__MAIN_TEXT__

Page 22

22

INFRA-LEHTI

PISTOKOKEISSA jäi parannettavaa Liikenneviraston selvitys tuotti uutta tietoa kiviainesten laadusta. Pistokoetarkastusten mukaan parantamisen varaa on. TEKSTI JA KUVAT: ANTTI KALLIAINEN, RAMBOLL FINLAND OY JA PIRJO KUULA, TTY

JOTAIN VIALLA. Radan eristys- ja välikerrokseen tarkoitettu 0/8 millimetrin luonnonsora sisälsi yllättävän paljon murskaantuneita rakeita. Kuva Pirjo Kuula.

Profile for Infra-lehti

Infra 3/2016  

Infra 3/2016