tasrques


8. Visualitza l’objecte Default Domain Controllers Policy(Directiva predeterminada de controladors de domini) dels Objetos de directiva de grupoque es pot trobar a l’ Administración de directivas de grupo. Realitza una captura de pantalla de cada pestanya.


9. A qui s’aplica aquesta directiva? -servidor


10. Quina informació proporciona la pestanya de Configuració? Hi ha configurades directives d’usuari?

-configuracio de windows,configuracion de seguridad,directives locales/asignacio de drets el usuari,opcions de seguridad -hi ha els drets de usuari i grups


11. Utilitzant l’explorador de Windows obre la caperta \SysVol\Domain\Policies. Quina información conté aquesta carpeta i les aniuades?

-hi ha dos carpetas que tiene els fitxer controller policy i domain


12. Obre els fitxers de text que hi trobis? Quina informaci贸 contenen?


-tenen la configuracio de drets default domain controller policy i default domain policy pero en un fitxer

13. Amb el botó dret del ratolí Edita l’objecte Default Domain Policy. Investiga les diferents directives que es poden aplicar.Aplica cinc directives diferents i testeja el seu correcte funcionament. (5 punts)


1.longitud de contrase単a:


2.quitar ctrl+alt+supr el iniciar sesion


3.cambir zona horaria


4.apagar sistema sin entrar sesion


5.salir del ultimo usuario


sss  

dfsdfsvffs

sss  

dfsdfsvffs