Page 1

Bachelor i Visuell Kommunikasjon Høgskolen i Buskerud, 15. mai 2013 Institutt for design VISDES 303 Prosjekt i Visuell Kommunikasjon

ELIN SPILDREJORDE TYSTAD (718) ● MARITA ÅSHAMMER (722) ● ANNICHEN PIENE (711) ● INGEBJØRG FYRILEIV GULDVIK (705)

1


BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Slemmestad 2020 – En levende kystby Slemmestad står foran en utvikling fra industrikultur til kulturindustri. Prosjektet Slemmestad 2020 – En levende kystby, er et offentlig privat samarbeid og har fått utviklingsmidler fra Rådet i Drammensregionen. Det skal bygges 2000 nye boliger, men totalt kan stedet gi plass til 30.000 mennesker. Folk kan jobbe i Oslo, men bo landlig og kystnært. Slemmestad har i dag ca 8000 innbyggere, og ligger ved Oslofjorden i Røyken kommune i Buskerud. Den interessante geologien med mye skifer og kalkstein var årsak til etablering av sementfabrikk i 1893, og la grunnlag for industrisamfunnets utvikling. Sementfabrikken og den industrielle arven er et sterkt identitetsmerke for Slemmestad. Særlig fremtredende er siloene som er synlige fra lang avstand. Sementproduksjonen ble nedlagt i 1989, og flere av bygningene, for eksempel badet og Sekkefabrikken, benyttes i dag til annen næringsvirksomhet og utgjør en del av Slemmestad sentrum. De to slambassengene er benyttet til kunstneriske og kulturelle formål. Lysfestival i Slemmestad Siloene på området er godt synlige fra Oslofjorden, og et sterkt lokalt kjennemerke. Tanken var å lyssette disse for å skape synlighet, og interesse for Slemmestad. De gamle fabrikklokalenes særegenhet danner dessuten en kontrastrik og spennende ramme for kunstneriske uttrykk. Tilsammen utgjorde dette ideen om å etablere en lysfestival på området. En tilleggsmotivasjon for gjennomføring er også en henvendelse fra Skyway, en ledende lysfestival i byen Torun i Polen. Festivalen fikk navnet Factory Light Festival for å knytte den til stedet, og posisjonere seg tydelig i forhold til konkurrerende festivaler i Europa.

2


PROBLEMSTILLING Målsetning Det overordnede målet for prosjektet er å gi Factory Light Festival en sterk identitet. Dette innebærer å utarbeide et strategisk fundament, en tydelig visuell profil som implementeres på ulike plattformer og en kommunikasjonsplan som gir retningslinjer for markedsaktiviteter. Visuell identitet omfatter: logo, typografi, designelementer, fargepalett og profilmanual som viser retningslinjer for bruk, samt eksempler på implementering på ulike kommunikasjonsflater.

HVORDAN KAN VI UTARBEIDE EN VISUELL IDENTITET SOM TYDELIGGJØR LYSFESTIVALENS POSISJON FOR MÅLGRUPPENE? 3


LOGO

4


LOGO Logoen er sterkt forankret i visuelt konsept og strategisk fundament. Anatomisk bygger Factory på standardfonten Futura. For å oppnå ønsket uttrykk, er det er gjort markante tilpasninger i grunnstrek, akser og overganger. En helhetlig form krevde egendesignet O som bygger på grunnfontens C.

Light Festival er satt i Euphemia UCAS som er en ren grotesk font, fri til kommersiell bruk. For å få god balanse mellom elementer, er denne delen sperret. Dette gjør at budskapet vektes korrekt. Logoen er særegen og kraftfull, og fungerer godt i flere farger og varianter uten at det svekker identiteten. Den er sammensatt av geometriske og typografiske elementer. Logoen differensierer seg fra et beskjedent uttrykk, samtidig som den kommuniserer mot et bredt publikum. Logoene finnes i totalt seks varianter, samt i negative versjoner til bruk på mørke flater. De ulike variantene er katogorisert etter fargekoder som markerer hvert sitt festivaltema: Blå (hovedlogo) - Lys og installasjon. Gul - Konsert. Oransje - Workshop. Rød - Forestilling. Flerfarget - Barneprogram.

5


FARGEPALETT HOVEDFARGER

TEMAFARGER

Nordisk lys

Betong

CMYK: 100-0-0-0 RGB: 0-174-239

CMYK: 0-0-0-60 RGB: 0-174-239

Workshop

Forestilling

Konsert

CMYK: 0-45-100-0 RGB: 223-154-20

CMYK: 10-100-100-0 RGB: 181-18-23

CMYK: 0-0-100-0 RGB: 255-237-0

CMYK: 1-90-0-0 RGB: 198-50-134

CMYK: 65-80-0-0 RGB: 106-72-147

Barn

CMYK: 60-0-100-0 RGB: 139-182-58

6

CMYK: 0-15-12-0 RGB: 245-226-220


FARGER Profilens hovedfarger er blå (cyan) og grå. Inspirasjonen er hentet fra det nordiske kalde lyset, samt fabrikk- og industrimiljø og lysets kvaliteter. Det naturlige spillet i fargevalørene ivaretas med bruk av gjennomsiktighet i alle graderinger. Farger gir viktige signaler for oppfattelsen og forståelsen av et produkt. Fargene bør benyttes bevisst og gjennomført for å skape og vedlikeholde et solid helhetsuttrykk. Hovedfargene benyttes når festivalen kommuniserer generelt. Det er også disse fargene som knyttes tematisk mot lysinstallasjoner, som er festivalens hovedsatsning. Et bredt spekter av sekundærfarger benyttes som supplement til hovedfarger. Disse er kategorisert tematisk etter festivalens arrangementer. Temaer Lys og installasjon - Blå (Hovedfarge). Konsert - Gul. Workshop - Oransje. Forestilling - Rød. Barneprogram - Flerfarget.

7


DESIGNELEMENT LYSTREKANT Lystrekanten gir sterk assosiasjon til lysbrytning gjennom prismer, refleksjoner og stråler. Elementet kan brukes i fri størrelse og utsnitt. Det kan legges over bilder eller brukes som dekorelement på rene flater. Lystrekanten finnes i temafarger, i tillegg til hvit. I tidligere logoskisser benyttet vi transparente trekantformer for å fange lysets fragmenter. Kunden mente elementet oppfylte ønsket om lys og magi. Ved å implementere lystrekanten på ulike flater, skaper vi en visuell helhet og tydeliggjør konseptet.

8


LYSPRIKKER Lysprikkene er et stemningsfullt og spenstig element med visuell tyngde og utfordrende flate. Det kan brukes som supplement til foto, eller i røffe kombinasjoner. Elementet brukes i fri størrelse, men primÌrt som bakgrunnselement. Lysprikkene finnes i alle fargetemavarianter, samt sort.

9


FOTOGRAFISK MATERIELL Bilder som benyttes for markedsføring av Factory Light Festival skal være av profesjonell kvalitet, visuelt og teknisk. For markedsføring av lyskunst og artister, skal det kjøpes lisens på bilder som viser kunstner, artist og/eller opptreden, hvis ikke festivalen har dette i eget bildearkiv. Det kan også benyttes frigjorte pressebilder. Alle bildene skal være i sammenheng med opptreden (ikke bruk utdaterte bilder). De rettsmessige fotografene skal krediteres etter åndsverkloven §1 i alle publikasjoner. I studiesammenheng har vi brukt bilder som skissematriale for å illustrere hvordan bilder kan brukes. Fotograf Morten Flaten har gitt oss tilgang til hans bilder av Slemmestad, samt rettigheter for bruk og behandling av disse. Bilder av artister, kunstnere og deres verk, har vi hentet fritt fra Internett. Ettersom de brukes i en studiesituasjon uten kommersielle interesser, har vi ikke avklart rettigheter for bruk. Siden det ikke finnes bilder av lyskunst i Slemmestad, har vi brukt bilder av verk fra aktuelle lyskunstnere, og implementert disse på flatene i Slemmestad. Det kan diskuteres om disse kan forsvares etter åndsverkloven § 4: «Opphavsmannen kan ikke sette seg imot at andre benytter hans åndsverk på en slik måte at nye verk oppstår. Opphavsretten til det nye selvstendige verk er ikke avhengig av opphavsretten til det verk som ble benyttet». (Lovdata.no, 2013).

Så lenge dette ikke er avklart, vil ikke disse inngå i vår leveranse til kunden etter prosjektets slutt.

10


11


TYPOGRAFI Signika light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890 Signika bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890

Advent light3 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890 Advent bold3 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890

12


OVERSKRIFT SOM DENNE ELLER SOM DENNE, FRI STØRRELSE

HUSK TEMAFARGE

Advent Bold3, 56 pt.

Advent Light3, 38 pt.

Advent Bold3, 80 pt.

VÆR GJERNE VÅGAL !

Signika Bold, 20 pt.

Ingresser og mellomtitler settes i Signika.

Signika Bold, 15 pt.

Brødtekst settes i Signika Light.

Signika Light, 15 pt.

Met ad qui qui odicias autemol luptatibus ipsaped et es aut re lab illam et offic tet laccupt aquassed quam et que dolorepratur acculpa nimoluptis molectus inctate nemolo Met ad qui qui odicias autemol luptatibus ipsaped et es aut re lab illam et offic tet laccupt aquassed quam et que dolorepratur acculpa nimoluptis molectus inctate nemoloHarum volorro dolupta sperum re velent quam quam, vel id quae cusa dolorem. Oresti offic tes estibust, consectorro volestiorem facitis reperat ureperum earum sunt voloribus sam nost, sim remque nimus. Lora natus minti volutas pientur sundele nderum il milis ero to comnihite cus, veliquis adio. Nequiditemo molum everistia vita non net inveratem vel ipis quis delianto dolupic to il ipsum que nobit aut optatis quam, ipsape oLestium cum et venis dicae volor aut rest plabore

Signika Light, 12/14 pt.

Signika Light, 10/12 pt.

Signika Light, 9,5/11,5 pt.

13


TEASER - SE HER Som Kotler understreker i Markedsføringsledelse (s. 21, 2007), vil en bedrift gjøre det best om den kan skreddersy egne markedsføringsprogrammer for sine målgrupper. Med en slik integrert markedsføring tas det stilling til målgruppens behov, og man må kunne forutse hvilke spørsmål de har til produktet. For å selge inn produktet hos sponsorer, samarbeidspartnere og lyskunstnere, har vi tatt dette i betraktning. Målgruppene har ulike interesser for lysfestival og stedsutvikling. Lyskunstner Anastasia Isachsen påpekte at sponsorer antagelig ikke vet hva en lysfestival er, og må derfor introduseres for lysets muligheter. Lyskunstnere vet hva en lysfestival er, og vil ha stor interesse av å se hvilke flater Slemmestad kan tilby. I teaseren som er utviklet for Factory Light Festival, henvender vi oss til begge målgruppene. Sponsorer introduseres for lyskunst, mens kunstnerne ser Slemmestads flater som utfordrer deres uttrykksform. Ved å lage én teaser som er tilpasset begge målgruppene, vil vi spare produksjonskostnader, noe som er sentralt i fase 1 av prosjektet. Teaseren skal vises på kundemøter, events og i presentasjoner. Den skal også vedlegges i sponsorsøknader og i hendvendelser til potensielle kunstnere.

14


15


AKSIDENS

16


17


POWERPOINTMAL

18


19


E-POSTSIGNATUR

20


ROLL-UP

21


BROSJYRE Brosjyren er en introduksjon til lysfestivalen kommunisert til sponsorer, artister og kunstnere. Brosjyren viser hvilke muligheter Slemmestad har som en unik kulturarena med gode muligheter for stedsutvikling. Gjennom å presentere store navn innenfor lyskunst og musikk, kommuniseres det at Factory Light Festival er et attraktivt arrangement å være en del av. Brosjyren skal distribueres til målgruppene i søknadsprosesser og ved direkte henvendelser. Fordi Factory Light Festival tar sikte på å bli av internasjonal størrelse, vil det være naturlig å ha en engelskspråklig versjon av brosjyren. Størrelsen kan oppleves som stor i forhold til konvensjoner for denne type trykksak. Brosjyren er ikke utformet i det hendige A5-formatet ettersom den ikke er ment å brukes på festivalen. Formatet er bygd opp av to kvadrater som gir et konsistent uttrykk forankret i visuelt konsept. Dette øker synligheten, og kan også være gunstig i forhold til arkivering hos målgruppene. Teknisk informasjon Mål: 14 x 28 cm. Papir: Top Color 160g. Farger: 4 farger, CMYK Innbinding: fals og stift Estimert vekt for distribusjon via postverket: ca. 40 gram (innenfor postens grense for prisklasse 50g.)

22


WEBSIDE Webside har vært et sterkt ytret behov fra kunden helt fra starten av prosjektet. De hadde klare føringer om teknisk løsning, brukervennlighet og økonomiske rammer. Det var en forutsetning at websiden skulle være brukervennlig og enkel å drifte selv. Det var ikke budsjett til å programmere en egen side. Wordpress var tidlig et alternativ som publiseringsplattform da kunden allerede var kjent med dette systemet. Her er det mange tema å velge i, samtidig som løsningene gir mulighet for egne valg. Designteamet presenterte et utvalg av maler for kunden. Av disse ble temaet Hero valgt (http://themetrust.com/demos/hero/), og senere kjøpt av kunden. Webutvikler Marius Eriksrud bistod med å gjøre siden operativ. Websiden er laget som en dummy, og deler av bildematerialet, arrangementer og tekst må ansees som fiktivt, da festivalen ennå er i planleggingsfasen og programmet ikke er klart. Vi gjør likevel oppmerksom på at endringer i innhold kan forekomme, og at siden kan bli oppdatert underveis dersom aktuell informasjon fra festivalen skal publiseres. Før websiden leveres til kunden og publiseres offentlig, blir den renset for innhold som ikke er aktuell for festivalen, eller som det er knyttet rettigheter til. Arbeidet med sidestruktur, implementering av visuell profil og oppdatering av festivalinformasjon er utført av studentgruppen. Se websiden her: http://flfactory.marge.konsept-it.no/ (siden skal publiseres på adresse: http://factorylightfestival.com/).

23


IMPLEMENTERING AV PROFIL Ettersom festivalens hovedmålgruppe i fase 1 er sponsorer, lyskunstnere og artister, er implementeringen gjort på flater hvor det vil være naturlig å kommunisere mot disse. Implementeringen av profilen viser at det er mange muligheter for plassering av elementene. Profilen åpner opp for et lekent og rått uttrykk, samtidig som seriøsiteten bevares på sentrale kommunikasjonsflater. Dette er for eksempel aksidenstrykksaker. For å se hvordan den visuelle identiteten også fungerer i senere faser, har vi implementert på plattformer som vil være naturlig i kommunikasjon mot publikum. Dette er festivaleffekter (merch) og plakat.

24


KONTORMATERIELL

25


26


27


28


RESPONSIVE WEB

29


PRESENTASJON

30


PLAKATER

31


FESTIVAL-MERCH

32


33


BACHELOROPPGAVE // Visuell identitet // Factory Light Festival  

Som avsluttende prosjekt ved Høgskolen i Buskerud har vi på oppdrag fra Sekkefabrikken kulturhus utarbeidet visuell profil til Norges første...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you