Page 1

Gand NettSkolen

HELSEARBEIDERFAG HVORFOR HELSEFAGARBEIDER? HELSEARBEIDERFAG

100 % nettbasert studie har

Helsefagarbeider er noe for deg dersom du er glad i å arbeide med mennesker, du liker å bety noe for andre, og dersom du liker å gjøre noe meningsfylt. Det er stort udekket arbeidsmarked, og du er derfor garantert jobb!

Helsefagarbeiderens viktigste oppgaver er behandling og rehabilitering, men også forebygging av sykdom hos pasienten. Som helsefagarbeider hjelper du pasienten eller brukeren med daglige gjøremål som personlig hygiene, klesskift og måltider, i

tillegg til å gi behandling. Du må også kunne ta deg av de pårørende til den som er syk. Tidligere var yrkestitlene hjelpepleier og omsorgsarbeider benyttet. I dag er det helsefagarbeider som benyttes.

løpende opptak: Du kan søke når du vil, starte når du vil — men eksamen følger sentralgitt eksamensdato.

HVORFOR FAGBREV? • Fagbrev er med på å

synliggjøre din kompetanse. • Fagbrev gir høyere status i arbeidssituasjonen. • Fagbrev gir høyere lønn. • Fagbrev hever kvaliteten på arbeidsplassen din.

Den ansatte får • lønn som fagarbeider . • utvikling i jobben. • større muligheter på arbeidsmarkedet. • Brukt praktiske og teoretiske evner. • dokumentert det en kan. • fagutdanning som man kan bygge videre på.

Virksomheten får • en flinkere og mer motivert medarbeider. • rett person på rett plass. • gitt et signal til de ansatte om at virksomheten verdsetter dem. • et bedre arbeidsmiljø.

HVORDAN? Vi har fleksible

Når du har 5 års dokumentert praksis, kan du gå opp til fagprøven.

user_view_kurstilbud.asp?id=4042

opplegg: Studer hvor du vil, når du vil, via nettet!

Dersom du i tillegg har fellesfagene , kan du gå opp til fagprøven etter to år! Se: https://db.rkk.no/

FINANSIERING På neste side finner du prislisen for kursene. For deg som ikke har videregående utdanning fra før, og er 25 år eller

eldre, kan søke fylket om å få dekket udanningen. Se her for mer informasjon:

Studiene hos oss kan lånekassefinansieres for deg som har mer enn 50 % studiebelastning.

https://www.vigo.no/

GAND OPPLÆRINGSSENTER ROGALAND KURS- OG KOMPETANSESENTER


Gand NettSkolen HELSEARBEIDERFAG

FAGSAMMENSETNING OG PRIS Programfag Helsefremmende arbeid Yrkesutøvelse Kommunikasjon og samhandling Totalpris

Fagkode

Pris

HEA 2001

Kr. 4.875,-

HEA 2003

Kr. 3.575,-

HEA 2002

Kr. 3.575,Kr. 12.025,-

EKSAMEN Deltakerne vil få eksklusiv tilgang til læringsplattform på internett hvor alt fagstoff og informasjon, samt undervisningstimene er tilgjengelige.

Du går opp til eksamen som privatist. Du er selv ansvarlig for å melde deg opp til eksamen, dette gjøres her: www.privatistweb.no Slik ser PC-skjermen din ut når du følger undervisning via nettet!

NETTBASERT STUDIUM Vi gir individuell og kollektiv oppfølging via webinar: Et sted på nettet hvor lærer og elev møtes via webkamera, mikrofon, skjerm– og Undervisningen vi gir, blir fildelingsprogram. Dette filmet, streamet og lagt gir gode muligheter for å ut på nettet. Du kan se få tilbakemelding . undervisningen når du måtte ønske. Å studere via nett vil si at en følger et fleksibelt og individuelt tilpasset tilbud. Du kan studere hvor du vil og når du vil.

Fleksibilitet: Studer når du vil og hvor du vil. Du tar kun de fagene du trenger!

Deltakerne vil få eksklusiv tilgang til læringsplattform hvor alt fagstoff og informasjon vil bli gjort tilgjengelig. Vi har dyktige og motiverte faglærere med lang erfaring fra videregående opplæring.

HVORDAN SØKE? For å bli elev hos oss søker du via nett: https://db.rkk.no/user_view_kurstilbud.asp?id=4248

Du kan også ta kontakt med undertegnede for påmelding.

SPØRSMÅL? Har du flere spørsmål, eller ønsker du å melde deg på? Ta kontakt med

Inga Sandnes

Tlf.: 51 68 11 23 Mobil: 977 49 902 Faks: 51 68 10 01 Skype: inga.sandnes E-post: inga@rkk.no

HelsearbeiderfagNett  
HelsearbeiderfagNett  

Vi har fleksible opplegg: Studer hvor du vil, når du vil, via nettet! 100 % nettbasert studie har løpende opptak: Du kan søke når du vil, st...