Page 1

05

Pientoimittajasta kokonaistoimittajaksi

09

Fingrid palkitsi projektipäällikön

10

Kesän matkailuvinkki Osloon

02

2012

MOVEMENT


2

VIESTI KONSERNIJOHTAJALTA:

Kesäkuun 15. päivä yli 100 Infratek-johtajaa kaikkialta Pohjoismaista kokoontui Ruotsin Stenungsundiin. Kaikki organisaation johtajat olivat tuolloin ensimmäistä kertaa koolla sen jälkeen, kun Infratekistä tuli pohjoismainen konserni.

Itselleni kokous oli hyvin innostava. Konsernin tulevaisuuden mahdollisuuksia käsitelleen konferenssin teemana oli “yksi, yhtenäinen Infratek”. Mielestäni hyvillä ja innostavilla johtajilla on keskeinen rooli organisaation työntekijöiden motivoimisessa sekä hyvän työympäristön ja tuloksien luomisessa. Kokous vakuutti minut siitä, että meillä on hyvä joukkue, jonka johtajat työskentelevät niin, että voimme yhdessä saavuttaa Infratekin tavoitteet. Olemme laatineet konsernille ja sen kolmelle liiketoimintaalueelle strategian, jonka tavoitteena on luoda yhtenäinen pohjoismainen organisaatio. Yhteen liittymisen myötä meillä on mahdollisuus vaihtaa asiantuntemusta maiden rajojen yli, mikä vahvistaa asemaamme Pohjoismaiden markkinoiden johtavana toimijana. Yhteen liittyminen tekee Infratekistä myös näkyvän ja houkuttelevan työnantajan. Lisäksi voimme entistä paremmin näyttää asiakkaillemme koko Infratekin tuotteiden ja palveluiden kirjon. Konsernin yhtenäisyys on tärkeää myös siksi, että se auttaa integroimaan uudet yritykset tehokkaasti toimintaamme heti alusta alkaen. Olemme päässeet hyvin alkuun yhden, yhtenäisen Infratekin rakentamisessa ja organisaatiossa työskennellään päivittäin tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Solmimme pian strategisten panostusalueidemme kannalta merkittäviä sopimuksia

Movement – lehden julkaisevat Infratek Norja, Ruotsi ja Suomi. Toimittaja: Emma Lindström Päätoimittaja: Espen Mathisen Paino: Sandvikens Tryckeri AB Toimitus 2 2012: Emma Lindström, Espen Mathisen, Håkon Strand, Kirsi Lintunen Ehdotukset Movement - lehden sisältöön, emma.lindstrom@infratek.se

ja olemme uudelleenjärjestäneet liiketoiminta-alueet pohjoismaista yhteistyötä tukeviksi. Käytössämme ovat tärkeät hallinnolliset työkalut IFS sekä Gaia ja Project ONEn myötä meillä on kohta myös yhteinen verkkoympäristö. Tämä lupaa hyvää tulevaisuutta ajatellen. Meillä on homma hallussa nyt ja tulevaisuudessa. Myös infratekiläisten määrä kasvaa. Tällä hetkellä rekrytoimme työntekijöitä Central Infrastructure liiketoimintayksikköön ja Ruotsin rautatiejärjestelmiin. Saamme myös organisaation muihin tehtäviin uusia ihmisiä, jotka tuovat mukanaan tuoreita ideoita ja kokemusta toisilta aloilta. Uskon, että voimme toteuttaa visiomme Infratekistä Pohjoismaiden johtavana toimittajana. Haluan tässä yhteydessä myös toivottaa kaikille hyvää kesää. Toivon, että keräätte voimia ja saatte lisää innoitusta Infratekillä työskentelyyn!

Parhain terveisin,

Bjørn Frogner // konsernijohtaja


GAIAN KÄYTÖN OPETTELUA Gaia on Infratekin uusi yhteinen toimintajärjestelmä. Opastus Gaian ja sen kolmen pääprosessin käyttöön on aloitettu Norjassa ja Ruotsissa. Suomessa koulutus järjestetään elokuussa.

- Tavoitteena on, että kaikki tutustuvat pääprosesseihin ja ymmärtävät kunkin prosessin käyttötarkoitukset ja vastuualueet. Kurssilla käymme läpi myös Gaian rakennetta ja sisältöä, ohjelmointipäällikkö Kjersti Halseth kertoo. Halseth kuitenkin huomauttaa, että sisällöltään Gaia ei ole vielä valmis. - Tässä vaiheessa keskitymme pääprosesseihin. Seuraavaksi mukaan otetaan tukiprosessit ja tuotekohtaiset prosessit. Se työ aloitetaan kesälomien jälkeen. Toistaiseksi kaikki prosesseihin liittyvät tiedostot ja ohjeet säilyvät muuttumattomina Gaiassa.

kaiken alkulähde. Meistä se sopii hyvin ohjausjärjestelmän nimeksi. Järjestelmähän on koko yhtiölle yhteinen ja keskeinen kriittisen infrastruktuurin rakentamisen, ylläpidon ja turvallisuuden tiedonlähde, Halseth sanoo. TÄRKEÄÄ KOULUTUSTA Järjestelmän kolme pääprosessia ovat Sales & Marketing, Projects & Installations ja Service & Operations. Prosessinomistajat ovat työstäneet uusia yhteisiä prosessikuvauksia ja tiedostomalleja, jotka koskevat koko Infratekiä, kaikkia maita ja liiketoimintayksikköjä. Ne ovat tärkeitä Gaian käytön opastuksessa. Hans Arndt on Projects & Installationsin prosessinomistaja. Hänestä Gaia on askel oikeaan suuntaan Infratekin yhteisten toimintatapojen luomisessa. - Nyt työnkulku Projects & Installationsissa on tarpeitamme varten räätälöityä, ja saamme hyvän ja luotettavan yleiskuvan työskentelystämme. Se on myös hyvä perusta parannuksille. Kehittyminen on tärkeää kilpailukyvyn säilyttämisen ja kasvattamisen kannalta.

NIMEKSI TULI GAIA Toimintajärjestelmänä tai TMQ-portaalina aikaisemmin tunnettu järjestelmä on saanut uuden nimen. Nimeä vaihdettiin, sillä järjestelmästä on käytetty eri maissa eri nimiä. - Tarkoituksena oli keksiä yhteinen nimi, joka on helppo lausua kaikilla konsernin kielillä. Näin vältymme myös väärinkäsiyktyksiltä. Maan jumalatar Gaia on kreikkalaisessa mytologiassa

Muita prosessinomistajia ovat Sales & Marketingista vastaava Espen Thorgersen ja Service & Operationsista vastaava Mats Olsson.


5 PIENTOIMITTAJASTA KOKONAISTOIMITTAJAKSI Tytäryhtiömme Unisec Varularm AB vaihtoi nimeään 1. kesäkuuta ja on nyt Infratek Säkerhet AB. Tämä on merkittävä askel kohti yhtiön tavoitetta olla Pohjoismaiden johtava vähittäiskaupan turvaratkaisujen toimittaja.

Vuoteen 2010 asti perheyrityksenä toiminut Unisec Varularm AB perustettiin vajaat 20 vuotta sitten. Vuonna 2010 Infratek hankki yhtiön osake-enemmistön ja vuoden 2011 alussa yhtiöön palkattiin 25 vuotta alalla työskennellyt Hans Molin, jolla on kokemusta alan suurtekijöistä Securitaksesta ja Niscayahista. Molin aloitti yhtiön toimitusjohtajana 1.1.2012. Tuolloin alkoi matka kohti entistä kattavampaa palvelutarjontaa, johon kuuluvat rikosilmoitinjärjestelmät sekä kamera- ja kulunvalvonta.

HANKINNAT Infratek Säkerhet AB on tehnyt jo monta läpimurtoa. Securityliiketoimintayksikön pohjoismainen yhteistyö tuottaa jatkuvasti uusia toimeksiantoja ja sopimuksia. Liiketoimintayksikkö on myös hankkinut keväällä konkurssiin asetetun Agis-yrityksen vähittäismyyntipuolen. - Hankinnan yhteydessä myös tuotehälytinjärjestelmä Sensormaticin edustamisesta Ruotsin markkinoilla tehtiin sopimus Tycon kanssa. Sopimuksen myötä vastaamme useista kansainvälisistä Ruotsin markkinoiden asiakkaista ja voimme nyt toimittaa kaikkien toimialojen turvaratkaisuja. RATKAISUJA VAATEKETJUILLE Infratek Säkerhetillä on 21 työntekijää ja toimipiste Järfällassa. Yhtiö toimii yksinomaan yritysmarkkinoilla, ja sen tarkoituksena on olla enemmänkin pitkäjännitteisiä asiakassuhteita ylläpitävä yhteistyökumppani kuin puhtaasti tekninen toimittaja. Yrityksellä on suuria muoti- ja vaatetusalan asiakkaita, kuten Hennes & Mauritz, Gina Tricot ja Intersport. Lisäksi sillä on yksittäisiä asiakkaita, kuten valokuvataiteen museo Fotografiska Museet Tukholmassa.

Molinin astuessa mukaan toimintaan yhtiö oli pienten markkinoiden suuri toimija. Molinilla oli selkeä tehtävä: pieni perheyritys sulautettaisiin osaksi konsernia, tarjontaa laajennettaisiin vähittäiskaupan turvaratkaisuihin ja yhtiö lähtisi integroitujen, standardoitujen ja yrityksille räätälöityjen ratkaisujen turvajärjestelmämarkkinoille. - Tällaiset ratkaisut edellyttävät aivan erilaisia turvajärjestelmiä. Tietoturva-alan asiakkaat voivat tarvita esimerkiksi sormenjälkitunnistimien kaltaisia edistyneitä ratkaisuja. Myös tiedonsiirtoyhteyden toiminta on varmistettava. Toimittajalle esitetään jatkuvasti tiukempia vaatimuksia luotettavuudesta ja laadusta sekä terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kunnioittamisesta.

Yhtiön nykyiset asiakkaat haluavat aiempaa enemmän erilaisia turvaratkaisuja. Molin kertoo myös, että yhtiöllä on asiakkaina myös aloittavia yrityksiä lähinnä Saksassa, Puolassa ja Baltiassa. - Syksyllä keskitämme voimavarojamme päivittäistavarakauppaan ja tee-se-itse-alaan, jota esimerkiksi rautakauppaketju K-rauta edustaa, Molin sanoo. Security-liiketoimintayksikkö on teknisten turvaratkaisujen kokonaistoimittaja, jonka valikoimaan kuuluvat mm. hälytinjärjestelmät, tv-valvonta, kulunvalvonta, sähköinen tuotevalvonta, lukot ja helat sekä turvallisuuslaitteiden ylläpito. Security-liiketoimintayksikkö toimii Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Vuonna 2011 liiketoimintayksikön liikevaihto oli reilut 300 miljoonaa Norjan kruunua (n. 40 miljoonaa euroa).


6

SUOSIKKIHANKE UUSITAAN Kungsbackan kunnalle tehty, menestyksekäs valaisuhanke oli tuskin saatu päätökseensä, kun yhtiömme voitti kilpailutuksessa jo toisen samanlaisen hankkeen. Juhannuksen jälkeen Gunne Isacsson käynnistää työryhmänsä kanssa rakennushankkeen, ja jälleen yksi pimeä pyöräilytie Ruotsin länsirannikolla valaistaan.

Viime vuoden toukokuussa Infratek sai Kungsbackan kunnalta tehtäväkseen uudisrakentaa Särön ja Spårhagan välisen Säröbanan kävely- ja pyöräilytievalaistuksen. Hankkeeseen kuului kaivu-, kanavointi-, valaisu- ja kuitutöitä sekä perustusten, lyhtypylväiden ja valaisinten asennusta. - Hanke oli myös taloudellisesti erittäin onnistunut ja tarkastuksessa ei annettu yhtään huomautusta. Se ei ole kovin tavallista, projektipäällikkö Gunne Isacsson kertoo.

Nyt Infratek on saanut Kungsbackan kunnalta lähes samanlaisen hankkeen. Tällä kertaa rakennetaan välille Valldan - Lerkilin. Rakennustyön aloituskokouksen tunnelma oli iloinen ja tilaaja toivoi, että hanke toteutettaisiin yhtä hyvin kuin viimeksikin. - Kokonaisuudessaan pystytämme yli 150 uutta lyhtypylvästä. Hanke toteutetaan kahden kaivinkoneen, pienehkön kuormaajan, projektipäällikön ja valaisusta huolehtivan asentajan voimin. Minun tehtävänäni on pitää koko hanke kasassa.


Infratek tietokilpailu Viime numerossa olleen tietokilpailun voitti Steinar Olsen, insinööri Oslosta. Hän tiesi, että Infratekin visio on: Työskentelemme yhdessä vahvistaaksemme asemaamme Pohjoismaiden johtavana toimijana. Muistathan osallistua uuteen kisaan tämän lehden sivulla 14.

KATSAUS V. 2012 2. NELJÄNNEKSEN UUSIIN PROJEKTEIHIN Lillestrømin ja Lørenskogin kaukolämpölaitosten rakentamisesta on sovittu norjalaisen Akershus Energi Varme AS:n kanssa. Rakennamme norjalaisen Sarpsborgin sairaalan sähköisen infrastruktuurin Fortum Distribution AS:lle.

Liiketoimintaidea: Rakennamme, huollamme ja turvaamme kriittisen infrastruktuurin Visio: Olla alan johtava pohjoismainen toimittaja Arvot: Tavoitettavuus, työtyytyväisyys, muutosvalmius

Saneeraamme Fortum Sähkönsiirto Oy:n Saukkolamuuntoaseman Lappohjassa. Toimitamme E.ON Elnät Sverigelle uuden 130/30 kV muuntoaseman, jolla tuulivoima kytketään sähköverkkoon Hylten kunnassa Ruotsissa. Uudistamme ja vahvistamme Vattenfall Eldistribution AB:n 43-kilometrisen jakeluverkon Tukholman saaristossa. Puitesopimus turvaratkaisujen ja elektronisten tuotehälytinten toimittamisesta Norjan suurimmalle huonekaluketjulle Bohusille. Trafikverketin kanssa solmittu periaatesopimus Tukholman alittavan lähijunatunnelin Citybanan rakentamisesta.


100 MOTIVOITUNEEN JOHTAJAN TAPAAMINEN

Ensimmäistä kertaa Infratekin historiassa pidettiin pohjoismaisen konsernin avainhenkilöiden tapaaminen. Tapahtuma pidettiin Stenungsundissa, Ruotsin länsirannikolla. Konsernin tulevaisuuden mahdollisuuksia käsitelleen konferenssin teemana oli “yksi, yhtenäinen Infratek”. Tapaamiseen osallistuivat kaikkien kolmen liiketoimintayksikön johtajat Norjasta, Ruotsista ja Suomesta. - Minulle henkilökohtaisesti työskentely Infratekissä on ollut todella inspiroivaa. On ollut todella jännittävää rakentaa uutta Infatekiä. Olen myös erittäin motivoitunut tulevaisuuden suhteen, sanoi konsernijohtaja Björn Frogner kokouksen avatessaan. - ”Yksi Infratek” on kokouksen tärkein viesti. Konsernin johto on asettanut sen päätavoitteekseen, sillä tämä on mielestämme oikea strategia Infatekin tulevaisuutta ajatellen. Olen nähnyt monien kilpailijoiden kasvavan liian nopeasti tietylle tasolle niin etteivät ole ensin rakentaneet yhteistä mallia toiminnalle. Uskokaa minua, se ei ole tie menestykseen. Meidän täytyy tehdä asian eteen hommia luodaksemme toimivan ”Yhden Infratekin ”, sanoi Frogner. Talousjohtaja Vibecke Skjolde kertoi johtajistolle konsernin tukitoimintojen tulevien muutoksien tilanteesta. Hän esitteli uudet People and Safety ja Finance & Business Systems organisaatiot ja selitti, miten tukitoimintojen vastuutoiminnot jatkossa jaetaan konsernin ja liiketoiminta-alueiden välillä. Skjolde kertoi myös miksi hyvä kassavirta ja käyttöpääoma ovat meille niin tärkeitä.

Liiketoimintayksiköiden johtajat Lars Bangen, Alf Engqvist ja Lars Erik Finne kertoivat kukin omat näkemyksensä kehitysmahdollisuuksissa liiketoimintayksiköissä Local Infrastructure, Central Infrastructure ja Security. Kjersti Halseth esitteli uuden yhteisen toimintajärjestelmän Gaian. Tapaamisessa saatiin nähdä ja kuulla myös kannanottoja muilta organisaation johtajilta. Stefan Lindskog, Elnät Norgen yksikönjohtaja puhui motivaatiosta, Hilde Nordahl, johtaja Securityn vähittäiskauppa-yksiköstä puhui asiakaslähtöisyydestä, Mats Olsson, Elnet Sverigen yksikönjohtaja puhui maantieteellisesti hajallaan olevan organisaation johtamisesta ja Risto Pietilä, HV liiketoimintayksikön johtaja, kertoi yhteisen pohjoismaisen identiteetin luomisesta organisaatioon. Tapaamisen lopuksi piti luennoitsija Pellegrino Riccardi esityksen johtajuudesta, motivaatiosta ja yli rajojen ulottuvan kulttuurisillan rakentamisesta.


9

VUODEN RAKENTAJA, KARI LIKANDER Fingrid Oyj järjesti Finlandia-talolla Omaisuuden hallinnan teemapäivän 31. toukokuuta. Ko. tilaisuudessa Infratekin projektipäällikkö Kari Likander sai hienon tunnustuksen työstään. Hänet palkittiin Vuoden Rakentaja –tittelillä.

- Kari Likanderin toiminnalle sähköasemahankkeissa on leimallista laaja, yksityiskohtiin ulottuva tekninen perehtyneisyys ja osaaminen myös asennustöiden ja kytkentäsuunnittelun osalta. Projektipäällikkönä Kari Likander on onnistunut motivoimaan oman joukkueensa suoritukseen, jossa tilaajan ja toimittajan yhteiset laatu- ja aikataulutavoitteet on saavutettu mallikkaasti, perusteli valintaa Fingridin varatoimitusjohtaja Kari Kuusela.

Kari Likander toimi projektipäällikkönä Uusnivalan, Tuovilan ja Huutokosken 400 kV sähköasemahankkeissa, joista kaksi ensin mainittua valmistuivat ja otettiin käyttöön syksyllä 2011. Huutokosken hanke on edelleen käynnissä ja etenee ennakoidussa aikataulussa. Kuvassa Kari Likander, Suvi Lokkinen ja Kari Kuusela


KOHTEENA OSLO Movement kysyy infratekiläisiltä, mistä he pitävät kotikaupungissaan ja miksi siellä kannattaa käydä. Saat sisäpiirin vinkkejä vapaa-ajan viettoon kaupungilla. Tässä numerossa kysymme Infratekin controllerilta Åsmund Dahlenilta vinkkejä Oslossa kävijöille.

MIKÄ ON LEMPIRAVINTOLASI? Lempiravintolani on Oslon keskustassa Rådhusgatenilla sijaitseva Statholdergaarden. Se on tosin aika kallis paikka. Yleensä pyrin kokeilemaan erilaisia ravintoloita joka kerta kun syön ulkona. Kuluneena vuonna olen käynyt muun muassa vietnamilaisessa Xich-Lo-nimisessä ravintolassa. Jos haluaa vähän tuhdimpaa ruokaa, kannattaa käydä keskustan tuntumassa Møllergatalla sijaitsevassa Justisen-ravintolassa. MIKÄ ON SINUSTA MUKAVIN KAUPUNGINOSA? En oikein osaa päättää mitä mieltä olen Oslon keskustasta. Minusta on mukavaa kuljeskella Aker Bryggessä, josta löytyy paljon ravintoloita ja kauppoja. Siellä on aina paljon ihmisiä ja hieno näkymä Oslonvuonolle. Minun täytyy kuitenkin myöntää, että päädyn usein Grønlandin kaupunginosaan. Ihmiset ovat siellä maanläheisiä, siellä on vanhoja rakennuksia ja vähemmän turisteja. Alue tuntuu enemmän aidolta Oslolta. MISSÄ KANNATTAA SHOPPAILLA? En ole tyypillinen shoppailija. Teenkin ostoksia mieluummin Oslon reuna-alueilla, missä pysäköintimahdollisuudet ovat paremmat. Monet Oslon vaatekaupoista ovat suuria ketju-

liikkeitä. Vapaa-ajanvarusteita etsivälle Oslo on kuitenkin hyvä kohde. Kilpailua on paljon, joten kaupungissa voi tehdä erittäin hyviä kauppoja. Myös kalastusvälineiden valikoima on laaja. Lisäksi Infratekin pääkonttorin vieressä on iso ostoskeskus. MILLAISIA RETKIKOHTEITA JA NÄHTÄVYYKSIÄ SUOSITTELET? Jos haluaa nähdä enemmän, kannattaa tehdä retki Bygdøyn saarelle. Siellä on kansallismuseo Norsk Folkemuseum, joka tarjoaa katsauksen Norjan kulttuurihistoriaan. Bygdøyssä sijaitsevat myös merenkulkumuseo Sjøfartsmuseet, norjalaisille naparetkeilijöille omistettu Frammuseet ja Kon-tiki-museo, jossa pääsee ihailemaan seikkailija Thor Heyredahlin saavutuksia. Kesäisin Bygdøyhin voi kulkea Rådhusbryggalta lähtevällä lautalla. Suosittelen myös Frognerseterenille johtavaa Holmenkollenin raitiolinjaa, jolta on hieno näkymä Oslon ja Oslonvuonon yli. MILTÄ ALUEELTA HOTELLI KANNATTAA VALITA? Itse valitsisin hotellin joko Frognerista tai Majorstuasta. Ne ovat rauhallisia ja turvallisia alueita lähellä keskustaa. Jos haluaa asua aivan keskustassa, Hotel Bondeheimen on kohtuuhintainen ja hyvä valinta.


11

AMS-KOEASEMA MYYTY Infratek on myynyt Oslon AMS-koeaseman riippumattomalle Live Work Consult AS -yhtiölle, jonka johtaja Ragnar Skogdalen on entinen infratekiläinen. - Kuten jotkin verkkoyhtiöt huomauttivat, ei ollut täysin oikeudenmukaista, että yrittäjien oli ostettava koepalveluita kilpailijaltaan. Myymisen on tarkoitus nopeuttaa AMS-menetelmien ja -ratkaisujen kehittämistä, liiketoiminnan kehittäjä Carl Barlev sanoo. UUSI TEKNIIKKA PIENENTÄÄ HÄVIKKIÄ Infratek Säkerhet AB on kehittänyt aivan uudenlaisen hälyttimen kauppojen käyttöön. Uusi hälytin on mekaaninen, toisin kuin kaupoissa perinteisesti käytetyt magneettihälyttimet. Uudet hälyttimet otetaan koekäyttöön Stadium-liikkeissä. Magneettihälyttimet ovat muodostuneet ongelmaksi, sillä myymälävarkaat voivat irrottaa ne tuotteista poistomagneetilla.

Mätkontroll sai hyvän alun Tytäryhtiömme EMSAB on nykyään Infratek Mätkontroll Sverige AB. Yhtiö on jo solminut joukon kauppoja, esimerkiksi Fortum Distributionin vuosittaisista pistokoetarkastuksista on sovittu. Lisäksi yhtiö on tehnyt sopimuksen ruotsalaisen sähkönjakelijan Filipstads Energinätin kanssa.

Uuden innovaation toivotaan lisäävän myymäläturvallisuutta ja pienentävän hävikkiä. - Jos voimme toteuttaa teknologiavaihdoksen luomalla jotakin uutta, syntyy myös liiketoimintamahdollisuuksia, Infratek Säkerhet AB:n toimitusjohtaja Hans Molin sanoo.

VEKA ON NYT OSA INFRATEKIÄ Veka Entreprenad AB on 1.5.2012 alkaen ollut osa Infratekiä. Veka Entreprenadin toiminta on pääasiassa maanrakennusurakointia. Yhtiöllä on noin 40 työntekijää ja toimipisteet Falkenbergissä ja Mölndalissa. Fuusion myötä Infratek voi entistä paremmin tarjota kriittisen infrastruktuurin kokonaisratkaisuja.

MUUNTOASEMAKONSEPTI RUOTSIIN Uusien muuntoasemien rakentamisen sijasta Infratek on jo vuosien ajan saneerannut vanhoja asemia. Saneeraustöitä on tehty paljon Suomessa, missä Infratek on kunnostanut esimerkiksi Fortumin ja Elenia Networkin (aiemmin Vattenfall) muuntoasemia. Nyt Infratek tarjoaa muuntoasemien saneerausta myös Ruotsin markkinoilla.

TÄRKEITÄ SOPIMUKSIA REGIONAL PROJECTSIN PUITTEISSA Oslon asemayksikkö solmi toukokuussa useita uusia sopimuksia, joiden arvo on yhteensä 19 miljoonaa Norjan kruunua (n. 2,5 miljoonaa euroa) - Markkinoillamme on kova kilpailu. On hienoa, että meillä on hyvä tilausvaranto ja myönteinen maine markkinoilla, osastopäällikkö Anne Reium sanoo.


13

KAUKOLÄMPÖVERKKO MUOTOUTUU Infratek teki viime vuonna sopimuksen Statkraft Varmen kanssa kaukolämmön rakentamisesta norjalaiseen Åsin kuntaan. Hanke on nyt käynnissä ja Infratekillä on jatkossa hyvät mahdollisuudet toteuttaa muitakin hankkeita tälle strategisesti tärkeälle asiakkaalle ja Åsin kunnalle.

Sopimuksen arvo on noussut 17 miljoonasta Norjan kruunusta (n. 2,36 miljoonasta eurosta) 20,5 miljoonaan kruunuun (n. 2,73 miljoonaan euroon), sillä kaukolämpölinjojen reitteihin on tehty muutoksia. Sopimus on Infratekin ja Statkraft Varmen ensimmäinen. Hanke on toivottavasti perusta pitkälle ja hyvälle asiakassuhteelle. Statkraft Varme on osa Statkraft-konsernia, joka on Euroopan suurin uusiutuvan energian tuottaja.

He mainitsevat myös, että aikataulun mukaan etenevän hankkeen tulevaisuus näyttää hyvältä.

- Aloitimme työt tammikuun puolivälissä ja arvioni mukaan olemme valmiita syksyllä 2013. Toimitamme asiakkaalle yhteensä 5 600 metriä kaukolämpöputkea ja hankkeen ensimmäinen rajapyykki saavutetaan uudenvuoden tienoilla, kun toimitamme tuosta määrästä ensimmäiset 3 500 metriä, projektipäällikkö Steinar Gabrielsen ja osaprojektipäällikkö Son Minh Tran kertovat.

– Åsin kunnassa yhteen kaivantoon asennetaan kolme 40-millimetristä putkea lähes koko kaukolämpöreitin varrelle. Samalla asennamme katuvaloja kunnalle ja alueella sijaitsevalle ympäristö- ja luonnontieteiden yliopistolle. Kunta toivoo myös, että osa alueen vesi- ja viemäröintijärjestelmistä vaihdettaisiin uusiin. Suunnitelmia tehdään, ja tarkoituksena on, että Infratek toteuttaisi hankkeen, Gabrielsen kertoo.

Hankkeessa on monia osapuolia ja useiden asioiden on tapahduttava yhtäaikaisesti, minkä vuoksi hyvä projektijohto on tärkeää. Samalla Infratek saa useita mahdollisuuksia uusilla alueilla.


14

JÄNNITTÄVÄT AJAT ODOTETTAVISSA Bengt-Göran Lilienbergillä eli Benganilla on paljon tekeillä. Hän jättää tehtävänsä Ruotsin sähköasentajien ammattiyhdistyksen Svenska Elektrikerförbundetin puheenjohtajana 16 vuoden jälkeen. Viime keväänä naimisiin mennyt Lilienberg täyttää syksyllä 60 vuotta ja kauan kaivatut eläkepäivät odottavat.

Lilienberg aloitti uransa energialaitos Vetlanda Energiverkillä vuonna 1976. Vuonna 1987 hän siirtyi Infratekiin, joka tuolloin toimi nimellä Smålands Kraft. Hän työskenteli linja-asentajana 1970-luvulla, jolloin moni asia oli toisin. Puutarhoihin kaivettiin sähkökaapeleita ja pylväiden asennus ja pylväskuoppien kaivaminen tapahtui käsin. Pylväissä työskenneltiin pylväskengät jalassa ja tavallisin kuljetusväline oli traktori tai lavamopedi. Lilienbergistä tuli Vetlanda Energiverkin työntekijöiden luottamusmies jo vuonna 1976. - Olin tuolloin mukana kahden vaalikauden ajan kunnallispolitiikassa ja pidin siitä paljon. Tultuani töihin Smålands Kraftiin 1980-luvulla huomasin aika pian, että olen tehnyt osuuteni ammattiyhdistystoiminnassa. Vuonna 1996 Lilienberg kuitenkin suostuteltiin ammattiyhdistyksen puheenjohtajaksi. Tarkoitus oli hoitaa pestiä vain vuoden ajan, kunnes tehtävään rekrytoitaisiin joku muu sopiva henkilö. Vuosi kuitenkin venähti, sillä Lilienberg luovuttaa puheenjohtajan nuijan seuraajalleen vasta nyt, vuonna 2012. - Tuntuu hyvältä jättää tehtävä uudelle puheenjohtajalle. Hommaan saadaan nuori ja innostunut ammatillinen edustaja. Olen sitä paitsi suunnitellut jääväni eläkkeelle täytettyäni 61. Odotan, että pääsen pelaamaan golfia, metsästämään ja kunnostamaan kotia.

Yli 35:n alalla vietetyn vuoden jälkeen on aika ripustaa pylväskengät naulaan ja jättää tehtävä yrityksen ja ammattiyhdistysläisten välittäjänä. Lilienbergille on kertynyt paljon kokemusta ja tietoa. Hän on muun muassa oppinut molemminpuolisen luottamuksen olevan hyvän työilmapiirin kannalta tärkeää, vaikka sen luominen ei aina olekaan helppoa. YLISTETTY KEKSINTÖ Vaikka ammattiyhdistystehtävä on vienyt viime vuosina paljon aikaa, Lilienbergin mieleen nousee kuitenkin eräs toinen muisto: hän oli mukana kehittämässä pehmeään maahan soveltuvaa pylväskiinnikettä, joka otettiin mukaan myös alan tukkuhintoja määrittelevään EBR-luetteloon. - Se on yksi parhaita muistojani! Toimitusjohtaja tarjosi samppanjaa ja lisäksi saimme osan myyntivoitoista, hän kertoo. Reilun vuoden päästä on aika sanoa hyvästit Infratekille ja aktiiviselle työelämälle. Viimeisenä työvuotenaan Lilienberg aikoo hidastaa vauhtia ja työskennellä osa-aikaisena, tarvittaessa. Lilienberg kertoo olevansa tyytyväinen siihen mitä hän on saanut urallaan aikaan. - Tehtävänäni on ollut pitää aina sekä yrityksen että ammattiyhdistyksen jäsenien etu mielessä ongelmanratkaisutilanteissa, Lilienberg sanoo.


15

OTA OSAA KILPAILUUN Jotta ette unohda loman aikana kokonaan työtä, olemme tehneet Infratek ristisanatehtävän. Ratkaise ristikko ja olet mukana arvonnassa.

Lähetä ratkaisu sähköpostilla info@infratek.se ja olet mukana urheiluliikkeen lahjakorttiarvonnassa. Kirjoita viestisi aiheeksi ”Crossword”. Lähetä vastauksesi 31. elokuuta mennessä.


B POSTIMAKSU MAKSETTU PALAUTUSOSOITE Infratek Sverige AB Box 42002 126 12 Stockholm --Norja Breivollveien 31 Pb 63 Alnabru 0668 Oslo Norge www.infratek.no --Ruotsi Västberga Allé 36B Box 42002 126 12 Stockholm Sverige www.infratek.se --Suomi Muuntotie 5 PL 261 01531 Vantaa Finland www.infratek.fi

Movement 2012-2 FI  
Movement 2012-2 FI  

Infratek internal magazine

Advertisement