__MAIN_TEXT__

Page 28

28

INFRA-LEHTI

INFRA-ALAN EETTISET PELISÄÄNNÖT

Pelisäännöt antavat kaikille mahdollisuuden INFRA laati maa- ja vesirakennusalalle eettiset pelisäännöt. Koko alan toivotaan sitoutuvan niihin. TEKSTI: ANU GINSTRÖM, KUVA: SAIJA SYVÄOJA

KESKUSTELUA KEHIIN. INFRA laati eettiset pelisäännöt osin herättääkseen keskustelua alan tilanteesta. Toimitusjohtaja Paavo Syrjö odottaa eniten keskustelua pelisäännöistä 2 ja 3: Toimi ammattitaitoisesti ja Kunnioita osaajia ympärilläsi.

Mistä eettisissä pelisäännöissä on kyse, INFRA ry:n toimitusjohtaja Paavo Syrjö? Haluamme nostaa infra-alan imagoa yhteiskuntavastuunsa kantavana alana. Jotta voimme edellyttää pelisääntöjen noudattamista muilta, pitää meidän itse näyttää esimerkkiä. Kun kukin jäsenyritys sitoutuu noudattamaan sääntöjä ja edellyttää niiden noudattamista yhteistyökumppaneiltaan, saadaan koko ala mukaan. Mistä aloite eettisten sääntöjen laatimiseen tuli? Aloite tuli jäsenistöstä. Yrityksissä on havahduttu siihen, että alan yhteisistä sopimuksista ja pelisäännöistä kuten YSEstä (yleiset sopimusehdot) livetään entistä herkemmin tai muutetaan niitä omia tarkoitusperiä paremmin palveleviksi. Eikö ajatus koko toimialan ”ohjeistamisesta” ole vähän mahtipontinen? Saattaa kuulostaa mahtipontiselta, mutta norsukin syödään pala kerrallaan. Ajattele vaikka harmaan talouden torjuntaa tai työturvallisuutta, joiden osalta tilanne on nyt aivan toinen kuin vaikkapa kymmenen vuotta sitten. Parannetaanko säännöillä pk-yritysten asemaa? Näillä säännöillä parannetaan kaikkien alalla toimivien asemaa. Infra-alan pitää olla sellainen, että kaikilla asiansa kunnialla hoitavilla yrityksillä – niin pienillä kuin isoilla – on mahdollisuus pärjätä omilla vahvuuksillaan. Eettisiä pelisääntöjä on seitsemän kappaletta. Minkä niistä uskot herättävän eniten keskustelua? Eniten keskustelua uskon heräävän säännöistä kaksi ja kolme. Niissä on mukana ripaus inhimillisyyttä alati kovenevassa kilpailuympäristössä. Näiden sääntöjen myötä toivon meistä kunkin aika ajoin vilkaisevan peiliin. Kohdellaan itse kukin yhteistyökumppaneitamme ja kilpailijoitamme niin kuin toivoisimme heidän kohtelevan meitä. Voiko ajatella, että säännöt ovat myös keino nostaa keskusteluun tärkeitä teemoja? Juuri tästä on kysymys. Julkaisemalla eettiset pelisäännöt INFRA ry haluaa kiinnittää huomion tärkeään ­asiaan ja ottaa aktiivisen roolin koko alan puolestapuhujana.

Profile for Infra-lehti

Infra 3/2016  

Infra 3/2016