Page 1

Gand NettSkolen

BARNE– OG UNGDOMSARBEIDER BARNE– OG UNGDOMSARBEIDERFAG

100 % nettbasert studie har løpende opptak: Du kan søke når du vil, starte når du vil — men eksamen følger sentralgitt eksamensdato.

Vi har fleksible opplegg: Studer hvor du vil, når du vil, via nettet!

HVORFOR BARNE OG UNDOMSARBEIDER? Det er stort behov for utdannede barne– og ungdomsarbeidere i dag! Å være barne– og ungdomsarbeider er en jobb for deg som liker å bety noe for andre. Du blir forbilde og er med på å gi barn og unge en god og meningsfull hverdag. Som barne- og ungdomsarbeider er du interessert i å jobbe med barn og ungdom.

Om jobben En barne– og ungdomsarbeider jobber med å tilrettelegge og gjennomføre ulike pedagogiske tilbud for barn og ungdom.

Barne- og ungdomsarbeideren jobber i nært samarbeid med barn, ungdom, foresatte og kollegaer.

HVORFOR FAGBREV? • Fagbrev er med på å

synliggjøre din kompetanse. • Fagbrev gir høyere status i arbeidssituasjonen. • Fagbrev gir høyere lønn. • Fagbrev øker kompetansen på arbeidsplassen din.

Den ansatte får • lønn som fagarbeider. • utvikling i jobben. • større muligheter på

Virksomheten får • en flinkere og mer mo-

• dokumentert det en

tivert medarbeider. • rett person på rett plass. • gitt et signal til de ansatte om at virksomheten verdsetter

• en fagutdanning som

arbeidsmarkedet.

• bruke praktiske og

teoretiske evner. kan.

man kan bygge videre på.

dem. et bedre arbeidsmiljø.

HVORDAN? Når du har 5 års dokumentert praksis, kan du gå opp til fagprøven.

Dersom du i tillegg har fellesfagene, kan du gå opp til fagprøven etter to år!

FINANSIERING På neste side finner du prislisen for kursene. For deg som ikke har videregående utdanning fra før, og er 25 år eller

eldre, kan søke fylket om å få dekket udanningen. Se her for mer informasjon: https://www.vigo.no/

Studiene hos oss kan lånekassefinansieres for deg som har mer enn 50 % studiebelastning.

GAND OPPLÆRINGSSENTER ROGALAND KURS- OG KOMPETANSESENTER


Gand NettSkolen

BARNE– OG UNGDOMSARBEIDER

FAGSAMMENSETNING OG PRIS Programfag

Fagkode

Pris

Yrkesutøvelse

BUA 2003

Kr. 4.875,-

Helsefremmende arbeid Kommunikasjon og samhandling

BUA 2001

Kr. 3.575,-

BUA 2001

Kr. 3.575,-

Totalpris

Kr. 12.025,-

EKSAMEN Deltakerne vil få eksklusiv tilgang til læringsplattform på internett hvor alt fagstoff og informasjon, samt undervisningstimene er tilgjengelige.

Du går opp til eksamen som privatist. Du er selv ansvarlig for å melde deg opp til eksamen, dette gjøres her: www.privatistweb.no

NETTBASERT STUDIUM Å studere via nett vil si at en følger et fleksibelt og individuelt tilpasset tilbud. Du kan studere hvor du vil og når du vil.

Fleksibilitet: Studer når du vil, og hvor du vil. Du tar kun de fagene du trenger!

Slik ser PC-skjermen din ut når du følger undervisning via nettet!

Undervisningen vi gir blir filmet, streamet og lagt ut på nettet. Du kan se undervisningen når du måtte ønske.

Vi gir individuell og kollektiv oppfølging via webinar: Et sted på nettet hvor lærer og elev møtes via webkamera, mikrofon, skjerm– og fildelingsprogram. Dette gir gode muligheter for å få tilbakemelding muntlig, men også på skriftlige oppgaver som gjøres underveis.

Deltakerne vil få eksklusiv tilgang til læringsplattform hvor alt fagstoff og informasjon vil bli gjort tilgjengelig. Vi har dyktige og motiverte faglærere med lang erfaring fra videregående opplæring.

HVORDAN SØKE? For å bli elev hos oss søker du via nett: https://db.rkk.no/user_view_kurstilbud.asp?id=4200

Du kan også ta kontakt med undertegnede for påmelding.

SPØRSMÅL? Har du flere spørsmål, eller ønsker du å melde deg på? Ta kontakt med

Inga Sandnes

Tlf.: 51 68 11 23 Mobil: 977 49 902 E-post: inga@rkk.no

BarneOgUngdomNett  

heten verdsetter dem. • et bedre arbeids- miljø. Vi har fleksible opplegg: Studer hvor du vil, når du vil, via nettet! 100 % nettbasert stud...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you