Page 1

ja n ua r i 2 0 1 2 | n u m m e r 2

In deze nieuwsbrief:

InfraLigne, ook voor mannen! Revolutie in Tilburg 100 inschrijvingen in 2 weken!

XTRALIGNE

nieuwe verzorgingsproducten

Lekker Lichter recept uit het InfraLigne kookboek

Infra4Kids

bewegen voor kinderen

Zondag 15 januari 2012

Loop ’s binnen!

Lekker Lichter!

Open dag bij alle studio’s, van 11:00 tot 17:00 uur

C e n t i m e t e r g a r a n t i e | 1 . 2 0 0 c a lo r i e ë n p e r s e s s i e | f i t e n g e z o n d i n s l e c h t s 2 x 3 0 m i n u t e n p e r w e e k


I n f r a L i g n e a f s l a n k s t u d i o ’ s C e n t i m e t e r g a r a n t i e | 1 . 2 0 0 c a lo r i e

Snel en gegarandeerd resultaat I n fra L i g n e b i e d t d e b e ste e n sne l ste m e thode om ce nti m e te rs kw i j t te rake n, voor z owel d a me s, h e re n a l s k i n d e re n. Me t 2x pe r we e k 30 m i nu te n bewe ge n i s he t res ulta a t a l n a e e n p a a r we ke n z i ch t b aar. Er vaar he t ze l f. Wi j we rke n m e t ce nti m e te rgara n tie d us : n i e t g oe d , g e l d te r u g !

2x30 MINUTEN PER WEEK

Un ie k : ke ram isch e in frarood I n fra L i g n e we rd g root i n Be l gi ë e n ve rove r t nu ook Ne de rl and. De ba s is va n on z e su c c e svol l e aanpak zi j n de u ni e ke, ge pate nte e rde ke ram i sche in fra rood c a b i n e s. D i e z i e j e al l e e n bi j ons. De com for tabe l e i nf rarood warmtes tra lin g d r i n g t tot 4 c e nti m e te r di e p door de hu i d e n ve tl aag e n zorg t voor een b e te re d o or b l o e di ng e n stof w i sse l i ng e n e e n ve rm i nde ri ng van c ellulitis en ve t ma ssa . D e s pi e rm assa e n -e l asti ci te i t ne m e n toe.

doet wonderen

We lko m in o n ze ‘huis kamer’ We v i n d e n h e t be l angri j k dat j e j e ze l f bi j ons thu i s voe l t. Daarom h e b b e n on z e st u di o’s e e n ‘hu i skam e rsfe e r’. Ontspanni ng gaat b i j I n fra L i g n e sa m e n m e t i nspanni ng. Sam e n we rke n we naar j e st re e fg ewi ch t .

Meer voordeel voor man en vrouw!

Het InfraLigne kookboek, vol met lekker lichter recepten! Nu verkrijgbaar bij je InfraLigne studio.

• Maximale verbranding (1.200 calorieën!) • Persoonlijke begeleiding door bewegingscoach • Geen zware belasting voor rug en gewrichten • Begeleiding van een fysiothera-peut(e) of diëtist(e) mogelijk • Strakke en gezonde huid • Op afspraak, dus geen wachttijden • Gratis parkeren En zo kunnen we nog wel even doorgaan... De beste reclame voor InfraLigne? Onze tevreden klanten! Lees meer ervaringen van klanten op onze website www.infraligne.nl

Strakke buik voor mannen Bij InfraLigne kunnen ook mannen op een verantwoorde manier gewicht verliezen. Door onze revolutionaire afslankmethode met infrarood, verlies je centimeters op plaatsen waar je het wilt. Combineer daarbij het voedingsadvies en je kunt binnenkort een glaasje drinken zonder buik!

Word eig en b aa s! InfraLigne Nederland zoekt ondernemers om een eigen fit- en gezondheidsstudio te openen, bijvoorbeeld in Breda,‘s-Hertogenbosch of Eindhoven. Kijk op www.infraligne.nl voor meer informatie. Bel gerust als je vragen hebt!


eën per sessie | fit en gezond in slechts 2x 30 minuten per week

Revolutie nu ook in Tilburg O n l a n g s ope nde Inf raLi gne aan de Ou de Li nd 45 i n Ti l burg, op d e h o e k me t de Ri ngbaan Noord, haar v i e rde af sl ankstu di o i n Ned erla n d . M e t r u i m 100 i nschri j v i nge n i n de e e rste twe e we ke n m aakt ook Tilburg ke n n i s me t de revol u ti e. Ti l bu rg i s zo i n kor te ti j d al he e l wat c en timeters k wi j t . I n fraLi gne Ti l bu rg he e f t 5 cabi ne s, voor zowe l dam e s a ls h eren . “ O n z e k l a nte n re age re n e rg posi ti e f. He t i s natu u rl i j k ook p rettig d a t j e re su l taat zi e t e n e r e cht ni e t al l e s voor hoe f t te l ate n. En d a t met t we e ke e r pe r we e k e e n hal f u u r tj e bewe ge n! ”, ve r te l t e i gen a res s e en b ewe g i n g scoach Patri ci a van Di j k.

“Binnen 2 weken 100 inschrijvingen!” Luc Giessen en InfraLigne Toen ik met InfraLigne in contact kwam, voelde ik me al langere tijd niet fit. Ik maakte me zelfs wat zorgen over mijn gezondheid. Na een intakegesprek was ik overtuigd van de effectiviteit van hun werkwijze. Na 2 maanden weet ik zeker dat het een goede keuze is geweest bij InfraLigne te gaan sporten. Ik weeg 8 kilo lichter, ben 44 centimeter kwijt en ik voel me weer lekker en heb meer zelfvertrouwen. Je moet het natuurlijk vooral zelf doen, maar dit was me niet gelukt zonder de mensen van InfraLigne. Stap voor stap helpen ze me op weg, met goede adviezen en coaching. Ook de sfeer in de studio is goed. Ik ga InfraLigne zeker aanbevelen. Zowel privé als zakelijk omdat ik als eigenaar van een reintegratiebedrijf kansen zie met de kwaliteit die InfraLigne op het gebied van gezondheid (overgewicht) biedt. InfraLigne is voor mij goed te combineren met mijn sterk wisselende en drukke agenda. Ze denken mee, zijn flexibel en dat is voor mij een voorwaarde om werk en sport te kunnen combineren. Team InfraLigne, ik heb het volste vertrouwen in jullie.” Resultaat: 8 kilo afgevallen en 44 centimeter kwijt (in 2 maanden)

NIEUW!

Infra4

KIDS Bewegen voor kinderen InfraLigne begele idt k i n d e re n n a a r e e n g e z o nd gewich t. Wij s t imulere n k i n d e re n g oe d e n g e z ond te eten e n daar naas t ve ra n t woord te b ewe g e n. M et als po s itie f re su l ta a t d a t k i n d e re n we e r l ekker in hun ve l z itte n . Be z o e k j e st u d i o of ww w. in fraligne. nl vo o r m e e r i n fo r ma t i e.

Lekker Lichter recept: Tos caa n s e file t p u r m e t pe s top as ta -

-

2 00g volkorenspaghetti zou t 4 tl groe ne pe sto 600 g fi l e t pu r v e tstof voor bakke n e  n brade n m e t e e n ve rl aagd ve tge hal te e e n handvol zonge droogde tom ate n 4 tl kappe r tj e s Parm e zaanse kaas, ge schaaf d ru col a

Be re i di ng: Kook de spaghe tti be e tgaar i n ru i m gez outen wate r. Me ng de pe sto door de spaghetti en hou d warm . Bak de fi l e t pu r i n wat ve tstof. Sni j d de z on ge droogde tom ate n fi j n e n doe ze samen met de kappe r tj e s bi j he t v l e e s. Le t de parmez a a n op he t v l e e s e n l aat eve n sm e l te n onder d e ove n of onde r de gri l l . Le g he t v l e e s e n de pasta op warm e borde n, sche nk e r wat braadvocht bi j e n we rk af m e t de kappe r tj e s e n de zonge droogde tom aatj e s. Se r ve e r m e t ru col a.

N I E U W:

voedingswaarde per portie energie (kcal)

638

eiwitten (g)

36

koolhydraten (g)

32

totaal vet (g)

40

voedingsvezels (g)

4

Kijk voor lekkere recepten op www.infraligne.nl. Elke week een nieuw ‘InfraLigne proof’ recept!


InfraLigne zorgt XTRA voor je huid! XTRALIGNE is de nieuwe serie verzorgingsproducten die Infraligne heeft uitgebracht voor een extra gladde huid. De serie bestaat uit een douchegel, lotion, bodyscrub en deo die je huid verfrissen als geen ander. XTRALIGNE bevat natuurlijke hydraterende bestanddelen die een XTRA verzorgend effect aan de huid geven.

Aanbieding Een set van 4 producten kost € 44,80 en is exclusief te koop bij de Infraligne studio’s. Tijdelijk ontvang je bovendien 2 gratis oefenbeurten bij aankoop van een set! Kijk op www.infraligne.nl voor meer informatie.

Wendy Bessems en InfraLigne “Ik ben via een aantal bekenden bij InfraLigne terecht gekomen. Zij hadden erg goede resultaten geboekt en dat vond ik geweldig om te zien. Sinds de geboorte van mijn dochtertje - 3,5 jaar geleden - heb ik niets meer aan sport gedaan. De kilo’s vlogen eraan, en bleven eraan. Ik voelde me niet happy meer in mijn eigen lijf. Totdat ik besloot bij InfraLigne te starten. Ik wilde 15 kilo afvallen en daar zit ik na ongeveer 25 lessen al bijna aan. Daarom heb ik mijn streefgewicht wat aangescherpt, want ik heb de smaak te pakken. Met het eetpatroon had ik in het begin wat moeite, maar al vrij snel ging het steeds beter. Ik eet nu bijvoorbeeld heel veel fruit, iets wat ik voorheen bijna niet deed. Je moet het natuurlijk zelf doen, maar zonder de goede begeleiding en motivering van alle meiden die bij InfraLigne werken, had ik dit resultaat niet geboekt!” Resultaat: ruim 13 kilo en 84 centimeter (in ongeveer 25 lessen)

Volg InfraLigne ook op facebook Zo blijf je op de hoogte van leuke acties, nieuwtjes. ‘Vind ons leuk’ en win 10 GRATIS oefenbeurten!

Fit én gezond, het hele jaar rond! Vul de bon in voor 5 GRATIS oefenbeurten (zonder verdere verplichting) JA!

O Ik maak graag gebruik van 5 GRATIS oefenbeurten om te ervaren hoe het voelt om... een paar kledingmaten minder te hebben, te werken aan een betere conditie, mijn buik strak te trainen, enz. Naam:  Adres:  Woonplaats:  Telefoon:  E-mail: 

Je vind t I nf ra Lign e a f sla nkstud io’s in : Dongen, Lage Ham 1 Tel. 0162-386387 dongen@infraligne.nl Maastricht, Einsteinstraat 30-A Tel. 043-3673624 maastricht@infraligne.nl Margraten, Rijksweg 1 Tel. 043-4582370 margraten@infraligne.nl Tilburg, Oude Lind 45 (hoek Ringbaan Noord) Tel. 013-5452286 tilburg@infraligne.nl Bezoek www.infraligne.nl voor acties, meer informatie, openingstijden, enz.

Deze actie is geldig tot 21 januari 2012 en geldt niet in combinatie met andere acties.

Vul deze bon in en lever die in bij je InfraLigne studio. Reageren via onze website www.infraligne.nl kan natuurlijk ook!

C e n t i m e t e r g a r a n t i e | 1 . 2 0 0 c a lo r i e ë n p e r s e s s i e | f i t e n g e z o n d i n s l e c h t s 2 x 3 0 m i n u t e n p e r w e e k

InfraLigne nieuwsbrief 2  
InfraLigne nieuwsbrief 2  

Bij InfraLigne kun je gericht afvallen, precies op de plaatsen waar dat voor jou nodig is. Wij bieden met onze centimetergarantie gegarandee...

Advertisement