Page 1

Henkilöstölehti Infratekin työntekijöille

05

Tutustu Infratekiin – uusi perehdytysohjelmamme

09

Panostusta hyvinvointiteknologiaan

13

Arendalin muuntoaseman rakentaminen – suurin hankkeemme

03

2013

movement


2

viesti konsernijohtajalta:

Energia-ala muutoksessa Infratek ei ole yksin murrosvaiheessa, vaan energia-ala on yleisesti muuttumassa. Nämä muutokset antavat meille lisää mahdollisuuksia vahvistaa tulevina vuosina asemaamme Pohjoismaiden johtavana infrastruktuuripalveluiden tuottajana. Energiasektorilla on viime vuosisadan alusta lähtien ollut tärkeä paikka pohjoismaisessa yhteiskunnassa. Energiasektori oli muun muassa yksi tärkeimmistä tukipilareista Pohjoismaiden teollistumisen aikana. Energiasektori muodostuu kolmesta ydintoimialasta: energiatuotannosta, jakelusta ja myynnistä. Historiallisesti tämä koko arvoketju on ollut julkisessa omistuksessa ja ennen kaikkea paikallisilla yrityksillä. 1990-luvun alussa tehtiin lakimuutoksia, joiden tavoitteena oli suojella asiakkaiden etuja ja samalla vaatia entisestään työn tehostamista. Se toi mukanaan korkeampia erikoistumisvaatimuksia ja teki selkeämmän eron energiantuotannon ja energianjakelun välille. Uskon, että jatkossa nähdään lisää eriytymistä, mikä antaa mahdollisuuksia myös verkonomistajille, joilla ei ole teollista taustaa. Fortum myy parhaillaan Pohjolan verkkoinfrastruktuurin omistusosuuksiaan ja jalostaa energiantuotantoon liittyvää toimintaansa. Uskon, että verkon ostajiksi haluavat toimijat, joilla on mahdollisuus saada taloudellista hyötyä pitkällä aikavälillä, kuten kansainväliset infrastruktuurirahastot tai eläkerahastot. He

toivovat vakaata ja ennustettavaa tuottoa, joka on hieman korkeampi kuin perinteisiltä pankkimarkkinoilta odotettava tuotto. Kun tästä tulee todellisuutta, verkonomistajat haluavat vaikuttaa myös meihin toimittajiin. Uudenlainen omistaja minimoi riskejä ja on riippuvainen pitkän aikavälin kumppaneista, jotka toimittavat tehokkaasti ja äärimmäisen ennustettavasti. Se edellyttää tuotantokyvyltään suuria toimittajia, joilla on laajaa osaamista ja maantieteellistä läsnäoloa - kuten Infratekillä. Uskon myös, että voimme tämän ansiosta nousta arvoketjussa ylemmäs ja ottaa entistä enemmän vastuuta. Infratek on muutoksen kourissa ja me kehitämme konsepteja voidaksemme olla toivottu kumppani. Elämme energia-alalla jännittäviä aikoja ja markkinoiden uudistuessa meillä on entistä suuremmat mahdollisuudet.

Bjørn Frogner // konsernijohtaja

Movement-lehden julkaisevat Infratek Norja, Ruotsi ja Suomi. Toimittaja: Kristin Andreasson Päätoimittaja: Espen Mathisen Kannen kuva: Werner Vonheim Paino: Sandvikens Tryckeri AB Toimitus nr 3 2013: Kristin Andreasson, Espen Mathisen, Kirsi Lintunen, Håkon Strand, Werner Vonheim Ehdotukset Movement-lehden sisältöön: cecilia.wikstrom@infratek.se


Bjรถrn Frogner, konsernijohtaja.


4

Margrete Martin on kehitt채nyt Infratekin uuden perehdytt채misohjelman


5

Tutustu Infratekiin – uusi perehdytysohjelmamme Perehdytysohjelman avulla konsernin kaikki uudet työntekijät saavat samat perustiedot yhteisistä järjestelmistämme, työkaluistamme, liikeideastamme ja yrityskulttuuristamme. Perehdytysohjelma on nettipohjainen ohjelma, joka käynnistyy sopimuksen allekirjoituksesta ja jatkuu puoli vuotta töiden alkamisen jälkeen. Se on apuväline sekä uusille työntekijöille että kaikille henkilöstöstä vastuussa oleville esimiehille. – Ohjelman avulla varmistetaan, että perusteet ja konsernin yhteiset asiat opetetaan uudelle työntekijälle. Oma esimies vastaa tehtävään perehdyttämisestä ja konsernin koulutuksesta, People & Safety -osaston kehityksestä vastaava Margrete Martin sanoo. Martin on toiminut perehdyttämisohjelman projektipäällikkönä alusta asti töiden käynnistyttyä vuonna 2013. Eri opetusjaksojen lisäksi ohjelmaan kuuluu kaksi seurantakeskustelua lähimmän esimiehen kanssa sekä työntekijän oma tukihenkilö, jonka puoleen uusi työntekijä voi kääntyä kaikenlaisissa kysymyksissä. Ammattimaiseen organisaatioon Perehdytysohjelman käyttöönotto on luonnollinen seuraus Infratekin kehityksestä: yritys on keskittynyt ammattimaistamaan organisaation entistä useampien yhteisten järjestelmien, työkalujen ja toimintatapojen avulla. Tärkeää on ennen kaikkea se, että Infratekkulttuuria ja arvojamme (tavoitettavuus, työtyytyväisyys ja muutovalmius), noudatetaan, ja että pyrimme yhteisiin

tavoitteisiin positiivisella asenteella, joka tuo työarkeen energiaa. Ohjelman aloite tuli konsernijohdolta ja Margrete, joka oli itse uusi työntekijä, sai tehtäväkseen kehittää modernin nettipohjaisen perehdyttämisohjelman, joka olisi mahdollista toteuttaa ilman matkustamista. – On ollut jännittävää ja opettavaista työskennellä tämän ohjelman parissa! Tilanne oli täydellinen, kun olin itse juuri aloittanut Infratekissä – siten pystyin samastumaan uuden työntekijän ajatuksiin ja kysymyksiin, Margrete sanoo. Hänellä oli apunaan työryhmä, johon kuului viisi konsernin eri tehtävissä työskentelevää henkilöä. Työryhmän lisäksi ohjelmaan on otettu työn edetessä mukaan esimerkiksi ammattiliiton edustajia, esimiehiä ja työntekijöitä. Koska ohjelma on nettipohjainen, Infratekin IT-osasto on tehnyt suuren työn etsimällä ratkaisuja integroidakseen uuden ITjärjestelmän olemassa olevaan järjestelmään. Perehdytysohjelma lanseerataan syksyllä 2013 ja se koskee konsernin kaikkia uusia työntekijöitä. Myös kaikkia nykyisiä työntekijöitä kehotetaan osallistumaan ohjelmaan jotta he saisivat kertausta taidoista ja tiedoista, joita uusille työntekijöille nykyään opetetaan.


6

Amund Kristiansenin ja Helge Dervon mielestä oikea asenne on välttämätöntä Infratekin turvallisen työympäristön luomisessa.

HUOLEHDI TYÖKAVERISTASI! Jotta Infratekissä jokainen kiinnittäisi enemmän huomiota jokapäiväisessä työssään työterveyteen ja –turvallisuuteen sekä ympäristöasioihin, on koko konsernissa käynnistetty sisäinen kampanja.

Tavoitteena on, että jokainen työntekijä tietää, että on tärkeää asettaa turvallisuus etusijalle. Useiden vakavien onnettomuuksien jälkeen on ollut tarpeen lisätä tietoisuutta, ammattitaitoa ja rutiineja turvallisen työympäristön luomiseksi Infratekissä. Sekä työntekijöillemme, johtajille että asiakkaille on tärkeää, että yhtiöllä on selkeä turvallisuusprofiili. Yksi keino parantaa turvallisuuskulttuuriamme oli kampanjamme ”Turvallisuusvuosi 2013”. Vuoden aikana on jo tehty useita toimenpiteitä Infratekin työterveys-, työturvallisuus- ja ympäristöasioden parantamiseksi. HSEQ-yksikön päällikön Helge Dervon mukaan on tärkeää, että teemme työtä omien turvallisuusasenteidemme muuttamiseksi. - Haluamme, että ajattelet ensin työn riskitekijöitä sen sijaan, että tekisit hätäisiä päätöksiä. Se ei vie sen enempää aikaa! Näin toimimalla voit välttää mahdollisen harkitsemattoman päätöksen takia tapahtuvan vahingoittumisen. Haluamme nähdä sinut töissä joka päivä! Hän kehottaakin meitä ottamaan turvallisuusasiat huomioon sekä töissä että vapaa-aikana.

- Teemme joka päivä valintoja joissa pienikin muutos tapahtumasarjassa voi aiheuttaa vahingoittumisen. Älä ajattele, ettei tämä koske sinua! Voitko esimerkiksi sanoa rehellisesti käsi sydämellä, että et lue tai kirjoita tekstiviestejä autossa samalla kun ajat? Voitko sanoa, että et koskaan ota riskejä työssä tai vapaa-aikana? Turvallisuuskampanjan tarkoituksena on lisätä Infratekin työntekijöiden tietoisuutta näitä valintoja koskien. Kampanjan aikana tullaan levittämään asiaa koskevia julisteita toimistojen yhteisiin tiloihin kuten neuvotteluhuoneisiin, kahvi- ja ruokailutiloihin ja muihin yleisiin tiloihin. - Sen lisäksi, että meillä on tietoa ja työkalut työskennellä työterveys-, työturvallisuus- ja ympäristöohjeiden mukaisesti, tarvitsemme myös muutosta asenteissa. Toivomme, että tämä antaa ajattelemisen aihetta ja täydentää konkreettisia toimia, joita toteutamme Turvallisuusvuoden 2013 aikana, sanoo Amund Kristiansen, People & Safety -yksikön vetäjä.


7

TYÖNTEKIJÄT VASTAAVAT: Mikä on työssäsi vaarallisinta?

Michael Aava, huoltoteknikko, Tukholma - Työskentely suurjännitelaitteiden parissa ja korkeissa paikoissa. Ne ovat vaarallisimmat työvaiheet, mutta riski ei ole suuri niin kauan kuin turvallisuusmääräyksiä noudatetaan. Meillä on tapana työskennellä pareittain ja voimme toivottavasti jatkaa sitä turvallisuuden takaamiseksi. Myös työmaahan kohdistuvat paineet ja alas painetut hinnat voivat aiheuttaa suurta vaaraa, koska niiden vuoksi työ tulee tehdä nopeasti. Johtaja ei voi olla työmaalla vahtimassa jokaista työvaihetta, joten vastuuta on otettava itse.

Pekka Manninen, muuntaja-asentaja, Hikiä - Muuntajatyöstä 80 % tapahtuu muuntajan kannella (2-8 m korkeudella maanpinnasta), työssä käytetään mm. suuria kiintoavaimia ja lekoja. Lisäksi muuntajan kansi on päänsääntöisesti kupera ja sääolosuhteet vaikuttavat sen liukkauteen suuresti. Sen vuoksi mielestäni vaarallisinta jokapäiväisessä työssäni on korkealla työskentely, raskaat työkalut ja vaihtelevat olosuhteet.

Nieminen Tauno, sähköasentaja, Hikiä - Jokainen työpäivä on erilainen ja riskit ja vaaratekijät erilaisia. Mutta kriittisin vaihe/tekijä on aamuherätyksen jälkeen joka aamuinen voimistelu ja lihasten venytys. Jos tämän jättää tekemättä, tulee työpäivästä kankea ja mahdollisuus, että revähdyttää tai niksauttaa itseään niin että ei selviä ilman lääkäriä ja sairaslomaa on todellinen. Kyllähän meillä jokaisella äkkinäiset ja väärät nostoliikkeet kaikenlaisessa työskentelyssä ovat niitä vaarallisimpia tekijöitä.

Erlend Olsen, projekti-insinööri, Oslo - Kriittisintä minun jokapäiväisessä työssäni on korkealla työskentely. Siksi minulle on todella tärkeää, että käytän oikeanlaisia nostimia ja putoamissuojavälineitä.


8

Kuvan henkilöt: vasemmalta Petter Hofstad (KAM, Infratek), Olaug Mari Gylland (käyttöpäällikkö, Midt-Nord Norge, Infratek), Atle Reitaas (aluepäällikkö, Atea) ja Jostein Staverløkk (projektijohtaja, Atea).


9

Infratek menestyy hyvinvointiteknologiassa Turvallisuus-liiketoimintayksikkö on innovatiivisen hyvinvointiteknologian ja perinteisten turvallisuusjärjestelmien myötä vahvistamassa kilpailukykyään terveyssektorilla.

Kuten intranetissä ilmoitettiin, Turvallisuus-liiketoimintayksikkö yhdessä ATEA:n kanssa voitti Trondheimin kunnan kehyssopimuksen koskien potilashälytysjärjestelmien toimitusta kunnallisiin hoitokoteihin sekä laitteiden ylläpitoa. Sopimus on voimassa viisi vuotta ja astuu voimaan vuoden 2014 2. neljänneksestä alkaen. Infratek on useita vuosia toimittanut hyvinvointiteknologiaa juuri Trondheimin kunnalle ja tavoitteena on nyt tarjota vastaavia ratkaisuja kaikkiin Pohjoismaihin. – Meillä on mielestämme erinomainen, nimenomaan hoitokodeille suunniteltu potilashälytinjärjestelmä ja alan markkinat kasvavat. Voitimme aiemmin tänä vuonna tarjouskilpailun uudesta Lyngdalissa sijaitsevasta hoitokodista, jonka kokonaiskonsepti on saanut suurta poliittista huomiota tulevaisuuden hoitokoteja ajatellen. Tämä lupaa hyvää alan tulevaisuuden markkinoille, Norjan teollisuusdivisioonan johtaja Arne Rud sanoo.

Ylin poliittinen ryhmä pitää hyvinvointiteknologiaa todella tärkeänä tekijänä, jonka avulla vastataan terveys- ja hoiva-alan tulevaisuuden haasteisiin. Norjan hallitus on käynnistänyt oman ohjelman hyvinvointiteknologian kehittämiselle ja integroimiselle. Ohjelman tarkoitus on auttaa ihmisiä selviytymään arjesta ja antaa heille mahdollisuus osallistua aktiivisesti sairaudesta tai heikentyneestä toimintakyvystä huolimatta. Tavoitteena on, että hyvinvointiteknologian tulee olla kiinteä osa hoivasektorin palveluntarjontaa vuoteen 2020 mennessä. Teknologian lähtökohdista katsottuna hyvinvointiteknologia vastaa ominaisuuksiltaan selkeästi perinteisiä turvajärjestelmiä ja järjestelmiä voidaan integroida uudeksi sovellukseksi. Tämän avulla voidaan helpottaa hoitolaitosten päivittäistä järjestelmien hallintaa. On merkittävä kilpailuetu, että Infratek voi nyt tarjota tulevaisuuden vaatimukset täyttävää hyvinvointiteknologiaa yhdessä perinteisten turvajärjestelmien kanssa, mikä on todella tärkeää terveysalan tulevissa hankkeissa.

Mitä hyvinvointiteknologia on? Hyvinvointiteknologia tarkoittaa teknologista apua, joka antaa turvaa, lisää sosiaalista osallistumista, liikkumista sekä fyysistä ja kulttuurista aktiivisuutta. Se myös vahvistaa yksilön kykyä selviytyä itse arjesta sairaudesta ja heikentyneestä sosiaalisesta, psyykkisestä tai fyysisestä toimintakyvystä huolimatta. Hyvinvointiteknologia voi toimia myös sukulaisten tukena tai parantaa palvelutarjonnan saatavuutta, resursseja ja laatua. Hyvinvointiteknologiset ratkaisut voivat monissa tapauksissa esimerkiksi estää hoitolaitokseen joutumisen.


10

Infratek rockfestivaaleilla Norjan varavoimaosasto vastasi viidettä vuotta peräkkäin esiintymislavojen, ruokavaunujen, ravintoloiden ja baarien sähkönsaannista Oslon Øya-festivaaleilla, joka on noin 85 000 kävijänsä ansiosta yksi Norjan suurimmista musiikkifestivaaleista. Festivaali järjestettiin tänä vuonna elokuun alussa ja Stein Birkeland totesi festivaalityön lomassa seuraavasti: - Kaikki on sujunut hyvin ja me olemme aikataulussa. Meillä on paljon kokemusta tästä tehtävästä ja järjestelyjä on yhtä paljon kuin viime vuoden festivaaleilla. Festivaaleilla esiintyivät muun muassa seuraavat bändit: Blur, Kraftwerk, Slayer, Tame Impala ja Wu-Tang Clan.

Panostus projektipäälliköihin Vuoden 2013 aikana seitsemäntoista ruotsalaista työntekijää on osallistunut Infratekin projektipäälliköiden koulutushankkeeseen. Koulutus on Elnät Sverigen aloite ja yhtiö on tarjonnut muutamalle ennakkoon valitulle työntekijälle mahdollisuuden osallistua siihen. Koulutuksen tarkoitus on toisaalta parantaa olemassa olevien projektipäälliköiden osaamista ja antaa heille lisää työkaluja työarkeen. Mutta tarkoituksena on myös vahvistaa Infratekin vetovoimaa projektipäälliköiden työnantajana ja lopulta vaikuttaa toiminnan tuottavuuteen. Näin kurssille osallistunut Kristina Lindqvist sanoi koulutuksen jälkeen: - Tiedostan nyt paremmin johtajuuden ja projektissa kommunikoinnin merkityksen. On myös ollut arvokasta saada konkreettisia työkaluja projektien suunnitteluun ennen niiden aloittamista. Hyvä suunnittelu on avain kannattaviin projekteihin ja se helpottaa projektin edetessä työtehtävien delegointia.

Uusi pääomistaja Infratekille Hafslund ja Fortum ovat myyneet Infratekin osakkeensa sijoitusyhtiö Tritonin hallinnoimalle rahastolle. Infratekin virallinen pääomistaja on nimeltään Heraldic Holding AS. Infratekillä on nyt uusi pääomistaja, joka näkee suuria mahdollisuuksia markkinoilla joilla toimimme, ja he ovat

investoineet parhaaseen mahdolliseen vaihtoehtoon, Infratekiin. Tulee olemaan mielenkiintoista kuulla heidän ajatuksiaan ja nähdä miten voimme hyödyntää heidän osaamistaan ja resurssejaan yhtiömme edelleen kehittämisessä.


Kjetil Anderson Danevad, jousiammunnan Norjan mestari!

Kjetilin napakymppi Infratekin asentajana Agderissa työskentelevä Kjetil Anderson on juuri voittanut Norjan mestaruuden jousiammunnan joukkuekilpailussa. Movement haastatteli tuoretta mestaria ja kyseli hänen erikoisesta harrastuksestaan.

Kuinka kauan olet harrastanut jousiammuntaa, ja milloin aloitit? – Olen harrastanut jousiammuntaa parisen vuotta. Suomalainen appeni harrastaa lajia, ja hänen luonaan kyläillessämme sain kokeilla hänen joustaan. Sen jälkeen päätin selvittää, onko Kristiansandin lähialueella jousiammuntaseuraa. Löysin seuran, liityin siihen, ostin oman jousen ja aloin lisäksi ampua kotona. Kilpailen pitkäjousella, joka on valmistettu puusta ja jossa käytetään puunuolia. Mikä lajissa miellyttää sinua? – Pidän jousiammunnassa siitä, että hyviin tuloksiin pääsee vain rauhallisena ja keskittyneenä. Jos ajatukset alkavat harhailla, ampumisesta ei tule mitään. Kun kaikki menee nappiin ja tiedän, että nuoli osuu keskelle taulua, tunne on upea. Miltä tuntui voittaa Norjan mestaruus? – Voittaminen oli uskomattoman upeaa! Joukkuehenkemme oli todella hyvä ja tuimme toisiamme. Aloitimme joukkuetovereitteni kanssa finaalin vahvasti. Viimeinen sarjamme kuitenkin oli heikko, mutta onneksi hyvä alku riitti tuomaan voiton kotiin. Minua jännitti

sanoinkuvaamattoman paljon kahden viimeisen nuolen ampuminen, sitä ei voi kieltää. Jännitys oli valtava. Onko Kristiansand hyvä paikka harrastaa jousiammuntaa? Montako aktiivista lajin harrastajaa Norjassa on? – Meillä on oikein hyvä seura, jossa on sekä kilpailu- että harrastusmielessä ampuvia. Jäseniä on tällä hetkellä viitisenkymmentä. Jousiammunnasta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita kokeilemaan lajia. Muuallakin maassa on paljon seuroja. Aktiiviharrastajia on Norjassa noin 1200, ja minun käsitykseni mukaan kaikissa Pohjoismaissa on hyvät mahdollisuudet harrastaa lajia. Miten viihdyt Infratekillä? Onko joistakin jousiammunnassa tarvittavista ominaisuuksista hyötyä työssäsi? – Viihdyn Infratekillä erittäin hyvin. Minulla on mukavat työkaverit ja pidän työstäni. Jousiammunnalle ja työlleni yhteinen piirre on, että stressaantuminen ei ole hyvästä kummassakaan. Molemmissa on tärkeää pystyä keskittymään kulloiseenkin tehtävään, jotta homma hoituu turvallisesti.


Jens-Erik Fladby kertoo H책kon Borgenille ja h채nen Statnett-tiimilleen projektista.


13

Mittava projekti herättää kiinnostusta Statnettin muuntoaseman rakentaminen Arendaliin on yksi Infratekin kaikkien aikojen suurimmista projekteista. Järkevien ratkaisujen ja työn etenemisen ansiosta asiakas on tyytyväinen, mikä antaa Infratekille aiheen ylpeillä hyvästä terveys-, ympäristö- ja turvallisuustyöstään. Pohjoismaiden verkkoyritysten edustajat ovat myös käyneet vierailulla. Statnettin verkkorakennusryhmä vieraili vastikään konsernijohtaja Håkon Borgenin johdolla Frolandin kunnassa Arendalin ulkopuolella sijaitsevalla työmaalla. Local Infrastructure –liiketoimintayksikön projektipäällikkö Jens-Erik Fladby kertoi miten he johtavat projektia ja Central Infrastructure Projektit -divisioonan johtaja Fredrik Carlsson selvitti Infratekin tavoitteita ja strategioita. Perusteellisen tarkastuksen ja työmaalla tehdyn havainnointikierroksen jälkeen seurasi Statnettin konsernijohtajan lausunto. – Tämä on paras työmaa, jonka olen nähnyt, kuului Håkon Borgenin lyhyt kommentti. – On tärkeää asettaa rima heti alussa tarpeeksi korkealle niin asiat hoituvat hyvin koko projektin toteutuksen ajan. Kuulimme, että Infratek hallitsee sekä projektin toteutuksen että terveys-, ympäristö- ja turvallisuuskysymykset, ja nyt sen tietää myös Statnett, projektipäällikkö Jens-Erik Fladby sanoo.

työmaan, jossa terveys-, työympäristö- ja turvallisuusseikat otettiin vakavasti ja riskitekijät oli kartoitettu, Jens-Erik Fladby kertoo. Hän tähdentää, ettei työmaalla tehty ennen vieraiden tuloa erityisiä toimenpiteitä, vaan työmaa oli samassa kunnossa kuin muulloinkin. Muutamat huomautukset täsmäsivät tarkastuskierroksella tehtyjen havaintojen kanssa.

Tietoa Arendal-projektista: Uuden 420/300/132 kV:n muuntoaseman suunnittelu ja rakentaminen Statnettille.

Sopimuksen arvo on noin 120 miljoonaa Norjan kruunua ja työn on tarkoitus valmistua kesällä 2014.

Tässä tärkeässä projektissa hyödynnetään Infratekin omia

Vaikuttava työturvallisuus-verkosto Jens-Erik on käynnissä olevan Infratekin muuntoasemarakennustyön lisäksi toiminut isäntänä muun muassa Statnettin johtoryhmän, Pohjolan kantaverkonomistajien työturvallisuus-ryhmän ja Frolandin kunnanvaltuuston vierailuilla.

resursseja Norjasta, Suomesta ja Ruotsista.

Pohjoismaiseen työturvallisuus-ryhmään kuuluvat Statnett, Fingrid, SvK ja Energinet.dk. Ryhmä haluaa testata uutta johtajille tarkoitettua tarkastusjärjestelmää. Tämä on Statnettin aloite, jonka tavoitteena on saada johtajat ulos toimistoista työmaille ja sitä voi verrata Infratekin turvallisuuden havainnointikierroksiin.

portaalit ja linjat sekä 300 kV:n ja 132 kV:n kytkinlaitoksen.

– Työmaakierroksen jälkeen johtajat saattoivat vain todeta, että tämä oli parasta, mitä he olivat kokeilleet. He näkivät

Projekti sisältää uuden muuntoaseman kokonaistoimituksen: suunnittelun, perustustyöt, valvomorakennuksen ja varaston, kuusi 420 kV:n kytkinlaitosta, kolme muuntajarakennusta,

Sopimus sisältää varauksen 420 kV:n kytkinlaitokselle ja ARCmaadoituskaapelille.


14

Muuntaja-asentaja Tommi Karvonen huoltamassa käämikytkintä asiakkaan sähköasemalla.

INFRATEKILLÄ ON SUOMESSA PITKÄT PERINTEET KÄÄMIKYTKINHUOLLOILLA Siirtoverkkojen jännitteenvaihteluita tasataan muuntajan sisään rakennetulla käämikytkimellä. Käämikytkinhuolloilla lisätään merkittävästi siirtoverkon luotettavuutta ja pienennetään verkkohäiriöiden aiheuttamien kustannusten riskiä. Suomen Infratekillä on vuosikymmenien kokemus käämikytkinhuolloista. Osaaminen kattaa kaikki yleisimmät käämikytkimet. Kolme henkilöä työskentelee päätoimisesti käämikytkinten parissa. Vuosittain huoltoja tehdään noin 100 kappaletta, joista 80 % tehdään muuntajan käyttöpaikalla ja 20 % Infratekin huoltokeskuksessa muuntajan perushuollon yhteydessä. Asiakkaina ovat lähes kaikki jakeluverkkoyhtiöt sekä useat voima- ja teollisuuslaitokset. Käämikytkinhuollossa muuntajan sisällä oleva tehokytkin nostetaan pois säiliöstään. Kytkin ja sen ohjainosa huolletaan ja samalla tehdään valmistajan suosittelemat muutostyöt. Varsinaisen käämikytkinhuollon lisäksi tarkastetaan muuntajan suojalaitteiden toiminta. Asiakkaan niin halutessa, tehdään myös tarvittavat kytkentätyöt, joihin usealla asiakkaalla ei aina ole omaa resurssia. Kaikki tämä toteutetaan yhden päivän keskeytyksen aikana. Huolto

uusitaan kohteen vaativuuden mukaan 3-7 vuoden välein. Asiakaspalaute on ollut erittäin hyvää ”Olemme olleet tyytyväisiä Infratekin huoltopalveluihin. Työ toteutetaan laadukkaasti ja kokonaisvaltaisesti. Työ tehdään kerralla valmiiksi. Saamme selkeän raportin, joka sisältää havainnot sekä suosituksen tulevista huoltotoimenpiteistä”, kertoo Järvi-Suomen Energian siirtoteknikko Kari Mihailov. ”Asiakkaan luona huoltoa tehtäessä havaitsemme usein monia muita huolto- tai korjaustarpeita, jotka sovimme hoidettavaksi kuntoon saman keskeytyksen aikana. Tällä kokonaisvaltaisella palvelulla tuotamme asiakkaalle lisäarvoa, jota he arvostavat”, kertoo Infratekin työnjohtaja Jorma Laakso.


15

Esimerkkejä kauden raaka-aineista marras-/joulukuussa ovat: kukkakaali, brysselinkaali, endiivi, idut, lehtikaali, keltajuuri, keltasipuli, sinisimpukka, ahven, hauki, maa-artisokka, nauris, kyssäkaali, lammas, lohi, manteliperuna, peruna, porkkana, hummeri, persilja, palsternakka, purjosipuli, kurpitsa, päärynä, juuriselleri, punajuuri, punakaali, punasipuli, katkarapu, silli, mustajuuri, mustakaali, karpalo, valkokaali, valkosipuli, kananmuna, hirvi ja omena.

Pohjoismaiset talviherkut Yhä useammat ovat viime vuosina löytäneet uudelleen pohjoismaiset perinneruoat ja maukkaat, laadukkaat raaka-aineet. Lähiruoka ja kauden raaka-aineet ovat eduksi sekä lompakolle että ympäristölle. Mitä kannattaa valita, kun tekee mieli valmistaa hyvää ja terveellistä ruokaa pohjoismaisista raaka-aineista? Hyvä vinkki on käyttää paikallisia kauden raaka-aineita ja yhdistää perinteisiin ruokiin uusia elementtejä, esimerkiksi maustaa ruoat uudella tavalla tai kokeilla lautasella eri makuyhdistelmiä. Movement on koonnut marras- ja joulukuuksi raaka-ainevinkkejä sekä helppoja ja maukkaita talvireseptejä! Uunilohta ja peruna-maa-artisokkasosetta omenan ja punakaalisalaatin kera 4 annosta Ainekset: 4 lohifileetä (n. 125 g/kpl), 1/2 punakaali, 150 g maa-artisokkaa, 150 g perunoita, 2 vihreää omenaa, 1/2 dl maitoa, 1 rkl voita, 1 1/2 rkl rapsiöljyä, 4 rkl rusinoita, 10 mantelia, rosmariinia, mustapippuria ja valkopippuria

Valmistusohje: Säädä uuni 225 asteeseen. Aloita salaatin valmistus silppuamalla punakaali. Huuhtele ja pilko omenat. Hienonna mantelit ja rusinat. Kaada salaattiainekset kulhoon, pirskota päälle rapsiöljyä ja sekoita. Pane lohi voideltuun uunivuokaan. Ripottele pinnalle rosmariinia ja mustapippuria makusi mukaan. Kypsennä kalaa uunin keskitasolla 12–15 minuuttia. Kuori ja paloittele perunat ja maa-artisokat. Keitä pehmeiksi (n. 10–15 minuuttia), kaada vesi pois ja soseuta. Lisää soseeseen maitoa ja voita. Tarjoile!

Haluatko jakaa kokkausvinkkejäsi, reseptejäsi tai kulinaarisia kokemuksiasi muiden kanssa? Lähetä meille toimitukseen sähköpostia osoitteeseen info@infratek.se ja kerro lyhyesti ruoka-aiheisista jutunaiheistasi. Vastaa meille 18.1.2014 mennessä – voit voittaa pohjoismaisen keittokirjan!


Palautusosoite Muuntotie 5 PL 261 01531 Vantaa Finland --Norja: Breivollveien 31 Pb 63 Alnabru 0668 Oslo Norge www.infratek.no --Ruotsi: Västberga Allé 36 Box 42002 126 12 Stockholm Sverige www.infratek.se --Suomi: Muuntotie 5 PL 261 01531 Vantaa Finland www.infratek.fi --Tanska: Gydevang 21 A 3450 Allerød Danmark www.infratekgroup.com

Movement 201311 FI  
Movement 201311 FI  
Advertisement