Page 1

03

Chefer vill bli b채ttre ledare

09

Fiber till Ericssons barndomshem

14

Satsar inom S채kerhet i Finland

03

2012

MOVEMENT


2

KONCERNCHEFEN HAR ORDET:

VIKTIGT MED RÖRELSE Rörelse är som bekant ett av Infrateks kärnvärden. Så viktigt är detta värde att vi döpt den tidning som du nu håller i handen till Movement. Här kan du läsa om allt som händer i vår verksamhet, i stort och smått.

Jag har i många sammanhang, både internt och inte minst externt, med stolthet betonat att Infrateks förändringsvilja är en drivande faktor för vår utveckling på marknaden. Att vi inser att vår omvärld förändras snabbt, och att förändringstakten kommer att öka under de närmaste åren, är avgörande för vår framgång. Det innebär att vi måste fortsätta arbetet med att ta fram smartare lösningar, använda den senaste tekniken och säkerställa en effektiv kompetensöverföring inom koncernen, det vill säga av bästa praxis. All rörelse är inte önskvärd, men drivs av förändringarna på marknaden och kundernas önskemål om att det ska finnas en sund konkurrens mellan leverantörerna. Upphandlingen i samband med det nya Fortum-kontraktet i Sverige medförde att vi lyckades behålla en hög omsättning, men innebär samtidigt omfattande förändringar i vårt geografiska ansvar. Vi tog ett steg framåt i Stockholm, men tappade kontraktet som huvudentreprenör i Värmland. Detta leder till stor intern rörelse och utmaningar som måste lösas på optimalt sätt och på kort tid.

Vi har också rört oss in på nya marknader, i linje med vår affärsidé: ”att bygga, underhålla och säkra kritisk infrastruktur”. Vi har lyckats etablera oss inom järnvägssegmentet, vi har med hjälp av våra finska kollegor påbörjat våra första stora leveranser på elstamnäten i Norge och Sverige, och vi har inom två år lyckats nå en ledande ställning inom säkerhetslösningar för varuhandeln i de nordiska länderna. Det här är bara starten för Infrateks nya tillväxmarknader. Jag avslutar med ett par ord i överförd betydelse: ”utan rörelse, ingen spänning”.

Trevlig läsning.

Bjørn Frogner // koncernchef

Movement ges ut av Infratek ASA i Norge, Sverige och Finland Redaktör: Emma Lindström Ansvarig utgivare: Espen Mathisen Tryck: Sandvikens Tryckeri AB Redaktion nr 3 2012: Emma Lindström, Espen Mathisen, Håkon Strand, Kirsi Lintunen Har du tips till Movements redaktion, kontakta emma.lindstrom@infratek.se Foto s. 9: Christer Wik/Nya Wermlands-Tidningen


DJURGÅRDENS BELYSNING – ETT KUNGLIGT UPPDRAG Sedan 2005 sköter Infratek drift och underhåll av belysningen på Djurgården i Stockholm på uppdrag av Kungliga Djurgårdens Förvaltning. Dessutom utför vi flera spännande projekt i stadsdelen för att utveckla belysningen för både boende och besökare.

Uppdraget omfattar hela Södra Djurgården och stora delar av Norra Djurgården. Totalt sköter vi ronderingar, seriebyten och felavhjälpning på 2000 ljuspunkter. Erika Forsberg, Infrateks projektledare, berättar att det är ett väldigt roligt uppdrag.

- KDF har valt att byta ut all armatur till LED, inte bara den miljöfarliga kvicksilverarmaturen som enligt lag måste vara utbytt 2015, utan man tar ett helhetsgrepp för miljövänligare belysning och byter rubbet, säger Erika.

- Vårt avtal omfattar belysning på gator, gång- och cykelvägar och parker. KDF satsar väldigt mycket på att både bevara och utveckla Djurgården vilket gör att vi får möjligheten att genomföra många roliga belysningsprojekt utöver det löpande uppdraget.

Erika berättar att just miljövänliga lösningar är något man satsar på. Vi har till exempel gjort ett test där vi satt upp solcellsdrivna pollare som kan ladda upp sig själva och inte kräver seriebyte. Testet har slagit väl ut och nu vill KDF även testa att använda solcellsdrivna stolpar. Infratek har också färdigställt belysningen kring det nya Spritmuseet och när Vasamuseet är färdigombyggt ska vi även belysa det området. - Den stora satsningen just nu är annars att vi ska förstärka belysningen vid alla övergångsställen. Det är för att satsa på gångtrafikanterna, inte minst eftersom Djurgården är ett promenadstråk som hela Stockholm utnyttjar, säger Erika.

Djurgården består bland annat av parkområden, villor, ambassader och flera museer. Stadsdelen utnyttjas flitigt av både stockholmare och turister. Ett av uppdragen för våra belysningsmontörer har varit att byta ut all armatur till miljövänligare LED.

Avtalet med KDF löper på ett år i taget och samarbetet fungerar enligt Erika mycket bra. Hon berättar att hon är i dialog med parkförvaltarna dagligen och att både vi som entreprenör och de som beställare är lyhörda och fokuserar på lösningar. Även förvaltarna på KDF är nöjda. - Samarbetet med Infratek funkar väldigt bra och vi är jättenöjda, säger Anders Karlsson på KDF.


SATSAR PÅ LEDARSKAP Det är måndag morgon. På ett hotell i Arlandastad utanför Stockholm har 18 förväntansfulla medarbetare samlats. De jobbar med olika saker och har rest olika långt för att komma hit. Men en sak har de alla gemensamt: De vill bli bättre ledare.

Infrateks ledarskapsprogram LEAD kör i höst igång för andra gången. Första rundan är ännu inte avslutad men har redan blivit en succé och till höstens program sökte närmare 30 personer. De utvalda sitter nu i en cirkel och tittar förväntansfullt på de tre männen som ska coacha dem under ett års tid: Remi, den stora Remi och Ola utan hår. Ja, de presenterar sig själva så och hela gruppen enas i ett befriande skratt.

Frogner avbryts med frågor från gruppen och fortsätter sedan med att vi måste fokusera på det positiva, bjuda på oss själva och lyfta fram de medarbetare som gör just det. Alla nickar instämmande tills den sista av de sju fastställda ledarprinciperna presenteras: Avvik har konsekvens. Livlig diskussion uppstår i rummet innan Bjørn tar ton: - Detta är inget negativt, den principen handlar om att man får lov att göra fel – men man måste också alltid förbättra sig, säger Bjørn och uppmanar alla deltagare att tänka på den sjunde principen som något positivt.

Alla som är här idag vill lära sig om sig själva, om hur de kan utveckla sin avdelning och de vill skaffa verktyg för att bli bättre i sin chefsroll. Några är mer precisa och beskriver till exempel hur tidigare avvecklingar av verksamheter har gjort att de som är kvar kräver mer av chefen. De vill nu lära sig metoder för att svetsa samman sin grupp, sätta gemensamma mål och få alla att gå samma väg. Koncernchef Bjørn Frogner inleder med att sätta ord på och exemplifiera Infrateks ledarprinciper. Han menar att vi måste sätta få men bra mål, trycker på att tillit är något man gör sig förtjänt av och menar att cheferna måste delegera på rätt sätt, utan att kontrollera.

Omgång två av LEAD kommer att pågå under drygt ett år med flera samlingar. Däremellan får alla deltagare olika typer av övningar att göra på hemmaplan. De tre ledarna kommer från det norska företaget Evoke, som tidigare hållit i Best Praxissamlingarna inom Infratek. Med över tio års erfarenhet vet de precis vilka frågor de ska ställa och hur de ska få deltagarna att resonera sig framåt. Redan innan lunch instruerar de gruppen inför deras första övning. Deltagarna ska bilda de tre grupper som man sedan ska jobba i under hela programmet. Det kanske låter enkelt, men haken är att alla ska vara hundra procent nöjda med sin grupp. Första övningen av många, och en av de största utmaningarna. Innan gruppen påbörjar resan mot att bli bättre ledare ställer sig Bjørn Frogner upp och ger dem några råd: - Ha roligt, tänk på våra kärnvärden och ta tillvara på detta tillfälle att skapa nya vänskaper!


HAR FÅTT VERKTYG ATT UTVECKLA AVDELNINGEN

5

Linda Wermée, redovisningschef på Stockholmskontoret, deltar i första omgången av LEAD, som startade i våras. Linda nominerades av sin chef och är väldigt nöjd med att hon tog chansen att vara med.

Efter ett halvår har Linda lärt sig massor, bland annat att hon som chef måste kunna släppa på kontrollen för att få gruppen att ta ansvar och växa. Hon beskriver hur roligt det är att se när gruppen själva bestämt något, hur de står bakom det beslutet på ett annat sätt än när hon som chef sagt att de ska göra på ett speciellt sätt.

- Det är ett fantastiskt tillfälle att utvecklas som ledare. och jag lär mig massor. Fokus är på feedback och coachning och det är något jag tagit med mig hem till min avdelning och praktiserar på i olika situationer. - Det tar såklart längre tid att bolla beslut och fråga dem hur de skulle vilja göra eller lösa ett problem, men det är väldigt utvecklande för hela avdelningen. För mig är detta ett nytt arbetssätt, jag har nog tagit på mig mer innan, nu känner jag att gruppen tillsammans tar mer ansvar. Det är fantastiskt! De 15 personer som deltar i första omgången av LEAD träffas regelbundet på Gardermoen, utanför Oslo. Mellan samlingarna får de olika uppgifter i form av tankesätt eller övningar de ska ta med sig hem. Till nästa träff praktiserar de på provokation, vilket innebär att de ska lära sig att provocera för att nå resultat. Linda berättar att det är häftigt att se när det händer något med hjälp av metoden, men att man måste lyhörd: - Det är viktigt att inte förarga någon och man får såklart välja vilka tillfällen just provokation passar, säger hon. I april 2013 är det dags för sista samlingen och Linda hoppas sedan att deltagarna kan hålla fortsatt kontakt och att det blir någon form av uppföljning. - Man går inte det här programmet och kommer ut som en annan person, det krävs att man jobbar hårt, praktiserar och tar med sig de verktyg man får till sin avdelning och fortsätter arbetet på hemmaplan, säger Linda.


6

SKA BLI LEDANDE INOM ELEKTRISK MOBILITET Infratek ger sig in på marknaden för laddning av elbilar med gasen i botten. - Det här är ett nytt affärsområde med en stor framtida potential. Vi är redan i gång med byggnationen av flera snabbladdningsstationer, berättar affärsutvecklare Roar H. Johansen. Infratek har i samarbete med Ishavskraft och under Ishavsveien-projektet byggt världens första laddstation med fullservice i Vestby i Norge. Vi är också i full färd med att öppna en snabbladdningsstation vid Svinesundsparken. Infrateks bidrag i dessa projekt har omfattat allt från entreprenad för rörgravar, elinstallation och nätanslutning, till övervakning och kommunikation. STOR POTENTIAL Målet med projektet Ishavsveien är att bygga ett fullständigt nät av laddstationer längs de viktigaste trafiklederna i Norge. - Laddstationerna innehåller laddare till alla typer av elbilar och de får inte vara begränsade till vissa modeller. Fördelen med snabbladdning är att man kan ladda batteriet till 80 procent på en kvart. På så sätt blir det möjligt att köra längre sträckor utan att man får problem, säger Johansen. Han menar att stationer för snabbladdning är ett område med stor tillväxtpotential. Infratek är inte bara en kompetent elinstallatör, vi har även agenturer på portabla snabbladdare som kan användas av till exempel bilhandlare och biluthyrare.

- Samtidigt vill vi bygga upp intern kompetens på området så att vi kan vara en oberoende drifts- och serviceleverantör till hela elbilbranschen. Dessutom kan vi tack vare vår kompetens som säkerhetsleverantör erbjuda övervakningstjänster. FÖRST NORGE OCH SEDAN SVERIGE Infratek är också i gång med bygget av företagets första snabbladdningsstation i Sverige – utanför Göteborg. Marknadspotentialen i Sverige är något mer osäker än i Norge, där generösa skattelättnader och subventioner satt fart på försäljningen av elbilar. I Norge får den som har elbil bland annat parkera gratis på kommunala parkeringsplatser, köra i bussfilen i större städer, passera vägtullar utan att betala och reducerad fordonsskatt. Dessutom är inköpspriset för elbilar lägre, eftersom de är undantagna skatt. Sverige har också infört förmåner för den som köper elbil, men inte i samma utsträckning som Norge, där elbilar som sagt är skattebefriade. - På sikt tror vi på den svenska marknaden och det ska bli spännande att följa den politiska utvecklingen på området i Sverige. I Norge har regeringen flaggat för att förmånerna för elbilsägare kommer att finnas kvar till åtminstone år 2017, säger Johansen.


7

Infratek korsord Vinnare i förra numrets korsordstävling blev Juha Heikkinen, transformatorinstallatör i Hikiä. Han löste korsordet och fick fram det rätta svaret ”kritisk infrastruktur”. Missa inte tävlingen på sid. 15 i detta nummer!

URVAL AV NYA PROJEKT UNDER TREDJE KVARTALET 2012 Drift, underhåll och beredskap av Karlstad kommuns belysningsbestånd, cirka 20 000 ljuspunkter. AMS-pilotprojekt för uppgradering av transformatorstationer åt Hafslund.

Affärsidé: Vi bygger, underhåller och säkrar kritisk infrastruktur Vision: Tillsammans ska vi leverera och bli ledande i Norden Kärnvärden: Närvaro, arbetsglädje, rörelse

Byggnation och installation av fibernät på Adelsö utanför Stockholm på uppdrag av Huawei. CCTV-bevakning av fyra stationer åt Fingrid Oyj. Byggnation av station för snabbladdning av elbilar på Vestby utanför Oslo åt Ishavskraft. Tunnelentreprenad med ny belysning, kabelstegar och åtgärdande av besiktningsanmärkningar i Fortums tunnelsystem under Stockholm.


LEVERANS AV TRE ”MINI SUBSTATIONS” MED TIGHT TIDSRAM

I slutet av 2011 tilldelades Infratek ett totalentreprenadkontrakt med finska J-SE. Vi skulle på kort tid bygga tre ställverk med vårt koncept ”Mini Substations” där vi konstruerar och levererar kompakta ställverk. Med ”Mini Substations” förkortas ledtiden från beställning till leverans och kräver kort montagetid på site. Två av ställverken kopplades till nätet redan i somras och det tredje under september. Med bra projektledning klarade vi uppdraget i tid.

meras och den kompensation man i Finland är tvingad att betala till kunden vid strömavbrott längre än 12 timmar kan också undvikas. Med ”Mini substations” blir det också lättare att utföra underhåll på nätet.

- Alla tre ställverk är klara och färdiga att använda och kunden är väldigt nöjd med Infrateks koncept, säger försäljningschefen Jari Välimäki.

- En typisk ”Mini-substation” är utrustad med en transformator 110/20 kV 6-16 MVA och ett prefabricerat 20 kV ställverk med 3-5 utgående fack, säger Jari.

”Mini Substations” byggs för att förbättra kapaciteten på distributionsnätet. Det är kostnadseffektivt och kan också minimera underhållskostnader i framtiden.

I det här fallet var kunden, J-SE, väldigt nöjda med vårt jobb och efteråt berömde de personalens expertis.

Med hjälp av ställverken delas nätet in i mindre områden. Om ett fel uppstår är det enkelt att snabbt separera det området och byta anslutningar. På det här sättet kan avbrottstiden mini-

- Vi fick beröm för vår fina laganda under utförandet och de uppskattade även vår professionella projektledning med god rapportering, säger Jari, som står längst till höger på bilden ovan.


9

INFRATEK DRAR FIBER TILL ERICSSONS BARNDOMSHEM 1895 tog Lars Magnus Ericsson patent på den så kallade mikrotelefonen som gjorde honom berömd inom telefontekniken. Mer än 150 år senare hjälper Infratek hembygdsföreningen i Värmskog att dra in fiber till hans barndomshem.

Ericsson, grundare av Telefonaktiebolaget L M Ericsson, föddes 1846 och växte upp på Nordtomta gård i Värmskog, mellan Grums och Arvika. Gården är sedan 1961 telemuseum och drivs av Värmskogs hembygdsförening.

- Ericsson hade dessvärre inte möjlighet att sponsra anslutningen. Vi tyckte det var synd att de inte skulle få ta del av satsningen så vi bestämde oss för att gå in och hjälpa till istället, berättar Stefan Sillen, avdelningschef och projektansvarig.

De boende i Värmskog har under flera år arbetat hårt för att få bättre tv, internet och telefoni. Några eldsjälar bildade för två år sedan föreningen Värmskog Fiber och gick ut med en upphandling där Infratek hade bäst erbjudande och utsågs till huvudentreprenör. Närmare 280 förväntansfulla medlemmar har nu skrivit kontrakt.

Tillsammans med våra samarbetspartners inom fibermaterial, Nexans, samt schaktföretaget Malmqvist Compact Maskiner, står Infratek för anslutningen, som beräknas vara klar under hösten.

Hembygdsföreningen var också intresserad av att få en fiberanslutning, inte minst för att kunna visa det stora språnget från 1800-talets teleteknik till dagens fiberteknik. De vände sig till Ericsson för att få ekonomisk hjälp med anslutningskostnaden.

- En representant från Ericsson har faktiskt hört av sig till oss och tackat. Det känns bra att kunna hjälpa till och förbättra tekniken för museet, sen är det är ju lite speciellt just för att det är självaste Ericssons barndomshem, säger Stefan Sillén, tv på bilden ovan. I mitten Dag Hallén, ordf. Värmskog Fiber och till höger Sigurd Bengtsson, ordf. Hembygdsföreningen.


DESTINATION HELSINGFORS I år firar Helsingfors 200 år som Finlands huvudstad. Dessutom är staden utnämnd till World Design Capital. Infrateks försäljningschef Jari Välimäki bjuder här på sina smultronställen och insidertips för en lyckad tur österut.

VILKA UTFLYKTER OCH SEVÄRDHETER REKOMMENDERAR DU? Helsingfors är ingen stor stad. Du kan få en bra överblick från tornet på Olympiastadion eller Ataljee Bar (takterassen på Sokos Hotel Torni). Vattnet är en viktig del av Helsingfors och det finns många guidade turer som utgår från Salutorget. Senatstorg med omnejd är värt ett besök, på torget står fyra byggnader ritade av Carl Ludvig Engel: domkyrkan, Regeringsbyggnaden, Helsingfors universitet och nationalbiblioteket. Helsingfors har över 80 olika museum. Besök till exempel Kiasma (modern konst) eller Nationalmuseum som visar den finska historien. VILKEN DEL AV STADEN TYCKER DU BÄST OM? Min favoritplats sommartid är Suomenlinna, också känd som Sveaborg . Det är en gammal fästning på åtta öar som ligger vid inloppet till Helsingfors. Det tar cirka 20 minuter med båt från Salutorget. Här finns något för alla; tunnlar, kanoner, museum, café och restaurang – och till och med ett bryggeri. Fästningen finns dessutom med på Unescos världsarvslista. VILKEN ÄR DIN FAVORITRESTAURANG? Helsingfors har många bra restauranger, varav fem stycken är listade i Guide Michelin. Chez Dominique har två stjärnor, men

jag kan också rekommendera Savoy och Sipuli som är traditionella högkvalitativa restauranger och Savotta, som serverar gammaldags, genuin finsk mat. Gillar du vitlök ska du gå till Kynsilaukka. Min stora favorit är dock Bellevue, som sägs vara den äldsta ryska restaurangen utanför Ryssland. Mysig atmosfär, trevlig personal och delikat mat! VAR SHOPPAR MAN BÄST? Det färskaste området för shopping är Kamppi, mitt i centrum, där affärerna är arrangerade efter tema, såsom sport och ungdomsmode. Kämp Gallery är ett lyxigt shoppingcenter som ligger i samma hus som det femstjärniga hotellet Kämp. Lite mer unika och handgjorda saker kan man köpa på Kiseleff House som ligger i de historiska delarna av staden, nära Senatstorg, vid domkyrkan. Nordens största köpcentrum heter Itis och ligger en kvart öster om Helsingfors. VILKET OMRÅDE BÖR MAN VÄLJA FÖR ATT BO PÅ HOTELL? Jag har själv aldrig bott på hotell i min egen hemstad, men har ett antal tips på hotell om du vill bo nära alla sevärdheter, shopping och trevliga restauranger: Fabian, Haven, Helka, Scandic Grand Marina, Seurahuone, Vaakuna och Torni.


11

ØYAFESTIVALEN För fjärde året i rad levererade Infratek reservkraft till Øyafestivalen i Oslo. Festivalen lockade över 12 000 besökare dagligen och vi såg till att scenerna, olika montrar och tält samt restauranger och barer hade ström. - Detta är vårt absolut största projekt inom avdelningen för reservkraft och vi använder nästan all utrustning vi har, säger Stein Birkeland. MINI ENTREPRENAD EN DEL AV INFRATEK Från och med den 1 oktober 2012 är Mini Entreprenad AB en del av Infratek Sverige AB. Mini Entreprenad erbjuder anläggningstjänster med inriktning på kabelnedgrävning för el, tele och data. Bolaget är beläget i Skåne och har cirka 20 anställda.

UTBILDNING I KÄRNPROCESSER Under juni månad genomfördes en koncerngemensam utbildningsinsats i våra kärnprocesser. Drygt 300 personer i Norge, Sverige och Finland har fått en genomgång av ledningssystemet Gaia och kärnprocesserna Sales and Marketing, Service and Operations och Project and Installation.

KONCERNDIREKTÖR PEOPLE & SAFETY TILLSATT Infratek har anställt Amund Kristiansen som koncerndirektör för People & Safety. Han kommer att ha det överordande ansvaret för kompetensutveckling, rekrytering, HMS, miljö och samhällsansvar i koncernen. Amund kommer närmast från tjänsten som HR Manager för SAP Norge och ansvarig för Talent & Performance Management i SAP Norden. Han tillträder den 2 januari 2013.

STATIONSKONTRAKT I FINLAND Vi har tilldelats ett kontrakt med Fingrid angående byggnation av en station i Kristina med spänningsnivåerna 400/110/20 kV. Konstruktionsarbetet startar omgående och byggnationen är schemalagd till vinter och sommar 2013 följt av Installation under hösten 2013. Projektet ska vara slutfört våren 2014.

25 ÅR I FÖRETAGET I slutet av september uppvaktades Morten Sievers, Espen Ruud Lystad och Alf Brustad på Infratek Elsikkerhet med kaffe, tårta och blommor. De har i år jobbat i företaget i 25 år och alla tre valde en klocka som jubileumsgåva.

DRIFTAR EXPRESSENS TRYCKERI Infratek har tecknat avtal med Tryckfast AB gällande eldriftansvar, beredskap, inspektioner och underhåll på hela elkraftanläggningen som försörjer Dagens Nyheter/Expressen-tryckeriet i Kista utanför Stockholm.


13

ÖKAT KUNSKAPSUTBYTE INOM AMS I Norge och Sverige jobbar flera av våra avdelningar med att få nya uppdrag inom Arbete Med Spänning (AMS). En tjänst som har stor potential är transformatorbyten under spänning.

Hafslund har länge önskat att kunna få transformatorer uppgraderade utan avbrott i elnätet. Avbrott på transformatorer i Norge medför nämligen stora KILE-kostnader, det vill säga avgifter som tas ut av nätägarna vid strömavbrott. AMS-teamet på projektavdelningen i Oslo bildades i år och har som uppgift att utvärdera möjliga lösningar att byta transformatorer med AMS-metoden. I september publicerades ett meddelande på Infrateks intranät att teamet skulle genomföra ett pilotprojekt tillsammans med Hafslund. - Det visade sig då att några av våra svenska kollegor redan har utfört ett flertal uppdrag av den här typen, vilket är jättebra. Våra svenska kollegor har inte bara kommit långt, vi fick också ett kvitto på att intranätet är ett mycket viktigt verktyg för kunskapsutbyte inom Infratek. Vi beslutade nyligen att vi bör lägga ut information om flera AMS-uppdrag på intranätet och vi ser redan nu resultatet av detta, säger Carl Barlev, affärsutvecklare för AMS på Infratek. Per Nilson på Infratek i Kungsbacka är AMS-montören som hörde av sig efter att ha läst meddelandet på intranätet.

Han har nu hjälpt AMS-teamet i Oslo. - Vi har utfört flera transformatorbyten utan avbrott. Vid varje tillfälle använde vi en provisorisk transformator som vi kopplade parallellt och det har fungerat mycket bra. Vi har två ”AMSskåp” med transformator, brytare och kablar som vi använder för transformatorbyten, förklarar Per Nilsson. - AUS-teamet i Oslo hade tänkt använda samma metod, så det här var betryggande att höra, säger Carl Barlev.

På bilden ovan syns AMS-montör Svein Erik Skotterud, affärsutvecklare Carl Barlev och energimontör Leon Andeng.

Försörjningstransformatorn till Tusenfryd (Norges största nöjespark) är en av de transformatorer som ingår i pilotprojektet för Hafslund. Transformatorn ska uppgraderas från 500 kVA till 800 kVA. Återstår att se vilken ny attraktion som nöjesparken har planerat...


14

SÄKERHET I FINLAND SATSAR FRAMÅT Affärsområdet Säkerhet etablerades I Finland under 2010 och blev ett juridiskt bolag 2011. I juni 2012 anställdes Jukka Hakola som landschef och nu satsar man för fullt på att utveckla säkerhetsaffärerna.

48-åriga Jukka har lång erfarenhet av säkerhetsindustrin. Han har bland annat tio års erfarenhet från Stanley Security, tidigare Niscayah och Securitas Systems. Hans senaste jobb var som chef på Esmi/Pelco Finland, en del av Schneider Electric. Förutom Jukka består det finska teamet av tre säljare, en projektledare och en tekniker – en bra mix av personal i olika åldrar med olika bakgrund och erfarenhet som ska utveckla Infratek på den finska säkerhetsmarknaden. - Vi står inför några stora utmaningar. Inte minst för att Infratek är okänt i säkerhetsindustrin i Finland. Dessutom måste vi börja använda GAIA och följa våra nordiska rutiner som en professionell leverantör av tekniska säkerhetssystem, säger Jukka. TOTALLEVERANTÖR Infratek är totalleverantör av tekniska säkerhetslösningar i Norden. Vi levererar alarmsystem, tv-övervakning, passagesystem, elektroniska varularm, lås och beslag samt drift av säkerhetsanläggningar. Inom Retail, det vill säga lösningar för detaljhandeln, erbjuder Infratek befintliga teknologier inom EAS, radiofrekvenser och akustomagnetisk teknologi. Infratek har nordiska avtal inom

Retail med kända kedjor som till exempel Stadium, H&M, KappAhl, Lindex och Gina Tricot. Dessa avtal har varit väldigt viktiga för utvecklingen i Finland. - Vi vill öka kundernas shoppingupplevelse och samtidigt öka butikernas försäljning och lösa deras problem med svinn, säger Jukka. Inom Högsäkerhet samarbetar Säkerhet med affärsområdet Central Infrastruktur. Infratek i Finland levererar bland annat videoövervakningssystem till ställverk i stationer. Inom Högsäkerhet har Infratek ett nordiskt avtal med Tyco som är världens största leverantör av säkerhetsutrusning och integrerade säkerhetssystem. - Vi ser att vi har lyckats vinna nordiska avtal med våra kunder eftersom vi även är representerade i Finland, inom både Högsäkerhet och Retail. Den finska marknaden är intressant eftersom den är öppen för att använda nya tekniska lösningar. Vi ser också att det finns en stor potential för att samarbeta med Central Infrastruktur mot gemensamma energikunder, säger Lars Erik Finne, koncerndirektör Säkerhet.


VÅRA KONTOR

VAR MED OCH TÄVLA På Infratek har vi kollegor som är både fotbollsspelare, längdskidåkare och cyklister. Och ett gäng segelfantaster. Som t ex personen på bilden. Frågan är bara vem det är?

15

Skicka in rätt svar till info@infratek.se och var med och tävla om ett presentkort på sportartiklar. Skriv “Movement” i ämnesraden. Skicka in din lösning senast den 16 november.


B PORTO BETALT RETURADRESS Infratek Sverige AB Box 42002 126 12 Stockholm --Norge Breivollveien 31 Pb 63 Alnabru 0668 Oslo Norge www.infratek.no --Sverige Västberga Allé 36B Box 42002 126 12 Stockholm Sverige www.infratek.se --Finland Muuntotie 5 PL 261 01531 Vantaa Finland www.infratek.fi

Movement 2012-3 SE  

Internal magazine for Infratek

Movement 2012-3 SE  

Internal magazine for Infratek

Advertisement