Page 1

Tidningen för dig som arbetar inom Infratek

04

Infratek på räls i Norge

08

Arbeta med spänning - en säker metod

11

Finland visar vägen i transformatorunderhåll

02

2013

movement


2

Koncernchefen har ordet:

In i en hektisk period På Infratek är det en sak som vi bara måste acceptera; vi jobbar i en bransch med stora säsongsvariationer. Vintern är alltid en besvärlig tid för oss och i år var förhållandena värre än vanligt med ihållande kyla i stora delar av Norden.

Och med det sagt, så är det en annan sak som är lika säker - vi kan inte alltid skylla på vädret. Vi måste planera vårt arbete så att vi använder våra resurser på bästa möjliga sätt. Vi har mycket att ta igen under den tid som vi nu har framför oss. Därför känns det gott att veta att det är fullt tryck ute på de flesta av våra avdelningar. Utmaningen blir att hinna med alla uppdrag som ligger på vänt och att sköta alla leveranser med hög kvalitet och god lönsamhet. Mellan produktionstopparna hoppas jag att ni får tid över till att njuta av sommaren och ladda batterierna inför de viktiga arbetsuppgifter som vi har framför oss i höst. Jag vill även ta tillfället i akt och påminna om att arbetssäkerheten alltid har högsta prioritet på Infratek. Förutom att följa säkerhetsrutinerna är det viktigt att

alla jobbar med sin egen attityd och inställning till säkerhetsfrågor. Som en del av Säkerhetsåret 2013 rullar vi i dagarna ut en intern informationskampanj för att uppmärksamma alla anställda om betydelsen av att arbeta säkert. People & Safety jobbar även vidare med andra åtgärder. Helge Dervo har nyligen tillträtt som ansvarig för HMS och kvalitet i koncernen och har påbörjat arbetet med att kartlägga bästa praxis inom just detta område. Syftet med projektet är att få ner risknivåerna ytterligare framöver. Kör hårt och ha en riktigt skön sommar!

Bjørn Frogner // koncernchef

Movement ges ut av Infratek ASA i Norge, Sverige, Finland och Danmark. Redaktör: Kristin Andreasson Ansvarig utgivare: Espen Mathisen Omslagsfoto: Lars Degvold Tryck: Sandvikens Tryckeri AB Redaktion nr 2 2013: Kristin Andreasson, Espen Mathisen, Håkon Strand, Kirsi Lintunen Kari Heinonen, Amund Kristiansen Har du tips till Movements redaktion? Vänligen kontakta: kristin.andreasson@infratek.se


Foto: Bjรถrn Frogner, koncernchef.


4

Foto: Arbete vid Vaksdal station utanför Bergen.

Infratek på räls i Norge Infrateks nya järnvägsavdelning i Norge är igång! Just nu jobbar de för fullt med ombyggnaden av Vaksdal station utanför Bergen och sonderar samtidigt terrängen inför nya uppdrag. I april rekryterade Infratek Egil Jansen, grundare av Rail Inspection AS, som chef för vår satsning på järnvägar i Norge. Han har 29 års erfarenhet från Jernbaneverket och har jobbat för privata järnvägsentreprenörer sedan 2007. Han tog även med sig flera medarbetare från Rail Inspection, som nu bland annat jobbar med Vaksdalprojektet. – I det här uppdraget är vi ansvariga för elsäkerheten och säkerheten på arbetsplatsen, vilket innebär att vi övervakar den järnvägstekniska anläggningen och säkerheten i samband med tågtrafiken för de entreprenörer som jobbar där. Vi har ständigt två personer i tjänst när arbete pågår. Vi påbörjade uppdraget den 1 september 2012 och räknar med att vara klara kring 1 augusti i år. Min erfarenhet säger mig att avslutningsfasen av ett projekt alltid tar lite längre tid än man tror, säger Egil, och tillägger att uppdraget är timbaserat. Tror på marknaden Det norska järnvägsnätet öppnades på allvar för anbud på större underhållsprojekt 2006. Innan dess var projekten många och små, men de sista 6-7 åren har Egil Jansen sett att Jernbaneverket Utbygging tar in anbud på allt större projekt. – Vi får förfrågningar om att vara med som underentreprenör i större anläggningsprojekt. Jernbaneverket Utbygging lägger idag ut 91 procent av

uppdragen på entreprenad, så här finns det definitivt möjligheter. Nyligen har vi bland annat lämnat anbud på Bjørnefjell station på Ofotbanan, ett projekt som kommer att pågå under tre till fyra månader i höst och under samma period 2014, berättar Egil. Ett sammansvetsat gäng Egil och hans kollegor har haft en spännande start på Infratek. Förutom de fem personer som redan är på plats, har avdelningen anställt två nya rälssvetsare. – Till att börja med kommer de att re-certifieras tillsammans med två svetsare från WKTS i Sverige. Det gör att vi kommer att kunna hämta rälssvetsare som kan brännsvetsning från vår svenska verksamhet. Vi kommer också att samarbeta inom byggnation av växlar och så kallad NDT-kontroll, vilket ger oss flexibilitet inför större uppdrag. Vi tittar även på möjligheterna att samarbeta med andra delar av Infratek. Det finns många på företaget som har närliggande kompetens, särskilt inom elsäkerhet, säger Egil. På avdelningen i Halden har de gott stöd från huvudkontoret i Oslo, och även från avdelningen i Sarpsborg. – Vi har bland annat haft besök av kollegor från Sarpsborg som hjälpte oss att komma igång med IFS. Sakta men säkert lär vi oss Infratek-systemen och får träffa många duktiga kollegor, så det här kommer att bli bra!


5

För en bättre arbetsmiljö Utvalda medarbetare som alla har en nyckelroll och påverkansmöjlighet i organisationen har under tre utbildningsdagar bidragit till arbetet med att förbättra vår arbetsmiljö och fått kunskap i hur de bättre kan stötta dig och mig i vår arbetsvardag.

På Infratek, där rörelse är ett ledord, är det ständigt aktuellt att arbeta för en bättre och tryggare arbetsmiljö. För att förbättra vår arbetsmiljö har cirka ett fyrtiotal medarbetare i egenskap av roll som chef, skyddsombud eller projektledare gått en tredagarsutbildning i BAM (Bättre Arbetsmiljö) under våren 2013. På utbildningen har det diskuterats vad en bra arbetsmiljö betyder för varje enskild kursdeltagare och vilka risker som finns på respektive arbetsplats. En heldag av utbildningen ägnades också åt den psykosociala arbetsmiljön, som olika stressfaktorer och vilken roll kursdeltagarna har i ett förändringsarbete. Stor vikt lades vid hur vi människor fungerar och reagerar under stress och vad som kan göras för att underlätta och hjälpa individen i dessa situationer. Erfarenhetsutbyte En stor behållning från BAM-utbildningen var att medarbetare med olika roller och från olika avdelningar i organisationen fick komma samman. Det har bidragit till erfarenhetsutbyte mellan grupper inom organisation som annars kanske inte skulle ha fått tillfälle att sitta ner och prata arbetsmiljö. - Eftersom mina medlemmar finns i hela verksamheten var det väldigt nyttigt att gå utbildningen tillsammans med chefer från flera olika avdelningar. Det är bra att höra olika resonemang kring skyddsfrågor, det ger mig som skyddsombud ett större perspektiv och bättre förståelse för verksamheten – vilket jag sedan kan förmedla vidare, säger Björn Ingelsson, belysningsmontör och skyddsombud sedan fyra år tillbaka.

Foto: Deltagare från ett av utbildningstillfällena i BAM.

Nya stolpskor? Precis som BAM-utbildningen har syftat till erfarenhetsutbyte, har den också syftat till att alla kursdeltagare med sin kunskap och sina perspektiv ska vara med och vidareutveckla Infrateks styrsystem och arbetsmetoder. BAM-utbildningens program är en skräddarsydd kombination av generella lagar och regler om hur vi faktiskt arbetar på Infratek. Upplägget har bidragit till konkret respons och detaljerade förbättringskrav. Det lyftes bland annat fram att fPortalen inte var tillräckligt användarvänlig och att skyddsutrustning borde framgå i riskbedömning av arbetsplatsen. Och hur var det nu egentligen med de där stolpskorna som började bli för gamla, har det beställts några nya? - Ja, det har vi ordnat! Men vi har fått mycket mer än så av värdefull input från de här dagarna, det har varit ett effektivt sätt att få in förslag på konkreta åtgärder och förbättringar som kan göras i organisationen. Vi jobbar ständigt med att hitta åtgärder för att förbättra vår arbetsmiljö och ytterligare professionalisera våra system och processer, så alla förslag är mycket välkomna, säger Torkil Nilsson, arbetsmiljösamordnare. BAM-utbildningen är ett initiativ från People & Safety och är en av de åtgärder som genomförs under året för att förbättra arbetsmiljö och säkerhet i organisationen. Resultatet av kursen kommer vidare att utvärderas för eventuell fortsättning under 2014.


6

Foto: Artturi Ranta-ahos fotograferad av Pasi Rytkönen.

Gitarrer och transformatorstationer Till vardags är Artturi Ranta-ahos ingenjör inom elkraftteknik, men han har också en andra karriär – som gitarrist i bandet Rebound. Musiken har varit Artturi Ranta-ahos stora fritidsintresse ända sedan han var 15 år. I skolåldern läste han pop- och jazzlinjen på musikskolan i hemstaden S:t Michel, östra Finland. Men det var när han flyttade från S:t Michel till Helsingforsområdet som musikkarriären tog fart. Rockabilly, country & rock Artturi har varit med i flera band och just nu spelar han i Rebound, som har hållit ihop i snart fem år. Bandet spelar främst egna låtar och musikstilen är rockabilly med influenser från country och rock. Rebound har spelat in två skivor och haft cirka 70 spelningar. Förra våren spelade de på den kända rockabillyscenen Money Honey Club i S:t Petersburg och senare under sommaren på festivalen Psychobilly Meeting i Pineda, Spanien. I Helsingfors har bandet bland annat uppträtt på den legendariska klubben Tavastia.

Utveckling lockade till Infratek På Infratek jobbar Artturi som provningsingenjör. – Mitt första jobb var som projektledare vid ett järnvägselektrifieringsprojekt i södra Finland. Arbetet innehöll emellertid inga tekniska utmaningar så jag bestämde mig för att byta jobb. I augusti 2008 började jag på Infratek, säger Artturi. Som provningsingenjör har Artturi jobbat med flera olika projekt. – Arbetsuppgifterna är intressanta och mycket utmanande. Vyerna varierar och jag har redan sett Finland från många olika håll. Under två veckor i början av april deltog jag i ett av Svenska Kraftnäts projekt i Sverige. Dessutom har jag upplevt landskapen i Lappland kring fjällsluttningarna i Levi under de ljusa augustinätterna när höstfärgerna är som vackrast, och under vintermörkret i januari, berättar Artturi.


7

Säkerhet i fokus Säkerhetsåret 2013 syftar till att lägga grunden för en stolt säkerhetskultur inom Infratek. Genom att dela vår kunskap och våra erfarenheter inom koncernen lyfter vi säkerhetsarbetet till en ny nivå. Det handlar om din och min attityd och hur vi agerar i vårt dagliga arbete - tillsammans kan vi bli ett föredöme för hela branschen! Året började med en kick-off vars huvudtema var säkerhet. Budskapet från våra högsta chefer Björn Frogner, Lars Bangen, Alf Engqvist och Lars-Erik Finne var tydligt; alla ska komma hem välbevarade efter arbetsdagens slut. För anledningen till att vi arbetar för att förbättra säkerheten handlar just om det – att rädda liv och säkra vår hälsa.

People & Safety arbetar ständigt med säkerhetsfrågor och har tagit fram en plan för att synliggöra och uppmärksamma organisationen på säkerhetsarbetet. En del av planen är att driva en säkerhetskampanj på våra kontor i alla länder. Med kampanjen vill vi påvisa att det är ditt och mitt agerande som avgör om vi har en trygg arbetsmiljö.

Vidare har övergripande koncernmål tagits fram inom områdena hälsa, miljö, säkerhet och kvalitet. Målen har inkluderats på alla nivåer i koncernen och samtliga chefer har planlagt aktiviteter för sina respektive grupper.

Så, ta hand om dig och ta hand om dina arbetskamrater!

Ett par framträdande aktiviteter under 2013: Chefer på Infratek går Safety Walks. Safety Walks innebär att chefer besöker arbetsplatser, för en dialog med medarbetarna på plats om arbetsmiljön och andra säkerhetsrelaterade aspekter. HMS-utbildning för chefer och skyddsombud. Ett tillfälle för nyckelmedarbetare inom säkerhetsarbetet att dela erfarenheter, tillsammans jobba med frågeställningar och hitta nya lösningar. HMS-utbildning arrangeras i respektive land för chefer och skyddsombud. Fokus på förbättringsarbetet. Alla olyckor och tillbud ska snarast efter händelse rapporteras i fPortalen. På så sätt säkerställer vi att ärendena hanteras på rätt sätt och att vi kan dra lärdom av den inträffade händelsen.


8

Arbeta med spänning – en säker metod Att arbeta med spänning är en säkerhetsfråga. Och med det menas inte att det är farligare för montörerna att arbeta med en strömförande kabel, tvärtom – det är tryggare.

Många olyckor i branschen sker tyvärr när montören ska arbeta utan spänning och tror sig ha brutit strömmen på ledningen, när så inte är fallet. - Våra AMS*-montörer vet att de kommer att utföra arbetet på en strömförande kabel och de är alltid väl förberedda, säger Carina Bengtsson avdelningschef i Varekil. Alla AMS-montörer är experter på sitt uppdrag. De ingår i ett specialutbildat team som kontinuerligt utför AMSuppdrag. Utbildningarna delas upp i olika block som avgör vilken metod och spänning som montören kan arbeta med. Högsta spänning är 245 kV och de tre metoder som används vid AMS-arbete är; isolerstångsmetoden (utför arbetet på distans via isolerade stänger), isolerhandskmetoden (användning av isolerade handskar) och barhandskmetoden, då isolerar montören sin egen kropp och är i kontakt med ledningen hela tiden. Den vanligaste metoden som används på västkusten är isolerhandskmetoden. Tillsammans måste AMS-montörerna säkerställa arbetsplatsen innan arbetet påbörjas och noggrannhet är A och O.

utföras utan att strömmen behöver stängas av och göra slutkunden strömlös. Infratek skiljer sig från många av sina konkurrenter bara genom att kunna erbjuda AMS-tjänster men också genom de stora säkerhetskraven som vi ställer vid utförandet. Våra AMS-montörer jobbar alltid med en gedigen grundchecklista och med dubbla skyddsbarriärer, exempelvis i form av skyddshandskar och gummiplatta som underlag. Skulle ett av skydden brista, är montören alltid säkrad av det andra skyddet. Expertis för alla uppdrag Infratek erbjuder AMS-tjänster både i Norge och i Sverige och är utbildade för att utföra arbete på upp till 245 kV. - Vi tackar aldrig nej till ett arbete och vi kan lösa alla typer av AMS-jobb. Vi jobbar ständigt med att vidareutveckla oss, säger Per. På Kungsbackakontoret har AMS-avdelningen i majmånad köpt in egen besiktningsutrustning och erbjuder besiktningstjänst för all AMS-utrustning i Infratek. På sikt vill man även öppna upp för att ta emot och besiktiga AMS-utrustning från externa parter.

- Man måste alltid ha ett engagemang och stor närvaro i sitt arbete, säger Per Nilson en av Infrateks mest rutinerade AMS-montörer på västkusten. Unik arbetsmetod som är dubbelt så säker AMS möjliggör att underhåll på strömförande ledning kan

*AMS = Arbete med spänning


Foto: AMS-montörerna Isak Månsson, Andreas Perblad och Johannes Hedberg på uppdrag i Munkedal, på västkusten.


10

Foto: Bjarne Plahn, VD på Infratek Sikkerhed Danmark A/S är glad över att verksamheten är en del av Infratek-koncernen.

Infratek i Danmark Som vi tidigare meddelat på intranätet och vår webbsida har Infratek Säkerhet tagit steget in på den danska marknaden. Därmed är Infratek på plats i de största nordiska länderna. – Vi har under en period bedrivit vår verksamhet under Infrateks beskyddande vingar, och nu var det äntligen dags för oss att ta nästa steg och byta namn. Den första april bytte Plahn Systems A/S namn till Infratek Sikkerhed Danmark A/S och tillhör därmed Infratek-koncernen, vilket har många fördelar. Att vi nu är en del av ett ledande säkerhetsföretag i Norden kommer att gynna både de befintliga och de nya kunderna, säger Bjarne Plahn, VD på Infratek Sikkerhed Danmark A/S. Strategiskt viktig etablering Danmark är med sina ca 5,6 miljoner invånare Nordens näst största land och utgör en betydande andel av den nordiska totalmarknaden. Vår säkerhetsverksamhet i Danmark kommer att delta i arbetet med att vidareutveckla vårt erbjudande på den nordiska säkerhetsmarknaden och befästa Infrateks position som en ledande leverantör som bygger, driftar och säkrar kritisk infrastruktur i Norden. – Att Infratek nu är representerat i de nordiska länderna är strategiskt viktigt för oss. Genom att erbjuda standardiserade produkter och tjänster i de nordiska länderna befäster vi vår ställning som en av de ledande

leverantörerna av säkerhetslösningar. Det är en milstolpe att vi nu även är representerade i Danmark och att vi därmed kan leva upp till de förväntningar marknaden har på oss, säger Lars-Erik Finne, koncerndirektör Säkerhet. kunderna positiva Fördelarna med att ta steget in på den danska marknaden visade sig omedelbart. De nordiska kunderna är mycket positiva till att vi nu även kan leverera våra säkerhetslösningar i Danmark. Dessutom har de befintliga danska kunderna signalerat att de ser stora fördelar med att de nu får en stor och ledande säkerhetsleverantör i Norden. Det visar att vår strategi för Norden stärker vår konkurrenskraft i alla våra geografiska områden, vilket är mycket värdefullt inför framtiden. Internt har affärsområdet upplevt omedelbara fördelar genom utbytet av ”bästa praxis”. Våra danska kollegor ligger långt framme, särskilt när det gäller försäljningen som är både välstrukturerad och fokuserad. Det kommer affärsområdet och hela Infratek att dra nytta av framöver.


11

Finland visar vägen i transformatorunderhåll Infratek har länge varit framgångsrik på den finska marknaden inom renovering av transformatorer. Investering i ny teknik och utrustning stöttar Infrateks mål i att ständigt utvecklas och öka konkurrenskraften inom området.

Den allra senaste investeringen som Infratek har gjort i Finland är en LFH-anläggning (low frequency heating) som torkar transformatorisolation, ett led i renoveringsprocessen. Den nya metoden är baserad på lågfrekventa ströminduceringar till transformatorn vilket kräver mindre energi och minskar torktiden, jämfört med den traditionella torkningsmetoden. Tranformatorerna är de mest betydande och värdefulla komponenterna i kraftöverförings- och distributionssystemen, vilket gör ett effektivt och flerdimensionellt underhåll särskilt viktigt. Traditionellt har man använt sig av visuella inspektioner, relevanta testmetoder och andra mindre underhållsaktiviteter för att säkra transformatorns stabilitet. Förlänger transformatorns livslängd Redan på 1980-talet började Infratek i Finland arbetet med att utveckla den här typen av ny tjänst; renovering av transformatorer som komplement till det underhållsarbete som utfördes redan då. Tjänsten innefattar bland annat transport av transformatorer till verkstad, där transformatorn granskas och underhålls från insidan. Syftet

är att förlänga transformatorns livslängd med fortsatt hög tillförlitlighet. På så sätt används den redan existerande transformatorkapaciteten på bästa möjliga sätt och de totala kostnaderna av överförings- och distributionssystemen minskas. Framgångsrik verksamhet Renovering av transformatorer utgör nu en betydande del av Infratek Finlands tjänsteerbjudande och renovering har utförts på flertalet av Finlands högspänningstransformatorer. Renoveringen utförs både i verkstad eller ute i fält på transformatorstationer eller kraftverk. I övriga Norden har Infratek inte kunnat erbjuda samma tjänster, främst på grund av att det redan funnits en eller ett fåtal etablerade dominanta aktörer på marknaden. Men nu ska Norge och Sverige äntligen få ta del av finländarnas expertis inom området, då LFH-metoden ska användas i kommande nordiska projekt.

Bild: Mika Vainola, transformatorinstallatör, under arbete i en LFH-anläggning.


Foto: Karsten Sivertsen har en hektisk vardag med det pågående prestigeuppdraget som Infratek utför åt Statsbygg vid högskolan i Bergen.


13

Prestigeprojektet går framåt Infrateks prestigeprojekt vid den nya högskolan i Bergen (HIB) är i full gång. Närmare 1 100 dörrar ska styras och övervakas med teknik levererad av Infratek.

– Det här är ett banbrytande projekt. Så vitt jag vet har den här tekniken inte använts i Norge tidigare. Infratek har heller aldrig levererat ett så omfattande projekt i en enda byggnad, säger projektledaren Christoffer Wiig Raak. – Den tekniska lösningen är ny för oss och bygger på Power Over Ethernet. En stor del av utrustningen placeras centralt, istället för ute vid dörrarna. Fördelen med den här tekniska lösningen är att den är mer driftsäker. Om en dörrcentral av en eller annan anledning fallerar så tar en annan central över, berättar Christoffer. I projektet ingår totalt ca 1 100 dörrar som ska styras och övervakas. – Hittills har vi monterat över 200 dörrmiljöer och arbetet flyter på bra. Byggnaden tas i bruk etappvis efterhand som vi jobbar. Infratek koordinerar arbetet med samtliga dörrrmiljöer i projektet och har därför även ansvaret för koordineringen av snickarnas, låsmontörernas och elektrikernas arbete, säger Christoffer. Omfattande projekt Förutom passerkontrollsystemet ska Infratek även leverera systemen för inbrottslarm och kameraövervakning på den nya högskolan. Projektet, som leds av Statsbygg, har pågått sedan 2010 och Infratek påbörjade arbetet i byggnaden förra året. Kontraktet är värt över 10 miljoner kronor och arbetet ska vara klart i februari 2014. Skolans personal flyttar

in den 30:e april och de första eleverna hälsas välkomna i augusti 2014. – Utöver själva projektet finns det även möjligheter att tjäna pengar på passerkort och service till den nya högskolan. Det är många nya elever som kommer att behöva passerkort varje år. Totalt kommer 4 400 elever och 570 anställda att använda byggnaden när den står färdig. Karsten Sivertsen, som leder projektet, har fullt upp på jobbet för närvarande. – Det här är ett väldigt spännande projekt, och samtidigt mycket krävande. För PCSC, som är leverantör av systemet, är det ovanligt att ett installationsprojekt omfattar mer än 100 dörrar. Högskoleprojektet anses därför vara mycket stort. Haukelands sjukhus är jämförbart i storlek, men där är byggtiden betydligt längre, säger Karsten. Det är många olika leverantörer som arbetar i byggnaden samtidigt. Det gör att det krävs en genomtänkt mötesstrategi. – På måndagar är det huvudmöte, på tisdagar avstämningsmöte och på onsdagar säkerhetsrond med samtliga leverantörer. Varannan onsdag är det dessutom kvalitetssäkringsmöte, utöver de särskilda möten som hålls varje månad. Så det är mycket att hålla ordning på, men vi håller näsan över vattnet, säger Karsten Sivertsen.


14

Foto: Vi är många som längtar efter lata sommardagar i solen.

Sommarfirande i norden Brytningstider och förändring ger ofta upphov till firande och festligheter, ett exempel är övergången mellan vinter – och sommarhalvår och vice versa. Med våra markanta fyra årstider i Norden och där en majoritet av året är något kylslagen och mörk, finns det särskilt stor anledning att fira ljuset och värmen. Precis som julen, så finns det tecken på att sommarfirande i Norden har funnits i ett par tusen år. En teori är att firandet på vintern och på sommaren är sammanlänkade genom att arbetsåret började vid jul och efter vårens skörd och sommarens slåtter fanns tid för vila och rekreation. Men ingen vet säkert hur firandet såg ut innan kristendomen kom till Norden och datumen för firandet kan ha ändrats genom tiderna i de nordiska länderna. Det vi vet är hur och när vi firar idag;

I Sverige firar vi midsommarafton som i år infaller den 21:a juni och är en av de största och mest firade högtiderna under året. Vi dansar kring midsommarstången; äter färskpotatis med dill,

matjesill, gräddfil med gräslök och till efterrätt serveras ofta färska jordgubbar. Det skålas med nubbe under middagen och sjungs snapsvisor.

I Finland firas tre högtider under midsommarveckoslutet; den kyrkliga Johannes döparens dag, finska flaggans dag och midsommarafton. De olika traditionerna har flätats samman och på finska kallas helgen för ”Juhannus”. Helgen är en midsommarfestival som firas nära sommarsolståndet. I Finland firas midsommardagen på en lördag, vilket i år infaller den 22:a juni. Till firandet hör bland annat bastubadande ”Juhannus sauna”, midsommarbrasa och midsommardans. Vissa gör också traditionsenlig midsommarmagi. En av dessa magier är att plocka sju eller nio sorters olika blommor att lägga under kudden för att senare på natten drömma om sin blivande äktenskapspartner.

I Danmark och Norge firas Sankthans aften (Johannes Döparnes afton) den 23:e juni. Man firar genom att tända bål och leka lekar. I Norge grillas det gärna korv vid elden och i Danmark sjunger man ofta ”Midsommarvisen”.


15

Namn: Infratek 01-13

visar infratek inför kunder

betar kor på

strömma

oväntat stor tävling hinder

kan hyras

÷

inte bra för hälsan

lågt moln jättefågel

×

bete

till övers

÷

papper tvärslå

arbetsiver spelas på

lag i småland handtag

religion

hörna

ç

÷

hålighet i berg

liknande

trivsel på jobbet moraman

÷

associated press

runt konst

÷

Ç

ç

sida av föremål

grimas

hjulpinne

torrved

vill kramas

rättssak

grekö

kall pik

dra inför rätta

heder det är för sent greppa

vig ställning

myra

rörelse

kyla

burtalare

ankbonde

plötslig

modersmjölk

naturrygg

litet bakverk

mäts i vatten

vass spets

segt virke säger skrämd

tidsrymd

tillstånd likt sömn

skadad

rista med syra

dra benen efter sig

länga

olaga slå

valuta

fängelsevakt plantera

gå an

ta kortaste vägen

ton tre avgörande test

försegla

höra till

tas i kar

dålig kritik

hittar i hamn

÷

×

nubbe

fel dansa i

göra ängslig

hörs myggan

sommarmånad

närmast efter

falsk

sejlikt

virket i palmen

högt kort

kan verka lugnande

ses hästar i

snöre

väldigt kall

lugn

÷

hålla i ratten

utom fara

kan arg katt

gör oss konkurrenskraftiga

synorgan

sjunger artist

undantag

kaffegök

sitter på fot

Ç

vaccinera

leder energi

fruset vatten

mellan rum

är bajkalsjön

firas i december

© Svenska Korsord AB

Ta chansen att vinna ett presentkort på sportartiklar med ett värde på 500 kronor! Maila din lösning av korsordet till: info@infratek.se, ange «Crossword» i ämnesfältet. Vi vill ha ditt svar senast den 31:a augusti.


Returadress Infratek Sverige AB Box 42002 126 12 Stockholm --Norge: Breivollveien 31 Pb 63 Alnabru 0668 Oslo Norge www.infratek.no --Sverige: Västberga Allé 36 Box 42002 126 12 Stockholm Sverige www.infratek.se --Finland: Muuntotie 5 PL 261 01531 Vantaa Finland www.infratek.fi --Danmark: Gydevang 21 A 3450 Allerød Danmark www.infratekgroup.com

Movement 2-2013 SE  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you