Page 1

BRANDBOOK NEDERLANDS DUTCH

MIZARU ART&CULTURE KEIZERSGRACHT 206 AMSTERDAM


BRANDBOOK

Inhoud

In dit brandbook wordt uitgelegd wat de identiteit van MIZARU inhoudt en hoe deze toegepast wordt en kan worden.

Er staan vaste kenmerken en regels in over de toepassing van de identiteit in diverse uitingen.Tussen deze regels bevinden zich enkele vrije openeningen. Dit brandbook is bedoeld voor de medewerkers van MIZARU het drukt mede de sfeer en stijl uit. Medewerkers van de Communicatie en PR afdeling zullen het meeste gebruik maken van dit brandbook. Dit brandbook is ook in een Engelse versie verkrijgbaar.


OBJECTEN

Insp i r a t i e

Perspectief / perceptie / reflectie

MIZARU is o.a. naast kunstenaars en hun werk, geinspireerd geraakt door de DIAMANT vorm. Een prisma, glas waar je door heen kijkt en allerlei vormen en kleuren in elkaar ziet overvloeien. De achtergrond waarvoor de diamant zich bevindt is ook van invloed op het perspectief, kleuren en vormen die zichtbaar zijn door het de steen en dus ‘mee’ veranderen wanneer de steen in een ander context geplaatst is. Beelden kunnen vervormd worden. Dit alles staat als metafoor voor mensen en culturen en de perceptie en reflectie van de toeschouwer. Niet alles is wat het lijkt te zijn. Glas is transparant, men kijkt er door heen, maar een ieder ziet andere elementen. Objecten dus als glas en een spiegel spelen een rol in de identiteit van MIZARU. De invoed van deze inspiratiebrond is groot. Het beeldmerk bestaat uit een vereenvouding van vormen die te zien zijn door de steen. Een diamant, kristal, glas, een spiegel; bijzondere objecten die ook nare zijdes met zich mee kunnen brengen. Mensen kunnen er nare zijdes aan creeëren. perceptie / reflectie / vervorming / kleuren / ruw & glad / perspectieven / patronen / helder / krachtig maar ook breekbaar.


GEOMETRISCH

Be eldm erk DE VORM MIZARU is een identiteit, een museum. MIZARU zelf wil normen & waarden uitstralen waar zij voor staan. Deze normen & waarden moeten ook terug komen in het beeldmerk op een vereenvoudigde manier. 25

Het moet een vorm zijn die VEREENVOUDIGD is, dit is HELDER en waarin CONTAST wordt toegepast. Dit past bij de identiteit van MIZARU die men perspectieven (perceptie), confrontatie en reflectie wil laten zien. UNIVERSEEL (het beeldmerk moet niet in één specifieke culurele stijl zijn ontworpen zodat het associeert en reffereert naar één specifieke cultuur). De vorm van een diamant staat centraal bij de identiteit van MIZARU zoals eerder vermeld. Dit is vereenvoudigd weergegeven in het beeldmerk. Vier ongelijke hoeken die staan voor meerdere en verschillende perspectieven. Deze zijn binnen een cirkel geplaast. De cirkel verbeeldt de wereld op een vereenvoudige wijze. Ook is een cirkel oneindig en zo ook diamanten. Hetzelfde geldt voor culturen en maatschappijen; hoewel ze veranderen en zich ontwikkelen in de loop van de tijd, er zullen altijd verschillende culturen en maatschappijen blijven bestaan, los van de ‘positieve of negatieve’ kanten eraan. Zo ook zullen er altijd verschillende perspectieven hierin blijven bestaan.

50

10

(STAAND/LIGGEND) ENTREE / BUTTON (.. X ..) VISIT 55 (L) X 85 (B) MM A4 FORMAAT 297 X 210 A3 FORMAAT 420 X 297 A2 FORMAAT 594 X 420 WEBSITE (.... X ....)

20.6 X 20.6 30 X 30 30 X 30 50 X 50

Het beeldmerk mag niet kleiner dan 10 x 10 mm verkleind worden. I.v.m. het stramien zijn er vaste formaten voor toepassing van het beeldmerk in uitingen. het gebruik van het stramien hiervoor staat tevens uitgelegd in het brandbook.


LICHT / DONKER

B e eldm erk / beeldgebruik De kleur Het beeldmerk is opgebouwd uit zwart (C 60% M 40% Y 40% K 100%) en wit. Zwart / wit omdat dit universeel is. Een specifieke kleur kan verschillende betekenissen hebben in andere culturen. Ook kan een kleur weer doen associeren aan een bepaalde cultuur en MIZARU wil veel en verschillende culturen betrekken. Daarnaast is de inhoud van MIZARU al in allerlei disciplines, vormen en kleuren zichtbaar. De kunst die geĂŤxposeerd wordt in MIZARU. Het beeldmateriaal wat gebruikt, bijvoorbeeld het werk van kunstenaars in catalogi, bestaat kan dus ook uit diverse en meerdere kleuren voorkomen. Zwart / wit is hierbij een wat rustigere en vooral heldere combinatie. De combinatie in het zwart / wit gebruik bij het beeldmerk, mag wisselen. Hier links staan de zwart / wit combinaties weegegeven en hoe deze voorkomen als ze over een kleurvlakof een zwartvlak (diapositief) zijn geplaatst . Op de uitingen die verder in dit brandbook beschreven staan, is zichtbaar hoe het beeldmerk geplaatst wordt.


DIN_MEDIUMITALIC 13 PT / 10 PT

DIN_LIGHTITALIC 20 PT / 26 PT DIN_LIGHTITALIC 15 PT / 19,5 PT

DINPRO_BOLD 40 PT / 52 PT DINPRO_REGULAR 30 PT / 45,5 PT

VERHOUDINGEN

Typografie Din is een font waarvan de letters een ‘groot’ formaat hebben vergeleken met een standaard font (zoals Times New Roman) van 12 pt, daarom mag dit font in PLATTE TEKST toegepast worden in max. 10 pt letters en met een minimum van 8 pt. MIZARU en de bijbehorende info staat altijd in kapitalen weergegeven (zichtbaar op de uitingen). De maatverhoudingen zien er als volgt uit: lettergroote 10 pt heeft een regelafstand van 13 pt. 15 pt = 19.5 (per 5 pt stappen van 6.5) 20 pt = 26 pt (x2) / 25 pt = 32.5 / 30 pt = 39 pt 35 pt = 45,5 / 40 = 52 (10 x 4 / 13 x 4) En zo verder

‘Tone of voice’

De typografie is strak maar niet afstandelijk, serieus maar tevens ‘speels’ en zet aan om te lezen. De teksten die gebruikt worden bij MIZARU moeten helder zijn en duidelijk, relevante informatie die toegankelijk voor de bezoeker is. Alle teksten naar de buitenwereld toe moeten in het Engels zijn, dit is tevens toegankelijk voor vele bezoekers. Teksten op de website en in catalogi moeten tweetalig zijn, ook te lezen in het Nederlands. Een ‘modern’ font en niet té afstandelijk zijn of te hoekig. Een universeel, neutraal font wat goed aansluit bij de identeit, beelden vormgebruik.


KAPITALEN DIN_MEDIUMITALIC DIN_LIGHTITALIC DINPRO_BOLD DINPRO_ REGULAR onderkast Din_MediumItalic Din_LightItalic DinPro_Regular DinPro_Bold Baskerville_OldFace

LETTERTYPE & GEBRUIK

FF Din & Baskerville

‘This is the principle of information design - you read a traffic sign and you accept it as pure information. You don’t need to think it over again. Berlin is Berlin, what else could it be?’

Alle tekst is links uitgelijnd.

Titels van platte tekst worden weergeven in BASKERVILLE_OLD FACE. Titels van platte tekst hebben een grootte van 20 pt met een regelafstand van 13 pt. De Letterspatering is 50 em. Bij titels in andere tekstvormen of op andere uitingen als websites, banners, flyers, posters etc. Subtitels (boven titel) & intro’s worden weergegeven DIN_ LIGHTITALIC met een lettergrootte van 10 pt en een regelafstand van 13 pt, hier is geen gebruik gemaakt van letterspatiëring. De subtitels staan in kapitalen. De intro’s staan direcht onder de titel en springen 5 mm naar rechts in. Subtitels (onder titel) staan in DIN_LIGHTITALIC kapitalen met een lettergroote van 20 pt en regelafstand 13 pt. Platte tekst (inhoud) wordt weergegeven in DINPRO REGULAR en woorden die benadrukt moeten worden in DIN-LIGHTITALIC en kapitalen en worden onderstreept. Of er mag gebruik gemaakt worden van DINPRO BOLD (zichtbaar in deze tekst’. Ook hier geldt weer een lettergrootte van 10 pt met een regelafstand van 13 pt.


ARTISTS

GEWELD, POLITIEK, RELATIE, RITUELEN

A na Mendieta Ana Mendieta (1948 / 1985) was een Cubaanse/Amerikaanse performance-, video-artieste, beeldhouwster en schilder. Ze is vooral bekend vanwege haar “earth-body”-kunstwerken. Afkomstig uit een gegoede familie in Cuba werd Ana Mendieta in 1961, ze was toen twaalf, samen met haar veertienjarige zus Raquelin door hun ouders naar Verenigde Staten gestuurd vanwege de politieke klimaat in Cuba. Via Operatie Peter Pan kwam zij terecht in instellingen en pleeggezinnen in Dubuque, Iowa. Haar moeder en jongere broer bleven achter in Cuba, maar kwamen ook over in 1966. Mendieta werd met hen herenigd. Haar vader kwam in 1979 naar Verenigde Staten, na achttien jaar als een politieke gevangene vastgezeten te hebben in Cuba vanwege zijn betrokkenheid bij de Amerikaanse invasie in de Varkensbaai. Mendieta’s werken waren in het algemeen autobiografisch en thematisch, inclusief feminisme, geweld, leven, dood, plaatsen en lotsbestemming. Mendieta richte zich vaak op een spirituele en fysieke band met de Aarde, in het bijzonder in haar “Silueta Series” (1973-1980). De serie kunstwerken hield in dat Mendieta vrouwelijke silhouetten creëerde in de natuur - in modder, zand en gras - met natuurlijke materialen die varieerden van bladeren en takken tot bloed, ze maakte ook bodypaints of verfde haar silhouet op een muur. Mendieta was 36 jaar oud toen ze op 8 september 1985 overleed als gevolg van een val uit de raam van haar appartement op de 34ste verdieping (Greenwich Village’s 11 Waverly Place). Vanwege het ontbreken van bewijs en ooggetuigen is de werkelijke toedracht rond haar dood onbekend gebleven.


THEME

RITUELEN, RELIGIE EN DE DOOD.

Indeling In MIZARU is kunst te vinden van vanuit verschillende culturele achtergronden m.b.t. thema’s als rituelen, religie, relatie, politiek, geweld, lief & leed (waar mensen hun geluk in vinden en het verdriet of de pijn van mensen binnen deze cultuur). Deze werken kunnen in weer diverse diciplines geuit zijn zoals fotografie, illustratie, audio-visueel, beeldende kunst (modern en traditioneel). In de meerdere ruimtes van MIZARU zijn exposities te vinden m.b.t. een bepaalde kunstenaar. Of vanuit een bepaalde thematiek zoals Diá de los Muertos - Day of the Dead; dit is een Mexicaanse feest- en herdenkingsdag waarin de doden, de dierbaren en voorouders vereerd worden. Van oorsprong komt dit voor uit tradities van de Meso-Amerikaanse indianenvolkeren (Azteken, Maya, Purépecha of Tarasken). Dit hangt samen met de thematiek van rituelen, religie. Binnen alle religies wordt op een andere manier met de dood.


ARTISTS

GEWELD, POLITIEK, RITUELEN, LIEFDE

S t e f an V anf leteren Hoe mensen op diverse plekken in de wereld leven. Hoe mensen hier met elkaar omgaan. De gelukzaligheid van mensen maar ook met een keerzijde, het leed wat mensen op deze plekken ervaren. Culturen en plekken op de wereld die geteisterd worden door geweld, oorlog, armoede en hier de gevolgen van; hongersnood en ziekte. De Vlaamse fotograaf STEPHAN VANFLETEREN legt dit vast in emotionele en aangrijpende beelden. Niet alleen verre oorden maar ook problematiek en heftige situaties in onze cultuur laat hij zien. Waar ook een armoede kan heersen, verslaving, depressie.


STRAMIEN CATALOGI ARTISTS

GEWELD, POLITIEK, RITUELEN, LIEFDE

S t e f an V anf leteren Hoe mensen op diverse plekken in de wereld leven. Hoe mensen hier met elkaar omgaan. De gelukzaligheid van mensen maar ook met een keerzijde, het leed wat mensen op deze plekken ervaren. Culturen en plekken op de wereld die geteisterd worden door geweld, oorlog, armoede en hier de gevolgen van; hongersnood en ziekte. De Vlaamse fotograaf STEPHAN VANFLETEREN legt dit vast in emotionele en aangrijpende beelden. Niet alleen verre oorden maar ook problematiek en heftige situaties in onze cultuur laat hij zien. Waar ook een armoede kan heersen, verslaving, depressie.

155 LENGTE / 3 = 51,6 MM VERDELING


AFBEELDINGEN / TEKSTKOLOM

15% / 2 7.5% 297 = 22,3 MM LANG

15% 297 = 44,6 MM LANG

AFRONDEN 1 DEC 15% 297 = 44.6 MM BREED

TEKSTKOLOM

AFBEELDINGEN VERDEELD OVER DE RUIMTE TOT AAN DE TEKSTKOLOM EVENTUELE TEKSTKOLOM, INDIEN GEBRUIKT ALS TEKSTKOLOM AFBEELDINGEN LINKS EN BOVEN IN KADERS

LENGTE = 210 - 44,6 - 10.4 = 155 LANG

35% 297 = 103.9 MM BREED

7.5% 297 = 22,3 MM BREED

3.5% 297 = 104 MM BREED 7.5% = 22.3 / 11.2 MM LANG

7.5% 297 = 22,3 MM BREED


GEBRUIK / TOEPASSING

P o sters Invloeden van het stramien van MIZARU Uitleg bij diverse formaten posters. A3 posters / 420 (L) x 297 (B) mm / staand Het tekstkader is 35% van de breedte 297 mm. 35% van 297 = 103.9 mm. Tekstkader is 103.9 mm breed met een hoogte van 297 mm. Heeft de poster een A2 formaat dan gebeurt er het volgende: A2 posters / 594 (L) x 420 (B) mm / staand 35% van 420 = 147 mm. Tekstkader is 147 mm breed met een hoogte van 297 mm. Dit stramien werkt zo voor diverse A formaten. De typografie wisselt in lettergroote en regelafstand. Zichtbaar in de voorbeelden op de aankomende pagina’s. Optisch moet worden gekeken wat het beste lettergroote is bij een kleinere uiting als A5 bijv. Het beeldmerk vergoot / verkleind en de afstand hier om heen. Bij een A4 formaat zijn de kleinste afmetingen, het beeldmerk en de ruimten eromheen mogen niet kleiner worden toegepast dan die passend bij een A4. Deze worden ook zo toegepast bij bijvoorbeeld een A5 affiche. Tekstkaders zijn altijd wit met een vulling van 50%. Mocht de tekst door de gebruikte afbeeldin op de poster nog onduidelijk zijn dan wordt er 60% vulling toegepast. Op de posters worden beeld gebruikt die te maken hebben met de identiteit van MIZARU, beelden m.b.t perspectieven, reflectie (diamant, glas etc.). Aan de posters voor de exposities met een thema wordt een toevoeging gedaan die betrekking heeft tot dat thema. Zie hieronder.


POSTER A2

A2 poster / staand 594 (L) x 420 (B) mm 35 % van 420 = 147 297 (L) x 147 (B) TEKST IN KAPITALEN Website positionering vrij passend in het beeld

420 L 60 pt lettergrootte 60 pt regelafstand DIN_MediumItalic DIN_LightItalic 60 pt 78 pt DINPro_Bold

40 pt 52 pt DIN_LightItalic

BEELD BETREKKING TOT DIT THEMA. DIA DE LOS MUERTOS Day of the Dead; dit is een Mexicaanse feest- en herdenkingsdag waarin de doden, de dierbaren en voorouders vereerd worden. Van oorsprong komt dit voor uit tradities van de MesoAmerikaanse indianenvolkeren (Azteken, Maya, Purépecha of Tarasken). GLAS OVER EEN FOTO WEERSPIEGELING VAN HET GLAS MET GEOMETRISCH HOEKIGE VORMEN IS ZICHTBAAR. DE WEERSPIEGELING HIERVAN IS IN DE POSTER GEDRUKT. DIAMANT OVER EEN DE GEPRINTE FOTO ZORGT VOOR MEERDERE PERSPECTIEVEN.

40 pt 40 pt DINPro_Bold DIN_LightItalic

20

Beeldmerk 50 x 50 mm Afstand rand links, boven en onder 20 x 20 mm 147 B


POSTER A3

A3 POSTER / STAAND 420 (L) X 297 (B) MM TEKSTKADER 35 % VAN 297 = 104.9 297 (L) X 103.9 (B) TEKST IN KAPITALEN

297 L

MEERDERE FOTO’S VAN EEN DIAMANT OVER ELKAAR HEEN GEPLAATS, EFFECTEN AAN TOEGEVOEGD. MEERDERE KLEUREN EN PERSPECTIEVEN ZIJN ZICHTBAAR DOOR DE DIAMANT EN DE MEERDERE FOTO’S.

60 pt lettergrootte 60 pt regelafstand DIN_MediumItalic DIN_LightItalic 60 pt 78 pt DINPro_Bold

30 pt 39 pt DIN_LightItalic 40 pt 40 pt DINPro_Bold DIN_LightItalic

10

Beeldmerk 30 x 30 mm Afstand rand links, boven en onder 10 x 10 mm 103.9 B


BRIEF A4 10

45 15% 210 (B) = 45

31 / 05 / 13

45 15%

INGENA JANSSEN MIZARU / ARTS&CULTURE AMSTERDAM / THE NETHERLANDS SUBJECT: EXPOSITION DIA DE LOS MUERTOS

Dear Laurie LIPTON, First of all, As we of MIZARU already told you, we are excited to have your work displayed at MIZARU. Second, you are cordially invited to the gathering that MIZARU is organising for artists who have been exposing at MIZARU. We want to connect the different artists with us and other cultural organisations in Amsterdam. Also we invited local artists. Laurie Lipton was born in New York and began drawing at the age of four. She was the first person to graduate from Carnegie-Mellon University in Pennsylvania with a Fine Arts Degree in Drawing (with honours). She has lived in Holland, Belgium, Germany and France and has made her home in London since 1986. Her work has been exhibited extensively throughout Europe and the USA. Lipton was inspired by the religious paintings of the Flemish School. She tried to teach herself how to paint in the style of the 16th century Dutch Masters and failed. When traveling around Europe as a student, she began developing her very own peculiar drawing technique building up tone with thousands of fine cross-hatching lines like an egg tempera painting. “It’s an insane way to draw”, she says, “but the resulting detail and luminosity is worth the amount of effort. My drawings take longer to create than a painting of equal size and detail.”

Yours sincerely, INGENA JANSSEN CURATOR MIZARU

T W E

+31 6 13 33 77 66 MIZARU.ORG INGENA[AT]MIZARU.ORG MIZARU ART&CULTURE KEIZERSGRACHT 206 AMSTERDAM

23 7.5%

142 35%

TEKSTKADER 202 LANG

23 7.5%

DATA / AFZENDER ONDERWERP 60 PT LETTERGROOTTE 60 PT REGELAFSTAND DIN_LIGHTITALIC KAPITALEN

A4 BRIEF 297 (L) X 21 (B) MM TERUGKEER STRAMIEN 15% / 35% / 7.5%

AANHEF 20 PT 20 PT BASKERVILLE_ OLDFACE DIN_LIGHTITALIC PLATTE TEKST 10 PT 13 PT DINPRO_REGULAR AFSLUITING AFZENDER 10 PT 13 PT DINPRO_REGULAR KAPITALEN INFO MIZARU 08 PT DIN_LIGHTITALIC DINPRO_REGULAR DINPRO_BOLD KAPITALEN

Beeldmerk 30 x 30 mm Afstand rand links, rechts, boven en onder 10 x 10 mm


31 / 05 / 13 INGENA JANSSEN MIZARU / ARTS&CULTURE AMSTERDAM / THE NETHERLANDS SUBJECT: EXPOSITION DIA DE LOS MUERTOS

De ar L a ur i e Lipton, First of all, As we of MIZARU already told you, we are excited to have your work displayed at MIZARU. Second, you are cordially invited to the gathering that MIZARU is organising for artists who have been exposing at MIZARU. We want to connect the different artists with us and other cultural organisations in Amsterdam. Also we invited local artists. Laurie Lipton was born in New York and began drawing at the age of four. She was the first person to graduate from Carnegie-Mellon University in Pennsylvania with a Fine Arts Degree in Drawing (with honours). She has lived in Holland, Belgium, Germany and France and has made her home in London since 1986. Her work has been exhibited extensively throughout Europe and the USA. Lipton was inspired by the religious paintings of the Flemish School. She tried to teach herself how to paint in the style of the 16th century Dutch Masters and failed. When traveling around Europe as a student, she began developing her very own peculiar drawing technique building up tone with thousands of fine cross-hatching lines like an egg tempera painting. “It’s an insane way to draw”, she says, “but the resulting detail and luminosity is worth the amount of effort. My drawings take longer to create than a painting of equal size and detail.”

Yours sincerely, INGENA JANSSEN CURATOR MIZARU

T W E

+31 6 13 33 77 66 MIZARU.ORG INGENA[AT]MIZARU.ORG MIZARU ART&CULTURE KEIZERSGRACHT 206 AMSTERDAM


WONEN, RELATIE, LIEF & LEED

S te f an Vanf l e te r e n Hoe mensen op diverse plekken in de wereld leven. Hoe mensen hier met elkaar omgaan. De gelukzaligheid van mensen maar ook met een keerzijde, het leed wat mensen op deze plekken ervaren. Culturen en plekken op de wereld die geteisterd worden door geweld, oorlog, armoede en hier de gevolgen van; hongersnood en ziekte. De Vlaamse fotograaf STEPHAN VANFLETEREN legt dit vast in emotionele en aangrijpende beelden. Niet alleen verre oorden maar ook problematiek en heftige situaties in onze cultuur laat hij zien. Waar ook een armoede kan heersen, verslaving, depressie.

kder 35% + 7,5%


WONEN, RELATIE, LIEF & LEED

S te f an Vanf l e te r e n Hoe mensen op diverse plekken in de wereld leven. Hoe mensen hier met elkaar omgaan. De gelukzaligheid van mensen maar ook met een keerzijde, het leed wat mensen op deze plekken ervaren. Culturen en plekken op de wereld die geteisterd worden door geweld, oorlog, armoede en hier de gevolgen van; hongersnood en ziekte. De Vlaamse fotograaf STEPHAN VANFLETEREN legt dit vast in emotionele en aangrijpende beelden. Niet alleen verre oorden maar ook problematiek en heftige situaties in onze cultuur laat hij zien. Waar ook een armoede kan heersen, verslaving, depressie.

WONEN, RELATIE LIEF & LEED

S t e f an V a nf leteren Hoe mensen op diverse plekken in de wereld leven. Hoe mensen hier met elkaar omgaan. De gelukzaligheid van mensen maar ook met een keerzijde, het leed wat mensen op deze plekken ervaren. Culturen en plekken op de wereld die geteisterd worden door geweld, oorlog, armoede en hier de gevolgen van; hongersnood en ziekte. De Vlaamse fotograaf STEPHAN VANFLETEREN legt dit vast in emotionele en aangrijpende beelden. Niet alleen verre oorden maar ook problematiek en heftige situaties in onze cultuur laat hij zien. Waar ook een armoede kan heersen, verslaving, depressie.

VOORBEELD BB  
VOORBEELD BB  

NOT DONE YET

Advertisement