Page 1

Gand NettSkolen

GENERELL STUDIEKOMPTEANSE ALLEMNNFAG 100% NETTBASERT

100 %

HVORFOR ALMENNFAG? Generell studiekompetanse gir mulighet for å søke universitet og høyskole. Vil du på høgskole / universitet, kreves det kompetansebevis som sier at du har generell studiekompetanse.

Vi tilbyr de seks fagene som til sammen gir denne kompetansen. Om du har noen fag fra før, tar du kun de du mangler hos oss.

Er du over 23 år, og har 5 års yrkeserfaring, holder det med disse 6 fagene for å få studiekompetanse.

nettbasert studie har løpende opptak: Du kan søke når du vil, starte når du vil — men eksamen følger sentralgitt eksamensdato.

GENERELL STUDIEKOMPTANSE Allmennfag som gir generell studiekompetanse, er veien å gå for deg som ikke har videregående utdanning fra før, og som ønsker å studere på høyskole / universitet.

Mangler du fag fra Generell studievideregående skole, kompetanse består av eller ønsker å forbedre følgende fag: karakterer, er dette en • Samfunnsfag, god mulighet! • Matematikk • Naturfag • Historie • Norsk • Engelsk

HVORDAN?

Vi har fleksible opplegg: Studer hvor du vil, når du vil, via nettet!

Vi følger læreplanen etter kunnskapsløftet, vi kan gi standpunktkarakter, og det er da mulig å bli trukket ut til eksamen.

Du kan også følge undervisningen hos oss og selv melde deg opp som privatist. Slik ser PC-skjermen din ut når du følger undervisning via nettet!

FINANSIERING På neste side finner du prislisen for kursene. For deg som ikke har videregående utdanning fra før, og er 25 år eller

eldre, har du rett på å få dekket utdannelsen. Dette må du søke fylket om. Se her for mer informasjon:

index.action

Studiene hos oss kan lånekassefinansieres for deg som har mer enn 50 % studie-

https://www.vigo.no/vigo-voksen/

GAND OPPLÆRINGSSENTER ROGALAND KURS- OG KOMPETANSESENTER


Gand NettSkolen

GENERELL STUDIEKOMPTEANSE

FAGSAMMENSETNING OG PRIS

Vi tilbyr følgende fag: • Norsk • Engelsk • Naturfag • Samfunnsafag • Historie • Matematikk

Programfag Norsk Historie Samfunnsfag Engelsk Naturfag Matematikk, praktisk

Fagkode

Pris

NOR 1212,11213, 1214

Kr. 7.000,Kr. 4.000,Kr. 2.000,Kr. 4.000,Kr. 4.000,Kr. 7.000,-

HIS1002 SAF1001 ENG1002 NAT1002 MAT 1001, 1005

EKSAMEN Dersom du får opplæringen betalt av andre, for eksempel fylkeskommunen, får du standpunktkarakter, og du vil bli trukket ut til eksamen i noen fag. Ellers kan eksamen avlegges som privatist, og du må selv melde deg opp via www.privatistweb.no

Deltakerne vil få eksklusiv tilgang til læringsplattform på internett hvor alt fagstoff og informasjon, samt undervisningstimene er tilgjengelige.

NETTBASERT OPPLÆRING Å studere via nett vil si at en følger et fleksibelt og individuelt tilpasset tilbud. Du kan studere hvor du vil, og når du vil.

hvor lærer og elev møtes via webkamera, mikrofon, skjerm- og fildelingsprogram.

Dette gir gode muligheUndervisningen er filmter for å få tilbakemelet, streamet og lagt ut på ding muntlig, men også nettet. på skriftlige oppgaver som gjøres underveis. Vi gir individuell og kollektiv oppfølging via webinar - et sted på nettet

Deltakerne vil få eksklusiv tilgang til en læringsplattform på internett hvor progresjonsplan, fagstoff, informasjon, samt undervisningstimene er tilgjengelig som opptak. Vi har dyktige og motiverte faglærere med lang erfaring fra videregående opplæring.

HVORDAN SØKE? Vi gir individuell og kollektiv oppfølging via webinar - et sted på nettet hvor lærer og elev møtes.

For å bli elev hos oss søker du via nett: https://db.rkk.no/user_view_kurstilbud.asp?id=4013

Du kan også ta kontakt med undertegnede for påmelding.

SPØRSMÅL? Har du flere spørsmål, eller ønsker du å melde deg på? Ta kontakt med

Johan Iversen

Tlf.: 51 68 11 23 Mobil: 900 52 176 Faks: 51 68 10 01 Skype: joiversen E-post: johan@rkk.no

GenStudiekompetanseNett  
GenStudiekompetanseNett  

Generell studie- kompetanse består av følgende fag: • Samfunnsfag, • Matematikk • Naturfag • Historie • Norsk • Engelsk Vi har fleksible opp...

Advertisement