Page 1

Dorpshart en looplijn Breskens


Vogelvlucht Breskens


Aanleiding project Enige overgebleven vissers- en havenplaats in west Zeeuws-Vlaanderen Toerisme & Recreatie: motor van de economie


Fysieke positie Waterfront Breskens Regionaal: Begin- en eindpunt van de recreatieve kustzone van West Zeeuws-Vlaanderen (Breskens- Het Zwin) (Inter-)nationaal: Schakel tussen het Zeeuws/Hollandse estuarium en Vlaanderen/Noord Frankrijk enerzijds en tussen het Zeeuwse estuarium en Zuidoost Engeland anderzijds


Invloeden op de economische positie Breskens De komst van de Westerscheldetunnel heeft de toeristenstroom naar Breskens in grote mate negatief be誰nvloed Terugloop van de visserij heeft grote invloed op de locale economie Het verblijfsklimaat beantwoordt niet aan de vraag van de huidige consument


Doelstelling Duurzame kwaliteitsverbetering en -verbreding van Breskens Vergroten bedrijvigheid Behoud arbeidsplaatsen en creĂŤren van nieuwe bedrijvigheid Breskens profileren als een aantrekkelijke internationale zeejachthaven annex watersportcentrum


Actiepunten CreĂŤer een dorpshart in Breskens Herprofilering van de route tussen dorpshart en jachthaven vormt een vereiste om te komen tot een aantrekkelijke flaneerboulevard Kwaliteitsimpuls voor de uitwisselingspunten tussen de verschillende deelgebieden Markante zichtlijnen en punten verbijzonderen

CreĂŤren van verblijfsplekken en informatiepunten


Breskens voor 2005


Breskens voor 2005


Breskens voor 2005


Fasering project Dijkverlegging; Looplijn; (Dorpsstraat/Oude Rijksweg: Riolering); Terraszijde Spuiplein; Spuiplein/Grote Kade; Boulevard.


Dijkverlegging


Dijkverlegging


Dijkverlegging


Dijkverlegging


Dijkverlegging


Dijkverlegging


Dijkverlegging


Eindresultaat dijkverlegging


Looplijn (“parelketting”)


Vormgeving looplijn (ketting)


Ontwerp Maritiem Dek


Maritiem Dek


Maritiem Dek


Eindresultaat Maritiem Dek


Eindresultaat Maritiem Dek


Eindresultaat Maritiem Dek


Uitkijkpunt jachthaven


Panorama terras


Panoramaterras


Terraszijde Spuiplein


Terraszijde Spuiplein


Terraszijde Spuiplein


Terraszijde Spuiplein


Terraszijde Spuiplein


Terraszijde Spuiplein


Terraszijde Spuiplein


Grote Kade


Grote Kade


Spuiplein


Spuiplein


Spuiplein


Spuiplein


Spuiplein


Spuiplein


InfraElast


InfraElast


Spuiplein (straat)


Natuursteen


Waterplein


Eindresultaat Spuiplein


Boulevard


Boulevard


Boulevard


Kersen op de taart


Kersen op de taart


Fonteinen met golfpatroon


Fonteinen met golfpatroon


Fonteinen met golfpatroon


Kersen op de taart

Dorpshart en looplijn Breskens  
Dorpshart en looplijn Breskens  

Dorpshart en looplijn Breskens

Advertisement