Page 9

9

3/2015

PÄÄKIRJOITUS

Yrittäjä konealalla, lue tämä! MUUTA KANSSAMME ALAN SUUNTA. LIITY JÄSENEKSI. WWW.INFRA.FI/ LIITY

Anu Ginström Päätoimittaja

MUISTATKO VIELÄ, KUN Tieliikelaitos perustettiin 14 kejä tarvitse pestä. Neuvottelemme mvr- ja asfalttialan vuotta sitten? Maa- ja vesirakennusalalle syntyi mark- työehtosopimukset yhdessä työntekijäliittojen kanssa. kinahäiriö, kun kilpakentälle tuli palvelutuottaja, joka Jäsentemme työntekijät voivat työskennellä väylätöissä, sai halpaa valtionlainaa, urakoita muita paremmin talonrakennustyömailla, teollisuudessa, kaivoksissa ehdoin ja helläkätistä verokohtelua – ja oli vielä tur- ja satamissa – ihan kaikkialla, missä tarvitaan maanvassa konkurssilta. Käytäntö olisi voinut levitä muil- siirron, erikoiskuljetusten ja nostotöiden osaajaa. Vaihlekin aloille, mutta EU ehti todeta mallin laittomaksi. televista työmaista huolimatta työnantajalle riittää Puuttuiko se asiaan sattumalta? Ei. Yksityisten maa- yleensä yksi jäsenyys työmarkkinakentässä: INFRAn. ja vesirakentajien edunvalvoja INFRA ry oli vaatinut asian selvittämistä. Prosessi päätYLI 60 VUOTTA jatkuneen edunvalvontyi yrittäjyyden voittoon ja laajamittaiseen tatyömme summana infra-ala on nyt lainsäädännön uudistamiseen. itsenäinen ja arvostettu toimiala. INFRA Entä huomasitko, että viime keväänä ry on tasavertainen osa Rakennusteollimaa-aines- ja ympäristölainsäädäntö saa- Huomasiko suutta, toisin kuin vielä viisi vuotta sittiin sovitettua yhteen? Tässä tapauksessa ten. INFRAn asiat ovat nyt myös RT:n pääministeri Sipilä asioita. Niitä ajaa koko RT:n hallitus ja INFRAn sitkeä lobbaus oli jatkunut liki 30 vuotta johtaen viimein sääntelyn keventä- kuopat, sortumat johtoryhmä. miseen yrittäjyyden helpottamiseksi. Kehi- ja halkeamat INFRAlla on myös hyvät ja toimivat tettävää jäi yhä, mutta tiedämme miten yhteydet kaikkiin merkittäviin infratyön sattumalta edetä. Meillä kun on huhkittu ”norminpurtilaajiin. Suhteet eduskuntaan, miniskutöissä” jo kauan ennen kuin muotisana- kopistellessaan teriöihin ja puolueisiin ovat niin ikään hirviö edes keksittiin. kiiltonahkakengissä laajat. Etenkin poliittiset kontaktimme Sen varmasti panit merkille, että kesän ovat viime vuosina lisääntyneet huikeEspaa pitkin?” hallitusneuvotteluissa perusinfran kurja asti. Suomessa lobbarit perinteisesti vaijama oli kaikkien huulilla. Kriisitietoisuus kenevat ”kytkyistään”, me emme. Lobjohti toimiin: perusväylänpito sai 600 miljoonaa euroa barilla on paikkansa yhteiskunnassa tiedon hankkilisärahaa ja investointien ra­­hoituskehys kasvoi 170 jana ja konsensuksen rakentajana. miljoonalla. Huomasiko pääministeri Sipilä kuopat, Alueverkostomme ansiosta edustamme koko Suosortumat ja halkeamat sattumalta kopistellessaan kiil- mea ja kaikenkokoisia yrittäjiä. Parhaillaan työstämme tonahkakengissä Espaa pitkin? Tuskin. INFRA teki har- strategiaa, joka pakottaa meidät ratkaisemaan pienten tiavoimin töitä tilanteen karseuden selvittämiseksi. ja suurten infrayritysten ristiriidat tavalla, jossa molemLaskimme, mihin nykykehitys Suomea vie ja selvitim­ mat lopulta voittavat. Jos olet pk-yrittäjä, sinun kan­me vaihtoehdot. Järki voitti päätöksenteossa. nattaa olla mukana linjaamassa, miten urakointiketReilun kilpailun, paremman lainsäädännön ja riit- justa rakennetaan kaikille reilu. Se onnistuu aidosti tävän rahoituksen lisäksi puolustamme työelämän peli- vain INFRAn jäsenenä. Klikit ja kyräily ovat niin 80-­ sääntöjä eri oikeusasteissa jäsenyrittäjien puolesta. lukua. Avataan keskustelu siitä, miten haasteet ratkaisEnnen kaikkea annamme lainsäädännöllistä neuvon- taan yhdessä – INFRA tarjoaa tähän foorumin ja vie taa, jotta yrittäjä osaa toimia heti oikein, eikä jälkipyyk- suhteillaan uudet linjaukset käytännöksi asti.

Profile for Infra-lehti

Infra 3/2015  

Infra 3/2015