Page 1

Noviteiten bij revitalisering centrum Breskens In de afgelopen jaren is er door de gemeente Sluis fors geïnvesteerd om het centrum van Breskens te revitaliseren tot een sfeervol centrum waar vooral ook toeristen zich, weer, toe aangetrokken voelen. Een grootschalig project waarin diverse noviteiten zijn toegepast. Erik van den Bergen, projectmanager van InfraDEM, is door de gemeente Sluis ingehuurd als verantwoordelijke voor de voorbereiding en directievoering van het complete

fietsers beschikbaar werd, was dat een prima aanleiding om de toeristische functie van Breskens verder te versterken.” Noviteiten Het streven naar duurzaamheid en beheerbaarheid in combinatie met de aanwezige financiële middelen heeft in het plan geleid tot een flink aantal noviteiten. Zo zijn er fraaie en/of opvallende toepassingen gerealiseerd op het gebied van

zowel bestrating, meubilair, groen als verlichting. Voor de looproute is bijvoorbeeld gebruik gemaakt van gerecycled kunststof KLP planken. En er is een groot terras (ca. 2400m2) aangelegd met houtcomposiet ( 70% houtvezels en 30% epoxy) . Van den Bergen: ”Al die noviteiten zijn qua out of pocket kosten vaak wat duurder maar in veel gevallen wordt dat in het beheer qua tijd en kosten wel terugverdiend. Dat is ook bij dit project al gebleken.” Een ander opvallend, en succesvol, deelproject is het natuurstenen plein met fonteinen die continu een golfbeweging maken. Plein en omliggende horecagelegenheden zijn voor kinderen en hun ouders inmiddels een reden geworden om even het dorp in te gaan. Esthetische keuze voor InfraElast Ook voor de bestrating zijn naast mooie ook vernieuwende oplossingen toegepast. Zo is naast betonnen straatstenen, gebakken straatstenen en natuursteen ook gebruik gemaakt van InfraElast. De InfraElast- oplossing werd vooral in het buitenland al veel vaker gebruikt voor de aanleg van innovatieve verhardingen in de openbare ruimte. Door het hoge

plan waarvoor al in 2005 de eerste stappen zijn gezet. Van den Bergen over de aanleiding van het grootschalige plan: “Er was een aantal jaren niet of nauwelijks geïnvesteerd in de openbare ruimte in het centrum van Breskens. Bovendien vormde de dijk, die letterlijk het dorpshart in tweeën sneed, een fysieke barrière voor een mooie, samenhangende openbare ruimte . Toen door de aanleg van de Westerscheldetunnel in Breskens de veerdienst vanaf Vlissingen alleen nog voor voetgangers/ Het grasveld in het centrum van Breskens (het Spuiplein) omgevormd tot een verhard plein met waterinstallaties en interactieve visobjecten.

90

S t r a a t b e e l d juni 2009

De foto geeft duidelijk het verschil aan tussen het gebruik van semiverharding in de jeu de boules bak waar water blijft staan en InfraElast verharding die ook bij regen strak en droog blijft.

percentage holle ruimte is dit type verharding geluidsreducerend en ook geschikt als waterberging en infiltratiesysteem. Het materiaal is bestand tegen zwaar verkeer en de natuurlijke kleur van het granulaat blijft zichtbaar. De sterkte van InfraElast is gebaseerd op de hechting tussen het toegepaste granulaat en de sterkte van het kunststofbindmiddel. Het granulaat wordt als het ware verlijmd, zodat een hoog percentage (ca 32%) holle ruimte haalbaar is. Toch hebben voor Van den Bergen in dit geval vooral de esthetische voordelen de doorslag gegeven: “Allereerst is een oplossing met InfraElast in elke gewenste kleur te realiseren, dat geeft ontwerpers de vrije hand. Belangrijker nog is dat het echt oogt als één constructie, ook bij grotere oppervlakten. Er zitten weliswaar enkele voegen in, maar die zie je niet of nauwelijks. Tevens is het oppervlak

op één hoogte aan te leggen (100% horizontaal) doordat er geen verhang nodig is voor afwatering. “ De heer Pigmans, directeur van InfraElast bv, onderschrijft dit voordeel maar dan vanuit technisch perspectief. “Door de geringe uitzettingscoëfficiënt en de hoge trekvastheid en E-modulus kan het materiaal nagenoeg voegloos toegepast worden.” Door gebruik te maken van een mobiele mengunit kan op vrijwel elke locatie met InfraElast worden gewerkt en hoeft alleen het granulaat en het bindmiddel aangevoerd te worden.

Standnummer 2.067 InfraElast Tilburg T: 013 - 570 02 15 W: www.infraelast.nl Of InfraDEM E.(Erik) D.J.T. van den Bergen Hulst T: 06-651341847 www.infradem.nl

Speelruimte van de toekomst Volgens TNO haalt maar 3% van alle kinderen de beweegnorm van 1 uur intensief bewegen per dag. De hoogste tijd voor onorthodoxe oplossingen.Is de speeltuin te ver weg of alleen te bereiken via een gevaarlijke route? Dan wordt de speeltuin naar het kind gebracht. En als we kunnen wonen op water, waarom spelen we dan niet op water? Het Playdock-concept is een nieuwe manier om een alles-in-één speelruimte aan te bieden. Geschikt als tijdelijke speelruimte, maar natuurlijk ook als vaste oplossing. Snel te plaatsen en makkelijk opnieuw in te delen, door de modulaire opbouw van dezelfde bouwstenen. “Het Playdock toont aan dat het mogelijk is om oplossingen te bedenken voor ogenschijnlijke complexe situaties. Door de context en

alle gebruikers goed te analyseren is het mogelijk tot een inspirerend en motiverend ontwerp te komen”, aldus de geestelijke vaders van designgoed.

i designgoed Den Haag T: 070-7505662 www.designgoed.com

S t r a a t b e e l d juni 2009

91

Artikel Straatbeeld noviteiten Breskens  

Artikel uit Straatbeeld over de toepassing van InfraElast en andre noviteiten in het herinrichtingsplan van Breskens.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you