Page 1

Handleiding

Ondernemerschap & Innovatie @projectOI #projectOI #FHJ

1


INHOUD

04 06

Inleiding Wat is Ondernemerschap & Innovatie?

Ondernemerschap Wat is jouw “unique selling point?�

Beoordeling

2

Inhoud van Ondernemerschap & Innovatie

Inhoud colleges week 1, week 2, week 3 en week 4

Innovatie Mediabedrijven, tools en concepten

Vakreflectie

& de boekenlijst

Opdrachten Een overzicht

Afspraken (achterkant)

Inhoud werkweken De planning

De begeleiding


Ondernemerschap & Innovatie

3


INLEIDING

De opmaat naar

Ondernemerschap & Innovatie De afgelopen drie jaar heeft project Nero een belangrijke rol gespeeld in het derde jaar van de FHJ. In dit onderwijsproject werkten studenten van de FHJ en IMD op de redacties van het Eindhovens Dagblad en het Brabants Dagblad aan multimediale, innovatieve journalistieke projecten. Dat leverde mooie crossmediale producties op, zoals een serie e-magazines, een geavanceerde app over de Dutch Design Week voor het Eindhovens Dagblad, mooie videoproducties voor de app van het Brabants Dagblad en ga zo maar door. Met het aflopen van de contracten tussen de verschillende partijen ontstond de behoefte om een nieuw pad in te slaan. Dat deze vorm van onderwijs onmisbaar is geworden, staat voor de FHJ als een paal boven water. Maar de ervaringen van de afgelopen drie jaar tijdens Nero en de ontwikkelingen rondom de journalistiek in het algemeen dwingt de FHJ om het project bij te sturen en in een nieuw jasje te steken. Zo is Ondernemerschap & Innovatie (O&I) ontstaan.

4


In een nieuw jasje Inleiding Ondernemerschap & Innovatie Het vak Ondernemerschap & Innovatie borduurt dus voort op de ervaringen bij Nero. De I van Innovatie staat niet voor niks in de titel. De aard van de opdrachten moet een vernieuwend karakter hebben. Je gebruikt journalistieke tools, zoals maps, apps, internetvideo etc. Daarnaast kijk je naar nieuwe manieren om een verhaal over het voetlicht te brengen. Een nieuwe vorm(geving) is dus belangrijk. Maar met alleen een mooi omhulsel kom je er niet. Het journalistieke verhaal blijft de basis. Je zult tijdens dit project dan ook moeten werken aan een sterk inhoudelijk verhaal dat het waard is om in een mooie nieuwe vorm te presenteren. Maar daarmee heb je nog geen platform om je verhaal te plaatsen. Hiervoor zul je zelf stevig aan de slag moeten. Naast je kwalificaties als journalist, is ondernemen een vaardigheid die je bij O&I gaat leren. Samen met twee collega-studenten richt je een bedrijf op. Dit journalistieke bedrijf zul je tijdens het project in de markt moeten zetten. Je gaat aan de slag met vragen als: Hoe vind ik een opdrachtgever? Hoe pitch ik een onderwerp? Hoe voer ik de opdracht naar tevredenheid uit? Dit vak is ook een opstap voor de toekomst. Als je onderneming goed gaat, leg je hier de stevige grondvesten voor je eigen media-onderneming, want de opdrachten die je krijgt zijn professioneel. Als de uitvoering ook professioneel en naar tevredenheid van de opdrachtgever is, is er geen reden om je bedrijf niet voort te laten bestaan.

Wat kun je als je dit vak met een voldoende hebt afgesloten?

- Je kent theorie en praktijk van journalistieke innovatie en hebt geavanceerde internetkennis. - Je kunt projectmatig werken aan een journalistiek onderwerp en aan een innovatieve, crossmediale vormgeving. - Je weet hoe je journalistieke inhoud aan vernieuwende vormen kunt koppelen. - Je kent de uitgangspunten van freelancen en ondernemerschap en kan deze in praktijk brengen. - Als ondernemer heb je laten zien innovatieve journalistieke plannen te kunnen bedenken. - Je kunt opdrachten uitwerken, ideeĂŤn pitchen en uiteraard weet je om te gaan met deadlines. - Jouw bedrijf en jij als ondernemer beheersen alle uitgangspunten van verantwoordelijk dienstverlenend ondernemerschap. - Als samenwerkende ondernemer kun je professioneel binnen je bedrijf functioneren. - Je hebt onderbouwde ideeĂŤn over de manier waarop innovatieve vaardigheden en kennis in een start-up bedrijfsmodel kan worden omgezet.

5


INHOUD VAN ONDERNEMERSCHAP & INNOVATIE

Aan de slag

Collegeweken Week 1 t/m 4 waarin college wordt gegeven over journalistieke innovatie en journalistiek ondernemerschap en waarin je met je medestudenten een bedrijf opricht en een of meer opdrachten in de wacht sleept.

Werkweken Week 5 t/m 10 waarin je met het bedrijf de opdracht uitvoert, contact houdt met de opdrachtgever en de begeleider van de FHJ, de tussentijdse deadlines haalt en de no go momenten passeert en uiteindelijk de opdracht goed afrondt. De slotweek is week 10, waarin elk bedrijf de rafelrandjes verwijdert, de

6

finale oplevering heeft en presenteert. Bovendien blik je met het bedrijf vooruit op de mogelijkheid van de oprichting van een start-up.

Inhoud collegeweken De eerste vier weken van O&I zijn gericht op het vergroten van je kennis op een aantal gebieden, namelijk internetkennis, research/datajournalistiek en ondernemen. Daarnaast werk je in die weken aan het opzetten van je bedrijf en bedenken van een journalistiek project dat je wilt verkopen. Dit alles moet leiden tot een pitch bij een professioneel mediabedrijf en uiteindelijk tot het binnenhalen van een opdracht.

Tijdens de eerste vier collegeweken krijg je colleges en workshops om je internetkennis te vergroten. Denk daarbij aan het ontdekken van handige tools en het maken van video’s voor internet. Naast internetkennis vergaren, ga je ook researchen. Hoe kom je op een slimme wijze aan relevante informatie over een onderwerp? Daarnaast is er aandacht voor datajournalistiek. Je leert waar je data kunt vinden en hoe je daar structuren in ontdekt die weer tot een verhaal kunnen leiden.


week 1

week 2

- Bedenken van voorstellen en het vormen van groepen (studentenbedrijfjes).

Woensdag: Ontmoeting tussen opdrachtgevers en studenten.

Op FHJ: Colleges over technologie, journalistieke innovatie, ondernemerschap en het oprichten van bedrijfjes.

Op FHJ: Colleges over technologie, innovatie en ondernemerschap.

week 3 - Het uitwerken van een opdracht of voorstel. - Het maken van afspraken voor het pitchen van de uitwerking van de opdracht of studentenvoorstel. Op FHJ: Colleges over technologie, innovatie en ondernemerschap.

week 4 - De studentenbedrijven komen naar de opdrachtgever en pitchen hun uitwerking van de opdracht of hun eigen voorstel. - Het sluiten van een contract over de uitvoering (of afwijzing). Op FHJ: Colleges over technologie, innovatie en ondernemerschap.

Ondernemen is een heel belangrijk onderdeel van dit vak. Dus daar wordt de eerste weken veel aandacht aan besteed. Je richt in week één een bedrijf op met twee andere studenten. Dat kunnen je twee beste vrienden of vriendinnen zijn, maar niet alle bedrijven die door vrienden zijn opgericht werden een succes. Er komt meer bij kijken. Een voorbeeld is de vraag of het soort werk waarmee je je zou willen bezighouden wel overeenkomt. Ben je geïnteresseerd in datajournalistiek, dan is het beter om te gaan samenwerken met wat meer exact gerichte collega’s. Wil je iets met film of met geschiedenis? Let dan daarop. Je leert in de eerste weken ook een analyse te maken van de markt en kansen ontdekken. Daarnaast kijk je kritisch naar je eigen bedrijf; waar ben je goed in? En als laatste leer je hoe je als bedrijf jezelf verkoopt aan een potentiële opdrachtgever. Die potentiële opdrachtgevers ga je in week twee ontmoeten tijdens een speeddate. Zij zelf komen ook met voorstellen voor vernieuwende journalistieke projecten die ze aan jullie willen voorleggen. Na deze ontmoeting ga je als bedrijf in week twee en drie aan de slag om in week vier een pitch te doen bij de opdrachtgever(s) van jouw keuze. In de aanloop naar die pitch moet je jezelf een aantal vragen stellen: Werk ik een projectvoorstel uit van een opdrachtgever? Heb je zelf een vernieuwend idee dat je aan de man wil brengen? En zo ja, bij welke van de verschillende potentiële opdrachtgevers sluit dit het beste aan? Je wordt geacht ten minste twee voorstellen uit te werken en met de opdrachtgevers een afspraak te maken in week vier voor het houden van de pitch. Tijdens de pitch maak je duidelijk waarom jouw bedrijf goed in staat is deze opdracht tot een goed einde te brengen. Realiseer je dat je niet de enige bent die naar de gunsten van een opdrachtgever dingt. Je collega-studenten zullen met hun eigen bedrijven ook hun best doen om een opdracht binnen te slepen. De opdrachtgever kiest uiteindelijk na de pitch met wie hij of zij in zee gaat. Daarbij maak je een aantal afspraken:

01 Wat de aard en de omvang van de opdracht inhoudt - 02 Hoe de content wordt aangeleverd - 03 Wat de vorm is waarin de informatie wordt aangeboden - 04 Wanneer tussentijdse beoordeling en go/nogo plaatsvindt en door wie - 05 Welke begeleiding door de opdrachtgever wordt geboden - 06 Waar het werk wordt verricht - 07 Van welke technische middelen gebruik kan worden gemaakt

Daarnaast volg je de eerste vier weken colleges en workshops die je houvast bieden, inzicht geven en onmisbare informatie bieden voor het ondernemen in de journalistieke wereld. Ook zijn er vergaderingen. Je zult vijf dagen per week aan de slag zijn zodat je aan het einde van die periode een geslaagde pitch kunt doen. Ga ervan uit dat je van 09:30 tot 17.00 bezig bent om een zo sterk mogelijk bedrijf neer te zetten.

7


INHOUD COLLEGES

week 1 maandag 10.00 - 16.30 uur Bootcamp Brainstorm; een reallife game waarbij je alle stappen doorloopt die komen kijken bij creatief denken. Dit bootcamp duurt twee dagen en wordt gehouden in Amsterdam.

dinsdag 10.00 - 16.30 uur vervolg Bootcamp Brainstorm

woensdag 09.30 uur Verdere uitleg over O&I door coordinator Bart van Teeffelen o.a. over opdrachten en beoordelingen.

10.30 uur Introductie Ondernemen; In les 1 over ondernemerschap staan we stil bij de ontwikkeling van klassiek journalistiek produceren en uitgeven naar ondernemend journalistiek produceren en uitgeven. 13.30 uur Oprichten van bedrijven; Onder leiding van Wiel Schmetz richt je een bedrijf op en kijk je naar de ideale samenstelling van dat bedrijf. 16.00 uur Eerste overleg met begeleiding; Na de oprichting van je bedrijf maak je een afspraak met je begeleider. Tijdens die afspraak praat je over

mogelijke onderwerpen voor O&I.

donderdag 09.30 uur Gie Meeuwis gaat met je aan de slag wat betreft video. Hij laat handige tools zien en heeft verschillende camera’s in de aanbieding.

vrijdag 9.30 uur Wat komt er allemaal kijken bij ondernemen. Enkele praktische zaken op een rij. 13.30 uur Waar ligt nu de kracht van je onderneming? Dit gaat je uitzoeken in dit college.

week 2 maandag 09.30 uur Er zijn massa’s webbased tools beschikbaar die ook in de journalistiek bruikbaar zijn. Bart van Teeffelen laat er een aantal zien en daar gaan jullie meteen mee aan de slag. 12.00 uur Speciale aandacht voor Google Drive. Deze tool gaan je gebruiken om alles over je bedrijf in op te slaan. Dan weet de NSA ook waar je mee bezig bent. ;-) 13.30 uur Gemma van der

8

Kamp laat voorbeelden zien van journalisten die heel specifiek gekozen hebben voor een bepaald onderwerp. Specialisatie kan een interessante weg zijn om te gaan.

dinsdag 09.30 uur Datajournalistiek; een intro in datajournalistiek door Hille van der Kaa. Wat kun je er mee en wat levert het op? 13.30 uur Voorbereiding op de Speeddate van 12-02. Wie

kom je nou tegen tijdens deze ontmoeting?

woensdag 14.30 uur Speeddate; ontmoeting met de verschillende opdrachtgevers. Hier kun je je eerste ideeen voorleggen aan de mediabedrijven.

donderdag 09.30 uur College Open Deuren. Dit is een

verzameling van tips en opmerkingen over je houding als journalist t.o.v. een opdrachtgever.

vrijdag 13.30 uur College onderzoek op internet. Hoe vind je relevante informatie over een onderwerp op internet? Expert Luuk Sengers legt het uit.


dinsdag

09.30 uur Crowdsourcing; verhalen halen uit een grote groep mensen. Jaap den Ouden van Dichtbij legt uit.

09.30 uur Transmediaal vertellen; hoe vertel je een verhaal op verschillende plekken? Hille van der Kaa legt uit.

11.00 uur een tussentijdse evaluatie. Bart van Teeffelen zal een aantal onderwerpen op de agenda zetten en aan de hand daarvan kijken je samen hoe het gaat.

woensdag, donderdag en vrijdag

Pitchen, pitchen, pitchen!

week 4

maandag

week 3 maandag

dinsdag

woensdag

09.30 uur Projectplan; je leert een projectplan invullen en als leidraad gebruiken bij de uitwerking van je plannen.

09.30 uur Excel en Fusion Tables; deze tools kunnen je helpen bij het verwerken van data.

09.30 uur Klantonderzoek; Wat komt er bij kijken bij onderzoek naar de klant? Erik Stevens legt uit.

13.30 uur Pitchen; uitleg door Wiel Schmetz over wat een pitch is en hoe je die nou doet.

9


INHOUD WERKWEKEN

Inhoud

Werk

Het tweede deel van het project bestaat uit vijf werkweken en een evaluatieweek. Tijdens de werkweken ga je aan de slag om de opdracht die je tijdens de pitch heb binnengehaald voor je bedrijf, uit te werken.

Wanneer je aan je project werkt tijdens die weken, bepaal je zelf. Je bent eigen baas en deelt je eigen tijd in. Binnen je bedrijf moet je daar afspraken over maken. Daarnaast maak je afspraken met je opdrachtgever en je FHJ-begeleider over voortgangsgesprekken. Beide begeleiders spreek je iedere week, maar op welke dag en op welk tijdstip moet je samen bepalen. Tijdens de werkweken besteed je 1 dag in de week aan Vakreflectie. Dit is een belangrijk onderdeel van O&I. Hierbij kijk je op basis van literatuur naar ontwikkelingen in de journalistieke wereld. In een bijlage bij deze handleiding staat meer uitleg over Vakreflectie. In de derde werkweek zit een ‘go or no go’. Dan bepaalt de opdrachtgever of je door kunt met je project of dat hij er geen heil meer in ziet. Bij een ‘go’ kun je gaan werken aan de afronding van je project. Aan het einde van de vijfde werkweek lever je het project op aan de opdrachtgever. Hij zal dan verder zorg dragen voor de publicatie op zijn platform. De laatste week van O&I is een evaluatieweek. In deze week kun je nog kleine aanpassingen doen aan je project indien nodig. Daarnaast evalueer je samen met de opdrachtgever en je FHJ-begeleider je project en krijg je een beoordeling. Ook beoordeel je je collega’s en beschrijf je hoe de samenwerking verliep. Daarnaast neem je een beslissing over het eventueel doorgaan met je bedrijf. O&I wordt afgesloten met een slotbijeenkomst waar opdrachtgevers, FHJbegeleiders en jij bij aanwezig zijn. Daarbij hoort een presentatie van jouw project.

10


weken week 5 Studenten werken op school of op de redactie aan de opdracht en maken zo nodig afspraken voor overleg. Op FHJ: Werken onder begeleiding in overleg met opdrachtgever.

week 9

Op de afgesproken dag: oplevering product Op FHJ: Werken onder begeleiding in overleg met opdrachtgever

week 6 Studenten maken een afspraak met opdrachtgever voor go/ no go gesprek. Op FHJ: Werken onder begeleiding in overleg met opdrachtgever.

week 7 Evaluatie: Stand van zaken en go/ no go gesprek n.a.v. voortgang.

week 8

werk

Op FHJ: Werken onder begeleiding in overleg met opdrachtgever.

week 10 - Laatste aanpassingen - Slotbijeenkomst op FHJ met opdrachtgevers waarin de gemaakte producten gepresenteerd worden. Op FHJ: Afmaken project

11


ONDERNEMERSCHAP

Ondernemerschap Mediabedrijven “Ik ontmoet regelmatig FHJ-studenten en afgestudeerden die mij vragen of ik nog werk voor ze heb”, zei een hoofdredacteur onlangs,“ maar dan draai ik de vraag om. Ik vraag of zij nog werk voor mij hebben. In de vorm van uitgewerkte plannen voor verhalen, producties, films of alles waar ik nog niet aan gedacht heb. Ik zoek namelijk ondernemende journalisten.” Het woord ‘ondernemend’ bedoelde deze hoofdredacteur letterlijk. Niet alleen initiatiefrijk, maar ook met gevoel voor de markt. Met gevoel voor wat mediabedrijven nodig hebben. Voor welke producten zij willen afnemen. Welke verhalen, rubrieken, series of programma’s zij willen publiceren of uitzenden.

Unique sellingpoint Het vak O&I richt zich op jou als ondernemende journalist. Samen met twee medestudenten start je een bedrijf, je omschrijft en ontwikkelt je expertise en neemt opdrachten aan van opdrachtgevers. Daarnaast genereer je zelf opdrachten om die uit te voeren. Uiteraard voer je de opdrachten ook uit. Als ondernemer moet je zorgen dat je je ‘unique sellingpoint’ hebt. Misschien is jouw bedrijf goed in onderzoek. Is er een bepaald expertisegebied waar ze jou voor kunnen bellen. Je bent bijvoorbeeld goed in ‘snelle klussen’ of je kunt jouw bedrijf bellen als het gaat om een grondig researchproject. Misschien weet jouw bedrijf wel alles van de medische wereld. Een expertise kan inhoudelijk zijn, maar ook een kunde. Je loopt als ondernemer voor de muziek uit, hebt crossmediale ideeën die je voor je opdrachtgever uit kunt voeren. Opdrachtgevers kunnen bij jou terecht met nieuwe media-ideeën. Je bent jong en komt net op de markt, je bent opgegroeid met nieuwe media, meer dan je ‘ervaren’ voorgangers. Doe je voordeel met die voorsprong! Behalve het vinden van je ‘unique sellingpoint’ leer je bij O&I ook hoe je samen een bedrijf runt. Wie brengt welke capaciteiten in? En hoe kun je elkaar versterken? Wat is een slimme bedrijfsnaam en hoe zet je die in de markt? Je leert als bedrijf de markt verkennen en je plek daarop te veroveren.

12


INNOVATIE

eitavonnI Mediabedrijven Mediabedrijven zijn continu op zoek naar nieuwe concepten om hun producten te presenteren. Ze vernieuwen hun sites, ontwikkelen apps, verschijnen op twitter en facebook. En daar blijft het niet bij. Kranten ontwikkelen e-magazines, de NOS kiest voor Video First. Ook jij als beginnend journalist zult daarover moeten nadenken. De journalistieke ondernemer van de nabije toekomst kijkt niet alleen naar de afzetmarkt en naar de producten die het goed doen, maar ook naar vernieuwende vormen en naar nieuwe technologie die het brengen van nieuws en verhalen nog mooier maakt en dus verkoopt. Bij O&I ga je op zoek naar die nieuwe technologieën en concepten. Dat doe je met je collega-studenten binnen je bedrijf maar ook in samenwerking met anderen. Je krijgt colleges en workshops waarin je wordt gewezen op interessante ontwikkelingen in het medialandschap en kansen. Daarnaast ga je samenwerken met studenten van de opleiding ICT, Media en Design.

Tools en concepten Bij project NERO is veel ervaring opgedaan met het journalistiek inzetten van webbased tools. Dat zijn programma’s die beschikbaar zijn op internet en waarvoor je geen software hoeft te downloaden. Denk daarbij aan tools als Storify en Youtube. Maar ook Twitter en Facebook zijn online-tools die je kunt inzetten. Buiten de bovengenoemde vier zijn er duizenden tools, al dan niet gratis, beschikbaar. Een heel aantal werd tijdens Nero ontdekt, een heel aantal wacht op ontdekking tijdens O&I. Je kunt je bijvoorbeeld als bedrijf specialiseren in het gebruik van zo’n tool en dat in de markt zetten. Behalve tools kun je ook nadenken over het bedenken van nieuwe concepten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een e-magazine voor jongeren zoals bij BDNERO ooit werd ontwikkeld. Een ander voorbeeld is het concept dat werd ontwikkeld rondom PSV voor EDNERO.

13


VAKREFLECTIE

Vakreflectie Ondernemerschap & Innovatie 2013-2014 De opzet Als journalist volg je de ontwikkelingen binnen het vakgebied journalistiek en media. In het project Ondernemerschap & Innovatie gaan we dieper in op de discussie rond recente

ontwikkelingen in de journalistiek en nieuwe eisen die aan de journalist worden gesteld. We lezen een aantal boeken over de richting waarin de journalistiek zich beweegt. We bespreken die boeken in tutorbijeenkomsten

en kijken daarbij naar de dreigingen en de uitdagingen die de auteurs schetsen. In de zoektocht naar antwoorden biedt dit vakrelfectieonderdeel binnen O&I een theoretische aanvulling op de

praktische toepassingen van ondernemen en innoveren die in dit project centraal staan.

De eisen

De toets mediumkennis en je betoog. Je moet een voldoende voor je betoog halen. Met een goed cijfer kun je een onvoldoende toets compenseren.

De beoordeling van dit onderdeel vakreflectie bestaat uit twee delen:

De boekenlijst Naast onderstaande boeken lees je ook blogs over het vak: DeNieuweReporter.nl , Villamedia.nl, Persinnovatie.nl en andere blogs.

Rob Wijnberg, 2013. De Nieuwsfabriek. Hoe media ons wereldbeeld vervormen. De Bezige Bij. Amsterdam.

Jeroen Smit, 2013. Op eigen benen; verbinden + verdiepen = verheffen + verdienen. Oratie Rijks Universiteit Groningen. In PDF gratis te verkrijgen via: http://www.rug.nl/ news-and-events/ news/archief2013/ nieuwsberichten/0514rede-jeroen-smit.pdf

14

Jeff Jarvis, 2009. Wat Zou Google Doen? Mouria. Amsterdam.

Clayton M. Christensen, David Skok, and James Allworth: Breaking News. Mastering the art of disruptive innovation in journalism. Downloaden via: http://www.nieman. harvard.edu/reports/ article/102798/BreakingNews.aspx

Bart Brouwers, 2013, Na de deadline. Journalistiek voorbij de crisis. Fast Moving Targets. Als e-book te verkrijgen via http:// fastmovingtargets.nl/ na-de-deadline/


BEGELEIDING

BEGELEIDING FHJ-docenten

Ieder bedrijf krijgt een FHJ-docent toegewezen als begeleider. Hiermee heb je iedere week contact om de voortgang en eventuele problemen te bespreken. Samen met je begeleider spreek je af wanneer je contact hebt. Je begeleider zal niet altijd aanwezig zijn op de uren dat jij aan de slag bent voor je project. Mocht je tegen acute problemen aanlopen of vragen hebben rond het vak O&I dan kun je ook altijd terecht bij Bart van Teeffelen. Hij coördineert het vak O&I en is bijna de hele week beschikbaar voor vragen, hetzij op zijn kamer, hetzij telefonisch of via de mail. Behalve van je vaste FHJ-begeleiders krijg je ook ondersteuning van ‘experts’. Dat zijn docenten die op een bepaald vakgebied veel kennis hebben. Zo kun je bijvoorbeeld extra ondersteuning krijgen van een tv-docent als je met je bedrijf filmpjes gaat maken. Deze experts worden pas ingevlogen als je daar zelf om vraagt. Dit doe je in overleg met je vaste begeleider. Als laatste krijg je een Multi Media Editor toegewezen. Dit is een student van de opleiding ICT, Media en Design. Hij helpt je met de techniek. Ook denkt hij mee over vormgeving.

Opdrachtgever Ook bij de opdrachtgever zul je een vast aanspreekpunt krijgen. Hij speelt een doorslaggevende rol bij de pitch, het ‘go or no go’-moment en de oplevering. Als vertegenwoordiger van de opdrachtgever bepaalt hij of jouw bedrijf goed genoeg is om de opdracht te krijgen en af te ronden. Met deze begeleider zul je iedere week contact hebben over de voortgang. Je maakt zelf afspraken met deze persoon over de plek en het tijdstip van deze contactmomenten. Naast inhoudelijk overleg, zul je met je aanspreekpunt bij de opdrachtgever moeten overleggen over de technische kant van jullie productie. Jij kunt een technisch waanzinnig mooie opdracht in elkaar zetten, maar als de opdrachtgever die niet kan plaatsen op zijn platform heb je een probleem. Het kan zijn dat de opdrachtgever technisch een goed idee heeft waar jouw content mooi in past. Ook dan moet je afspraken maken over hoe je die content aanlevert zodat die in de webomgeving van de opdrachtgever past. Je MME’er kan je daarbij helpen. De FHJ heeft met de opdrachtgevers afspraken gemaakt over techniek. Je zult tijdens O&I kennismaken met een aantal tools. Die tools zijn over het algemeen makkelijk te gebruiken door studenten en dus inzetbaar voor jouw project. Mocht je project nu technisch ingewikkelder worden, er moet bijvoorbeeld geprogrammeerd worden, dan moet de opdrachtgever die techniek aanleveren. Je maakt daarover afspraken met je FHJ-begeleider en de opdrachtgever.

15


BEOORDELING

BEOORDELING FHJ-begeleider

Uiteindelijk krijg je in week 10 een individuele beoordeling voor jouw prestatie bij O&I. De beoordeling wordt gedaan door de FHJ-begeleider, na raadpleging van de opdrachtgevers. De begeleider geeft een punt en kijkt of je alle competenties gehaald hebt. De geïntegreerde beoordeling van het leerproces en het product voor de opdrachtgever is gebaseerd op het volgende:

Product - Het product voldoet aan de wensen van de opdrachtgever en de vooraf, samen met de

Leerproces - De student heeft middels schriftelijke rapportage zijn voortgang kenbaar gemaakt. Dit blijkt uit het dossier op Google Drive.

begeleider, geformuleerde eisen

- De student heeft voldoende aandeel gehad in het team: dat blijkt uit

- Het product is lopende het proces bijgesteld op

de peerreview; aan het einde van het project beoordeel je je collega’s.

wensen en mogelijkheden. - Het product heeft voldoende diepgang: er ligt aantoonbare research aan ten grondslag.

- De student heeft zich verdiept in de nieuwste ontwikkelingen rond innovatieve journalistiek en gereflecteerd op de betekenis van vernieuwingen op de journalistiek en ondernemerschap

- In het product zijn een of meerdere tools gebruikt op een innovatieve manier.

Competenties 7, 8 en 11

- Er is professioneel met de opdrachtgever samengewerkt, dit blijkt uit contacten die zijn gelegd,

Naast de bovenstaande competenties bestaat de beoordeling uit het

afspraken die zijn gemaakt en nagekomen en de

inleveren van de opdrachten gegeven tijdens de collegeweken. Deze

feedback hierover van de opdrachtgever.

opdrachten moeten gemaakt zijn en gepresenteerd in Google Drive.

- Het product is ingebed in een concept waarmee je je bedrijf zou kunnen voortzetten

Daarnaast ben je aanwezig bij vakreflectie. Hiervoor maak je een toets en een betoog. Hier krijg je een cijfer voor. Als je hiervoor een onvoldoende haalt, wil dit niet zeggen dat je O&I niet haalt. Dit cijfer

Competenties 1 t/m 7, 9 t/m 11

staan los van de rest van de beoordeling maar vakreflectie is wel een geïntegreerd onderdeel van het blok.

Geen opdracht? Tijdens O&I moet je een opdracht binnenhalen voor je bedrijf door middel van een pitch. Wat als dat niet lukt en er geen opdrachtgever geïnteresseerd is in je voorstel? Dan kun je O&I niet afronden en zul je het vak over moeten doen. Datzelfde geldt als je tijdens week drie van de werkweken je opdracht kwijtraakt tijdens het ‘go or no go’-moment. Als een opdrachtgever er geen heil meer in ziet dan moet je stoppen met O&I. Ook in dat geval zul je het vak over moeten doen.

16


JIJ en ONDERNEMEN Bij deze opdracht kijk je naar jouw persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden. Dat doe je met Belbin, het Quinn-model, de KvKondernemerschapstest en 123test.nl

Het Ondernemende TEAM

Projectplan

Bij deze opdracht kijk je naar het team waar je bedrijf uit bestaat. Je

Bij deze opdracht vul je een

beschrijft ieders kwaliteiten.

projectplan in. Dit projectplan

Daarnaast kies je een

beschrijft wat je wilt gaan doen

bedrijfsnaam en zorg je dat

en hoe je dat gaat aanpakken. Dit plan wordt uiteindelijk

je online aan de slag kunt

bij het contract gevoegd

met Twitter, Facebook en

dat je overeenkomt met de opdrachtgever.

Google Drive.

Opdrachten

Wij worden ZZP-er Bij deze opdracht beschrijf je de

Pitch

stappen die je moet nemen om ZZP’er te worden. Daarbij kijk je voor advies naar de Kamer van

Bij deze opdracht doe een

Koophandel en de Nederlandse

proefpitch. Hierbij laat je zien

Vereniging voor Journalisten.

wat je bedrijf kan en welk

Daarnaast zet je de kosten en baten

product/concept je wilt gaan

op een rij.

maken. Deze pitch wordt gefilmd.

SWOT-Analyse Bij deze opdracht kijk je naar de zwakke en sterke punten van de bedrijf. Waar liggen kansen en bedreigingen? Daar bouw je een strategie omheen.

17


Afspraken: Veel eigen verantwoordelijkheid De opzet van het project is dat je veel verantwoordelijkheid krijgt. Die zal je straks immers ook moeten kunnen opbrengen. Je bent verantwoording schuldig aan elkaar en aan de begeleider van de FHJ en de opdrachtgever. Wie niet presteert krijgt een afgekeurde opdracht en daarmee een onvoldoende. Aanwezigheidsverplichting tijdens colleges Bij het volgen van de colleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Mocht je vanwege een goede reden een college moeten missen, geeft dat dan door aan Bart van Teeffelen. Aanwezigheid tijdens werkweken Tijdens het ontwikkelen van je bedrijf maak je afspraken met je medestudenten over aanwezigheid tijdens de werkweken. Die afspraken kom je na. De FHJ controleert niet op aanwezigheid. Huisvesting De studentenbedrijven krijgen een ruimte ter beschikking op de FHJ. Je hoeft als bedrijf geen gebruik te maken van deze faciliteiten. Je kunt ook het voorstel aan je opdrachtgever doen om in hun bedrijfspand een plek te krijgen. Soms zal de opdrachtgever dit zelf voorstellen. Laptop Tijdens O&I stelt de FHJ geen computers beschikbaar. Je zult gebruik moeten maken van je eigen laptop. Dit zal in meeste gevallen voldoende zijn om het vak te kunnen volgen.

18

Handleidingi&o 20140120