Page 1

PROFILHÅNDBOK

Dette er håndboken som viser hvordan den visuelle profilen for Center for Service Innovation skal brukes. Profilhåndboken skal være et verktøy for å opprettholde og skape en tydelig og helhetlig profil.


HOVEDLOGO

CSI sin logo finnes i 5 varianter - en hovedversjon - og 4 underversjoner. Logoen består av navnetrekk og symbol. Det er ikke tillat å forandre på foholdet mellom elementene eller elementenes grafiske form. Hvilken logo som skal brukes avhenger av bruksflaten, den skal hovedsaklig brukes med svart eller hvit tekst med grå-blått symbol, men kan også brukes i rent sort eller hvitt der det er hensiktsmessig.


UNDERLOGOER

De 4 underversjonene er lik som hovedlogo, men med ulik farge p책 symbol. Hver farge repesenterer ett av hovedtemaene til CSI og skal brukes for 책 visualisere hvilke tema som er presentert. Logoene kan brukes i sin helhet, men ogs책 kun med symbol.


LOGOBRUK

1.3 mm

1:1

Bruk rom rundt logoen, minimum 1/4 av høyden til alle sider. Ikke bruk logoen mindre enn at linjene med navnetrekket er 1.3 mm i høyden.


HOVEDFARGER

CMYK : 0 - 0 - 0 -100

CMYK : 51 - 30 - 23 -17

RGB : 29 - 29 - 27

RGB : 124 - 143 - 159

HTML : 1D1D1B

HTML : 7C8F9F

CSI sine Hovedfarger, skal brukes p책 all presentasjons materiell for 책 siker et helhetlig uttrykk.


TEMAFARGER

CMYK : 37 - 16- 51 -2

CMYK : 12 - 7 - 48 -0

CMYK : 22 - 51 - 62 -0

CMYK : 37 - 70 - 44 -1

RGB : 175 - 188 - 142

RGB : 234 - 225 - 157

RGB : 205 - 139 - 102

RGB : 175 - 98 - 114

HTML : AFBC8E

HTML : EAE19D

HTML : CD8B66

HTML : AF6272

CSI sine temafarger har ein farge til hvert tema. Fargene skal brukes kun til sitt representative tema og kan brukes i symbol, typografi og eller andre grafiske elementer.


TYPOGRAFI

Dette er Gotham Light som brukes som logo font. Kan også brukes som brødtekstfont i trykksaker.

Dette er Myriad Pro Regular. Brukes på nett som brødtekst. Kan også brukes på trykksaker.

Dette er Arial Regular. Brukes på nett som erstatningsfont på brødtekst. Kan også brukes som erstatningsfont på trykksaker.

Dette er Gotham Black. Kan brukes som ingressfont, og/eller som overskrift i trykksaker.

Dette er Myriad Pro Bold. Brukes på nett som ingress. Kan også brukes på trykksaker.

Dette er Arial Bold. Brukes på nett som erstatningsfont på ingress. Kan også brukes som erstaningsfont på trykksaker.

DETTE ER MYRIAD PRO BOLD I VERSALER. BRUKES PÅ NETT SOM OVERSKRIFT. KAN OGSÅ BRUKES PÅ TRYKKSAKER.

DETTE ER ARIAL BOLD I VERSALER. BRUKES PÅ NETT SOM ERSTATNINGSFONT PÅ OVERSKRIFTER. KAN OGSÅ BRUKES SOM ERSTATNINGSFONT PÅ TRYKKSAKER.

Det er ulike krav til hvordan fonter brukes i en profil. De skal fungere som helhetlig profil i alle medier og flater. Gotham er en tydelig sans serif font som trekker seg i bredden og med mye luft som gjør den lett leselig fra lange avstander. Myriad Pro er en solid og klassisk font som er godt leslig og har en stor familie som gjør bruksmulighetene på trykksaker store. Arial er en erstatningsfont for Myraid Pro. Arial er en standard systemfont på de fleste Pc-er og Mac-er.

CSI profilhandbok  
CSI profilhandbok  

CSI profilhandbok

Advertisement