Page 1

e s a e l P olling r y a p r e azine ov g a m t n spara een tran , 2012 1 r e m num

“Ruimte om te ondernemen� De vakbond van de toekomst Flexibiliteit op de arbeidsmarkt

1


4

Pascale Deltenre Juridische bijstand maakt ondernemen makkelijker

11

Downside

20 30

In goed vertrouwen

Column van Annemarie van Gaal

Fietskoeriersbedrijf Velocity

Over Ziekteverzuim

Verantwoordelijkheid nemen

12

16

23

Flexibiliteit op de arbeidsmarkt

De vakbond van de toekomst

De vernederende gang naar het UWV

Ton Schoenmaeckers van VNO-NCW/MKBNederland

Hans van de Ven en Jan Franken van Please Payroll

Wim Fauser van People’s Choice


24

Een duidelijk doel voor ogen Pleasology Om maar even met de deur in huis te vallen: dit nieuwe Please Magazine is er voor ondernemers. Of misschien beter nog: voor werkgevende ondernemers. Want het ‘werkgeven’ is zonder twijfel een van de meest complexe aspecten van het ondernemerschap. Goed werkgeverschap kost niet alleen veel tijd en energie, er zijn ook risico’s aan verbonden van uiteenlopende aard. Sommige van die risico's zijn niet te managen, zoals blijkt uit de column van rasondernemer Annemarie van Gaal in deze editie. Maar meestal gaat het om gecalculeerde risico's, waarvoor de meeste werkgevers deeloplossingen inzetten, zoals een verzuimverzekering en het inschakelen van de accountant voor de salarisadministratie. Dit magazine maakt op een luchtige manier duidelijk dat met payrollen eigenlijk al die deeloplossingen samen tot één totaaloplossing worden verpakt, met één tarief en slechts één contactpersoon. De werkgevers die aan het woord komen hebben elk hun eigen motivatie om voor die totaaloplossing te kiezen. Maar steeds is de rode draad dat ze meer tijd hebben voor en focus op alle andere bedrijfsprioriteiten. En dat het ondernemen door payrollen eigenlijk een stuk eenvoudiger wordt.

10 Een echte werkgever 21 Oudere werknemers 26 De menselijke inbreng 31 Managementboeken

In Please Magazine bieden we ook een kijkje achter de schermen van onze eigen organi­ satie. Want een professioneel payrollbedrijf ontzorgt, maar doet dat ongemerkt. ‘Regel het maar, maar val me er niet mee lastig’, is een veelgehoorde opmerking van onze opdracht­ gevers. Dat regelen doen we met veel plezier, al 12,5 jaar lang. Wat daar zoal bij komt kijken leest u onder meer in de bijdragen van onze medewerkers Michelle Coeterier en Yolande de Vries. Tot slot is payrollen natuurlijk ook nog een maatschappelijk fenomeen. In de media verschijnen de laatste maanden ook negatieve berichten over deze vorm van dienstverle­ ning. Berichten die met name uit de hoek van de vakbonden komen en die helaas een erg eenzijdig beeld schetsen waarbij uitzonderingen tot regel worden verheven. In het artikel in het hart van deze uitgave zetten wij ons verhaal daar tegenover. Ook bieden we Ton Schoenmaeckers van het beleidsteam VNO-NCW en MKB-Nederland een podium om zijn visie op (de noodzaak van) een flexibele arbeidsmarkt te geven.

T 0492-388888 E info@please.nl W www.please.nl

Dat alles en nog veel meer in deze eerste editie van Please Magazine. Een magazine waar we best een beetje trots op zijn. Omdat niet wijzelf, maar onze klanten en hun medewer­ kers er centraal in staan. Ondernemers zoals u, die een duidelijk doel voor ogen hebben en hun bedrijfsvoering zo inrichten dat dat doel ook haalbaar wordt. Wij zijn blij dat wij daaraan jaar in, jaar uit onze bijdrage mogen blijven leveren.

Eindredactie: Hans van de Ven en Jan Franken

Ik wens u veel leesplezier.

Colofon Please is een uitgave van Please Payroll

Concept en redactie: Creative Venue BV Ontwerp en productie: Jeannet Keijzer, DesignKracht Fotografie: Hollandse Hoogte

Hans van de Ven

Drukwerk: EyeCatch Design

directie Please Payroll

3


de ondernemer

G

Pascale Deltenre

oede juridische bijstand maakt ondernemen makkelijker�

4


Standbyu uit Rotterdam is een bedrijf dat zich hoofdzakelijk richt op beveiliging. Vanaf de start in 2010 werd Please als payrollbedrijf ingeschakeld voor de administratieve afhandeling van ingehuurde medewerkers. “Ik kies mijn mensen zelf, maar als ik de keuze eenmaal gemaakt heb besteed ik de rest van de administratieve afhandelingen graag uit.”

S

tandbyu is met name actief voor winkeliers, de horeca, overheid, evenementen, kunstinstellingen en culturele organisaties. Bij evenementen neemt het bedrijf de complete beveiliging voor zijn rekening, van het plaatsen van dranghekken tot de inzet van personeel. Vanaf de start in 2010 werd Please als payrollbedrijf ingeschakeld voor de administratieve afhandeling van de inhuur van personeel. “Omdat de werving en selectie van beveiligers behoorlijk nauw luistert, doe ik dat natuurlijk zelf”, vertelt Pascale Deltenre, directeur van Standbyu. “Vooral het voortraject om personeel te werven, is vrij intensief. Als ik de keuze eenmaal gemaakt heb, besteed ik de rest van de administratieve afhandelingen graag uit.”

Screening Het evenementenseizoen loopt van maart tot december. Standbyu heeft dan ongeveer vijftig beveiligers op een 0-urencontract aan het werk. Als het er meer moeten zijn, dan worden die ingehuurd. Daar is meer voor nodig dan een stevig uiterlijk en een verklaring van goed gedrag. “Je hebt een beveiligingspas nodig en toestemming van de politie om iemand als beveiliger te mogen inzetten”, legt Pascale uit. Bij veel mensen bestaat het idee dat beveiligers vechtersbazen zijn. Maar niets is minder waar. Als ze buiten hun boekje zouden gaan, zijn ze zeker drie jaar hun beveiligings­ pas kwijt. Beveiligers gaan over het algemeen dus heel omzichtig en terughoudend te werk. “Ik wil sowieso medewerkers inhuren met

dezelfde normen en waarden als ik. Zij zijn de ambassadeurs van Standbyu.”

Juridische zaken Zelf alle personeelszaken goed regelen kost veel tijd en moeite. En in bepaalde gevallen ook negatieve energie. “Daarom ben ik erg blij met Please”, zegt Pascale. “Please zorgt niet alleen voor een tijdige salarisbetaling. Als professioneel payrollbedrijf gaan ze veel verder. Het komt voor dat ik juridische bijstand nodig heb. En het inhuren van een jurist kan aardig in de papieren lopen. Ik had bijvoorbeeld een beveiliger die zich direct bij een van onze klanten liet inhuren. Tegelijkertijd meldde hij zich bij ons ziek. Toch had hij een relatiebeding ondertekend. We hebben

5


de ondernemer

“Afspraak

is afspraak

en als er actie moet worden ondernomen dan gebeurt dat” dat hoog opgenomen. Please heeft die vervelende affaire snel en goed opgelost. Ik heb me daar nauwelijks mee hoeven bemoeien.” In een ander geval was er sprake van een werknemer waarmee Standbyu niet verder wilde. Deze man was niet bereid zijn bedrijfskleding en beveiligingspas in te leveren. “Bedrijfs­kleding in de beveiligingsbranche is kleding die door justitie is goedgekeurd”,

legt Pascale uit. “Bij ons dragen beveiligers kleding voorzien van een bedrijfslogo of een driedelig zwart kostuum met de verplichte V op de revers, en een groene stropdas - groen is de huiskleur van Standbyu. Met zo’n outfit kun je je overal aanmelden als beveiliger van Standbyu, dus we wilden die kleding en de pas terug. Wij willen uiteraard niet dat er misbruik van gemaakt wordt want dat kan ons onze vergunning kosten. Dat probleem is ook perfect opgelost door kordaat ingrijpen van de juristen van Please.”

Goede relatie Goed werkgeverschap houdt in de visie van Pascale niet alleen in dat de personele zaken goed geregeld zijn. Het betekent ook betrok-

6

kenheid bij haar werknemers. “Daarom ben ik er ook altijd zelf bij als zij aan het werk zijn. Het is natuurlijk een mannenwereld, op een enkele uitzondering na. En kleding is het visite­kaartje voor de zaak. Soms sta ik twintig van die groene stropdassen of evenementenhesjes recht te trekken. Bovendien zie ik erop toe dat alles verloopt zoals Standbyu haar opdrachtgever heeft beloofd. Iedereen is een kwartier van tevoren aanwezig om de briefing in ontvangst te nemen. Dat geeft een sterke band met het personeel. Die betrokkenheid voel ik ook met Please. Afspraak is afspraak en als er actie moet worden ondernomen, dan gebeurt dat. Daar hou ik van, het past gewoon bij de Rotterdamse manier van ondernemen.”


de ondernemer

“We hebben weer tijd voor ons gezin” Al vanaf 1995 wilde Sedat Uydur voor zichzelf beginnen. In 1997 zette hij daadwerkelijk de eerste stap om zijn droom te verwezen­ lijken. Met echtgenote Besime kan hij trots zijn op wat ze inmiddels samen hebben opgebouwd. Maar de weg naar dat succes was niet altijd even vanzelfsprekend. De basis van hun onderneming vormt Celil Bedrijfsdiensten waarbinnen tachtig procent van de werkzaamheden plaatsvindt in de bouw- en renovatiesector en twintig procent in de schoonmaakbranche. Besime werkt in de binnendienst en houdt zich hoofdzakelijk bezig met de planning, financiën en het aannemen van personeel. Sedat is

verantwoordelijk voor de buitendienst en regelt de zaken op locatie. Mocht er een collega ziek zijn, dan draait hij zijn hand er niet voor om om zelf op een machine te klimmen. Begin 2001 heeft Celil ruim negentig werknemers in dienst. Zij worden uitbetaald via het eigen uitzend­ bureau van Celil, Smart Uitzend­ bureau. “De werknemers waren

tevreden met de gang van zaken en de manier van uitbetalen”, vertelt Besime. “Er waren geen problemen en ook het afhandelen van de andere personeels­zaken verliep prima.”

Kinken in de kabel Eind 2008 kreeg Celil te maken met de SNCU, een samenwerkingsverband van werkgevers- en >>

7


de ondernemer

>> werknemersorga­nisa­ties in de Nederlandse uitzendbranche die toeziet op de naleving van de cao voor uitzendkrachten. Er was vanuit de SNCU argwaan ontstaan of Celil de cao wel goed uitvoerde, en wel met terugwerkende kracht over de periode 2005 - 2007. “Voor we het wisten, waren we beland in een conflict dat vooral ging om de percen­ tages voor werknemersverzekeringen die wij hanteerden in onze

vond dat de cao voor schoonmaak- en glazenwasserbedrijven van toepassing was. Ondanks alle bewijzen dat er binnen Celil ook andere activiteiten werden ontwikkeld, wilde de verzekeraar van geen wijken weten. Na een slepende procedure van ruim elf jaar is het meningsverschil recent door de rechter in het voordeel van Celil beslecht. “Maar dat heeft ons heel veel energie, tijd en eigen vermogen gekost. Om nog

“We wilden ruimte hebben

om te ondernemen”

loonadministratie”, legt Besime uit. “De loonstroken bleken niet helemaal conform de cao. Samen met onze boekhouder hebben we alles gecorrigeerd.” Het gevoel ontstond bij Celil dat bij de SNCU al een vooroordeel leefde. “Terwijl wij er alles aan hebben gedaan om transparant te zijn”, vult Sedat aan. “Maar helaas zijn de problemen nog niet helemaal opgelost.” Ook met pensioenverzekeraar Achmea ontstond verschil van inzicht. Besime en Sedat waren van mening dat het personeel van Celil recht had op een pensioen conform de cao voor uitzendkrachten. Achmea

8

maar te zwijgen van de problemen die wij kregen met onze solvabiliteit”, meent Sedat. “Het is erg lastig om in die situatie nog een goede relatie met een bank op te bouwen.”

De weg omhoog Om zaken in de toekomst beter aan te pakken besloot de directie van Celil het roer om te gooien. Ze wilden goed voor hun personeel zorgen en daarnaast de continuïteit van de werkgelegenheid nog meer tot speerpunt van hun bedrijfsvoering maken. “We wilden ruimte hebben om te ondernemen”, vertelt Sedat. “We hadden geen


Please wil nieuwe branchevereniging

zin meer in die tijdrovende administratieve rompslomp. Iedereen heeft tenslotte zijn eigen vak en wij zijn nu eenmaal goed in onder­ nemen.” Op hun zoektocht kwamen ze in contact met een adviseur van Please. Vanaf dat moment veranderde er veel. “Niet voor ons per­soneel, trouwens”, vertelt Besime. “We hebben ze allemaal uitge­nodigd op ons kantoor. Daar hebben we ze uitgelegd wat onze plannen waren. Dat hebben we zelf georganiseerd, met een borrel en een snack. Natuurlijk waren er veel vragen, maar die konden we met een gerust hart beantwoorden. Wat vooral veel vertrouwen wekte, was dat wij ons aansprakelijk bleven voelen voor het wel en wee van onze medewerkers. Juridisch gezien ligt dat natuurlijk wel anders, maar zo voelen onze mensen dat niet. De relatie is hetzelfde gebleven.”

Meer tijd voor privé De samenwerking met Please heeft beide directieleden veel opge­ leverd. Ze weten nu dat alles state-of-the-art geregeld is. De lonen worden elke maand op dezelfde dag uitbetaald. Als werknemers wisselend in verschillende branches werkzaam zijn, heeft dat geen vervelende gevolgen voor hun pensioenopbouw. En naar de afdracht van premies en loonbelastingen hebben ze geen omkijken meer. “Ik slaap zelfs weer beter”, glundert Sedat. “We hebben zware tijden meegemaakt. Het positieve is dat we er sterker van zijn geworden. Een ervaring rijker.” En Besime heeft weer tijd om op de basis­school als vrijwilliger te helpen met overblijven van haar eigen kinderen en die van anderen. “Er is eindelijk weer tijd voor ons gezin. Als je altijd bezig bent met ondernemen, is dat van onschatbare waarde.”

Please heeft een aantal vooraanstaande payrollorganisaties benaderd over de oprichting van een alternatieve belangenvereniging. Bij Please leeft grote onvrede over de wijze waarop de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) de payrollbranche vertegenwoor­ digt. Volgens Please is payrolling inmiddels een door werkgevers en werknemers breed gewaardeerde contractvorm, maar zelfs de professionele aanbieders blijven last houden van een negatieve beeldvorming. De VPO lijkt daarmee onvoldoende in staat de specifieke voordelen van flexibele arbeidscontracten en dan vooral voor het kleine en middelgrote bedrijfsleven in Nederland over het voetlicht te brengen.

Please Statistics In de periode van 1 mei 2011 tot en met 30 april 2012 hebben wij 5705  medewerkers verloond. Het aantal payrollcontracten in Nederland groeit snel: op dit moment zijn dat er ruim 180.000. De meeste bedrijven die klant worden bij Please zijn afkomstig uit de bouw, horeca of detailhandel.

Klanttevredenheid

Elke twee jaar laat Please door een externe partij onderzoek doen naar de klanttevredenheid. Tussendoor meet Please de tevredenheid van haar klanten omtrent specifieke punten via de UurOnline portal. De resultaten laten zien dat klanten zeer tevreden zijn met de dienstverle­ ning (meetmomenten: dec. ’11 en mei ’12). Categorie Klanttevredenheid 2012

2011

Bereikbaarheid

8,50

8,88

Klantvriendelijkheid

8,60

8,68

Deskundigheid

8,25

8,64

Duidelijkheid

8,20

8,12

Hoeveelheid info

8,06

8,25

Advies adviseur

8,35

8,54

Verzuimzorg

8,08

8,08

Salarisadministratie

8,20

8,09

Focus MKB zorgt voor omzetgroei Please Please heeft in 2011 de omzet met 24% zien groeien. Vooral in de horeca en bouw nam de vraag fors (+37%) toe, maar ook in andere branches zoals automatisering (+28%). De totale omzetgroei was zes maal zo sterk als de payrollbranche (bron: VPO) in zijn geheel liet zien. Volgens de directie is de algemene groei van payroll toe te schrijven aan het midden- en vooral kleinbedrijf dat payrolling sneller omarmt dan algemeen werd aangenomen. Om die reden verwacht Please dat zowel de groei als de outperformance ten opzichte van de branche in 2012 zal doorzetten.

9


Een echte werkgever Linda Janssen is als enige werkneemster in dienst bij een kapsalon in serviceflat De Ameide in Helmond. In het begin van haar dienstverband golden voor Linda de arbeidsvoorwaarden zoals vastgelegd in de cao voor het Kappersbedrijf. Sinds twee jaar ontvangt zij haar salaris via Please Payroll dat verder ook alle hr-zaken afhandelt. Formeel gezien is Linda dus nu in dienst van Please. Wat heeft zij van deze overstap gemerkt?

H

aar antwoord is duidelijk. “Eigenlijk niet veel”, vertelt Linda. “Mijn salaris is hetzelfde gebleven. En als je het goed bekijkt, ben ik er zelfs op vooruit gegaan. Zo heb ik nu een collectieve ziektekostenverzekering voor het hele gezin. Dat geeft me een goed gevoel en maakt Please in mijn ogen tot een betrouwbaar bedrijf. Dat blijkt ook uit de salarisbetaling die elke maand op dezelfde datum op mijn rekening wordt gestort. Je krijgt zelfs een sms’je om je te informeren dat het geld onderweg is. Ik ben erg tevreden met hoe alles geregeld is.”

10

Veel online Via de website van Please kunnen werknemers hun arbeidsvoorwaarden bekijken. Please heeft een eigen cao, dus dat maakt alles wel zo overzichtelijk. Daarnaast kunnen mensen zien hoeveel vakantiedagen ze hebben opgebouwd. Maar Please gebruikt haar website ook voor minder serieuze zaken. “Tijdens het Europees Kampioenschap kon je meedoen aan een voetbalpoule waarbij je mooie prijzen kon winnen”, lacht Linda. “Persoonlijk vind ik dat een leuk initiatief. En het geeft ook aan dat Please in alle opzichten een echte werkgever is.”

Relatie met werkgeefster Bij een payrollconstructie is het payrollbedrijf juridisch gezien de werkgever. Maar als het gaat om de uitvoering van de werkzaamheden heeft de werkgeefster van Linda natuurlijk de

touwtjes in handen. Linda heeft daar geen enkel probleem mee. “In de relatie met mijn werkgeefster is niets veranderd”, zegt ze. “Die is nog steeds uitstekend. Onderscheid moet er in het werk natuurlijk zijn. Zij is de baas en ik ben de werkneemster. Maar tijdens het jaarlijkse personeelsuitje zie je dat verschil niet. Dan gaan we gewoon als twee bevriende gezinnen een dagje uit. Vorig jaar was dat naar Burgers Zoo in Arnhem en het jaar daarvoor zijn we naar het Please Kerstcircus in ‘s-Hertogenbosch geweest. Dat hoeven we trouwens niet zelf te organiseren. Ook dat wordt door Please helemaal tot in de puntjes verzorgd.”


COLUMN

Downside Een paar jaar geleden bezocht Richard Branson de RAI in Amsterdam. Daar werd hij gevraagd naar zijn belangrijkste ondernemersles. Branson vertelde het verhaal hoe hij jaren geleden, aan het begin van zijn onder­ nemerschap, een vliegmaatschappij wilde beginnen. Hij kocht zijn eerste vliegtuig voor een paar miljoen pond. Dat was destijds veel geld voor hem, teveel om kwijt te raken. Hij maakte daarom de afspraak met de vliegtuig­ leverancier dat hij het vliegtuig zou kopen op voorwaarde dat hij het binnen een jaar voor hetzelfde bedrag zou kunnen terugverkopen, mocht zijn vliegmaatschappij geen succes worden. Gelukkig was het niet nodig. Zijn les was om altijd je verliezen te beperken als een project of een onderne­ ming misgaat: “Manage the downside, the upside will take care of itself.” Dit gaat verder dan het maken van een worstcase-scenario, iets dat veel grote, logge bedrijven zien als het managen van de downside. Manage the downside, lekker makkelijk. Natuurlijk, downsides moeten gemanaged worden, maar sommige downsides zijn zo bizar dat ze ieder voorstellingsvermogen te boven gaan en je ze simpelweg niet kunt voorstellen, laat staan managen. Vorige week dacht ik ter voorbereiding op deze column terug aan de grootste downsides die mij als ondernemer ooit zijn overkomen. Als de dag van gisteren herinner ik me een dramatische periode in de negentiger jaren: ik leidde mijn bedrijf in Moskou en naar goed Russisch gebruik werd van mij verwacht dat ik als baas iedere dag een uitgebreide lunch voor mijn personeel serveerde. Ik had de vrouw van één van onze chauffeurs gevraagd om die lunches klaar te maken. Dat ging van een leien dakje toen we vijftig werknemers hadden. Maar toen we langzaam doorgroeiden naar honderd personeelsleden werd het met de dag moeilijker om de lunch op tijd in de verschillende kantines te krijgen. Toen we op meer dan 300 man personeel zaten begon deze thuisgekookte lunch mij toch wel zorgen te baren. Maar het personeel waardeerde het gebodene enorm, dus ik liet het erbij en nam geen actie… Tot die warme ochtend in mei. Ik kwam ʼs ochtends rond half negen op kantoor en het eerste dat me opviel was dat er geen receptioniste achter de balie zat, terwijl de telefoon onophoudelijk rinkelde. In geen velden of wegen was iemand te bekennen, dus ik nam zelf de telefoon op en in de uren erna meldde het ene na het andere personeelslid zich ziek. Om 12 uur had ruim 80% van ons personeel zich ziek gemeld met een zware vorm van voedselvergiftiging. Het American Medical Center in Moskou leek op een militair veldhospitaal uit een aflevering van de destijds populaire oorlogsserie M.A.S.H. Vele tientallen personeelsleden lagen verspreid over de vloer en op de houten banken met een infuus in de arm. Ik heb de hele nacht door Moskou gereden om medicijnen te brengen naar medewerkers die te ziek waren om naar het ziekenhuis te gaan. Enfin, het heeft weken geduurd voor we weer op volle personeelssterkte waren. Een drama, maar de bureau­cratische nasleep was zo mogelijk nog erger. We wer­ den bedreigd met sluiting tenzij we ons als makke schapen overgaven aan alle eisen van het Ministerie van Gezondheid. In de daaropvolgende weken hadden we continu mensen van het Ministerie over de vloer die bijvoorbeeld al onze borden en bestek ontsmetten door deze bord voor bord, lepel voor lepel, dertig seconden voor een infrarode lamp te houden. Lachwekkend, maar het laatste sprankje lachen verging me toen ik de vergoeding zag die het Ministerie voor deze service in rekening bracht.

Annemarie van Gaal (1962) is een van de bekendste en succesvolste Nederlandse zakenvrouwen. Ze richtte onder meer in Moskou een grote uitgeverij op, leidde de Telegraaf Tijdschriftengroep en had haar eigen boetiek in de P.C. Hooftstraat. Momenteel is ze investeerder in binnen- en buitenland en runt ze uitgeverij AM. Zij is bekend van diverse tv-programma’s waaronder Dragon’s Den en Een dubbeltje op zijn kant. Door haar wereld­ wijde ervaring kent ze de internationale zakenwereld als geen ander.

Annemarie van Gaal

11


Ton Schoenmaeckers Manager beleidsteam sociale zaken / VNO-NCW en MKB-Nederland

12


e t i i t l i FLEXIb i x e F l BILITEIT op de arbeidsmarkt

Hoe groot de tegenstellingen voor de buitenwacht soms ook lijken: wat goed is voor ondernemingen is ook goed voor werknemers, zegt Ton Schoenmaeckers, manager beleidsteam sociale zaken VNO-NCW en MKB-Nederland. Hij zou dan ook graag zien dat de vakbonden meer oog krijgen voor de noodzaak van flexibilisering van de arbeidsmarkt.

13


V

NO-NCW en MKB-Nederland hebben samen een beleidsbureau dat de belangen van werkgevers behartigt. Het bureau telt zes teams en Ton Schoenmaeckers geeft leiding aan het team dat zich onder meer bezighoudt met arbeidsvoorwaarden, de arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden, sociale zekerheid en pensioenen. Flexibilisering van de arbeidsmarkt vormt hier een belangrijk onderwerp op de agenda, en daar denken VNO-NCW en

MKB-Nederland en de vakbonden zeker niet altijd hetzelfde over. Voor alle duidelijkheid: Ton Schoenmaeckers is zeker niet tegen de vakbonden. Hij zegt: “We moeten samen optrekken. Natuurlijk doen wij ons lobbywerk in het Haagse. Maar daarnaast hebben we de vakbonden hard nodig om de druk op te voeren. Als wij onderling tot een akkoord komen en daarmee naar de politiek gaan, staan we sterker. Het zou raar zijn als de vakbonden die invloed nu op zouden geven.” Dat neemt niet weg dat er veel mensen zijn die moeilijk bemiddelbaar zijn op of naar de arbeidsmarkt. Vaak heeft dat te maken met een arbeidsbeperking, zoals in het geval van Wajongers of WSW’ers. Toch is er wél werk

“De bonden verwachten

van ons dat

we oog hebben

voor de werknemer” 14

voor die groepen, zegt Ton Schoenmaeckers. Het is alleen niet realistisch om van een MKB-ondernemer te verwachten dat deze actief op zoek gaat naar dergelijke werknemers. “Om hen een plek binnen zijn bedrijf te geven is een inspanning vereist die het vermogen van de gemiddelde ondernemer te boven gaat. Daarom is het belangrijk om de potentie van deze groepen in beeld te brengen, zodat we weten waar we over praten”, aldus Ton Schoenmaeckers. “Pas dan kunnen we een instrument ontwikkelen om hen naar betaalde arbeid te begeleiden. Daarnaast moet een aantal middelen beschikbaar komen waardoor het voor de ondernemer aantrekkelijk wordt deze mensen in dienst te nemen. Begeleiding is daar een duidelijk


Versoepeling van ontslagrecht Als een bedrijf in zwaar weer terechtkomt - en dat is in de huidige economische crisis nogal eens het geval - dan wil een ondernemer flexibel kunnen handelen. Het is dus niet zo vreemd dat de versoepeling van het ontslagrecht bovenaan het verlanglijstje van MKB-Nederland staat. De politiek lijkt daar langzaam maar zeker in mee te gaan. Zo is er door D’66 een initiatiefwetsvoorstel ingediend om een versoepeling mogelijk te maken. Dat houdt onder meer in dat bij de vaststelling van de ontslagvergoeding niet langer de vuistregel ‘één maand per gewerkt dienstjaar’ wordt gehanteerd. Ton Schoenmaeckers: “Werkgevers hebben zowel moeite met die ruimhartige financiële regeling als met de hoge kosten die gepaard gaan met de procedures om het ontslag te effectueren. Om nog maar te zwijgen over de tijd die het kost en die ze veel beter kunnen gebruiken. En dan wijs ik nog even op de cao’s, waarin vaak is bepaald dat de werkgever ook nog opdraait voor outplacement. Willen we met z’n allen de arbeidsmarkt weer in beweging krijgen, dan moeten we daarvan af.”

voorbeeld van. Die moet op de werkvloer goed geregeld zijn, je kunt dat niet afwentelen op de ondernemer. En natuurlijk zijn de loonkosten een nijpende kwestie. In de visie van MKB-Nederland moet er een relatie bestaan tussen salaris en productiviteit. Als de productiviteit van een werknemer met een arbeidsbeperking lager ligt dan het minimumloon, dan moet het mogelijk zijn om de beloning daarop aan te passen. Zo houden de loonkosten van de werkgever een directe relatie met de geleverde prestatie. Medewerkers krijgen overigens niet minder betaald, want het gat kan aangevuld worden uit de Bijstand. Maar ze hebben tenminste betaald werk en nemen op hun niveau deel aan het arbeidsproces.”

Caoʼs onder de loep Een ander barrière die de flexibilisering van de arbeidsmarkt in de weg staat, zijn de in beton gegoten salarisbepalingen in veel cao’s. Ook daarover heeft Schoenmaeckers duidelijke ideeën. “We moeten met alle partijen met een stofkam door die overeenkomsten. Nu is het zo dat een werknemer, vaak met een vast contract, zonder extra te presteren kan rekenen op een jaarlijkse verhoging. Tot zijn loonkosten hoger worden dan zijn productiviteit. Dat heeft tot gevolg dat die werknemer lekker op zijn plek blijft zitten, want alles is toch goed geregeld. Voor werkgevers, en zeker in het MKB, is dat een lastige situatie. Werkgevers zijn uiteraard gebonden aan cao’s,

maar zouden veel liever anders willen omgaan met beloningen. Het gaat me er niet om mensen tekort te doen, maar die salarisschalen en verlengde opzegtermijnen frustreren een flexibele arbeidsmarkt.”

Misvattingen wegnemen Hoe zit het trouwens met ouderen, zoals 55’plussers die nauwelijks meer aan het werk komen? Veel MKB’ers zien deze groep als duur, niet gemotiveerd en met veel risico op vroegtijdige uitval. Ton Schoenmaeckers is hierover heel stellig. “Dat beeld moet zo snel mogelijk kantelen. Het is bijvoorbeeld al opgenomen in het pensioenakkoord: dat voorziet in een beleidsagenda 2020 waarin is vastgelegd hoe we ouderen langer aan het werk kunnen houden. Daarnaast wordt een campagne gestart om de vooroordelen weg te nemen die bij werkgevers leven. Bovendien ligt een groot pakket aan maatregelen klaar dat ertoe moet leiden dat de expertise van deze groep up-to-date blijft. Dat ze zich niet blind staren op hun huidige carrière, maar omkijken naar een andere baan, misschien wel buiten de sector waar ze nu hun geld verdienen. Wij stimuleren dat en zullen waar nodig zorgen voor ondersteuning.”

zeer betreuren. Het is een ijzeren wet die zich door de eeuwen heen heeft bewezen: wat goed is voor bedrijven, is goed voor werknemers. Het blijft dus een grote uitdaging om samen met de vakbonden te streven naar een voor alle partijen aanvaardbaar compromis. De bonden verwachten van ons dat we oog hebben voor de werknemer. Van onze kant willen wij graag dat zij begrijpen wat onze belangen zijn. Want uiteindelijk zorgen wij voor werkgelegenheid.”

Samenwerking met vakbonden Over het voorstel van Jetta Klijnsma voor een nieuwe vakbond zegt Ton Schoenmaeckers: “Ik hoop dat dit niet ten koste gaat van het centrale overleg binnen de FNV. Ik zou dat

15


n e V e d n a v s n a H n e n e k n a r F n : l Ja l o r y a P e s a e l P n e r u e t Direc

l e w u o z e s a e l “P a v d n o b k a v de e d r o w n e kunn

16


eens t s m o k e o t e d n n�

B uit het MK ig t s m o k f a rijf. Beiden d e b r t kunnen. e s e e h o c a m t e s r d e n d n ee t het ook a oit samen a o d n n e olensteen e n m V n o e e g d d r n e a d v n Ze be s o n leid maar z ken en Ha e n b a r F R n H a J d e o erkgever en g w n e e e e vonden , m r n a e a t w rac se bestaat enkomsten a elijke cont e d le r g e P u v . e o n s d e r t id a e e b M roordeeld w de vaste ar r e e v r m a a im t lk e e g t t moment o e t h n e k g o a o d van dicht r a n a a bileum. M in lengte v t ju o t n e r e e r m o e o n v werk alf jaar: tijd h n e lf a a w t komst. e o t e d n e nu al weer n het verlede p o k li b n voor ee

17


risico van een vast contract niet aandurft. Met een payrollconstructie kan die werknemer wel zijn baan behouden. Dat is toch een winwinsituatie voor iedereen?”

Hans van de Ven

Opleiding

dienstverbanden zou kennen. De werkelijkheid weerspreekt dat: ook wij hebben werknemers met vaste dienstverbanden, zeshonderd op dit moment. Wat de vakbonden vergeten is dat nogal wat werkgevers juist nu geen uitzicht meer hebben op een goedgevulde orderportefeuille. De vraag is welk belang werkgever en werknemer dan hebben bij een vast dienstverband: ze moeten toch uit elkaar. De werkgever heeft er wel baat bij als hij flexibel kan schakelen en de werknemer heeft niets aan een faillissement. Via payrolling is een dergelijke situatie makkelijker op te lossen. Of neem het voorbeeld van een werkgever die na het derde tijdelijke dienstverband afscheid van een werknemer wil nemen omdat hij het

18

Payrollbedrijven krijgen van vakbonden ook het verwijt dat er niet wordt geïnvesteerd in opleidingen van personeel met een tijdelijk contract. “Dat is echt onzin”, zegt Hans van de Ven. “Onze opdrachtgevers steken veel tijd en geld in alle medewerkers, ongeacht de duur van het contract. Uit de praktijk blijkt ook dat werkgevers graag betalen voor een opleiding waar de werknemer zelf om vraagt. Dat zijn vaak gerichte cursussen waarvan de werknemer denkt dat het de kwaliteit van zijn werk verbetert. Van dat soort opleidingen ziet de werkgever het nut in. Het is eigen initiatief van de werknemer dat wordt beloond. MKB’ers met twee tot vijf werknemers hebben geen opleidingsplan klaarliggen, dat wordt in onderling overleg geregeld.” De visie van Please op payrolling is helder: het belang van de opdrachtgever telt even zwaar als van de werknemer die bij Please in dienst is. “We hebben oog voor beide partijen”, zegt Franken. “Onze werknemers moeten erop kunnen rekenen dat de zaken professioneel geregeld zijn. Zij willen hun salaris op tijd ontvangen en zeker weten dat de pensioenopbouw klopt. Bij ziekteverzuim of een eventueel arbeidsconflict moeten ze op ons als werkgever kunnen terugvallen. Onze opdrachtgevers gaan met ons in zee om van een hoop sores verlost te zijn. Dat de verzekeringen en de maandelijkse afdrachten kloppen. Werkgevers die het zelf willen regelen, merken aan den lijve dat zij de

steeds complexere regelgeving vaak niet goed uitvoeren. Met vervelende consequenties als boetes achteraf.” Overigens leggen Franken en Van de Ven de lat hoog als het gaat om de kwaliteit van de dienstverlening. Om die reden stapte Please begin 2012 over naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Van de Ven: “De verzekeringsmaatschappij die onze pensioenregeling uitvoerde bleek niet voorbereid op de specifieke situatie van flexwerkers. Daardoor ontstonden grote achterstanden in de verwerking. Voor ons reden om Brand New Day in te schakelen. Met dit innovatieve bedrijf hebben we nu een online koppeling waardoor er geen sprake meer is van achterstanden en tevens de pensioenregeling voor de medewerkers is verbeterd.”

Innovatie Franken en Van de Ven zijn continu op zoek naar innovatieve oplossingen voor problemen in de praktijk. Bijvoorbeeld ten aanzien van

Jan Franken

P

ayrolling is een instrument dat door steeds meer ondernemers wordt omarmd. Please kende in 2011 een groei van 24% en bedient inmiddels 650 opdrachtgevers met in totaal 4300 werknemers. Met een stevige voet aan de grond in de horeca, de beveiliging, de logistiek en de bouwsector. “Je zou ons een grootbedrijf kunnen noemen”, stelt Jan Franken. “Een grootbedrijf dat zorgvuldig met haar werknemers omgaat. De vakbonden zien dat overigens heel anders: die menen dat wij een constructie in het leven hebben geroepen om makkelijk van werknemers af te kunnen als het economisch tij keert. Vooral omdat onze aanpak geen vaste

“Het belang van de opdracht­gever telt even zwaar als die van de werknemer”


oudere werknemers die de pensioengerechde vakbonden nog te veel naar het verleden en Van de Ven wil nog wel een stap verder gaan. tigde leeftijd hebben bereikt. “In de meeste zijn ze tegelijkertijd op zoek naar een andere “Eigenlijk zou de overheid moeten stimuleren cao’s wordt met het bereiken van de pensioenopzet. Het lijkt erop dat ze niet weten hoe dat ondernemingen met minder dan twintig leeftijd ook automatisch het arbeidscontract ze dat moeten oplossen. Hans en ik zijn van werknemers hun personeelszaken onderbeëindigd”, zegt Van de Ven. “Maar steeds mening dat de werkwijze van Please model brengen bij een gecertificeerd payrollbedrijf. vaker blijkt dat werkgever en werknemer zou kunnen staan voor de vakbond van de Er zijn nu zoveel kleine start-ups met weinig best nog even met elkaar willen doorgaan, toekomst. Een corporatie waarbinnen de personeel: de Belastingdienst kan onmogelijk eventueel parttime. Oudere werknemers belangen van werkgever én werknemer op de naleving van wet- en regelgeving bij al beschikken immers over veel kennis en de best mogelijk manier behartigd worden. die bedrijfjes controleren. Voor die controles ervaring. Nogal wat werkgevers zijn echter bang voor langdurige uitval door ziekte en de Bij Please ligt de nadruk op persoonlijke service. Elke werknemer kan digitaal veel informatie opvragen of vragen financiële risico’s die stellen die betrekking hebben op de eigen situatie. “De toegang via een eigen portal tot onze website is een enorme daarmee gepaard gaan. verbetering in de informatievoorziening”, zegt Van de Ven. “Werknemers kunnen zeven dagen per week, 24 uur per Door middel van paydag op onze website inloggen. Vragen worden binnen een werkdag en vaak al binnen een uur beantwoord. Wat niet rolling bij Please zijn digitaal kan worden opgelost, wordt door onze specialisten opgepakt. Dat geeft onze werknemers het veilige gevoel deze risico’s volledig dat er goed op hen gepast wordt. En let wel: het is allemaal gratis, óók de juridische ondersteuning.” verzekerd en kunnen Ook de opdrachtgevers van Please kunnen er honderd procent zeker van zijn dat de onderneming haar zaakjes op werkgever en werkneorde heeft, zegt Franken. “We hebben onlangs een ʼconvenant horizontaal toezichtʼ gesloten met de Belastingdienst. mer de arbeidsrelatie Daarin hebben Please en de Belastingdienst zwart op wit vertrouwen in elkaar uitgesproken en zijn afspraken vastgecontinueren zo lang legd over de wijze waarop beide partijen het aangifteproces inrichten. De Belastingdienst constateert bij Please de daaraan behoefte is. juiste houding en gedrag als het gaat om naleving van de fiscale regels. Dit geeft onze opdrachtgevers en medewerDemissionair minister kers mede het vertrouwen dat wij een serieuze en solide partner zijn.” Kamp presenteerde onlangs een voorstel om ouderen langer aan het werk te houden. Die positie moeten we natuurlijk eerst nog kunnen ze beter bij de gecertificeerde payroll­ Bij ons is dat geen voorstel meer, maar al wel bevechten want het vraagt om een andere bedrijven zijn. Daardoor kan de ondernemer realiteit.” manier van denken. Immers, in een dergelijke zijn tijd en aandacht volledig blijven richten opzet betrekken werkgevers en werknemers op zijn belangrijkste doel: een succes van zijn Werkbaar resultaat niet langer hun eigen stellingen maar gaan bedrijf maken. En dat met minder bemoeienis Op de vraag hoe zij de toekomst van payrollgezamenlijk op zoek naar een werkbaar van de overheid en minder regeltjes… dat wil ing zien zegt Franken: “Op dit moment kijken resultaat.” toch elke ondernemer?”

Persoonlijke service

19


de ondernemer

goed

In vertrouwen Velocity is een fietskoeriersbedrijf in Nijmegen. Oprichter Rob Vousten en zijn twee vennoten besloten enkele jaren geleden de salarisbetaling en hr-activiteiten uit te besteden aan een lokaal payrollbedrijfje, maar dat werd geen succes. Zelf doen bleek echter evenmin een realistische optie. Inmiddels staat Please bij Velocity vol in de pedalen. De aard van het werk van fietskoerier brengt met zich mee dat veel mensen werken op een oproepcontract met wisselende uren. “In de tijd dat we zelf de administratie op ons namen, was er een groot verloop onder onze werknemers”, vertelt Rob. “Dat betekent dat je zelf steeds weer moet zorgen voor nieuwe contracten en het aanmelden bij pensioenfondsen en verzekeringen. De loonbelasting moest iedere maand afgedragen worden. En omdat het personeel vaak wisselde, was

20

de inspanning in tijd gemeten nogal fors. Toen zijn we opnieuw gaan kijken naar payrolling en hebben met een aantal bedrijven op dat gebied gesproken. Wat ons bij Please vooral aansprak, was dat zij de zaken verregaand geautomatiseerd hebben. Bovendien was hun tarief voor ons aantrekkelijk.”

Fatsoenlijke omgang met personeel De mensen die bij Velocity werken geven zelf hun uren op in het systeem van Please. Het enige dat Rob dan nog te doen heeft, is die uren een keer per maand te accorderen. “We werken nu al vier jaar naar volle tevredenheid met Please samen. Ook de kosten zijn overzichtelijk: wij betalen Please om en nabij de 6% bovenop de verloningssom. Als je dat omrekent naar de uren die het ons kost om een deugdelijke administratie op te zetten en in stand te houden, dan is er maar één conclusie mogelijk.


Oudere werknemers De Please cao biedt de unieke moge­lijk­ heid om oudere werknemers onbeperkt contracten aan te bieden voor bepaalde tijd. Daardoor is het voor opdrachtgevers aantrekkelijker om oudere werknemers in dienst te nemen. Oudere werknemers zijn door de lagere werkgeverslasten voordelig, maar daarnaast vaak ook sterk gemotiveerd. Bovendien beschikken ze doorgaans over veel kennis en ervaring.

Voor dat geld kun je het zelf niet doen en zeker niet zo goed. Maar dat kostenaspect is niet doorslaggevend geweest. De vertrouwensrelatie die we inmiddels met Please hebben opgebouwd, is minstens even belangrijk. Net als wij hechten zij aan een fatsoenlijke omgang met personeel. Zo zijn onze mensen bijvoorbeeld zeer te spreken over de begeleiding van Please bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Please reageert altijd snel en correct en het is dus niet verwonderlijk dat ons verzuim extreem laag is.”

Oudste fietskoerier van Nederland Met 61 jaar heeft Velocity volgens Rob de oudste fietskoerier van Nederland in dienst. Het is een prima werknemer die Rob graag

“We zijn met z’n allen naar Aarle-Rixtel gefietst”

voor het bedrijf wil behouden. “Natuurlijk kun je een koerier van die leeftijd niet meer belasten alsof hij een jonge hond is. Daarnaast wordt hij ook wat gevoeliger voor blessures. Die twee aspecten brachten ons op het idee om voor deze werknemer een fiets met elektrische trapondersteuning aan te schaffen. We hebben dat plan vervolgens aan Please voorgelegd met als resultaat dat zij een deel van de kosten op zich hebben genomen. Die betrokkenheid wordt door ons zeer gewaardeerd.”

Uit onderzoek 19% blijkt overigens werkt niet 58% dat ruim 73% werkt niet 23% en wil niet van de werken­ werken werkt den tussen 60 en 65 wil doorwer­ ken na 65 jaar. Bron:VPO Een derde heeft zelfs de ambitie om na de 70 jaar door te werken. De motivatie hiervoor is: actief blijven en een financieel gunstigere positie. De belangrijkste obstakels voor het doorwerken na 65 jaar zijn de werk­gever en de fysieke situatie.

Ontwikkeling Momenteel kent Velocity veel minder wisseling van personeel dan tien jaar geleden. Er is nu zelfs al een koerier in vaste dienst die vaker dan hem lief is moet aanhoren dat hij bij Velocity zijn pensioen gaat halen. Twaalf werknemers staan bij Please op de payroll, vaak studenten. Door het lagere verloop is er een hecht team ontstaan. “Laatst zijn we met z’n allen naar het hoofdkantoor van Please in Aarle-Rixtel gefietst. Jan Franken, de oprichter van Please, had ons uitgenodigd om in het restaurant te komen eten. ’s Nachts zijn we weer teruggefietst naar Nijmegen, ruim zestig kilometer. Dus echt een personeelsuitje dat helemaal bij ons paste. Het zegt ook iets over de manier waarop Please met klanten omgaat. Als de situatie daar om vraagt, is het contact zuiver zakelijk. Maar daarnaast is er altijd ruimte voor informele omgang met elkaar. Dat schept een band die de vertrouwensrelatie alleen maar versterkt.”

Please verwelkomt … … Teun Heinsbergen, Gizelle la Cruz en Marius van Sprang in hun nieuwe functie als relatiebeheerder. Teun, Gizelle en Marius zijn werkzaam op de afdeling Operations. … Kim van Bussel in haar nieuwe functie als adviseur binnendienst bij Please. Kim is werkzaam op de afdeling Advies. … Michelle Coeterier in haar nieuwe functie als adviseur in het adviesteam. Michelle was hiervoor werkzaam bij Please als front officer/relatiebeheerder.

21


22


Wim Fauser, People’s Choice

De vernederende gang naar het UWV People’s Choice heet het bedrijf van Wim Fauser, gespecialiseerd in re-integratie en outplacement. In zijn praktijk ziet hij veel cliënten die na drie tijdelijke contracten door hun werkgever geen vast dienstverband krijgen aangeboden. Het gevolg? De vernederende gang naar het UWV om een uitkering aan te vragen. Volgens Wim Fauser is deze onvrijwillige werkloosheid lang niet altijd noodzakelijk. Door de onzekere economische ontwikkelingen zijn werkgevers er niet zo happig op om vaste dienstverbanden aan te gaan. Het wrange is dat de werknemer met zijn erva­ ring en kunde vaak nog wel gewenst is. Maar een vast dienstverband is daarentegen een te groot financieel risico waar de ondernemer nog lang aan vastzit. De wet schrijft voor dat de ondernemer pas na drie maanden weer een tijdelijk dienstverband mag aanbieden. “In het allergunstigste geval betekent het dat de werknemer voor die periode is aangewezen op een

uitkering”, legt Wim uit. “De mensen hebben dan wel een sollicitatieplicht en komen dan vaak bij uitzend­bureaus terecht. Het werk dat hen daar eventueel wordt aangeboden, mogen ze niet weigeren. Of ze worden op hun uitkering gekort. Velen ervaren dat als vernederend. En volgens mij is dat te voorkomen.”

Een mogelijke oplossing Bij het vinden van een oplossing komt Wim met zijn ervaring op dat gebied al snel op payrolling. Als de ondernemer de werknemer in zijn bedrijf wil houden zou een payrollconstructie voor beide partijen wel eens goed kunnen uitpakken. “Een payrollbedrijf als Please heeft een eigen cao. Die biedt de mogelijkheid van acht tijdelijke dienstverbanden in vier jaar. Maar ook een vast contract is via Please gewoon mogelijk. De werknemer treedt in dienst bij Please waardoor hem de gang naar het UWV wordt bespaard. De ondernemer hoeft geen negatieve energie te steken in het

afscheid van een werknemer die hij nu weer tot zijn personeel kan rekenen. En het UWV hoeft minder uit te betalen. Dus iedereen wordt er beter van.”

Juridisch waterdicht? Het contact met het UWV om te bekijken of payrolling uitkomst kan bieden, verloopt niet makkelijk. Het UWV reageert negatief zonder de afwijzing te motiveren. De oplossing die Wim voorstelt is juridisch volgens het UWV gewoon niet haalbaar. Punt. “En dat begrijp ik niet”, zucht Wim. “Vooral omdat ze het me niet kunnen uitleggen waarom payrolling geen goed alternatief is. Het scheelt hen heel veel geld en ze zijn veel minder tijd kwijt aan het begeleiden van de uitdiensttreder naar ander werk. Gelukkig heeft Please mogelijkheden om met payrolling de ondernemer in dit soort situaties wel te ondersteunen met maatwerk. Heeft die ondernemer weer tijd om te doen waar hij goed in is: ondernemen.”

23


PLEASOLOGY

Hoewel de meeste werkgevers ervoor kiezen enkel nieuwe medewerkers onder te brengen bij Please Payroll, komt het sporadisch voor dat bedrijven dat besluit ook nemen ten aanzien van de zittende medewerkers in vaste dienst. De ervaring leert dat het dan verstandig is om zeer zorgvuldig te communiceren. Want: mensen houden niet van verandering. Breng uw besluit daarom direct én persoonlijk (dus niet per email of brief). Leg kort uit wat uw beweegredenen zijn: mensen moeten eerst wennen aan de boodschap. Meestal komen de vragen en reacties pas (echt) los als ze thuis zijn en met partners en/of collega’s hebben gesproken. Bied actief een eventueel volgend gesprek aan. Bedenk daarbij dat de acceptatie van de verandering veelal buiten uw gezichtsveld plaatsvindt. Helaas heeft u daar weinig grip op. Stap dus niet in de valkuil iemand te willen overtuigen: deel enkel mee welk doel u heeft en wat er verandert. Het belangrijkst is dat u beschikbaar bent en blijft als gesprekspartner. Investeer hierin. Mocht u het moeilijk vinden om deze gesprekken alleen te voeren, dan kunt u overigens gewoon een beroep doen op Please Payroll. Zij helpen u graag en staan u professioneel bij.

Hoe kunt u het beste reageren op de reacties? Een gouden regel: neem reacties altijd serieus. Ook al hebt u alles uitstekend geregeld, bedenk dat het voor uw werknemers kan aanvoelen alsof u afscheid wilt nemen. Ook kunnen medewerkers bang zijn ‘een nummer te worden’. Leg dus uit dat professionaliteit niet per definitie afstandelijkheid betekent en dat een professionele partij (personeels-) zaken vaak beter kan afhandelen dan u dat zelf kunt. Ben helder, toon begrip, neem alle weerstand serieus maar houd het doel van uw bedrijf in het vizier: u bent niet aan het onderhandelen, u luistert maar vertelt wel úw verhaal. Bedenk dat op zeker moment de nieuwe situatie weer ‘gewoon’ wordt en dat deze reacties waarschijnlijk weer zullen optreden bij een nieuw aangekondigde verandering. Het blijft mensenwerk! De voorbereidingstijd van deze gesprekken is kort; de meeste tijd gaat zitten in de nazorg. Maar die tijd is welbesteed, want gerichte aandacht voor uw personeel is goed tegen uitputting, cynisme en improductiviteit. Daarover leest u meer in mijn andere bijdrage aan dit Please Magazine. Monica Kievid

Waardering

het smeermiddel voor het menselijk brein Cynisme, improductiviteit en uitputting bij mede­werkers zijn vaak sluimerende, ondoor­ zichtige en energievretende processen die kunnen leiden tot langdurige uitval van mede­ werkers. Vrijwel iedere werkgever heeft hier wel eens mee te maken, maar velen lijken het te ontkennen. Een sportblessure, dat is een duidelijk verhaal. Twee weken met de voet omhoog, en dan weer langzaamaan aan de slag. Maar wat doen als er geen directe aanleiding lijkt te zijn maar medewerkers toch (dreigen) uit (te) vallen? Zonder dat u nu direct als een soort amateur­ psycholoog door uw bedrijf hoeft te gaan lopen kunt u toch aan veel signalen zien of werknemers slecht in hun vel zitten en

Drs. Monica Kievid (1961) is psycholoog-psychotherapeut bij de Clavisgroep in Haarlem. Naast individuele psycho­ana­ly­ tische psychotherapie, heeft ze zich gespecialiseerd in relatieen gezinstherapie.

24

(dus) een risico vormen. Langere rookpauzes, slordige bureaus, te laat komen, te vroeg weggaan, klagen, roddelen, een kort lontje hebben, overmatig zuchten, werkzaamheden vermijden en uitstellen. Vaak is het gewoon common sense observeren en bewust kijken: meer doet een goede huis-tuin-en-keukenpsycholoog ook niet.

Wat kunt u er aan doen? Zoals gezegd: veel werkgevers zien deze signalen niet, of willen ze niet zien. Ergens is dat begrijpelijk: niemand zit te wachten op gedoe, conflicten en verschil van mening.

U wilt gewoon geld verdienen met een goed product gemaakt door leuke en fijne mensen in een gezond leef- en werkklimaat. Maar helaas: zelfs al bent u de beste baas, mensen zullen altijd reageren op veranderingen. En elke verandering - op het werk, maar ook privé - kan leiden tot weerstand. Weerstand wordt altijd emotioneel gevoeld, maar helaas niet altijd openlijk geuit. Vaak is afwijkend gedrag de enige indicatie die u hebt, dus het is verstandig wel iets met die signalen te doen. Het goede nieuws is dat u geen psychotherapeutische gesprekken hoeft te gaan voeren. Er is namelijk een adequaat middel om cynisme, improductiviteit en uitputting bij medewer­ kers tegen te gaan: waardering. Waardering is hét smeermiddel voor het menselijk brein. Zonder dat kunnen we uiteindelijk niks. Zien en gezien worden, dat is de motor voor ons mensen. Kortom: zet juist de eeuwige zeur­ kous eens wat vaker in het zonnetje. Kies daarbij op grond van uw stijl de best passende vorm - u hoeft uzelf geen geweld aan te doen, maar u moet wel oprecht zijn. Positieve feedback en waardering geeft energie - voor uw medewerkers en voor uzelf!


Nu bent u aan de beurt Ondernemen is voor veel ondernemers niet zozeer een baan maar een lifestyle. Lange dagen, lange werkweken, en ook onder de douche nog nadenken over het anders kan of beter of wellicht gewoon goedkoper. Niets mis mee, maar er is een zeker risico dat ze een tikje geïsoleerd raken. Dat ze de hele week bezig zijn met

klanten en medewerkers, maar niemand eigenlijk ooit vraagt: hoe gaat het nou met u? Heeft u het allemaal onder controle? Redt u het allemaal wel? De echte ondernemer leeft doorgaans conform de fraaie uitdrukking van Voltaire: “Il faut cultiver son jardin”. Ofwel: je moet je eigen tuintje verzorgen.

TIEN TIPS Als psychotherapeut kan ik met betrekking tot de verzorging van dat persoonlijke tuintje wel enkele tips geven. Vooral handig voor degenen die per definitie te weinig tijd hebben voor dialoog en gesprek - of daar domweg geen zin in hebben. U blijft mentaal fit als u:

1 2 3 4 5

Uzelf steeds voorhoudt dat wat voor uw werknemers geldt, natuurlijk ook voor u geldt. U bent tenslotte ook maar mens

Blijft observeren, signaleren en reageren

Geen zegeltjes­spaarder wordt. Het gaat om de wezenlijke zaken

Iedere dag één ding doet waar u eigenlijk bang voor bent

Blijft liefhebben (en aan seks blijft doen)

6 7 8 9 10

De 65-35 regel (met uitloop naar 75-25) in acht neemt

...

En mocht dit allemaal niet voldoende zijn of niet bij u passen, dan kunt u nog steeds gerust zijn. Want in zijn bundel ‘Vreemde wil’ uit 1994 schreef

Niet altijd praat maar soms ook zwijgt

Blijft focussen op uw echte doelen

Uw beloning niet enkel in euro’s waardeert

de dichter Bernlef:

Prachtig Beroemd maar dood vroeg hij: en wat bleef er van mij over? Ik wees op een losse regel een uit zijn verband gerukt citaat meestal toegeschreven aan een ander. Voetafdruk op een verlaten strand vol lege, uitgewoonde schelpen.

Af en toe een gedicht leest

Prachtig is de onsterfelijkheid maar wat doen wij in de tussentijd?

25


DE MENSELIJKE INBRENG Bij Please Payroll kunnen zowel opdrachtgevers als werknemers veel zaken online afhandelen, maar niet alles. Uitleg over een loonstrook, het verwerken van een ziekmelding of advies bij een arbeidsconflict vragen om een menselijke inbreng. Michelle Coeterier van Please is inmiddels werkzaam op de afdeling Advies maar werkte tot voor kort bij de afdeling Operations. Daar komen dage­ lijks telefonisch de meest uiteenlopende vragen binnen. De afdeling is verantwoordelijk voor de eerstelijns telefonische contacten. Eenvoudige vragen worden direct beantwoord, complexere kwesties gaan door naar de specialisten die Please in dienst heeft. Werknemers hebben vaak vragen over algemene onderwerpen. “Bijvoorbeeld over vakantiedagen, de salarisstrook of de pensioenregeling”, vertelt Michelle. “Of over de rechten die uit onze cao voortvloeien zoals: krijg ik een vrije dag als mijn achterneef is overleden? Verder behandelde ik vragen van het UWV over het soort contract van een zieke werk­ nemer. Ook ziekmeldingen kwamen bij mij binnen. Inhoudelijke vragen over ziekte en arbeidsongeschiktheid speelde ik door naar onze specialisten van de afdeling Verzuim.”

Meedenken

Michelle Coeterier afdeling Advies

Ook opdrachtgevers kunnen met vragen en problemen bij Operations terecht. Bijvoorbeeld over loonafspraken, werkgeversverklaringen en zwangerschapsverlof. “In het begin moeten opdrachtgevers soms nog even wennen aan ons digitale systeem. Wij ondersteunen hen dan bij het aanmelden van nieuwe werknemers of het invoeren van uren. Meer hoeven ze trouwens ook niet te doen, want wij zorgen voor de rest. Het komt ook wel eens voor dat een opdrachtgever voor een ziekmelding belt of vragen heeft over de factuur. Wat de vraag of het probleem ook is, we denken altijd met onze klanten mee. Dat mogen zij trouwens ook van ons verwachten.”

Onderscheidend Klantgerichtheid staat bij Please hoog in het vaandel. Dat blijkt onder meer uit drie aspecten die Michelle kort toelicht. “Ten eerste doen we wat we beloven en houden we ons aan gemaakte afspraken”, legt Michelle uit. “Als een opdrachtgever bijvoorbeeld ons digitale systeem niet in kan, is dat een probleem dat de afdeling meestal niet zelf meteen kan oplossen. Dan beloofde ik de klant dat ik binnen een uur zou terugbellen. In die tijd nam ik contact op met de specialisten van onze ICT-afdeling. Vervolgens belde ik de opdrachtgever terug, liefst met de oplossing. En anders neemt de ICT-afdeling het over. Ten tweede zorgen we voor een snelle administratieve afhandeling. Een nieuw contract moet volgens onze eigen normen binnen twee werkdagen zijn toegestuurd. In de praktijk blijkt dat het vaak al op de dag van aanmelding de deur uitgaat. Tot slot is ons digitale systeem 24 uur per dag actief en staat open voor vragen. Die worden natuurlijk niet ʼs nachts beantwoord, maar wel meteen de volgende ochtend. Bovendien hebben onze mensen van de afdeling Advies in het weekend beldienst. Zij zijn dan van tien uur ʼs ochtends tot tien uur ʼs avonds beschikbaar om opdrachtgevers en werknemers te woord te staan. Ik denk dat we met deze aanpak beslist het verschil maken met andere payrollbedrijven.”

26


de ondernemer

Antoinette Winder

“Veel administratie gaat ten koste van de bedrijfsvoering” In januari 2007 openden Antoinette Winder en haar man René Wijker in Alkmaar hun eerste vestiging van La Cubanita. Dat is de franchisenaam voor restaurants die tapas serveren in een Cubaanse sfeer. Inmiddels staan ze aan het roer van drie vestigingen: naast Alkmaar ook in Haarlem en Heerhugowaard.

Aan de opening van een restaurant gaat natuurlijk heel wat regelwerk vooraf. René Wijker had met twee zaken in de natte horeca wel enige ervaring. Maar voor Antoinette, die haar baan bij de Regio VVV Alkmaar opgaf, was het een hele verandering. “Van de ene op de andere dag ben je geen werk­nemer meer, maar werkgever”, vertelt Antoinette. “Je bent opeens verantwoordelijk voor alles wat komt kijken bij een bedrijf met twintig man personeel.” >>

27


de ondernemer bij Please lieten verlopen. Uit hun verhaal begreep ik dat die werkwijze hen bijzonder goed beviel. René en ik hebben toen besloten om ook met Please in zee te gaan. Zeker in de horeca is de omloop van personeel groot. Daarnaast heb je in piekperiodes opeens behoefte aan meer personeel. Als je dat allemaal zelf administratief moet gaan afhandelen, gaat dat ten koste van de bedrijfsvoering.”

Zorg minder

“Voor ons werkt dit het beste”

Bij de opening van een nieuwe vestiging staat Antoinette als bedrijfsleidster bijna elke avond zelf in de zaak. Ze neemt zelf de medewerkers aan en leidt hen ook op. “Wij hebben een bepaalde opvatting over hoe het personeel met gasten moet omgaan en hoe zij het merk La Cubanita moeten uitdragen. Als mensen na een keer bij ons gegeten hebben niet meer terugkomen, of ons niet aanbevelen bij anderen, dan hebben we het niet goed gedaan. Een goede en gastvrije bediening heb je niet één-twee-drie op de rails staan. Daar moet je veel tijd en energie in investeren. Daarom ben ik zo blij dat we de arbeidscontracten en de loonbetalingen hebben uitbesteed. Ik hoef alleen nog de gegevens en de uren online in het systeem van Please in te voeren en de rest nemen zij van ons over.”  

Veel personeel >>

Voorbereiding Tijdens het informatietraject voor de aankoop van een vestiging van La Cubanita bleek de franchiseopzet op het gebied van personeelszaken een groot voordeel te hebben. Anderen waren hun immers voorgegaan en uit hun ervaringen konden zij dus putten. “Binnen de formule van La Cubanita ligt veel vast”, legt Antoinette uit. “De kaart wordt centraal ontwikkeld en is voor elke vestiging hetzelfde. Net als de inrichting: grote posters van Che Guevara, rode plafonds, blauwe deuren en kasten, en groene omlijstingen. Maar hoe je het voor je personeel regelt, daar ben je vrij in. Nu waren er een aantal collegarestaurateurs die de salarisbetaling aan hun personeel via payrolling

Ook uit het oogpunt van flexibiliteit biedt de samenwerking met Please voordelen. Als een personeelslid zich bijvoorbeeld ziek meldt, neemt Please het hele arbo-traject op zich. “Wij hebben daar geen omkijken naar”, zegt Antoinette. “En we kunnen meteen een vervanger inhuren.”   Met de start van de vestiging in Heerhugowaard staan er in de drie restaurants van Antoinette en René tussen de 90 en 100 personeels­ leden op de loonlijst. “Er zijn genoeg bedrijven die al bij een geringere omvang een personeelsafdeling opzetten. Ik heb ook wel eens met de gedachte gespeeld”, sluit Antoinette af. “Maar als ik zie hoe goed alles door Please geregeld is, dan kan ik maar alleen maar concluderen: voor ons werkt dit het beste.”

“Toen mijn baas koos voor payrolling ben ik er in salaris wel op vooruit gegaan. Dat komt omdat de vakantiebonnen nu maandelijks bij het loon worden opgeteld. En daarnaast worden

de vrije dagen doorbetaald en heb ik er een dertiende maand bij gekregen. Dus ik ben echt tevreden over de manier waarop het gaat. In augustus loopt mijn derde tijdelijke dienstverband af, dus dan krijg ik een

28

vast contract bij het payrollbedrijf. We hebben nog werk genoeg, dus daar heb ik alle vertrouwen in.”

Mike Jansen Werknemer bij stukadoorsbedrijf Opheij uit Lieshout (NB)


werknemers van Bakker & Bosch HR Diensten staan op de payroll bij Please. Omdat wij “Alle

Eva de Baar-de Bonth

een Detachering, Werving & Selectie en HR-adviesbureau zijn,

onze krachten ook onder bij Please. Hierdoor spreek ik uit eigen ervaring zodra uitzendkrachten vragen hebben en dat werkt heel prettig. Op deze manier creëer je een echte samenwerking met Please. Het een grappig idee: werknemers die via ons elders aan de slag gaan zijn toch een soort collegaʼs met dezelfde werkgever. brengen wij

mijn gevoel werk ik bij Bakker & Bosch, samen met de mensen met wie ik dagelijks omga. Daarnaast is Please een prettige werkgever op de achtergrond die alle personeelszaken voor mij regelt. Maar in de praktijk merk je dat verschil niet, het voelt eigenlijk gewoon als één werkgever.” Voor

De overheid maakt het kleinere taxibedrijven feitelijk onmogelijk om in de toekomst op flexibele basis personeel in te huren. Dat stelt Please in mei 2012 naar aanleiding van het overheidsbesluit om de cao Taxi­vervoer algemeen verbindend te verkla­ ren. In reactie op dit besluit heeft Please haar on­ derneming zodanig uitgebreid dat ook kleine taxionder­nemers personeel kunnen blijven inhuren via Please Taxi BV. Please Payroll is van mening dat de cao Taxivervoer niet algemeen verbindend verklaard had mogen worden omdat dit leidt tot een te grote

Werknemer bij Bakker & Bosch HR Diensten te Waalwijk

Helpdesk Telefoon Wij zijn telefonisch voor iedereen bereikbaar op werkdagen tussen 08:00 uur en 18:00 uur op 0492-388888 en ons gratis nummer 0800-2357532. Daarnaast kunnen relaties ons bij dringende zaken ook bereiken op ons speciale weekendnummer 0492-388866. UurOnline UurOnline is de online P&O-afdeling van Please, speciaal voor relaties en medewer­ kers. Via UurOnline kunnen relaties met de meest diverse vragen op personeelsgebied terecht. Denk hierbij aan salaris- en contract­ vragen maar ook aan juridische- of verzuim­ vragen. Wij garanderen dat u binnen 1 werk­ dag antwoord heeft op uw vraag. Wij zijn een dienstverlener die zowel medewerkers als ondernemers helpt op personeelsgebied.

benadeling van de rechtmatige belangen van kleinere taxibedrijven. Deze moeten nu namelijk voldoen aan artikel 6.3 van de cao Taxivervoer, op grond waarvan zij niet meer dan 15% van de bruto loonsom (cao loonsom en kosten ingehuurd personeel) mogen aanwenden voor de inhuur van werknemers die niet vallen o nder de cao Taxivervoer. Bij een onder­neming met niet meer dan twee of drie werknemers wordt deze bovengrens van 15% van de bruto loonsom al overschreden als er slechts één werk­nemer wordt ingehuurd via een uitzendbureau of payrollorganisatie. Daarmee zit de flexmarkt voor deze ondernemingen feitelijk op slot.

29


Zelf verantwoor­d elijkheid nemen Yolande de Vries afdeling Ziekteverzuim Ziekteverzuim is voor veel werk­gevers een lastig dossier waarover ze liever niet al te lang willen nadenken. Maar het moet wel gebeuren, gezien de wettelijke verplichtingen. Zeker als het gaat om kleinere ondernemingen: daar drukt de uitval van een werknemer meteen zwaar op het budget en is er niet altijd voldoen­ de financiële ruimte voor een vervangende arbeidskracht. Yolande de Vries werkt voor Please Payroll op de afdeling Ziekteverzuim. Gepokt en gemazeld in het vak. Door haar jarenlange ervaring als verpleegkundige in zowel de reguliere gezondheidszorg als de psychiatrie is ze zeer bedreven in het bespreekbaar maken van ziekte­beelden. “Werknemers die ziek zijn, worden door mij telefonisch benaderd. Mede door mijn ervaringsachtergrond ben ik vrij snel in staat een inschatting te maken van actuele mogelijkheden tot herstel van verzuimende werknemers. Daarbij heb ik de vrijheid om te beslissen wat de voortgang is. De basis van ons werk is opgenomen in een protocol waarin zowel preventief als curatief beleid zijn vastgelegd. Bij Please stellen wij ons laagdrempelig en pragmatisch op om het verzuim zo laag mogelijk te houden. En daar slagen we bijzonder goed in: over 2011 was ons verzuim slechts 2,3%.”

Gang van zaken Als een werknemer zich ziek meldt, probeert Yolande met vragen te achterhalen wat er precies aan de hand is. Bij twijfel consulteert zij de

30

opdrachtgever waar de medewerker zijn werkzaam­heden verricht, zonder de privacy van de werknemer te schenden. Ze maakt met haar kennis en proactieve houding ook haar eigen afweging. Bij twijfel, belt ze terug om nog eens te verifiëren wat er echt speelt. “Ik heb daarbij ook oog voor de relatie tussen de werknemer en onze opdrachtgever”, vertelt Yolande. “Ik neem verzuimgerelateerde gegevens op in een dossier en overleg wekelijks met de bedrijfsarts. Please is als juridische werkgever verantwoor­delijk voor de begeleiding van de werknemers. Samenwerking met onze opdrachtgever staat hierin centraal. Dat heeft voor de onderlinge relatie tussen de opdrachtgever, de werknemer en mij geen nadelige gevolgen. Integendeel, daardoor ontstaat juist meer ruimte om de situatie van een afstand te bekijken.”

De praktijk De verzuimstatistieken worden voor elke branche waarin Please actief is, afzonderlijk bijgehouden. Meten is tenslotte weten. Maar ook de reden van verzuim heeft veel aandacht. Is er sprake van puur fysiek verzuim of spelen andere factoren bijvoorbeeld psychosociale omstandigheden een rol? “Ik geef de werknemers gevraagd maar ook ongevraagd advies ter verbetering van gezondheidsaspecten in het algemeen, legt Yolande uit. “Ik merk vaak genoeg dat bepaalde leefomstandigheden een goed functioneren in de weg staan. In mijn streven naar goede voorlichting staan creativiteit, samenwerking

en doen centraal. Natuurlijk in samenspraak met de bedrijfsarts, zonodig andere deskundigen en de opdrachtgever. Duidelijke communicatie en eigen verantwoordelijkheid nemen is hierbij een vereiste.”

Compromissen sluiten Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt als gevolg van een arbeidsconflict, is dat natuurlijk een situatie die het liefst direct moet worden opgelost. Yolande heeft daar een duidelijk standpunt over. “Zowel opdrachtgever als werknemer kunnen bij mij hun verhaal kwijt. Maar als de match niet meer optimaal is, dan probeer ik een oplossing te vinden die voor beide partijen acceptabel is. Dat kan bijvoorbeeld een week time out zijn, zodat er even rustig kan worden nagedacht. Na die week ga ik met ze om de tafel zitten om te kijken hoe we verder gaan. Daarbij zoek ik altijd de oplossing via een compromis. Ik probeer zo veel mogelijk een escalatie van het conflict te voorkomen. En ik moet eerlijk zeggen, dat lukt me aardig.”


BOEKEN

Dromen - durven -doen Het managen van de lastigste persoon op aarde: jezelf. Tussen droom en daad staan vaak wetten in de weg en praktische bezwaren. Hoe kunnen we onze dromen - op het gebied van werk, relatie, gezondheid en persoonlijke ontwikke­ ling - waarmaken? En hoe ontwikkel je effectieve nieuwe gewoontes? Ben Tiggelaar geeft heldere adviezen om dromen om te zetten naar doen. Gebaseerd op psychologisch inzicht, praktische ervaring en persoonlijke verhalen leert hij de moeilijkste persoon op aarde te managen: jezelf.

Auteur: Ben Tiggelaar Adviesprijs: €49,95 - mét cd en dvd

Ondernemers hebben nooit geluk Succesvolle ondernemers lijken soms geluksvogels. Maar het opzetten van een bloeiende onderneming vraagt om passie voor perfectie, tomeloze inzet en volharding. Ali Nikman vertelt openhartig over obstakels en valkuilen die ook succesvolle ondernemers tegenkomen op de route van zero to hero. Want hoe ga je om met crises en tegenslagen? Dat is een kwestie van mentaliteit, leert dit boek.

Generatie Z Ken ze, begrijp ze en inspireer ze voor een beter leven Dacht je generatie Y eindelijk door te hebben, dient de volgende zich alweer aan: Generatie Z. Deze aanstormende, onstuitbare en 100% digitale generatie komt op de arbeidsmarkt als de babyboomers net zijn vertrokken. Een gene­ ratie die altijd en overal online is en social media als noodzaak ziet. Ahlers en Boender doen vast vooronderzoek naar de werknemers van de toekomst. En nemen je mee in hun wereld. Hoe denkt Generatie Z over geloof, sport, ouders en ouder worden, de zorg, lust en liefde, de pil, extremisme en tolerantie?

Gek op gaten Klanten zijn niet op zoek naar producten of diensten, maar naar oplossingen. Oplossingen waar ze plezier aan beleven of die hun ‘pijn’ wegnemen, aldus marketingman Jos Burgers in zijn nieuwste boek Gek op Gaten. In het boek beschrijft hij op een luchtige en humoristische manier wat klanten écht willen, aan de hand van heldere en aansprekende praktijk­ voorbeelden. De belangrijkste spil is volgens hem de klantgerichte medewerker: flexibel, proactief en betrouwbaar.

Auteur: Ali Niknam

Auteur: René Boender, Jos Ahlers

Auteur: Jos Burgers

Adviesprijs: €16,95

Adviesprijs: €19,95

Adviesprijs: €17,50 31


Please Magazine.

Please 121/2 jaar

Het transparante halfjaarlijkse magazine door ondernemers, voor ondernemers. Heeft u interesse in een gratis abonnement? Stuur een email met uw adresgegevens naar commercieel@please.nl en wij zorgen dat Please Magazine ook bij uw onderneming wordt bezorgd.

Please Magazine #1 - Ruimte om te ondernemen  

Het Please magazine is een transparant magazine over payrolling en geeft inzicht in de ontwikkeling van de arbeidsmarkt en in de bijdrage va...

Advertisement