Page 28

28

INFRA-LEHTI

POHJOIS-SUOMEN INFRASELVITYS

MITEN PIENI PÄRJÄÄ? Paikallisten pk-yritysten selviytyminen kireillä inframarkkinoilla herättää huolta. Pohjois-Suomessa päätettiin selvittää, miten pieni pärjää isojen seassa. TEKSTI: ANU GINSTRÖM, KUVAT: 123RF

Isojen toimintatapa voi olla joskus aggressiivinen.”

INFRATÖITÄ TILAAVAT kunnat, ely-keskukset, teollisuuslaitokset ja kaivokset. Monissa niistä tuntuu olevan ainakin aavistus ymmärrystä paikallisten perheyritysten merkityksestä osana terveitä markkinoita ja kilpailua. Myös pk-yritysten roolia isompien yritysten alihankintaketjussa pidetään tärkeänä. Tilaajat kokevat, että paikallisyrittäjän kanssa on helppo pitää keskusteluyhteys, palvelu on joustavaa ja motivaatio kehittää toimintaa on kova. Pieni on myös hinnaltaan hyvin kilpailukykyinen jättiin verrattuna. Joissakin kunnissa osataan arvostaa sitäkin, että pkyrityksiä käyttämällä luodaan paikallisia työpaikkoja ja veroeurot jäävät kotikuntaan. Paikallisosaajat loistavat etenkin kunnossapitotöissä. Ely-keskuksissa isojen ja pienten välillä ei sen sijaan nähdä merkittäviä eroja. Kunnossapidossa keskisuuret seudulliset urakoitsijat erottuvat jonkin verran edukseen, mutta ylläpitourakoissa ne jäävät hieman muista jälkeen. Tiedot selviävät Pohjois-Suomessa toteutetusta pkinfraselvityksestä. Keskimäärin parhaita mainintoja selvityksessä saivat keskisuuret seudulliset urakoitsijat.

Pienet yhteistyöhön – parempi kilpailukyky? Usealta pieneltä yritykseltä tilaaminen koetaan silti työläämmäksi kuin yhdeltä isolta tilaaminen. Isojen kanssa toimiessa tietojärjestelmät rullaavat ja nykyaikaiset toimintatavat ovat jo arkea. Koneita ja työnteki-

jöitä riittää isoihinkin projekteihin sekä konerikkoja tai sairaustapauksia paikkaamaan. Pk-yritysten heikompi riskinkantokyky vaikeuttaa niiden kilpailuasemaa. Tilaajat toivovatkin paikallisyritysten hakevan verkostoistaan tuurausapua ja kehittävän varakonejärjestelmää. Etenkin kunnat rohkaisevat pieniä yrityksiä luomaan työyhteenliittymiä, mikä mahdollistaa pääsyn suururakoihin. Samalla oma toiminta kehittyy ja laajenee. Yritykset ovat itsekin kokeneet työyhteenliittymät toimiviksi. Muitakin yhteistyökuvioita viritellään jatkuvasti. Liittäessään voimansa yhteen pk-yritykset voivat tarjota markkinoille mielenkiintoisen vaihtoehdon, kunhan suuryrityksiin liitetyt negatiiviset piirteet onnistutaan välttämään. Ainakin Pohjois-Suomen selvityksessä moni haastateltu piti isojen hintatasoa kovana ja yhteistyötä by­rokraattisen kankeana. Työn todelliseen tekijään on vaikea saada yhteys. Joku tilaaja moitti isojen toi­­min­ ­­­­­­­ta­tapaa aggressiivisiksi – lisätöitä metsästetään in­­­­­­­­­­­­­nok­ ­­­kaasti.

Oletko valmis sähköiseen toimintamalliin? Tilaajat haluavat, että paikallisurakoitsija pysyy markkinoilla, vaikka tilaajan oma toimintamalli muuttuu paperittomaksi.

Profile for Infra-lehti

Infra 3/2015  

Infra 3/2015