Page 1

Esküvői kalauz 2013-2014. www.menyegzo.info

olva Egymásra hang lazán: Szervezés csak NO PARA it Nászút egy kics másképp Esküvôi mámor l Aromaterápiáva end 2014. évi Aratr

1


2


Tartalom

Impresszum

HASZNOS Hivatalos lépések

6.

8.

SZERVEZÉS Csak lazán; no para

A TE TERED, A TE ASZTALOD 12. Ami a vendéglátást illeti…

STÍLUS & TREND 24. 2014. évi Aratrend, divattervező stylist szemmel

EMLÉKEK Keresd az igazit!

26.

SZÉPSÉG & ÁPOLÁS 34. Bőrödet és lelkedet is öltöztesd ünneplőbe! Esküvői mámor Aromaterápiával

NÁSZÚT 36. Különlegesség és kötelezettség! P.S. Egymásra hangolva

38.

Felelôs kiadók: Helikon Info Kft. és Zalai Hirdetô Kft. Fôszerkesztôk: Iski Zsolt és Tollár Péter Megjelenik ingyenesen: 2013. november, Zala-, Somogy-, Vas megyékben Nyomdai elôkészítés: Solti Design Bt. Nyomda: Göcsej Nyomda Kft.

HIRDETÉSFELVÉTEL: ZALAI HIRDETÔ KFT. Zalaegerszegi Szuperinfó Iroda 8900, Zalaegerszeg, Tüttössy u. 7., Tel./Fax.: 06-92/331-053 E-mail: egerszeg@szuperinfo.hu HELIKON INFÓ KFT. Keszthelyi Szuperinfó Iroda 8360 Keszthely, Széchenyi u. 1-3., Tel.: 06-83/511-890 E-mail: kszinfo@t-online.hu Siófoki Szuperinfó Iroda 8600 Siófok, Kele u. 5., Tel.: 06-84/317-922 E-mail: siofok@szuperinfo.hu A Menyegzô kiadványban megjelent hirdetésekért a kiadók nem vállalnak felelôsséget.

3


Álomból valóság!

! a v l o g n a h a ásr l!

nktó u n i z a g Egym a m k Nekte t a l o d n o g ravaló

Egy pár út

De vajon mi szükséges magához a házassághoz? témáigazinunk a m Mert az bizony nem csak errôl az egy napról szól! ô z g e s y a Men al is a ház tt Sokan csak azt élik meg, hogy végre beteljesedik, ú z e te e n élése valósággá válik esküvôi álmuk, miközben megfelednak fô üze sság meg a z á h a , s in keznek arról, hogy ez a döntésük egy életen át tartó g té ö le k t g os sá ik, ami m eteket. „munka” lesz. d ô v ö z s n n köré e b t ta lalkoz ztatok A házasság nem létezik csak úgy magától, ápokább fog at álmodo apk o s n e tô lásra, törôdésre van szüksége, mint egy virágnak. N y g a Feltehe bizonyos N ybeköHázasságotok csakis akkor tud „gyönyörûséges, a l ó r r a már et eg illatos virágokat hozni, majd terméssel megajándér életetek o ik m a adtok t l, á ó r kozni”, ha figyelmetek legnagyobb részét mindig m r fo ivatalos rajta tartjátok. A házasság olyan életiskola, ami titek, és h knek. Az esküvô te folyamatos, miközben állandó. Hisz ugyanaz az e s t életen á egybekelé y g e ember van mellettetek, s ahogy mi magunk is váli m a s, t össze ö egy dönté k tozunk, más életszakaszokba lépünk, úgy idôvel n a b já rmá fo é g z á e s v társunk is változik, elôbukkanhat egy ismerets r a e ház sküvô sz e z A len arca, elôjöhetnek új tulajdonságai, illetve . ti k la bennete és gyakor ti tûnhetnek el régi szokásai. Egyet tartsatok azonle é lm e rmék- és séhez sok te ban mindig szem elôtt, hogy egymást választott in m la a t, v ió k c o á lt m tátok, egymás mellett tettétek le a voksotokat, lá r ta fo in nlásokat já a s így vált szerelmetek is egy döntéssé. ltá a fe lt á A szolg yunkban. n á v d ia k l elé állíta segítségü „A kérdés persze mindig az, hogy szen kihívás a b ló a v k zen sok is adato h retném-e újra és újra megismerni a másikat, t, e k te benne rdio o amelyre talán egy élet is kevés? Vajon képes k s nak majd é i n ll elvégez vagyok-e ráhangolódni lelkére, szívére, egész leteendôt ke tökéletes n e d lényére, ahogy ô rám, elfogadva változásait, in m y odtátok. nálni, hog lm elfogadva változásaimat? á g e m t y az g o h a , n e y g

4


Ha a válasz igen, akkor mindig képesek lesztek túlzott elvárások nélkül, teljes elfogadással és feltétel nélküli szeretetre egymás iránt. Így marad majd házasságotok tiszta és örök forrás, amihez félelmek nélkül fordulhattok, hogy örömöt és derût merítsetek belôle. A jó házasság éppúgy menedék is, mint feltöltekezés, éppúgy oltalom is, mint szabadság és éppúgy szerelem is, mint barátság. A házasság egy olyan erôs szövetség két ember között, melyben társak vagytok egymás számára. Nem kell szükségszerûen megváltozni, mert pont attól mûködik majd, hogy mindketten önmagatokat adjátok, másságotokkal kiegészítitek egymást. Ettôl lesz kerek és egész, akár hiányosságoktól mentes. Házastársad éppúgy tanítód, mint támaszod, hisz az élet iskolájába jártok, mert úgy döntöttetek: ezt közösen teszitek meg. Legyetek hálásak egymásért, mert egymás által többek, szebbek lehettek.

„Szívem a S zív Konfliktusok lesznek bizony ezer meg ezeregy, ez ezerszer kim edre hangolom, ondom, hog szinte elkerülhetetlen, de fordítsátok hasznotokra és tay Érted ég minden nuljatok mindig belôle. Elég, ha ilyenkor egy pillanatra dallamom. leveszitek saját szemüvegeteket és ráfigyeltek a másikra, Szívem húr hogy mi játszódik le épp a lelkében. Ezzel biztosítatok jai Téged h ívnak, Neked peng örök meghittséget és megértést egymásnak és házassánek, Érted s zólnak. gotoknak. Szívemet h angolom, ho gy én bizon Érted mind y s e a n z t á o d h a a y dok, magam g o h , f k e l u j n a e n t m adom, hisz Kívá ki Te és Én eg y dallamra h g e s é y s á a d n l g o Á ló d k u o nk, mégis eg s ságot z á m s á y r á m a r ás ismeretlene Örömfor k maradhatu õ l ü r e m n k . m ne Ígérem, hog ! a y r m k in o t d ig égni fog o a vágy, hogy bennem legyen szám Téged felf in e z d a e zz és újabbnál ag újabb ismer elek Menyegzõ M e tl en énedet meg ismerjem. t szív, é Szeretem, h k , m a l l ogy más va a Egy d gy mint én, é m b á b s k ö é t p p t v s élsz mint én á m y g e k é s hogy TE mindig több melye nek látsz en �s t á j n é g v em, mint, t z ahogy én ez t m nem eres a g a m r á ó l teszem. zongor Szívem húr szák közös jait Rád han gszerelem, hogy közös jének û y t n e l É l le i tünk minde b juk n pillanatát örökké éltes ütt y g e s e … a t S é z e r m elem. üte H , a t n á g t S t z e o r elem, hangS írják a k zerelem, szívemet e r a it m d u j s a o k r m a készítem és nyitott vagy mi adja ok, hogy Té ged egy a ritmust és Életen át fe lfedezhess elek”. áldást.

sok

Lugosi Krisz tina

5


Az esküvõi elõkészületek hivatalos lépései A kiválasztott Polgármesteri Hivatalba közösen kell megjelennie a párnak és nyilatkozni házassági szándékukról. A bejelentkezésre legfeljebb 6 hónap, de legalább 30 nappal a tervezett esküvô elôtt kell sort keríteni. Szükséges okmányok • születési anyakönyvi kivonat • érvényes személyi igazolvány vagy érvényes útlevél • az állandó lakcím szerinti Polgármesteri Hivatal nyilvántartási csoportjának hivatalos igazolása a nôtlen illetve a hajadon családi állapotról • a személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány Elváltaknak be kell mutatniuk a jogerôs válóperi ítéletet vagy a záradékolt házassági anyakönyvi kivonatot. Özvegyeknek pedig az elhunyt halott anyakönyvi kivonatát vagy a záradékolt házassági anyakönyvi kivonatot. Fontos, hogy a házasság nem köthetô meg, ha a mennyasszony a névviselésrôl nem nyilatkozik! Az egyház színe elôtti házasságkötés sokak számára fontos része az esküvôi ceremóniának. Így nekik az esküvô tervezett idôpontja elôtt legalább 3 hónappal elôbb be kell jelentkezni a Plébánia Hivatalba is. A pár az esküvô elôtt jegyes oktatáson vesz majd részt. Bejelentkezéshez vidd magaddal: • a plébánia által kiállított, 6 hónapnál nem régebbi keresztelô levelet • a személyi igazolványokat Ne feledkezzünk meg a tanúk kiválasztásáról sem. Kérjünk idôben szabadságot a nagy nap elôtti idôszakra. És még! • Írjuk össze az esküvôvel kapcsolatos minden ötletünket és elképzelésünket! • Karikázzuk be azokat az esküvôvel kapcsolatos hirdetéseket, amik felkeltették a figyelmünket! • Egy-egy szolgáltatásra mindig több helyrôl kérjünk árajánlatot! • Az árajánlatok összehasonlítása során a kiajánlott szolgáltatások minôségére is fordítsunk kellô figyelmet! • Az elkövetkezendô jó pár oldalon átfogó képet és segítséget adunk a nagy nap körüli teendôkhöz illetve a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokhoz!

Anyakönyvi hivatalok listája Az elsô hivatalos lépésetek az anyakönyvvezetôhöz vezessen. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 8900 Zalaegerszeg, Kossuth l. u. 17-19. Tel.: 92/502 197 Ügyfélfogadás: K: 8-16, Sze: 8-18, P: 8-12

Tapolca Város Polgármesteri Hivatala 8300 Tapolca, Hôsök tere 15. Tel.: 87/511-152 Ügyfélfogadás: H,Cs,P: 8-12, Sze: 13-17

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Anyakönyvvezetôk (Vasemberház) 8800.Nagykanizsa, Erzsébet tér 1. Tel.: 06/20/849 2456; 06/20/849 2457 Ügyfélfogadás: H: 8-12; 13-16,30 Sze: 8-12;13-17 P: 8-12

Lenti Város Polgármesteri Hivatala 8960 Lenti, Zrínyi M. u. 4. Tel.: 92/553-952 Ügyfélfogadás: H,Sze,Cs: 7.30-11.30, 13-16

Keszthely Város Polgármesteri Hivatala 8360 Keszthely, Fô tér 1. Tel.:83/505-514 Ügyfélfogadás: H,P: 8-12 Sze: 8-12, 13-17 Hévíz Város Polgármesteri Hivatala 8380 Hévíz, Kossuth l. u.1. Tel.: 83/500-854 Ügyfélfogadás: H,Cs,P: 8-11, Sze: 13-15

6

Zalaszentgrót Város Polgármesteri Hivatala 8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 1. Tel.: 83/562-968 Ügyfélfogadás: H,Cs: 8-15, Sze, P: 8-12 Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiv. 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Tel.: 94/520-234, 94/520-118 Ügyfélfogadás: H: 8-12, Sze: 8-12, 13-17, Cs: 8-12, 13-15.30

Balatonföldvár Város Polgármesteri Hivatal 8623 Balatonföldvár, Petôfi u. 1. Tel.: 84/540-330 Ügyfélfogadás: H: 8-12, Sze: 8-12, 12.30-16, P: 8-12 Siófok Város Polgármesteri Hivatal 8600 Siófok, Fô tér 1. Tel.: 84/504-100 Ügyfélfogadás: H, Sze: 7.30-12, 13-16, P: 7.30-12 Marcali Város Polgármesteri Hivatal 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-052 Ügyfélfogadás: H-CS: 8-11.30, 12.30-16.00, P: 8-11.30


Az ajánlatadás ingyenes, szervezési díjat nem számítunk fel! • esküvői helyszín • vőfély, ceremóniamester • menyasszonyi csokor • zenekar, Dj, fotó, videó, virágdekoráció

ÉS MÉG SOK MiNDen MÁS, AMI A TÖKÉLETES NAPHOZ elengedhetetlen!

Időpont-egyeztetés telefonon;

+36-30/453-7401

Várja hívását Szakonyi-Tombor Mariann okleveles esküvőszervező. Keszthely, Tesco

Hétfő-szombat 9-20 óráig, vasárnap 9-19 óráig

CSOKROK, KOSZORÚK, DeKORáCIÓ, AJÁNDÉK, VIRÁGFUTÁR

www.dolcevita-eskuvo.hu

7


NO PARA

Legfőbb sz abály…

CSAK LAZÁN

Tehát az eljegyzésen már túl vagytok? Gratulálunk, megszületett a döntés, hogy „belevágunk, végigcsináljuk, komolyan gondoljuk…” Legyen szó saját kézben tartott esküvôszervezésrôl vagy esküvôszervezô segítsége által levezényelt menyegzôrôl, a lényeg, hogy készen álltok összekötni az életeteket! Ha a szervezés még csak az elején tart, nehéz elképzelni, hogy ez valóban nagy munka, melyben könnyen ki lehet merülni és sokat lehet idegeskedni miatta. Természetesen az esküvôi elôkészületek boldogan is telhetnek az egyre fokozódó izgalom ellenére, amit a várva várt nappal kapcsolatosan éreztek, ehhez azonban érdemes pár aranyszabályt megfogadni. Lássuk akkor most ezeket! 8


1. Kerüljük az időhiányt! Ha határidôket állítunk fel és be is tartjuk azokat, biztosítjuk magunknak az örömteli esküvôi készülôdést! Hagyjunk elég idôt a szervezés minden momentumára, mert bizony a kapkodás csak hátránnyal jár!

2. Kerüljük a túlköltekezést! Ha okosan osztjuk be a pénzünk, szintén megkíméljük magunkat egy újabb fejtöréstôl! Sajnos számolnunk kell azzal, hogy egy-egy szolgáltatás többe kerül majd, mint gondoltuk, illetve közbe jöhetnek egyéb nem várt költségek, vagy extra szolgáltatások bevonása! Tartalékoljunk, így újabb ötleteink megvalósításának talán nem lesz a pénz az akadálya!

3. Éljük meg élményként! Ha azzal áltatjuk magunkat, hogy nem merül fel semmilyen probléma, megeshet, hogy annyira nekikeseredünk majd, hogy elkap az az érzés: „csak legyünk már túl rajta!” Higgyétek el, sokan érzik ezt, de ez nem törvényszerû! Ha nem rémülünk meg az elôttünk álló feladatoktól, akkor képesek leszünk összpontosítani és megláthatjuk a szervezésben rejlô megannyi csodás pillanat apró örömeit! Ne mérgezze meg a nagy nap szép élményét az elôkészületek fáradalmai!

4. K  eressük meg azokat a szolgáltatókat, akikkel felszabadító, könnyed és rugalmas az együttműködés! Ha szeretnénk, hogy pár év távlatából visszagondolva az elôkészületek emlékei is kedvesek legyenek számunkra, fontos, hogy kellôképp felkészültek legyünk a szolgáltatók nyújtotta kínálatokból! Egy-egy szolgáltatóval együtt dolgozni kimondottan feledhetetlen és kellemes élmény! Térképezzük fel a szolgáltatók színes palettáját, hogy választásunk könnyebb legyen és biztosak legyünk, hogy a lehetô legjobbat választottuk magunknak erre a különleges és egyszeri naphoz, hogy az a legtökéletesebb legyen.

5. B  ízzunk meg felelősöket, de tartsuk kezünkben az irányítást! Ha azt szeretnénk, hogy a nagy nap percei igazán felhôtlenül teljenek, az ügyes-bajos, nem várt problémák orvoslásával bízzunk meg valakit! Higgyétek el érdemes! Az legyen a ti döntésetek, hogy épp egy barát, vôfély vagy esküvôszervezô! Ha valami bakit felfedezni vélünk, hagyjuk a helyreigazítást erre a személyre és semmiképpen se a vendéget terheljük vele!

6. A  felmerülő problémákat kezeljük higgadtan! Bátran kérjünk segítséget! Ha úgy érezzük túl sok a teendô, nyugodtan vonjuk be a szervezésbe közeli rokonainkat, barátainkat is! Kérjük ki esetleg annak a véleményét, akiben bízunk, hogy a segítségünkre tud lenni és ismerjük annyira, hogy a legjobb tanácsot tudja adni! Ha elfelejtettük volna valamit, akkor ô majd biztosan megnyugtat! 9


„Mindenre van megoldás, csak vedd lazábban a feladatokkal kapcsolatos teend�eket!” Ha úgy érezzük, hogy feszültség alakult ki a szervezés egyes részleteivel kapcsolatban, beszéljük azt át nyugodtan az összes érintettel! Nehéz mindenki kívánalmainak/elvárásainak megfelelni, de nem is kell! De tegyünk annak érdekében, hogy ez a nap szüleink és vendégeink számára is egy kellemes élmény maradjon, ezért az ô szemükkel is nézzük át a részleteket!

7. Legyünk előrelátóak! Ha elôrelátóak vagyunk és tudjuk, hogy nem bírunk el a sok teendôvel, akkor már az elején kérjük fel esküvôszervezô segítségét! Rengeteg terhet levesz a vállunkról és még pénzt is spórol nekünk! Szabad kezet ad és irányvonalat mutat! A szervezés máris nem gond, hanem felhôtlen szórakozás. Ha azonban mégis magunk szervezzük az utolsó részletekig menôen az esküvônket, a pánik elkerülésének a titka a részletekig menô elôrelátás, tervezés!

8. Párunkkal közösen döntsünk! Az igaz, hogy aznap, a nôk körül forog minden, de a szervezés során alkalmazkodjunk párunkkal egymás igényeihez! A közös döntés a jó döntés!

9. Nemcsak lazán , hanem kipihenten! Ha észrevesszük a kimerültség árulkodó jeleit, bevethetjük a lazítás elérésére szolgáló módszereinket! Az utolsó pillanatokra csak semmi munka, itt már a pihenésé a fôszerep, hogy a nagy napon felszabadultak legyetek!

10

Ezekkel a praktikákkal remélhetőleg a nagy napra kipihentnek érezhetitek magatokat.


Készen álltok? … akkor lássuk milyen lépéseket takar maga a szervezés! Címszavakban összegyűjtöttük , egy üres füzet segítségével dolgozzátok ki együtt! , a y Vendéglista kárt ültetô

Esk

,

ruhák üvôi sk E Kiegészítôk

Esküvôi helyszínek

vôi Eskü vek û járm

Fotó, Videó

Zene k

,

Dekoráció Virágok

Vôfél y, Esk üvôszervezô

Nászút , jándék Násza önetKösz ajándékok

üvôi men Italok ü, Men ükárt, ya

yûrû Jegyg

Esk üvô torta Sütemén , yek

Meghívó Szépségápolás Frizura , Smink , Látványos jszaka Nászé elemek, Extra szolgáltatások

Legyen egy saját készítés� Naplótok , amiben leírjátok a szervezés folyamatait és azzal kapcsolatos élményeiteket. Ragasszatok bele fotókat, jegyezzetek fel benne vicces sztorikat, meglepô fordulatokat, mindent, amit az esküvô körüli teendôk során átéltetek. Ez az elôkészület épp oly fontos, mint maga a nagy nap, és legalább annyi boldog emlék összegyûjtésére alkalmas. Higgyétek el több év távlatából ezen Napló átlapozása sok derût és meghitt pillanatot vált majd ki belôletek és idéz fel bennetek. S ha úgy gondoljátok, akkor a lagzin nyugodtan adjátok körbe ezt a Naplót, hogy a vendégek is részesüljenek a szervezés háttéreseményeinek csodás pillanataiból, s hogy miként vált az Álomból Valóság!

három yetek g e V kz egyi Tipp: A ! t e t üze szaüres f k a cím e t é s s et. ze endôk ben ve e t a n pjá evak ala ban készíts k si et az A má önyvek k ó t a g r A har tek fo . z e h k nye tok esemé sználjá a h at madik nak. Napló i ô v ü k Es 11


A TE TERED, A TE ASZTALOD Saját ÁLOMESKÜVÔ saját tervezéssel. Az alábbiak alapján gondoljátok végig a vendéglátás mozzanatait és közösen nézzétek át, hogy mi szükséges hozzá! Mit? Kivel? Hogyan? Miért?

VENDÉGLISTA? A vendéglista nagysága jelentôsen befolyásolja a vendégfogadás helyszínét. Célszerû egy füzetet nyitni, amiben kedvünkre bôvíthetjük, illetve ritkíthatjuk a névlistát. Vegyük külön, kiket hívunk meg csak a szertartásra, és kiket az egész napra. A kész listával készítsünk ültetési rajzokat a kiválasztott helyszín adottságainak megfelelôen. Lehetôleg mindenki olyan asztaltársakat kapjon, akikkel jól fogja magát érezni! A végleges vendéglétszám:……………

HELYSZÍNEK? A választáshoz vessük össze vendégeink számát a helyszín befogadóképességével. Vegyük figyelembe, hogy a helyszín atmoszférája meghatározója a hangulatnak. Hatással van a szertartás stílusára, a lakodalom mozzanataira, a menü milyenségére és még a ruhákra, dekorációra, a zenére is. És ami még szükséges: • Ceremónia: Polgári és egyházi szertartás. • Vendégfogadás: Helyszín, teremdíj, menü, italok és szállás. • Sütemények: A vendégfogadáshoz illetve a lagzira, a vendégeknek elvitelre és a menyasszonyi torta.

DEKORÁCIÓ és VIRÁG? Gondoljuk végig a stílust és a színvilágot. A helyszín jellegét és adottságait használjuk fel az ötletelésnél. A fô, hogy harmonikus és egységes összkép alakuljon ki! És ami még szükséges: • Ki készíti a dekorációt és ki lesz a virágkötô? • Virágok: Menyasszonyi csokor; eldobós csokor, hogy megtarthassuk a sajátunkat; virágdekorációk az autóra és az egész ceremóniára; virágkitûzôk a vôlegénynek és a tanúknak; további virágok az örömszülôknek és a koszorúslányoknak. 12


MEGHÍVÓ, ÜLTETÔ -, MENÜKÁRTYA? A meghívó köntöse ízelítô az esküvôi dekoráció hangulatából és színkavalkádjából. Az ültetô- és menükártya a meghívó stílusához teljesen idomul és fontos, hogy jól látható helyre kerüljön az asztalokon, a jól megtervezett ültetési rend alapján. A vendégek szeretik olvasgatni az esküvôi menü és italok felhozatalát. És ami még szükséges: - Ki lesz a nyomda és mi lesz az idézet a meghívón?

VÔFÉLY, ESKÜVÔSZERVEZÔ? Ôk azok, akik a násznépet összefogva, igazítva gondoskodnak az események gördülékenységérôl. Fontos, hogy megbízzunk bennük és minden fô momentumról tájékoztassuk. Feltétlen adjunk egy példányt számukra az általunk készített forgatókönyvbôl.

ZENE? A zenei paletta kiválasztásánál vegyük figyelembe az esküvô stílusát és a helyszín hangulatát is. Ha megtehetjük, akkor célszerû a zenét úgy összeválogatni, hogy az a násznép minden korosztályának megfeleljen. Lehetôleg a zenésznek is adjunk a végleges forgatókönyvbôl, hogy lássa az este menetét. Választhatunk zenekart, zenészt vagy DJ-t.

FORGATÓKÖNYV? Írjunk egy forgatókönyvet a nagy nap fontosabb lépéseivel, helyszínekkel, idôpontokkal, szereplôkkel, hogy mielôbb átlássuk az eseményeket.

EGYÉB LÁTVÁNYOS ELEMEK és EXTRA SZOLGÁLTATÁSOK? Esküvôi jármû, tûzijáték, lézer show, sztárfellépôk, koktélbár, mixer show, csoki-, pezsgô-, sajtszökôkút, galamb- és pillangóröptetés, kívánságlámpás, köszönetajándékok. Gyerekre gondolva: bébiszitter, játszósarok, arcfestés, lufi figurák, ugrálóvár…

ÖTLETELJÜNK JÁTÉKOKHOZ, SZOKÁSOKHOZ, EMLÉKEKHEZ…? Például: Közös fotó a vendégekkel; videó-üzenet a násznéptôl; emlékkönyv a vacsora alatt körbeadva; egy kisfilm lejátszása a gyerekkorotoktól kezdve a megismerkedésetek történetével és az esküvôi elôkészületekrôl készült felvételekkel egészen a nagy napig. 13


Legyen az esküvő egy igazi ünnep! Legyen az esküvő egy igazi ünnep, egy valóra vált álom, ahol csak az a dolgotok, hogy tündökölhessetek – egy méltó helyen a

Batthyány Kastélyszálló**** rusztikus stílusban épült konferencia központjában.

Információ és foglalás: 8782 Zalacsány, Csány László utca 24. Tel.: +36 83 537 000 E-mail: sales@wellnesskastely.hu Web: www.wellnesskastely.hu

Tel.: 06-85/377-780, +36-20/402-6602, Fax: 06-85/377-960 E-mail: gulyacsarda@gmail.com

Lakodalmak színvonalas megrendezése

igény szerint, terembérlet-felszámolása nélkül 170 főig.

Akció: rendelje meg lakodalmát nálunk 2014-re, az árakat 2013-as áron számoljuk! Továbbá vállaljuk egyéb rendezvények lebonyolítását!

www.gulyacsarda.hu (Az ajánlat 2014. február 28-ig megrendelt lakodalmakra vonatkozik!)

14


15


16


Vonyarcvashegy, Rákóczi u. 50/1 Tapolca, Kossuth L. u. 6.

A környéken egyedülállóan • grillázstorta készítés • házi rétes sütés

Lakodalmakra, családi rendezvényekre • különleges esküvôi torták • házias cukrászsütemények • aprósütemények készítése, kiszállítása.

Tel/fax: 30/268-0834 horvath2000bt@t-email.hu facebook/sütibarlang

17


Különleges helyszín a nagy pillanathoz! Egyedülálló élmény a Balaton vizén egy szép hajón, vagy a Balaton partján gyönyörű környezetben élvezni a különleges pillanatot, a táj szépségeit, a finom ételeket és italokat.

Társaságunk hajóparkja különleges és egyedülálló helyszínt nyújt kisebb-nagyobb esküvők megtartásához.

Hajóink kiválóan alkalmasak: • esküvői polgári ceremónia, • esküvői gálavacsora, • a ceremónia és a vacsora között pezsgős fogadással egybekötött sétahajózás megtartására.

VÁRJUK AZ IFJÚ PÁRT A FEDÉLZETEN!

Információ: Balatoni Hajózási Zrt. Tel./Fax: 84/310-050 E-mail: forgalmi@balatonihajozas.hu www.balatonihajozas.hu www.facebook.com/balatonihajozasizrt

“Azt mondják a nôk, ahhoz mennek hozzá, akit a legjobban sz eretnek, a férfiak pedi g azt a nôt veszik el, aki a legjobban szer eti ôket!”

Napraforgó

vendéglô

Lakodalmak, születésnapok, céges rendezvények és ballagások színvonalas lebonyolítása! Parkolással és szálláslehetôséggel! Az Ön igényei szerint!

Barátságos étterem, kitûnô konyha, napsütötte terasz, mediterrán hangulat, kedvezô árak! Cserszegtomaj, Sümegi u. 9. Tel. : +36-30-2263-473 06-83-310-554 email: nagy-elek@freemail.hu web: napraforgovendeglo.hu

18


19


Torony csárda Gyenesdiás

jét

Megálmodott ltesjukük.vô valóra vá

Gyenesdiáson a 71-es fôút mellett magyaros hangulatba színvonalas környezetbe vállaljuk az esküvôk megszervezését. Ha van egy elképzelése családi rendezvénnyel, osztálytalálkozóval, kapcsolatba,szívesen vállaljuk a lebonyolítását.

Gyenesdiás, Napfény u 1

Asztalfoglalás: 30/969-9600; 83/316-847 toronycsarda@freemail.hu www.toronycsarda.hu

Tapolca, Vasút u. 1. Tel.: 87/321-021, 87/322-540 Nyitva: 9-20 óráig

Minden, ami a legszebb alkalomra kell! Esküvôre megoldjuk a gondját! Rendelje meg nálunk ünnepi tortáját, apró- és sós süteményét! (ingyen kiszállítás 50 km-es körzetben!) Egyedi megrendeléseket is vállalunk! 20


Bor és Egészség Bt. Az egyetem klimatizált éttermében vállaljuk esküvők, családi rendezvények és céges bulik színvonalas szervezését és lebonyolítását 150 főig. Keszthely, Festetics u. 7-9. Tel.: 06-30/9692-545 E-mail: konyha@georgikon.hu

21


Idrányi Lovasudvar és Szabadidő Park

A természet lágy ölén… • Lakodalmak szervezése • Családi rendezvények 15 főtől • Céges rendezvények szervezése • Osztály találkozók és disznó vágások lebonyolítása • 60 fős rendezvény terem, rendezvény sátorral további 100 fő vendéglátását vállaljuk!

H-8312 Balatonederics • Tel.: +36 30 2314987 E.mail: info@lovaglas.com • http://lovaglas.info GPS 46.8264369488; 17.3891687393

Cipôt a cipôboltból,

tortát a Jordanicsból! www.jordanics.hu 22


23


2014. évi Aratrend Az aktuális menyasszonyi divatról kérdeztük Keczeli Zoltánné Liza divattervező stylistot, a keszthelyi és székesfehérvári Monaco Esküvői Szalon tulajdonosát. Vágyódunk az érzésre, mely a lélegzetelállító menyasszonyi ruháról, a szerelem megpecsételéséről, a csillogásról, lakodalmi menüről, vigadalomról, az azt megelőző lázas készülődésről szól. Menyasszonyként is fontos, hogy önmagunkat adjuk. Mutatkozzunk legnőiesebb énünkön, tükrözve egyéniségünket, alkati adottságaink előnyeivel élve és palástolva esetleges hiányosságait. A 2014-es esküvői divat legerősebb jegye, hogy a dekoltázst, a mélyen kivágott hátat csillogó kristályokkal és csipkékkel díszített, leheletnyi finomságú anyagokkal fedi, megszakítva ezzel a váll nélküli fazonok eddigi egyeduralmát. A ruhák különböző ujjakkal, vállrátétekkel, „egyvállas” fazonokkal, kabátokkal egészültek ki. A mindig vidám, mosolygós menyasszony életigenlését jól adják vissza a divatos játékos fodrok, melyek tánca a menyasszony vibráló lényét erősíti. Hangsúlyos az abszolút nőies alak, a 9060-90-es idealizált mell-derék-csípő arányú „homokóra” forma. Azoknaknál akik nem olyan szerencsések, hogy ezzel az álommérettel rendelkezzenek, optikailag ható részletek sokaságával segítik a tervezők az optimális arányokat, megcélozva ezzel minden méretnél az igazán vonzó, nőies megjelenést. A vintage stílus az esküvői divatba is beférkőzött. Hatását már 2013-ban éreztette, ám 2014-re kiteljesedik. Ez az elegáns, ám mégis romantikus stílus a régmúlt időkre köszön vissza. A századelő divatját az elegancia, a pompa, a romantika egymásra ható kifinomult, nem hivalkodó egysége jellemezte. A gyönyörű lágyan omló csipkeruhákon a csipke csipkére halmozottan jelenik meg ott, ahol

24

a figyelmet az egyes testrészre irányítják. Előkelőségét a csillogó díszítések biztosítják. A lágy esésű csipkeruhák tökéletesen passzolnak a menyasszony angyali titokzatosságához, érző lelkéhez, amellyel kimondva az „Igen”-t, a házasság örökké tartó érzését kelti. Az 50-70-es évek retro stílusa az erőteljesebb és tiszta színeket, a karakteresebb megjelenéseket, a vékony derekat, térd alá vagy vádliig érő pörgős, bő szabású szoknyákat hozta. A nagyon táncos, buli hangulatú, főképp fiatalokból álló násznép esetén tökéletes választás. A klasszikus fazon örök divat, kedvelt stílus. A fenséges selyem- és tüllruhákat antik hatású fémszálas csipkék díszítik. Uralkodó színe a fehér, de a nagy divatházak gondoltak azokra is, akiknek a krémes árnyalatok állnak jobban, így a királylányként ragyogni vágyó menyas�szonyok, saját színtípusuknak megfelelően választhatják az esküvői ruhájukat. A legtöbb divatház kedvez a letisztult eleganciájú modellekkel az egyszerűséget előtérbe helyező menyasszonynak számára is, méghozzá az „egyszerű lehet nagyszerű és hatásos” igényességével. Végezetül, a szépség akkor sugárzik a leginkább, amikor derűvel, jó kedvvel párosul, így nem csupán az öltözékünket, a lelkünket is tegyük szabaddá, szárnyalóvá, és ne engedjük magunkat a mindenkinek megfelelés kényszerének! Elég, ha önmagunknak és a szívünk választottjának teszünk eleget, hisz mindenki más a mi örömünkben osztozik. A cikk szerzője Keczeli Zoltánné Liza, a MONACO ESKÜVŐI SZALON tulajdonosa www.monacoruha.hu


Monaco Esküvôi Szalon Alapítva 1993

Székesfehérvár, Budai út 22. Keszthely, Rákóczi út 13. Tel.: 06 30 393 2302 www.monacoruha.hu

15 világmárka eladás, bérlés 25


A fotósok között is keresd az igazit! Az esküvői fotózásról a

KINCSES FOTÓ-val Esküvőtök napja, olyan nagyszerű esemény életetekben, amikor mindennek tökéletesnek kell lennie. A mosoly, ahogyan egymásra néztek, amikor kimondjátok a boldogító igent, ahogy a felejthetetlen nap minden örömét megosztjátok szeretteitekkel és barátaitokkal… Ez a nap, bármennyire is nagyszerű, véget ér, emlékeit azonban megőrizhetitek gondosan elkészített képek formájában. Ebben csakis profi esküvői fotós lehet segítségetekre!

26

– Az esküvôi fotózással kapcsolatos egyik legfontosabb elvárás, hogy a fotók évek múltán is felidézzék a nagy nap legszebb mozzanatait, azok szépségét és varázsát. Ez az esemény ugyanis sokkal fontosabb annál, hogy csak amatôr felvételeken legyen megörökítve. Éppen ezért kellô figyelmet kell fordítania a fiatal párnak minden más mellett a profi fotós kiválasztására is – mondja Kincses Attila, a KINCSES FOTÓ munkatársa, aki úgy véli, az igényesség, a minôségre való törekvés és az esküvôi fotózás kéz a kézben jár.


Elérhetôség: KINCSES FOTÓ, 8900 Zalaegerszeg, Petôfi Sándor utca 18/B,Tel.:(70) 338 2937, www.kincsesfoto.hu Szöveg: Antal Lívia

– Hogyan válasszunk jó esküvôi fotóst? – Elôször is érdeklôdjünk, a netes megkeresések helyett szerezzünk inkább személyesen tapasztalatot: a fotós, vagy egy cég munkatársai milyen szakmai tudással és tapasztalattal, továbbá milyen referenciákkal rendelkeznek. A KINCSES FOTÓnál minden érdeklôdô párt szívesen fogadunk, sôt erre is biztatjuk ôket, hiszen a személyes találkozás során közelebbrôl is megismerhetjük ôket. Úgy gondolom, mindkét fél részérôl fontos az elsô benyomás, a személyes kontaktus, hogy oldottabbá váljon a fotózás, a párok magukat adják ennek során. – Milyen szolgáltatásokkal állnak rendelkezésre? – A pár kérhet kreatív fotózást, amit korábban páros fotózásnak hívtak. Ez általában nem az esküvô napján történik, ami egyébként is sûrû, ezért szerencsésebb, ha egy másik napot szánnak erre, amire jobban fel tudnak készülni. Mivel így elegendô idô áll r e n d e l kezésre, a fotózás napszaka és a helyszín szabadabban választható ki. E tekintetben nemcsak Zalaegerszeg és közvetlen környéke jöhet szóba, hanem más helyszínek is a megyében és azon kívül is. Fotóztunk már a Tihanyi-félszigeten, az adriai tengerparton… Minden vôlegény és menyasszony más, vannak, akik romantikusabbak, míg mások vagányabbak, bevállalósabbak, igényeikhez igyekszünk kiválasztani a legjobb helyszínt. Szóba jöhet, hol ismerkedtek meg, mi a kedvenc tartózkodási helyük stb. Lehet ez egy kastély, vízpart, akár egy gyönyörû rét is. Fontos szereppel bír a helyszín, a táj, a környezet, de ennél is fontosabb maga az ember, hogy az ifjú pár sugározza a szeretetet és az összetartozást. A külsô helyszínen való fotózás mellett természetesen mûtermi fotókat is készítünk, igény szerint. A kreatív fotózás mellett szívesen megörökítjük a nagy napot az elôkészületektôl kezdve többnyire

a menyasszonytáncig. Ez a pillanatfotózás, melynek lényege, ahogy a nevében is rejlik, a legjobb, a legszebb, és nem utolsósorban legfontosabb pillanatok elkapása, rögzítése. A pillanatfotózás során is egyeztetünk a fiatal párral, mit szeretnének, csak a szertartást, vagy ahogy említettem már, az elôkészületeket is a vacsorával, a lakodalommal együtt. Ha az utóbbi mellett döntenek, elkísérjük a menyasszonyt a fodrászhoz, a sminkeshez, ahogy a vôlegény készülôdését is figyelemmel kísérjük. A kreatív, mûtermi és pillanatfotózás megrendelése esetén egyaránt megbeszélést tartunk, amelynek legfontosabb kérdése, mit szeretne a házasulandó pár. Elvárásaiknak minden körülmények között eleget kívánunk tenni, ennek érdekében referenciákat mutatunk, megkönnyítve választásukat, segítve elképzeléseik megvalósulását. – Hogyan kapják meg a megrendelt fotókat? – A nagy nap legjobb és legfontosabb pillanatait már a vacsoránál megtekintheti az ifjú pár és a násznép. Egy zenés slideshowt készítünk, amit levetítünk nekik. A megrendelt szolgáltatástól függôen különbözô csomagokkal állunk rendelkezésre a kész fotók tekintetében. Ez alapján a párral együtt válaszjuk ki a képeket a fotókönyvbe, ami általában 80–100 képet tartalmaz. Emellett digitális formában is átadjuk a fotókat teljes felbontásban, (akár 1500–2000 darabot), így korlátlan számú papírképet hívathatnak elô bármelyik fotóból. Minden esküvôi fotózás alkalmával azt a feladatot tûzzük magunk elé, hogy a nagy napot megörökítve olyan szép, igényes és egyedi fotókat készítsünk az ifjú pár számára, melyre legalább annyira büszkék lehetnek, mint mi!- hangsúlyozta Kincses Attila. 27


D I DV IAVTAHTÁHZÁ Z KESZTHELY, KOSSUTH KESZTHELY, KOSSUTH U.24. U.24. 06-83/777-129 06-83/777-129 / /

/ /

C IC PI OP O KESZTHELY, KOSSUTH KESZTHELY, KOSSUTH U.22. U.22. 06-83/777-146 06-83/777-146

T RTI RU IMU PMHP H s z as kz üa zk lüezt l e t

KESZTHELY, KOSSUTH KESZTHELY, KOSSUTH U.12. U.12. 06-83/777-128 06-83/777-128

ELEGANCIA ÖRÖK. AZAZ ELEGANCIA ÖRÖK. EvaDivathaz_szorolap_A5.indd 1 EvaDivathaz_szorolap_A5.indd 1

28

2013.01.29. 2013.01.29. 17:23:17 17:23:17


Szépségmennyország Szolgáltatásaink: • Arcfiatalítás • Ránctalanítás • Tokakezelés • Zsírbontás • Cellulitkezelés • Tartós szőrtelenítés knak • Mellfeszesítés Menyasszonyo • Masszázs % • Köpölyözés ény m z e v d ke 2013. 11.15-től visszavonásig • Testgyertya

50

Keszthely, Rákóczi tér 20. (Keszthely Pláza I. emelet) Tel.: 06-83/777-543 • +36-30/3488-835

Reni mobil fodrász Alkalmi frizurák készítése az Ön által kiválasztott helyszínen.

Időpont-egyeztetés: +36-30/571-6759

F l ó r a

esz l g á s ó l a v t s o M „ y...” minden édes remén

es körű j l e t k ő v ü Esk ja: dekoráció k, kitűzők, csokro • menyasszonyi gészítők… autódíszek, kie aldíszítés, • terem- és aszt léggömb székszoknyák, etőkártyák… dekoráció, ült zésig! l a kivitele ő st é z e v r Te Minőség, , megbízhatóság ! ár t korrek

g ü z l et Flóra Virá th L. u. 129/a.

su Keszthely, Kos ; 30/598-4107 40 -4 14 /3 Tel.: 83 Keszthely

g.hu www.floravira

let

Flóra Virágüz

V i r á g ü z l e t 29


30


Léggömbdekoráció egyedi, kreatív ötletek Díszítések, léggömb felíratozás, emblémázás. Eskövõk, évfordulók, születésnapok

Siófok-Sóstó, Zalán u. 12. Tel.: 06-84/352-984 • 06-20/335-9250 lufidekor@freemail.hu • www.lufimania.hu

31


G

Ö

C

S

E

J

NYOMDA

• Ofszetnyomtatás 1-2 színes géppel és 4 színes géppel + lakkozás • Flexo nyomtatás 8 színes géppel + UV (tekercses öntapadós címkék, fólianyomás stb.) • Digitális színes és fekete-fehér nyomás fotóminőségben • Ragasztószalagok gyártása, nyomtatása • Teljes körű kötészeti munkák • Újság- és könyvkiadás

Elérhetőségeink: Göcsej Nyomda Kft.

8900 Zalaegerszeg, Bajcsy-Zsilinszky tér 2. • Mobil: 06 (30) 9397-303 Telefon: (92) 331-539 • Tel./Fax: (92) 316-783 Ofszet, digitális: 06 (30) 520-3132 • Flexo-üzem: 06 (30) 929-1219 E-mail: info@gocsejnyomda.hu • Web: www.gocsejnyomda.hu

Bélyegzõkészítés akár 1 óra alatt is!

32


Mindig újat, mindig mást alkotunk... Minden menyasszonynak mást! Ha valami igazán különlegeset, egyedit szeretnél, keress fel bennünket! Mi segítünk a nagy nap minden virágdíszének kiválasztásában és megvalósításában, legyen a helyszín egy virágos rét, vagy egy pici kápolna!

SÁGI VIRÁG (Temetôi Virágboltok)

facebook:sagivirag Szent Miklós Temetô Keszthely, Kossuth L. u. 131. Tel.: 06-83/312-674 Sági Annamária 06-20/911-4292 Új Köztemetô Keszthely, Gesztenye sor 7. Tel.: 06-83/311-154

33


Bôrödet és lelkedet is öltöztesd ünneplôbe! Semmi sem ápolja úgy a szépséget, mint a boldogság, tartja a mondás. Minden menyasszony arcáról sugárzik ez az érzés, de ahhoz, hogy igazán jól érezze magát a nagy napon az esküvôre való felkészüléskor nemcsak az arának kijáró gyönyörû ruhát kell magára ölteni, hanem bôrét és lelkét is díszbe kell öltöztetnie.

Ehhez nyújt segítséget Béli Mónika Kozmetikus, Szépség-és Aromaterapeuta a Mónika Agape Kozmetikai Szalonban.

Mit tanácsol Ön az új életre készülô párnak a szépségápolással kapcsolatban? Azt gondolom, hogy a szépségért- ami a fotókon örökké élni fog sokkal többet tehetünk, mint egy jó smink, ami természetesen elengedhetetlen. A bôrápolás, bôrmegújítás, az apró ráncok eltüntetése, a hidratálás sokkal szebb és biztosabb smink alapot ad. Ezért ajánlom az ifjú pár figyelmébe a Skeyndor professzionális kezeléseit, amivel a nagy napra tökéletes bôrt varázsolhatunk, és nemcsak pár órára. Az ifjú páron a vôlegényt is érti? Igen. Ma már nem szégyen a férfiak körében sem a kozmetika, sôt! A tökéletes, ápolt bôr már az erôsebbik nemtôl is alapelvárás az elegancia érdekében. A Skeyndor kifejezetten férfiak számára is gyárt kozmetikumokat, amelyek tökéletes arcbôrt eredményeznek. A professzionális kezeléseken, a mindennapi arctisztításon, borotválkozáson túl gondolnak szemráncokra, szem alatti táskákra, mattító hatású hidratálásra, energetizálásra. Különlegességük egy aktív hatóanyagokat tartalmazó ápolókrém a has környékének gyors és hatékony karcsúsításához, ami segít abban, hogy a szmoking tökéletesen álljon! És mit ajánl a menyasszonynak? Ha nem sértem meg a vôlegényeket, az est fény pontja mindig a menyasszony mindenki ôt várja, ôt csodálja! Neki tökéletesnek kell lennie ezen a napon! Számára 4-6 alkalmas szépségápolási kúrát javaslok a tökéletes bôr érdekében. A menyegzôt megelôzô 2 hónapban folyamatos arcápolási protokollal csodálatos arcbôrt varázsolhatunk. De nem csak az arcbôrt kell tökéletesíteni, hanem testkozmetikát is javaslok. Cellulit programot,radírozást, testpakolásokat, amikkel bárso34

nyos, makulátlan karok és lábak villanhatnak elô a meseszép hófehér ruha alól. Mit tartalmaz a 4-6 alkalom? Ez egyénenként változik. Az elsô alkalommal mindenképp felmérjük az esetleges kozmetikai hibákat, amelyeket meg kell, hogy szüntessünk, vagy enyhítenünk kell. Lehetnek ezek hegek, foltok, megvastagodott bôr, ráncok. A Skeyndor különleges hatóanyag tartalmú kozmetikumai mindenféle életkorra és kozmetikai hibára nyújtanak segítséget. Milyen kezeléseket tud nyújtani? Bôrtípusnak és évszaknak megfelelôen alkalmazhatunk bôrmegújító kezeléseket, amelyek a felsô hámréteg eltávolításával javítják a bôrképet. Vannak az ún. abráziós módszerek, amelyek kifejezetten ezt szolgálják. Én a hidroabráziót részesítem elônybe és alkalmazok vendégeimnél, mivel ezzel az eljárással a nyári hónapokban, és akár egy rozaceás vagy érzékeny bôrû vendégnél is végezhetünk bôrcsiszolást mindenféle mellékhatás nélkül. A Skeyndor több kezelést is kifejlesztett a bôrmegújítás elôsegítésére. A Dermapeel egy intenzív mélyhámlasztó professzionális kezelés, mely az orvosi-esztétikai szalonokban elvégzett peelinghez hasonló eredményt ad. Pigmentfoltos, ráncos, aknéheges, azaz a korai öregedés nyomait viselô bôrre ajánlott. Alkalmazása sima, ragyogó, egységes tónusú arcbôrt eredményez, bár a mélyhámlasztás miatt alkalmazását a nyári hónapokban kerülnünk kell. A napos hónapokban viszont a Radiance Renewing termékcsaláddal végezhetünk bôrmegújítást, melyek természetes peeling hatásuk révén eltávolítják a felesleges faggyút és toxinokat, lágyítják az arc mikrokontúrját és elôsegítik a sejtek megújulását. Ezt követôen már számos lehetôség kínálkozik, és egyénre szabottan


állíthatjuk össze a kezelési sort. Fontos, hogy hidratált legyen a bôr, amiben a magas hyaluronsav tartalmú Power Hyaluronic kozmetikumok segítenek. A vitaminok adják a bôrnek a ragyogását, amit egy különleges C-vitamin származékot tartalmazó Power C+ termékekkel és egy egyedüli 14 napig tartó Sokk-kúrával érhetünk el. Az érzékeny bôrûeknek az Aquatherm családot ajánlom, amelynek alapja egy termálvíz, mely több mint 25 féle nyomelemet tartalmaz melyek elôsegítik a bôr mechanikai védôrétegének helyreállítását, csökkentik az allergiás reakciókat. A pigment foltok halványítására az Urban White hatékony bôrhalványító kozmetikumokat ajánlom, amelyek a melanin termelést gátolja, így egyenletes homogén tónust és természetes ragyogást biztosít a bôrnek. Ma már a házasságkötés nem a huszonévesek körében dívik. Anti Ageing kezeléseket is tud ajánlani? Igen. A Skeyndor cég a bôrfiatalítás specialistájaként ismert világszerte, s nem múlik el év valamilyen elismerés nélkül. E területen Eternal termékcsaládja növényi ôssejt technológiát használva extra hatékony bôrfiatalító összetevôivel táplálja és revitalizálja a bôr alatti szöveteket. Hosszan tartó öregedésgátlást biztosít. A plasztikai beavatkozások alternatívájaként megalkotott Corrective, amely 2012-ben az Év Ránctalanítója díjat nyerte. E kezelés sorozattal hatékony eredményeket értünk el a mimikai ráncok csökkentését és feltöltését illetôen. A leginnovatívabb hatóanyag díjjal jutalmazott Global Lift pedig egy átfogó bôrfiatalító stratégiát nyújt, amely teljes arcmegújító hatást fejt ki, azáltal, hogy visszaállítja az állkapocs környéki arckontúrt, és érett bôr esetén csökkenti az áll alatti zsírszövetek vastagságát. S mindehhez a különleges kezelésekhez az egyedülálló LDM ultrahang készüléket használok,ami már egy alkalom után is szembetûnô változást eredményez. Valóban széles a spaletta! De Ön nem csak kozmetikus. Mit takar a Szépségterapeuta titulus? Szépségterapeutaként nemcsak az aktuális bôrrel foglalkozok. Holisztikus megközelítésben zajlanak a kezelések, amikor a lélek is középpontba kerül. Fontos a test és a szellem lecsendesítése amihez illatok, csend, relaxációs zene és az érintés ereje szükségesek. Természetes anyagokkal dolgozok, 100%-os tisztaságú illóolajokat, növényi olajokat, aromavizeket, virág és rügykivonatokat használok. Ebben az a csodálatos, hogy nincs szükség semmilyen gépi segítségre, mivel ezek a természetes anyagok kompatibilisek az emberi bôrrel, így a mélyebb rétegekbe könnyedén bejutnak. Mónika Agape Kozmetikai Szalon, Béli Mónika Kozmetikus, Szépség-és Aromaterapeuta 8900, Zalaegerszeg, Szívhegyi út 45. Telefon: 06-30/97-94-125 www.monikaagape.hu

Esküvői mámor

Aromaterápiával. A menyegző illata: a Mirtusz Az aromaterápia egyik fontos alkalmazási területe a szaglóérzék, amikor az illatmolekulák az orrunkon keresztül jutnak el a limbikus rendszerbe, ahol pozitív érzelmeket váltanak ki. A menyegző is egy ilyen pozitív érzelmekkel tűzdelt, mégis kissé stresszes alkalom, aminek a szimbóluma már régi időktől kezdve az apró, illatos levelű, örökzöld MIRTUSZ. Már az ókori görögök és rómaiak is mirtuszkoszorúval ékesítették a szűzies menyasszonyt, és ez a tradíció néhány vallásban és nemzetnél máig fennmaradt. A görög-római mitológiában Aphrodité, illetve Vénusz szent fája, a szenvedélyes szerelem, a hűség és a termékenység jelképe volt. Így lett esküvőkön a menyasszonyi koszorúk, kitűzők dísze.

A menyasszony felszentelés: Az arának nem csak testben, de lélekben és szellemben is készülnie kell az előtte álló új életre. A menyegző előtti estén egy holisztikus szépség és lélek terápiát javaslok, ahol tejesen lecsendesülve tud megpihenni e fontos esemény előtt. A nagy napon egyedi összetételű illóolajokat tartalmazó aromaterápiás fürdő segítségével tud lemosni magáról mindent, és teljesen megtisztulva az oltár elé állni. A ceremónia előtt 1 órával ún. Subtilis - lélekre ható – illóolajokat tartalmazó különleges e nemes alkalom céljára megálmodott illóolaj keverékkel kenjük be testét. Oly nemes illóolajok alkotják, mint a jázmin, amelyben benn van a nőiesség, egy kis kacérság, ringatás, dédelgetés, nagyon jó választás a magabiztosság erősítésére, érzelmileg melegít, élénkítő hatású. Virága éjjel illatosabb, ezért nevezik Indiában az „éj királynőjének”, aminek sugározni kell az arából is. A rózsa- amely a legjobb a női olaj, nagyon magas rezgésszámmal. A szív csakrával szoros kapcsolatban áll, megnyitja azt, szeretet közvetít. A narancsvirág vagy neroli, amit egyes országokban az esküvői csokrokhoz hagyományosan felhasználják, mert megnyugtatja és csillapítja a nagy esemény előtti idegességet.

3535


36


NÁSZÚT - Álomból valóság Kötelezettség helyett különlegesség Miért ragaszkodjunk a hagyományokhoz, ha felhagyhatunk azokkal? Nászút esküvôvel egybekötve. Nászéjszakátok egyben a nászutatok kezdete is lehet. Ha nem szeretitek a felhajtással járó eseményeket, akkor ez a megoldás nektek kedvez. Ahol csak ketten vagytok, a vendégsereg távol, nem kell hosszas szervezésben döntéseket hozni és nem mellékes, hogy egy ilyen esküvô az intimitás kellemes érzésével is megajándékoz. Manapság már semmi sem lehetetlen bárhol a nagyvilágban megvalósíthatjátok ezt az álmotokat, hát tegyétek valósággá! Miért utaznánk az esküvô után, ha elôtte is megtehetjük? Csak kettesben lazítani…tervezgetni és felkészülni…felüdülni a nagy nap elôtt…összehangolódni és támogatni egymást, átbeszélve az utolsó simításokat. Egy elônászúttal ezt kiválóan meg tudjuk teremteni, mert erre sincsenek szabályok! Nem olyan rossz az, ha kifújva a gôzt érkezünk meg az esküvôre. Ha elôtte utazunk el, nincs izgalom, nincs az a most aztán „kötelezô romantikusnak lenni nyomás”. A legszebbek úgyis akkor leszünk, ha lelkileg rendben vagyunk! Miért utaznátok külföldre, ha tökéletes feltöltôdésben itthon is részesülhettek! Keressétek a belföldi ajánlatokat, töltsétek Magyarországon a mézes napokat. Hazánk is bôvelkedik izgalmas látnivalókban, magas színvonalú, különbözô stílusú, minôségi élményszállodákban, exkluzív kastélyszállókban, hotelekben... Érdeklôdésnél említsétek meg, hogy nászutasok vagytok és derítsétek fel, hogy igényelhettek-e nászutas lakosztályt. Sok esetben számíthattok kedves meglepetésekre és kiemelkedô/különleges bánásmódra.

Különlegesség helyett kötelezettség. Egy pár gyakorlati tippet adunk, hogy miként tudjátok a szerelmet és a szenvedélyt frissen tartani a házasságotokban. S hogy miért kötelezô ezeket megfogadni? Mert nincs benne semmi nehézség és extra, de pont annyira lényegesek ezek a kis praktikák, amik betartásával igazán nagy dolgok születhetnek. Hát lássuk:

ltani kot vá 6x csó eretlek hetente lmondani sz 5x e ni retkez hetente 2x sze olyan hetente 2x kom ssal hetentetni egymá ge nni beszél be me m e r e t t 3x é i ációzn havonta 2x vak i évente zekedn 1x ves hetentem árthat) y (ne sok eg

ác api tan agát étközn ei, - 2000 m ó h a k y ll n a Eze é v m k élône és ered felmér házasságban születtek. n boldog szai - alapjá la pár vá

37


. S . P

Egymásra hangolva Mi történik a szerelemmel a házasságban?

A szeretet közlése több csatornán át történhet, de nem mindenki ugyanazt azt adást képes fogni. Bizonyára sokan tapasztaltuk, hogy szeretetünknek hangot adunk, azonban az üzenet mégsem érkezik el társunkhoz. Hogy miért? Mert a nyelv, amelyet használunk, számára ismeretlen. Gary Chapman, Egymásra hangolva címû könyvével erre az egyszerû, ám súlyos következményekkel járó problémára szeretnék megoldást kínálni. Ez a megoldó-kulcs pedig a

Szeretet-nyelv!

Te melyik nyelven érzed a szeretetet? Szerinted társad melyik nyelven képes fogadni a szeretetedet? Azt mondja az író: „Bízom abban, hogy amint felismerjük és megtanuljuk társunk elsôdleges Szeretet-nyelvét, rátalálunk a tartós és szeretetteljes házasság titkára. Nem szükségszerû, hogy a szerelem elillan az esküvô után, de ahhoz, hogy megôrizzük, szeretetünket azon a nyelven kell kifejeznünk, amit a házastársunk megért.” A szeretet csodákra képes, viszont a nem megfelelô Szeretet-nyelv használata kifejezetten káros is lehet. Ha eredményesen szeretnénk közölni szeretetünket, akkor meg kell tanulnunk azt a Szeretet-nyelvet, amelyet társunk megért! Fontos tudnunk saját magunkról is, hogy melyik az a nyelv, amivel érezzük, hogy a párunk szeret minket.

Hogy mirõl ismerhetjük fel saját szeretet-nyelvünket? • mit kérünk leggyakrabban • mitôl érezzük azt, hogy szeretnek • mivel lehet minket megbántani • mire vágyunk mindennél jobban Segítsük ebben a kulcsfontosságú felismerésben egymást.

És még egy fõ kérdés, ami egyben elárulja a kapcsolat szorosságát is: "Megvan-e bennünk a szándék, hogy társunk szeretet-nyelvén szólaljunk meg?” Forrás: részlet Gary Chapman, Egymásra hangolva c. könyvébôl

38

RÕ ELISME SZAVAK

t, a bizA dicsére sokkal k a v tató sza ôsítik az inkább er st, mint lé sü ec b n ö etelések. v kö a s légBensôsége tenek, m re te kört ják a sebegyógyít lehetô a beket és t hozzák legjobba zaspárokki a há ból.

MINÕSÉG I IDÕ

Amikor cs ak másra fig egyyelünk, vagy kö zös tev é ke n y sé g e kb e n veszünk ré szt, azt fejezzük ki , valóban tö hogy rôdünk egymássa l és élvezzük egymás társaságát .

ÉS RINT et É I ST zeret

, tusa gesz ket. n s TE ennü atéh int a eg b és, m n érint m unikáció rnyat n i r é á m é i n ly t m s é o A te nk legm yelv, a k számtala ntéstôl a t ü ri lény zeretet-n a szerete futó é s y : g t e e n i z i ö M n eszk fejez kony képes ki sókig. c t s á t e la ly vedé szen

ZÁS

AJÁNDÉKO

ta szeretet lá Az ajándék akár vásáe, ép lk je ható g saját kezûle roljuk, akár jelenléa ár ak , készítjük kát adjuk. A tünk ajándé tékét fejezi kapcsolat ér l vall, hogy ró ar és , ki másikkal. törôdünk a

SZÍVESSÉGE

K

Ha bírálattal illetjük társunkat, amiért ne m számunkra biz tesz meg onyos dolgokat, az arra utal, hogy a szívességek sze retet-nyelvén nem értünk. Tartsuk szem elôtt, hogy a szí vesen végzett szolgálatokat nem lehet kikényszeríteni: csak szabadon adhatjuk és fo gadhatjuk el egymás szolgá latait.


autóbérlés esküvőre

Cadillac Múzeum

8360 Keszthely, Kossuth Lajos u. 77. Tel.: 83/314-233 • 30/9562-829 • www.cadillacmuzeum.hu cadillacmuzeum@gmail.com • gardakft@keszthelynet.hu

Álomesküvôk és nászutak a világ legromantikusabb és legszebb helyein!

A Nászút a legszebb utazás az ember életéb en, ezér t ezt ugyanolyan gondossággal ke ll megter vezni, mint az Élet legszebb napjá t az Esküvőt !

Mi megszervezzük, forduljatok hozzánk bizalommal!

Hatos Utazási Iroda

8360 Keszthely, Kossuth u. 2. • Tel/Fax:+36-83/311-535 E-mail: hatos.99@t-online.hu • www.hatostourist.hu 39


Legyen felejthetetlen élményben része! Gyönyörű környezet, kedvező ár, teljes körű szolgáltatások:  210

+ 90 fős terem

 dekoráció

 szállás  segítség

a polgári és az egyházi szertartás megszervezésében

 tóparti

 tűzijáték

esküvő

 fotó  videó  vőfély

és zenekar

Az ifjú pár számára ajándék szállás!

40

Csicsergő Szabadidőközpont, Nova

Web: www.eskuvonovan.hu

E-mail: eskuvo@csicsergo.hu

Tel.: 92/577

021

Fax: 92/577

020

Menyegző magazin  
Menyegző magazin  

2013-2014

Advertisement